FNV-bestuurder: ‘Er móet iets gebeuren aan de onrealistische stijging van de AOW-leeftijd’

Het nieuwe pensioenstelsel leek een gelopen race, maar nu steigert FNV.

Nieuw pensioenstelsel? Het leek een gelopen race, maar de FNV ziet fikse struikelblokken. ‘Wat heb je aan een goed pensioen als je geen tijd meer hebt om ervan te genieten?’

Groots zijn de pensioenambities van het nieuwe kabinet. Na drie jaar slepende onderhandelingen tussen de sociale partners over een nieuw pensioenstelsel moest het maar eens klaar zijn. Wat minister Koolmees betreft ligt er begin 2018 een SER-akkoord op hoofdlijnen. De komende maanden kunnen de puntjes op de ‘i’ worden gezet. Maar nu stelt de FNV als voorwaarde dat het kabinet stopt met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Tuur Elzinga, vanuit het FNV-bestuur verantwoordelijk voor de pensioenonderhandelingen: ‘Wij zeggen al veel langer dat het zo niet kan. Er móet iets gebeuren aan de onrealistische stijging van de AOW-leeftijd. Mensen kunnen dit niet bijbenen.

Het gesprek van de dag in veel kantoren, bouwketen en op de steigers is: haal ik mijn pensioendatum wel gezond?

U verbindt het lot van het nieuwe pensioenstelsel aan de discussie over de AOW-leeftijd. Formeel staan die twee compleet los van elkaar. De AOW is een staatspensioen, voor iedereen gelijk. De stelseldiscussie gaat over het aanvullende pensioen waarvoor werknemers zelf sparen.

‘Maar voor onze leden zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Pensioen, dat is het totaalbedrag dat je krijgt wanneer je eindelijk mag stoppen met werken. En het gesprek van de dag in veel kantoren, bouwketen en op de steigers is: haal ik mijn pensioendatum wel gezond? Vooral voor de laagst betaalde werknemers in zware beroepen pakt de koppeling van de AOW-leeftijd aan de gemiddelde levensverwachting desastreus uit. Zij zijn jong begonnen, moeten dus meer jaren werken, terwijl ze veel korter leven dan hoogopgeleiden. Leg dat maar eens uit.’

Dus eerst moet het kabinet paal en perk stellen aan de stijging van de AOW-leeftijd, en dan pas kan jullie achterban instemmen met een nieuw pensioenstelsel?

‘Wij willen een houdbaar pensioenstelsel. Dat betekent wat ons betreft ook een bevriezing van de AOW-leeftijd, plus dat mensen eerder kunnen stoppen als dat nodig is. Wat heb je aan een goed pensioen als je geen tijd meer hebt om ervan te genieten?’
Critici van de FNV wijzen op de vergrijsde achterban en concluderen: uw leden willen helemaal niet dat er iets verandert in pensioenland.

Het gaat goed met de economie, maar we kunnen de pensioenen nog steeds niet indexeren?

‘We hebben een heel mooi pensioenstelsel in Nederland. Maar dat is wel degelijk aan onderhoud toe. Als wij met gepensioneerden praten, dan snappen ze dat in het diepst van de crisis hun inkomen niet mee kon stijgen met de inflatie. Maar dat duurt nu al tien jaar, en de meeste pensioenfondsen moeten hier nog zeker vijf jaar mee doorgaan! Dat begrijpt niemand. Het gaat goed met de economie, de winsten van de bedrijven zijn fantastisch, zelfs de koopkracht van de werkenden begint aan te trekken. En dan kunnen we de pensioenen nog steeds niet indexeren?’

Bieden de tot nog toe besproken SER-plannen met individuele pensioenpotjes een oplossing voor de grote uitdagingen waar het pensioenstelsel voor staat?

‘Nee, want er moet nu eindelijk iets gedaan worden voor de groeiende groep ZZP’ers en flexwerkers die geen of te weinig pensioen opbouwen. Dat is meteen ook het tweede struikelblok in de SER-onderhandelingen. Grijpen we niet in, dan wordt het een individueel drama, met ouderen die in armoede leven. En een collectief drama: hoe minder mensen meedoen, hoe meer het pensioenstelsel onder druk komt te staan. Nu al zien we valse concurrentie op arbeidskosten, tussen werknemers en sommige te goedkope ZZP’ers voor wie de werkgever geen pensioen hoeft te betalen.’
Eerder dit jaar klonken de pensioeneisen van de FNV bescheidener. Zolang het verplichte en solidaire karakter van het stelsel maar overeind bleef. En de pensioenuitkeringen moesten weer meestijgen met de inflatie.

‘Het verschil is dat we toen nog onderhandelden over de arbeidsmarkt en de positie van ZZP’ers in het kader van een nieuw sociaal akkoord. Daar zijn we niet uitgekomen. Dus komt dit probleem nu op tafel in de gesprekken over een nieuw pensioencontract.’

Ik denk dat ze het zonder brede steun uit de samenleving, met zo’n kleine politieke meerderheid, niet voor elkaar krijgen

Wat als de minister besluit: dan maar zonder de FNV?
‘Minister Koolmees heeft uitdrukkelijk gezegd dat hij streeft naar maatschappelijk draagvlak. Dat is mooi. Maar ik denk dat ze het zonder brede steun uit de samenleving, met zo’n kleine politieke meerderheid, ook niet voor elkaar krijgen.

Bovendien is het pensioencontract iets tussen werknemers en werkgevers. Als er straks een nieuw contract ligt dat geen verbetering is ten opzichte van de oude varianten, gaan wij verhinderen dat daarop wordt overgestapt. We zijn al bezig een offensief in de steigers te zetten.’Bron:Volkskrant.

https://onrecht.wordpress.com/2013/12/14/11520/

Advertenties

Oorspronkelijke bevolking in de toekomst in minderheid?

 

In Amerika is het al bijna zo ver. De blanken Amerikanen zal in aantallen in de toekomst de minderheid worden van de totale bevolking. Blanke Amerikanen zullen na 2042 een minderheid in de VS vormen, acht jaar eerder dan de demografen tot dusver verwachtten.

Dat blijkt uit de jongste cijfers van het US Census Bureau. Je ziet nu weer, dat blanken minderheids groepen zich laten gelden. Onlangs zijn er al slachtoffers gevallen met uitbrekende rellen tussen linkse anti-fascistische en rechtse Ku Klux Klan aanhangers. Met een beeldenstorm als aanleiding. Maar dit geweld wat er gepleegd is gaat veel dieper dan de beelden bestorming alleen.

Ook  Nederland zal in de toekomst te maken krijgen met de zelfde situatie. Door de groepen buitenlanders uit kans arme landen. Die zich zelf vanaf het begin dat men in Nederland ging wonen isoleerde. Deze mensen zullen zeer waarschijnlijk. In de verre toekomst de meerderheid gaan vormen In Nederland. En met het verzoek van hun Turkse leider om zoveel mogelijk kinderen te maken in het Westen zal dat alleen maar doen versnellen.

Europa straks over bevolkt door exodus.

ivrouwen in africa

“Nu ingrijpen daar zal iedereen de vruchten van plukken”

Investeren in de toekomst zonder rendement?

Wat te doen om het leefbaar en het sociaalstelsel betaalbaar te houden in Nederland en Europa.

De Nederlandse politiek verwacht in de toekomst dat de bewoners van Afrika als maar meer en meer groeit in aantallen. En dus meer armoede brengt. En dat onvermijdelijk een groot aantal Afrikanen de weg naar Europa zullen volgen. Terwijl de vluchtelingen stroom vanuit Islamitische landen naar Europa ook niet ophoud op korte termijn. Die toestroom van mensen lijkt voor sommige politieke figuren een lot uit de loterij.

Om bijvoorbeeld de vergrijzing op te vangen. En de economie. Maar dat is helaas niet zo. Het grote probleem van Nederland en andere Europese landen is dat de economie er een is van kennis. En dat is nu net niet wat het gros van de vluchtelingen bezitten. Bovendien is het werkritme hun niet bekend.
GroenLinks wil opvang door laten gaan van vluchtelingen. Althans Groenlinks zegt de deur niet te willen dicht gooien. Maar het feit is dat vluchtelingen bakken met geld kosten en met de grote toe stromingen het land en Europa op den duur onleefbaar gaan maken.

Het continent Afrika.
Een continent dat wakker is geschut door de Europeanen zelf. Afrika dat meer wil dan vrijblijvendheid moet dan ook stevig de schouders er onder zetten.
Zonder inzet van een bevolking geen beter leven. Zoals in Europa maar dat vergt inzet en discipline. Daar moeten de Afrikanen bewust van worden gemaakt. Bouw je eigen land op.

Er komt dus nog een groot probleem op Europa af. Want wat te doen als er een mogelijke exodus vanuit Afrika naar Europa afstevent. Hoe je het wendt of keert het zal voor Europa onverantwoordelijk veel geld gaan kosten. Daarom zullen ze “nu” moeten investeren in mensen die willen overkomen naar Europa. Omdat tegen te werken. Namelijk investeren in Afrika zelf, met doel de enorme stroom van mensen niet opgang te krijgen richting Europa.

Afrika dat meer wil dan vrijblijvendheid moet dan ook stevig de schouders er onder zetten. Zonder inzet van een bevolking geen beter leven. Er moeten afspraken gemaakt worden met de regeringen van de landen binnen het continent Afrika. Mensen bijvoorbeeld van middelbare leeftijd Nederlanders die zonder werk zitten en met vakkennis. Zouden op vrijwillige basis betaald en ondersteunt door een overheid project hun professioneel kennis moeten over dragen. Op vakgebieden die nog niet professioneel uitgevoerd worden of gerealiseerd zijn in die landen. Om goed en duurzaam te ontwikkelen.

En uiteindelijk dus geld mee verdiend kan worden. Er moet een eenvoudige en beter als op dit moment binnenlandse economie opgebouwd worden zodat mensen vertrouwen krijgen op een goed bestaan. En dat langzaam moet door ontwikkelen. Op een manier dat het in de toekomst interessant blijft om te exporteren vanuit het continent Afrika. Dat moet in samenwerking met de Europese landen (overheid) En de Afrikaanse overheden bewerkstelligd worden. Ook heeft China een verantwoordlijkheid hier in. China die veel land op koopt in Afrika. http://landmatrix.org/en/ ” Bron:ODBned

Gezond oud worden in de bouw kan niet!

Pensioenleeftijd. Ze staan in weer en wind, tillen, klimmen en sjouwen de hele dag. Het lijf van bouwvakkers heeft het zwaar te verduren. Toch moeten ook zij door tot hun 67ste of nog langer.

De thermometer staat op 1 graad onder nul en er waait een guur windje. Rond de voormalige Polaroidfabriek in Enschede ligt sneeuw. Het complex wordt verbouwd tot een multifunctioneel onderkomen. Bouwvakkers van de firma Haafkes uit Goor lopen in en uit en machines komen met stapels sloopmateriaal naar buiten.

Ik zie me geen tien jaar meer in de bouw rondhuppelen. Daar sta ik steeds vaker bij stil.

Het is zwaar werk onder zware omstandigheden, zeker voor de oudere bouwvakkers die weten dat ze nog lang door moeten werken en zich afvragen hoe ze dat vol moeten houden. ,,Vroeger was het beter”, zegt timmerman Eric Raanhuis (50) uit Enter. Hij geeft een hand die aanvoelt als een rol grof schuurpapier. ,,Als het koud werd, ging je in de vorstverlet. Dan zat je lekker thuis. Mooi biej ’t hoes.”

Hij werkt op de eerste verdieping van het complex. ,,Als je jong bent heb je nergens last van, maar als je ouder wordt, komen de pijntjes. Ik probeer me erop aan te passen en gebruik wat meer mijn verstand. In plaats van twee zware platen in een keer, pak ik er nu maar een. Dan maar een keer vaker lopen.”

Op tijd stoppen
Raanhuis zou het toejuichen als de pensioenleeftijd weer omlaag zou gaan naar 65 jaar. Of, zoals Marco Pluimers (42) uit Enter, meelopend uitvoerder van aannemer Haafkes voorstelt: ,,Als je er 40 dienstjaren op hebt zitten, zou het mooi genoeg moeten zijn.”

Lucas Haafkes, de directeur van aannemersbedrijf Haafkes en voorzitter van Bouwend Nederland regio Twente, vindt dat zelf eigenlijk ook. ,,Wij gunnen iedereen de mogelijkheid om op tijd te kunnen stoppen met werken. En daar knokken we ook voor. Maar de overheid en de pensioenfondsen bepalen”, verklaart hij.
Hot item
Voor alle oudere bouwvakkers die we op de bouw in Enschede spreken is de pensioenleeftijd een hot item. Ze zijn het volledig eens met de visie van de NVAB. De beroepsorganisatie van bedrijfsartsen zei onlangs dat veel Nederlanders met een zwaar beroep fysiek niet in staat zijn om na het bereiken van de 65-jarige leeftijd nog langer door te werken. Hun lichaam heeft daarvoor te veel te lijden gehad. Werkgevers zouden bovendien niet genoeg doen om hun werknemers te ontzien.

Op de werkvloer bij hoofdaannemer Haafkes valt het nog wel mee, menen de bouwvakkers. Al draait Eric Raanhuis er aan de andere kant niet omheen. ,,Ze hebben je niet voor de sier, ze hebben je voor het werk”, zo stelt hij fijntjes vast. Daar zijn de tweelingbroers Stef (Lichtenvoorde) en Martin Hoitink (57, Eibergen) het wel mee eens. ,,We worden wel een beetje ontzien”, zegt Stef, ,,maar niet veel. Er is altijd wel wat druk, het werk moet af.”

De timmerende tweeling kwam in de bouw door hun vader. Stef: ,,Hij nam ons mee aan het handje en zei: ie goat ma mooi met mie met, ie könt ok wa spiekern. Ik was een jaar of zestien. Het is een mooi beroep, maar eerlijk gezegd zie ik me dit geen tien jaar meer doen.” Hij hoopt op tijd te kunnen stoppen. ,,Ik probeer het huis hypotheekvrij te krijgen, lasten omlaag te brengen en dan wat te regelen om het pensioengat te overbruggen.” Ook zijn broer Martin ziet niet hoe hij het wegens de regels van de minister van Sociale Zaken nog voorbij z’n 67ste jaar vol zou moeten houden. ,,Die Asscher heeft mooi praten.”

Zwaar
Ook timmerman Robert Plate (55) uit Enschede – twee bussen purschuim in de hand, klauwhamer bungelend op de heup – is met zijn toekomst bezig. Gezond oud worden in de bouw? ,,Dat kan niet. Daarvoor is het werk te zwaar. Vanmorgen had ik ineens een zere rug.” Hij geeft zonder schroom toe dat hij aan het rondkijken is naar wat anders. Hij kijkt met een schuin oog naar de uitvoerder. ,,Ja, dat is gewoon zo. Als ik wat anders vind, wat minder zwaar werk, dan ben ik weg. Het is echt een mooi vak en Haafkes is een prima bouwbedrijf, maar de bouw is nou eenmaal de bouw. Niets gaat vanzelf en een lichaam slijt met de jaren. Ik zie me geen tien jaar meer in de bouw rondhuppelen. Daar sta ik steeds vaker bij stil.”

Directeur Haafkes vertelt dat het werk door nieuwe hulpmiddelen aanzienlijk lichter is geworden. ,,Een 60-jarige bouwvakker is er nu beter aan toe dan twintig jaar geleden.” De bouwplaats op het voormalige Polaroidcomplex laat ook mooie voorbeelden van die hulpmiddelen zien. Er staan kranen, hoogwerkers en verrijdbare liften. Ook de cao heeft aandacht voor de oudere bouwvakker met een nieuw geldpotje (Budget Duurzame Inzetbaarheid) dat deze groep van adviezen en begeleiding voor hun toekomst voorziet.

Die extra aandacht is ook belangrijk voor de toekomst van de bouw, erkent Haafkes: ,,Ongeveer een derde van ons personeel is 55-plus. Dat betekent dat we de komende jaren veel nieuwe mensen nodig hebben. Die krijg je alleen als we zorgen voor een goed werkklimaat en een positief imago. Hoewel we in Twente nog wat achterlopen, zien we het elders al weer aantrekken.”

Op afstand gezien glijd Nederland af.

Toen zonder medeweten en toestemming van de Nederlanders in de jaren 60 de Nederlandse regering een verdrag met verschillende landen sloten. Stroomde de allochtonen binnen, toch waren er vele Nederlanders ‘burgers’ die deze mensen met ongemakken hielpen.

Dan later,- ongeveer 43 jaren geleden hoorde je jonge allochtonen kinderen roepen in de Amsterdamse buurten, pas maar op. We  nemen jullie land over. Vuile homo’s, ongelovige varkens werden we genoemd, en wat al niet meer. Ik sprak daar wel eens met mensen over die ik kende, die haalde de schouders op.

Maak je niet druk spraken zij. Overlast bezorgde de allochtonen de Amsterdammers met te veel mensen, die op een bovenverdieping leefde. Die avond en nachtrust van menig Amsterdammer ernstig verstoorde. Het slachten van schapen op een boven woning. De gevilde huid in het trappenhuis laten drogen. Ondragelijke stank. Vuile trappenhuizen. Vuilniszakken die van 1,2, of 3 hoog naar beneden werden gegooid.

Nu anno 2016 is het anders, vele mensen zijn niet meer zo bereid om mensen uit de vreemde met alles bij te staan. De integratie is al lang geleden mislukt.  Je ziet nu dat allochtonen zich uitspreken. Zwarte piet is op eens niet goed. Nederlanders discrimineren.

Nederlanders discrimineren zijn niet tolerant, en zijn racistisch. Ja en dat is waar. Onder de Nederlanders heb je mensen die dat zijn. En er zijn er waarschijnlijk meer dan lang geleden. Ook de Nederlandse overheid is daar debet aan. Nu word er gesproken dat men de Nederlanders een spiegel willen voor houden. Door een groepje mensen waarvan sommige oorspronkelijk niet van Nederlandse afkomst zijn. Die actief in de Nederlandse politiek willen worden. Dat zou je kunnen doen. Maar is het niet zo dat je eerst moet beginnen bij je zelf.

Als je als allochtoon wild leven in Nederland. En niet kan of wil integreren om wat voor reden dan ook in Nederland. En al je normen en waarden en meningen wilt doordrukken in de Nederlandse samenleving kun je verwachten dat mensen hier op reageren.

En is het niet zo, dat elk volk discrimineert. Bijvoorbeeld via hun geloof of levensopvatting. Of gewoon verontrust  bang of niet, ontwikkeld zijn. Door bijvoorbeeld niet  te integreren. Niet tolerant opstellen tegen andere, en ook racistisch zijn. Bron:ODBned

Emeritus hoogleraar Van Praag: Ondergang van het pensioenstelsel is verzinsel.

Pensioenpaniek is totaal onnodig”.

“Maak ons midden in de nacht wakker en vraag naar het pensioensysteem en we stamelen gehoorzaam “onhoudbaar” en draaien ons om”. Dat zegt emeritus hoogleraar Bernard van Praag in een artikel in NRC Next, waarin hij zich scherp afzet tegen de bangmakerij rond de (on)houdbaarheid van ons pensioenstelsel. Die negatieve houding is onnodig en misleidend vindt hij.

Onhoudbaarheidsdogma bijna een religie
“Het probleem is dat er een soort gesloten kaste is ontstaan van kenners van de materie, allen devote gelovigen in het onhoudbaarheidsdogma”, schrijft Van Praag. Hij stelt vast dat deze bangmakerij is gebaseerd op databestanden van De Nederlandsche Bank en het CPB die voor niemand verder toegankelijk zijn. De gegevens waarop de conclusies zijn gebaseerd zijn dus moeilijk controleerbaar. Door het doemdenken rond het huidige pensioenstelsel verdwijnt bij jongeren de bereidheid om te participeren in “een ten dode opgeschreven systeem”.

Gepensioneerden staan aan de kant
Het pensioenbeleid van de Nederlandse overheid treft de 3,5 miljoen gepensioneerden hard. Van Praag spreekt er zijn verbazing over het dat de direct betrokkenen in de SER niet mogen meepraten over de aanstaande wijzigingen in het pensioenstelsel.

Rekenmethodiek slaat nergens op
Van Praag hekelt de “risicovrije” rentevoet die de DNB hanteert om de dekkingsgraad van pensioenen vast te stellen. Die rentevoet wordt vastgesteld op basis van de rente in de achterliggende 12 maanden. Die verandert veel te snel om een betrouwbare graadmeter te kunnen zijn. De verplichtingen van pensioenfondsen strekken zich over decennia uit. Dan zou het ook logischer zijn volgens Van Praag om die rentevoet vast te stellen op basis van een gemiddelde dat wordt berekend over een periode van 10, 20 jaar in plaats van enkele maanden. Dan zouden de pensioenfondsen er beter voor staan.

Het gaat beter dan voorgesteld wordt
De risicovrije rente gaat er bovendien vanuit dat pensioenfondsen alleen in staatsobligaties beleggen. Dat is niet zo. Ze beleggen ook in aandelen en vastgoed. Het werkelijk gerealiseerde rendement (6 tot 7%) is dan ook hoger dan het kunstmatig vastgestelde cijfer waarmee de Nederlandsche Bank rekent (1%).

Van Praag noemt het een absurde keuze. Het idee ontstaat dat de meeste fondsen in acute nood verkeren, terwijl daar geen aanleiding toe is. “Paniek over het beste systeem ter wereld” is dan ook niet nodig.

Oud subsidieert jong
Ook voor de constatering de “jongeren betalen voor de ouderen” is volgens Van Praag geen grond. Het is eerder omgekeerd. De werkenden betalen op dit moment te weinig premie voor hun toekomstige rechten : “ze worden nu fors gesubsidieerd door de gepensioneerden”.

“Eigen” pensioenpotje wordt misschien erg klein
De SER wil toe naar individuele pensioenpotjes met collectieve risicodeling. Dat systeem leidt volgens Van Praag tot een uitermate onzeker pensioen. Gaat het goed dan kan het uitkomen op een uitkering van 160 procent van het middenloon, gaat het economisch slecht dan mogelijk op maar 30 procent. “Een flinke prijs voor het kennen van mijn pensioenpotje”, aldus Van Praag.Bron: Nrc Next

ODBned: Multicultureel denken en leven in Nederland.

Dat Nederland in de toekomst een andere naam moet bedenken is eigenlijk een kwestie van tijd. Er wonen honderden nationaliteiten in Nederland. Waarvan er nog maar een paar minderheden zijn die zich al weer jaren lang bemoeien met de Nederlandse politiek.

De partij van de Arbeid is de voorloper geweest om minderheden de kans te bieden op een politieke carrière. Dat zijn en Marokkaanse en Turkse Nederlanders. De achterban van de partij.

Deze politieke individuen willen macht naar zich toe trekken om de Marokkaanse en Turkse belangen dat wil zeggen de levens gewoontes en religie meer bodem te geven doormiddel van politieke beslissingen. Dat zijn gewoontes die niet Nederlands zijn en daar zit de frictie die vele Nederlanders zorgen baard. Omdat er niet word geluisterd naar die Nederlanders door de politiek raken mensen gefrustreerd en bang en uiten dat op straat of via internet.

Het geloof van wie dan ook in Nederland moet eigenlijk ondergeschikt zijn aan de dagelijkse leven en vrijheid van de Nederlandse democratie.

Religie moet ondergeschikt zijn betreffende de Nederlandse economie, zo is dat altijd geweest in Nederland en dat zou wenselijk zijn hersteld te worden. Met andere woorden na een dag van arbeid naar de kerk moskee of anders. Maar in Nederland heeft men vergeten regels toe te passen. Het is vrijblijvend, en dat past niet in een land waar je dient werken voor een bestaan.

De Nederlander heeft naast zijn leven een geloof. Zijn geloof domineerd niet zijn leven. Is ook moeilijk te combineren als je in de Nederlandse economie wil mee draaien. De Nederlander is over het algemeen niet zo geintreseerd in het praktiseren van een individu zijn geloof. De Nederlandse bevolking is geintreseerd in mensen die zich ontwikkelen op sociaalvlak, en prettig in de omgang zijn. In vrijheid leven. Die vooruit kijken. Naast het werk een leven hebben. En naast het geloof, een leven met plezier. Dat zijn de fundamenten van van de Nederlandse mentaliteit.

Het is een kwestie van ontwikkelen. Wil je je totaal ontwikkelen in je geloof. En vijf maal per dag naar de gebedsruimte gaan. Of wil je als mens je ontwikkelen in je geloof en daarnaast ruimte scheppen voor een leven in de multiculturele samenleving. De vraag is, wat wil een persoon voor toekomst.

Als de personen van een andere levensvorm die geen baan hebben en dat wel willen. Zich nu eens richten en verdiepen op het dagelijks leven van een Nederlander. En als die personen zich nu eens inzetten op de manier zoals de Nederlandse werknemer dat doet, dan ben je snel geintergreerd in het arbeid proces en creëer daarmee kansen voor de ander. Maar het moet van beide kanten komen ook de werkgevers moeten daarin mee werken en kansen bieden.

Geef een persoon met opleiding of anders het gevoel dat hij of zij nodig is. Dat is belangrijk voor ieder mens. Juist nu in deze tijd dat, de economie in de wereld nog niet sterk is moet er een mentaliteit verandering plaats vinden niet alle Turken of Marokkanen kunnen een groente winkel of slagerij er op na houden.

Er moet meer werk gecreëerd worden er moeten veel meer loonstroken bijkomen belastingen moeten betaald worden om Nederland weer financiël sterk te maken.
Dus ook de kneuterigheid van de Nederlandse middenstandspolitiek moet veranderen. Op defensie gebied denkt en handelt men op internationaal niveau, dat moeten ze ook op economisch niveau gaan doen. Maar dan moet er heel hard gewerkt worden om bijvoorbeeld nieuwe producten te ontwikkelen. Universiteiten moeten er hard aan trekken en met nieuwe ideeën komen De kontakten tussen universiteiten en overheid moeten verstevigd worden. Denktanken op innovatie gebied moeten er harder mee aan de slag gaan. De toekomst ligt in het vooruitzicht. Nederlanders zijn slim dat moet lukken.

Doe iets in de vliegtuig industrie ontwikkel een vliegtuig die niet meer naar beneden kan storten.

Maak twee aparte aandrijf systemen, een om te vliegen en de ander om een noodlanding in goede banen naar de grond te leiden. Een soort van helicopter systeem die het vliegtuig op een juiste plek kan laten landen. Het is een kwestie van de stabiliteit weer onder controle krijgen. Maak een systeem dat projectielen afgeleid worden van een vliegtuig. Maak een systeem in het vliegtuig dat altijd explosieven op tijd lokaliseert. Bedenk iets. Doe zoiets ook met zee schepen en passagiers boten, laat ze niet meer naar de kelder gaan. Denk in het groot. Hier liggen kansen op zakelijk gebied voor mensen die hier iets mee kunnen.

Dan is er waarschijnlijk niet veel werk meer te doen voor de politieke vertegenwoordigers van die minderheden in Nederland. Dan ben je op de goede weg. Dan zijn er veel problemen door eigen inzicht en inzet opgelost.

Het is dan ook van belang dat die vertegenwoordigers van de politiek een brede horizon hebben. En iets kunnen betekenen voor multicultureel Nederland. Open staan voor de vele andere mensen en hun wensen van een andere nationaliteit en geloof dan de Turkse of Marokkaanse-Nederlandse bevolking. Dat ben je betrokken als individu bij de bevolking van Nederland. Dan zijn we op de goede weg. Samenwerken op ”niveau” met Nederlandse en andere politieke vertegenwoordigers van andere minderheden in Nederland.

Uiteindelijk ben je een politieke vertegenwoordiger van de Nederlandse culturele samenleving. En daar gaat het om. Een diversiteit aan dominante religie staatjes in de toekomst in Nederland is niet de kant waar we naar toe moeten gaan. We moeten het met elkaar doen maar dan moeten de neuzen wel de zelfde richting opstaan. Bron:ODBned

Drs.Verhoef: 20 frauderende gemeentes worden niet vervolgd door Justitie.

OVERHEIDDOOFPOTTEN

Drs. L.W.Verhoef registeraccountant klaagde 20 gemeenten en provincies aan voor valsheid in geschrifte in jaarrekeningen (‘boekhoudfraude’) bij Justitie. De rechters stelden dat Verhoef geen bijzonder belanghebbende is bij de aangespannen zaken. Ook niet toen hij zijn woonplaats aanklaagde. Tot op de dag van vandaag gaat de fraude door, nauwgezet bijgehouden door Leo Verhoef op zijn website. Het is de grootste fraude die in Nederland ooit heeft plaatsgevonden zonder dat de verantwoordelijke politici hiervoor worden berecht.

De aangiften van Leo Verhoef gingen over valsheid in geschrifte (boekhoudfraude) bij de volgende gemeenten en provincies.

Amersfoort Tiel
Amsterdam Tilburg
Breda Utrecht
Den Haag Wijk bij Duurstede
Dordrecht Zaanstad
Eindhoven Gelderland
Haarlem Noord-Brabant
Haarlemmermeer Noord-Holland
Oss provincie Utrecht
Rotterdam Zuid-Holland

De totale boekhoudfraude in deze gevallen bedraagt circa 5 miljard euro.

Voor zover het Openbaar Ministerie enige kennis op het gebied van boekhoudfraude heeft, zit dat bij het zogenoemde Functioneel Parket. Dus nam Verhoef ook contact op met dat Functioneel Parket. Ook dat Functioneel Parket wilde niet op de aangiften ingaan.

Lees ook het interview van DLM met Leo Verhoef ‘Geen politicus durft hieraan zijn vingers te branden’.

“Iedereen loopt er voor weg. Als ze wel iets doen worden ze onthoofd. Want dat is de manier waarop onze maatschappij omgaat met mensen die misstanden aan de kaak stellen.”

Ondertussen neemt de corruptie in Nederland alleen maar toe: doofpotten VVD en blijft onbestraft. Bron:Dlm

Aangiften http://leoverhoef.nl/dossiers/strafzaken.html
Rob Vellekoop, 23 april 2016

‘ China van plan miljoenen fabrieksarbeiders te ontslaan.’

‘China van plan miljoenen fabrieksarbeiders te ontslaan’

De Chinese staat is van plan 5 tot 6 miljoen werknemers van industriële staatsbedrijven te ontslaan in de komende twee à drie jaar. Dit zeggen twee hooggeplaatste bronnen afzonderlijk tegen persbureau Reuters. De ontslaggolf is een poging de industriële overcapaciteit en vervuiling te bedwingen.

De Chinese industrie kampt met serieuze overproductie. Vooral in de staalindustrie stapelen de voorraden zich op. Een ingreep van de Chinese staat, door enkele miljoenen mensen te ontslaan, zou de grootste bezuinigingsactie zijn in bijna twintig jaar tijd.

Tussen 1998 en 2003 werden bijna 28 miljoen mensen ontslagen bij staatsbedrijven. Dat kostte de centrale overheid destijds 73,1 miljard yuan (10,3 miljard euro) aan herplaatsingskosten.

Staalindustrie

China kampt met overproductie en wil vervuiling terugdringen. Maar de Chinese staalindustrie moet nog erg wennen aan het nieuwe Vijfjarenplan. (+)

Volgens de ene bron raken 5 miljoen fabrieksarbeiders hun baan kwijt, volgens de ander zijn het er 6 miljoen. Beiden wensten anoniem te blijven, aangezien voor deze kwestie een spreekverbod geldt in de media. Massaontslag is een politiek zeer gevoelig onderwerp.

Naast een poging de overproductie in de industriële sector af te remmen, wil China ook de milieuvervuiling beteugelen. Dat zou nog een andere reden zijn om te korten op de industrie. Bron: Volkskrant.nl

ODBned: Overzichtelijk organiseren “belang vluchtelingen”

Wenselijk is,- het continu observeren door politie vluchtelingen. Om geweld en crimineel gedrag te beperken in de opvangcentra’s en daar buiten in steden en dorpen. Door de stroming vluchtelingen en de kennis dat het getraumatiseerde mensen zijn,- moet veiligheid voor de Nederlanders voor de overheid prioriteit nummer 1 zijn.

Om mogelijke escalatie proberen te voorkomen in toekomst. Is overzichtelijk organiseren in het belang vluchtelingen.

Voor de veiligheid, nationaliteiten lokaliseren. Van elke nationaliteit, de stammen in kaart brengen. En voor dat er onderling spanning ontstaat. Is het raadzaam om daar tijdig op te anticiperen en de stammen te splitsen voor veiligheid in de opvangcentra’s.

Dus per nationaliteit en afhankelijk hoeveel stammen, huisvesten op eigen locatie. Zo krijg je kleinere groepen en een betere verdeling in het land. En verbeter je de leefomstandigheden voor de vluchtelingen.

Getraumatiseerden uit de stammen filteren en hulp bieden.

Vluchtelingen die homo of hetero zijn.
Vluchtelingen met een andere seksueel geaardheid dan hetero,- in veiligheid brengen van de stammen die een gevaar zijn voor homo individuen. Om daarmee ernstig geweld en moord te voorkomen.

Het is voor vele mensen moeilijk zonder baan. Zeker ook voor vluchtelingen die een hoop te verwerken hebben. Daarom is het van belang dat ze werk aangeboden krijgen.

Werk voor vluchtelingen.
Vluchtelingen observeren om te beoordelen of ze kunnen werken.

Aan degene die willen werken vragen hoe ze hun toekomst zien, is de oversteek tijdelijk of willen ze in Nederland blijven wonen.

Een werkplan maken voor vluchtelingen.
Vis kweken, maak een plan om kweek vijvers te bouwen voor zeevis die we eten.
Maak een plan om op grote schaal solar panels te maken enz.
Maak een plan waar ze kunnen helpen werken betreffende export producten.
Leer de vluchteling iets waar ze in het vaderland bij terug keer een boterham mee kunnen verdienen.

Heeft de lezer nog Ideeën. laat van u horen…