Met lagere WW accepteert oudere eerder lager salaris.

Met een WW-uitkering die in stappen omlaag gaat, zullen oudere werklozen eerder akkoord gaan met een lager startsalaris en dus eerder werk vindenLaura van Geest en Bas ter Weel zijn directeur, respectievelijk onderdirecteur, van het Centraal Planbureau.

Prof. Verbon denkt dat het CPB geen senioren op de werkvloer wil en dat wij vinden dat werkloosheid onder ouderen hun eigen schuld is (Opinie & Debat, 17 juni). Het tegendeel is waar. Het CPB vindt participatie van ouderen belangrijk en weet hoe moeilijk zij het kunnen hebben. Dat is ook een van de redenen voor ons onderzoek.

Er zijn gelukkig veel werkende ouderen. De arbeidsmarktparticipatie van 50-plussers in Nederland is sinds 1990 bijna verdubbeld, van iets meer dam 40 procent naar meer dan 70 procent in 2015. Het aandeel van 55-plussers in de beroepsbevolking is in 2015 ongeveer een kwart.

Juist daarom is de hoge langdurige werkloosheid onder ouderen problematisch. In Nederland is 42 procent van de langdurig werklozen ouder dan 50 jaar, terwijl het gemiddelde in het Eurogebied op 23 procent ligt. Langdurige werkloosheid maakt mensen minder gelukkig en verlaagt ook de kans op het vinden van werk. Wij vragen nadrukkelijk aandacht voor dit probleem en bieden oplossingsrichtingen om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. Dat is onze taak. Niet meer, maar ook niet minder.

Structueel probleem

Ook oudere werknemers kunnen profiteren van de dalende werkloosheid

 

Langdurige werkloosheid onder ouderen is een structureel probleem, waarvan de stijging al voor de Grote Recessie is gestart. Dat vraagt om een structurele oplossing, omdat de arbeidsmarkt hierop onvoldoende is aangepast.

Aan de vraagkant constateren wij dat loonkosten van ouderen relatief hoog zijn. Cao’s kennen in Nederland een stijgend loonprofiel en ontziemaatregelen voor oudere werknemers. Afgaand op het recente Cao-akkoord in de bouw waarin ontziemaatregelen worden afgeschaft, wordt deze analyse gedeeld door de sociale partners, die in Nederland vooral over de arbeidsvoorwaarden gaan.

Andere suggesties die wij hebben gedaan zijn een (tijdelijke) loonkostensubsidie voor werkgevers als ze een oudere werknemer aannemen, omscholing via vouchers, of subsidies die de inzetbaarheid vergroten.

Up-to-date

Loonkosten van ouderen zijn relatief hoog

En ja, aan de aanbodkant hebben we de optie geschetst voor een WW-uitkering die in stappen omlaag gaat. De kans op het vinden van werk wordt mede bepaald door het loon dat een werkloze vraagt. Dit gewenste loon daalt vaak pas op het moment dat de uitkering afloopt, dus vaak na een lange periode van werkloosheid. Een gestaffelde WW-uitkering kan bijdragen aan scherper nadenken over een realistisch startsalaris voor een volgende baan. Mensen die eerder terug zijn in een baan kunnen hun kennis en vaardigheden beter up-to-date houden.

Oudere werklozen vinden maar moeizaam werk. Het dichter bij elkaar brengen van vraag en aanbod van oudere werknemers is een belangrijke uitdaging, waarvoor het nodig is dat diverse regelingen beter op elkaar worden toegesneden. Daarvoor doet het CPB onderzoek en komen wij met oplossingsrichtingen. Opdat ook oudere werknemers kunnen profiteren van de dalende werkloosheid. Bron:Volkskrant

Advertenties

2 gedachtes over “Met lagere WW accepteert oudere eerder lager salaris.

 1. Zal het nog lang duren dat men de Cao gaat afschaffen. Een feit is dat werknemers steeds meer hun rechten en hun zekerheid op een baan en inkomen beetje bij beetje verloren ziet gaan. En niemand verzet zich. En zeker is ook dat de oudere werknemer die toekomst gericht,- zijn leven invult veel leed word aangedaan als hij of zij hun baan verliezen. Inverband met betaling verplichtingen bijvoorbeeld hypotheek en later de sociale dienst. Het zal een jungle worden op de arbeidsmarkt in de toekomst. Ik voorspel steeds meer immigranten uit de lagelonen landen die gaan concurreren met de Nederlandse werknemers. Het maakt de Nederlandse overheid niet uit wie het werk doet. Als het maar gedaan word. De gouden eeuw is uitgewerkt. En men weet tot nu toe geen oplossing om banen te creëren om geld op een andere manier dan in het verleden binnen te halen. ODbned

 2. De verhouding tussen werkzoekenden en werkaanbieders
  is ongeveer één staat tot tien.
  Meer dan 1 miljoen uitkeringsgerechtigde werkzoekers in Nederland tegenover ongeveer 100.000 openstaande vacatures.
  Dit is niet van de laatste tijd, maar dit speelt al tientallen jaren,
  mee buigend met de conjunctuur, iets beter of iets minder in verhouding.
  Blijkbaar zijn de regering/ overheid en de werkgevers niet in staat om banen te genereren.
  Grote stimuleringsprojecten, gepaard met veel subsidiegelden komen grotendeels bij multinationals terecht, die nu juist zoveel mogelijk op arbeid proberen te besparen.
  Het MKB de banenmotor bij uitstek profiteert veel te weinig van deze subsidiestromen, te ingewikkeld en kostbare aanvraagprocedures.
  De EEG met meer dan twintig miljoen werkzoekenden voert een bewezen inefficiënt arbeidsbeleid en heeft ook geen oplossingen, voor dit immense probleem.
  De sferen van beter opleiden, de presentatie van werkzoekenden verbeteren, zijn schijnoplossingen die niet meer banen opleveren, maar alleen de werkzoekenden meer bagage bezorgen.
  We mogen van de intelligentsia toch wat betere ideeën verwachten, die het recht op arbeid eindelijk eens kunnen waarmaken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s