Vrijdag 31-3-2006

Voordat ik problemen kreeg met de Directie en P&O van de Gemeente Waterleidingen, (aanleiding een ruzie op de afdeling Interne dienst, ik werd namelijk ten onrechte beschuldigd van bedreiging van twee medewerkers)

Vervuilde grond in en rondom Amsterdam

Diemerzeedijk, en  Amsterdam Noord

Begon ik te werken als buislegger bij groep uitvoering begin jaren tachtig. Het Gemeente Water leidingenbedrijf  bevond zich toen in de Van Hall straat, en dat betekent dat je er opuit werd gestuurd in Amsterdam en omstreken. Je verrichte je werkzaamheden in de grond. Namelijk het leggen van hoofdleidingen en dienstleidingen, dat is je werk. Collega`s die de zelfde werkzaamheden deden kregen op een gegeven ogenblik problemen met hun gezondheid, dat werd zichtbaar: op handen, armen en gezichten kregen zij uitslag. Ook gebeurde het dat collega`s onwel werden op de werkplek in het centrum van de stad. Medewerkers van groep uitvoering zijn op een gegeven moment aan de bel gaan trekken. Hier werd niet adequaat op gereageerd door de toen verantwoordelijke bazen en P&O. Daardoor zijn ze toen op een gegeven moment een vergadering van bazen binnen gelopen, de vergadering werd onderbroken en een veiligheidsdeskundige die deelnam aan die vergadering werd aangesproken.

Vervuilde grond

Hij bagatelliseerde de verontrustende situatie van de mensen die allerlei uitslag aan hun handen, armen en gezicht kregen. Zijn advies was dat het personeel unicura zeep moest gebruiken, dan ging de uitslag wel weg. Ook vertelde hij, dat als je buiten werkzaamheden verricht, door de zon ook wel van dat soort klachten kan krijgen. De bedrijfsarts probeerde ons gerust te stellen tijdens de vergaderingen die het personeel hadden georganiseerd. Het ging toen om ongeveer 100 medewerkers die grondwerkzaamheden verrichten. Ook was de ondernemingsraad er in tussen bij gekomen. De bedrijfsarts vertelde dat er wel erg veel zand in je maagdarmkanaal moest komen om echt ziek te worden als je in verontreinigde grond werkt. Ook kwam hij met het advies je handen te wassen voordat je ging lunchen, en roken was volgens hem ook niet goed. De grond in delen van Amsterdam, Diemerzeedijk en bijvoorbeeld Amsterdam Noord, in een bepaalde wijk, bleek toen (ernstig)verontreinigd, maar ze lieten ons weten dat er niets aan de hand zou zijn. Er werd toen ook geen aandacht geschonken aan de vluchtige stoffen die in de grond zaten, die tijdens graafwerkzaamheden op sommige locaties in Amsterdam naar boven kwamen waardoor medewerkers onwel waren geworden.

Er zijn in die tijd door collega`s vergaderingen georganiseerd waar het bedrijf heel veel problemen mee voorzag in de toekomst. De collega`s vroegen aan de directie/P&O of ze bescherming konden krijgen in de vorm van perslucht en pakken die hun veiligheid tijdens werkzaamheden zouden moeten bieden. Maar dat was natuurlijk voor het bedrijf een groot probleem. De collega`s brachten de Gemeente Waterleidingen behoorlijk in verlegenheid. Daar stonden ze natuurlijk niet op te wachten dat mensen in het Centrum, Oost en bijvoorbeeld Amsterdam Noord, die al jaren lang in hun achtertuintje groente verbouwde weet kregen van de verontreiniging. Ze wilde natuurlijk niet dat mensen met witte pakken in hun achtertuintje gingen wroeten. Dat zou onrust veroorzaken.

De Gemeente nam het besluit om een aannemer op de klus te zetten. Zo dachten ze de druk er van af te halen. Wij hebben daar tegen geprotesteerd omdat we het vermoede hadden dat de aannemer niet ingelicht zou worden. Maar dat werd ontkracht door de verantwoordelijke bazen. Bovendien werd ons later verteld dat het personeel van die aannemer geen problemen hadden ondervonden tijdens de werkzaamheden. Ze probeerde ons met dat verhaal het bos in te sturen.

De ABVAKABO de bond voor het personeel!!     

abvakabo bond voor de werknemers en `strijders` met een dubbele pet.

De werkgever de Gemeente Amsterdam had door deze ontwikkeling een groot probleem: stel dat journalisten hier lucht van zouden krijgen, daar waren ze als de dood voor. De medewerkers werden met deze nieuwe problemen niet echt serieus genomen, maar ze wisten inmiddels wel dat de grond in Amsterdam en omstreken (ernstig)vervuild was. Er moest wel iets veranderen aan het leidingnet.Voorheen waren ze met een project aan de gang om alle loden dienstleidingen te vervangen voor kunstof leidingen. (Loden leidingen bleken schadelijk voor de gezondheid.)

Later na dat het personeel aan de bel trok over de verontreinigde grond waar ze steeds vaker mee te maken kregen. Werd besloten om de kunstof dienstleidingen en klein kaliber asbesthoofd leidingen in Amsterdam en omstreken te vervangen door roodkoperen en stalen leidingbuizen. Dit om te voorkomen dat de verontreiniging in het drinkwater zou kunnen komen. Ook werden medewerkers blootgesteld aan asbestvezeltjes. Als hoofdleidingen werden doorgezaagd kwamen er asbestvezeltjes vrij volgens mijn toenmalige voorman. Later is er toen een collega aan kanker overleden op te jonge leeftijd. Een collega en ik zijn toen naar de ABVAKABO (de Bond ) toe gestapt en hebben het probleem voorgelegd. Hun antwoord was, dat al het personeel moest protesteren inclusief het hoofdkantoor anders konden ze niets voor ons doen. Het plaatsvervangende hoofd P&O van de Gem.Waterleidingen Ernst Ankersmit had bij de ABVAKABO ook een positie, hij nam het initiatief met bondsvergaderingen en als er wat loos was bijvoorbeeld bij stakingen. Wij noemden hem de man met de twee petten. Een corrupt ventje was het. Omdat ik ook huidproblemen kreeg heb ik naar een andere werkplek gevraagd, dat werd uiteindelijk goed bevonden. 

Racistische uitingen op de werkvloer werden getolereerd door de christelijke gemeenschap binnen de Gemeente Waterleidingen van Amsterdam

Joden en moslim haters binnen GW

Ik kwam te werken in een van de magazijnen op de Van Hallstraat. Daar kreeg ik op een geven moment een probleem met een collega. Hij bedreigde mij opeens uit het niets, hij was in mijn ogen een vaag figuur, hij was meer afwezig dan dat hij werkte en hij gedroeg zich als een racist. Joden waren volgens hem niet vergast tijdens de tweede wereld oorlog was zijn verhaal, en van buitenlanders moest hij niets hebben. Hij maakte vaak kenbaar dat hij joden en buitenlanders haten. En dat hij een fan van Hiltler was. Ik heb hem meerdere malen gezegd dat ik dit niet wilde horen, ik wilde niet geconfronteerd worden met zijn racistische uitspraken. Hij beïnvloedde de andere medewerkers er mee. Ook heb ik dit meerder malen aangekaart bij mijn chef maar die schoof de klachten tegen hem in de la van zijn bureau. In 1996 bedreigde die medewerker mij met de dood, en vertelde daarbij dat hij mijn woning in de brand zou gaan steken als ik sliep. Ik nam dit dreigement heel serieus. Te meer hij wel eens eerder burgers had mishandeld op straat volgens zijn zeggen in werktijd. Hij kwam er heel goed van af, want 1 persoon die mishandeld was, had een aanklacht ingediend bij de Gemeente Waterleidingen Amsterdam maar ondanks die klacht van mishandeling  mocht hij gewoon indienst blijven. H.Dijkman hoofd distributie had hem een waarschuwing gegeven. H. Dijkman beschermde hem bleek later.

Medewerkers op de werkplek van de Gemeente Waterleidingen Amsterdam die racistisch en joden haters zijn.

Racisten bekladden joodse graven

Hem werd de hand boven het hoofd gehouden leek wel. Ik ben na dit incident van de doodsbedreiging naar P&O gestapt maar die nam stelling tegen mij: ik was verbijsterd.  Het voelde of ik een paria was, een klokkenluider. Ik had recht van spreken om dit te melden. Deze houding die de gemeente waterleiding aannam was schokkend.Was hun houding van verraad ten aanzien van de Joodse bevolking tijdens WO II dan ongewijzigd gebleven heden ten dagen?

De corrupte Amsterdamse politie

Ik ben toen naar de politie gegaan en heb een aanklacht in- gediend. Later wilde een advocaat het proces-verbaal inzien op het politiebureau. Het inzien van het proces-verbaal heeft de politie steeds gefrustreerd. Na een paar maanden van steeds maar naar dat politie bureau gaan, en elke keer vragen omdat proces-verbaal, konden ze uiteindelijk er niet onderuit omdat document in te laten zien. Nu een advocaat zich er mee bezig houd. Mijn advocaat vertelde dat het een document was en geen proces-verbaal:

Er was dus geen officiële klacht van gemaakt door de politie. Ook vertelde de advocaat dat er in het document op verschillende plaatsen was gekrast. Onder andere de naam van de dienst doende politie agent die dit document had opgesteld was doorgekrast. De politie stelde vast in dat document dat het een en ander was voor gevallen op het werk. De Gem.Waterleidingen P&O heeft daarop gereageerd met het bericht dat er niets was voorgevallen. Ze hadden telefonisch contact hierover gehad.

Advocaat 1- 300 gulden per uur      

Aangezien ik geen steun kreeg van P&O had ik een probleem, ik kon niet meer terug naar het magazijn: mijn collega`s waren kwaad geworden toen ze hadden vernomen dat ik naar de politie was gegaan, aldus P&O.

Als ze kwaad waren geworden, wat P&O beweerde, moet gezegt worden dat P&O bedriegt manipuleerd dus gewoon  odinair tuig is. En in staat is deze afdeling tegen mij op te zetten. Om de duistere praktijken te bedekken met de criminele sluier. Omdat daar dingen gebeurde in het magazijn die het daglicht niet konden verdragen. Ze wilde natuurlijk niet dat bepaalde personen onder druk gebracht werden op de afdeling  en bijvoorbeeld ook de baas van afd distributie Dijkman.

Dijkman zat niet te wachten op een medewerker die onrust bracht op de afdeling. Omdat ik 1 van de duistere medewerkers aanklaagde voor persoonlijke doodsbedreiging op de werkvloer. En natuurlijk ook bij P&O om te voorkomen dat ze zelf grote problemen zouden krijgen. Ze wisten veel van deze medewerker en beschermde hem.En er werd daar nogal eens  gestolen, daarom werd er waarschijnlijk zo gereageerd. Door GW en later de gem Amsterdam.  Deze medewerker waar het omgaat weet te veel van medewerker(s) met leidinggevende functies. Dat drong later tot mij door.  

Hoofd verantwoordelijke die een begin maakte aan dit  complot zijn 

Gemeente Waterleidingen Hoofd P&O De Jong E. Ankersmit S. Joon F.Smit…….. Hoofd Afd distributie Dijkman  Hoofd algemene zaken Hendriks later directeur Gast ,vervangend directeur Apers…..

Later Corrupte Gemeente Amsterdam

(Omdat ik opdat moment merkte dat mijn klacht niet serieus werd genomen heb ik toentertijd besloten om contact op te nemen met een advocaat).

De sociaalwerker in dienst van P&O

De sociaalwerker van de Gemeente Waterleidingen Fred Smit waar ik steun zocht werd opeens een bedrijfsrechercheur en kwam met een vernietigend rapport, alles had aan mij gelegen. Het bleek een smeerlap te zijn. De baas van groepsuitvoering, namelijk de hoogste baas Dijkman  kwam ook in beeld. Maar die liet ook wel blijken dat ik zijn steun wel kon vergeten. Hij en het hoofd P&O De Jong vonden tijdens een gesprek die ik met hun had, dat ik een starre houding had aangenomen en ik werd naar huis gestuurd. Ik kreeg een periode om na te denken waar ik mee bezig was. Ook moest ik in die periode in opdracht van P&O mij laten onderzoeken door een psychiater. Aangezien ik werd tegengewerkt door de directie/P&O, en mijn baas en chef had ik geen poot om op te staan, en moest ik eieren kiezen voor mijn geld. Uiteindelijk kreeg ik 3 maanden later een baan bij de Internendienst op het hoofdkantoor aangeboden. Ik moest genoegen nemen met een salarisvermindering. Mijn sociale leven kreeg een negatieve wending omdat ik op andere tijden moest werken, maar ik heb dat moeten accepteren. De doodsbedreiging van de geweldadige rasist werd niet erkend. Door afd baas Dijkman en P&O

 Politie rapport  21

 

Toen gebeurde uiteindelijk het volgende: na verloop van tijd in 1998 werd ik beschuldigd van bedreiging van twee collega’s op mijn nieuwe werkplek de Internedienst op het hoofdkantoor aan de Condensatorweg.

De werkwijze van hoofd algemene zaken Mevr. Hendriks en een plaatsvervangend hoofd P&O Ernst Ankersmit.

Voordat deze gecreëerde ruzie plaats vond werd er geprobeerd een kloof te slaan tussen mij en mijn chef. Het hoofd algemene zaken sprak mij aan in de gang op de 7de etage van het hoofdkantoor vlak bij haar eigen kantoor. Ik kreeg te horen van het hoofd algemene zaken dat ik bij haar moest komen voor een gesprek. Volgens haar zegge had mijn chef van de Internendienst geklaagd over mijn houding tijdens een functioneringsgesprek, dat een paar dagen eerder op kantoor was gehouden.  Korte tijd later werd ik ontboden voor een gesprek in het kantoor bij het hoofd algemene zaken. Toen dat gesprek begon veranderde zij meteen van onderwerp. De plaatsvervanger van het hoofd personeel & organisatie nam ook deel aan dit gesprek. Hij Ernst Ankersmit en het hoofd algemene zaken vertelde mij dat zij van mijn chef af wilden en vroegen mijn medewerking daarvoor. Er werd gevraagd aan mij om alles op te schrijven waar ik mij aan irriteerde over haar en zonodig nog meer. En dat rapport dan steeds af te geven aan hen. Ze wilden op deze manier een dossier opbouwen over mijn chef. Ik kookte van binnen, stond op en liep het kantoor uit met de mededeling dat ik mij hier van distantieerde.

Ik ben na dat gesprek meteen met de trap naar de begane grond gelopen en het kantoor van mijn chef binnen gestapt, en heb haar verteld dat ik bij het hoofd algemene zaken op gesprek was geweest. Waar ik gevraagd werd om hen te helpen om mee te werken negatieve informatie te verzamelen over haar. Dit om haar te ontslaan, dat was namelijk hun plan.

Mijn chef vertelde dat haar dit in het verleden al eens eerder overkomen was. Dat ik dit toen vertelde aan mijn chef was ze daar behoorlijk door aangeslagen. Kort daarop heeft ze een schriftelijke afspraak gemaakt met de toenmalige directeur, en werd na lange tijd van wachten. Het duurde weken voor ze werd ontboden. Daar vertelde ze wat er was voorgevallen en de directeur Gast vertelde “ach, u weet hoe het hoofd algemene zaken Hendriks is, maakt u zich niet druk”, hij verscheurde de brief en ze kon gaan.

Woensdag 15 juli 1998, voordat de ruzie ontstond moesten de medewerkers van de Internendienst op gesprek bij het hoofd facilitaire dienst .Op de agenda stond dat we moesten praten over elkaar, en met elkaar. Er was een soort van rooster gemaakt. Ik moest als eerste met een collega in gesprek, in het bijzijn van het hoofd facilitairedienst. Andere collega`s hadden een ander afspraak. Ik wilde zelf helemaal niet betrokken worden bij deze gesprekken ik vond dat niet op zijn plaats. Maar ik moest hier aan deelnemen. Toen de medewerker, welke nog geen jaar in dienst, haar gal begon te spuwen over mij omdat ik wel eens een opmerking had gemaakt over haar functioneren (zij ontrok zich nog wel eens op slinkse wijze aan de werkzaamheden), moest er bij mij ook het een en ander van het hart. Ik zelf had een mentaliteit van niet praten maar doen, dus vaak pakte ik het werk over als zij zich had onttrokken aan haar werkzaamheden.

Het hoofd facilitaire dienst merkte nog op aan het einde van het gesprek dat ik mij veel meer assertiever moest gaan opstellen. Zo gezegd zo gedaan. Nog dezelfde dag, in de middag stond ik in de postkamer te werken om de post van die dag in orde te brengen. De post (je moet denken aan 3 soms 4 grote postzakken vol) diende om half vier, zoals was afgesproken, met de PTT meegegeven te worden. Stond de bewuste collega al zo’n 15 minuten te praten met een andere collega die receptiedienst had. (Die overigens mij kort daarna met die andere collega samen beschuldigde van bedreiging, en dat ik hem tegen een kast klem zou hebben gezet.) Ik riep haar een paar keer, ze stond daar in de gang en mijn baas had ook al inmiddels gehoord dat ik haar vroeg om mij te helpen in de postkamer. Ze antwoordde dat ze ergens anders mee bezig was.

Opeens kwam ze schreeuwend en tierend binnen en ging dreigend tegen mij opstaan. Een paar seconde later kwam die andere collega, die 13 meter verder in de receptie zat, aangerend met de mededeling “durf je wel tegen zo’n meisje, moet je mij nemen. Mijn baas was opdat moment vlak bij de postkamer en heeft alles gehoord. De chef greep in en bracht die schreeuwende collega`s tot bedaren. Korte tijd later heeft ze het incident besproken met het hoofd facilitaire dienst.

Woensdag 15 juli 1998 net voor half vier ontstond de ruzie, en ik werd een week later op maandag 20 juli 1998 geschorst. Ik werd gesommeerd naar de plaatsvervangende directeur Apers en P&O te komen. Daar werd mij medegedeeld dat ik vanaf heden geschorst ben. En ik mocht mij niet meer begeven in en rond de gemeente gebouwen volgens het hoofd algemene zaken. Ik kreeg geen gelegenheid meer om mijn prive spullen te pakken.

De twee personen die een aanklacht hadden ingediend hebben een week lang op de afdeling van P&O rapporten geschreven waar in stond wat er gebeurd was. De rapporten werden later naar mij toe gestuurd. Ook werd er gesuggereerd dat ik al een week lang s`avonds bij hen aan de deur stond en daar bedreigingen had geuit. Beide collega’s waren volgens personeel & organisatie doodsbenauwd voor mij. Ze konden s`nachts niet meer slapen . Ze waren bang dat het ging escaleren.

De rapporten die over mij waren geschreven, heb ik toen gelezen maar bleken tegenstrijdig te zijn, ze raakte waarschijnlijk verward door hun eigen leugens. De rapporten telde elk ongeveer 20 pagina`s en ging over het incident van 15 juli in de postkamer.

Ik, mijn chef en nog een collega hebben die week voordat ik werd geschorst gewoon doorgewerkt en alle roosters gedaan die moesten gebeuren. Dus ook de nachtdienst en de avonddienst om zo de afdeling te runnen. Mijn chef heeft toen meerdere malen die week gevraagd aan P&O of de medewerkers nog kwamen werken op de afdeling. Maar de medewerker hoefde niet naar de afdeling te komen om te werken aldus hoofd personeel & organisatie mevrouw de Jong.

De medewerkers die mij beschuldigde van bedreiging hebben korte tijd later mijn chef per brief mede gedeeld dat ze het vertrouwen in haar, en in haar assistent, hadden opgegeven. Temeer omdat ze niet betrokken was met hun leed volgens hun beleving. De chef en de eerste assistent van de afdeling, zijn op een gegeven moment voor lange tijd ziek thuis gebleven.

Maar voor de chef ziek naar huis ging, heeft een medewerker van P&O S. Joon een dag naar het incident geprobeerd om mijn chef op andere gedachten te brengen van wat ze heeft geconstateerd bij de postkamer tijdens het incident. Haar bureau werd later toen ze ziek thuis was verwijderd uit haar kantoor. Na verloop van tijd moest de eerste assistent komen voor een gesprek samen met de medewerkers van de Interne dienst die het vertrouwen hadden opgezegd in hen.

Gesprek zonder agendapunten. En een notulist van G.W. A. die de feiten verdraaid dat gebeurde met de regelmaat van de klok.

Ik heb later van de eerste assistent begrepen dat hij huilend en over zijn toeren is weg gelopen. Dit omdat hij zijn excuus moest aanbieden aan de medewerkers. En hij moest deze drie medewerkers gelijk geven, dat ze het vertrouwen in hem hadden verloren. Hij werd daar gewoon vernederd tijdens dat gesprek. P&O heeft toen ook aan de medewerkers gevraagd of de assistent terug mocht komen op de afdeling, maar tegelijkertijd werd er gezegd dat hij niet meer zijn functie terug zou krijgen.

Het doel was eigenlijk om de Internedienst op te heffen, het werd duidelijk toen er opeens een paar dagen voor het incident een brief letterlijk van een bovenverdieping naar beneden kwam waaien. We raapten de brief op en kregen kennis van de inhoud. Iemand wilde ons waarschuwen. De brief was aan ons gericht. Ik heb hem toen aan mijn chef overhandigd.

De jurist 2 – 300 gulden per jaar  Lees verder: Jurist D.A.S

De juridische biistand die er voor zorgde dat de problemen als maar groter werden. Voor meer info http://bankreview.nl/das-rechtsbijstand-ervaringen/

 

 D.A.S. KANTOOR AMSTERDAM

De juridische bijstand van de D.A.S. die er voor zorgde dat de problemen als maar groter werden. Toen kwam de rechtsbijstand verzekeringsmaatschappij D.A.S in beeld. Na dat ik geschorst werd heb ik meteen contact op genomen met hen. Dat dreigde te belanden in een drama voormij!

Ik heb toen ik op gesprek was bij die rechtsbijstand verzekering, extra benadrukt dat ik een jurist nodig heb, die gelouterd is in dit soort zaken. Omdat ik de smerige praktijken al eerder had ervaren van de directie en P&O. Vroeg ik dus om een krachtige ervaren juridisch persoon gespecialiseerd in ambtenaren rechtsspraak (ARA) die mij zou bijstaan in de verdediging. Die zou ik dan ook krijgen volgens de rechtsbijstandverzekering.

De werkwijze van een jurist van een rechtsbijstandverzekering

● Hij verzuimde ondermeer het bezwaarschrift naar mijn werkgever te sturen: het kwam niet aan op het juiste adres;

● Hij had mij niet naar het verantwoordingsgesprek mogen laten gaan;

● Hij ging akkoord met het verslag van het verantwoordingsgesprek. Dit verslag klopte inhoudelijk niet;

● Hij verzuimde mijn baas en P&O mede te delen dat mijn vakantie binnenkort inging later kreeg ik daar problemen mee;

● Hij kwam ook niet met een strategisch plan en zo kan ik nog wel even doorgaan;

● Hij heeft verzuimd om voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechter toen bleek dat er niet viel te praten met de Gemeente Waterleidingen;

● Hij heeft niets met de getuigenverklaring gedaan die mij vrij pleite van de beschuldiging;

De Jurist van de D.A.S

Na het eerder genoemde incident van 15 juli 1998 is er een getuigenverklaring naar de directeur verstuurd. In deze verklaring werd gemeld dat twee personen stonden te schreeuwen waarvan de een de ander bedreigde. Een verklaring die mij vrijpleite van de beschuldigen. De jurist heeft schriftelijk de directie gevraagd om deze getuigenverklaring naar hem op te sturen maar hij kreeg geen reactie. Maanden later, na veel appelleren heeft de jurist de verklaring gekregen. Hij heeft echter niets met de verklaring gedaan.

Wel heeft hij een gesprek gehad met hoofd P&O en hoofd alg.zaken en hij rade mij aan om weer terug te keren naar mijn werkplek in de situatie van de beschuldigingen. Beschuldigingen die vals waren. Ik ben toen ogenblikkelijk gestopt met die DAS rechtsbijstandverzekering. Die jurist had al behoorlijk veel schade aangericht.

Gesprekken op het stadhuis

Waar de foute der fouten zich in hun hol schuil houden.

Waar de foute der fouten zich in hun hol schuil houden.

Voor dat de bodemproce dure ingang werd gezet heeft mijn inmiddels nieuwe advocaat en ik gesprekken gehad om deze zaak in de minne te schikken, maar P&O en hoofd algemene zaken Mevr Hendriks wilde helemaal niets. Behalve liegen en bedriegen.

Zo vroeg mijn advocaat dat nu mijn cliënt geen kans meer heeft om bij de Gemeente Waterleidingen terug te kunnen keren om te werken. De gemeente Amsterdam zo`n groot bedrijf is dat er altijd wel werkplek voor mijn cliënt moet zijn. Bijvoorbeeld een ander Gemeente bedrijf, er werd niet op gereageerd. Ik wilde wel graag opdat moment in een andere werkomgeving werken want het was wel duidelijk ik moest weg. Men wilde mijn weg hebben. Mijn advocaat, heeft nadrukkelijk gevraagd voor een andere werkplek binnen de Gemeente Amsterdam toen het bleek dat het beter was om bij het Waterleidingen bedrijf weg te gaan. Wel werd er opeens een voorstel gedaan ik zou aan een reïntegratie project mee mogen doen. Ik heb toen gesprekken gevoerd met de Gemeente Amsterdam ik vond het een positief voorstel. Het traject werd op het laatst gecanselt door de Gemeente Waterleidingen.

Dus ik moest  opnieuw een advocaat in schakelen om de zaak over te nemen van de DAS rechtsbijstandverzekering

Mijn nieuwe advocaat heeft voor we gingen procederen, aan de DAS rechtsbijstandverzekering gevraagd of hij de zaak kon overnemen op hun kosten. Dat wilde de DAS verzekering niet.

In de regelementen van de DAS staat dat als je een andere advocaat wilt, anders dan de DAS het mogelijk is. Maar ik benadruk het nog een keer de DAS wilde daar niet in mee werken.

Advocaat 3 – 160 euro per uur

De partijdigheid van ambtenaren van het stadhuis

De corrupte voorzitter Schwartzman van de  hoor en wederhoor commisie

Voordat ik besloot naar de rechter te stappen heb ik mijn zaak voorgelegd op hoor en wederhoor van de Gemeente Amsterdam, locatie het Stadhuis. Tijdens de zitting sprak hoofd algemene zaken. Volgens het hoofd algemene zaken Henderiks had ik de medewerkers van de Interne dienst bedreigd. Mijn advocaat kon haar er niet van overtuigen dat daar helemaal geen bewijzen voor waren. En toch, tot het hysterische aan toe, hield zij vol dat ik het gedaan zou hebben. Trouwens tijdens die zitting op het stadhuis kwamen ook onaangekondigd 4 directie en P&O leden aan, om de slachtoffers te verdedigen en mijn schuld te bekrachtigen. In ondervond dit als pure intimidatie en arrogantie dat gedrag was in die periode aan de orde van de dag.

Uit de oude onrechtdatabank de getuigenverklaring: Klik 

Klik :http://onrechtdatabankbureau.nl/getuigenverklaringhtm.

Uitspraak Stadhuis Gem Amsterdam hoor en wederhoor commissie 

De leden van P&O waren er ook stellig van overtuigd dat ik de medewerkers bedreigd zou hebben. En dan komt 6 weken later het stadhuis met een uitspraak. Die voorzitter Schwartzman heeft mijn werkgever de Gemeente Waterleidingen Amsterdam gelijk gegeven en ik stond me mijn rug tegen de muur. Het feit dat ik aan de kant werd gezet was afschuwelijk. Het bleek dus dat het Stadhuis van Amsterdam mijn absoluut niet serieus heeft genomen en gekozen heeft voor de Macht.

Eerste rechtzaak die ik ben begonnen naar de uitspraak van het Amsterdams  stadhuis

Mijn verbazing, afschuw en minachting, werd nog groter toen ik die zelfde voorzitter heer Schwartzman van de hoorzitting “Hoor en Wederhoor“ van de Gemeente Amsterdam de rechtszaal zag binnen lopen en ik hem hoorde zeggen tegen de rechter in de eerste rechtszaak tegen de Gemeente Amsterdam dat hij als advocaat de gemeente Amsterdam vertegenwoordigt.

De foute uitspraken van rechters  (Recht)bank Amsterdam Parnassusweg

Burgers kijk uit voor corrupte rechters

 Het hol van de witte beffen criminaliteit waar burgers afgerekend worden

Hoe objectief zijn ambtenaren rechters van de rechtbank te Amsterdam en Utrecht als er een conflict speelt tussen een werknemer en de Gem. Amsterdam

Ik werd voor dat de eerste rechtzitting nog moest beginnen, in 1999 ontslagen. Met de mededeling dat ik geen enkele recht op uitkeringen heb. Het eerste proces verloor ik. Volgens mijn advocaat op door de rechter aangevoerde ongegronde redenen.

Eerste corrupte Rechter

Eerste rechtzaak

Toen de zaak bij de rechter lag begon de Gem. Waterleidingen mij enorm onder druk te zetten. Ik moest deelnemen aan een gesprek en mijn advocaat mocht er niet bij zijn. Ook werd ik niet op de hoogte gesteld wat de agenda punten zouden zijn van dat gesprek. Ik wist dat dit mij de kop kon gaan kosten aangezien ze ook, door het bewust gespeelde incident, mijn hadden beschuldigd met alle gevolgen vandien. Het was een slangenkuil. Dus gaf mijn advocaat het advies niet te gaan naar dat gesprek, prompt kreeg ik kort daarna ontslag.

Uitspraak: de rechter vond het juist dat ik ontslagen was

Velen maanden later toen de eerste recht zaak zich voordeed doel om mijn baan te behouden, en vrij gesproken te worden van de beschuldiging. Vond de rechter toen het te spraken kwam, dat voor de hoorzitting begonnen was, ik ontslag gekregen had juist. Het ontslag besluit van de Gemeente Adam vond hij correct. Ik kon niet geloven dat de rechter tijdens de eerste rechtszitting er mee instemde dat de Gemeente Waterleidingen mij mocht ontslaan voordat de zaak nog moest voorkomen.

Door zijn beslissing zette hij mij dus schaakmat in de zaak waar het dus om gaat. Dat betekende dat de zaak eigenlijk al beslist was, voor de hoorzitting nog moest beginnen. En hij je het recht ontneemt om je onschuld te bewijzen om te kunnen rehabiliteren en te werken. En de Gemeente Waterleidingen niet veroordeeld word, zodat het ontslag vernietigd zou worden. Ik vond het onbegrijpelijk dat het omstreden gesprek waar ik naar toe moest komen. Zonder agenda, zwaarder weegt voor de rechter, dan de getuigenverklaring die mij vrijpleitte van de beschuldiging.

Onbegrijpelijk is het dan ook, dat een rechter toelaat dat voor de zaak nog moet voorkomen, de Gemeente Waterleidingen mijn zaak ongestoord, in de tussen liggende periode kan verzwakken. En dat de rechter mijn bovendien ook de daardoor de nekslag geeft. Naar mijn mening had de rechter moeten zeggen tegen mijn werkgever. U moet toch een heel goede rede hebben om de rechtsgang te onderbreken. Om in de tussentijd uw werknemer op gesprek te laten komen. Dat gesprek had u moeten motiveren. Omdat aangezien u tijdens eerdere gesprekken die plaats hadden gevonden niet tot een oplossing wilde komen.

Waarom hechte die rechters zoveel waarde aan dat gesprek. Ik was al denk ik zo`n 7maanden geschorst dat betekende niet echt dat de Gemeente  Waterleidingen mij nu plotseling aan het werk wilde hebben. En op wat voor een manier dan, ik werd niet op de hoogte gesteld waar dat gesprek over zou gaan. Ze waren kwaadgezind tegenover mij, dat bleek wel tijdens de hoorzitting op het stadhuis, en de andere gesprekken die plaats hadden gevonden voor de hoorzitting. Ik was de schuldige en zou dat ook in hun ogen blijven. Wat kon ik nog goed doen in hun ogen. Wat zou de volgende valkuil worden voor mij? Hun doelstelling was om er voor te zorgen dat ik ontslag zou krijgen. Op geen enkele manier hebben ze berouw getoond. Sterker nog, ondanks hoofd alg.zaken, P&O en directie op de hoogte waren van de getuigenverklaring hebben ze die verklaring gewoon genegeerd.

En hebben ze de schorsing in stand gehouden zelfs in de periode tijdens de hoorzitting op het stadhuis. Ze bleven volhouden dat ik schuldig was, tot zelfs in de rechtszaal. Waarom heeft de hoger beroep rechter niet gezegd; aangezien de toon duidelijk is gezet door de Gem. Waterleidingen, het voor mij begrijpelijk is als rechter waarom de werknemer niet naar dat gesprek is gegaan. Temeer omdat niet duidelijk was wat de inhoud van dat gesprek zou zijn.

Terwijl daar nadrukkelijk om gevraagd is. En ook een belangrijk argument is, dat de getuigenverklaring niet geaccepteerd werd. En dat de rechter nu hij hier van op de hoogte was niet heeft gezegd. Ik beslis het volgende: door de verstoorde arbeidsverstandhouding kunt u niet terug naar uw werkgever. De Gemeente Amsterdam moet aangezien de feiten die voor u pleiten een ander werkplek beschikbaar stellen.

Maar de rechter zijn stelling was duidelijk. Hij hij reageerde door te zeggen dat de Gemeente Amsterdam kan doen en laten met zijn personeel wat hij wil. Ik had moeten gehoorzamen de rechter vond het normaal dat mijn advocaat geweigerd werd. En dat er geen agenda punten waren voor dat gesprek, vond hij ook niet belastend. Met de getuigenverklaring waar hij weet van had, en de getuige die aanwezig was tijdens de hoger beroep zitting. Had de rechter het ontslag besluit moeten vernietigen naar mij mening. Waarom heeft de rechter met al deze feiten mij niet in bescherming genomen?

Maar hij vond het allemaal wel goed wat de Gemeente Amsterdam deed. Je moet je voorstellen dat je tegenover die mensen komt te zitten (P&O en de personen die je hebben beschuldigd) die dit probleem allemaal op gang hebben gezet. Als je begin te praten word dat anders genotuleerd zo werkte het bij de Gem.Waterleidingen Amsterdam.

Ik werd dus voor dat de eerste recht zitting nog moest beginnen in 1999 `ontslagen`.

In de ontslagbrief stond dat ik geen recht had op WW en Bijstand. Ik heb naar mijn ontslag maanden zonder salaris gezeten tot ik een andere wekgever vond.

Het eerste proces had ik inmiddels verloren, en volgens mijn advocaat op ongegronde redenen die de rechter toen aanvoerde.

Er waren veel medewerkers van P&O aanwezig tijdens de eerste hoorzitting van de Arrondissement Rechtbank te Amsterdam. o/a E.Ankersmit van afd.P&O die mij eerder per telefoon er op attendeerde dat ik een grote fout had gemaakt om te stoppen met de rechtsbijstand verzekering de D.A.S. Ik was verbijsterd over het gedrag van deze figuur.

Ook was ik  verbijsterd tijdens zo een zitting en begon toen erg te twijfelen aan het rechtssysteem. De lichaamstaal van sommige rechters tegen mijn raadsman en het commentaar in dat hele proces was schandalig. Elke keer als je een zaak wild voorleggen bij een rechtbank duurt het zeker minimaal een jaar voordat een zaak voorkomt. Als het dan zover is, maakt de rechter met zijn houding en opmerkingen wel bekend dat hij er gauw vanaf wilt zijn. Dat hij niet geïnteresseerd is in het pleidooi van mijn raadsman, en dat hij zijn pleidooi kort moest houden. Ik vond de uitspraak van de rechter ongefundeerd en besloot in hoger beroep te gaan. Met doel dat de rechter in de hogerberoepzaak mij nu wel serieus zou gaan nemen.

Wat de Gemeente Waterleiding Amsterdam vind?  staat boven “de wet“, het wetboek

Later in de hogerberoepzaak te Utrecht vroeg de rechter aan de verdediging waarop de Gem. Waterleidingen de aanklacht baseerde. Zijn antwoord was: “wij vinden hem schuldig omdat de verdachte er groot en sterk uitziet en de personen die de aanklacht bij ons hebben ingediend klein zijn”

Deze argumenten van verdediging van de Gemeente Amsterdam heeft er toe geleid dat ik werd meegezogen in een bodemprocedure. Mijn doel was om mij zelf te rehabiliteren en om mijn baan te kunnen behouden. Met als resultaat 7 jaren van procederen, waarvan ik een groot gedeelte uit eigenzak heb moeten betalen. Het heeft mij ongeveer 40.000 euro gekost buiten de andere financiële schade die ik heb geleden. Bijvoorbeeld het vakantiegeld en overuren die niet zijn uitbetaald: het gaat om veel geld. Ik had ongeveer 5 maanden aan overwerk, en onregelmatigheid toeslag op gebouwd enz. Ik had een kast vol met privé kleding wat ik nooit meer heb terug gezien. Mijn Spaargeld is aan advocaat kosten opgegaan en ik heb een doorlopend krediet lening moeten afsluiten van 30.000 euro die ik na 8 jaar nog steeds aan het aflossen ben i.v.m. de gemaakte advocaatkosten. Ook werd ik uit verschillende Gem.verzekeringen gezet waar ik al jaren voor betaald had.

De CRVB was voor mij de laatste kans op rechtspraak, maar wederom een omstreden beslissing van die rechters.

Vrijspraak

Uiteindelijk ben ik vrijgesproken van bedreiging. De hoger beroep rechters konden er echter niet meer omheen. In de schorsingsbrief stond dat ik ontslagen zou worden als ik niet kon bewijzen dat ik onschuldig was. Er was een getuigenverklaring die meldde dat ik was bedreigd door zeker een medewerkers en dat werd met klem benadrukt.(Dus zou dat betekenen dat ik weer aan het werk kan gaan).

Uitspraak hogerberoep te Utrecht

Klik : http://onrechtdatabankbureau.nl/hogerberoep%20htm%20100.htm

Ik wil dit toch nog even benadrukken.

Ondanks ik ben vrijgesproken ben ik toch mijn baan kwijt geraakt. Volgens de rechter terecht, want ik werd door mijn werkgever verzocht deel te nemen aan een gesprek maar ik ben er niet na toe gegaan. Toen ik al een paar maanden lang geschorst was, voor dat omstreden gesprek. Heb ik 4 pogingen gedaan via de telefoon per brief en ben ook persoonlijk naar het hoofdkantoor gegaan met het verzoek om te werken. Maar ik werd gewoon weg gestuurd. Pas later heb ik het probleem voorgelegd bij de rechter. (Omdat de zaak opdat moment al bij de rechter lag en ik naar dat gesprek moest, en niet mijn advocaat mee mocht brengen, heb ik op zijn advies afgezien van dat gesprek het zou de zaak kunnen schade.)

Het feit dat ik niet naar dat omstreden gesprek ben geweest en ik daardoor ontslagen werd. Is niet waar deze lang slepende rechtszaak omdraaide ik ben er gewoon ingeluisd en de rechter heeft dat goed gevonden.

Wat kan je verwachten van de Nederlandse rechtsgang wat is je rechtspositie? in Nederland

Als je naar een rechter stapt, betekend het dat je uitgesproken bent, in dit geval mijn werkgever, dat je er niet uitgekomen bent met gesprekken, en dat je lijnrecht tegenover elkaar staat. Je schakelt daarom een rechter in. En verwacht dan dat hij zich over het probleem gaat buigen en daar dan een eerlijke uitspraak over doet.

Ik was daarom ook verbijsterd over de uitspraakhet gesprek wat niets te maken had met de bedreiging waar ik van was beschuldigd, is bedoeld geweest om mij onder druk te zetten zodat ik geen kant op kon bleek later. En uiteindelijk heeft mijn werkgever toch op deze manier het ontslag kunnen doorzetten, met medewerking van de rechter.

De uitspraak is in strijd met de feiten. Wederom ben ik afgescheept met een belachelijke uitspraak. Mijn advocaat vertelde mij dat ik vanaf het begin tot en met de hoger beroepzaak niet serieus ben genomen in de behandeling van deze rechtszaken.

Mijn advocaat heeft tegen mij gezegd dat het hier om rechtelijke dwalingen gaat, hij vindt het onbegrijpelijk dat ondanks het feit dat ik de zaak gewonnen heb. Toch mijn baan ben kwijt geraakt door de beslissing van de rechtbank. Hij zei “het een sluit het ander niet uit“.

De rechter had het ontslag besluit moeten vernietigen. De beslissing klopt niet van de rechtbank in de hoger beroep zaak tegen de Gemeente Amsterdam gehouden te Utrecht. Hij vertelde dat als ik van de beschuldiging zou worden vrijgesproken dat het verweer van de Gemeente Amsterdam dan als een kaartenhuis in zou storten. En dat ik dan het recht had om te werken.

Na die beslissing van de rechtbank heeft mijn advocaat in een nieuwe zaak tegen de Gemeente Amsterdam weer een jaar moeten wachten om voor de rechter zijn pleidooi uit te voeren. Hij heeft schade vergoeding geëist, dat heb ik dan ook gekregen, al hoe wel men niet het hele bedrag hebben betaald wat hun is opgedragen door de rechter. En  vergoeding wat een lachertje is. Het dekt de kosten van de advocaat zeker niet. De rechter heeft door deze nadelige uitspraak, voor mij voorkomen dat de Gem. Amsterdam een ontslag vergoeding aan mij moesten uitkeren. En zoal ik al vertelde de opgelegde schade vergoeding hebben ze nooit volledig uitbetaald.

De DAS zijn juridische bijstand heeft de rechtspositie van cliënt J.Buitendam geschaad. DE DAS erkende het falen van zijn Jurist en bood een geld bedrag aan 

De zaak Buitendam versus de DAS rechtsbijstandverzekering

De juridische strijd tegen de rechtsbijstandverzekering

Hoe objectief is de uitspraak van de rechter in de zaak Cliënt versus DAS rechtsbijstandverzekering

Wie niet van belang is krijgt een laag cijfer van de C.R.V.B.

Toen ik via de nieuwe aangestelde advocaat die mijn zaken opdat moment behartigde, ik mijn gelijk wilde krijgen van het feit dat de jurist mijn zaak niet goed heeft behartigd, en de zaak alleen maar voor mij nadeliger had gemaakt. Bood de Das rechtsbijstandverzekering mij toen een geldbedrag aan om daarmee de zaak te sluiten. Mijn advocaat vond dat bedrag niet voldoende, en zo werd het een lange juridische procedure van 7 jaren die ik ook heb verloren. Wederom vond mijn advocaat deze uitspraak in deze hoger beroepszaak van rechtbank ongegrond. En ik ben bovendien in kosten veroordeeld door de rechter, het gaat om duizenden euro’s. Ik vertrouw rechters niet meer. Ik vertrouw de rechtsgang niet meer. Ik heb het vermoede dat de Gemeente Amsterdam belangen heeft, of heeft (gehad) met de Das rechtsbijstand en als dat zo is zou dat een ander licht op de zaak geven. Op dit moment heb ik de deurwaarder die in opdracht van de  Das rechtsbijstand  werkt op 9 februari 2006 aan de deur gehad en vertelde dat ik binnenkort 5000 euro moet betalen (proceskosten), anders nemen ze mijn inboedel in beslag. Mijn advocaat heeft eerder in een brief aan de  Das rechtsbijstand  gevraagd om er van af te zien, te meer ze zelf weten dat ze fouten hebben gemaakt in de zaak J.B. versus Gemeente Waterleidingen Amsterdam en die ook erkend hebben.

Wat voor consequenties heeft het gehad voor de personen die aan dit complot schuld hebben.

● De meeste ambtenaren die hier bij betroken waren zijn daarna of weg of hebben een andere functie gekregen;

● De plaats vervangend directeur is niet meer in dienst, uitgetreden;

● De baas van groep uitvoering heeft een andere functie gekregen;

● Het hoofd personeelszaken De Jong heeft een andere functie gekregen;

● Het vervangende hoofd personeel zaken Ernst Ankersmit is weg bij de Gemeente Waterleidingen;

● Het hoofd algemene zaken vervroegt uitgetreden;

● Ambtenaren van het stadhuis wie ook verantwoordelijk zijn voor hun gedrag kunnen gewoon blijven werken.

Van de collega`s die mede deze beschuldigingen hebben geuit werkt er nog een.(Zij is degene die nog geen jaar in dienst was toentertijd).

De andere collega die mij had beschuldigd is een jaar later met een vervroegde regeling weggegaan bij het bedrijf.

Wat voor consequenties heeft het voor de chef en de eerste assistent gehad

De chef Internedienst is haar baan kwijt geraakt, maar heeft een nieuwe baan bij de Gemeente Waterleidingen.

De eerste assistent is ook zijn baan kwijt geraakt, maar heeft na ongeveer 3 jaar een andere baan gekregen binnen Gemeente Waterleidingen.

Het gedrag van een groep machtige gemeente ambtenaren

U moest eens weten wat er speelde bij de Gemeente Waterleidingen en dat van u belastinggeld. Daar zitten ambtenaren met macht die zelf hun opslag van salarissen regelen en van verveling werknemers letterlijk kapot maken. Als je dit gebeurd, wat ik beschreven heb ga je door een hel. 18 jaar je werk gedaan en dan zo verraden worden. Fatsoen en  normen kunnen ze daar niet. Zo’n proces vreet aan je, letterlijk en figuurlijk.

De ambtenaren die dit hebben veroorzaakt kost het geen emotie, geen energie, geen geld, geen jaren slopende zaak en het wordt door het systeem betaald, U dus!! En ook worden die ambtenaren niet persoonlijk berecht voor hun valse beschuldigingen waardoor ik uiteindelijk mijn baan ben kwijt geraakt. Je bent dus in Nederland vogelvrij. Als iemand jou beschuldigt moet je het tegendeel dus bewijzen. Ik kreeg dus geen ontslag vergoeding door de foute beslissing van die rechter maar een schade vergoeding van 10.000 euro bruto. Het bedrag waar ik werkelijk recht op had na 18 jaren dienstverband werd me door die uitspraak ontnomen. Overigens maakte de verdediging van de Gemeente Amsterdam een arrogante en misselijk makende opmerking tegen de rechter dat de gemaakte kosten van mijn advocaat welke hij in rekening wilde brengen van deze simpele zaak, exorbitant hoog waren. (De kosten zijn zo hoog geworden omdat de Gemeente Amsterdam dit hele proces tegen een werknemer ongestraft veroorzaakt heeft). Dit kan dus in Nederland!!

Wat heeft de rechtspraak opgeleverd voor een medewerker van de Gemeente Waterleidingen die vals is beschuldigd

Conclusie

Ik heb bij de Gemeente Adam 18 jaar gewerkt en wordt uiteindelijk ontslagen op een onrechtmatige manier, en met een fooi het bos in gestuurd. De ontslagvergoeding is mijn ontnomen door deze uitspraak van de rechter. Dat betekend wettelijk, de bruto betalingen van salaris over het aantal jaren dat je hebt gewerkt en op deze manier, ontlopen word om te betalen. En bovendien heeft de locoburgemeester per brief kenbaar gemaakt dat het om een ontslag gaat zonder recht op aanspraak van  uitkeringen te hebben. Het vertrouwen in deze rechtstaat ben ik volledig kwijt geraakt. Mijn conclusie is naar jaren van procederen dat Gemeente en rechters onder een hoedje spelen Mijn advocaat had te maken met een ambtenaar van het stadhuis waarmee hij veel telefonisch contact had voor ik de rechter inschakelde. Daar heeft hij toen eens tegen gezegd, u moet toch toe geven dat de Gemeente Amsterdam zo niet met zijn personeel om mag gaan, de Gemeente Amsterdam is toch zo fout als het maar kan! Waarop hij arrogant antwoorden dat de Gemeente Amsterdam alle macht heeft omdat te doen. De Gem.Waterleidingen was toentertijd een doodziek bedrijf het was een cultuur van machtsmisbruik en willekeur, allemaal bedrijfjes in het bedrijf personen die likken en slijmen konden niet stuk en zaten in de voortgaande jaren in de lift naar boven en kregen alles voor elkaar, terwijl betrouwbare eerlijke mensen kapot werden gemaakt. De Gemeente Waterleidingen was toen kapitalen aan geld kwijt elk jaar, om verweer te bieden aan medewerker waar hun smerige spelletjes tegen hadden gespeeld.

● Het ernstige van deze gecreëerde ruzie was, dat de rollen zijn omgedraaid.

● Niet zij maar ik werd bedreigd, ik heb dat ook ogenblikkelijk gemeld aan het hoofd facilitairedienst. Er werd niets mee gedaan.

● Mijn baas is ziek naar huis gegaan om redenen dat ze had vernomen dat de directie/P&O haar wilde ontslaan d.m.v. smerige praktijken.

● Een medewerker van P&O heeft in de tussen tijd nog geprobeerd om mijn chef op andere gedachten te brengen van wat ze heeft

geconstateerd bij  de postkamer tijdens het incident om bewijslast te kunnen krijgen tegen mij.

● Haar bureau werd kort daarna weggehaald uit haar kantoor.

Het doel was uiteindelijk om de Internendienst op te heffen. Dit werd duidelijk toen er opeens, een paar dagen voor het incident, een brief letterlijk van een bovenverdieping naar beneden kwam waaien. We raapten de brief op en kregen kennis van de inhoud. Iemand wilde ons waarschuwen. De brief was duidelijk aan ons gericht. Ik heb hem toen aan mijn chef overhandigd.

Samenvatting van 18 jaar bij de gemeente te hebben gewerkt

● Grond werkzaamheden verricht en te maken gehad met vervuilde grond, aangekaart,

● i.v.m. gezondheid problemen bij de directie/P&O, om een ander werkplek gevraagd,

● op andere werkplek ben ik bedreigd geen steun van de verantwoordelijke personen die,

● bij P&O werken gekregen, ik ben zelfs tegen gewerkt.

● Andere werkplek moeten accepteren, dan wordt ik gevraagd om mee te werken aan het,

● ontslag van mijn baas door P&O, en hoofd alg.zaken ik ben op dat verzoek niet,

● ingegaan. Later werd ik beschuldigd van bedreiging van twee collega`s, door P&O,

● hoofd alg.zaken en de twee collega`s ondanks er een getuigenverklaring was die mij,

● vrij pleite van die beschuldigingen, heb ik zeven jaren moeten vechten om mijn onschuld te bewijzen.

● Ik de strijd om mijn baan verloren heb achteraf gezien had ik geen schijn van kans.

● De uitspraak is in strijd met de feiten volgens mijn advocaat.

● De betrokken rechters in deze zaken zouden zich moeten doodschamen.

● Ze veranderen het leven van een medewerker met onbesproken gedrag in een drama met alle gevolgen vandien.

P.S

Ik zou graag willen dat mensen die een soortgelijke of dergelijke ervaring hebben gehad of zich er nog in bevinden? reageren op dit verslag.

Met vriendelijke groet,

J.Buitendam

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.