De databank waar u misstanden kan publiceren

FOUTE RECHTELIJKE UITSPRAKEN IN NEDERLAND ®

De blog beheerder verwikkeld in Bodem procedure van  7 jaar!!

Hij doet verslag wat hem is overkomen door zijn ex en criminele werkgever de Gemeente Amsterdam

Lees meer hierover: https://onrecht.wordpress.com/ontslagzaak/

Over de Weblog

De weblog is tevens bedoeld om omstreden uitspraken transparant te maken voor de burgers. En op deze wijze aan te tonen wat er in de Nederlandse rechtsstaat gebeurd op het gebied van rechtspraak.

Ambtenaren die dienst doen voor stadhuizen, gemeenten bedrijven, en onder anderen rechters worden niet gecontroleerd op hun functioneren en nevenfuncties.

De ambtenaren in Nederland hebben teveel macht, ambtenaren die te veel macht hebben, daar gaat het op den duur fout mee, en plaatsen zich zelf buiten de maatschappij en dienst verlenen de burgers niet meer.

Heeft u ook problemen ondervonden door criminele ambtenaren!! Heeft u ook te maken gehad met de gemeente waar u woont die u ernstig heeft benadeeld of bijvoorbeeld een complot tegen u hebben gevoerd.

En rechters die omstreden uitspraken hebben gedaan betreffende uw zaak.

Heeft u ook ondervonden dat het recht systeem met twee maten meet!!

 Bent u er ook inmiddels achter gekomen dat je in Nederland zo goed als rechteloos bent!! De macht die de overheid misbruikt, gaat ten kosten van burgers-burgers worden op systematische wijze kapot gemaakt.

 

Deze weblog geeft u de mogelijkheid om uw ervaringen toe te lichten van  omstreden uitspraken van de rechtbanken, door het te publiceren.

Onrechtdatabankbureau.ned is bedoeld om onder anderen te praten over de overheid. En of u daar negatieve ervaring mee heeft gehad, en over de rechtelijke macht met zijn omstreden uitspraken gedaan in het verleden en heden betreffende individuele burgers om zo uitdrukking te geven over de overheid diensten en de Nederlandse rechtspraak in het algemeen. Vind u bijvoorbeeld dat u een rechtspositie heeft, of juist niet.

 

ONRECHTDATABANKBUREAU.NED

 Wil  aantonen uw rechtspositie als Nederlands staatsburger.

De Nederlandse  staatsburgers zijn rechtspositie word door de overheid steeds meer ondermijnd.

Discussie blog voor iedereen die geïnteresseerd is en voor ervaring deskundigen.

Heeft u interesse!!  om u ervaringen te delen of om een onderwerp te belichten dan kunt u nu een artikel of een reactie plaatsen.

Ingezonden artikelen worden eerst beoordeeld op goedkeuring voor plaatsing weblog, eveneens reacties.

De bovenstaande informatie word u gratis aangeboden door de auteur van de weblog onrechtdatabankbureau.ned de heer J.Buitendam. Hij nodigt u uit na te denken over wat er om u heen gebeurt en mee te werken aan verbeteringen ontwikkeling van deze sites door middel van correcties of aanvullende informatie zo snel mogelijk aan hem door te geven om kennis informatie en informatie in kennis om te zetten.

De auteur woont buiten Nederland  wegens het verliezen van zijn laatste 2 banen  en alle rechten op een uitkering wat hem onrechtmatig per ontslagbrief  mee gedeeld werd door een criminele logo burgemeester van Amsterdam.  

 https://onrecht.wordpress.com/ontslagzaak/

Contact en informatie

Ontvangen E-mails waarin verzocht wordt om correctie(s) worden verwijderd indien in deze E-mail niet het juiste website adres t.w. http://www.ONRECHTDATABANKBUREAU.NED/en het artikel wordt genoemd waarop het verzoek om correctie betrekking heeft.

De weblog www ONRECHTDATABANKBUREAU.NED heeft een archief waar u al de artikelen terug kan vinden  om de weblog voor een ieder die daar belang bij heeft controleerbaar en doorzichtig te maken. Correcties en aanvullende informatie kunnen daardoor makkelijk gedaan worden.

Ontvangen E-mails met informatie om een van mijn weblog pagina’s verder te verbeteren en te ontwikkelen worden onverwijld afgehandeld. Er wordt expliciet op gewezen dat ik geen e-mailberichten in dossier bewaar maar dat de berichten verwijdert worden.

Telefoonverkeer met de auteur

Van de weblog ONRECHTDATABANKBUREAU.NED  via Skype rocky johnny

https://onrecht.wordpress.com/disclaimer

Laatst gewijzigd 24-11-2017. Op al mijn internetsites is

copyright van toepassing.

® J.Buitendam

NED 1999-2018

 onrecht.wordpress.com   

Klik op https://onrecht.wordpress.com/