‘Incassobureaus dreigen en bedriegen’.

‘Incassobureaus dreigen en bedriegen’

Incassobureaus overtreden geregeld de wet en duperen consumenten met misleidende en agressieve handelspraktijken. Zij rekenen te hoge incassokosten, sturen spookfacturen en maken zich schuldig aan bedreigingen, scheldpartijen en privacyschending. Dit concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de incassobranche in een onderzoek dat vandaag verschijnt.

ACM beraadt zich op een zo ‘effectief mogelijke aanpak’ variërend van consumentenvoorlichting tot boetes. De problemen hebben te maken met de wildgroei aan incassobureaus. Iedereen mag een bureau beginnen zonder enige diploma of keurmerk.

Nederland kent minimaal 444 incassobedrijven. Naar schatting vorderen zij tien miljard euro per jaar bij vermeende wanbetalers, privé en zakelijk. Incassobureaus kopen bulkpartijen op met onbetaalde rekeningen en proberen die soms op agressieve wijze te gelde te maken.

‘Onterechte vorderingen vind ik het kwalijkst’, zegt Anita Vegter, bestuurslid van ACM. Zij wijst op incasso’s die consumenten op de mat krijgen nadat zij een ‘gratis proefpakket’ hebben besteld op internet. Incassobureaus nemen dit soort spookrekeningen klakkeloos over van elkaar.

Bij opgekochte vorderingen hebben incassobureaus vaak geen idee wat ze innen. Dat verhoogt het risico op onterechte incasso’s, met name bij consumenten die slecht voor zichzelf opkomen. Die problematiek is breder dan we dachten.’

Incassobureaus

Om de incassobranche enigszins te reguleren is in 2012 een wettelijke norm ingevoerd voor de hoogte van incassokosten. Nu blijkt dat incassobureaus deze wet met voeten treden: in 20 procent van de onderzochte incassobrieven worden onterechte kosten gerekend. Veel van de 400 brieven die ACM onderzocht, bevatte te weinig informatie om te kunnen controleren of de incasso in de haak is.

Het verdubbelen van rekeningen is geen uitzondering, zegt Joke de Kock. Als directeur van de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverleners, wordt De Kock geregeld geconfronteerd met de uitwassen uit het ACM-onderzoek.

Ik heb rekeningen gezien van 100 euro, die waren opgehoogd naar 800 euro
Joke de Kock, directeur van de NVVK

Ik heb rekeningen gezien van 100 euro, die waren opgehoogd naar 800 euro. Incassobureaus verzinnen allerlei onwetmatige meerkosten: sommatiekosten, herinneringskosten, dossierkosten, je kunt het zo gek niet bedenken. Veel bedrijven zeggen: we weten dat het niet mag, maar we doen het gewoon.

Vaak schrikken consumenten zo van een boze brief dat zij gewoon betalen. Mensen zijn zich niet bewust van hun rechten, signaleert de ACM. Temeer omdat incassobureaus geregeld ‘ontoelaatbare druk’ uitoefenen op schuldenaren.

Spervuur aan sms’jes

In de helft van de geanalyseerde brieven dreigen incassobureaus met maatregelen waartoe zij niet bevoegd zijn, zoals de beslaglegging van spullen of een vermelding in het register voor wanbetalers. Daarnaast worden consumenten uitgescholden, krijgen zij een spervuur aan sms’jes of worden ze door een crediteur lastig gevallen via sociale netwerken of zelfs hun werkgever.

Opvallend is dat de problemen zich volgens ACM ook geregeld voordoen bij leden van de branchevereniging voor incassobureaus, de NVI. Die was juist opgericht om zich te onderscheiden van de cowboys in de markt. De 28 leden van de NVI vorderen ongeveer zeven miljard euro per jaar, naar schatting tweederde van het totaal. De NVI heeft een onafhankelijk klachtenloket en de leden worden om het jaar gecontroleerd op naleving van de gedragscode.

Gesprekken kunnen misschien wel eens wat verhit raken, maar ik kan mij niet voorstellen dat onze leden zich schuldig maken aan bedreigingen en agressie, zegt NVI-directeur Jeanine van Noordenne. ‘Dat hadden wij moeten zien tijdens controles. De bevindingen zijn schokkend en absoluut verboden volgens ons keurmerk. Wat het lastig maakt is dat wij niet mogen zien waar ACM de conclusies op baseert. We kunnen totaal niet controleren of en wat er is misgegaan en hoe vaak het gaat om leden van de NVI.’

Toch zijn de onderzoeksresultaten volgens Van Noordenne aanleiding voor een onderzoek onder haar leden. Bovendien pleit zij voor een betere regulering van de incassobranche via opleidingen, een keurmerk en strengere controle op naleving van de wet. ‘Wat ons betreft is het rapport een bevestiging van wat wij al jaren roepen. Er is iets heel erg mis in de sector.’

374,83 euro toegestaan; 603,29 wordt gevorderd.

De rekening in het voorbeeld is bijna 230 euro hoger dan wettelijk toegestaan. Inclusief incassokosten en rente mag de vordering maximaal 374,83 euro zijn, terwijl nu een bedrag van 603,29 wordt gevorderd.

De berekening van de incassokosten gaat vaak mis. Volgens de Wet Incassokosten, ingevoerd in 2012, mogen de incassokosten maximaal 15 procent zijn van de oorspronkelijke rekening. Bij kleine rekeningen mogen bureaus een hoger percentage vragen, met een plafond van 40 euro.

Een veelgemaakte fout is dat voor elke vordering eerst de incassokosten worden berekend om ze pas daarna op te tellen. Als iemand bijvoorbeeld vijf maanden zijn energierekening van honderd euro niet betaalt, dan zijn de incassokosten 75 euro (15 procent van 500). De totale rekening is 575 euro, eventuele rente daargelaten.

Vaak wordt voor elke afzonderlijke rekening van 100 euro het maximale bedrag van 40 euro gerekend. De incassokosten komen zo uit op 200 euro (40 keer 5). De totale rekening is dan 700 euro, 125 euro meer dan toegestaan .Bron:Volkskrant.
Lees ook:https://onrecht.wordpress.com/2014/03/27/nazi-deurwaarder-roven-geld-en-toekomst-weg/

Advertenties

3 gedachtes over “‘Incassobureaus dreigen en bedriegen’.

 1. Heel veel getuigenissen van mij zijn in de papierversnipperaar verdwenen ,zo processen waarvan mijn tegenstanders dus misbruik hebben gemaakt van het recht.
  Niet eens anoniem.
  Trouw , Stichtse Vecht ,Zalm’s dagboek ,onrecht ,internet etc.
  Boekverbranding dus.
  Al die klokkenluiders hebben best wel een kopietje ,dus dat probleem is snel opgelost.
  Iedere mededeling aan de tweede kamer ,wel of niet anoniem dient onderzocht te worden.
  Stel ik heb een winkel ,en een klant zegt dat een personeelslid steelt.
  Van Mourik ,die dan wel en dan weer niet zijn mond opdoet (notarissen ) stelt bijv terecht dat als een klant 50 km rijdt voor een notaris , er een lichtje moet gaan branden . Zo bij wilsonbekwaamheid,
  ,laag IQ etc.
  Voor Vaderland Volk en Dictators is Teeven vergeten hoe corrupt Amsterdam was in de jaren 80/90 ,zo ervoor. Jelle Kuiper heeft nog net voor zijn dood een soort excuses daarvoor gemaakt. Jan Wiarda is in stilte gestorven ,zo Ien Dales. Northolt kende wel een corrupte partij ,zo chanteerde de IRT commissie met oa van Traa ,de naamgever. Iemand had een vader die zo machtig was ,dat hij wel boven de wet kon staan . Bevriend met ome Gus.
  Als kind al kwam er politie langs bij mijn ouders” effe vangen ” ,in Amsterdam .
  Wij zaten te huilen op de trap ,want mijn vader moest daar zo hard voor werken.
  Mijn hele leven heb ik met corrupte politie van doen gehad.
  Dat nooit meer , nee nog steeds.
  Nee Teeven Amsterdam huilt waar het eens heeft gelachen. Oprotten dus.
  Aangezien mijn getuigenissen niet meer bestaan ,kan er geen hap snap commentaar zijn.

 2. Als de rechter werkelijk ONAFHANKELIJK is ,dan mag het natuurlijk niet zo zijn dat anderen eerst obstructie plegen.
  Die anderen kunnen zijn : politie ,met burgemeesters (als hoofd)
  OM ,advocaten ,deurwaarders en notarissen.
  Zo’n art 12 procedure kan en mag dan ook niet bestaan.
  De PG zet deze naar zijn/haar hand ,er wordt geen onderzoek gedaan .
  Stel de Minister van Justitie krijgt zo’n art 12 procedure ,terwijl hij nog eens hoofd van OM is ,tenminste politiek verantwoordelijk , hij is corrupt. Hij ontkent dat. Is dat dan geen meineed ,zo landverraad door zijn /haar beëdiging ?Rochdale is veroordeeld omdat hij gelogen heeft voor EEN commissie.
  De dames en heren willen geen gezichtsverlies ,zo smaad.
  Laten wij het zo zeggen als Hitler , Amin ,Stalin ,maar ook VVD leden, advocaten ,nou ja noem maar op , waren geweest , hadden heel wat mensen een ander leven gehad.
  Schaamte komt niet in hun op.
  Zij hebben geen geweten ,waar zij niet altijd iets aan kunnen doen ,maar worden gewetenloos.
  I Claudius ,je moest gek zijn of gek doen ,wilde je nog overleven.
  Heel wat beschavingen zijn juist aan corruptie ten onder gegaan.
  Bestaat er wel een God ?hoor ik W zeggen als P &W Wel helpt hij al jaren er aan mee dictators in het zadel te houden.
  P haalt weer advocaten ed op het beeld ,er blijkt dus niets aan de hand met deze beroepsgroep.
  Kijken of dit nog geplaatst wordt ,want als advocaten in het geding zijn is er een spreekverbod in deze democratische rechtsstaat.

 3. Veel heb ik al gezegd., 6 Maart 2015/ 29 Maart 2015.
  De VVD heeft vele Strafrechtelijk en Staatsrechtelijke wanprestaties op haar naam staan.
  Veel Ministers van die partij hebben obstructie gepleegd.
  Ik heb procedures `geprovoceerd `omdat dat nog het goedkoopste was om mijn gelijk te halen ,terwijl ik geen advocaat kan krijgen ,ook niet via iemand anders.
  OBD ned stelt deurwaarders zijn geen advocaten ,maar winnen terdege processen . Ja ,dat zijn wel eens waar nep processen -politieke processen ,maar omdat zij door de Minister van Justitie gedekt worden ,in bepaalde gevallen , kan je deze dus nooit winnen ,zeker als er VVD belangen bij zijn gediend , en met de dictatuur van de advocatuur ,en Minerva lobby.
  Ik begrijp niet dat het AD mijn stukjes niet publiceert . De Telegraaf is in oorlogen al fout ,zo Trouw ,maar ook AD.
  Ik begrijp niet dat rechters zich niet verschonen , nee ten alle tijden moet er recht worden gesproken ,terwijl de Hoge Raad deze zaken niet terug verwijst.
  Voor incasso bureaus en deurwaarders en advocaten ben ik naar de reclame code commissie geweest.
  Hoge Heren van de Hoge Raad hebben daar een leuke bijbaan aan.
  Op de enveloppes stonden de meest intimiderende teksten ,zodat de postbode ,en of buren dit makkelijk konden zien .Van advocaten dat zij integer waren ,onafhankelijk of goed ed. ,terwijl dit dus niet door mij was te controleren omdat de controle daarop totaal ontbreekt. Zo´n Hoge Heer moet toch ook gaan denken. Advocaten daar hadden zij niets mee ,en voor de anderen kreeg ik ook niet gelijk , hoewel later dat toch anders is geworden.
  Vergeet niet dat deurwaarders met papier en al voor de deur staan. Een ieder kan dat zien . Nu kan men ook zaken later winnen ,maar dat weten die buren niet.
  Een belastingdeurwaarder stelt rustig dat mijn vrouw 150.000 euro moet betalen ,2 maanden later krijgt zij 20.000 euro terug. Dit had hij nog nooit meegemaakt ,en na jaren hebben zij het beslag nooit opgeheven ,zo excuses. Mijn auto werd in beslag genomen. Wil de Rijks Recherche erbij hebben -FIOD , gebeurd niet ,geen excuses . De deurwaarder verandert het slot ,zaken uit ons huis zijn verdwenen. Stuur een blanco cheque naar de rechter die hij mag invullen als hij denkt dat de deurwaarder gelijk heeft, weigert hij ,maar staan wel 2 verhuiswagens voor onze deur ,met medewerking van een goddeloze ,fascistische Gemeente.
  En zo heb ik er nog wel enige, ,terwijl ALLE procedures ,tientallen dus ,gewoon nep zijn, de Hoge Raad bereiken ze nooit . Maar dat is dus wel het werk van alle Ministers van Justitie.
  Korthals Altes ,in de kerk 2/2/2, Korthals in de kerk ;Opstelten , maar ook Hirsch Ballin ,Sorgdrager , Bi Za Dales )maakt er Staatsgeheim van ‘Dijkstal, Remkes ,Wiegel , Nijpels Ginjaar .De Grave ; Voorhoeve etc Zij zijn zo aimabel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s