Drieduizend agenten zitten ziek thuis oorzaak ook door onvermijdelijke arbeidsconflicten.

Bij de komst van de Nationale Politie in 2013, is ontdekt dat er bijna 3000 agenten ziek thuis zitten die nauwelijks contact hebben met hun werkgever. Dat zei voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB).

Hij zegt dat tegen tv-programma EenVandaag. Het gaat vaak om mensen die kritiek hebben geuit. Volgens hem deelt het UWV jaarlijks boetes uit aan de Nationale Politie voor het niet goed omgaan met zieke werknemers.

Gepest
De politieorganisatie gaat nog steeds niet goed om met interne kritiek, vinden de NPB en collega-politievakbond ACP. Politiemensen die zich kritisch uitlaten worden niet altijd serieus genomen, gepest of hun wordt het leven op een andere manier zuur gemaakt.
Vooral de ACP ziet een structurele houding en wil daarover in gesprek met korpschef Erik Akerboom en eventueel minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie.

Wanpraktijken
Volgens de bonden klopt de politie zich op de borst over de richtlijnen voor kritiek en klachten, maar gaat het er in de praktijk anders aan toe. Ze reageren op een situatie waarover het programma EenVandaag bericht: een agente krijgt na een kritisch geluid een arbeidsconflict waarna de politie haar op medische gronden zou willen ontslaan. Zowel de bonden als de politie willen niet op deze individuele zaak ingaan.
De ACP ziet echter meer van deze wanpraktijken ‘waarbij kunstgrepen worden toegepast om iemand de organisatie uit te krijgen’. Oorzaken van het gedoe zijn volgens de bond de veranderingen door de reorganisatie, de druk op leidinggevenden en de toegenomen

Werkdruk.
Onvermijdelijke arbeidsconflicten
Volgens de NPB is kritiek leveren binnen de politie nooit makkelijk geweest, omdat het een hiërarchische organisatie is. De bond constateert vooral problemen met mensen die (mentaal) ziek worden. De politie heeft daar weinig compassie mee en maakt het deze mensen nogal eens lastig, zegt een woordvoerder. “Helaas hebben alle politievakbonden hun handen vol om mensen goed te begeleiden die kritiek hebben binnen de politieorganisatie”, beaamt NPB-voorman Struijs.

De politie laat weten dat arbeidsconflicten in elke organisatie onvermijdelijk zijn, maar dat de politie die probeert op te lossen met gesprekken, mediation, vertrouwenspersonen, een meldpunt voor misstanden en andere regelingen, onder meer voor klokkenluiders.

Advertenties

Oud-SP’er Gesthuizen doet boekje open over Jan Marijnissen.

dracula marijnissen

Populist J. Marijnissen

Voormalig SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen haalt in een boek ongenadig hard uit naar haar partij en oud-voorzitter Jan Marijnissen in het bijzonder.

De voormalige parlementariër geeft een zeldzaam kijkje in de keuken van het gesloten bolwerk dat de Socialistische Partij (SP) tot voor kort was. Marijnissen wordt weggezet als niets minder dan een dictator, die geen spaan heel laat van zijn partijgenoten.

Een oud-medewerker van de SP kon donderdag op website tpo.nl uitgebreid citeren uit het boek van Gesthuizen, dat volgende week in de winkel ligt.

’Laatdunkend over vrouwen’

Vermeld wordt dat Marijnissen zich binnenskamers laatdunkend zou uitlaten over vrouwen en eigenhandig politieke thema’s als discriminatie, integratie en het midden-en kleinbedrijf van tafel veegde. Drank en woede-uitbarstingen zouden daarbij hand in hand gaan, aldus de boekbespreking op TPO. Ook wordt vermeld dat Agens Kant een anorexia-probleem zou hebben.

Huidig leider Emile Roemer lijkt al afgeserveerd en zou binnenkort worden opgevolgd door Marijnissens dochter Lilian.

’Verkiezing Meyer niet eerlijk’
Gesthuizen vermoedt dat de verkiezing van Ron Meyer tot partijvoorzitter niet eerlijk is verlopen en schermt met gemanipuleerde mandaten van partij-afdelingen. Ook beschrijft ze dat de eveneens uit de Kamer vertrokken Harry van Bommel en Farshad Bashir haar bondgenoten zijn.

Bashir laat desgevraagd weten dat het boek ’heftig’ is. „Maar er staan geen onwaarheden in.” Over Marijnissen is Gesthuizen hier en daar nog mild, vindt Bashir. „Hij was een bullebak.”

’Geen commentaar’
Partijvoorzitter Ron Meyer, voorman Emile Roemer en Jan Marijnissen willen tot nu toe geen commentaar geven op de aantijgingen van Gesthuizen.

Hoe meer we investeren in Afrika, hoe meer migratie naar Europa: muren opwerpen heeft geen zin.

                                                                 Ton Dietz, midden

Migratie is een gegeven, doe er je voordeel mee.
Afrikakenner Ton Dietz voorspelt dat stijging van de welvaart in Afrika zal leiden tot een exodus uit het continent. En muren opwerpen is een slecht idee.

‘Migratie? Wen er maar aan. Afrikanen zijn on the move en dat blijven ze, in toenemende mate bovendien.’ Meer mobiliteit is immers het logische gevolg van de combinatie van bevolkingsexplosie, klimaatverandering en welvaartsgroei. ‘Inderdaad… welvaartsgroei: hoe meer we investeren in Afrika, hoe meer migratie naar Europa. Het heeft geen zin om dat te gaan zitten ontkennen en muren op te werpen’, zegt hoogleraar geografie Ton Dietz, die deze maand afscheid neemt als directeur van het Afrika Studie Centrum aan de Universiteit Leiden.

Onder Ton Dietz groeide het Afrika Studie Centrum uit tot een toonaangevend kennisinstituut waar studenten vanuit de hele wereld in allerlei disciplines onderzoek doen naar de kansen en ontwikkelingen op het Afrikaanse continent. In de begintijd van zijn hoogleraarschap uitte Dietz zich ‘als wetenschapper’ altijd voorzichtig over zijn geliefde continent, nu durft hij stelling te nemen en schuwt hij verontrustende langetermijnvoorspellingen niet.

In zijn werkkamer in de Universiteit Leiden schetst hij deze morgen de scenario’s voor de toekomst. Eerst de feiten. De bevolking van Afrika groeide van 230 miljoen in 1950 tot 1,2 miljard nu. In 2100 is de bevolking naar schatting bijna verviervoudigd tot 4,4 miljard. De helft van de bevolking is nu onder de 20 jaar. ‘Dit demografische gegeven biedt kansen maar tegelijkertijd ook dreigingen. Al die jongeren zijn steeds beter opgeleid, hebben via hun mobiele telefoons toegang tot informatie en gaan op zoek naar een beter bestaan. Logisch.’

Veruit de grootste migratiebewegingen spelen zich af binnen Afrika; van het platteland naar de steden, van het binnenland naar de kust en van het ene naar het andere Afrikaanse land. Slechts 1,3 procent van de Afrikanen – 16 miljoen mensen – woont buiten het continent. Maar dat kan snel veranderen naarmate het welvaartsniveau stijgt. Hoe meer financiële middelen, hoe eerder jongeren hun migratiedroom waar kunnen maken. Uit onderzoek van Dietz’ ‘gewaardeerde collega’ en oud-student, de migratiedeskundige Hein de Haas, blijkt dat het omslagpunt bij een jaarinkomen ligt van ongeveer 7.000 euro. Pas dan neemt de migratieaandrang af omdat er lokaal voldoende perspectief is.

‘Meer dan de helft van Afrika leeft nog onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag’, zegt Dietz. ‘Het gaat dus nog decennia duren voor dit omslagpunt wordt bereikt.’
U voorspelt een exodus uit Afrika? Miljoenen migranten meer zullen hun geluk in Europa komen beproeven?

‘Veel Afrikaanse landen zitten op de weg omhoog. Er is economische groei, meer stabiliteit en beter onderwijs. Dat trekt investeerders aan die banen creëren en zo stijgt de welvaart. Dat proces zal zich vertalen in internationale migratie, of je nu wil of niet. In de meer ontwikkelde landen als Marokko, Egypte, Ghana en Tunesië woont gemiddeld meer dan 3 procent van de bevolking buiten het continent. Ze vertrekken niet alleen naar de VS en Europa, maar in toenemende mate naar Azië en de Golfstaten, waar veel werk is. Dit heeft een aanzuigende werking op achterblijvende familie.

Ze vertrekken niet alleen naar de VS en Europa, maar in toenemende mate naar Azië en de Golfstaten, waar veel werk is.

‘Tientallen Afrikaanse landen zitten nog in de laagste ontwikkelingscategorie van de Human Development Index, waarin nog geen 1 procent van de bevolking buiten het continent woont. Als die landen zich verder ontwikkelen valt te verwachten dat ook zij opschuiven richting een gemiddeld emigratiecijfer van 3 procent en dan spreek je over miljoenen Afrikanen die op drift raken. Alleen al in Nigeria gaat het om 5 miljoen nieuwe potentiële migranten.’

Die grote aantallen verontrusten burgers in Europa. Wat kun je er tegen doen?

Hoe meer geld het criminele circuit in rolt, hoe meer omkoping van douane, politie en instituties.

‘Muren opwerpen helpt in elk geval niet. Europa besteedt 1 miljard euro aan de bestrijding van mensensmokkel, evenveel als de smokkelaars in de Sahel en Noord-Afrika eraan verdienen. Het is een duivels dilemma voor Europa, dat de illegale migratie vanuit Libië probeert te stoppen: hoe harder je dat probeert, hoe meer mensensmokkel en ontwrichting. Hoe meer geld het criminele circuit in rolt, hoe meer omkoping van douane, politie en instituties. Die corrumpering van het veiligheidssysteem werkt averechts in de bestrijding van migratie. Sterker: de instabiliteit drijft nieuwe generaties gefrustreerde jongeren tot migratie.’

U pleit voor legale migratieroutes?
‘Het is evident dat Europa een realistischer migratiebeleid moet uitstippelen, dat migratie als gegeven neemt. Als je daarbij rekening houdt met de behoeften op de arbeidsmarkt, kunnen er bewuste keuzes worden gemaakt. Veel sectoren in Europa kampen met tekorten aan arbeid vanwege de vergrijzing of omdat mensen bepaald soort werk niet meer willen doen. Die behoefte moet je in kaart brengen zodat je migranten gericht kunt uitnodigen; verruim de mogelijkheid om naar Europa te komen met tijdelijke seizoensarbeidscontracten, blue cards en studievisa.

‘Voor de mensen die niet welkom zijn moet je hard en duidelijk zijn, om te voorkomen dat gevoelens van xenofobie in de samenleving blijven opspelen. Het is begrijpelijk dat mensen moedeloos worden over het onvermogen om illegalen uit te zetten of over de politiekcorrecte ontkenning van het feit dat er terroristen tussen de vluchtelingen kunnen zitten. De legitieme zorgen over migratie aan de onderkant van de samenleving zijn veel te lang ontkend.’

Migranten legaal aantrekken. Wat lost dat op?
‘Migranten sturen miljarden terug naar huis waarmee ze de lokale economie stimuleren. Als het ze eenmaal goed gaat keren ze vaak terug om bedrijfjes te beginnen met familieleden waardoor mensen aan het werk worden geholpen. Deze geldzendingen en circulaire migratie, waarbij migranten regelmatig terug gaan naar waar ze vandaan komen, moet Europa van alle kanten stimuleren; met fiscale voordelen, tijdelijke arbeidsvisa, studiebeurzen, startsubsidies of microleningen. Ontwikkeling stimuleer je met ondernemerschap, niet met giften – die les hebben we wel geleerd.

‘Het vliegwieleffect in Afrika kan optreden wanneer je migranten juist toestaat om met een been in hun geboorteland te blijven staan. In Nederland doen we het tegenovergestelde door ze te dwingen om voor een nationaliteit te kiezen. Of door ze het reizen moeilijk te maken zoals nu in de VS gebeurt. Veel Afrikaanse moslims durven Amerika nu niet uit omdat ze bang zijn dat ze er niet meer inkomen.’

U gelooft nog steeds in de economische potentie van Afrika?

Als Afrika zijn energieprobleem heeft opgelost, is dat het startsignaal voor een industrialisatiegolf.

‘Ik ben heel positief. Er is veel creativiteit en kennis bij jongeren en de roep om beter leiderschap en goed bestuur klinkt steeds luider. In steden in landen als Burkina Faso en Senegal zijn jongeren de straat opgegaan om veranderingen op te eisen en met succes. Er komen betere wegen, er wordt geïnvesteerd in duurzame energie zodat Afrikanen niet meer afhankelijk zijn van buitenlands gas en olie. Als Afrika zijn energieprobleem heeft opgelost, is dat het startsignaal voor een industrialisatiegolf.

Het mooiste voorbeeld van de potentie in Afrika is de explosie van de ijsconsumptie.

‘Nu al zie je dat de verstedelijking ook een positieve uitstraling heeft op het platteland; boeren komen uit hun lethargie en gaan produceren voor de consumptiebehoefte van de stedelingen. Er is een nieuwe elite van steenrijke Afrikaanse ondernemers die veelbelovende bedrijven in de bouw- of melkindustrie opzetten. Het mooiste voorbeeld van de potentie in Afrika is de explosie van de ijsconsumptie. De ijsimport groeide van 9 miljoen euro in 2001 naar 70 miljoen in 2014, waarvan de helft van het ijs nu nog in Zuid-Europa en de andere helft in Zuid-Afrika wordt geproduceerd.

Het betekent dat er nog een wereld te winnen valt om de productie in eigen hand te nemen, maar het zegt ook dat er steeds meer consumenten zijn die zich deze luxeproducten kunnen veroorloven en dat er dus blijkbaar nu voldoende elektriciteit is in de supermarkten om ijs te verkopen.’

Tot zover de kansen. Dietz ziet ook de keerzijde. Jongeren raken gefrustreerd door het gebrek aan economische mogelijkheden in hun regio, maar ook door de vaak nog hardnekkige patronen van slecht bestuur, nepotisme, corruptie, religieuze of etnische onderdrukking en achterstelling. Dan keren ze zich tegen het regime of de heersende – religieuze – elite, radicaliseren of worden vatbaar voor terreurbewegingen zoals bijvoorbeeld Boko Haram die in Noord-Nigeria en de rest van de straatarme en achtergestelde regio rond het meer van Tsjaad op deze sentimenten heeft weten in te spelen.

In heel Afrika smeult onvrede. Er hoeft maar iets te gebeuren of de vlam slaat in de pan. Voedseltekorten, dalende olieprijzen, opspelende religieuze sentimenten of een politieke crisis kunnen het lontje aansteken en nog eens miljoenen Afrikaanse migranten op de vlucht doen slaan, waarschuwt Dietz. Dit zijn dan geen ‘economische migranten’ op zoek naar een beter leven maar ‘echte’ vluchtelingen en een groeiende groep door Dietz aangeduid als ‘lifestyle-migranten’: mensen die zich niet willen laten onderdrukken in hun leefstijl zoals homoseksuelen of anders-gelovigen.

Egypte, Nigeria en Zuid-Afrika: Dit zijn tikkende tijdbommen. Levensgevaarlijk.

Er is bovendien een toenemende vlucht van jongeren die aan het juk van hun ouders en grootouders proberen te ontsnappen. ‘Vooral vanuit Ghana en andere West-Afrikaanse landen vluchten momenteel veel jongeren naar Europa om onder de familiedruk uit te komen’, zegt Dietz.

Er zijn de jongeren die al in de stad wonen en studeren maar worden gedwongen om terug te keren naar hun dorp om gezaghebbende clanposities over te nemen. Ze willen niet terugkeren naar het traditionele plattelandsleven van hun ouders en kiezen dan voor Europa. Een ander fenomeen dat Dietz signaleert, is dat jongeren steeds langer moeten wachten tot ze land of posities kunnen overnemen en een gezin kunnen beginnen. Hun ouders en grootouders blijven immers steeds langer leven.

Nu Dietz zich ‘niet langer verschuilt achter gematigde wetenschappelijke uitspraken’, durft hij wel te zeggen dat hij zich grote zorgen maakt over drie specifieke landen: Egypte, Nigeria en Zuid-Afrika. ‘Dit zijn tikkende tijdbommen. Levensgevaarlijk.’
U vreest migratie uit de meest welvarende landen van Afrika?
‘In Egypte staan alle seinen op rood. Het ging daar jaren goed door inkomsten uit olie en toerisme, bovendien was het land onder Mubarak de donor darling van de Verenigde Staten. Het toerisme is ingestort, olie moet inmiddels worden geïmporteerd, inkomsten uit Libië, Irak en Syrië zijn weggevallen en de VS is niet langer de belangrijkste graanleverancier maar moet die positie door klimaatveranderingen afstaan aan Rusland en Oekraïne.

‘Deze veranderingen hebben enorme geopolitieke consequenties. Wat als Rusland die machtskaart gaat uitspelen en op een dag stopt graanleveranties te subsidiëren? Wat als het regime gaat wankelen onder voedseltekorten en de smeulende onvrede over de onderdrukking van de Moslimbroeders tot uiting komt? En daarbij komt: de bevolking van Egypte verdubbelt tot 150 miljoen aan het eind van deze eeuw, terwijl de hoeveelheid vruchtbare landbouwgrond afneemt en irrigatiewater een groter probleem wordt. Klimaatveranderingen, met name langs de kusten waar de meeste Afrikanen naartoe trekken voor werk, zullen de komende decennia miljoenen mensen op de been brengen.’

Maar waarom vormt Zuid-Afrika een bedreiging… en Nigeria?
‘De situatie in Zuid-Afrika is vreselijk onvoorspelbaar. Er wordt openlijk geflirt met het model van Zimbabwe onder Mugabe; eerst een kladderadatsch – een totale ineenstorting – en dan opnieuw opbouwen. President Zuma’s belangrijkste opponent, Julius Malema, roept zelfs op tot geweld tegen blanke boeren. Als het misgaat in Zuid-Afrika vluchten niet alleen honderdduizenden blanken terug naar Europa en de rest van de wereld, maar zijn ook 2,5 miljoen Afrikanen uit andere landen hun werk kwijt.

‘In Nigeria, dat al zucht onder een zware economische en politieke crisis, zie je dat religieuze groepen verharden en zich tegen elkaar keren. In het zuiden heeft het radicale christendom alle macht, in extreme pinkstergemeenschappen wordt letterlijk de boodschap uitgedragen dat iedereen die geen lid is, het niet verdient gesteund te worden of zelfs te mogen leven. Vertrouw zelfs je eigen moeder niet, zo wordt gezegd. Hiermee wordt een klimaat van uitsluiting en haat gekweekt dat heel gevaarlijk is. In het noorden gebeurt het zelfde met de radicale islam. Veel Fulani, de oorspronkelijke nomaden uit de Sahel, van Senegal tot Kameroen zijn aan het radicaliseren.’

Is gebrekkig leiderschap niet hét probleem van Afrika?

‘Er zijn drie soorten leiderschap: politiek, religieus en economisch. Je ziet in landen als Rwanda, Kenia, Angola en Ethiopië dat de politiek meer verknoopt raakt met economische belangen. Dat heeft wel een corrigerende werking op de kwaliteit van bestuur, al is dat ook fragiel zoals we nu in Ethiopië zien met de onderdrukking van de etnische groep de Oromo.

‘Op stedelijk niveau gebeurt echt veel positiefs; er ontstaan creatieve hubs in steden als Nairobi en Johannesburg. Er staan jonge lokale bestuurders op met een langetermijnvisie; die zorgen voor elektriciteit en toegangswegen in de sloppenwijken, dat het vuilnis wordt opgehaald. We kijken te veel naar politiek leiderschap op nationaal niveau en dan zien we oude clichés bevestigd. Er is veel innovatief leiderschap buiten die nationale politieke circuits.’

Het lijkt een duivels dilemma: Meer stabiliteit en welvaart leidt tot meer economische migranten, minder stabiliteit tot meer ‘echte’ vluchtelingen. Wat is het beste recept om migratie in goede banen te leiden?

‘Versnel de economische ontwikkeling in Afrika zodat het omslagpunt van immigratie en emigratie sneller bereikt wordt; niet pas na 2100, maar enkele decennia eerder. Er moet een combinatie komen van een ‘agrarische revolutie op zijn Afrikaans’ en massale investeringen in groene energie en industrialisatie die werkgelegenheid creëert. Daarnaast moeten er veel meer meisjes naar de middelbare school. Als zij zich kunnen ontwikkelen, trouwen ze minder jong en nemen ze minder kinderen. Dat is de zekerste manier om bevolkingsgroei af te remmen.’

Oorspronkelijke bevolking in de toekomst in minderheid?

 

In Amerika is het al bijna zo ver. De blanken Amerikanen zal in aantallen in de toekomst de minderheid worden van de totale bevolking. Blanke Amerikanen zullen na 2042 een minderheid in de VS vormen, acht jaar eerder dan de demografen tot dusver verwachtten.

Dat blijkt uit de jongste cijfers van het US Census Bureau. Je ziet nu weer, dat blanken minderheids groepen zich laten gelden. Onlangs zijn er al slachtoffers gevallen met uitbrekende rellen tussen linkse anti-fascistische en rechtse Ku Klux Klan aanhangers. Met een beeldenstorm als aanleiding. Maar dit geweld wat er gepleegd is gaat veel dieper dan de beelden bestorming alleen.

Ook  Nederland zal in de toekomst te maken krijgen met de zelfde situatie. Door de groepen buitenlanders uit kans arme landen. Die zich zelf vanaf het begin dat men in Nederland ging wonen isoleerde. Deze mensen zullen zeer waarschijnlijk. In de verre toekomst de meerderheid gaan vormen In Nederland. En met het verzoek van hun Turkse leider om zoveel mogelijk kinderen te maken in het Westen zal dat alleen maar doen versnellen.

ODBned: Het OM had zich nooit mogen mengen zaak Demmink.

thU1O22AOZ

Ministerie ter bescherming van ambtenaren en overheid.

OM partij in deze zaak!

Als men in Nederland een echt clean onderzoek had willen starten dan had het OM buitenspel gezet moeten worden. Het OM wat toch al een omstreden organisatie is geworden in de loop der jaren. Ook juist door deze zaak. Doet hun geloofwaardigheid tot nul reduceren. Met het verzoek aan de rechtbank. Te stoppen met de vervolging? tegen hun  ex  baas Demmink.

Er bestaan nu eenmaal slechte mensen op de wereld dus ook in bedrijven en overheidsinstellingen. Juist als OM heb je de verplichting tegen de maatschappij om je ministerie clean te houden. Doe je dat niet, zaai je op langer termijn oncontroleerbaarheid onder het volk.

De regering heeft het laten afweten. Dit verhaal Demmink is te groot om gerechtigheid te doen geschieden. Men heeft een veroordeling weten te voorkomen. Om verdere schade en openbaringen van foute betrokkenen te voorkomen.

Ja wel met veel omwegen, namelijk via het rechtelijke theater. En vooral met de vele jaren die het theater reeks geduurd heeft. Het is ziekmakend om te zien hoe men in Nederland om gaat met dit soort zaken. Waar foute misdadige functionarissen beschermt worden tot de dood. En de burger als strond verplet word.

Ja als er een clean onderzoek had plaats gevonden door een bedrijf die geen banden met regering en het OM had gehad. En een onafhankelijke rechter? En met het bewijs van de advocaat slachtoffers had deze zaak anders beoordeeld geworden.

Maar als je als ambtenaren buitensporige schandalige en criminele praktijken er op na houd in werktijd en daarbuiten. Is dat aanleiding voor regering en top ambtenarij omdat  binnenskamers te houden. Het is maar hoe je je gedraagt hoe crimineler, hoe meer je beschermd word. En houd het dus nooit op. Net zoals het koloniale verleden altijd is afgeschermd.

Het OM -politiek -beïnvloedbaar-Willekeur-OMslagerij keurd zijn eigen vlees- Corrupt. Overheids gedrochten ontwikkelen in de toekomst weerstand- Kweken voedingsbodem. Overheid witte boorden terroristen. Indoctrinatie houd uiteindelijk geen stand.

 

Voormalig topambtenaar van Justitie Demmink definitief niet vervolgd.

demmink

Voormalig topambtenaar van Justitie Joris Demmink wordt niet vervolgd voor seksueel misbruik van minderjarigen. Het gerechtshof in Arnhem heeft vrijdag bepaald dat het Openbaar Ministerie mag stoppen met de vervolging.

Het OM had het hof daarom gevraagd.
Na een zogenoemde artikel 12-procedure had het hof het OM opdracht gegeven de beschuldigingen nader te onderzoeken. In een verzoek om te stoppen met het onderzoek, liet het OM eind juni weten ”dat er geen redelijk vermoeden bestaat dat Demmink zich in de jaren 1995-1997 heeft schuldig gemaakt aan de verkrachtingen waar twee – destijds – minderjarige Turkse jongens aangifte van deden”.

Er is onderzoek gedaan in Turkije, maar daar kwam niets uit. Daarnaast is ook in Nederland een feitenonderzoek uitgevoerd, waarbij de Rijksrecherche alle signalen van seksueel misbruik door Demmink heeft onderzocht. Ook dit heeft volgens het OM geen strafbare feiten opgeleverd.

Speculaties
Het hof concludeert dat er een ”zeer uitgebreid en gedegen” onderzoek heeft plaatsgevonden ”waarbij geen steen op de andere is gelaten”. Naar het oordeel van het hof heeft het onderzoek ”overtuigend” aangetoond dat er ”slechts sprake is van speculaties en veronderstellingen”.
Demmink, voormalig secretaris-generaal op het departement van Veiligheid en Justitie, ligt al jaren onder vuur vanwege beschuldigingen van seksuele misdrijven.

Rijksrecherche
Er is onderzoek gedaan in Turkije, maar daar kwam niets uit. Daarnaast is ook in Nederland een feitenonderzoek uitgevoerd, waarbij de Rijksrecherche alle signalen van seksueel misbruik door Demmink heeft onderzocht. Ook dit heeft volgens het OM geen strafbare feiten opgeleverd. Bron:msn

Lot Zuid-Afrikaanse president Zuma aan zijden draadje: dinsdag anonieme stemming over motie van wantrouwen.

zuma moet weg

Na maanden van toenemende onrust in Zuid-Afrika wordt president Jacob Zuma mogelijk van zijn troon gestoten. Dinsdag houdt het parlement een anonieme stemming over een motie van wantrouwen tegen de van corruptie en economisch wanbeleid beschuldigde Zuma.

De oppositie drong al maanden aan op een anonieme stemming omdat die dissidente leden van de regeringspartij ANC over de streep zou trekken om tegen hun partijleider te stemmen.

Zuma overleefde al zes keer een niet-anonieme motie van wantrouwen. Maandag ging parlementsvoorzitter Baleka Mbete akkoord met het verzoek om anonimiteit. Daarmee wil ze laten zien ‘dat het parlement luistert naar het Zuid-Afrikaanse volk’, zo lichtte ze toe op een persconferentie.

De motie is ingediend door de belangrijkste oppositiepartij Democratische Alliantie en moet door 201 van de 400 parlementsleden worden gesteund. Gezien de toenemende onvrede over Zuma en de intense verdeeldheid binnen het ANC, is het bepaald niet ondenkbaar dat dit gebeurt. De oppositie heeft ‘slechts’ 50 van de 249 ANC-zetels nodig om Zuma en zijn kabinet ten val te brengen.

In Kaapstad werd maandag een protestmars gehouden richting het parlementsgebouw. Ook voor dinsdag staan in het hele land demonstraties op de agenda.

President Zuma wordt al sinds zijn aantreden in 2009 achtervolgd door corruptieschandalen. De druppel vormde het schandaal vorig jaar rond de verbouwing van zijn privéwoning die hij op kosten van de staat had laten uitvoeren. In april verraste Zuma vriend en vijand door zijn gerespecteerde minister van Financiën, Pravin Gordhan, te ontslaan. Gordhan gold als een solide bewaker van de schatkist tegen corrupte politici en hij durfde de toenemende invloed van buitenlandse zakenlui zoals de Indiase familie Gupta, waarmee Zuma nauwe banden onderhoudt, aan de kaak te stellen.

Potentiële opvolgers lopen zich al warm.

Het ontslag van Gordhan gaf de al kwakkelende Zuid-Afrikaanse economie een extra dreun, maar het wegvallende vertrouwen van beleggers en de nationale en internationale kritiek op zijn handelen leek Zuma niet te deren. Hij wilde van geen opstappen weten, ondanks de toenemende protesten in het land. Achter de schermen lopen potentiële opvolgers zich ondertussen al warm. Binnen het ANC is dat vooral de huidige vicepresident Cyril Ramaphosa.

Malema die in 2012 het ANC uitgezet omdat hij verdeeldheid zou zaaien, manifesteert zich steeds luider met zijn partij, de Economische Vrijheidsstrijders,

Daarbuiten moet hij de toenemende invloed van Julius Malema vrezen. Malema, die in 2012 het ANC werd uitgezet omdat hij verdeeldheid zou zaaien, manifesteert zich steeds luider met zijn partij, de Economische Vrijheidsstrijders.

Hij zet openlijk aan tot geweld tegen blanke boeren, pleit voor gratis onderwijs en nationalisaties van mijnen en landbouwgrond naar het voorbeeld van Zimbabwe.

Hiermee spreekt hij een groot deel van de arme zwarte kiezers aan. Zij voelen zich verraden door het huidige corrupte ANC en hekelen de gematigde lijn van voormalig ANC-leider Nelson Mandela die de positie van zwarte Afrikanen ‘duidelijk niet’ heeft weten te verbeteren en blanken ‘in het zadel’ heeft laten zitten.

De radicale toon van Malema spreekt velen aan, maar hij stuit anderen tegen de borst met openlijk racistische en seksistische uitspraken. Zo noemde hij Indiërs deze week ‘nog erger dan blanken’ en schopt hij regelmatig tegen de in Zuid-Afrika sterke vrouwenbeweging.

ODBned:Hoe lang is de houdbaarheids datum geldig voor democratie in Nederland?

Kan democratie zich zelf opdoeken in een komend tijds- gewricht?

Zal in Nederland in de toekomst een einde komen aan democratie.

Het is de vraag hoeveel immigranten en het nageslacht een democratie of een dictatuur koesteren. Kunnen zij een bepalende factor worden in de toekomst?

Als we een democratie 100 procent laten werken dan is het mogelijk dat er in Nederland een einde komt aan de liberale democratie. Dat is natuurlijk absoluut niet wenselijk. De Nederlandse democratie is natuurlijk niet echt realistisch en representatief te noemen. En zeker niet vanzelfsprekend meer in de toekomst, zoals het er nu naar uitziet.

Maar ondanks deze democratie niet realistisch is, moet het wel ”verdedigd” worden. “Zij” moet verdedigd worden tegen huidige antie democratische groeperingen die zich hier in Nederland bevinden. De vraag is hoeveel mensen zich gaan aansluiten in de toekomst.

Waarom moet de democratie beschermd worden?, er zijn in Nederland groepen minderheden die anti democratisch denken. Hun geloof belemmerd democratisch denken en om anders te zijn. En staat daardoor de democratie haaks in de weg in Nederland. En in de andere Europese landen. “Tot op heden nog zonder gevaar voor de democratie”.

Ze zijn zo geïndoctrineerd in het verleden in hun vaderland van generatie op generatie. Dat ze hun geloofsovertuigingen hoe ze moeten leven volgens hun geloof. Altijd zullen en moeten opvolgen!

Minderheden komen uit armoelanden waarvoor verkort, de “tijd” nagenoeg eeuwen stil heeft gestaan.

Deze groep gelovige brengen het extreme geloof weer over op hun kinderen, die in het Westen wonen zoals in Nederland. Het is voor deze groep mensen blijkbaar de enige manier om hun leven zo te leven. De Europese normen en waarden en die van Nederland, komen niet overeen met hun geloofs normen en waarden. Ze houden zich stijf vast aan hun eigen normen en waarden. Maar omdat men wel gebruik maakt van de Nederlandse democratie. En dus stemrecht hebben is er nu al een niet democratische partij door ontstaan.

Nederland is een niets aan de hand landje nog wel! Een landje die decennia lang in een diepe winterslaap verkeerd. En dus geen gevaar zien afkomen betreffende hun Vaderland. “Verdeeld” en niet nationalistisch is, laat staan op een goede manier. Terwijl er onder de minderheden van andere afkomst. Geboren buiten en in Nederland extreem nationalisten leven dat niet Nederland vertegenwoordigd.

De vrijheden die deze immigranten en hun kinderen die geboren zijn in Nederland hebben gekregen van de  Nederland Staat. Op de eerste plaats een Nederlands paspoort. Wat voor hun niet meer is dan een reisdocument, het recht van wonen en het hun even veel rechten geeft als de oorspronkelijke bevolking. Ieder ander volk zou door deze gelukkige omstandigheden die men heeft gekregen van een andere Natie zo snel mogelijk willen integreren. Maar deze minderheid van nu nog de minderheid groepen in Nederland willen dat kennelijk niet. En willen en kunnen ze mogelijk de democratie hier door aantasten in de toekomst. Dat zou het begin van het verval van een democratie kunnen betekenen.

Met de stukken plaatsen van de puzzel “het paard van Troje” is een begin gemaakt.

Goed beschouwd is het een kwestie van tijd. Dat er waarschijnlijk meer individuen onder de bevolking af willen van democratie. Het is dan een rekensom van hoeveel anders denkende die geen democratie willen, er bij komen in Nederland.

Afgezien van dat, is het de vraag hoeveel anders denkende in de toekomst in Nederland worden toegelaten. Hoe meer men toelaat, hoe meer en sneller de kans op het einde van een democratisch stelsel  in Nederland.

Je kunt je afvragen wat deze groep van deze minderheden nog meer willen? Dan het toestaan door Nederland hun afwijkende geloof dagelijks te mogen practiceren wat frictie geeft om te integreren en te functioneren en te werken in de Nederlandse maatschappij.

Je hoort een rechtsfilosoof tijdens een tv uitzending op 30 juli 2017 zeggen als de democratie gevaar loopt bijvoorbeeld door een politieke partij. Die dan verbannen zal worden uit de regering. Hij benadrukt dat het uitsluiten van een partij wel bepaald moet worden door een rechter. Klopt het dan, dat dit democratisch handelen is van een regering die de kiezers dus de bevolking vertegenwoordigd?

Of is het ondemocratisch. De bevolking bepaald uiteindelijk bij een echte democratie wat het word namelijk, een democratie of anders! De Nederlandse regering heeft al eerder nog maar kort geleden. De democratie geschonden, om een na de grootste partij van Nederland schaakmat te zetten. Met dit ondemocratisch besluit van de partijen zijn geen rechter en kiezers aan te pas gekomen.

Nederland een modern land moet een echte liberale realistisch en representatieve democratie worden. Nederland met zijn democratie, moet met het gevaar op de loer sterker uit de bus komen. Het roer moet om, een frisse nieuwe start met modern denkende mensen.  Die oude kliek heeft zijn tijd verspeeld. (Oude politici) maak plaats voor het tijds- gewricht het huidige tijdvak waarin we nu leven om veel belangrijke, beslissende gebeurtenissen te  nemen door realistiche politici voor een andere en betere toekomst dan jullie voor ogen hebben snel AUB.

Modern Nederland moet vooruitstrevend blijven. Want het door ontwikkelen van een volk. Mag niet belemmerd worden door immigranten en hun nageslacht. Die al tientallen jaren in Nederland wonen. En hun eigen ontwikkeling op gebied van samen gaan met het volk. Opleiding volgen als voorbereiding op een baan. En ook erg belangrijk andere defenities van socialiseren in de weg staan vanwegen bijvoorbeeld het leven leiden volgens hun eeuwen oude geloof overtuiging. En simpelweg meer macht willen vanwegen hun manier van leven voor hun geloof.

(Oude politici) U moet het zo zien dat regeren ook onder andere betekend. Dat je net zoals je een bedrijf leid gemaakte plannen steeds maar weer moet aanpassen. Om het bedrijf stabiel en gezond te houden. Anticiperen dus op gevaar en het behoud van het bedrijf. Dat moet altijd prioriteit nummer een zijn. Denk u allen eens een keer in het belang van Nederlanders en Vaderland maak plaats. Bron:ODB.ned

 

Strijd om vrijlating Jaitsen (72) uit cel VS kan nu écht beginnen. 33 jaar onterecht vast.

vrijlating Jaitsen Jaitsen Singh

33 jaar onterecht vast?

Na tientallen jaren van uitzichtloze detentie lijkt er nu een vleugje hoop te zijn voor Jaitsen Singh, de Nederlander die al 33 jaar vastzit in de Verenigde Staten vanwege de moord op zijn vrouw en dochter.

Nu blijkt dat Singh mogelijk ten onrechte veroordeeld is tot 56 jaar cel doen de stichting PrisonLAW en zijn zus Sieta er alles aan om de 72-jarige man vrij te krijgen. Ze zamelen geld in voor een herzieningszaak.

Met een crowdfundingsactie is al bijna 50.000 euro opgehaald. Sinds de zaak media-aandacht en bemoeienis van de Kamer kreeg is het balletje in de zaak-Singh gaan rollen. Daarom startte PrisonLAW vorige week een inzamelingsactie om de gedetineerde man vrij te krijgen middels een herzieningszaak in Amerika.

PrisonLAW heeft 60.000 euro als streefbedrag ingesteld, maar volgens Singhs advocate Rachel Imamkhan kan dat bedrag nog flink oplopen. ,,Dit proces kan jaren duren. We hebben het wel over Amerika, hè?”

Luchtje
Het dossier van Singh bestaat uit 43 verhuisdozen vol papier. De privédetectives moeten – op uurtarief – de dossiers lezen en op zoek naar getuigen Advocate Rachel Imamkhan
De zaak doet denken aan Romano van der Dussen, de Nederlander die jaren onterecht achter slot en grendel zat vanwege de verkrachting van een vrouw in 2003. Na twaalf jaar gevangenis werd hij vrijgesproken. Singh, die in 1986 al werd veroordeeld en volgens zus Sieta in slechte conditie is, zit echter nog vast. Mogelijk ten onrechte, zo vogelde De Volkskrant onlangs uit.

Singh zou zijn vrouw en dochter hebben laten vermoorden, maar aan die veroordeling zit een luchtje. Zo rustte de strafzaak op de verklaring van een verslaafde, die geld kreeg van de openbaar aanklager voor zijn bekentenis. De kroongetuige wilde zijn verklaring intrekken, maar overleed voordat dat officieel kon worden bekrachtigd. Singh heeft nooit schuld bekend.

Overheid
Ook de overheid zou steken hebben laten vallen bij het bijstaan van de Surinaamse Nederlander. Zo zou hij onder meer twaalf jaar van zijn detentie nauwelijks bijstand of consulair bezoek uit Nederland hebben gehad. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat hij wel degelijk hulp heeft gekregen, maar Kamerleden van tien partijen willen de onderste steen boven krijgen en eisen dat Singh naar Nederland wordt overgeplaatst.

Intussen streeft PrisonLAW naar een herzieningszaak in Amerika. Met het opgehaalde geld wil de stichting aan de hand van privédetectives in de VS nieuw bewijs boven water halen. Ook worden de donaties besteed aan onder meer het inhuren van Amerikaanse advocaten, het aanvragen van een zogeheten ‘parole-procedure’ en het heropenen van de strafzaak. Vanwege de complexiteit van de zaak gaat er veel tijd en geld in het onderzoek van de privédetectives zitten.

Het dossier van Singh bestaat uit 43 verhuisdozen vol papier”, zegt Imamkhan. De privédetectives moeten – op uurtarief – de dossiers lezen en op zoek naar getuigen. Die zitten verspreid over het hele land.

Toen ik getuigen sprak, wist ik zeker dat er iets niet klopte aan de veroordeling
Advocate Rachel Imamkhan.

Onschuld
De advocate gelooft heilig in de onschuld van haar cliënt. De deal met de kroongetuige, het gebrek aan DNA-onderzoek met de technieken van nu: het is zomaar een greep uit de argumentatie van Imamkhan en PrisonLAW. Terwijl de zaak jarenlang op zijn gat lag, wil Imamkhan, tevens degene die Van der Dussen vrijpleitte in Spanje, met de crowdfundingsactie alles op alles zetten om Singh vrij te krijgen.

Doneren klik dan op https://www.geef.nl/acties/populair

We zijn heel blij met alle anonieme donaties. We hebben het eerst via ander wegen geprobeerd, maar dat lukte niet. Toen ik getuigen sprak, wist ik zeker dat er iets niet klopte aan de veroordeling. Na jaren van verdieping in de zaak kunnen we nu écht beginnen met het proces.Bron:AD.nl

 

Avaaz medewerker Özlemin in Turkije gearresteerd zonder officiële aanklacht. Vrijheid voor Özlem!

Avaaz-medewerker Özlem wordt in Turkije vastgehouden zonder officiële aanklacht.

Klik hier: https://secure.avaaz.org/nl/free_ozlem_loc/?beGnVkb&v=95526&cl=12863236175&_checksum=fa0147c4231ff474719c57f8b6257c92bc343b33e372f495e46ff967667f5502

Beste vrienden,

Avaaz-medewerker Özlem is gearresteerd in Turkije. Maar samen kunnen we haar vrij krijgen!

Özlem is zonder proces vastgezet nadat ze een bijeenkomst van mensenrechtenactivisten bijwoonde.

Voor de Turkse overheid is ze een van de vele slachtoffers van de zuivering van de publieke sector. Ze weten waarschijnlijk niet eens wie ze is.

Maar als wij er samen voor zorgen dat deze petitie overal ter wereld ondertekend wordt en als wij de media gebruiken om Özlem beroemd te maken, dan kan dit het hoofdpijndossier worden dat een overheid in politieke crisis er echt niet bij kan hebben.

Onze petitie wordt volgende week afgeleverd bij de EU-vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken — vlak voor een belangrijke vergadering met Turkije. Voeg dus snel jouw naam toe en vecht mee voor Özlem’s vrijlating:

Klik hier en vecht mee voor Özlems vrijlating

In Turkije worden duizenden mensen gearresteerd en ontslagen, enkel en alleen omdat ze het regime van President Erdogan niet steunen. Özlem is verstrikt geraakt in dit net, met negen andere Turkse mensenrechtenactivisten, maar voor de overheid heeft ze geen prioriteit. Het laatste wat Erdogan nodig heeft is een diplomatieke rel rondom een vrouw waar hij waarschijnlijk nog nooit van gehoord heeft.

Maar voor ons is Özlem ontzettend belangrijk. Ze werkt voor ons omdat ze de normen en waarden van de Avaaz-gemeenschap deelt, en zet zich al jaren in voor een wereld waarin niemand bang hoeft te zijn gearresteerd te worden vanwege inzet voor vrede, veiligheid, gerechtigheid en mensenrechten. Ze heeft honderden Avaaz-campagnes tot leven gebracht voor Turkse Avaazers.

Nu wordt ze vastgehouden onder dreiging van een belachelijke aanklacht: gewapend terrorisme. De enige wapens waar Özlem mee in aanraking is gekomen zijn het traangas en de wapenstokken die TEGEN HAAR gebruikt werden terwijl ze opstond voor mensenrechten.

Nu wordt het tijd dat wij opstaan voor haar, en voor de andere arrestanten. Als een miljoen van ons de petitie hebben ondertekend leveren wij deze rechtstreeks af bij de EU-vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken — vlak voor de belangrijke vergadering van volgende week. Vecht mee voor Özlem’s vrijlating:

Klik hier en vecht mee voor Özlems vrijlating

Onze gemeenschap heeft zich keer op keer ingezet voor de vrijheid van mensenrechtenactivisten. Van Saudi-Arabië tot Marokko en van Canada tot Indonesië. Dit raakt aan het hart van onze gemeenschap. Nu is een van onze eigen activisten in zwaar water geraakt — en heeft ze onze steun nodig. Laten we meer dan ooit laten zien waar deze gemeenschap toe en staat is — voor Özlem en haar vrienden.

Met hoopvolle groet,

Danny, Alex, Marigona, Luca, Emma en de rest van het Avaaz-team

Meer informatie:
Turkse autoriteiten arresteren mensenrechtenactivisten tijdens workshop (Global Voices)
https://nl.globalvoices.org/2017/07/turkse-autoriteiten-arresteren-mensenrechtenactivisten-tijdens-workshop/

Hivos: Arrestaties Turkije zijn een vorm van intimidatie (Trouw) https://www.trouw.nl/democratie/hivos-arrestaties-turkije-zijn-een-vorm-van-intimidatie~ae904bde/

In het Engels:

Turkey detains 10 at human rights meeting, U.S., EU concerned (Reuters)
https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-detentions-idUSKBN19R0E6

Turkey crackdown: Rights groups outraged by latest arrests (BBC)
http://www.bbc.com/news/world-europe-40532742

Rights defenders ‘must not be silenced,’ says UN office, urging Turkey to release activists (UN)
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57134#.WWUqKNPyuqA