‘Rode Kruis heeft gefaald bij hulp aan Joden’

Het hoofdbestuur van het Rode Kruis in Nederland heeft tijdens en na de Tweede Wereldoorlog gefaald bij de hulp aan Joden. Dat concludeert Regina Grüter, van het instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies NIOD, in haar boek.

Hoewel het hoofdbestuur van het Rode Kruis niet collaboreerde met de bezetter, ging de organisatie wel heel ver mee in de eisen van de ‘nieuwe tijd’, zo schrijft Grüter. Het bestuur werkte destijds mee aan diverse anti-Joodse maatregelen, zoals het uitsluiten van Joden voor de Bloedtransfusiedienst.

Bovendien kregen Nederlandse politieke gevangenen in Duitse kampen geen hulp van het Rode Kruis, terwijl andere landen zoals Noorwegen daar wel in slaagden. Zo is te lezen in Kwesties van Leven en Dood – de rol van het Nederlandse Rode Kruis in de Tweede Wereldoorlog. Het boek ligt vanaf woensdag in de winkel.

Menslievendheid is de basis van de Rode Kruisprincipes en daarin heeft het bestuur on­te­gen­zeg­ge­lijk gefaald

‘Dat zijn toch allemaal antisemieten’

Grüter kreeg in 2013 opdracht voor het onderzoek van het Rode Kruis. Directe aanleiding was een ontmoeting tussen journalist Frits Barend en oud-algemeen directeur Cees Breederveld in 2005.
Bij die gelegenheid weigerde Barend om Breederveld een hand te geven met de woorden: ‘Het Rode Kruis? Dat zijn toch allemaal antisemieten’. Breederveld was verbaasd door de reactie. Maar later bleek dat de omstreden houding van het Rode Kruis in de oorlog wel bekend was, al werd er nooit over werd gesproken.

Grüter denkt dat de houding van het Rode Kruis tijdens de oorlog vooral te herleiden is naar de decennia voor 1940. Het Rode Kruis, in 1864 opgericht door de Geneefse bankier Jean Henry Dunant, was lange tijd sterk hiërarchisch ingericht.

Hiërarchisch
Daarbij werd de hulp aan slachtoffers in oorlogsgebieden belangrijker geacht dan hulp aan burgers in het eigen land. In de jaren dertig van de vorige eeuw zouden de deelnemende landen bepalingen over dit type hulp vastleggen, maar toen brak de oorlog uit. Er waren daardoor geen regels over hoe te handelen tijdens een langdurige bezetting.

Het idee dat iemand in Nederland aan je dacht, ja, dát had zeker verschil gemaakt

,,Het bestuur handelde naar ‘de letter van de wet’, en niet naar de geest. Menslievendheid is de basis van de Rode Kruisprincipes en daarin heeft het bestuur ontegenzeggelijk gefaald”, zo schrijft Grüter.
Het verschil maken

Grüter maakt nadrukkelijk verschil tussen de houding van het hoofdbestuur en die van de plaatselijke afdelingen in het land. ,,Die waren bewonderenswaardig. Zij hadden lef, waren stoutmoedig en praktisch. Ze hebben regelmatig met gevaar voor eigen leven het verschil betekend tussen leven en dood van Nederlandse burgers.”

Of het landelijke bestuur ook zo’n verschil had kunnen maken, betwijfelt een Joodse overlevende van Auschwitz. ,,Noodpakketten van het Rode Kruis zouden waarschijnlijk niet veel hebben geholpen”, zo stelt de overlevende in het boek. ,,Maar het idee dat iemand in Nederland aan je dacht, ja, dát had zeker verschil gemaakt.”

Advertenties

Nederlanders worden aan banden gelegd.

Het rechtssysteem in Nederland is tot aan zijn fundamenten verrot.
Politiek en openbaar ministerie werkt hier aan mee.
Krankzinnigen worden “klaargestoomd”? om terug te worden gezet in de maatschappij.
En rechtschapen burgers worden kapot gemaakt door het systeem!!

Het rechts systeem in Nederland is door de jaren heen steeds minder toegankelijk geworden voor de burgers. Het is goed dicht getimmerd. Steeds minder personen kunnen niet naar een rechter stappen omdat het te duur is.

Rechtsvervolging Overheid heeft het niet gehaald. Regerings- leden zijn nog steeds onschendbaar net zoals diplomaten. Ze beschermen zich buitengewoon goed.

Democratie.
Onlangs heeft de regering de democratie ontbonden wegens het buitenspel zetten van “G.Wilders”. Een zeer ernstige ontwikkeling.

Referendum Oekraïne daar is democratisch over gestemd door de bevolking.
Maar er werd gezegd door de regering dat het referendum niet “bindend” is, dus de wens van het volk werd niet opgevolgd. Is dit democratie?

Toen kwam de heer T.Baudet in de politiek die een sterke voorkeur heeft voor het referendum. En dat ook verkondigd in Den Haag. Kort daarna willen alle partijen, “en ook die voor het referendum zijn” _/Het referendum ineens aan banden leggen. Dit doet toch sterk denken wat T.Baudet toch steeds met nadruk zegt namelijk het “partij kartel”. Willen ze met deze beslissing deze nieuwkomer schaakmat zetten.

De zeer oude geplogenheid van de kabinetten van na de 2de wereld oorlog tot en met het huidige kabinet, willen ze maar niet loslaten. Nu nog steeds worden anders denkende betwist. Deze manier van regeren moet echt op de schop. Het kartel moet ontmanteld worden. Mensen met een moderne visie moeten gaan regeren. En moeten dat doen zonder de oude mores! Nederlanders worden aan banden gelegd.

 

Argentijns-Nederlandse oud-piloot Poch: We zijn geen aanklacht tegen de Nederlandse staat aan het voorbereiden.

 

images poch
Foto Poch

 

Verschillende Nederlandse media berichten dat de Argentijns-Nederlandse oud-piloot Julio Poch met een schadeclaim komt tegen de Nederlandse staat en drie oud-collega’s. Julio Poch reageert telefonisch vanuit de gevangenis op de berichtgeving. ‘Dat is niets nieuws’, zegt hij verbaasd. ‘We hebben ze jaren geleden al aansprakelijk gesteld voor mijn leed, sindsdien is er niets veranderd. We zijn op dit moment nog geen aanklacht aan het voorbereiden.’

Poch is in 2009 in Spanje gearresteerd en uitgeleverd aan Argentinië. Daar zit hij sindsdien in voorarrest. Volgens het Argentijnse Openbaar Ministerie is Poch schuldig aan het uitvoeren van dodenvluchten tijdens de militaire dictatuur (1976-1983). Daarbij werden gevangenen van de junta levend in zee gedumpt. Poch ontkent schuld. Hij heeft sinds 1995 de Nederlandse nationaliteit en beklaagt zich sinds zijn arrestatie over het gebrek aan steun van de Nederlandse regering.

De rechter zei dat overleving niet nodig was omdat Poch binnen een jaar zou worden berecht.

Direct na de arrestatie in Spanje probeerden Poch en zijn advocaten overlevering naar Nederland af te dwingen, via een kort geding tegen de Nederlandse staat. ‘De rechter zei dat overleving niet nodig was omdat Poch binnen een jaar zou worden berecht’, aldus Poch’s advocaat Geert-Jan Knoops. ‘Hij zei dat Poch een eerlijk proces zou krijgen, en dat het proces in Argentinië moest plaatsvinden omdat al het bewijsmateriaal daar ligt.’

De rechter bleek veel te optimistisch, de zaak sleept zich inmiddels al acht jaar voort. Dus voerde Knoops een tweede kort geding tegen de Nederlandse staat. Ditmaal om financiële steun te eisen voor rechtsbijstand. ‘De rechter bepaalde dat er geen belang was bij het voeren van verdediging vanuit Nederland’, aldus Knoops. ‘Dat terwijl wij hier heel veel onderzoek hebben gedaan en de Argentijnse advocaat belangrijke bewijzen hebben geleverd voor Poch’s onschuld.’

De rechter bleek veel te optimistisch, de zaak sleept zich inmiddels al acht jaar voort. Dus voerde Knoops een tweede kort geding tegen de Nederlandse staat. Ditmaal om financiële steun te eisen voor rechtsbijstand. ‘De rechter bepaalde dat er geen belang was bij het voeren van verdediging vanuit Nederland’, aldus Knoops. ‘Dat terwijl wij hier heel veel onderzoek hebben gedaan en de Argentijnse advocaat belangrijke bewijzen hebben geleverd voor Poch’s onschuld.’

‘Juridische kwestie’

‘In 2013 hebben we de Nederlandse staat en de drie collega’s die de aanklacht tegen hem hebben ingediend gevorderd’, gaat de advocaat verder. ‘We stellen hen aansprakelijk voor de schade die Poch is berokkend.’ De advocaat legt uit dat daarmee nog geen zaak is gestart. ‘In Nederland moet je binnen vijf jaar na de gebeurtenis een vordering indienen, anders is de zaak verjaard. Met de aansprakelijkheidsstelling houden we de mogelijkheid open later een aanklacht in te dienen. Die aanklacht komt pas nadat Poch is vrijgesproken, daar zijn we altijd duidelijk over geweest.’

Poch handelt naar eigen zeggen niet uit haat of wrok. ‘Het is een juridische kwestie’, zegt hij. ‘Mijn oud-collega’s moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun acties. En ik houd de Nederlandse staat verantwoordelijk voor mijn arrestatie en uitlevering. Dat heb ik sinds het begin gezegd.’ Poch is ook van plan de Argentijnse staat aan de klagen: ‘Zij hebben schuld aan het het feit dat ik onschuldig in de gevangenis zit.’

‘Schandalig’

Liesbeth Zegveld, advocaat van de drie getuigen, zou het ‘schandalig’ vinden als Poch met een schadeclaim komt. ‘Dan zou niemand in Nederland meer melding durven maken van een mogelijk strafbaar feit’, zegt ze. Ook Zegveld vindt het kwalijk dat Poch al acht jaar in voorarrest zit. ‘Maar dat kun je mijn cliënten niet verwijten.’

Dan zou niemand in Nederland meer melding durven maken van een mogelijk strafbaar feit.

De uitspraak in de zaak Poch is naar verwachting in de tweede helft van november. De oud-piloot hangt levenslang boven het hoofd. ‘Als Poch niet wordt vrijgesproken, gaan we alle zeilen bijzetten in een hoger beroep’, zegt advocaat Knoops. ‘Dan hebben we geen tijd voor aanklachten in Nederland.’ De enige aanklacht die wel wordt voorbereid, is die tegen oud-collega Edwin Brouwer. ‘Die zaak staat los van de aansprakelijkheidsstelling’, zegt Poch. ‘We beschuldigen Brouwer van meineed.’Bron:Volkskrant.

 

 

Martine werd gepest op werk: ‘Voor koffie werd ik overgeslagen.’

Woman sitting in her office with her eyes covered

Deze week is de Week Tegen Pesten, waarin dit jaar cyberpesten centraal staat. Dat dit veel voorkomt onder jongeren is bekend. Minder bekend is er over online pesterijen in een werkomgeving. Dat die er wel degelijk zijn, bewijst het verhaal van Martine (35). Dagelijks had zij te maken met mails die niet bij haar aankwamen, wachtwoorden die zomaar waren veranderd en gemene roddels over haar, die via WhatsApp-groepen werden verspreid.

Het begon een half jaar geleden,” vertelt ze. “Ik was adviseur bij een bank en eens in de twee weken hadden we een teamvergadering over lopende zaken. Van tevoren kregen we dan altijd de agendapunten via de mail. Maar ik kreeg deze mail steeds niet en moest er elke keer om vragen. Heel vervelend, want ik kon me hierdoor niet goed voorbereiden.

OVERAL BUITEN GEHOUDEN
Als ik om de mail vroeg, zeiden mijn collega’s dat ik wél was gemaild, want mijn naam stond in de lijst van ontvangers. Ze gebruikten echter een oud e-mailadres. Ik had al meerdere malen aangegeven dat ik dat adres niet meer gebruikte. Maar het werd niet aangepast.

Toen ik voor de zesde keer géén stukken ontving, vroeg ik geïrriteerd of het echt zo moeilijk was om mijn goede e-mailadres in de lijst te zetten en liep daarna de afdeling af. Vanaf dat moment werd de sfeer vervelender en werd ik van veel zaken helemáál niet meer op de hoogte gehouden of kreeg ik mails pas op het laatste moment.”

“Onze afdeling had een WhatsApp-groep. Daar zat ik ook in. Maar later bleek dat er nóg een WhatsApp-groep was, waar iedereen in zat, behalve ik. Daarin deelden mijn collega’s berichten over mij; nare roddels en foto’s van rare poppetjes waar ze mijn hoofd op hadden geplakt. Dit hoorde ik van een collega die zich eraan ergerde,” vertelt Martine.

WACHTWOORD VERANDERD
De pesterijen breidden zich steeds verder uit, vertelt ze aangeslagen: “Als er een kaart rondging voor een collega, dan kwam deze niet langs mij. Als iemand koffie ging halen voor de afdeling, werd ik overgeslagen. Ook gebeurde het regelmatig dat ik niet kon inloggen op mijn computer, omdat iemand mijn wachtwoord had veranderd!!

Op een vrijdag kreeg ik pas om 16.30 uur een belangrijke mail, die ik nodig had om een opdracht te doen. De deadline was maandag 12.00 uur. Aangezien het een erg grote opdracht betrof, ben ik het hele weekend bezig geweest om hem af te krijgen. Maar natúúrlijk was ik de enige die de mail zo laat kreeg, de rest had ‘m de woensdag ervoor al gehad. Toen ik aan mijn collega vroeg waarom ik deze stukken niet eerder had gekregen, zei hij dat hij het erg druk had gehad en niet eerder de tijd om de mail door te sturen. Totale onzin, natuurlijk. Het was gewoon pesten!!

CYBERPESTEN: GROEIEND PROBLEEM
Laura Willemse van de Stichting Pesten op de Werkvloer vertelt dat Martine’s ervaringen niet op zichzelf staan: “Er wordt steeds meer melding gemaakt van dit probleem; het gebeurt dus steeds vaker.” Op de vraag wat er volgens haar eigenlijk verstaan wordt onder cyberpesten, zegt ze: “Cyberpesten is het lastig vallen, bedreigen en beledigen van personen via mobiele telefoon of internet. Dit gedrag komt voor bij kinderen en jongeren, maar, zoals je ziet, ook bij volwassenen!!

“De gepeste persoon voelt zich vaak onzeker, heeft minder plezier in zijn werk, heeft vaker hoofdpijn, last van slapeloosheid en in sommige gevallen kan het leiden tot psychische problemen en arbeidsongeschiktheid. Onze indruk is dat er niet één speciale doelgroep is die slachtoffer wordt. Het komt in alle gelederen voor, dus ook intelligente mensen kunnen slachtoffer worden.”

LACONIEKE LEIDINGGEVENDE
Toen collega’s haar begonnen te ontvrienden op Facebook, was voor Martine de grens bereikt. “Aangezien het aantal incidenten toenam, besloot ik te praten met mijn leidinggevende. Maar deze nam het totaal niet serieus en zei dat ik dit zélf met mijn collega’s moest oplossen…

“Inmiddels sliep ik steeds slechter en ging ik natuurlijk met tegenzin naar mijn werk. Ook thuis merkten ze dat ik nergens energie voor had, kortaf werd en moe was. Ik praatte er wel over, maar het was moeilijk om een oplossing te vinden. Ik voelde dat ik het niet lang meer kon volhouden en heb daarom uiteindelijk besloten een andere baan te zoeken…”

Fraude-ambtenaar sleept tonnen binnen door slapende gemeente.

Hoge ambtenaar Pieter H. heeft de gemeente Helmond voor tonnen op kunnen lichten, mede omdat de gemeente zelf zat te slapen. Zo had H. tegen de regels in alle vrijheid om facturen geheel zelfstandig af te handelen. Diverse leveranciers van de gemeente werkten mee aan de fraude. De totale schade door de oplichtingspraktijken ligt waarschijnlijk boven een miljoen euro.

Auto’s, elektronica, bomen en planten, het onderhoud van de tuin, dames- en herenkleding, damesschoenen en wijn: Pieter H. liet de gemeente Helmond voor allerlei spullen en diensten opdraaien. De hoge ambtenaar, ongeveer tien jaar ‘chef inkoop’, fraudeerde alleen al in zijn laatste drie jaar voor minimaal 450.000 euro. Dat blijkt uit het onderzoek van de gemeente Helmond dat donderdagavond openbaar werd gemaakt.

We hebben jarenlang een fraudeur in dienst gehad. Dat is buitengewoon schokkend

Slinks
Daaruit komt naar voren dat de Limburger op slinkse wijze sjoemelde met de facturen. In sommige gevallen kreeg hij daarbij zelfs hulp van leveranciers. In totaal zijn er twaalf ondernemingen in beeld die, al dan niet bewust, spullen en diensten leverden aan H., maar de rekening richting de gemeente Helmond stuurden. Justitie heeft drie bedrijven op de korrel en ook de gemeente overweegt tegen enkele bedrijven gerechtelijke stappen.

Bij negen leveranciers werd in totaal voor 450.000 euro aan foute facturen aangetroffen. Van de drie bedrijven die door het OM worden onderzocht, is nog niet bekend voor hoeveel er is gesjoemeld. Er wordt rekening gehouden met ‘enkele tonnen’.

De werkelijke schade voor de gemeente ligt echter nog veel hoger. Zo zijn er nog de kosten (260.000 euro) van het onderzoek dat de gemeente door de bureaus PricewaterhouseCoopers en I-Tek liet doen. Bovendien zijn de eerste zeven jaar (2006 – 2013) dat H. in dienst was niet onderzocht. Het stadsbestuur vindt dit te duur, ook omdat ze niet weten of de schade valt te verhalen.

Deels verzonnen CV
Dat de Limburger, die werd aangenomen op een deels verzonnen CV, ook in zijn eerste jaren fraudeerde, staat haast vast. Al in 2008 trok een collega aan de bel over verdachte facturen. Dat gebeurde opnieuw in 2014. ,,Die meldingen zijn toen niet op waarde geschat en hebben ons daardoor nooit bereikt”, zegt burgemeester Elly Blanksma. Normaal moeten twee mensen tekenen voor de kosten. In de praktijk kreeg H. de vrijheid om als enige een handtekening te zetten. Die procedures zijn nu door de gemeente aangescherpt.

,,We hebben jarenlang een fraudeur in dienst gehad. Dat is buitengewoon schokkend”, zegt Blanksma over de man die inmiddels vrij is en eind november voor de rechter moet komen. Ze kijkt daarbij verder dan de financiële schade: ,,De schade zit misschien nog wel meer in het vertrouwen dat mensen verliezen in de gemeente. Dat is niet in geld uit te drukken.”

Wat een zeiksnor die rechter.

 

mooi-toilet-2

Foto: Hier bekijken ze het van een andere kant.

Vrouw die hoge nood heeft plas achter een bosje. Plassen achter een bosje vind deze vrouw helemaal niet prettig. Bang dat ze gezien word. En ja wat gebeurd er, een politieman kwam hijgend op haar af.

Om deze persoon die betrapt werd met plassen, een bon in haar handen te drukken. Deze vrouw die haar blaas weer op niveau had gekregen kwam na geschrokken te zijn door deze politie actie weer bij zinnen. En besloot het hier niet bij te laten. Ze vond het onterecht dat ze bekeurd werd.

140 euro bekeuring om een menselijke behoefte illegaal ten uitvoering te brengen wegens gebrek aan een openbare wc gelegenheid voor vrouwen in de buurt waar ze bekeurd is.

Nu is het zo geregeld door de staat dat men rechtszaak procedures aan banden heeft gelegd. Door te bepalen wie er in aanmerking komen voor rechtsbijstand en wie niet.

Ontmoedegingsbeleid procederen.

Dat betekend dat je of een bijstand uitkering of een goed betaalde baan hebt. Voor iemand met een uitkering doet het dus financieel pijn om 1of 2jaar te procederen tegen deze bekeuring. Wegens een eigen bijdrage.

2 jaren procederen omdat deze vrouw haar plas niet kon ophouden, het is echt niet goed dit is flauwekul om mensen zo te tarten en hun financieel te doen uitkleden door advocaten. Dit systeem is passé  en ronduit belachelijk.

Een persoon met een betaalde baan gaat dat zeer waarschijnlijk duizenden euro’s kosten. Dus omdat het procederen voor dit soort zaken is dicht getimmerd. Is het een trieste beslissing van deze rechtbank. Om deze vrouw zo af te zeiken. Om tot zo een onrechtmatige beslissing te komen.

Edelachtbare “Rechter”!! heeft u wel eens van fatsoensnormen gehoord! Je verplicht toch niet een vrouw in een mannen urinoir te plassen? Je zou er meer “recht” aan doen om de gemeente een boete te geven.

Wegens gebrek aan buiten toiletten voor vrouwen bij, bijvoorbeeld een uitgaan centra. “Edelachtbare “Rechter zie je jou vrouw wachtend in een rij mannen voor een urinoir alleen staan?

Wat een verstand!! Deze simpel van geest rechter, denkt bijvoorbeeld ook niet aan de veiligheid van de vrouw. Beschaafdheid betrachten is voor deze rechter vreemd. Deze rechter zou beter op zijn plaats zijn in een “koekie fabriek”. Met alle respect voor de ‘koekies’ bakkers. Want verstand van hoe en waar, en vooral waarom urineren heeft hij niet.

Is de hele overheid faschistisch verziekt.

Drieduizend agenten zitten ziek thuis.

Publicaties ODBned
Jaren geleden werden er al uitvoerig berichten gepubliseerd over de gemeente Amsterdam en zijn instellingen in dit geval toen nog van naam de gemeente Waterleidingen wat nu Waternet Amsterdam is. Over de schoften die op het stadhuis werkten en de fascisten en rasisten van de gem waterleidingen die daar de macht toen hadden of nog hebben.

De Gem Amsterdam en Waterleidingen.
Die mensen kapot maakte die jaren en jaren daar werkten.

De Gemeente betaalde toen al jaren geleden jaarlijks een vermogen aan rechtzaken tegen zijn werknemers. Wegens conflicten. Alleen al de gem Waterleidingen koste een vermogen aan recht zaken. En deze vele en grote conflicten zijn nog steeds aan de order van de dag.

Ook drieduizend agenten zitten vandaag de dag ziek thuis oorzaak ook door onvermijdelijke arbeidsconflicten. Het is niet alleen de gem Waterleidingen. Ook politie en zeker meer gemeente instellingen waar hetzelfde aan de hand is. Het is een structueel  kwaad. Het ambtenaren apparaat is door en door verziekt.

Ook de politie in Amsterdam waren toen al corrupte schoften. Ze hadden contact met de Gem Waterleidingen. Nadat ik naar de politie was gestapt voor hulp en beschreef wat er speelde op de werkvloer. Die een procesverbaal zonder het te vermelden gewoon niet opmaakten. Het was niet waar volgens personeelszaken gem Waterleidingen. Dat proces verbaal mocht er niet komen.

Ik werd bedreigt door een gek die mensen tijdens werktijd mishandelde.  De directie was daarvan op de hoogte. Een bedreiging waar je nu levenslange bescherming voor krijgt als je in de politiek zit. Jaren geleden draaide de gem waterleidingen de rol om. Door het slachtoffer de crimineel te maken.

Zeven maanden heb ik moeten vragen om het proces verbaal wat een kladje bleek te zijn. Een kladje wat ze hadden opgemaakt van een zeer ernstige bedreiging door een psychopaat die op de afdeling soms aanwezig was. Meestal was deze gek ziek thuis. Een bedreiging waar je nu levenslange bescherming voor krijgt als je in de politiek zit. De politie agent die er geen proces verbaal van had gemaakt had zijn naam verwijdert op het kladje.

Corrupte politie apparaat.
Ook bleek de Amsterdamse rechtbank de Gemeente Amsterdam te hulp te schieten. Een individu word door het systeem door de mangel genomen.

Wat er nu naar buiten komt bij de politie.  De uitzending van 8 september 2017 op tv over een vrouwelijke politie beambte. Wat het slachtoffer verteld over haar conflict is zo herkenbaar zo herkenbaar!!

#List en bedrog door ambtelijke faschistische macht wellustelingen.# Steek je- je kop boven het maaiveld uit, dan gaat hij er af.

Dat is- de policy bij deze macht wellustelingen. Deze smerige werkwijze doen ze overal bij de overheid. Je als werknemer bijvoorbeeld voor gek te laten verklaren is vaste prik. Het is hun manier om van je af proberen te komen. Ze zijn jaren bezig met leugens en bedrog toe te passen. En een vals dossier op te bouwen om je er uit te werken. Het is heel faschistisch en mens onterend hoe dat ambtenaren tuig met ondergeschikten omgaat.

faschistische politie en overige ambtenaren hadden na de 2de wereld oorlog gezuiverd moeten worden. Dat is niet goed gebeurd met resultaat het huidige politie apparaat. Zeer triest en beangstigend. Ook voor de oprechte eerlijke politie beambte die er natuurlijk ook zijn.

Hitler aanhangers die toen bij Waterleidingen of nu nog bij  Waternet werken racisten fascisten intimidatie ernstige bedreigingen, geweld diefstal noem het maar op.

Bureau bazen die niets ondernemen. Om werknemers die hun ongenoegen meerdere malen uiten bijvoorbeeld door een verziekte werksfeer in kaart te brengen om dit te verhelpen.  Maar “juist” zijn het die bazen die het tegenover gestelde van het goede in praktijk brengen. Namelijk met het beginnen van het kapot maken van een werknemer die de verpeste werk sfeer beu is.

Steek je- je kop boven het maaiveld uit dan, gaat hij er af.

Eerlijke ambtenaren die meestal een prooi worden voor deze macht wellustelingen. Een simpel voorbeeld. Je ongenoegen uiten bijvoorbeeld over een verziekte werksfeer bij een baas is al aanleiding genoeg om je af te breken tot de grond.

Ernstig genoeg leeft onrecht niet bij de grootste groep van de bevolking. Simpelweg omdat ze er nog niet mee te maken hebben gehad. Het spreekt ze niet aan. En daarom kan dit tuig gewoon blijft zitten tot zijn pensioen. In (lokaal) overheidsland beschermen de fascisten de fascisten. Het zijn bekrompen achterlijk niet van deze tijd handelende angstige (non) hiërarchie ambtenaren aanwezig in een ziekmakend systeem. Bron ODBned

 

Drieduizend agenten zitten ziek thuis oorzaak ook door onvermijdelijke arbeidsconflicten.

Bij de komst van de Nationale Politie in 2013, is ontdekt dat er bijna 3000 agenten ziek thuis zitten die nauwelijks contact hebben met hun werkgever. Dat zei voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB).

Hij zegt dat tegen tv-programma EenVandaag. Het gaat vaak om mensen die kritiek hebben geuit. Volgens hem deelt het UWV jaarlijks boetes uit aan de Nationale Politie voor het niet goed omgaan met zieke werknemers.

Gepest
De politieorganisatie gaat nog steeds niet goed om met interne kritiek, vinden de NPB en collega-politievakbond ACP. Politiemensen die zich kritisch uitlaten worden niet altijd serieus genomen, gepest of hun wordt het leven op een andere manier zuur gemaakt.
Vooral de ACP ziet een structurele houding en wil daarover in gesprek met korpschef Erik Akerboom en eventueel minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie.

Wanpraktijken
Volgens de bonden klopt de politie zich op de borst over de richtlijnen voor kritiek en klachten, maar gaat het er in de praktijk anders aan toe. Ze reageren op een situatie waarover het programma EenVandaag bericht: een agente krijgt na een kritisch geluid een arbeidsconflict waarna de politie haar op medische gronden zou willen ontslaan. Zowel de bonden als de politie willen niet op deze individuele zaak ingaan.
De ACP ziet echter meer van deze wanpraktijken ‘waarbij kunstgrepen worden toegepast om iemand de organisatie uit te krijgen’. Oorzaken van het gedoe zijn volgens de bond de veranderingen door de reorganisatie, de druk op leidinggevenden en de toegenomen

Werkdruk.
Onvermijdelijke arbeidsconflicten
Volgens de NPB is kritiek leveren binnen de politie nooit makkelijk geweest, omdat het een hiërarchische organisatie is. De bond constateert vooral problemen met mensen die (mentaal) ziek worden. De politie heeft daar weinig compassie mee en maakt het deze mensen nogal eens lastig, zegt een woordvoerder. “Helaas hebben alle politievakbonden hun handen vol om mensen goed te begeleiden die kritiek hebben binnen de politieorganisatie”, beaamt NPB-voorman Struijs.

De politie laat weten dat arbeidsconflicten in elke organisatie onvermijdelijk zijn, maar dat de politie die probeert op te lossen met gesprekken, mediation, vertrouwenspersonen, een meldpunt voor misstanden en andere regelingen, onder meer voor klokkenluiders.

Hoe meer we investeren in Afrika, hoe meer migratie naar Europa: muren opwerpen heeft geen zin.

                                                                 Ton Dietz, midden

Migratie is een gegeven, doe er je voordeel mee.
Afrikakenner Ton Dietz voorspelt dat stijging van de welvaart in Afrika zal leiden tot een exodus uit het continent. En muren opwerpen is een slecht idee.

‘Migratie? Wen er maar aan. Afrikanen zijn on the move en dat blijven ze, in toenemende mate bovendien.’ Meer mobiliteit is immers het logische gevolg van de combinatie van bevolkingsexplosie, klimaatverandering en welvaartsgroei. ‘Inderdaad… welvaartsgroei: hoe meer we investeren in Afrika, hoe meer migratie naar Europa. Het heeft geen zin om dat te gaan zitten ontkennen en muren op te werpen’, zegt hoogleraar geografie Ton Dietz, die deze maand afscheid neemt als directeur van het Afrika Studie Centrum aan de Universiteit Leiden.

Onder Ton Dietz groeide het Afrika Studie Centrum uit tot een toonaangevend kennisinstituut waar studenten vanuit de hele wereld in allerlei disciplines onderzoek doen naar de kansen en ontwikkelingen op het Afrikaanse continent. In de begintijd van zijn hoogleraarschap uitte Dietz zich ‘als wetenschapper’ altijd voorzichtig over zijn geliefde continent, nu durft hij stelling te nemen en schuwt hij verontrustende langetermijnvoorspellingen niet.

In zijn werkkamer in de Universiteit Leiden schetst hij deze morgen de scenario’s voor de toekomst. Eerst de feiten. De bevolking van Afrika groeide van 230 miljoen in 1950 tot 1,2 miljard nu. In 2100 is de bevolking naar schatting bijna verviervoudigd tot 4,4 miljard. De helft van de bevolking is nu onder de 20 jaar. ‘Dit demografische gegeven biedt kansen maar tegelijkertijd ook dreigingen. Al die jongeren zijn steeds beter opgeleid, hebben via hun mobiele telefoons toegang tot informatie en gaan op zoek naar een beter bestaan. Logisch.’

Veruit de grootste migratiebewegingen spelen zich af binnen Afrika; van het platteland naar de steden, van het binnenland naar de kust en van het ene naar het andere Afrikaanse land. Slechts 1,3 procent van de Afrikanen – 16 miljoen mensen – woont buiten het continent. Maar dat kan snel veranderen naarmate het welvaartsniveau stijgt. Hoe meer financiële middelen, hoe eerder jongeren hun migratiedroom waar kunnen maken. Uit onderzoek van Dietz’ ‘gewaardeerde collega’ en oud-student, de migratiedeskundige Hein de Haas, blijkt dat het omslagpunt bij een jaarinkomen ligt van ongeveer 7.000 euro. Pas dan neemt de migratieaandrang af omdat er lokaal voldoende perspectief is.

‘Meer dan de helft van Afrika leeft nog onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag’, zegt Dietz. ‘Het gaat dus nog decennia duren voor dit omslagpunt wordt bereikt.’
U voorspelt een exodus uit Afrika? Miljoenen migranten meer zullen hun geluk in Europa komen beproeven?

‘Veel Afrikaanse landen zitten op de weg omhoog. Er is economische groei, meer stabiliteit en beter onderwijs. Dat trekt investeerders aan die banen creëren en zo stijgt de welvaart. Dat proces zal zich vertalen in internationale migratie, of je nu wil of niet. In de meer ontwikkelde landen als Marokko, Egypte, Ghana en Tunesië woont gemiddeld meer dan 3 procent van de bevolking buiten het continent. Ze vertrekken niet alleen naar de VS en Europa, maar in toenemende mate naar Azië en de Golfstaten, waar veel werk is. Dit heeft een aanzuigende werking op achterblijvende familie.

Ze vertrekken niet alleen naar de VS en Europa, maar in toenemende mate naar Azië en de Golfstaten, waar veel werk is.

‘Tientallen Afrikaanse landen zitten nog in de laagste ontwikkelingscategorie van de Human Development Index, waarin nog geen 1 procent van de bevolking buiten het continent woont. Als die landen zich verder ontwikkelen valt te verwachten dat ook zij opschuiven richting een gemiddeld emigratiecijfer van 3 procent en dan spreek je over miljoenen Afrikanen die op drift raken. Alleen al in Nigeria gaat het om 5 miljoen nieuwe potentiële migranten.’

Die grote aantallen verontrusten burgers in Europa. Wat kun je er tegen doen?

Hoe meer geld het criminele circuit in rolt, hoe meer omkoping van douane, politie en instituties.

‘Muren opwerpen helpt in elk geval niet. Europa besteedt 1 miljard euro aan de bestrijding van mensensmokkel, evenveel als de smokkelaars in de Sahel en Noord-Afrika eraan verdienen. Het is een duivels dilemma voor Europa, dat de illegale migratie vanuit Libië probeert te stoppen: hoe harder je dat probeert, hoe meer mensensmokkel en ontwrichting. Hoe meer geld het criminele circuit in rolt, hoe meer omkoping van douane, politie en instituties. Die corrumpering van het veiligheidssysteem werkt averechts in de bestrijding van migratie. Sterker: de instabiliteit drijft nieuwe generaties gefrustreerde jongeren tot migratie.’

U pleit voor legale migratieroutes?
‘Het is evident dat Europa een realistischer migratiebeleid moet uitstippelen, dat migratie als gegeven neemt. Als je daarbij rekening houdt met de behoeften op de arbeidsmarkt, kunnen er bewuste keuzes worden gemaakt. Veel sectoren in Europa kampen met tekorten aan arbeid vanwege de vergrijzing of omdat mensen bepaald soort werk niet meer willen doen. Die behoefte moet je in kaart brengen zodat je migranten gericht kunt uitnodigen; verruim de mogelijkheid om naar Europa te komen met tijdelijke seizoensarbeidscontracten, blue cards en studievisa.

‘Voor de mensen die niet welkom zijn moet je hard en duidelijk zijn, om te voorkomen dat gevoelens van xenofobie in de samenleving blijven opspelen. Het is begrijpelijk dat mensen moedeloos worden over het onvermogen om illegalen uit te zetten of over de politiekcorrecte ontkenning van het feit dat er terroristen tussen de vluchtelingen kunnen zitten. De legitieme zorgen over migratie aan de onderkant van de samenleving zijn veel te lang ontkend.’

Migranten legaal aantrekken. Wat lost dat op?
‘Migranten sturen miljarden terug naar huis waarmee ze de lokale economie stimuleren. Als het ze eenmaal goed gaat keren ze vaak terug om bedrijfjes te beginnen met familieleden waardoor mensen aan het werk worden geholpen. Deze geldzendingen en circulaire migratie, waarbij migranten regelmatig terug gaan naar waar ze vandaan komen, moet Europa van alle kanten stimuleren; met fiscale voordelen, tijdelijke arbeidsvisa, studiebeurzen, startsubsidies of microleningen. Ontwikkeling stimuleer je met ondernemerschap, niet met giften – die les hebben we wel geleerd.

‘Het vliegwieleffect in Afrika kan optreden wanneer je migranten juist toestaat om met een been in hun geboorteland te blijven staan. In Nederland doen we het tegenovergestelde door ze te dwingen om voor een nationaliteit te kiezen. Of door ze het reizen moeilijk te maken zoals nu in de VS gebeurt. Veel Afrikaanse moslims durven Amerika nu niet uit omdat ze bang zijn dat ze er niet meer inkomen.’

U gelooft nog steeds in de economische potentie van Afrika?

Als Afrika zijn energieprobleem heeft opgelost, is dat het startsignaal voor een industrialisatiegolf.

‘Ik ben heel positief. Er is veel creativiteit en kennis bij jongeren en de roep om beter leiderschap en goed bestuur klinkt steeds luider. In steden in landen als Burkina Faso en Senegal zijn jongeren de straat opgegaan om veranderingen op te eisen en met succes. Er komen betere wegen, er wordt geïnvesteerd in duurzame energie zodat Afrikanen niet meer afhankelijk zijn van buitenlands gas en olie. Als Afrika zijn energieprobleem heeft opgelost, is dat het startsignaal voor een industrialisatiegolf.

Het mooiste voorbeeld van de potentie in Afrika is de explosie van de ijsconsumptie.

‘Nu al zie je dat de verstedelijking ook een positieve uitstraling heeft op het platteland; boeren komen uit hun lethargie en gaan produceren voor de consumptiebehoefte van de stedelingen. Er is een nieuwe elite van steenrijke Afrikaanse ondernemers die veelbelovende bedrijven in de bouw- of melkindustrie opzetten. Het mooiste voorbeeld van de potentie in Afrika is de explosie van de ijsconsumptie. De ijsimport groeide van 9 miljoen euro in 2001 naar 70 miljoen in 2014, waarvan de helft van het ijs nu nog in Zuid-Europa en de andere helft in Zuid-Afrika wordt geproduceerd.

Het betekent dat er nog een wereld te winnen valt om de productie in eigen hand te nemen, maar het zegt ook dat er steeds meer consumenten zijn die zich deze luxeproducten kunnen veroorloven en dat er dus blijkbaar nu voldoende elektriciteit is in de supermarkten om ijs te verkopen.’

Tot zover de kansen. Dietz ziet ook de keerzijde. Jongeren raken gefrustreerd door het gebrek aan economische mogelijkheden in hun regio, maar ook door de vaak nog hardnekkige patronen van slecht bestuur, nepotisme, corruptie, religieuze of etnische onderdrukking en achterstelling. Dan keren ze zich tegen het regime of de heersende – religieuze – elite, radicaliseren of worden vatbaar voor terreurbewegingen zoals bijvoorbeeld Boko Haram die in Noord-Nigeria en de rest van de straatarme en achtergestelde regio rond het meer van Tsjaad op deze sentimenten heeft weten in te spelen.

In heel Afrika smeult onvrede. Er hoeft maar iets te gebeuren of de vlam slaat in de pan. Voedseltekorten, dalende olieprijzen, opspelende religieuze sentimenten of een politieke crisis kunnen het lontje aansteken en nog eens miljoenen Afrikaanse migranten op de vlucht doen slaan, waarschuwt Dietz. Dit zijn dan geen ‘economische migranten’ op zoek naar een beter leven maar ‘echte’ vluchtelingen en een groeiende groep door Dietz aangeduid als ‘lifestyle-migranten’: mensen die zich niet willen laten onderdrukken in hun leefstijl zoals homoseksuelen of anders-gelovigen.

Egypte, Nigeria en Zuid-Afrika: Dit zijn tikkende tijdbommen. Levensgevaarlijk.

Er is bovendien een toenemende vlucht van jongeren die aan het juk van hun ouders en grootouders proberen te ontsnappen. ‘Vooral vanuit Ghana en andere West-Afrikaanse landen vluchten momenteel veel jongeren naar Europa om onder de familiedruk uit te komen’, zegt Dietz.

Er zijn de jongeren die al in de stad wonen en studeren maar worden gedwongen om terug te keren naar hun dorp om gezaghebbende clanposities over te nemen. Ze willen niet terugkeren naar het traditionele plattelandsleven van hun ouders en kiezen dan voor Europa. Een ander fenomeen dat Dietz signaleert, is dat jongeren steeds langer moeten wachten tot ze land of posities kunnen overnemen en een gezin kunnen beginnen. Hun ouders en grootouders blijven immers steeds langer leven.

Nu Dietz zich ‘niet langer verschuilt achter gematigde wetenschappelijke uitspraken’, durft hij wel te zeggen dat hij zich grote zorgen maakt over drie specifieke landen: Egypte, Nigeria en Zuid-Afrika. ‘Dit zijn tikkende tijdbommen. Levensgevaarlijk.’
U vreest migratie uit de meest welvarende landen van Afrika?
‘In Egypte staan alle seinen op rood. Het ging daar jaren goed door inkomsten uit olie en toerisme, bovendien was het land onder Mubarak de donor darling van de Verenigde Staten. Het toerisme is ingestort, olie moet inmiddels worden geïmporteerd, inkomsten uit Libië, Irak en Syrië zijn weggevallen en de VS is niet langer de belangrijkste graanleverancier maar moet die positie door klimaatveranderingen afstaan aan Rusland en Oekraïne.

‘Deze veranderingen hebben enorme geopolitieke consequenties. Wat als Rusland die machtskaart gaat uitspelen en op een dag stopt graanleveranties te subsidiëren? Wat als het regime gaat wankelen onder voedseltekorten en de smeulende onvrede over de onderdrukking van de Moslimbroeders tot uiting komt? En daarbij komt: de bevolking van Egypte verdubbelt tot 150 miljoen aan het eind van deze eeuw, terwijl de hoeveelheid vruchtbare landbouwgrond afneemt en irrigatiewater een groter probleem wordt. Klimaatveranderingen, met name langs de kusten waar de meeste Afrikanen naartoe trekken voor werk, zullen de komende decennia miljoenen mensen op de been brengen.’

Maar waarom vormt Zuid-Afrika een bedreiging… en Nigeria?
‘De situatie in Zuid-Afrika is vreselijk onvoorspelbaar. Er wordt openlijk geflirt met het model van Zimbabwe onder Mugabe; eerst een kladderadatsch – een totale ineenstorting – en dan opnieuw opbouwen. President Zuma’s belangrijkste opponent, Julius Malema, roept zelfs op tot geweld tegen blanke boeren. Als het misgaat in Zuid-Afrika vluchten niet alleen honderdduizenden blanken terug naar Europa en de rest van de wereld, maar zijn ook 2,5 miljoen Afrikanen uit andere landen hun werk kwijt.

‘In Nigeria, dat al zucht onder een zware economische en politieke crisis, zie je dat religieuze groepen verharden en zich tegen elkaar keren. In het zuiden heeft het radicale christendom alle macht, in extreme pinkstergemeenschappen wordt letterlijk de boodschap uitgedragen dat iedereen die geen lid is, het niet verdient gesteund te worden of zelfs te mogen leven. Vertrouw zelfs je eigen moeder niet, zo wordt gezegd. Hiermee wordt een klimaat van uitsluiting en haat gekweekt dat heel gevaarlijk is. In het noorden gebeurt het zelfde met de radicale islam. Veel Fulani, de oorspronkelijke nomaden uit de Sahel, van Senegal tot Kameroen zijn aan het radicaliseren.’

Is gebrekkig leiderschap niet hét probleem van Afrika?

‘Er zijn drie soorten leiderschap: politiek, religieus en economisch. Je ziet in landen als Rwanda, Kenia, Angola en Ethiopië dat de politiek meer verknoopt raakt met economische belangen. Dat heeft wel een corrigerende werking op de kwaliteit van bestuur, al is dat ook fragiel zoals we nu in Ethiopië zien met de onderdrukking van de etnische groep de Oromo.

‘Op stedelijk niveau gebeurt echt veel positiefs; er ontstaan creatieve hubs in steden als Nairobi en Johannesburg. Er staan jonge lokale bestuurders op met een langetermijnvisie; die zorgen voor elektriciteit en toegangswegen in de sloppenwijken, dat het vuilnis wordt opgehaald. We kijken te veel naar politiek leiderschap op nationaal niveau en dan zien we oude clichés bevestigd. Er is veel innovatief leiderschap buiten die nationale politieke circuits.’

Het lijkt een duivels dilemma: Meer stabiliteit en welvaart leidt tot meer economische migranten, minder stabiliteit tot meer ‘echte’ vluchtelingen. Wat is het beste recept om migratie in goede banen te leiden?

‘Versnel de economische ontwikkeling in Afrika zodat het omslagpunt van immigratie en emigratie sneller bereikt wordt; niet pas na 2100, maar enkele decennia eerder. Er moet een combinatie komen van een ‘agrarische revolutie op zijn Afrikaans’ en massale investeringen in groene energie en industrialisatie die werkgelegenheid creëert. Daarnaast moeten er veel meer meisjes naar de middelbare school. Als zij zich kunnen ontwikkelen, trouwen ze minder jong en nemen ze minder kinderen. Dat is de zekerste manier om bevolkingsgroei af te remmen.’

Oorspronkelijke bevolking in de toekomst in minderheid?

 

In Amerika is het al bijna zo ver. De blanken Amerikanen zal in aantallen in de toekomst de minderheid worden van de totale bevolking. Blanke Amerikanen zullen na 2042 een minderheid in de VS vormen, acht jaar eerder dan de demografen tot dusver verwachtten.

Dat blijkt uit de jongste cijfers van het US Census Bureau. Je ziet nu weer, dat blanken minderheids groepen zich laten gelden. Onlangs zijn er al slachtoffers gevallen met uitbrekende rellen tussen linkse anti-fascistische en rechtse Ku Klux Klan aanhangers. Met een beeldenstorm als aanleiding. Maar dit geweld wat er gepleegd is gaat veel dieper dan de beelden bestorming alleen.

Ook  Nederland zal in de toekomst te maken krijgen met de zelfde situatie. Door de groepen buitenlanders uit kans arme landen. Die zich zelf vanaf het begin dat men in Nederland ging wonen isoleerde. Deze mensen zullen zeer waarschijnlijk. In de verre toekomst de meerderheid gaan vormen In Nederland. En met het verzoek van hun Turkse leider om zoveel mogelijk kinderen te maken in het Westen zal dat alleen maar doen versnellen.