5 JAAR HEL IN DE GEMEENTE BRONCKHORST

In 2011 zijn wij er achter gekomen dat er een aantal belangen spelen rondom onze woning en de bijbehorende grond. Onze woning is al 4 generaties in bezit van mijn familie. Mijn kinderen zijn hier geboren en al die tijd hadden wij gehoopt op een rustig leven en een veilig bestaan hier voor ons gezin.

Maar niets leek minder waar toen het bedrijf van mijn man onder vuur kwam te liggen. We begonnen wekelijks klanten te verliezen, zonder dat we enige reden konden verzinnen. We raakten als gezin meer en meer geïsoleerd van het dorp en zaken doen werd bijna onmogelijk.

Omdat we zowel emotioneel als financieel steeds meer schade op liepen zijn we bij alle mogelijke partijen gaan aankloppen voor hulp. Maar nergens kregen we hulp.

Na lang onderzoek kwamen we uiteindelijk achter de waarheid en wat er nu werkelijk speelde. Vooral de belangen van diverse partijen onderling. Echter was er maar een persoon die aan de touwtjes trok en als invloedrijk zakenman verschillende mensen al lange tijd gebruikte om zijn doel te bereiken. Zijn hobby als schapenfokker heeft dan ook zulke enorme vormen aangenomen dat onze woning met grond inmiddels helemaal is ingesloten. Zie onderstaande foto. Naast het feit dat hij het voor elkaar kreeg om een enorme schapenstal te bouwen tegen beschermd natuurgebied is de bouw van een 2e stal ook reeds een feit. Wanneer je je diensten aanbiedt bij de gemeente en participeert in de sloop van andere gebouwen elders, is het kennelijk over en weer zo geregeld.

Op zeer geraffineerde wijze weet hij met zijn mooie praatjes en geld mensen voor hem aan het werk te zetten. Als shirt sponsor van voetbalclubDe Graafschap en sponsor van shirts van de lokale junior voetbaltalentjes van HC-03 uit Drempt en andere kleine doelen weet deze wolf in schaapskleren zich zo “populariteit” te verwerven. Bij de HC-03 heeft hij handige connecties, zoals bijvoorbeeld een foute makelaar uit Doetinchem die daar als trainer loopt. Onder het genot van een pilsje kun je zo gemakkelijk informatie doorspelen. Zelfs tot in onze eigen familie toe heeft hij enorme schade aan weten te richten met zijn gladde praatjes. Er werden verhalen gecreëerd waar iedereen zich eenzijdig door liet leiden. Iemand met “aanzien” geloofd men kennelijk sneller. Dit terwijl ons niets werd gevraagd. Dan wordt het moeilijk om achter de waarheid te komen, laat staan om je te kunnen verdedigen. Inmiddels zien mijn man en ik deze man niet anders dan als een gek met (te)veel geld. Iemand die probeert een gezin te verjagen voor eigen “woongenot”. Geld is dan ook zijn enige macht. Het doel was ons ons huis en onze grond te ontnemen. Zelfs lokale overheid heeft medewerking verleend door samen met de voormalige burgemeester dit te willen bewerkstelligen. Allemaal zijn ze er direct of indirect in meegegaan of zelfs bij betrokken en een aantal personen hebben er groot financieel voordeel bij gehad of dachten dit te kunnen behalen.

Alle grond rondom onze woning wordt opgekocht door deze zelfde persoon. Zoals je kunt zien op de foto hieronder zijn alle rode vlakken grond reeds in zijn bezit. Het gele gedeelte is (deels) gefinancierd door deze invloedrijke koffieboer, de mensen die daar nu wonen zijn er mogelijk bij betrokken en in ieder geval bewust aangetrokken door de koper van alle grond. Of ze zelf weten wat hun straks boven het hoofd hangt betwijfelen we. Straks moeten zij natuurlijk wel weer vertrekken als de koffieboer het plat wil gooien en zijn doel heeft bereikt. Heerlijk vrij uitzicht op zijn landgoedje. Alleen zover zal het niet komen. Het groene stukje is (nu nog) ons eigendom. Een foto zegt meer dan 1000 woorden. Meer dan 3 voetbalvelden groot heeft deze man nu in zijn bezit! En zoals een getuige onlangs heeft verklaard zal hij er alles aan doen om ook onze grond en woning in zijn bezit te krijgen.

Ground-01

Maar ook een aantal medewerkers van de gemeente zijn betrokken bij de vieze spelletjes die nu al 5 jaar voortduren. Zo verklaart de gemeente pas in december 2015 dat zij “op eigen initiatief” de bestemming van een van deze stukken grond hebben omgezet, eind juni 2012, van woonbestemming naar landbouwbestemming. Begin mei 2012 ( 6 weken eerder ) is het koopcontract al getekend als eerste door de koper ( de invloedrijke zakenman ) en een week later pas door de verkoper. Precies dit stuk grond wordt dan al als landbouwgrond verkocht, dus voor de bestemming waarvoor de gemeente “op eigen initiatief” zou hebben gekozen. Bij het stellen van vragen begrijpt de gemeente de vragen niet, verwijst ons door naar hele andere stukken die niets met deze specifieke bestemming te maken hebben en hebben zij al “alle vragen” beantwoord aan ons. Ook vragen die nieuw zijn en pas achteraf gesteld (konden) worden. Rest ons de verklaring van de makelaar, die zich voordoet als DE makelaar van deze gemeente in de Achterhoek. De beste man heeft kennelijk een gave en had reeds visioenen over besluiten die in de toekomst lagen. Hij wist nog eerder dan de gemeente zelf dat het perceel landbouwgrond zou worden. De ambtenaar in kwestie die deze zaak in behandeling heeft genomen vertelde ons niets met deze zaak te maken hebben gehad. Het was allemaal van ver voor zijn tijd. Kennelijk was een gelijknamige tweelingbroer al die tijd met dezelfde handtekening en naam wel bezig met deze plannen. Voor ons bleef alles zo helder als koffiedik.

Ook 2 notarissen uit Doetinchem spelen de spelletjes mee. Een Notaris heeft de aktes opgesteld en zit eveneens bij de businessclub van De Graafschap. En zijn collega knoeit met de aktes, ondanks dat er vooraf duidelijk afstandsverklaringen worden gemaakt over en weer, zodat wij alleen als partij worden benadeeld. ( zie het bewijs hieronder ) Het kantoor zit al jarenlang geworteld in de Achterhoek. Zo ook de corruptie. En wanneer een kantoorgenoot met andere zakenrelaties bij de Graafschap in het bestuur zit dan moet je ook D‘ran.

Notaris-Doetinchem-1.jpg

VOOR HET TEKENEN VAN DE AKTE HAASTTE DE NOTARIS ZICH NAAR EEN ANDERE KAMER WAAR DE WEDERPARTIJ ZAT.
De notaris wist niet dat mijn man vooraf een foto van de akte op tafel had gemaakt toen hij de wederpartij ging verwelkomen.

notaris-doetinchem-2

NA HET TEKENEN VAN DE AKTE DOOR DE WEDERPARTIJ KWAM DE NOTARIS
TERUG MET DE ANDERE AKTE DIE ER ALS VOLGT UITZAG.
Recerchebureau.jpg

Na het inschakelen van een particulier recherchebureau werden onze vermoedens bevestigd.

Uiteindelijk bleek het dus veel meer te zijn dan een eenvoudig geschil tussen buurtjes. Hoe goed de pogingen ook zijn geweest om dit uit te spelen als een “familie probleem”, de waarheid is er toch uitgekomen. Tot 2 keer toe is er ingebroken in onze woning. Alleen boekhouding en andere belangrijke documenten zijn gestolen, verder niets. Vreemd genoeg doken die documenten weer op bij een van de advocaten ( uit Rotterdam ) van de medeplichtigen. Dezelfde advocaat heeft gevraagd om een advies rapport bij een financieel adviseur uit Varsseveld. Zo zijn ook nog eens illegaal onze BKR gegevens opgevraagd door deze zelfde financieel adviseur. Ook heeft deze advocaat gevraagd aan de financieel adviseur om deze gegevens in het adviesrapport op te nemen. Daarvoor is de financieel adviseur betaald door zijn kantoor. De financieel adviseur had er alle belang bij om dit te doen omdat hij de hypotheek en financiering voor de wederpartij heeft geregeld en natuurlijk ook weer in het voordeel van de invloedrijke zakenman. Vriendjes onder elkaar. Zowel de WestlandUtrecht Bank als het KIFID reageerden afkeurend op het handelen van de financieel adviseur. Zo gemakkelijk zijn gegevens dus kennelijk op te vragen voor een advocaat. Als u uw vriendjes maar heeft. De Raad van Discipline vond het allemaal niet zo schadelijk. Ach wanneer je door rood rijdt, en je geen ongelukken veroorzaakt, dan zal de politie je vast ook geen boete geven? Zo is het ook met uw privacy gesteld volgens De Raad van Discipline. De raad vindt overigens wel dat nu alleen de financieel adviseur alle schuld toekomt. En de financieel adviseur had es nicht gewüsst. Terwijl hij in paniek de advocaat in Rotterdam mailt met de vraag wat gaan we er aan doen??

WestlandUtrechtBank.jpg

 kifid

Deze zelfde advocaat heeft geprobeerd met zijn vieze spelletjes meerdere malen beslag te leggen op onze woning. Gelukkig zonder resultaat. En diezelfde advocaat blijkt meerdere belangen te dienen, dat is inmiddels wel duidelijk.

Door het bedrijf van mijn man kapot te maken en smaad en laster te verspreiden was de doelstelling om het huis uiteindelijk in de executie te krijgen. Ook dit is niet gelukt. Van het afbellen en bezoeken van klanten, stelen van post tot zelfs contact opnemen met onze boekhouder, werkelijk alles is geprobeerd om schade aan te richten. Hiervan is veel bewijs en zijn veel verklaringen. Daar kan niemand meer omheen.

Een van de doelstellingen is mogelijk geweest om ons huis goedkoop in handen te krijgen en vervolgens af te breken. Dit komt het beste uit voor deze “belangrijke” ondernemer en de gemeente. Waarom zou de gemeente hem anders helpen? Hij heeft dan straks “vrij uitzicht” en de gemeente kan ergens anders gaan bouwen omdat er restricties gelden in het gebied waar wij nu leven. Dit i.v.m. beschermd natuurgebied en beperkingen van de bouw van nieuwe huizen. In 2015 hebben wij deze foto genomen van dit bord waarop ons huisnummer ( 9 ) en dat van de buren ( 11 ) al niet meer staan vermeld.

Groeneweg-9-hummelo-bord-1.jpg

Om hun doel te bereiken heeft men lang gewacht en gespreid toegeslagen. Dan valt het namelijk niet op en ligt het in hun ogen vanzelf aan de familie dat het niet goed gaat.

Groeneweg-9-hummelo-bord-2.jpg

burgemeester-blog-2

burgemeester-blog-1

Hoe heeft men zo lang ongemerkt deze schade kunnen aanrichten? En in een land als Nederland waar je verwacht dat mensen gelijk worden behandeld? De lokale overheid heeft vanaf het begin deze invloedrijke zakenman de hand boven het hoofd gehouden. Wat doe je anders als je ambassadeur bent van het bedrijf van deze invloedrijke zakenman? Dat het geen zuivere koffie is, is naar onze mening allang duidelijk. Men heeft hem zelfs beschermd door mee te gaan in het ondersteunen van zijn laster campagne naar ons als gezin toe. Dit is zelfs door gegaan tot aan de school van onze kinderen. Waar we ook aanklopten voor hulp, alle deuren werden dicht gegooid en bleven dicht. We werden afgespiegeld als de “moeilijke familie”. Van maatschappelijk werk is nooit sprake geweest, noch enige andere hulp. Het hoofd van het lokale politie korps en de voormalige burgemeester noemden ons moeilijke mensen. Alleen wij hadden problemen met instanties volgens hen. Dat mijn man vervelend zou zijn is zelfs door de korpschef vastgelegd waardoor andere politie ambtenaren al gelijk beïnvloed werden. Het hoofd van het lokale politie korps (Selcuk) heeft goed geluisterd naar de voormalige burgemeester, zoveel is duidelijk!

politie

Groeneweg_9_hummelo_bronckhorst_016.jpg

De voormalige wijkagent heeft een handje meegeholpen en is nog nooit langsgekomen om maar überhaupt polshoogte te nemen. Een agent die wel polshoogte kwam nemen had de mededeling dat we maar op moesten rotten als we niet met de buren konden opschieten. Het hoofd van het lokale politie korps heeft ons ook gemeld dat waar we ook mee zouden komen, dat niemand van de politie vragen zou gaan stellen, waar dan ook! Ook hier worden de instructies van de voormalige burgemeester opgevolgd. Wij moesten van weer een andere ambtenaar ( mevrouwWissink ) horen dat het niet de bedoeling was om ons zomaar met twee kleine kindjes op straat te zetten en vooral moesten we weten dat de burgemeester een hele lieve man was, terwijl ze ons dossier voor onze neus verscheurde. Zoals u heeft kunnen lezen is er ondanks een onderzoek van een onafhankelijk recherchebureau door de gemeente niets gedaan. De rechercheur die dit onderzoek heeft gedaan drong er ook op aan dat de politie of de gemeente met hem in gesprek zouden gaan maar men deed niets. Op onderstaande e-mail van mijn man kwam de volgende reactie van de gemeente. En zo hebben we wel meer intimidaties moeten ondergaan.

email-gemeente.jpg

Reeds eerder, op 25 september 2012 is mijn man op bezoek gegaan bij de voormalige burgemeester omdat ons leven ondragelijk was. De mensen die betrokken waren bleven aanhoudend problemen voor ons veroorzaken. Er kwam geen eind aan de terreur. De lokale overheid is toen begonnen, met opzet, ons alleen maar verder in de problemen te storten. Nauwelijks hulpverlening, eigenlijk helemaal geen hulpverlening, en pogingen om ons in de bijstand te drukken werden ondernomen. En op het moment dat de vader van mijn man kwam te overlijden werd diezelfde dag nog de voorlopige voorziening stopgezet op advies van een ondernemersadviseur van het ROZ Twente, ingehuurd door de gemeente. Wel condoleerde hij mijn man nog even netjes. Hij had er “alle begrip” voor. Ook deze man heeft nog nooit een persoonlijk gesprek gevoerd met ons, maar wist wel te oordelen. Diezelfde ondernemersadviseur meldde ook bij de gemeente dat er geen omstandigheden waren rondom onze woning waardoor het zo slecht met ons ging. Hij had daar geen verklaring voor. Dit terwijl alle aangiften en bewijzen bij hem op het bureau lagen. Tot op de dag van vandaag komt er geen enkele reactie op onze vragen waarom hij zo heeft gehandeld. Sterker nog, hij laat een collega zijn mobiel opnemen om maar niet geconfronteerd te worden met zijn daden. Een laffe man die vroeg of laat toch voor de Rechter zal moeten verschijnen.

ondernemersadviseur gecondoleerd.jpg

In 2015 kwamen we er pas achter dat de burgemeester, en dan spreken we ook over de “lieve” burgemeester, zijn handtekening onder de plannen voor het wijzigen van de bestemming al had gezet nog voordat mijn man een bezoek aan hem had gebracht. Hij wist dus heel goed wat er speelde!

We zijn volledig het vertrouwen verloren in de lokale overheid en politie. Ons leven was de afgelopen jaren een hel. Een hel die bewust werd gecreëerd rondom ons heen.

De rechter heeft recentelijk een proces-verbaal opgemaakt tijdens een zitting in april j.l. Daar is uiteindelijk bepaald dat een aantal mensen niet langer met ons in contact mogen komen, niet meer bij onze kinderen in de buurt mogen komen en ook niet meer in contact mogen komen met onze klanten. Tevens is er een verbod opgelegd tot het verspreiden van smaad en laster. Eindelijk dus erkenning voor alle terreur die nu voor een deel is gestopt. En eindelijk is een belangrijke schakel volledig buiten spel gezet waardoor de weg naar de waarheid in beeld gaat komen.

Men heeft alles op alles gezet om ons financieel en emotioneel naar de afgrond te duwen. Het is ze niet gelukt.

Meer en meer bewijs komt op tafel. Locale corruptie, vriendjespolitiek en misdaden hebben nu lang genoeg ons leven gedomineerd. Wij hebben er daarom voor gekozen om nu ons verhaal openbaar te maken via deze site en meerdere sites van diverse journalisten. Daarmee willen we ook onze veiligheid garanderen. En om duidelijk te maken dat wat ons is overkomen nooit meer mag gebeuren, waar dan ook. Wanneer geld meer invloed heeft dan de rechten van een gezin dan gaat het de verkeerde kant uit in dit land.

We hebben reeds veel hulp gehad van liefdevolle mensen en onze strijd tegen deze corruptie wordt nu goed aangepakt dankzij zeer goede advocaten.

De waarheid moet nu naar buiten komen en ik wil mijn huis behouden zoals het al 4 generaties van mijn familie is geweest. Wij wonen hier sinds 1996, ik als kind sinds 1978, en niemand heeft het recht ons dit aan te toen of welk ander gezin dan ook. Niemand heeft het recht om dit steeds opnieuw te proberen terwijl lokale overheid en politie toekijken.

We werken allebei hard om ons gezin te beschermen en een nieuw bestaan op te bouwen en dat lukt. Er zijn oplossingen gekomen en er komen nog veel meer oplossingen.

Er volgen nog veel meer zittingen welke zich o.a. zullen focussen op alle aangiften die politie op de plank heeft laten liggen en de lokale overheid met hun voormalige burgemeester en de “zogenaamde” hulpverlening. Zelfs door de advocaat-generaal van het OM in Arnhem is gevraagd, aan onze advocaat, om maar bepaalde stukken niet aan ons te laten lezen. Wat voor rechtssysteem is dat als je monddood wordt gemaakt?

brief-rechtbank aan onze advocaat.jpg

Home-02Home-01

Corruptie en vriendjespolitiek zijn aan te vechten maar je moet een hele lange adem hebben. Eindelijk gaan we ons leven nu weer opbouwen zoals het de bedoeling was. We zijn iedereen dankbaar die ons hierin steunt en helpt. En dank aan een ieder die in ieder geval de moeite heeft genomen om ons verhaal te lezen. Indien mogelijk zullen wij steeds meer naar buiten gaan brengen.

+V/md

Help ons dit verhaal zoveel mogelijk te delen. 

Groeneweg_9_hummelo_bronckhorst_017.jpg

Wordt vervolgd…..