Tegoed in Nederland veilig voor Turkse onrust.

Tegoeden bij Nederlandse vestigingen van Turkse banken zijn grotendeels veilig voor de financiële onrust in Turkije. Vijf grote Turkse banken in ons land vallen onder het depositogarantiestelsel omdat ze een Nederlandse bankvergunning hebben. Daarmee zijn voor spaarders tegoeden tot maximaal 100.000 euro veilig in het geval een bank failliet gaat.

Veel Turkse Nederlanders hebben geld gespaard bij Turkse banken in Nederland. De Nederlandse vestigingen van banken Anadolubank, Credit Europe Bank, Demir-Halkbank (DHB) , Garantibank en Yapi Kredi Bank vallen onder het depositogarantiestelsel.

De maximale waarde van 100.000 euro geldt niet per rekening, maar per klant. Als die meerdere rekeningen heeft waarop in totaal meer dan 100.000 euro staat, wordt toch maximaal dat bedrag terugbetaald.

Reactie 1

Depositogarantiestelsel is een fragiele bescherming voor spaarders en beleggers!!

Journalisten schrijven over veiligheid van uw gedeponeerde geld bij een bank. Ik zeg als antwoord daarop. Depositogarantiestelsel is geen garantie!! wat deze journalist beweerd. Wilt u meer lezen of reageren.

Reageer op de reactie.

Moet China een pas op de plaats maken.

trump

ODBned.

Onrecht.wordpress.com

8 juli 14:20

Heeft President Donald Trump gelijk?

Dictaturen en “mogelijk” landen die een gevaar voor het westen vormen worden ongelijk behandeld. Voor Rusland word de deur dicht gehouden En voor China staat de deur wijd open?

Een prijzen oorlog ontstaat als er spraken is van ongelijkheid. En dat is wat er al jaren gaande is. De balans schalen hangen naar beneden richting Azië. Het grote geld gaat richting Azië. Europa en de VS en mogelijk andere westerse landen in de wereld hebben eigenlijk hier zelf ook aan bijgedragen. Er spelen veel factoren een rol.

Europeanen en Amerikanen. Mensen van westerse komaf. Hebben landen in Azië geleerd westerse producten te maken. Producten waar ze in Azie geen idee van hadden van het bestaan er van, dat het bestond. Vanaf het begin proces zijn ze te werk gegaan. De westerse ondernemers. De Know how, vakkennis, heeft men de Aziaten gegeven. Maar misten toch in vele gevallen de vakbekwaamheid en ervaring. Ze moeten van level zero beginnen.

Hoe een arm communistisch land als China met de jaren, rijker en rijker werd door westerse product kopieën te verkopen aan het westen.

Azië toddler knowledge westerse producten.

Bedrijven in Europa zijn decennialang en nog veel langer geleden na gaan denken. Om producten te ontwikkelen. Wat velen jaren van noeste arbeid heeft gekost veel geld, en bloed zweet en tranen. Luxe producten, fabriek en bedrijfsproducten het is een enorme collectie wat men ontwikkeld en geproduceerd heeft. Wat er nu allemaal is en nog uitgevonden wordt en wat er functioneert in de wereld is natuurlijk fantastisch. Omdat de westerse mens zo uniek is met het bedenken en ontwikkelen van de producten. Die zoveel beschaving en gemak heeft gebracht. Zie je in de wereld, dat iedereen wil leven op de manier als de mens in het westen.

Westerse producten gemaakt in Azië. Moeten we daar blij mee zijn.

Waarom zijn de Europeanen blij. Om de simpele reden. De producten zijn goedkoop. Waarom is het goedkoop? Omdat alles wat in het westen is ontwikkeld in Azië niet of nauwelijks toen nog bestond. En ook geen eigen kennis economie heeft, ze hebben hun eigen economietje in de steden. En op het platte land,- landbouw en rieten manden. Men leeft van zelf geteelde groente. En slachten varkens. Dus een welvarende economische staat is het niet, het is armoe troef. O.a die mensen zijn gaan werken in de fabrieken die door westerse ondernemers werden gebouwd. En westerse producten gingen maken. Ook  de Nederlandse ondernemers plaatsten fabrieken. Mooier kon toch niet. Weinig arbeidskosten en vette winst op de producten.

Omdat ze westerse kennis toegespeeld kregen en producten kopiëren. Was dat het begin van een scheve verhouding voor de westerse landen. Die importeerden maar onophoudelijk. Het kon niet op. Ten kosten van de Nederlandse werknemers. Ten gunste van de ondernemers.  Er vanuit gaan dat men in een fabriek op dit moment 120 euro per maand verdiend.  Daar kan men in Europa niet tegen concurreren. Toen men de smaak te pakken kreeg. In China. Wilde ze sneller groeien en dus minder afhankelijk worden van de westerse fabrieken in hun land.  Werd er meer Know how op illegale wijze naar Azië door gesluisd.

Waardevolle informatie die jaren van bedenken en ontwikkelen hebben gekost. Werden buit gemaakt om nu zelf zonder al te veel westerse invloed deze producten in Azië te maken. En het ging verder. Want inmiddels had men als arm land genoeg geld opgebouwd door export van westerse artikelen wereld wijd. Met de belangrijkste afnemers het westen.

Azië toddler knowledge westerse producten. Is uitgegroeid tot een grote westerse producten kennis databank die nu in Azië staat. Door moderne bedrijfsspionage en tegenwoordig ook door het opkopen van kennis. Westerse bedrijven werken hier gewoon aan mee.

Kunnen ze nu zelfs fabrieken in het westen kopen. Met geld wat ze hebben verdiend notabene in het westen. Wat in het verleden nog illegaal gebeurde. Kopen ze nu de kennis en alles wat een bedrijf heeft opgebouwd, op. Slechter scenario op langer termijn kun je niet bedenken voor het westen. Dit zou per direct via een wet moeten stoppen. Europa en westerse landen in het algemeen is zich zelf aan het slopen en in Azië word men steeds rijker en machtiger door toedoen van het westen. Wat zeer verontrustend is.

Van communistisch naar kapitalistisch systeem.

Azië is dus niets ander dan een kopieerder en zijn slim gemaakt door het westen. In het westen vinden ze het belangrijk dat er patent staat op een product wat men heeft uitgevonden. Maar in Azië speelt dat niet. Hun zien het kopiëren als de grote kans om ook over een Europese model economie te beschikken. Gestuurd vanuit Azië. Dus rijk worden!! En dat allemaal zonder moeite. De westerse landen hebben het denkwerk gedaan en het toegelaten dat China er machtig en rijk van kon worden.

Het is een complexe situatie die is ontstaan door outsourcing, door product kopieën in het westen te accepteren van eigen westerse producten jaren lang. En door de westerse ondernemers zelf. Omdat de eigenaars hun fabrieken en kennis verkopen voor grof geld. En ondanks dat nagenoeg westerse bedrijven veel minder mogen exporteren naar Azië  dan ze importeren. Is de balans ver te zoeken.

Wat is de toegevoegde waarde van hun export naar het westen.

Afgezien dat men veelal geen goede kwaliteits kopieën maakt maar wel goedkoper is. Waar onderscheid Azië zich van het westen. Azië is dus eigenlijk minder dan een dreumes in vergelijking met de innovatieve ondernemers in het westen. In Azië loopt men zo enorm achter op het westen. Dat men nooit gelijkwaardig kan handelen met het westen. Ze hebben niets te bieden alleen dat ze westerse artikelen goedkoper kunnen maken. Dus moesten ze kennis kopen. Want alles wat men daar in de kennis bank heeft staan is allemaal ontwikkeld door het westen. Niets is van hun zelf. Europese brand producten worden nu verkocht in de wereld met made in China. Het zou verboden moeten zijn.

Inmiddels zijn ze van de westerse innovatie steen rijk geworden. En blijven  kennis stelen als men het niet kan kopen. Of als het om strikt geheimen bijvoorbeeld militaire westerse informatie gaat.

Dat ze rijk zijn geworden blijft niet ongemerkt. Oude Chinezen steden zijn met de tijd moderne metropolen geworden. En door de enorme geld stroom en kennis wat binnen komt. Hebben ze de gelegenheid om nu via de kennis informatie. Van Europese bedrijven door te pakken met ontwikkelen.

Met wat onderscheid China zich met het westen dat het een zeer jong kapitalistisch en oude dictatuur is. En zeer ambitieus op het gebied van internationale handel. En internationale binnenlandse politieke invloed wil bewerkstelligen. En ambitieus is de rijkste te worden maar ook de machtigste in de wereld op economisch en militair  gebied. En nu al begonnen is, zich strategisch te vestigen op buitenlands grond gebied. Met het voor China eerste gebouwde marine basis. Buiten hun lands grens. In Oost Afrika het landje Djibouti.

President D.Trump en alle Westerse leiders moeten China strikt in de gaten houden. China en Rusland trekken steeds meer met elkaar op. En meer Aziatische landjes.

D. Trump heeft dan ook volkomen gelijk, dat hij vind dat de verhouding niet klopt. Maar een prijzen verhoging doorvoeren zal niet lijden tot een oplossing op korte termijn. Azië is ver boven zijn stand gegroeid. En zou een pas op de plaats moeten maken. Zeker als we weten hoe hun economie is ontstaan.

Als de bevolking in het westen bij zinnen komt en hun producten niet meer kopen is het gedaan. In plaats prijs verhogingen door te voeren net als Trump. Zouden ze in gesprek moeten gaan. Nu  slaan ze de plank volledig mis. Ook daar missen ze kennis. En weten hun plaats niet op het gebied van business voeren met het westen. Het is een kwestie van beschaving op dit gebied, die Azië wereld vreemd is.

 

 

Bied Nederland werk voor ons allemaal.

Door de vergrijzing en het te kleine aanbod van de beroepsbevolking word het probleem alleen maar groter zullen ze lang geleden gedacht hebben in Den Haag. Later tijdens de teloorgang minder werk dus, zorgde dat bij de beroepsbevolking voor meer ontslagen personeel. Nu vele jaren later gaat het beter en zitten vele bedrijven met hun handen in het haar.

Er is geen aanbod genoeg van getraind en ervaren personeel voor verschillende sectoren. Omdat in mindere tijden vele zijn ontslagen of met pensioen zijn gegaan. De animo om voor een beroep te studeren in die sectoren zal toen minder aantrekkelijk geweest zijn.  Maar nu  zonder diploma en geen ervaring komen Nederlanders nauwelijks aan het werk in die sectoren waar men op dit moment het werk niet aan kan.

Elk jaar worden diploma’s uitgereikt aan school verlaters. Maar hoe zit dat met een baan vinden als je tijdelijk stage hebt gelopen bij een bedrijf. Niet elke sector staat te springen om personeel.

Niet alle werkgevers nemen een stagiaire voor onbepaalde tijd in dienst. Daar zit al een knelpunt.

De manier van leven in Nederland gaat snel, mist je deelnemer bent van de beroeps bevolking. Werken bij een Nederlands bedrijf betekend gezamenlijk gemiddeld 36 uur werken. Mensen die niet van Nederlandse afkomst zijn en niet uit Europa komen. Maar bijvoorbeeld moslims uit islamitische landen. Leven een totaal ander manier van leven.

Hebben geen opleiding genoten zoals de Nederlanders. Zijn veelal niet opgegroeid met 36 uur dienst tijd per week bij een bedrijf. Dat zijn werk verricht in een bedrijfs- pand gebouw of loods. Zijn niet ondernemend als het om bedrijven opbouwen gaat. Werken is geen doel op zich.

Zijn wel ondernemend als het over religie gaat. Dat is waar hun leven om draait. Ze leven in vrijheid voorzien zich zelf van voedsel en zijn daardoor niet vermogend. Maar hebben daarin tegen geen 8 tot 5 baan. Wel een moskee waar ze dagelijks in te vinden zijn, die gesubsidieerd word door bijvoorbeeld hun vaderland.

De vorige regeringen lang geleden hebben de massa moslims niet de bedrijfs- panden in gekregen. Wat je toen zag gebeuren was dat ze toestemming kregen om een winkeltje kraampje te openen in de stad waar dan ook. Voor eigen volk kon de moslim op zijn eigen tempo zijn winkeltje runnen. Maar de bedoeling van de regering is dat het gros van de moslims voor de Nederlanders gaat werken en op die manier een bijdragen levert aan Nederland maar dat is nog van verre weg.

Mee draaien in het tempo van de Nederlandse bedrijven betekend voor hun het ontspannen leventje te moeten opgeven. En dat gaat niet gebeuren.

Heeft de regering dan niet geleerd van de erfenis van toen, en de problemen die er nu zijn. Door het binnen halen van kans arme ongeletterde plattelands mensen. Het doel van de regering om die mensen de bedrijfspanden in te krijgen. En te integreren. En om de economie draaiend te houden is faliekant mislukt. Word het weer een buitenlandse winkeltjes economie in de steden waar de aliens bij elkaar in de buurt gaan wonen. Waar nieuwe moskeeën van andere moslim religies gebouwd gaan worden.

En in plaats  bij Nederlandse bedrijven gaan werken voor inkomen in het slechtste scenario wat voor rede dan ook de moskeeën weer gaan induiken. Met het risico dat de moslim gelovige in Nederland. In de toekomst lijn recht tegenover elkaar komen te staan net zoals in de moslim oorlogsgebieden in de wereld. Snapt Nederland waar het naar toe kan gaan in de toekomst. Het binnen halen van meer en meer moslims kan leiden tot stagnatie van democratie dus van de Natie. Maar laten we hopen van niet, dat het zo ver komt.

Het tegenovergestelde word hiermee bereikt het kost de belasting betaler bakken met geld. Onze sociale voorzieningen waar de Nederlanders een groot deel van hun leven lang voor moeten  werken. Worden langzaam nog meer uitgehold als deze mensen niet voor Nederland gaan werken. Daardoor Nederland en zijn Nederlanders hun sociale zekerheden aangetast blijven in de toekomst. En men steeds langer moet doorwerken voor minder salaris.

Ps. als een werkzoekende buitenlander echt de intentie heeft om werk te vinden bijvoorbeeld in Nederland maar niet aan de bak kan komen. Door niet te kunnen voldoen aan de eisen. Dan zal je verder moeten zoeken in de wereld. Maar in Nederland kunnen ze blijven wat dus ook gebeurd.

 

 

 

 

FNV-bestuurder: ‘Er móet iets gebeuren aan de onrealistische stijging van de AOW-leeftijd’

Het nieuwe pensioenstelsel leek een gelopen race, maar nu steigert FNV.

Nieuw pensioenstelsel? Het leek een gelopen race, maar de FNV ziet fikse struikelblokken. ‘Wat heb je aan een goed pensioen als je geen tijd meer hebt om ervan te genieten?’

Groots zijn de pensioenambities van het nieuwe kabinet. Na drie jaar slepende onderhandelingen tussen de sociale partners over een nieuw pensioenstelsel moest het maar eens klaar zijn. Wat minister Koolmees betreft ligt er begin 2018 een SER-akkoord op hoofdlijnen. De komende maanden kunnen de puntjes op de ‘i’ worden gezet. Maar nu stelt de FNV als voorwaarde dat het kabinet stopt met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Tuur Elzinga, vanuit het FNV-bestuur verantwoordelijk voor de pensioenonderhandelingen: ‘Wij zeggen al veel langer dat het zo niet kan. Er móet iets gebeuren aan de onrealistische stijging van de AOW-leeftijd. Mensen kunnen dit niet bijbenen.

Het gesprek van de dag in veel kantoren, bouwketen en op de steigers is: haal ik mijn pensioendatum wel gezond?

U verbindt het lot van het nieuwe pensioenstelsel aan de discussie over de AOW-leeftijd. Formeel staan die twee compleet los van elkaar. De AOW is een staatspensioen, voor iedereen gelijk. De stelseldiscussie gaat over het aanvullende pensioen waarvoor werknemers zelf sparen.

‘Maar voor onze leden zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Pensioen, dat is het totaalbedrag dat je krijgt wanneer je eindelijk mag stoppen met werken. En het gesprek van de dag in veel kantoren, bouwketen en op de steigers is: haal ik mijn pensioendatum wel gezond? Vooral voor de laagst betaalde werknemers in zware beroepen pakt de koppeling van de AOW-leeftijd aan de gemiddelde levensverwachting desastreus uit. Zij zijn jong begonnen, moeten dus meer jaren werken, terwijl ze veel korter leven dan hoogopgeleiden. Leg dat maar eens uit.’

Dus eerst moet het kabinet paal en perk stellen aan de stijging van de AOW-leeftijd, en dan pas kan jullie achterban instemmen met een nieuw pensioenstelsel?

‘Wij willen een houdbaar pensioenstelsel. Dat betekent wat ons betreft ook een bevriezing van de AOW-leeftijd, plus dat mensen eerder kunnen stoppen als dat nodig is. Wat heb je aan een goed pensioen als je geen tijd meer hebt om ervan te genieten?’
Critici van de FNV wijzen op de vergrijsde achterban en concluderen: uw leden willen helemaal niet dat er iets verandert in pensioenland.

Het gaat goed met de economie, maar we kunnen de pensioenen nog steeds niet indexeren?

‘We hebben een heel mooi pensioenstelsel in Nederland. Maar dat is wel degelijk aan onderhoud toe. Als wij met gepensioneerden praten, dan snappen ze dat in het diepst van de crisis hun inkomen niet mee kon stijgen met de inflatie. Maar dat duurt nu al tien jaar, en de meeste pensioenfondsen moeten hier nog zeker vijf jaar mee doorgaan! Dat begrijpt niemand. Het gaat goed met de economie, de winsten van de bedrijven zijn fantastisch, zelfs de koopkracht van de werkenden begint aan te trekken. En dan kunnen we de pensioenen nog steeds niet indexeren?’

Bieden de tot nog toe besproken SER-plannen met individuele pensioenpotjes een oplossing voor de grote uitdagingen waar het pensioenstelsel voor staat?

‘Nee, want er moet nu eindelijk iets gedaan worden voor de groeiende groep ZZP’ers en flexwerkers die geen of te weinig pensioen opbouwen. Dat is meteen ook het tweede struikelblok in de SER-onderhandelingen. Grijpen we niet in, dan wordt het een individueel drama, met ouderen die in armoede leven. En een collectief drama: hoe minder mensen meedoen, hoe meer het pensioenstelsel onder druk komt te staan. Nu al zien we valse concurrentie op arbeidskosten, tussen werknemers en sommige te goedkope ZZP’ers voor wie de werkgever geen pensioen hoeft te betalen.’
Eerder dit jaar klonken de pensioeneisen van de FNV bescheidener. Zolang het verplichte en solidaire karakter van het stelsel maar overeind bleef. En de pensioenuitkeringen moesten weer meestijgen met de inflatie.

‘Het verschil is dat we toen nog onderhandelden over de arbeidsmarkt en de positie van ZZP’ers in het kader van een nieuw sociaal akkoord. Daar zijn we niet uitgekomen. Dus komt dit probleem nu op tafel in de gesprekken over een nieuw pensioencontract.’

Ik denk dat ze het zonder brede steun uit de samenleving, met zo’n kleine politieke meerderheid, niet voor elkaar krijgen

Wat als de minister besluit: dan maar zonder de FNV?
‘Minister Koolmees heeft uitdrukkelijk gezegd dat hij streeft naar maatschappelijk draagvlak. Dat is mooi. Maar ik denk dat ze het zonder brede steun uit de samenleving, met zo’n kleine politieke meerderheid, ook niet voor elkaar krijgen.

Bovendien is het pensioencontract iets tussen werknemers en werkgevers. Als er straks een nieuw contract ligt dat geen verbetering is ten opzichte van de oude varianten, gaan wij verhinderen dat daarop wordt overgestapt. We zijn al bezig een offensief in de steigers te zetten.’Bron:Volkskrant.

https://onrecht.wordpress.com/2013/12/14/11520/

Oorspronkelijke bevolking in de toekomst in minderheid?

 

In Amerika is het al bijna zo ver. De blanken Amerikanen zal in aantallen in de toekomst de minderheid worden van de totale bevolking. Blanke Amerikanen zullen na 2042 een minderheid in de VS vormen, acht jaar eerder dan de demografen tot dusver verwachtten.

Dat blijkt uit de jongste cijfers van het US Census Bureau. Je ziet nu weer, dat blanken minderheids groepen zich laten gelden. Onlangs zijn er al slachtoffers gevallen met uitbrekende rellen tussen linkse anti-fascistische en rechtse Ku Klux Klan aanhangers. Met een beeldenstorm als aanleiding. Maar dit geweld wat er gepleegd is gaat veel dieper dan de beelden bestorming alleen.

Ook  Nederland zal in de toekomst te maken krijgen met de zelfde situatie. Door de groepen buitenlanders uit kans arme landen. Die zich zelf vanaf het begin dat men in Nederland ging wonen isoleerde. Deze mensen zullen zeer waarschijnlijk. In de verre toekomst de meerderheid gaan vormen In Nederland. En met het verzoek van hun Turkse leider om zoveel mogelijk kinderen te maken in het Westen zal dat alleen maar doen versnellen.

Europa straks over bevolkt door exodus.

ivrouwen in africa

“Nu ingrijpen daar zal iedereen de vruchten van plukken”

Investeren in de toekomst zonder rendement?

Wat te doen om het leefbaar en het sociaalstelsel betaalbaar te houden in Nederland en Europa.

De Nederlandse politiek verwacht in de toekomst dat de bewoners van Afrika als maar meer en meer groeit in aantallen. En dus meer armoede brengt. En dat onvermijdelijk een groot aantal Afrikanen de weg naar Europa zullen volgen. Terwijl de vluchtelingen stroom vanuit Islamitische landen naar Europa ook niet ophoud op korte termijn. Die toestroom van mensen lijkt voor sommige politieke figuren een lot uit de loterij.

Om bijvoorbeeld de vergrijzing op te vangen. En de economie. Maar dat is helaas niet zo. Het grote probleem van Nederland en andere Europese landen is dat de economie er een is van kennis. En dat is nu net niet wat het gros van de vluchtelingen bezitten. Bovendien is het werkritme hun niet bekend.
GroenLinks wil opvang door laten gaan van vluchtelingen. Althans Groenlinks zegt de deur niet te willen dicht gooien. Maar het feit is dat vluchtelingen bakken met geld kosten en met de grote toe stromingen het land en Europa op den duur onleefbaar gaan maken.

Het continent Afrika.
Een continent dat wakker is geschut door de Europeanen zelf. Afrika dat meer wil dan vrijblijvendheid moet dan ook stevig de schouders er onder zetten.
Zonder inzet van een bevolking geen beter leven. Zoals in Europa maar dat vergt inzet en discipline. Daar moeten de Afrikanen bewust van worden gemaakt. Bouw je eigen land op.

Er komt dus nog een groot probleem op Europa af. Want wat te doen als er een mogelijke exodus vanuit Afrika naar Europa afstevent. Hoe je het wendt of keert het zal voor Europa onverantwoordelijk veel geld gaan kosten. Daarom zullen ze “nu” moeten investeren in mensen die willen overkomen naar Europa. Omdat tegen te werken. Namelijk investeren in Afrika zelf, met doel de enorme stroom van mensen niet opgang te krijgen richting Europa.

Afrika dat meer wil dan vrijblijvendheid moet dan ook stevig de schouders er onder zetten. Zonder inzet van een bevolking geen beter leven. Er moeten afspraken gemaakt worden met de regeringen van de landen binnen het continent Afrika. Mensen bijvoorbeeld van middelbare leeftijd Nederlanders die zonder werk zitten en met vakkennis. Zouden op vrijwillige basis betaald en ondersteunt door een overheid project hun professioneel kennis moeten over dragen. Op vakgebieden die nog niet professioneel uitgevoerd worden of gerealiseerd zijn in die landen. Om goed en duurzaam te ontwikkelen.

En uiteindelijk dus geld mee verdiend kan worden. Er moet een eenvoudige en beter als op dit moment binnenlandse economie opgebouwd worden zodat mensen vertrouwen krijgen op een goed bestaan. En dat langzaam moet door ontwikkelen. Op een manier dat het in de toekomst interessant blijft om te exporteren vanuit het continent Afrika. Dat moet in samenwerking met de Europese landen (overheid) En de Afrikaanse overheden bewerkstelligd worden. Ook heeft China een verantwoordlijkheid hier in. China die veel land op koopt in Afrika. http://landmatrix.org/en/ ” Bron:ODBned

Gezond oud worden in de bouw kan niet!

Pensioenleeftijd. Ze staan in weer en wind, tillen, klimmen en sjouwen de hele dag. Het lijf van bouwvakkers heeft het zwaar te verduren. Toch moeten ook zij door tot hun 67ste of nog langer.

De thermometer staat op 1 graad onder nul en er waait een guur windje. Rond de voormalige Polaroidfabriek in Enschede ligt sneeuw. Het complex wordt verbouwd tot een multifunctioneel onderkomen. Bouwvakkers van de firma Haafkes uit Goor lopen in en uit en machines komen met stapels sloopmateriaal naar buiten.

Ik zie me geen tien jaar meer in de bouw rondhuppelen. Daar sta ik steeds vaker bij stil.

Het is zwaar werk onder zware omstandigheden, zeker voor de oudere bouwvakkers die weten dat ze nog lang door moeten werken en zich afvragen hoe ze dat vol moeten houden. ,,Vroeger was het beter”, zegt timmerman Eric Raanhuis (50) uit Enter. Hij geeft een hand die aanvoelt als een rol grof schuurpapier. ,,Als het koud werd, ging je in de vorstverlet. Dan zat je lekker thuis. Mooi biej ’t hoes.”

Hij werkt op de eerste verdieping van het complex. ,,Als je jong bent heb je nergens last van, maar als je ouder wordt, komen de pijntjes. Ik probeer me erop aan te passen en gebruik wat meer mijn verstand. In plaats van twee zware platen in een keer, pak ik er nu maar een. Dan maar een keer vaker lopen.”

Op tijd stoppen
Raanhuis zou het toejuichen als de pensioenleeftijd weer omlaag zou gaan naar 65 jaar. Of, zoals Marco Pluimers (42) uit Enter, meelopend uitvoerder van aannemer Haafkes voorstelt: ,,Als je er 40 dienstjaren op hebt zitten, zou het mooi genoeg moeten zijn.”

Lucas Haafkes, de directeur van aannemersbedrijf Haafkes en voorzitter van Bouwend Nederland regio Twente, vindt dat zelf eigenlijk ook. ,,Wij gunnen iedereen de mogelijkheid om op tijd te kunnen stoppen met werken. En daar knokken we ook voor. Maar de overheid en de pensioenfondsen bepalen”, verklaart hij.
Hot item
Voor alle oudere bouwvakkers die we op de bouw in Enschede spreken is de pensioenleeftijd een hot item. Ze zijn het volledig eens met de visie van de NVAB. De beroepsorganisatie van bedrijfsartsen zei onlangs dat veel Nederlanders met een zwaar beroep fysiek niet in staat zijn om na het bereiken van de 65-jarige leeftijd nog langer door te werken. Hun lichaam heeft daarvoor te veel te lijden gehad. Werkgevers zouden bovendien niet genoeg doen om hun werknemers te ontzien.

Op de werkvloer bij hoofdaannemer Haafkes valt het nog wel mee, menen de bouwvakkers. Al draait Eric Raanhuis er aan de andere kant niet omheen. ,,Ze hebben je niet voor de sier, ze hebben je voor het werk”, zo stelt hij fijntjes vast. Daar zijn de tweelingbroers Stef (Lichtenvoorde) en Martin Hoitink (57, Eibergen) het wel mee eens. ,,We worden wel een beetje ontzien”, zegt Stef, ,,maar niet veel. Er is altijd wel wat druk, het werk moet af.”

De timmerende tweeling kwam in de bouw door hun vader. Stef: ,,Hij nam ons mee aan het handje en zei: ie goat ma mooi met mie met, ie könt ok wa spiekern. Ik was een jaar of zestien. Het is een mooi beroep, maar eerlijk gezegd zie ik me dit geen tien jaar meer doen.” Hij hoopt op tijd te kunnen stoppen. ,,Ik probeer het huis hypotheekvrij te krijgen, lasten omlaag te brengen en dan wat te regelen om het pensioengat te overbruggen.” Ook zijn broer Martin ziet niet hoe hij het wegens de regels van de minister van Sociale Zaken nog voorbij z’n 67ste jaar vol zou moeten houden. ,,Die Asscher heeft mooi praten.”

Zwaar
Ook timmerman Robert Plate (55) uit Enschede – twee bussen purschuim in de hand, klauwhamer bungelend op de heup – is met zijn toekomst bezig. Gezond oud worden in de bouw? ,,Dat kan niet. Daarvoor is het werk te zwaar. Vanmorgen had ik ineens een zere rug.” Hij geeft zonder schroom toe dat hij aan het rondkijken is naar wat anders. Hij kijkt met een schuin oog naar de uitvoerder. ,,Ja, dat is gewoon zo. Als ik wat anders vind, wat minder zwaar werk, dan ben ik weg. Het is echt een mooi vak en Haafkes is een prima bouwbedrijf, maar de bouw is nou eenmaal de bouw. Niets gaat vanzelf en een lichaam slijt met de jaren. Ik zie me geen tien jaar meer in de bouw rondhuppelen. Daar sta ik steeds vaker bij stil.”

Directeur Haafkes vertelt dat het werk door nieuwe hulpmiddelen aanzienlijk lichter is geworden. ,,Een 60-jarige bouwvakker is er nu beter aan toe dan twintig jaar geleden.” De bouwplaats op het voormalige Polaroidcomplex laat ook mooie voorbeelden van die hulpmiddelen zien. Er staan kranen, hoogwerkers en verrijdbare liften. Ook de cao heeft aandacht voor de oudere bouwvakker met een nieuw geldpotje (Budget Duurzame Inzetbaarheid) dat deze groep van adviezen en begeleiding voor hun toekomst voorziet.

Die extra aandacht is ook belangrijk voor de toekomst van de bouw, erkent Haafkes: ,,Ongeveer een derde van ons personeel is 55-plus. Dat betekent dat we de komende jaren veel nieuwe mensen nodig hebben. Die krijg je alleen als we zorgen voor een goed werkklimaat en een positief imago. Hoewel we in Twente nog wat achterlopen, zien we het elders al weer aantrekken.”

Op afstand gezien glijd Nederland af.

Toen zonder medeweten en toestemming van de Nederlanders in de jaren 60 de Nederlandse regering een verdrag met verschillende landen sloten. Stroomde de allochtonen binnen, toch waren er vele Nederlanders ‘burgers’ die deze mensen met ongemakken hielpen.

Dan later,- ongeveer 43 jaren geleden hoorde je jonge allochtonen kinderen roepen in de Amsterdamse buurten, pas maar op. We  nemen jullie land over. Vuile homo’s, ongelovige varkens werden we genoemd, en wat al niet meer. Ik sprak daar wel eens met mensen over die ik kende, die haalde de schouders op.

Maak je niet druk spraken zij. Overlast bezorgde de allochtonen de Amsterdammers met te veel mensen, die op een bovenverdieping leefde. Die avond en nachtrust van menig Amsterdammer ernstig verstoorde. Het slachten van schapen op een boven woning. De gevilde huid in het trappenhuis laten drogen. Ondragelijke stank. Vuile trappenhuizen. Vuilniszakken die van 1,2, of 3 hoog naar beneden werden gegooid.

Nu anno 2016 is het anders, vele mensen zijn niet meer zo bereid om mensen uit de vreemde met alles bij te staan. De integratie is al lang geleden mislukt.  Je ziet nu dat allochtonen zich uitspreken. Zwarte piet is op eens niet goed. Nederlanders discrimineren.

Nederlanders discrimineren zijn niet tolerant, en zijn racistisch. Ja en dat is waar. Onder de Nederlanders heb je mensen die dat zijn. En er zijn er waarschijnlijk meer dan lang geleden. Ook de Nederlandse overheid is daar debet aan. Nu word er gesproken dat men de Nederlanders een spiegel willen voor houden. Door een groepje mensen waarvan sommige oorspronkelijk niet van Nederlandse afkomst zijn. Die actief in de Nederlandse politiek willen worden. Dat zou je kunnen doen. Maar is het niet zo dat je eerst moet beginnen bij je zelf.

Als je als allochtoon wild leven in Nederland. En niet kan of wil integreren om wat voor reden dan ook in Nederland. En al je normen en waarden en meningen wilt doordrukken in de Nederlandse samenleving kun je verwachten dat mensen hier op reageren.

En is het niet zo, dat elk volk discrimineert. Bijvoorbeeld via hun geloof of levensopvatting. Of gewoon verontrust  bang of niet, ontwikkeld zijn. Door bijvoorbeeld niet  te integreren. Niet tolerant opstellen tegen andere, en ook racistisch zijn. Bron:ODBned

Emeritus hoogleraar Van Praag: Ondergang van het pensioenstelsel is verzinsel.

Pensioenpaniek is totaal onnodig”.

“Maak ons midden in de nacht wakker en vraag naar het pensioensysteem en we stamelen gehoorzaam “onhoudbaar” en draaien ons om”. Dat zegt emeritus hoogleraar Bernard van Praag in een artikel in NRC Next, waarin hij zich scherp afzet tegen de bangmakerij rond de (on)houdbaarheid van ons pensioenstelsel. Die negatieve houding is onnodig en misleidend vindt hij.

Onhoudbaarheidsdogma bijna een religie
“Het probleem is dat er een soort gesloten kaste is ontstaan van kenners van de materie, allen devote gelovigen in het onhoudbaarheidsdogma”, schrijft Van Praag. Hij stelt vast dat deze bangmakerij is gebaseerd op databestanden van De Nederlandsche Bank en het CPB die voor niemand verder toegankelijk zijn. De gegevens waarop de conclusies zijn gebaseerd zijn dus moeilijk controleerbaar. Door het doemdenken rond het huidige pensioenstelsel verdwijnt bij jongeren de bereidheid om te participeren in “een ten dode opgeschreven systeem”.

Gepensioneerden staan aan de kant
Het pensioenbeleid van de Nederlandse overheid treft de 3,5 miljoen gepensioneerden hard. Van Praag spreekt er zijn verbazing over het dat de direct betrokkenen in de SER niet mogen meepraten over de aanstaande wijzigingen in het pensioenstelsel.

Rekenmethodiek slaat nergens op
Van Praag hekelt de “risicovrije” rentevoet die de DNB hanteert om de dekkingsgraad van pensioenen vast te stellen. Die rentevoet wordt vastgesteld op basis van de rente in de achterliggende 12 maanden. Die verandert veel te snel om een betrouwbare graadmeter te kunnen zijn. De verplichtingen van pensioenfondsen strekken zich over decennia uit. Dan zou het ook logischer zijn volgens Van Praag om die rentevoet vast te stellen op basis van een gemiddelde dat wordt berekend over een periode van 10, 20 jaar in plaats van enkele maanden. Dan zouden de pensioenfondsen er beter voor staan.

Het gaat beter dan voorgesteld wordt
De risicovrije rente gaat er bovendien vanuit dat pensioenfondsen alleen in staatsobligaties beleggen. Dat is niet zo. Ze beleggen ook in aandelen en vastgoed. Het werkelijk gerealiseerde rendement (6 tot 7%) is dan ook hoger dan het kunstmatig vastgestelde cijfer waarmee de Nederlandsche Bank rekent (1%).

Van Praag noemt het een absurde keuze. Het idee ontstaat dat de meeste fondsen in acute nood verkeren, terwijl daar geen aanleiding toe is. “Paniek over het beste systeem ter wereld” is dan ook niet nodig.

Oud subsidieert jong
Ook voor de constatering de “jongeren betalen voor de ouderen” is volgens Van Praag geen grond. Het is eerder omgekeerd. De werkenden betalen op dit moment te weinig premie voor hun toekomstige rechten : “ze worden nu fors gesubsidieerd door de gepensioneerden”.

“Eigen” pensioenpotje wordt misschien erg klein
De SER wil toe naar individuele pensioenpotjes met collectieve risicodeling. Dat systeem leidt volgens Van Praag tot een uitermate onzeker pensioen. Gaat het goed dan kan het uitkomen op een uitkering van 160 procent van het middenloon, gaat het economisch slecht dan mogelijk op maar 30 procent. “Een flinke prijs voor het kennen van mijn pensioenpotje”, aldus Van Praag.Bron: Nrc Next

ODBned: Multicultureel denken en leven in Nederland.

Dat Nederland in de toekomst een andere naam moet bedenken is eigenlijk een kwestie van tijd. Er wonen honderden nationaliteiten in Nederland. Waarvan er nog maar een paar minderheden zijn die zich al weer jaren lang bemoeien met de Nederlandse politiek.

De partij van de Arbeid is de voorloper geweest om minderheden de kans te bieden op een politieke carrière. Dat zijn en Marokkaanse en Turkse Nederlanders. De achterban van de partij.

Deze politieke individuen willen macht naar zich toe trekken om de Marokkaanse en Turkse belangen dat wil zeggen de levens gewoontes en religie meer bodem te geven doormiddel van politieke beslissingen. Dat zijn gewoontes die niet Nederlands zijn en daar zit de frictie die vele Nederlanders zorgen baard. Omdat er niet word geluisterd naar die Nederlanders door de politiek raken mensen gefrustreerd en bang en uiten dat op straat of via internet.

Het geloof van wie dan ook in Nederland moet eigenlijk ondergeschikt zijn aan de dagelijkse leven en vrijheid van de Nederlandse democratie.

Religie moet ondergeschikt zijn betreffende de Nederlandse economie, zo is dat altijd geweest in Nederland en dat zou wenselijk zijn hersteld te worden. Met andere woorden na een dag van arbeid naar de kerk moskee of anders. Maar in Nederland heeft men vergeten regels toe te passen. Het is vrijblijvend, en dat past niet in een land waar je dient werken voor een bestaan.

De Nederlander heeft naast zijn leven een geloof. Zijn geloof domineerd niet zijn leven. Is ook moeilijk te combineren als je in de Nederlandse economie wil mee draaien. De Nederlander is over het algemeen niet zo geintreseerd in het praktiseren van een individu zijn geloof. De Nederlandse bevolking is geintreseerd in mensen die zich ontwikkelen op sociaalvlak, en prettig in de omgang zijn. In vrijheid leven. Die vooruit kijken. Naast het werk een leven hebben. En naast het geloof, een leven met plezier. Dat zijn de fundamenten van van de Nederlandse mentaliteit.

Het is een kwestie van ontwikkelen. Wil je je totaal ontwikkelen in je geloof. En vijf maal per dag naar de gebedsruimte gaan. Of wil je als mens je ontwikkelen in je geloof en daarnaast ruimte scheppen voor een leven in de multiculturele samenleving. De vraag is, wat wil een persoon voor toekomst.

Als de personen van een andere levensvorm die geen baan hebben en dat wel willen. Zich nu eens richten en verdiepen op het dagelijks leven van een Nederlander. En als die personen zich nu eens inzetten op de manier zoals de Nederlandse werknemer dat doet, dan ben je snel geintergreerd in het arbeid proces en creëer daarmee kansen voor de ander. Maar het moet van beide kanten komen ook de werkgevers moeten daarin mee werken en kansen bieden.

Geef een persoon met opleiding of anders het gevoel dat hij of zij nodig is. Dat is belangrijk voor ieder mens. Juist nu in deze tijd dat, de economie in de wereld nog niet sterk is moet er een mentaliteit verandering plaats vinden niet alle Turken of Marokkanen kunnen een groente winkel of slagerij er op na houden.

Er moet meer werk gecreëerd worden er moeten veel meer loonstroken bijkomen belastingen moeten betaald worden om Nederland weer financiël sterk te maken.
Dus ook de kneuterigheid van de Nederlandse middenstandspolitiek moet veranderen. Op defensie gebied denkt en handelt men op internationaal niveau, dat moeten ze ook op economisch niveau gaan doen. Maar dan moet er heel hard gewerkt worden om bijvoorbeeld nieuwe producten te ontwikkelen. Universiteiten moeten er hard aan trekken en met nieuwe ideeën komen De kontakten tussen universiteiten en overheid moeten verstevigd worden. Denktanken op innovatie gebied moeten er harder mee aan de slag gaan. De toekomst ligt in het vooruitzicht. Nederlanders zijn slim dat moet lukken.

Doe iets in de vliegtuig industrie ontwikkel een vliegtuig die niet meer naar beneden kan storten.

Maak twee aparte aandrijf systemen, een om te vliegen en de ander om een noodlanding in goede banen naar de grond te leiden. Een soort van helicopter systeem die het vliegtuig op een juiste plek kan laten landen. Het is een kwestie van de stabiliteit weer onder controle krijgen. Maak een systeem dat projectielen afgeleid worden van een vliegtuig. Maak een systeem in het vliegtuig dat altijd explosieven op tijd lokaliseert. Bedenk iets. Doe zoiets ook met zee schepen en passagiers boten, laat ze niet meer naar de kelder gaan. Denk in het groot. Hier liggen kansen op zakelijk gebied voor mensen die hier iets mee kunnen.

Dan is er waarschijnlijk niet veel werk meer te doen voor de politieke vertegenwoordigers van die minderheden in Nederland. Dan ben je op de goede weg. Dan zijn er veel problemen door eigen inzicht en inzet opgelost.

Het is dan ook van belang dat die vertegenwoordigers van de politiek een brede horizon hebben. En iets kunnen betekenen voor multicultureel Nederland. Open staan voor de vele andere mensen en hun wensen van een andere nationaliteit en geloof dan de Turkse of Marokkaanse-Nederlandse bevolking. Dat ben je betrokken als individu bij de bevolking van Nederland. Dan zijn we op de goede weg. Samenwerken op ”niveau” met Nederlandse en andere politieke vertegenwoordigers van andere minderheden in Nederland.

Uiteindelijk ben je een politieke vertegenwoordiger van de Nederlandse culturele samenleving. En daar gaat het om. Een diversiteit aan dominante religie staatjes in de toekomst in Nederland is niet de kant waar we naar toe moeten gaan. We moeten het met elkaar doen maar dan moeten de neuzen wel de zelfde richting opstaan. Bron:ODBned