De wereld voelt fragiel op het moment.

Beste Avaazers, een bericht recht uit mijn hart —


“Het moment bepalen”, in de klimaat optocht eerder dit jaar. Laten wij deze magie 2015 laten kleuren!

De wereld voelt fragiel op het moment.

Oorlog verspreid zich oost en west, de politiek van angst is in opkomst, we breken langzaam onze planeet af, en klimaatverandering bedreigt ons voortbestaan.

Tegelijkertijd is de invloed van vrouwen en democratie in opkomst, verspreid het internet zich tot in de verste uithoeken is de mondiale armoede gehalveerd — nooit eerder waren gewone mensen als jij en ik meer in staat deze uitdagingen aan te gaan en ons eigen lot te bepalen.

Het voelt alsof wij op het randje balanceren tussen onze diepste dromen en oudste angsten, en wij hebben een keuze — om het momentum te grijpen of het totaal uit de hand te laten lopen.

Zal de mensheid opstaan? Dat kan deels van Avaaz afhangen. Met ons 40 miljoenen zijn wij nu de grootste campagne gemeenschap ooit. Deze herfst hebben wij ons met ons miljoenen op het politieke spel met ons klimaat geworpen, en daadwerkelijk een verschuiving van het politieke momentum in gang gezet. Het was een waarachtige ervaring — net zo waarachtig als de inspiratie die wij putten uit het aanmelden van duizenden van onze leden als vrijwilliger in de strijd tegen Ebola en de miljoenen Avaaz leden die in actie kwamen om onze oceanen te redden en een Monsanto mega-project in de kiem te smoren.

Van politici, de media en de man op de straat hoor ik het iedere keer weer: Wij brengen hoop. En hoop is dé gamechanger! Hoop is waar wij op bouwen!

Wij vragen je dit slechts één keer per jaar — dus als jij hier een warm gevoel van krijgt voor de feestdagen, doneer dan nu, en help ons om dit moment van hoop te grijpen. Wij zullen alleen jouw donatie verwerken als wij 20000 nieuwe supporters krijgen bij deze oproep:

Door nu te doneren stel jij Avaaz in staat om op verantwoorde wijze vaste kostenposten te budgetteren, waaronder de salarissen van ons geweldige Avaaz team, het in de lucht houden van onze website, het onderhoud aan onze technische systemen en het beveiligen van dit alles (wat aardig in de papieren kan lopen als onze campagnes ook door shady figuren opgemerkt worden!). Zo’n kleine maar degelijke wekelijkse contributie stelt ons verder in staat om onmiddellijk te reageren op crises terwijl zij zich nog ontrollen en om kansen te grijpen direct wanneer ze zich voor doen.

Als er 20000 mensen doneren stelt dit ons in staat om onze slagkracht te vergroten en onze reikwijdte te verbreden: om hulp te bieden tijdens humanitaire rampen, het milieu en wilde dieren te beschermen, democratie te versterken en corruptie te bestrijden, en een stap verder te komen in onze zucht naar vrede en het verminderen van armoede.

Als je aan Avaaz doneert heeft dit een dubbele impact — onze donaties hebben niet alleen een onmiddellijke impact door de ondersteuning van onze verschillende campagnes, zij helpen ook het grotere goed van het bouwen van een gemeenschap die verandering mogelijk maakt voor de decennia die nog voor ons liggen. Een donatie is daarmee een investering met direct nut en lange-termijn visie voor de toekomst van onze kinderen en planeet. Klik hier om te doneren:

JA, IK ZAL €2 TOEZEGGEN

JA, IK ZAL€4 TOEZEGGEN

JA, IK ZAL €8 TOEZEGGEN

JA, IK ZAL €16 TOEZEGGEN

JA, IK ZAL €32 TOEZEGGEN

Klik hier om een ander bedrag toe te zeggen.

Samen hebben wij: miljoenen gedoneerd voor humanitaire hulp, een sleutelrol gespeeld in het een halt toeroepen aan Rupert Murdoch’s opmars in het mondiale media landschap, tientallen nationale en mondiale overwinningen geboekt op het gebied van het klimaat, Monsanto mega-projecten ontregelt, grote delen van onze oceanen en bossen beschermd, de mondiale ban op de walvisvaart in stand gehouden, neushoorns en olifanten helpen beschermen, democratie bevorderd van Burma tot Zimbabwe en van Palestina tot Rusland, ACTA en andere pogingen tot internet censuur de kop in gedrukt, gestreden tegen de onheuse oorlog in Irak en de schending van de mensenrechten in Guantanamo, en ons hard gemaakt voor klokkenluiders als Snowden en Manning, juist dan wanneer het echt nodig was. Met deze (letterlijk) honderden overwinningen, bewijst onze gemeenschap geen angst te kennen, en principieel en effectief de strijd aan te gaan voor een wereld waar wij allemaal van dromen.

Maar dit is niet genoeg. Om de beproevingen van onze tijd te kunnen trotseren, moeten wij pas houden met de overheden en corporaties die de problemen van onze tijd veroorzaken. Om de klimaatverandering tegen te gaan moeten wij de olie maatschappijen verslaan die miljarden dollars uitgeven aan lobby activiteiten. Om mensenrechten te waarborgen moeten wij het opnemen tegen overheden, die soms hun enorme macht misbruiken. Maar zelfs met deze formidabele opponenten, vertegenwoordigen wij met 40 miljoen bevlogen burgers een kracht die niet te stoppen is, zolang deze met vertrouwen en volharding ondersteund wordt. Ik zie ernaar uit om deze volgende stap met kracht, vertrouwen en doorzettingsvermogen samen met jullie te zetten:

JA, IK ZAL €2 TOEZEGGEN

JA, IK ZAL €4 TOEZEGGEN

JA, IK ZAL €8 TOEZEGGEN

JA, IK ZAL €16 TOEZEGGEN

JA, IK ZAL €32 TOEZEGGEN

Klik hier om een ander bedrag toe te zeggen.

Fondsenwerving is vaak erg moeilijk voor organisaties die sociale verandering nastreven. Het aannemen van geld van de overheid of het bedrijfsleven kan erg makkelijk het weefsel van de missie ondermijnen. Fondsen van grote donors komen ook vaak met de nodige voorwaarden. En de kosten van intensieve fondsenwervingscampagnes via de telefoon, de post of op straat, kosten vaak bijna net zoveel als ze opbrengen! Dat is waarom het Avaaz model – gebaseerd op online donaties van een menselijke maat – de sterkste basis vormt voor sociale verandering die wij maar kunnen bedenken en mede-verantwoordelijk is voor de belofte die onze gemeenschap vormt.

Als wij het aantal sustainers nu kunnen vergroten, brengt dit onze gemeenschap en onze impact op een nog hoger plan. Ik kan niet wachten!

Los van de vraag of je vandaag een contributie toezegt of niet, moet je weten dat ik en mijn team zeer dankbaar zijn voor jouw en jullie wijsheid, trouw, en de enorme menselijkheid die jullie aan de dag brengen. Het is echt een gelukzaligheid voor jullie te mogen werken! En samen kunnen wij, werkelijk de wereld bouwen waar wij van dromen.

Met liefde, hoop en dankbaarheid,

Ricken en het hele Avaaz team

PS – In het geval jij er nog even over na aan het denken bent, zijn dit 11 redenen om aan Avaaz te doneren 🙂

Reden 1 – Wat wij doen Werkt

Avaaz werkt met meer dan 40 miljoen leden in alle landen van de wereld, zodat we binnen de kortste keren kunnen reageren op dringende noden en kansen — Samen hebben we levens gered in Haïti en Birma, overheidsbeleid van Brazilië tot Japan veranderd, en overwinningen behaald bij internationale verdragen, van het uitbannen van clusterbommen tot het beschermen van oceanen. De Britse premier Gordon Brown zegt van Avaaz: “Jullie hebben het idealisme in de wereld verhoogd… onderschat jullie invloed op de leiders niet” terwijl De Economist zegt dat Avaaz “klaar staat om wereldleiders op een oorverdovende manier wakker te schudden” en Al Gore zegt: “Avaaz werkt inspirerend, en heeft al veel voor elkaar gekregen.” We bestaan pas 3 jaar en groeien snel, en hoe meer onze leden betrokken raken en ook schenken, des te groter onze invloed.

Doe hier een schenking.

Reden 2 – Een schenking aan Avaaz is een investering die blijvende sociale verandering oplevert

Door Avaaz worden met uw schenkingen zeer invloedrijke campagnes bekostigd die bovendien meer mensen werven. Meer mensen betekent meer schenkingen, en weer meer invloed. Daardoor bewerkstellig je niet alleen één bepaalde verandering met je schenking, maar werk je bovendien mee aan de groei van een gemeenschap via nieuwe leden die een veelvoud van uw schenkingen bijdragen. Een gemeenschap die een blijvende en alsmaar groeiende bron van verandering vormt. Deze dubbele en blijvende invloed is geweldig waardevol in menselijke zin.

Reden 3 – We hebben een team van wereldklasse dat uitstekend werk verzet

Campagnes voeren, rechten verdedigen en sociale veranderingen zijn een ernstige en veeleisende zaak – hoe deskundiger een team, des te groter het effect van uw schenkingen. Avaaz trekt letterlijk de beste campagne- en actievoerders uit heel de wereld aan.

Reden 4. Wij hebben geen bureaucratie

Avaaz is een omvangrijk netwerk van burgers, maar onze organisatie is bijzonder klein – met slechts 15 full-time campagnemedewerkers voor operationele en technische ondersteuning. De meeste grote, wereldwijde NGO’s hebben honderden of zelfs duizenden personeelsleden. Onze kleine omvang betekent dat we geen tijd hebben voor ambtenarij, bestuurslagen, of voor wat dan ook, tenzij voor het behalen van resultaten.

Reden 5 – We worden regelmatig gecontroleerd en zijn belastingtechnisch verantwoordelijk

Er bestaat veel angst voor misbruik van schenkingen. Meestal is die angst misplaatst – de meeste organisaties hebben veel goede mensen die goede dingen willen doen. Bij Avaaz heb je zekerheid – deels omdat de wet in de VS eist dat we elke 12 maanden worden gecontroleerd. Deze controle is erg grondig en bekijkt alle aspecten van onze boekhouding en financiële praktijken. We hadden reeds 3 dergelijke controles sinds onze start en verkregen elke keer een brandschone gezondheidsverklaring. Zie verder op deze pagina om de details van onze uitgaven en eveneens verslagen van nazicht en belastingaangiften te bekijken.

Schenk nu.

Reden 6 – We besteden geld waar dat zinvol is en enkel aan de meest effectieve inspanningen

Avaaz gaf bijna 10 miljoen dollar aan andere organisaties, omdat we hen in bepaalde gevallen beter geplaatst achten om effect te hebben. Zo hebben we bijvoorbeeld 2 miljoen geschoken aan organisaties aan de frontlinie in de strijd tegen Ebola, 1 miljoen aan een top organisatie die het regenwoud beschermt, 1,6 miljoen aan Birmese monniken en hulporganisaties, en 1,3 miljoen aan Haïtiaanse hulporganisaties — bekijk deze video van de groepen die onze giften hebben ontvangen. De manier waarop we organisaties steunen is ook belangrijk. De meeste stichtingen hebben eindeloze procedures en voorwaarden die hen langzaam en omslachtig maken en zijn bang voor steun bij de verdediging van rechten. Avaaz zoekt de beste mensen en organisaties uit en betuttelt hen niet – we stellen hen gewoon in staat om te doen waarin ze het best zijn.

Reden 7 – Wij zijn 100% onafhankelijk

Avaaz neemt absoluut geen geld aan van overheden of bedrijven. Dit is van het grootste belang om te verzekeren dat onze stem uitsluitend wordt bepaald door de waarden van onze leden, en niet door een of andere agenda of grote geldschieter. Hoewel we in het begin steun voor het opstarten hebben gekregen van partner- en liefdadigheidsorganisaties is tegenwoordig bijna 90% van het budget van Avaaz afkomstig van kleine online schenkingen. Dat betekent dat de enige agenda die we moeten volgen deze van de leden is.

Reden 8 – Wij zijn politiek betrokken (dit is echt belangrijk).

Bij de meeste goede doelen zijn giften aftrekbaar van de belastingen. Maar dat betekent ook, in zekere zin, dat ze gedeeltelijk door de belastingbetaler worden gefinancierd, en overheden maken daar gebruik van om zeer veel regels op te leggen over wat wel en niet mag. Hoofdzaak is de beperking over wat er mag gezegd worden om politici te bekritiseren, te steunen of te bestrijden. Door het zeldzame feit dat giften aan Avaaz niet aftrekbaar zijn van de belastingen blijven we 100% vrij om te zeggen en te doen wat we nodig achten om onze leiders naar de mensen te laten luisteren. Daar zoveel belangrijke zaken gewonnen of verloren worden op politiek terrein, maakt dit ons veel doeltreffender dan belangengroepen die zich niet politiek durven uitspreken.

Reden 9 – Wij handelen daar waar de grootste noden en kansen liggen

De meeste organisaties richten zich voor een lange periode op één enkel onderwerp. Dat is ook erg belangrijk, maar kan betekenen dat, wanneer grote noden of geweldige kansen voor sociale verandering ontstaan, deze niet worden aangepakt omdat men zich beperkt tot zijn eigen onderwerp. Avaaz campagnes richten zich op de meest dringende noden en kansen, precies wanneer een sterke belangstelling bij de burgers meest nodig is.

Klik om te schenken.

Reden 10 – Democratische verantwoording ligt vast in onze werkwijontvangen ze

De campagnes van Avaaz worden bepaald door de leden. Onze prioriteiten worden jaarlijks en wekelijks bepaald via bevragingen onder onze leden, en bij elke campagne vooraf gepeild. Hier is de link naar de resultaten van onze jaarlijkse peilingvan 2010. Hoeveel werk er ook nodig is bij het ontwikkelen van een campagne, als onze len, wordt dus van dag tot dag rechtstreeks bepaald door onze leden.

Reden 11 – Er bestaat geen andere organisatie zoals die van ons

Op de wereld is Avaaz is de eerste en enige grote, hoogtechnologische, door mensen gedreven, werkelijk wereldwijde verdediger van alle rechten. In een wereld waarin de problemen steeds algemeen zijn, en de oplossingen ervoor in toenemende mate wereldwijde democratische actie vereisen, bevindt Avaaz zich op een unieke positie om veranderingen tot stand te brengen. Geen andere organisatie kan binnen 24 uur snel en op grote schaal gecoördineerde democratische druk organiseren in meer dan 150 landen. Een nieuw model, via internet gevoerd, door mensen bepaald beleid heeft de politiek in verschillende landen veranderd, en Avaaz gebruikt die beproefde werkwijze op wereldschaal. Het resultaat is nu al de grootste, wereldwijde, online beweging in de geschiedenis, en we zijn nog maar pas begonnen.


Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s