ODBned: Nieuwe baan voor Ronald Plasterk.

plasterk

Oud minister van buitenlandse zaken inmiddels 60 jaar heeft een nieuwe baan gevonden. Ronald Plasterk is zijn naam. Geweldig voor deze man dat hij een nieuwe baan heeft. Toch zal het een wrange bijsmaak hebben voor vele werknemers in het land. Want op 60 jarige leeftijd een baan krijgen als baanzoekende? Na honderden sollicitatie brieven te hebben verzonden is de kans op werk zo goed als nul.

Maar het niet aannemen van personeel eindigt niet alleen bij 60 jaar of ouder. Maar begint vaak genoeg bij sollicitanten die de dertig jaar ruim gepasseerd zijn. Het is geen prettig gevoel als je leest dat een ex minister op hoger leeftijd zonder moeite een baan aangeboden krijgt.

Terwijl dit een enorm groot probleem voor werknemers is om aangenomen te worden bij een bedrijf. Het probleem van niet aangenomen worden speelt al ruim 15 jaar. Het excuus van de werkgevers tegenover de werknemer is in de loop van de jaren toegenomen. Want je bent te duur, te oud, enz, wij zijn een moderne onderneming wij zoeken daarom jonge werknemers. Dat word soms medegedeeld. De vele brieven die verstuurd zijn worden in de meeste gevallen niet beantwoord.

De gevolgen voor oudere werknemers is catastrofaal te noemen. Want na korte tijd van werkloos zijn. Raak je alles wat je heb opgebouw kwijt bijvoorbeeld je huis. Je leven stort in. Dit systeem moet onder de hamer. Dit is onmenselijk en niet motiverend voor de nieuwe generatie. Met de gedachte dat ze op een bepaalde leeftijd afgeserveerd worden. En daardoor alles kwijt raken.

Advertenties

‘Onze cultuur staat op het spel staat door de macht van Brussel en buitenlanders die respect eisen in plaats van tonen’

Zelfbewustzijn, strijdvaardgheid, daaraan ontbreekt het in Duitsland, vindt partijfilosoof Marc Jongen van de rechts-populistische AfD. En dat kan leiden tot de ondergang.

Nog maar enkele jaren geleden had de partijfilosoof van de rechts-populistische Duitse AfD een Nederlands paspoort. Dr. Marc Jongen (49), zoon van een Nederlandse vader en een Italiaanse moeder, moest het inleveren toen hij in 2011 uit volle overtuiging voor het Duitse staatsburgerschap koos. Nu vreest hij voor de ondergang van zijn nieuwe vaderland. ‘Straks is Duitsland geen land meer, maar een zone in Europa.

Jongen werd in september gekozen tot lid van de Bondsdag. Hij schreef mee aan het partijprogramma van de AfD, die voor het eerst vertegenwoordigd is in het nationale parlement. De term partijfilosoof is hem toebedeeld door Duitse media, waarmee hij een moeizame verstandhouding heeft. Hij beantwoordt vragen veelal per e-mail. In een café nabij het Rijksdaggebouw in Berlijn waar het parlement zetelt, wil hij tegenover de Volkskrant wel praten over de ‘historische missie’ van zijn partij. Hij spreekt bedachtzaam, maar schuwt grote woorden niet.

Jongen schreef mee aan het partijprogramma van de AfD, die voor het eerst vertegenwoordigd is in het nationale parlement

In 2013, kort na de oprichting van de Alternative für Deutschland, trad Jongen toe tot de partij. Hij doceerde filosofie aan de Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, waar hij was gepromoveerd bij de bekende filosoof Peter Sloterdijk op het thema ‘traditie en waarheid’. De AfD schreeuwde destijds moord en brand over de miljarden euro’s die rijke EU-lidstaten, Duitsland voorop, in noodfondsen stopten om de armere landen in het zuiden te steunen. Het was niet alleen een aanslag op de portemonnee van de belastingbetaler, ‘maar vooral op onze soevereiniteit’, zegt Jongen. ‘Het Politburo, het gezelschap van staatshoofden en regeringsleiders in Brussel, besliste.’

Een jaar later, in 2014, schreef hij een manifest waarin hij een nog grotere bedreiging signaleerde: de toestroom van buitenlanders. ‘Maar ik had niet kunnen vermoeden dat kort daarna de grenzen volledig open zouden gaan voor meer dan een miljoen immigranten.’

De ‘invasie van vreemden’, zoals de Afd-fractieleider in de Bondsdag, Alexander Gauland, de komst van asielzoekers en andere buitenlanders bestempelt, leverde de AfD een groeiend aantal aanhangers en kiezers op. De partij maakte haar entree in de ene na de andere deelstaat. De zegetocht bracht de AfD dit najaar in de Bondsdag, als derde partij. Het was een schok voor de gevestigde partijen en de door Jongen verfoeide mainstream-media.

Jongen: ‘We werden al lang gedemoniseerd door de oude partijen en in de pers, uitgemaakt voor nazi’s en rascisten, maar de kiezers lieten zich niet afschrikken. We hebben de plek bereikt waarnaar we vier jaar streefden. Er heerste een plechtige stemming in de fractie tijdens de eerste zitting van de Bondsdag. Dat collega’s van andere partijen, een enkeling daargelaten, ons niet eens wilden groeten, was geen verrassing. Ze mijden ons in ook in de parlementen van de deelstaten.’

We werden al lang gedemoniseerd door de oude partijen en in de pers, uitgemaakt voor nazi’s en rascisten, maar de kiezers lieten zich niet afschrikken

U kreeg meteen te maken met kritiek van studenten en collega’s op uw universiteit toen u zich met politiek ging bezighouden.

‘Ik heb politiek en wetenschap altijd gescheiden gehouden. Mijn colleges zijn nooit verstoord. Er was wel kleinschalig protest op de campus. Studenten hingen een spandoek op met de tekst dat ik niet welkom was. Hoogleraren distantieerden zich in een brief van mij. De teneur was dat ik niet thuishoorde op de universiteit. Kennelijk moest een dissidente mening onderdrukt worden. Zoiets mag in wetenschappelijke kringen niet gebeuren.

‘Als AfD’ers een openbare bijeenkomst willen organiseren, roepen honderden kunstenaars, intellectuelen en anderen die zich belangrijk voordoen, dat we geen publiek podium verdienen. Want wij zijn de slechteriken. Het gaat heel ver, tot in het buitenland toe. Dit jaar hield ik een lezing aan het Hannah Arendt Center in New York. Meer dan vijftig hoogleraren, voornamelijk Amerikaanse, maar ook uit Duitsland, tekenden protest aan tegen mijn optreden omdat ik een ‘extreem-rechtse ideologie’ zou vertegenwoordigen. Andersdenkenden zoals ik moesten geweerd worden. Ik noem dat een cultuurstrijd. Het heeft totalitaire trekjes. Er waren gelukkig ook collega-wetenschappers die het voor me opnamen. Een van hen verweet mijn tegenstanders Sovjet-praktijken.’
Uw partij schildert een zwartgallig beeld van Duitsland, heel anders dan wij het zien: rijk, het machtigste Europese land, met bondskanselier Angela Merkel als tegenwicht voor autoritaire leiders in en buiten Europa.

‘Kortzichtig. Het is schijn. Let op de demografische ontwikkeling. Duitsland telt 4,5 miljoen mannen in de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar. In die categorie zijn er sinds 2015 circa een miljoen buitenlanders bijgekomen. Dat, in combinatie met de vergrijzing, is verontrustend. Het geboortecijfer in Duitsland is, zoals elders in Europa, zo laag dat de bevolking krimpt. De verandering van de bevolkingsstructuur gaat sluiperwijs, maar zal dramatisch eindigen.

‘Migranten hebben geen lage geboortecijfers, integendeel. De nieuwkomers horen merendeels niet tot het productieve deel van de bevolking. Het ontbreekt hen aan kwalificaties voor banen. Ze moeten wel gevoed worden, door steeds minder werkenden. Dat is over een jaar of tien financieel niet meer op te brengen. Het is sociale springstof die kan leiden tot anarchie, zelfs een burgeroorlog. De leiders van nu, mevrouw Merkel voorop, die het allemaal laten gebeuren, genieten van hun pensioen als het zover is.’

Ik heb politiek en wetenschap altijd gescheiden gehouden

U heeft zelf een migrantenachtergrond. De AfD accepteert u wel, zelfs als volksvertegenwoordiger.

‘De AfD is niet tegen de komst van buitenlanders. Mits hun aanwezigheid samengaat met assimilitie en integratie. En dan bedoel ik niet: integratie in het stelsel van sociale verzieningen. Mijn Heimat is Zuid-Tirol (een autonome regio in Italië waar overwegend Duits wordt gesproken, red.) Ik onderscheid me slechts marginaal van de Duitsers. Taal speelt een belangrijke rol in een wereld die steeds eenvormiger wordt. Nieuwe musea, of ze in Hongkong staan of Dubai, lijken allemaal op elkaar. Het zijn geglobaliseerde cultuurtempels. Grote winkelcentra zien er over de hele wereld hetzelfde uit. Iedereen spreekt overal Engels. In een gelijkgeschakelde wereld verdampt de nationale identiteit.

‘Wat me zorgen baart, is dat veel Duitsers zich niet bewust zijn van hun identiteit, hun achtergrond. Ze beseffen niet dat de cultuur van een heel volk op het spel staat. Door de macht van Brussel, door grote aantallen buitenlanders die respect eisen in plaats van tonen. De oude Grieken kenden het woord thymos. Dat betekent zoveel als: zelfbewustzijn, trots, strijdvaardigheid. Aan die eigenschappen ontbreekt het hier. We zijn er trots op dat we niet trots zijn. Ik schreef het al in mijn manifest uit 2014: onze houding tegenover de wereld moet niet bepaald worden door een slecht geweten, maar door een gezond zelfbewustzijn.’

Wat me zorgen baart, is dat veel Duitsers zich niet bewust zijn van hun identiteit, hun achtergrond

Aan ambitie ontbreekt het Duitsland niet. In Nederland kijken velen vol bewondering naar de Duitse aanpak om over te stappen op duurzame energie, de Energiewende. Uw land is bezaaid met windmolens en zonnepanelen.

‘Het landschap wordt geruïneerd. Maar dat is het ergste niet. Zonne-en windenergie zijn niet betrouwbaar. Hoe meer we erop inzetten, hoe groter onze afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen. We sluiten kerncentrales en ironisch genoeg importeren we stroom die elders door kerncentrales wordt opgewekt. De Energiewende is een prestigeproject, zoals de euro en de opvang van buitenlanders. In alle gevallen gaat het eigene van ons land verloren.

De Energiewende is een prestigeproject, zoals de euro en de opvang van buitenlanders

‘Wij, dat wil zeggen de regering en eigenlijk alle andere partijen, werpen ons op als redders van de wereld. We redden Europa, we redden het klimaat, en we redden de onderdrukten. Hochmoralisch allemaal. Maar we kunnen het niet aan. De doelen zijn niet haalbaar. Ik ben geen energiedeskundige, maar er zijn studies die waarschuwen voor een grote stroomuitval. Het licht gaat uit in Duitsland. Voor mij is dat het symbool van het verdwijnen van Duitsland.’Bron:volkskrant

Brandweerman Amsterdam geschorst om racisme.

 

Een leidinggevende bij de brandweer Amsterdam-Amstelland is geschorst omdat hij racistische opmerkingen zou hebben gemaakt tegen een collega. Een woordvoerder van de brandweer bevestigde zondag berichtgeving hierover door de website ThePostOnline. Eerder dit jaar werd bij het korps al iemand anders naar huis gestuurd wegens racisme.

De geschorste medewerker is werkzaam bij de brandweer als bevelvoerder. Een woordvoerder kon geen nadere details geven over het onderzoek naar de medewerker.
In februari werd een andere brandweerman ontslagen wegens vermeende racistische uitspraken. Deze schorsing werd later door een rechter ongedaan gemaakt. In juli schreef wijlen burgemeester Eberhard van der Laan een brief aan de gemeenteraad waarin hij zijn zorgen uitte over de gedragscultuur binnen de Amsterdamse brandweer.

‘Rode Kruis heeft gefaald bij hulp aan Joden’

Het hoofdbestuur van het Rode Kruis in Nederland heeft tijdens en na de Tweede Wereldoorlog gefaald bij de hulp aan Joden. Dat concludeert Regina Grüter, van het instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies NIOD, in haar boek.

Hoewel het hoofdbestuur van het Rode Kruis niet collaboreerde met de bezetter, ging de organisatie wel heel ver mee in de eisen van de ‘nieuwe tijd’, zo schrijft Grüter. Het bestuur werkte destijds mee aan diverse anti-Joodse maatregelen, zoals het uitsluiten van Joden voor de Bloedtransfusiedienst.

Bovendien kregen Nederlandse politieke gevangenen in Duitse kampen geen hulp van het Rode Kruis, terwijl andere landen zoals Noorwegen daar wel in slaagden. Zo is te lezen in Kwesties van Leven en Dood – de rol van het Nederlandse Rode Kruis in de Tweede Wereldoorlog. Het boek ligt vanaf woensdag in de winkel.

Menslievendheid is de basis van de Rode Kruisprincipes en daarin heeft het bestuur on­te­gen­zeg­ge­lijk gefaald

‘Dat zijn toch allemaal antisemieten’

Grüter kreeg in 2013 opdracht voor het onderzoek van het Rode Kruis. Directe aanleiding was een ontmoeting tussen journalist Frits Barend en oud-algemeen directeur Cees Breederveld in 2005.
Bij die gelegenheid weigerde Barend om Breederveld een hand te geven met de woorden: ‘Het Rode Kruis? Dat zijn toch allemaal antisemieten’. Breederveld was verbaasd door de reactie. Maar later bleek dat de omstreden houding van het Rode Kruis in de oorlog wel bekend was, al werd er nooit over werd gesproken.

Grüter denkt dat de houding van het Rode Kruis tijdens de oorlog vooral te herleiden is naar de decennia voor 1940. Het Rode Kruis, in 1864 opgericht door de Geneefse bankier Jean Henry Dunant, was lange tijd sterk hiërarchisch ingericht.

Hiërarchisch
Daarbij werd de hulp aan slachtoffers in oorlogsgebieden belangrijker geacht dan hulp aan burgers in het eigen land. In de jaren dertig van de vorige eeuw zouden de deelnemende landen bepalingen over dit type hulp vastleggen, maar toen brak de oorlog uit. Er waren daardoor geen regels over hoe te handelen tijdens een langdurige bezetting.

Het idee dat iemand in Nederland aan je dacht, ja, dát had zeker verschil gemaakt

,,Het bestuur handelde naar ‘de letter van de wet’, en niet naar de geest. Menslievendheid is de basis van de Rode Kruisprincipes en daarin heeft het bestuur ontegenzeggelijk gefaald”, zo schrijft Grüter.
Het verschil maken

Grüter maakt nadrukkelijk verschil tussen de houding van het hoofdbestuur en die van de plaatselijke afdelingen in het land. ,,Die waren bewonderenswaardig. Zij hadden lef, waren stoutmoedig en praktisch. Ze hebben regelmatig met gevaar voor eigen leven het verschil betekend tussen leven en dood van Nederlandse burgers.”

Of het landelijke bestuur ook zo’n verschil had kunnen maken, betwijfelt een Joodse overlevende van Auschwitz. ,,Noodpakketten van het Rode Kruis zouden waarschijnlijk niet veel hebben geholpen”, zo stelt de overlevende in het boek. ,,Maar het idee dat iemand in Nederland aan je dacht, ja, dát had zeker verschil gemaakt.”

Nederlanders worden aan banden gelegd.

Het rechtssysteem in Nederland is tot aan zijn fundamenten verrot.
Politiek en openbaar ministerie werkt hier aan mee.
Krankzinnigen worden “klaargestoomd”? om terug te worden gezet in de maatschappij.
En rechtschapen burgers worden kapot gemaakt door het systeem!!

Het rechts systeem in Nederland is door de jaren heen steeds minder toegankelijk geworden voor de burgers. Het is goed dicht getimmerd. Steeds minder personen kunnen niet naar een rechter stappen omdat het te duur is.

Rechtsvervolging Overheid heeft het niet gehaald. Regerings- leden zijn nog steeds onschendbaar net zoals diplomaten. Ze beschermen zich buitengewoon goed.

Democratie.
Onlangs heeft de regering de democratie ontbonden wegens het buitenspel zetten van “G.Wilders”. Een zeer ernstige ontwikkeling.

Referendum Oekraïne daar is democratisch over gestemd door de bevolking.
Maar er werd gezegd door de regering dat het referendum niet “bindend” is, dus de wens van het volk werd niet opgevolgd. Is dit democratie?

Toen kwam de heer T.Baudet in de politiek die een sterke voorkeur voor het referendum heeft. En dat ook verkondigd heeft. Kort daarna willen alle partijen, en ook die voor het referendum zijn. Het referendum ineens aan banden leggen. Dit doet toch sterk denken wat T.Baudet toch steeds verkondigd namelijk het “partij kartel”. Willen ze met deze beslissing deze nieuwkomer schaakmat zetten.

De zeer oude geplogenheid van de kabinetten van na de 2de wereld oorlog tot en met het huidige kabinet, willen ze maar niet loslaten. Nu nog steeds worden anders denkende betwist. Deze manier van regeren moet echt op de schop. Het kartel moet ontmanteld worden. Mensen met een moderne visie moeten gaan regeren. En moeten dat doen zonder de oude mores! Nederlanders worden aan banden gelegd.

 

Argentijns-Nederlandse oud-piloot Poch: We zijn geen aanklacht tegen de Nederlandse staat aan het voorbereiden.

 

images poch
Foto Poch

 

Verschillende Nederlandse media berichten dat de Argentijns-Nederlandse oud-piloot Julio Poch met een schadeclaim komt tegen de Nederlandse staat en drie oud-collega’s. Julio Poch reageert telefonisch vanuit de gevangenis op de berichtgeving. ‘Dat is niets nieuws’, zegt hij verbaasd. ‘We hebben ze jaren geleden al aansprakelijk gesteld voor mijn leed, sindsdien is er niets veranderd. We zijn op dit moment nog geen aanklacht aan het voorbereiden.’

Poch is in 2009 in Spanje gearresteerd en uitgeleverd aan Argentinië. Daar zit hij sindsdien in voorarrest. Volgens het Argentijnse Openbaar Ministerie is Poch schuldig aan het uitvoeren van dodenvluchten tijdens de militaire dictatuur (1976-1983). Daarbij werden gevangenen van de junta levend in zee gedumpt. Poch ontkent schuld. Hij heeft sinds 1995 de Nederlandse nationaliteit en beklaagt zich sinds zijn arrestatie over het gebrek aan steun van de Nederlandse regering.

De rechter zei dat overleving niet nodig was omdat Poch binnen een jaar zou worden berecht.

Direct na de arrestatie in Spanje probeerden Poch en zijn advocaten overlevering naar Nederland af te dwingen, via een kort geding tegen de Nederlandse staat. ‘De rechter zei dat overleving niet nodig was omdat Poch binnen een jaar zou worden berecht’, aldus Poch’s advocaat Geert-Jan Knoops. ‘Hij zei dat Poch een eerlijk proces zou krijgen, en dat het proces in Argentinië moest plaatsvinden omdat al het bewijsmateriaal daar ligt.’

De rechter bleek veel te optimistisch, de zaak sleept zich inmiddels al acht jaar voort. Dus voerde Knoops een tweede kort geding tegen de Nederlandse staat. Ditmaal om financiële steun te eisen voor rechtsbijstand. ‘De rechter bepaalde dat er geen belang was bij het voeren van verdediging vanuit Nederland’, aldus Knoops. ‘Dat terwijl wij hier heel veel onderzoek hebben gedaan en de Argentijnse advocaat belangrijke bewijzen hebben geleverd voor Poch’s onschuld.’

De rechter bleek veel te optimistisch, de zaak sleept zich inmiddels al acht jaar voort. Dus voerde Knoops een tweede kort geding tegen de Nederlandse staat. Ditmaal om financiële steun te eisen voor rechtsbijstand. ‘De rechter bepaalde dat er geen belang was bij het voeren van verdediging vanuit Nederland’, aldus Knoops. ‘Dat terwijl wij hier heel veel onderzoek hebben gedaan en de Argentijnse advocaat belangrijke bewijzen hebben geleverd voor Poch’s onschuld.’

‘Juridische kwestie’

‘In 2013 hebben we de Nederlandse staat en de drie collega’s die de aanklacht tegen hem hebben ingediend gevorderd’, gaat de advocaat verder. ‘We stellen hen aansprakelijk voor de schade die Poch is berokkend.’ De advocaat legt uit dat daarmee nog geen zaak is gestart. ‘In Nederland moet je binnen vijf jaar na de gebeurtenis een vordering indienen, anders is de zaak verjaard. Met de aansprakelijkheidsstelling houden we de mogelijkheid open later een aanklacht in te dienen. Die aanklacht komt pas nadat Poch is vrijgesproken, daar zijn we altijd duidelijk over geweest.’

Poch handelt naar eigen zeggen niet uit haat of wrok. ‘Het is een juridische kwestie’, zegt hij. ‘Mijn oud-collega’s moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun acties. En ik houd de Nederlandse staat verantwoordelijk voor mijn arrestatie en uitlevering. Dat heb ik sinds het begin gezegd.’ Poch is ook van plan de Argentijnse staat aan de klagen: ‘Zij hebben schuld aan het het feit dat ik onschuldig in de gevangenis zit.’

‘Schandalig’

Liesbeth Zegveld, advocaat van de drie getuigen, zou het ‘schandalig’ vinden als Poch met een schadeclaim komt. ‘Dan zou niemand in Nederland meer melding durven maken van een mogelijk strafbaar feit’, zegt ze. Ook Zegveld vindt het kwalijk dat Poch al acht jaar in voorarrest zit. ‘Maar dat kun je mijn cliënten niet verwijten.’

Dan zou niemand in Nederland meer melding durven maken van een mogelijk strafbaar feit.

De uitspraak in de zaak Poch is naar verwachting in de tweede helft van november. De oud-piloot hangt levenslang boven het hoofd. ‘Als Poch niet wordt vrijgesproken, gaan we alle zeilen bijzetten in een hoger beroep’, zegt advocaat Knoops. ‘Dan hebben we geen tijd voor aanklachten in Nederland.’ De enige aanklacht die wel wordt voorbereid, is die tegen oud-collega Edwin Brouwer. ‘Die zaak staat los van de aansprakelijkheidsstelling’, zegt Poch. ‘We beschuldigen Brouwer van meineed.’Bron:Volkskrant.

 

 

Martine werd gepest op werk: ‘Voor koffie werd ik overgeslagen.’

Woman sitting in her office with her eyes covered

Deze week is de Week Tegen Pesten, waarin dit jaar cyberpesten centraal staat. Dat dit veel voorkomt onder jongeren is bekend. Minder bekend is er over online pesterijen in een werkomgeving. Dat die er wel degelijk zijn, bewijst het verhaal van Martine (35). Dagelijks had zij te maken met mails die niet bij haar aankwamen, wachtwoorden die zomaar waren veranderd en gemene roddels over haar, die via WhatsApp-groepen werden verspreid.

Het begon een half jaar geleden,” vertelt ze. “Ik was adviseur bij een bank en eens in de twee weken hadden we een teamvergadering over lopende zaken. Van tevoren kregen we dan altijd de agendapunten via de mail. Maar ik kreeg deze mail steeds niet en moest er elke keer om vragen. Heel vervelend, want ik kon me hierdoor niet goed voorbereiden.

OVERAL BUITEN GEHOUDEN
Als ik om de mail vroeg, zeiden mijn collega’s dat ik wél was gemaild, want mijn naam stond in de lijst van ontvangers. Ze gebruikten echter een oud e-mailadres. Ik had al meerdere malen aangegeven dat ik dat adres niet meer gebruikte. Maar het werd niet aangepast.

Toen ik voor de zesde keer géén stukken ontving, vroeg ik geïrriteerd of het echt zo moeilijk was om mijn goede e-mailadres in de lijst te zetten en liep daarna de afdeling af. Vanaf dat moment werd de sfeer vervelender en werd ik van veel zaken helemáál niet meer op de hoogte gehouden of kreeg ik mails pas op het laatste moment.”

“Onze afdeling had een WhatsApp-groep. Daar zat ik ook in. Maar later bleek dat er nóg een WhatsApp-groep was, waar iedereen in zat, behalve ik. Daarin deelden mijn collega’s berichten over mij; nare roddels en foto’s van rare poppetjes waar ze mijn hoofd op hadden geplakt. Dit hoorde ik van een collega die zich eraan ergerde,” vertelt Martine.

WACHTWOORD VERANDERD
De pesterijen breidden zich steeds verder uit, vertelt ze aangeslagen: “Als er een kaart rondging voor een collega, dan kwam deze niet langs mij. Als iemand koffie ging halen voor de afdeling, werd ik overgeslagen. Ook gebeurde het regelmatig dat ik niet kon inloggen op mijn computer, omdat iemand mijn wachtwoord had veranderd!!

Op een vrijdag kreeg ik pas om 16.30 uur een belangrijke mail, die ik nodig had om een opdracht te doen. De deadline was maandag 12.00 uur. Aangezien het een erg grote opdracht betrof, ben ik het hele weekend bezig geweest om hem af te krijgen. Maar natúúrlijk was ik de enige die de mail zo laat kreeg, de rest had ‘m de woensdag ervoor al gehad. Toen ik aan mijn collega vroeg waarom ik deze stukken niet eerder had gekregen, zei hij dat hij het erg druk had gehad en niet eerder de tijd om de mail door te sturen. Totale onzin, natuurlijk. Het was gewoon pesten!!

CYBERPESTEN: GROEIEND PROBLEEM
Laura Willemse van de Stichting Pesten op de Werkvloer vertelt dat Martine’s ervaringen niet op zichzelf staan: “Er wordt steeds meer melding gemaakt van dit probleem; het gebeurt dus steeds vaker.” Op de vraag wat er volgens haar eigenlijk verstaan wordt onder cyberpesten, zegt ze: “Cyberpesten is het lastig vallen, bedreigen en beledigen van personen via mobiele telefoon of internet. Dit gedrag komt voor bij kinderen en jongeren, maar, zoals je ziet, ook bij volwassenen!!

“De gepeste persoon voelt zich vaak onzeker, heeft minder plezier in zijn werk, heeft vaker hoofdpijn, last van slapeloosheid en in sommige gevallen kan het leiden tot psychische problemen en arbeidsongeschiktheid. Onze indruk is dat er niet één speciale doelgroep is die slachtoffer wordt. Het komt in alle gelederen voor, dus ook intelligente mensen kunnen slachtoffer worden.”

LACONIEKE LEIDINGGEVENDE
Toen collega’s haar begonnen te ontvrienden op Facebook, was voor Martine de grens bereikt. “Aangezien het aantal incidenten toenam, besloot ik te praten met mijn leidinggevende. Maar deze nam het totaal niet serieus en zei dat ik dit zélf met mijn collega’s moest oplossen…

“Inmiddels sliep ik steeds slechter en ging ik natuurlijk met tegenzin naar mijn werk. Ook thuis merkten ze dat ik nergens energie voor had, kortaf werd en moe was. Ik praatte er wel over, maar het was moeilijk om een oplossing te vinden. Ik voelde dat ik het niet lang meer kon volhouden en heb daarom uiteindelijk besloten een andere baan te zoeken…”

Fraude-ambtenaar sleept tonnen binnen door slapende gemeente.

Hoge ambtenaar Pieter H. heeft de gemeente Helmond voor tonnen op kunnen lichten, mede omdat de gemeente zelf zat te slapen. Zo had H. tegen de regels in alle vrijheid om facturen geheel zelfstandig af te handelen. Diverse leveranciers van de gemeente werkten mee aan de fraude. De totale schade door de oplichtingspraktijken ligt waarschijnlijk boven een miljoen euro.

Auto’s, elektronica, bomen en planten, het onderhoud van de tuin, dames- en herenkleding, damesschoenen en wijn: Pieter H. liet de gemeente Helmond voor allerlei spullen en diensten opdraaien. De hoge ambtenaar, ongeveer tien jaar ‘chef inkoop’, fraudeerde alleen al in zijn laatste drie jaar voor minimaal 450.000 euro. Dat blijkt uit het onderzoek van de gemeente Helmond dat donderdagavond openbaar werd gemaakt.

We hebben jarenlang een fraudeur in dienst gehad. Dat is buitengewoon schokkend

Slinks
Daaruit komt naar voren dat de Limburger op slinkse wijze sjoemelde met de facturen. In sommige gevallen kreeg hij daarbij zelfs hulp van leveranciers. In totaal zijn er twaalf ondernemingen in beeld die, al dan niet bewust, spullen en diensten leverden aan H., maar de rekening richting de gemeente Helmond stuurden. Justitie heeft drie bedrijven op de korrel en ook de gemeente overweegt tegen enkele bedrijven gerechtelijke stappen.

Bij negen leveranciers werd in totaal voor 450.000 euro aan foute facturen aangetroffen. Van de drie bedrijven die door het OM worden onderzocht, is nog niet bekend voor hoeveel er is gesjoemeld. Er wordt rekening gehouden met ‘enkele tonnen’.

De werkelijke schade voor de gemeente ligt echter nog veel hoger. Zo zijn er nog de kosten (260.000 euro) van het onderzoek dat de gemeente door de bureaus PricewaterhouseCoopers en I-Tek liet doen. Bovendien zijn de eerste zeven jaar (2006 – 2013) dat H. in dienst was niet onderzocht. Het stadsbestuur vindt dit te duur, ook omdat ze niet weten of de schade valt te verhalen.

Deels verzonnen CV
Dat de Limburger, die werd aangenomen op een deels verzonnen CV, ook in zijn eerste jaren fraudeerde, staat haast vast. Al in 2008 trok een collega aan de bel over verdachte facturen. Dat gebeurde opnieuw in 2014. ,,Die meldingen zijn toen niet op waarde geschat en hebben ons daardoor nooit bereikt”, zegt burgemeester Elly Blanksma. Normaal moeten twee mensen tekenen voor de kosten. In de praktijk kreeg H. de vrijheid om als enige een handtekening te zetten. Die procedures zijn nu door de gemeente aangescherpt.

,,We hebben jarenlang een fraudeur in dienst gehad. Dat is buitengewoon schokkend”, zegt Blanksma over de man die inmiddels vrij is en eind november voor de rechter moet komen. Ze kijkt daarbij verder dan de financiële schade: ,,De schade zit misschien nog wel meer in het vertrouwen dat mensen verliezen in de gemeente. Dat is niet in geld uit te drukken.”

Wat een zeiksnor die rechter.

 

mooi-toilet-2

Foto: Hier bekijken ze het van een andere kant.

Vrouw die hoge nood heeft plas achter een bosje. Plassen achter een bosje vind deze vrouw helemaal niet prettig. Bang dat ze gezien word. En ja wat gebeurd er, een politieman kwam hijgend op haar af.

Om deze persoon die betrapt werd met plassen, een bon in haar handen te drukken. Deze vrouw die haar blaas weer op niveau had gekregen kwam na geschrokken te zijn door deze politie actie weer bij zinnen. En besloot het hier niet bij te laten. Ze vond het onterecht dat ze bekeurd werd.

140 euro bekeuring om een menselijke behoefte illegaal ten uitvoering te brengen wegens gebrek aan een openbare wc gelegenheid voor vrouwen in de buurt waar ze bekeurd is.

Nu is het zo geregeld door de staat dat men rechtszaak procedures aan banden heeft gelegd. Door te bepalen wie er in aanmerking komen voor rechtsbijstand en wie niet.

Ontmoedegingsbeleid procederen.

Dat betekend dat je of een bijstand uitkering of een goed betaalde baan hebt. Voor iemand met een uitkering doet het dus financieel pijn om 1of 2jaar te procederen tegen deze bekeuring. Wegens een eigen bijdrage.

2 jaren procederen omdat deze vrouw haar plas niet kon ophouden, het is echt niet goed dit is flauwekul om mensen zo te tarten en hun financieel te doen uitkleden door advocaten. Dit systeem is passé  en ronduit belachelijk.

Een persoon met een betaalde baan gaat dat zeer waarschijnlijk duizenden euro’s kosten. Dus omdat het procederen voor dit soort zaken is dicht getimmerd. Is het een trieste beslissing van deze rechtbank. Om deze vrouw zo af te zeiken. Om tot zo een onrechtmatige beslissing te komen.

Edelachtbare “Rechter”!! heeft u wel eens van fatsoensnormen gehoord! Je verplicht toch niet een vrouw in een mannen urinoir te plassen? Je zou er meer “recht” aan doen om de gemeente een boete te geven.

Wegens gebrek aan buiten toiletten voor vrouwen bij, bijvoorbeeld een uitgaan centra. “Edelachtbare “Rechter zie je jou vrouw wachtend in een rij mannen voor een urinoir alleen staan?

Wat een verstand!! Deze simpel van geest rechter, denkt bijvoorbeeld ook niet aan de veiligheid van de vrouw. Beschaafdheid betrachten is voor deze rechter vreemd. Deze rechter zou beter op zijn plaats zijn in een “koekie fabriek”. Met alle respect voor de ‘koekies’ bakkers. Want verstand van hoe en waar, en vooral waarom urineren heeft hij niet.

Is de hele overheid faschistisch verziekt.

Drieduizend agenten zitten ziek thuis.

Publicaties ODBned
Jaren geleden werden er al uitvoerig berichten gepubliseerd over de gemeente Amsterdam en zijn instellingen in dit geval toen nog van naam de gemeente Waterleidingen wat nu Waternet Amsterdam is. Over de schoften die op het stadhuis werkten en de fascisten en rasisten van de gem waterleidingen die daar de macht toen hadden of nog hebben.

De Gem Amsterdam en Waterleidingen.
Die mensen kapot maakte die jaren en jaren daar werkten.

De Gemeente betaalde toen al jaren geleden jaarlijks een vermogen aan rechtzaken tegen zijn werknemers. Wegens conflicten. Alleen al de gem Waterleidingen koste een vermogen aan recht zaken. En deze vele en grote conflicten zijn nog steeds aan de order van de dag.

Ook drieduizend agenten zitten vandaag de dag ziek thuis oorzaak ook door onvermijdelijke arbeidsconflicten. Het is niet alleen de gem Waterleidingen. Ook politie en zeker meer gemeente instellingen waar hetzelfde aan de hand is. Het is een structueel  kwaad. Het ambtenaren apparaat is door en door verziekt.

Ook de politie in Amsterdam waren toen al corrupte schoften. Ze hadden contact met de Gem Waterleidingen. Nadat ik naar de politie was gestapt voor hulp en beschreef wat er speelde op de werkvloer. Die een procesverbaal zonder het te vermelden gewoon niet opmaakten. Het was niet waar volgens personeelszaken gem Waterleidingen. Dat proces verbaal mocht er niet komen.

Ik werd bedreigt door een gek die mensen tijdens werktijd mishandelde.  De directie was daarvan op de hoogte. Een bedreiging waar je nu levenslange bescherming voor krijgt als je in de politiek zit. Jaren geleden draaide de gem waterleidingen de rol om. Door het slachtoffer de crimineel te maken.

Zeven maanden heb ik moeten vragen om het proces verbaal wat een kladje bleek te zijn. Een kladje wat ze hadden opgemaakt van een zeer ernstige bedreiging door een psychopaat die op de afdeling soms aanwezig was. Meestal was deze gek ziek thuis. Een bedreiging waar je nu levenslange bescherming voor krijgt als je in de politiek zit. De politie agent die er geen proces verbaal van had gemaakt had zijn naam verwijdert op het kladje.

Corrupte politie apparaat.
Ook bleek de Amsterdamse rechtbank de Gemeente Amsterdam te hulp te schieten. Een individu word door het systeem door de mangel genomen.

Wat er nu naar buiten komt bij de politie.  De uitzending van 8 september 2017 op tv over een vrouwelijke politie beambte. Wat het slachtoffer verteld over haar conflict is zo herkenbaar zo herkenbaar!!

#List en bedrog door ambtelijke faschistische macht wellustelingen.# Steek je- je kop boven het maaiveld uit, dan gaat hij er af.

Dat is- de policy bij deze macht wellustelingen. Deze smerige werkwijze doen ze overal bij de overheid. Je als werknemer bijvoorbeeld voor gek te laten verklaren is vaste prik. Het is hun manier om van je af proberen te komen. Ze zijn jaren bezig met leugens en bedrog toe te passen. En een vals dossier op te bouwen om je er uit te werken. Het is heel faschistisch en mens onterend hoe dat ambtenaren tuig met ondergeschikten omgaat.

faschistische politie en overige ambtenaren hadden na de 2de wereld oorlog gezuiverd moeten worden. Dat is niet goed gebeurd met resultaat het huidige politie apparaat. Zeer triest en beangstigend. Ook voor de oprechte eerlijke politie beambte die er natuurlijk ook zijn.

Hitler aanhangers die toen bij Waterleidingen of nu nog bij  Waternet werken racisten fascisten intimidatie ernstige bedreigingen, geweld diefstal noem het maar op.

Bureau bazen die niets ondernemen. Om werknemers die hun ongenoegen meerdere malen uiten bijvoorbeeld door een verziekte werksfeer in kaart te brengen om dit te verhelpen.  Maar “juist” zijn het die bazen die het tegenover gestelde van het goede in praktijk brengen. Namelijk met het beginnen van het kapot maken van een werknemer die de verpeste werk sfeer beu is.

Steek je- je kop boven het maaiveld uit dan, gaat hij er af.

Eerlijke ambtenaren die meestal een prooi worden voor deze macht wellustelingen. Een simpel voorbeeld. Je ongenoegen uiten bijvoorbeeld over een verziekte werksfeer bij een baas is al aanleiding genoeg om je af te breken tot de grond.

Ernstig genoeg leeft onrecht niet bij de grootste groep van de bevolking. Simpelweg omdat ze er nog niet mee te maken hebben gehad. Het spreekt ze niet aan. En daarom kan dit tuig gewoon blijft zitten tot zijn pensioen. In (lokaal) overheidsland beschermen de fascisten de fascisten. Het zijn bekrompen achterlijk niet van deze tijd handelende angstige (non) hiërarchie ambtenaren aanwezig in een ziekmakend systeem. Bron ODBned