Steeds meer jonggehandicapten zitten thuis zonder uitkering.

Veranderde wetgeving lijkt de oorzaak Het aantal laagbegaafde en gehandicapte jongeren dat zonder uitkering thuiszit stijgt snel. Het lukt hun niet aan werk te komen. De uitkering voor jonggehandicapten, de Wajong, bestaat voor hen niet meer. Gemeenten die nu voor hen verantwoordelijk zijn, slagen er nauwelijks in hen aan werk te helpen.

Dit constateert het Toezicht Sociaal Domein in een rapportage. Voor dit toezicht werken specifieke inspecties samen, zoals die voor gezondheidszorg en jeugd, onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Jaarlijks komen 26 duizend jongeren van het praktijkonderwijs, van het voortgezet speciaal onderwijs en het zogenoemde entree-onderwijs. Dit zijn jongeren met een beperking, met gedragsproblemen of met een laag iq. De helft kiest voor een vervolgopleiding, de andere helft gaat op zoek naar werk.

Het goede nieuws is dat het aantal jongeren dat werk vindt licht stijgt: van 4.060 na het schooljaar 2013 naar 4.120 na schooljaar 2016. Vooral jongeren uit het praktijkonderwijs vinden de laatste jaren iets makkelijker een baan. Tegelijkertijd daalt het aantal jongeren met een uitkering: van 5.130 in 2013 naar 3.840 in 2016 – en zit een steeds grotere groep jongeren zonder uitkering thuis. Die laatste groep zwol aan van 3.500 in 2013 naar 3.900 na het schooljaar 2016.

‘Het is niet duidelijk waarom het niet lukt om hen mee te laten doen met de maatschappij’

Veranderde opties
‘Het is onbekend hoe zij invulling geven aan de dag’, schrijft het Toezicht. ‘Ook is niet duidelijk waarom het niet lukt om hen mee te laten doen met de maatschappij.’ Hier gaat de inspectie nader onderzoek naar doen.

Dat een groeiend aantal jongeren geen werk en geen uitkering heeft, lijkt het gevolg van veranderde wetgeving. Tot 2015 waren er voor deze groep jongeren grofweg vier opties. Een baan vinden of zich melden voor een gehandicaptenuitkering, voor de sociale werkplaats of dagbesteding. Deze laatste drie opties zijn grondig veranderd.

Tot 2015 kreeg ruim de helft van de schoolverlaters uit praktijkonderwijs, sociaal onderwijs en entree-onderwijs, 15 duizend per jaar, een uitkering voor jonggehandicapten, Wajong. Sinds 2015 krijgen alleen nog jongeren die echt niet kunnen werken, ook niet deels, een Wajong-uitkering. Dat zijn er zo’n vijfduizend per jaar. De overige elfduizend kunnen zich bij de gemeente melden voor een uitkering op basis van de Participatiewet.

Ingewikkeld traject
‘De voorwaarden’, laat de inspectie weten, ‘voor het verkrijgen van een Participatiewet-uitkering zijn strenger. Soms zien jongeren dan af van een uitkering. Ook vinden ze het vaak moeilijk om een uitkering aan te vragen. Het traject om bij een gemeente in aanmerking te komen voor een uitkering uit de Participatiewet is voor hen ingewikkeld. Ook komt een betere aansluiting met de arbeidsmarkt niet op gang, hoewel de conjunctuur gunstig is.’

De jongeren komen op hun 18de van school en kunnen pas na hun 27ste aanspraak maken op een volledige, zelfstandige bijstandsuitkering. Meestal wonen zij ook nog bij hun ouders thuis. Dit is op een wrange manier aantrekkelijk voor gemeenten, die aan thuiswonende jongeren slechts een minimale zakgelduitkering betalen. Tegelijkertijd zijn het de gemeenten die deze jongeren moeten begeleiden naar werk.

Hoe arbeidsgehandicapten het kind van de rekening werden: de oorsprong van de kwestie-Moorlag. PvdA’er Moorlag morrelde als directeur van een sociale werkplaats aan arbeidsvoorwaarden van het personeel. Het mag niet van de rechter, maar het past wel in een trend: op arbeidsgehandicapten kan worden bezuinigd.Bron:Volkskrant

Advertenties

Rechtszaken fors in aantal gedaald.

cropped-cropped-cropped-rechthamer1.jpg

Het aantal rechtszaken daalt fors. Vooral het aantal zaken over onbetaalde rekeningen is vorig jaar ingestort: 81.000 minder dan in 2016. Dat blijkt uit jaarcijfers die de Raad voor de Rechtspraak maandag bekendmaakt. In 2017 werden er ruim 1,5 miljoen zaken afgehandeld; in 2016 waren dat er bijna 1,6 miljoen.

De oorzaak is grotendeels het einde van de economische crisis en het feit dat er veel meer wordt bemiddeld, zoals door mediation.

Maar het overkoepelend orgaan van rechtbanken vreest ook dat het voor veel mensen onbetaalbaar is geworden om naar de rechter te stappen. Een ruzie over een rekening van 700 euro kost al 200 euro aan griffierechten.

Mensen moeten uiteindelijk altijd naar de rechter kunnen stappen
Voorzitter Frits Bakker

Voorzitter Frits Bakker maakt zich zorgen: “Want wat heeft de burger aan een rechtbank als hij zich niet kan veroorloven er gebruik van te maken?”

Voorzitter Frits Bakker maakt zich zorgen: “Want wat heeft de burger aan een rechtbank als hij zich niet kan veroorloven er gebruik van te maken?”

Volgens hem moeten de griffiekosten omlaag. “Mensen moeten uiteindelijk altijd naar de rechter kunnen stappen als zij hun recht willen halen.” Minister Sander Dekker heeft inmiddels gezegd hiernaar te gaan kijken.

Naast het aantal handelszaken nam ook het aantal strafzaken iets af, net als de hoeveelheid zittingen over belastinggeschillen. Wel overzagen rechters vaker de financiën van burgers met ernstige geldproblemen, maar dit is een ander soort rechtspraak dan klassieke rechtszaken tussen twee partijen.

Ernstige gevolgen
Het dalende aantal rechtszaken heeft ernstige gevolgen voor de financiën van de rechtspraak, die per zaak wordt betaald. Momenteel is de financiële situatie van de rechtspraak ronduit ‘slecht’, stelt de Raad. Voor het eerst is een jaar ‘in het rood’ afgesloten.

Naast het fors minder aantal zaken is ook het goeddeels mislukte digitaliseringsproject binnen de rechtspraak een oorzaak. Dit kostte de afgelopen jaren miljoenen extra. Op het project werd daarom eerder een rem gegooid, zodat het eerst op orde kan worden gebracht.

Uit het jaarverslag blijkt verder dat het niet lukt om rechtszaken sneller te laten verlopen. De duur van alle rechtsgangen is ondanks veel inspanningen niet korter geworden.Bron:parool

Nederland is besmet gebleven.

zwarte pagina

Het maakt de Nederlandse overheid niets uit als men over de rode lijn gaat. En dat is helaas al jaren en jaren gaande. Het OM gaat al zover, dat ze internationaal de dienst uitmaken. In Azië bijvoorbeeld geven ze Junta landen daar de opdracht om Nederlanders te vervolgen die daar tijdelijk verblijven of wonen. Ook voor zaken afgespeeld op Nederlands grond gebied. Omdat het OM in Nederland geen genoeg bewijs heeft om te vervolgen. Gebruiken ze de derde wereld landen. Vele Nederlanders zijn beschadigd achter gelaten in Nederland door het rechtssysteem. Het is dan ook logies dat de burger zich steeds asocialer opstelt in de samenleving. Want hoe kan je nog respect opbrengen tegen de overheid het systeem en politie. Nederland zie je gewoon afglijden.

Onlangs zit er in Azië 1 een straf uit van meer dan 100 jaar. Waarmee het OM, mensen rechten op zeer grove wijze schend. Een ander is kort geleden opgepakt in Azië. Mensen rechten worden met voeten getreden door het OM en het Nederlandse rechtssysteem.

Ondanks het Vredespaleis in Den Haag staat, die voor mensen rechten strijden gaan ze zonder schaamte over de rode lijn in binnen en buitenland. En niemand doet wat. Het is bizar.

Ook in Nederland zelf worden mensen rechten geschonden. Mensen die in Nederland zich schuldig hebben gemaakt aan bijvoorbeeld een zeden delict met moord. Worden na een aantal jaren met nog al eens met blijvende psychische problemen de maatschappij weer in gestuurd. Met alle gevolgen vandien. Onschuldige burgers worden wederom vermoord. En anderen, soms onschuldig. Voor waar ze van beschuldig zijn levenslang opgesloten. En doods gevaarlijke gekken laten ze los op burgers.

De vraag is waarom een verkrachter en tevens moordenaar na een aantal jaren weer op vrije voeten komt in Nederland. En een ander persoon veroordeeld voor een zeer ernstig delict waarvan het bewijs aan alle kanten rammelt tot levenslang veroordeeld is. Zonder kans op vervroegde vrijlating. Nederland geeft sterk de indruk ergens bij betrokken te zijn wat ernstig besmet is en daardoor de Koerdische Hüseyin Baybasin moet hangen ( en geslachtoffert word).

Het blijkt willekeur te zijn bij het handelen van strafzaken door de overheid. Andere belangen spelen zeer mogelijk een rol. Een mensen leven word geofferd in het belang van derden. (Overheid?)

Inmiddels zit Hüseyin Baybasin nu al 16 jaar in de cel dat het herzieningsverzoek is afgewezen. Terwijl moordenaars terroristen en ander gevaarlijk uitschot bij veroordeling van moord of van veelvoudige moordpartijen geen 16 jaar celstraf krijgen. En juist eerder vrij komen.

Zedenmisdadigers psychopaten noem het grootste uitschot maar op, worden een derde van hun straf in mindering gebracht in Nederland. Waarom word de persoon Hüseyin Baybasin niet op de zelfde manier behandeld.

Die lopen onverteerbaar eerder op vrije voeten in Nederland. Dus wat is er zo speciaal aan Hüseyin Baybasin die nu al 16 jaren opgesloten zit en nooit meer vrij mag komen van de Nederlandse overheid. Wie durft of kan daar antwoord op te geven!!

Neem nu de advocaat van de tot levenslang veroordeelde Koerdische Hüseyin Baybasin Adèle van der Plas. Die via een herzieningsverzoek onlangs een nieuw proces wilde afdwingen. Is door de rechtbank het herzieningsverzoek wederom afgewezen. Dus een nieuw proces is door deze uitspraak teniet gedaan.

De advocaat van Hüseyin Baybasin gaf als commentaar aan, na de uitspraak van de rechter. Dat ze ontsteld is door deze uitspraak en kondigde meteen een nieuw herzieningsverzoek aan, met nieuwe gegevens die volgens haar nog steeds boven komen drijven.

Advocaat Adèle van der Plas
Deze uitspraak is een schandvlek voor onze rechtsstaat.
Bewijs stukken zijn niet goed bestudeerd door de Raad.

Volgens haar heeft de Raad niet neutraal naar de 101 feiten gekeken die ze aanvoerde, maar is slaafs de advocaat-generaal gevolgd. „Dit is een schandvlek voor onze rechtsstaat. Ik had gehoopt op meer verstand en fatsoen”, zei ze.

Toch is het is al lang bekend bij de burger die zijn recht heeft willen halen of zich heeft moeten verdedigen. Dat ook een hoger beroep niets uithaalt. In vele zaken word de beslissing van een rechter klakkeloos overgenomen door de hoger beroepsrechter. En daardoor vele burgers kapot gemaakt worden door het rechtssysteem.

Neem nu de zaak Hüseyin Baybasin het feit dat deze zaak rammelt. En het feit dat deze veroordeelde geen enkele uitzicht heeft op vrijlating ondanks feitelijk bewijs wat hem vrij zou moeten pleitte. Maakt het Nederlands rechtssysteem een onmenselijke. Het is een schande dat het Vredespaleis nog steeds in Nederland dienst doet. Wat eigenlijk nooit had mogen gebeuren met de zwarte bladzijdes van het verleden en de tegenwoordige tijd van Nederland. Het is crimineel.

Geen nieuw proces voor Koerd Baybasin.

 

DEN HAAG – De tot levenslang veroordeelde Koerdische Hüseyin Baybasin krijgt geen nieuw proces. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. De hoogste rechter volgt daarmee het advies van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad om het herzieningsverzoek af te wijzen. Net als hij vindt ook de Hoge Raad dat er geen gronden voor een nieuwe rechtszaak zijn.

De inmiddels 61-jarige Baybasin zit al zestien jaar vast en was dinsdag aanwezig bij de uitspraak, evenals twee zonen. Toen hij de rechtszaal binnenkwam, kreeg hij applaus van het publiek, enkele tientallen geïnteresseerden. Baybasin riep de rechters na ’dat ze zich moesten schamen’ en dat ’de geschiedenis hem gelijk zal geven’.

De uit Turkije afkomstige Koerd werd in 2002 in Nederland tot levenslang veroordeeld, onder meer vanwege het medeplegen van moord in Turkije, uitlokking daartoe, gijzeling en drugshandel. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Hij wilde een nieuw proces, onder meer omdat er ondeugdelijk bewijs zou zijn gebruikt bij zijn veroordeling. Volgens hem wilde de Turkse overheid hem achter de tralies, omdat hij zich sterk maakte voor de Koerdische zaak.

De advocaat-generaal deed vijf jaar lang onderzoek naar de zaak en de bewijsvoering, die voor een groot deel bestaat uit gesprekken die de politie in 1997 en 1998 tapte. De Hoge Raad concludeert nu dat de verdediging geen nieuwe gegevens heeft ingebracht die tot een ander oordeel van een rechter zouden leiden. Ook is niets gebleken van een samenspanning tussen Turkije en Nederland. De beweringen over een complot zijn gebaseerd op niet-verifieerbare gegevens, stelt de Raad.

’Schandvlek’
Baybasins raadsvrouw Adèle van der Plas was ontsteld en kondigde meteen een nieuw herzieningsverzoek aan, met nieuwe gegevens die volgens haar nog steeds boven komen drijven. Volgens haar heeft de Raad niet neutraal naar de 101 feiten gekeken die ze aanvoerde, maar is slaafs de advocaat-generaal gevolgd. „Dit is een schandvlek voor onze rechtsstaat. Ik had gehoopt op meer verstand en fatsoen”, zei ze.
De Hoge Raad stelt dat ze wel alles heeft bekeken. Er is een uitvoerig arrest, zei persraadsheer Marc Fierstra.Bron:Telegraaf

Bied Nederland werk voor ons allemaal.

Door de vergrijzing en het te kleine aanbod van de beroepsbevolking word het probleem alleen maar groter zullen ze lang geleden gedacht hebben in Den Haag. Later tijdens de teloorgang minder werk dus, zorgde dat bij de beroepsbevolking voor meer ontslagen personeel. Nu vele jaren later gaat het beter en zitten vele bedrijven met hun handen in het haar.

Er is geen aanbod genoeg van getraind en ervaren personeel voor verschillende sectoren. Omdat in mindere tijden vele zijn ontslagen of met pensioen zijn gegaan. De animo om voor een beroep te studeren in die sectoren zal toen minder aantrekkelijk geweest zijn.  Maar nu  zonder diploma en geen ervaring komen Nederlanders nauwelijks aan het werk in die sectoren waar men op dit moment het werk niet aan kan.

Elk jaar worden diploma’s uitgereikt aan school verlaters. Maar hoe zit dat met een baan vinden als je tijdelijk stage hebt gelopen bij een bedrijf. Niet elke sector staat te springen om personeel.

Niet alle werkgevers nemen een stagiaire voor onbepaalde tijd in dienst. Daar zit al een knelpunt.

De manier van leven in Nederland gaat snel, mist je deelnemer bent van de beroeps bevolking. Werken bij een Nederlands bedrijf betekend gezamenlijk gemiddeld 36 uur werken. Mensen die niet van Nederlandse afkomst zijn en niet uit Europa komen. Maar bijvoorbeeld moslims uit islamitische landen. Leven een totaal ander manier van leven.

Hebben geen opleiding genoten zoals de Nederlanders. Zijn veelal niet opgegroeid met 36 uur dienst tijd per week bij een bedrijf. Dat zijn werk verricht in een bedrijfs- pand gebouw of loods. Zijn niet ondernemend als het om bedrijven opbouwen gaat. Werken is geen doel op zich.

Zijn wel ondernemend als het over religie gaat. Dat is waar hun leven om draait. Ze leven in vrijheid voorzien zich zelf van voedsel en zijn daardoor niet vermogend. Maar hebben daarin tegen geen 8 tot 5 baan. Wel een moskee waar ze dagelijks in te vinden zijn, die gesubsidieerd word door bijvoorbeeld hun vaderland.

De vorige regeringen lang geleden hebben de massa moslims niet de bedrijfs- panden in gekregen. Wat je toen zag gebeuren was dat ze toestemming kregen om een winkeltje kraampje te openen in de stad waar dan ook. Voor eigen volk kon de moslim op zijn eigen tempo zijn winkeltje runnen. Maar de bedoeling van de regering is dat het gros van de moslims voor de Nederlanders gaat werken en op die manier een bijdragen levert aan Nederland maar dat is nog van verre weg.

Mee draaien in het tempo van de Nederlandse bedrijven betekend voor hun het ontspannen leventje te moeten opgeven. En dat gaat niet gebeuren.

Heeft de regering dan niet geleerd van de erfenis van toen, en de problemen die er nu zijn. Door het binnen halen van kans arme ongeletterde plattelands mensen. Het doel van de regering om die mensen de bedrijfspanden in te krijgen. En te integreren. En om de economie draaiend te houden is faliekant mislukt. Word het weer een buitenlandse winkeltjes economie in de steden waar de aliens bij elkaar in de buurt gaan wonen. Waar nieuwe moskeeën van andere moslim religies gebouwd gaan worden.

En in plaats  bij Nederlandse bedrijven gaan werken voor inkomen in het slechtste scenario wat voor rede dan ook de moskeeën weer gaan induiken. Met het risico dat de moslim gelovige in Nederland. In de toekomst lijn recht tegenover elkaar komen te staan net zoals in de moslim oorlogsgebieden in de wereld. Snapt Nederland waar het naar toe kan gaan in de toekomst. Het binnen halen van meer en meer moslims kan leiden tot stagnatie van democratie dus van de Natie. Maar laten we hopen van niet, dat het zo ver komt.

Het tegenovergestelde word hiermee bereikt het kost de belasting betaler bakken met geld. Onze sociale voorzieningen waar de Nederlanders een groot deel van hun leven lang voor moeten  werken. Worden langzaam nog meer uitgehold als deze mensen niet voor Nederland gaan werken. Daardoor Nederland en zijn Nederlanders hun sociale zekerheden aangetast blijven in de toekomst. En men steeds langer moet doorwerken voor minder salaris.

Ps. als een werkzoekende buitenlander echt de intentie heeft om werk te vinden bijvoorbeeld in Nederland maar niet aan de bak kan komen. Door niet te kunnen voldoen aan de eisen. Dan zal je verder moeten zoeken in de wereld. Maar in Nederland kunnen ze blijven wat dus ook gebeurd.

 

 

 

 

Elf mannen, onder wie oud-topman van justitie, vervolgd voor seks met jongen.

paleis van justitie

Onder de verdachten is ook voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van het functioneel parket en fraudespecialist Vincent L.

Elf mannen worden door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd op verdenking van seks tegen betaling met een minderjarige jongen. De verdachten, in de leeftijd van 38 tot 61 jaar, zouden dat onafhankelijk van elkaar hebben gedaan.
Onder hen is ook voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van het functioneel parket en fraudespecialist Vincent L., die onlangs is ontslagen.

Ouders naar politie
De mannen werden al vorig jaar aangehouden, tussen februari en eind juli. Ze zitten niet meer vast. De zaak kwam aan het licht nadat de ouders van de jongen in januari 2017 verontrustende berichten op zijn smartphone hadden aangetroffen en naar de politie waren gestapt.

Volgens een woordvoerder van het OM worden zes mannen ervan beschuldigd dat ze seks met hem hadden toen hij nog geen zestien jaar oud was en voor de andere, onder wie L., gaat het om de periode daarna.
Zitting

De topman van het OM werd geschorst nadat de verdenking aan het licht kwam en zijn dienstverband is per 1 januari officieel beëindigd.
Een datum voor een zitting bij de rechtbank is nog niet gepland, omdat de advocaten van de verdachten nog tot 1 april de tijd hebben hun onderzoeks wensen in te dienen.

VIND DE JUISTE ADVOCAAT VOORKOM STRAFONTSLAG.

Geregeld wint een ontslagen ambtenaar de juridische strijd tegen zijn gemeente. Terugkeer op de oude plek is er vaak niet bij. En de impact op ambtenaar én organisatie is groot. ‘Een mildere straf richt minder kwaad aan en stelt toch een voorbeeld.’

Na een proces van liefst vijf jaar won ambtenaar Jan Potters afgelopen oktober zijn zaak van de gemeente Werkendam. Definitieve onderhandelingen zijn begonnen om voor het eind van het jaar tot een oplossing te komen.

Ook archivaris Hans Beijers van de gemeente Almelo werd door de bezwaarschriftencommissie en de rechtbank in het gelijk gesteld. Een beschuldiging van bedreiging van een leidinggevende, aanleiding voor de zaak, hield geen stand.

Strafontslagzaken komen soms even in het nieuws: ambtenaar wint zaak van gemeente. Maar na onderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche kwamen in de zaak Beijers andere oneffen­heden aan het licht. Hij zat onder werktijd nogal eens op Facebook, soms wel 20 uur per maand. ‘Ik had het open staan om bereikbaar te zijn. Ik keek af en toe. Mijn werk en mijn functioneren leden er niet onder.’ Een keer had een teamcoördinator er iets van gezegd.

Voor de Centrale Raad van Beroep, het hoogste rechtsorgaan, bleek dat voldoende om zijn onvoorwaardelijke straf­ontslag te handhaven. ‘Een disproportioneel zware sanctie voor een licht vergrijp’, aldus Beijers’ advocaat Diederik Briedé. ‘Dat het internet­gebruik erbij is gehaald toen de bedreiging van tafel was geveegd, vind ik niet zuiver. Het internet­gebruik was nooit een issue. Als je met een bedreiging begint, is dit echt een stok zoeken om mee te slaan.’

Beijers kon nog van geluk spreken dat een voorstel uit het verleden om eruit te komen nooit door de gemeente was ingetrokken. ‘Toen ik hem dat liet zien, heeft hij het alsnog geaccepteerd. De gemeente was not amused, maar de gevolgen van het ontslag zijn voor hem nu wel beter te verteren dan met alleen bijstand.’

Geen kwaad bewust
Zo zijn er meer gevallen van ambtenaren die met strafontslag zijn gestuurd en zich van geen kwaad bewust waren of in de veronderstelling handelden dat ze iets goed deden. Zoals de Rotterdamse ambtenaar die op 16 november 2012 werd geschorst, omdat hij informatie had gelekt over brandonveiligheid bij moskee-internaten. Het college besloot: ernstig plichtsverzuim, dus onvoorwaardelijk strafontslag. Maar ook hier kreeg de ambtenaar van de Algemene Bezwaarschriftencommissie (ABC) en de rechtbank grotendeels aan zijn zijde.

Reden voor het stadsbestuur om op 22 april 2014 op haar schreden terug te keren en de ambtenaar een nieuwe plek in de organisatie te geven. Zij volgde hierbij trouwens het advies van de ABC: de ambtenaar kreeg een waarschuwing met een proeftijd van twee jaar. De rechtbank vond het niet wenselijk dat de ambtenaar na anderhalf jaar op non-­actief te hebben gestaan terugkeerde. De uitspraak is een precedent, omdat de ambtenaar de status van klokkenluider vroeg en kreeg. ‘Hierdoor is hem bescherming geboden. Hij had de informatie terecht openbaar gemaakt’, aldus zijn advocaat Anja Hoffmans. ‘De zaak trok veel publiciteit en de jurisprudentie was heel beperkt. Maar de rechter heeft alles heel netjes en helder getoetst.’ De ambtenaar werkt weer bij de gemeente Rotterdam, maar in overleg in een andere functie.

Cijfers over onterecht ontslagen ambtenaren zijn lastig te achterhalen (zie kader op volgende pagina). Bij de VNG, AbvaKabo, de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) en bij de Vereniging Ambtenaar en Recht zijn ze niet bekend. De laatste twee zien zich ook niet als aangewezen orgaan om over dit onderwerp een standpunt te hebben. De VNG ziet geen verschil bij integriteitskwesties in de praktijk tussen gemeenten en werkgevers in de marktsector, behalve dat overheidswerkgevers zijn gehouden ook in ambtenarenzaken de algemene beginselen van behoorlijk bestuur toe te passen. ‘Daardoor mag je ervan uitgaan dat de overheid dit soort kwesties wat zorgvuldiger oppakt dan daarbuiten.’

De VNG adviseert gemeenten altijd integriteitsproblemen tot op de bodem uit te (laten) zoeken. Of een ambtenaar naderhand nog welkom is, of toch wordt aangestuurd op een vertrek, is per geval verschillend. ‘Dat hangt ervan af of er nog voldoende wederzijds vertrouwen is.’

Drie manieren
Eigenlijk heeft een gemeente drie manieren om met een onterecht ontslagen ambtenaar om te gaan, concludeert Piet Buijtels, al 22 jaar gemeentesecretaris, eerst van Boxtel, Schiedam, Amersfoort en Haarlemmermeer en sinds oktober 2011 van Maastricht. Hij maakt een onderscheid tussen procedurele fouten door onzorgvuldigheid van de gemeente en inhoudelijk moeten erkennen dat de gemeente fout zit wegens gebrek aan voldoende motivering.

Buijtels: ‘In het eerste geval heb je procedureel geen gelijk gekregen, maar het inhoudelijke deel blijft staan. Dan kun je niet zomaar met elkaar doorgaan en moet je een ander traject ingaan dan als je inhoudelijk fout zit. In dat laatste geval moet je weer verder met die medewerker en zet je hem weer op de loonlijst. Je rehabiliteert hem en plaatst hem in overleg op een andere afdeling. Dat ligt meer voor de hand dan hem zijn oude functie terug te geven. Je moet hem een volwaardig alternatief bieden.’

Bij procedurele winst komt een ambtenaar ook weer op de loonlijst. ‘Maar dan bespreek je toch of hij elders kan werken en gaat hij in de detachering.’ De derde optie is de zogenoemde ‘deal’. ‘Dan is er zo veel gebeurd en kunnen beide partijen het beste onderhandelend tot een akkoord komen voor een passende regeling. Nadeel voor de gemeente is dat je dan wat meer moet betalen. Vaak is de afloop toch dat de partijen netjes uit elkaar gaan.’

Maar zaken gaan niet altijd zoals ze zouden moeten gaan. Buijtels geeft een hypothetisch voorbeeld. ‘Stel de afdeling P&O roept juridisch advies in van Capra en die adviseert B&W die op hun beurt bevoegd zijn strafontslag op te leggen. Het ambtelijk advies is voorwaardelijk strafontslag. Maar B&W wijkt af: het is verkeerd, we moeten een daad stellen, we gaan voor onvoorwaardelijk strafontslag. Ook het oordeel van de bezwaarschriftencommissie wordt hierbij genegeerd.’

Stel dat de ambtenaar dan naar de rechter stapt en dat die oordeelt dat het besluit onevenredig is ten opzichte van het vergrijp. Het was bijvoorbeeld de eerste keer, onbillijk, ongemotiveerd en de bezwaarschriftencommissie was niet gevolgd. Dan moet het besluit ongedaan worden gemaakt. In zo’n geval kijk je: is er ruimte in de organisatie? Is men ontvankelijk voor terugkeer? Hoe is het klimaat op de afdeling? Het is dan prima denkbaar dat de ambtenaar op een andere afdeling of in een andere gemeente aan de slag gaat. Je moet je inspannen om uitvoering te geven aan de gerechtelijke uitspraak. Je moet de persoon rehabiliteren.’

Vervreemden
Bij een integriteitschending en winst door de ambtenaar op procedurele gronden vul je goed werkgeverschap weer anders in. ‘Dan ga je bemiddelen naar een andere werkgever of je maakt een deal onder geheimhouding en tegen finale kwijting. Eigenlijk vallen alle drie de opties onder goed werkgeverschap.’

Ieder geval is anders, maar in het algemeen wordt de adviseur gevolgd. ‘Je moet wel een heel goede reden hebben daarvan af te wijken en dat is dan ook redelijk uitzonderlijk. Een berisping, inhouding van loon of een andere disciplinaire straf komt vaker voor dan strafontslag. Dat is maar goed ook, want dan vervreemden de afdeling en de medewerker ook niet onnodig lang van elkaar.’

Als de juridische weg wordt bewandeld, maken werknemers het werkgevers lastiger dan andersom, is het beeld van Buijtels. ‘Ambtenaren zijn extra beschermd. We gaan gelijkwaardig de discussie in. Het is absoluut geen David tegen Goliath.’

Een orgaan als de gemeente bevindt zich natuurlijk in een ander krachtenveld dan een individuele ambtenaar. ‘De belangen zijn anders, maar de ambtenaar heeft ooit zelf gekozen voor zijn benoeming. Als werkgever procedeer je echt niet zomaar door. Een gemeente maakt steeds een bewuste afweging. Het is gemeenschapsgeld waarmee je procedeert.’

Volgens mediator Arend Visser van Eagle Management Support, die ambtenaar Jan Potters juridisch bijstond in zijn strijd tegen onvoorwaardelijk strafontslag door de gemeente Werkendam, is veelvuldig geprobeerd tot een open en transparant gesprek te komen met het college. Maar dat werd steeds afgewezen. ‘Men wilde uiteindelijk wel praten, maar dan moest vooraf een geheimhoudingsverklaring worden ondertekend.’ Die ging zo ver, dat ook bij het mislukken van de onderhandelingen, zij daar inhoudelijk met niemand, dus ook niet met gemeenteraad en rechter over zouden mogen communiceren. ‘Een Oostblokachtige eis, die het heel gemakkelijk zou maken slechts voor de bühne een gesprek aan te gaan. Daarmee konden we uiteraard niet instemmen.’

Represailles
Volgens Visser zijn binnen Werkendam de laatste jaren te veel gevallen geweest van mensen die op een merkwaardige manier met speciale afspraken van het toneel zijn verdwenen en daarover niet durfden spreken uit angst voor represailles. ‘Er lijkt zich een patroon te hebben voorgedaan, waarvan de heer Potters het meest spraakmakende voorbeeld is, omdat hij het er niet bij liet zitten. Hij had de mogelijkheden zich ertegen te verweren, maar voor de gemiddelde werknemer is dat een te kostbare zaak, althans met een advocaat.’

Daarom is het zeker bij verstoorde verhoudingen zo goed dat er een interne bezwarencommissie is die de verhalen van werkgever en werknemer hoort, tegenover elkaar plaatst en een oordeel velt, vindt Bert de Haas van de AbvaKabo FNV. ‘Die belangenafweging is een groot goed, want het kan een conflict oplossen en zo een ontslag voorkomen.’

Deze bezwaar- en beroepsprocedure vervalt als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren doorgaat. Dan zal een ambtenaar meteen naar de rechter moeten gaan. ‘Dat is een grote stap. De commissie is veel laagdrempeliger. Wij zijn ervoor om een vorm van bezwaar te laten blijven, zoals een sectorale bezwarencommissie.’

Als Buijtels terugkijkt, heeft hij geleerd dat in een arbeidsgeschil niets is wat het op het eerste oog lijkt. ‘Ga dus alles zorgvuldig na. Hoor alle partijen. Wees onbevangen. Wees wijs en zorgvuldig voor je tot een conclusie komt.’

Volgens Buijtels moet je als algemeen directeur eigenlijk al een beetje op de stoel van de rechter gaan zitten. ‘Kijk naar de evenredigheid van de straf. Is het moreel gewenst door te gaan met de juridische strijd? Dat neem ik op voorhand allemaal mee.’

Buijtels werd enkele keren nadrukkelijk geconfronteerd met wat het met ambtenaren en hun gezin doet. ‘Maar het doet ook intern iets, in de organisatie. Men heeft het erover, het raakt de collega’s. Je moet van te voren heel goed afwegen wat je doet. Zeker bij strafontslag. Soms kun je echt niet anders, maar mildere vormen van straf richten minder kwaad aan en toch stel je een duidelijk voorbeeld.’

Hoger beroep soms zinvol
Dit jaar gingen ambtenaren tot nu toe in 45 zaken tegen de uitspraak van de rechter in beroep. In acht gevallen vernietigde de Centrale Raad van Beroep de uitspraak van de rechter – ruwweg een score van één op zes. Voor 2012 en 2013 golden vergelijkbare cijfers.

Minderheid zaken leidt tot strafontslag
Slechts een handjevol van de soms wel tientallen onderzoeken die Capra Advocaten in opdracht van gemeenten en andere overheden doet, leidt tot een besluit tot onvoorwaardelijk strafontslag van een ambtenaar. Het gaat dan altijd om een integriteits­onderzoek. Capra treedt veelal op voor werkgevers en wint zaken meestal. Als een zaak wordt verloren, openen partijen doorgaans onderhandelingen om tot een oplossing te komen. Overigens neemt het aantal rechtszaken tussen ontslagen ambtenaren en overheden zeer beslist niet toe, aldus Capra, eerder af. Partijen zien steeds vaker zien dat een minnelijke regeling voor beide partijen beter is dan een procedure.

Procedures tegen strafontslagen vormen hierop een uitzondering. Dat aantal blijft door de jaren heen vrij constant. Advocaat Pieter Joost Schaap: ‘Overheden zullen bij een zo ernstige normschending dat die naar hun oordeel strafontslag wettigt, geen minnelijke regeling treffen vanuit het oogpunt van normstelling. De ambtenaar die geld verduistert van zijn werkgever dient niet met een soepele regeling weg te komen. Ook de inborst van de mens zal door de jaren heen niet veranderen. De meeste mensen gedragen zich netjes. Een klein percentage doet dat niet. En dat percentage blijft door de jaren heen vrij constant.’

De eigen ervaring van advocaat José Klerks (Abvakabo) is dat een jurist jaarlijks hooguit een paar strafontslagzaken in het ambtenarenrecht heeft. Het gaat vaak om diefstal, verduistering etc. Klerks wijst erop dat in het ambtenarenrecht aannemelijk moet zijn dat de ambtenaar het ernstig plichtsverzuim heeft gepleegd, maar dat de normen van het bewijsrecht in het strafrecht hoger en veeleisender zijn. ‘Het komt in de praktijk vaak voor dat een ambtenaar in de strafzaak wordt vrijgesproken en de strafontslagzaak van de ambtenaar ook in beroep en hoger beroep blijft staan.’ Bron: Wouter Boonstra.

ODBned: Doorpakken volksraadpleging gevaar voor regerende partijen. Maar waarom?

geen democratiePim Fortuyn zou de heersende macht hoog waarschijnlijk de das hebben omgedaan.             Hij was razend populair onder de bevolking van Nederland.

Nooit hebben we zo een persoonlijkheid gehad die de politiek in wilde gaan. Pim wilde schoonschip maken.

Thierry Baudet noemt dat nu op zijn wijze kartelvorming strippen. De heersende politieke macht was totaal overrompeld. Door het succes van Pim Fortuyn.

Het kwam dus ook wel heel erg gunstig uit, en op het juiste moment dat Pim vermoord werd.

De politieke doctrine werd hiermee door de dood van Pim niet verbroken. Alle partijen opgelucht. En kunnen verder op de manier ze al tientallen jaren hun politiek uitvoeren.

Even in het kort politieke leiders van hun partij die niet wilde en willen verwateren samensmelten in het politieke systeem. Met duidelijke andere doelstellingen wat haaks staat op het politieke systeem. Dan heb je een probleem.

! Pim Fortuyn de schrik van politiek Den-Haag niet in de politiek.

! Geert Wilders met een van de grootste partij van Nederland ondemocratisch opzij gezet.

! Thierry Baudet het referendum een heel belangrijk thema voor de FVD en zijn achterban. Afgeschaft door regerende partijen. Ondemocratisch weg gestemd.

Geen kritische vragen van journalisten aan regering over Baudet zijn ordinantie betreffende referendum invoeren.

Het is opvallend dat er geen journalisten zijn geweest die kritische vragen hebben gesteld aan de regering over het afschaffen van het referendum. Bijvoorbeeld nu de nieuwe partij FVD van Baudet en zijn achterban dit thema heel belangrijk vinden. En nu met deze plotselinge actie toch eigenlijk buiten spel is gezet met het afschaffen van het referendum. En daarmee mogelijk ook voor hun een hele serieuze tegenstander is kaltgestellt die het ver zou kunnen schoppen in de politiek. Is dat toeval of niet.

Wat is er over van de democratie in Nederland.
Het doet sterk vermoeden als je het niet eens bent met de huidige regering dat je buiten spel gezet word. Je bent vriend of vijand!

Wat zal er met de volgende verkiezingen gebeuren word de regering dan echt afgestraft. Of komen ze er weer mee weg.

Dan anno 2017 De partij (FVD) Forum voor Democratie.
Thierry Baudet Theo Hiddema 2 nieuwe politieke figuren. Die allerlei verfrissende ideeën hebben dat “ook nu weer vele mensen aanspreekt”. En in korte tijd in de buurt zijn gekomen van de gevestigde partijen met hun achterban. Dat zal even slikken zijn geweest voor de heersende politieke macht.

Want ook Baudet is een groot voorstander van een volksraadpleging. Maar hij gaat verder, hij wil een “bindend” volksraadpleging. De politiek die Baudet zijn adem in de nekken voelt is zich rot geschrokken. Namelijk de niet bindende volksraadpleging die eerder is uit gevoerd met een grote burgerlijke opkomst waarbij het volk een mening over de Oekraïne had, die de politiek niet wilde. Het was dan dit keer niet bindend dus geen paniek voor de politiek maar de uitslag zegde genoeg.

Het Oekraïne referendum dat in Nederland plaats vond over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne was een nationaal raadgevend referendum. Dat duidelijk door het volk met nee was bestempeld wat een schok was voor de heersende macht, en op een ondemocratische wijze tegen de gedachte van het volk inging met ja te zeggen want het was toch niet bindend.

Volksraadpleging plotseling niet meer geschikt om uit te voeren.

De oorzaak van het schrappen van het niet bindende referendum?
Men wil geen bindend referendum!

De partijen die voorheen een raadpleging wenste heeft op ondemocratische wijze de volksraadpleging ineens kaltgestellt. Het lijkt er sterk op dat men de volksraadpleging snel heeft geschrapt omdat men zeer verontrust zijn om de stem van de burgers en om Thierry Baudet zijn ideeën en zijn aankomende achterban. Bron ODBned.

President Malediven stort vakantieparadijs in chaos.

President Malediven stort vakantieparadijs in chaos!

Noodtoestand De paradijselijke eilandengroep verkeert in een ernstige politieke crisis.

Met het uitroepen van de noodtoestand en na de arrestatie van een oud-dictator en twee hooggeplaatste rechters is een politieke crisis in de Malediven in rap tempo aan het escaleren. Al dagen is het onrustig binnen het eilandenrijk, dat met zijn 26 atollen vol paradijselijke stranden geliefd is onder toeristen. Aanleiding is een verrassende uitspraak van het Hooggerechtshof vorige week. Dat draaide de veroordeling terug van negen prominente politieke rivalen van president Abdulla Yameen. Onder hen Yameens belangrijkste opponent: zijn voorganger Mohamed Nasheed, die momenteel in Sri Lanka in ballingschap verkeert.

Ondanks internationale druk en protesten op straat gaf Yameen geen gehoor aan het vonnis om de gevangenen vrij te laten. In plaats daarvan kondigde de president maandagavond voor vijftien dagen de noodtoestand af en liet hij veiligheidstroepen het Hooggerechtshof in de hoofdstad Malé omsingelen. Hierbij werden de president van het Hof en een andere rechter gearresteerd op verdenking van corruptie.

Eerder die avond werd ook Yameens halfbroer Maumoon Abdul Gayoom opgepakt. De oud-dictator, die dertig jaar aan de macht was in de Malediven en tegenwoordig tot de oppositie behoort, zou zich schuldig hebben gemaakt aan ‘het beramen van een staatsgreep’. Bijkomend detail: zijn zoon is een van de politiek gevangenen wier vrijlating door het Hof werd geëist.

In een televisietoespraak gericht aan de 400.000 eilandbewoners haalde de president dinsdagochtend hard uit naar de hoogste rechters die met hun uitspraak „het functioneren van de staat hebben ondermijnd”. Volgens Yameen zouden zij deel uitmaken van een complot om hem af te zetten. De noodtoestand, verklaarde hij, is nodig om dit verder te kunnen onderzoeken. Zo zijn onder meer het recht om te zwijgen en het recht om binnen 24 uur voor een rechter te worden gebracht tijdelijk geschrapt.

Parlement met reces
Het parlement, dat zich tegen de noodtoestand en de bijbehorende maatregelen kan uitspreken, is momenteel met reces. Vanuit de oppositie is dan ook woedend gereageerd. „Deze verklaring [van de noodtoestand, red.] door president Yameen is niets minder dan een zuivering. Een zuivering van de politieke oppositie, de rechterlijke macht en het parlement”, fulmineerde Eva Abdulla van de Maldivian Democratic Party via Twitter.

Samen met alle andere leden van de oppositie ondertekende zij dinsdag een petitie waarin het parlement wordt opgeroepen de noodtoestand ongrondwettig te verklaren.
De explosieve uitspraak van het Hooggerechtshof kwam ondertussen ook voor Yameens tegenstanders als een verrassing, zegt journalist Mohamed Junayd van Maldives Independent, de website achter een reeks onthullingen over corruptie binnen de regering.

„Het Hof was tot nu toe altijd op de hand van de president.”

Dat de rechters zich dit keer openlijk tegen Yameen leken te keren door de vrijlating van negen dissidenten te eisen, moet volgens Junayd „als een een enorme klap zijn aangekomen”. Vooral vanwege die ene dissident, Mohamed Nasheed. Deze politicus, die in 2008 de eerste democratisch gekozen president van de Malediven werd, maar later onder Yameen kwam vast te zitten, had al gezegd weer een gooi naar het presidentschap te willen doen. Later dit jaar zijn er verkiezingen in de Malediven.Bron nrc.nl

Lees ook: https://onrecht.wordpress.com/tag/maldiven/

Advocaat die politie bijstaat toucheert 144.636,52 euro voor eenvoudige rechtszaak.

cropped-cropped-rechthamer11.jpg

Kamervragen SP. Een advocate die door de politie werd ingeschakeld in een relatief eenvoudige mishandelingszaak tegen een agent, heeft daar ruim 144.000 euro voor gevraagd en gekregen. Het Gerechtshof in Den Haag bepaalde dat Justitie de exorbitante declaratie moet betalen. De belastingbetaler draait op voor de kosten. Strafrechtadvocaten spreken er schande van. De SP gaat Kamervragen stellen.

De advocate van het kantoor Sjöcrona-Van Stigt uit Den Haag (ook verantwoordelijk voor bijstand van de agenten in de zaak Mitch Henriquez) declareerde in totaal 144.636,52 euro. Ze stond een agent bij die in 2013 in Den Haag zijn boekje te buiten zou zijn gegaan tijdens een arrestatie. Hij sloeg een arrestant onder meer in het gezicht terwijl hij handboeien in zijn hand had.

De raadsvrouw komt uit de door oud-korpschef Gerard Bouman in 2015 opgezette pool van topadvocaten, waar de politie gebruik van kan maken als politieagenten zich moeten verantwoorden bij de strafrechter.

Het is onduidelijk hoe de declaratie van het kantoor zo uit de hand kon lopen. Uit het arrest van het Hof blijkt bijvoorbeeld dat de agent geen kosten heeft hoeven maken om zich te verdedigen tegen een door de aangever ingediende schadevergoeding. Een medewerker van het betrokken kantoor Sjöcrona-Van Stigt laat weten ‘in zijn algemeenheid’ niet op vragen van de pers in te gaan. ,,We reageren alleen als we daar de behoefte toe voelen.”

Deze vergoeding is meer dan de meeste sociale advocaten op jaarbasis omzetten.

Boete
De agent in kwestie werd in eerste instantie door de rechtbank veroordeeld tot een boete van 400 euro, maar ging in hoger beroep en werd daar vrijgesproken. De Nationale Politie betaalde voor het hele proces bijna anderhalve ton aan advocaatkosten. Omdat de agent werd vrijgesproken kon hij een verzoek indienen om de kosten voor rechtsbijstand terug te krijgen. Justitie, en dus de belastingbetaler, moet nu van het Hof die declaratie volledig aan de Nationale Politie vergoeden.

De gang van zaken zet kwaad bloed onder strafrechtadvocaten, juist omdat het Gerechtshof de torenhoge declaratie onverkort heeft goedgekeurd. Volgens advocaten is dat niet eerlijk, omdat kosten volgens de wet ‘billijk en redelijk’ moeten zijn. Een hoog uurtarief wordt volgens de advocatuur bij ‘gewone verdachten’ vaak resoluut afgewezen.

,,Hiermee voed je de discussie over klassenjustitie”, aldus strafrechtadvocaat Job Knoester. ,,Dit is eigenlijk heel ernstig en niet uit te leggen. Deze vergoeding is meer dan de meeste sociale advocaten op jaarbasis omzetten. Zelfs als je hier heel veel tijd in zou hebben zitten, is het nog een fors bedrag.”

Volgens Knoester wijkt de dagelijkse gang van zaken in de advocatuur enorm af van wat hier is voorgevallen. ,,Bij ons worden declaraties al gekort als wij vijfduizend euro indienen en dan komt er een politieagent en dan lijkt het wel of alle realiteit uit het oog verloren wordt. Dit is uiteindelijk allemaal wel gewoon staatsgeld.”

Ook strafrechtadvocaat Jan Vlug is ontstemd over de gang van zaken. ,,Het is tussen de politie en de advocaat wat je in rekening brengt, daar ga ik ook niet over. Ik ken ook het dossier verder niet. Wij krijgen alleen voor een eenvoudige mishandeling op toevoeging zeshonderd of achthonderd euro. Bij bewerkelijke zaken kun je nog in aanmerking komen voor 100 euro per uur, maar dan zou je hier op 1440 uur uitkomen, dat is een half jaar werk!

Ik vind het ontzettend wrang dat er voor een politieagent anderhalve ton wordt uitgetrokken door de Staat en voor de gewone burger vinden ze zeshonderd euro eigenlijk al te veel, want daar gaan ze gewoon op bezuinigen.”

Mieren
Advocaten verbazen zich ook over de opstelling van het Gerechtshof, dat de declaratie goedkeurde. ,,Wij verbazen ons er over dat de rechtbank dit gewoon goedkeurt”, aldus Vlug. ,, Ik doe ook betalende zaken en daar wordt heel kritisch naar gekeken. De maatstaf is een vergoeding naar billijkheid en de gerechten zitten bij ons regelmatig te vlooien. Dan zeggen ze dat de reistijd of de uren voor bestudering van het dossier minder moet zijn geweest. Daar zitten ze eindeloos over te mieren.”

Volgens Vlug wordt er in vergelijkbare zaken wel degelijk door rechters ingegrepen als een advocaat een torenhoog tarief vraagt. Hij noemt als voorbeeld de mishandeling van de vader van Max Verstappen, waar de advocaat 700 euro per uur vroeg, maar van de rechter de helft kreeg toegewezen.

Wrang dat er voor een politieagent anderhalve ton wordt uitgetrokken en voor de gewone burger vinden ze zeshonderd euro eigenlijk al te veel.

,,Stel nu eens dat deze advocaat 1000 euro per uur rekent. Is dat nou billijk? Dan zeg je als Hof toch dat het prima is dat mensen dat zelf willen betalen, maar dat het volledige bedrag niet in aanmerking komt voor vergoeding? Het verbaast ons dat het Hof dat bedrag hier wel integraal heeft toegewezen.”

De SP heeft ondertussen aangegeven Kamervragen te gaan stellen over de zaak. De partij wil van de minister van Justitie en Veiligheid weten hoe het kan dat er in een relatief eenvoudige zaak een torenhoge declaratie kan worden toegewezen ‘terwijl er ondertussen aan alle kanten beknibbeld wordt op de vergoedingen voor strafrechtadvocaten in de gesubsidieerde rechtsbijstand’.Bron AD