Na de banken de rechtbanken deel 7

images vader en zoon poot

Jan en Peter Poot deel 7

Een terrein van hoge waarde.

De moeder van Ruitinga had haar zoon nog zo gezegd “hadden we die grond nog maar”.Desondanks nam hij het absurd lage bedrag van € 16 miljoen over van taxateur Toornend,€ 80 miljoen lager dan objectieve taxateurs vastgesteld hadden. Opmerkelijk omdat het Hof Amsterdam Toornend “niet acceptabel”nota bene partijdig genoemd had als taxateur van provincie en luchthaven in haar arrest van 23 november 2006 Ruitinga bleek een tweede Westenberg te zijn. Desondanks werd onze aangifte, na zijn getuigenverhoor, wegens meineed door Officier van Justitie Hofstee alsniet ontvankelijk verworpen. Ook hierover is het laatste woord nog niet gesproken.

Ik ben nu wel verplicht te bewijzen dat er bij de overheid sprake is  van teveel ambtenaren, waartoe ook rechters behoren.Daartoe verwijs ik naar mijn performance als ambtenaar en ondernemer:1.Als hoofdplanoloog van Zuid-Holland heb ik binnen 2 jaar tussen 1956 en 1958 haar woning productie drastisch verhoogd van 15.000 tot 25.000 woningen.

Zuid-­Holland met 20% van de rijksbevolking realiseerde toen 50% van delandelijke productiestijging. Het Rijk met 100 ambtenaren in Zuid-Holland realiseerde 10.000 woningen minder dan ik als provinciaal ambtenaar met slechts 4 medewerkers. Dat is mij gelukt door de   belangrijkste gemeenten, die soms als hond en kat tegenover elkaar lagen, tot samenwerking te brengen in 5 doormij opgerichte bouwdistricten.Zodoende heb ik bewezen dat er niet te weinig ambtenaren waren maar  veel te veel. Mijn stelling is: niet overbelaste maar teveel rechters die een diarree van procedures veroorzaken ten nadele van eisende partijen.

Chipshol is zodoende decennia lang aan het lijntje gehouden.De overheid heeft de langste adem. Daarbij verwijs ik tevens naar mijn 5 boeken en 89 advertenties, welke (nog steeds) genegeerd worden. 2.Als ondernemer en oprichter van Eurowoningen 22 juni 1960 verdubbelde ik elk jaar onze woningproductie tot 3.000/4.000 in 1966/67. Binnen 7 jaar de grootste ontwikkelingsmaatschappij. Met een minimaal apparaat van op het hoogtepunt 40/50 medewerkers, waarvan de helft in de buitendienst (bouwopzichters en huizenverkopers).

Binnen 10 jaar heb ik 20.000 woningen geproduceerd en 4 winkelcentra. Ons winkelcentrum in Maassluis (15.000 m2 bvo) had als eerste en enigeairco, tevens ondergrondse aanvoer van voorraden.Met Shell Pensioenfonds (47,5%) richtte ik in 1965 het Parkfonds op,waardoor Eurowoningen (47,5%) als enige (gebieds)ontwikkelaar gehele  bestemmingsplannen kon realiseren, zelfs ontwerpen zoals woonpark Leusden.Waarvan de bewoners eigenaar zijn evenals van hun zwembad en tennisbaan. De bewoners hebben in 2010 hun 40 jarig bestaan gevierd (waarbij ik uitgenodigd was).

Recent bekroond met 2 nationale eerste prijzen (meest kindvriendelijk en klimaatprijs).Begin 1970 door VROM aangewezen tot voorbeeld voor   buitenlandse stedenbouwkundigen.Hierover recente film van kwartier metinterview bewoners: Engelse ondertiteling. Commissarissen Dr. M. Ruppert vice-president van de Raad van State; Drs. J.W. de Pous voorzitter SER voorheen minister Economische Zaken; Drs. W.K.N. Schmelzer, voorzitter KVP Tweede Kamerfractie, later minister Buitenlandse Zaken; Drs. H.J. Brouwer, CEO Parkhoed (5% Parkfonds).3. Medio mei 1974 richtte ik Eurohome France SA op. Projecten 2 kantoorgebouwen in Straatsburg, 1 als onderdeel van Grandplace winkel- en kantorencentrum (helft omvang Hoog Catharijne Utrecht), vakantiedorp Lembach in de Vogezen en skistation Valmorel in de Franse Alpen, aanvankelijk 12.000 vergroot tot 18.000 bedden.

De Franse overheid heeft dit Nederlandse skistation onderscheiden als modelstation.Hierover recente film van kwartier met interview skiers: Engelse ondertiteling.4.Op 31 oktober 1986 richtte ik de Chipsholgroep op. Binnen 5 jaar bezat dit 600 ha. (Schiphol 8 ha.) op strategische  locaties rondom de terminal en was het eigen vermogen vervierduizend, voudigd tot ca. ƒ 160 miljoen. In 1990 gestart met het enige echte businesspark op het Europese continent Chipshol Park-Rijk (300.000 m2 bvo) met meer dan de helft groen en water en voor 100% ondergronds parkeren, als enige ter wereld en desondanks 2 keer zoveel bvo’s (300.000m2) als gebruikelijk.

Businesspark Groenenbergterrein en Airport City Badhoevedorp-Zuid, Taxi 2000 zijn tegengehouden door staatsbedrijf Schiphol.Over Chipshol is een Engels ondertitelde film van een kwartier. Bovendien over TAXI 2000 uitsluitend engels.5. Zowel als ambtenaar en ondernemer heb ik ca.40 artikelen gepubliceerd met name in tijdschriften. In Economische Statistische Berichten 4 waarin huurverhoging en huurbijslag, thans actueel!In Bouw – tevens lid van de redactiecommissie – over premieregelingen zelfs over de wijkgedachte. In AR Staatskunde Grote steden en satellieten waardoor Zuid-Holland haar planologisch beleid ingrijpend veranderde.

In Trouw over demografie etc. Zelfs in de Internationale Spectator. Een tegenwicht van de as Moskou Peking waarin ik gesteld heb dat Rusland  en China niet uit elkaar te drijven zijn, hetgeen een halve eeuw later nog steeds geldig is. Voorts dat Europa als eenheid Afrika als eenheid moest opbouwen hetgeen niet gebeurd is. Commentaar uit NRC van 6 juni 1959: “Het nummer van 8 april bevat, naast een door ons reeds eerder  vermelde beschouwing over de Noord-atlantische verdragsorganisatie van prof. Vlekke, een interessante verhandeling over de as Moskou-Peking daartegen.

De auteur, J. Poot, betoogt dat een politiek van concessies jegens China het communistische blok zeker niet zal doen splijten. Hij bepleit een concentratie van Amerika’s economische hulp op Afrika en Latijns-Amerika.”NB. Daarbij bepleit dat Noord-Amerika zich op Zuid-Amerika maarEuropa op Afrika zou moeten concentreren.

SLOT

Nederland zit in het slob. Het grootste probleem is niet Schiphol maar de rechterlijke Macht. Ik heb wel eens horen zeggen: in Nederland mag niets, maar kan alles. 1van 7

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s