OM verdedigd Demmink.

demmink

Voormalig topambtenaar Joris Demmink moet door het Openbaar Ministerie strafrechtelijk worden vervolgd op verdenking van verkrachting van twee Turkse jongens. Dat besloot het gerechtshof in Arnhem in 2014. Demmink was tot 1 november 2012 secretaris-generaal (de hoogste ambtenaar) van het Ministerie van (Veiligheid en) Justitie.

Deze beslissing van het gerechtshof maakt duidelijk dat het hof geen vertrouwen heeft in het Openbaar Ministerie over het onderzoek.

De belastende verklaringen door twee 2 Turkse mannen in het verleden. Zijn in het begin nooit opgepakt door het OM en door de rechtbank. In 2014 verandert de houding van de rechtsgang. Het gerechtshof te Arnhem eiste dat voormalig topambtenaar Joris Demmink. Door het Openbaar Ministerie strafrechtelijk vervolgd moet worden. Op verdenking van verkrachting van twee Turkse jongens.

Demmink.
Na zijn pensionering mag hij strafrechtelijk vervolgd worden.

Dat was een zeer interessante ontwikkeling in deze zaak. Het OM kreeg de opdracht de zaak tot op de bodem uit te zoeken in Nederland en Turkije. Diep gaande onderzoeken.

Het Openbaar Ministerie de (slager) die de opdracht krijgt van het hof. Zijn eigen vlees dat verdacht word giftig te zijn te keuren! Hoe doe je dat?

Het OM roept al jaren als advocaat ter verdediging van zijn hoogste baas Demmink. Dat er geen belastend bewijs is tegen hun baas secretaris generaal van het Ministerie van (Veiligheid en) Justitie. Maar hebben de feiten nooit op een rij gezet waarom er geen bewijs is.

Het feit dat het OM al jaren het onderzoek? frustreerde. Werkte in het voordeel van het OM, dus Demmink. Namelijk het bewijs materiaal waar het allemaal om te doen is. Het OM die als advocaat van Demmink bewust geen onderzoek in Turkije heeft gestart. Met doel om net zolang te wachten dat Turkije de zaak zou gaan sluiten wegens verjaring.

Het geroeptoeter van het Openbaar Ministerie voorgaande jaren. Wat je kon lezen in kranten en interviews op tv. En zelfs naar de  rechtbank toe. Om over de onschuld van Demmink  te pleitte was uitgewerkt.

Ondanks het gerechtshof nu een diepgaand onderzoek eiste. Heeft het OM de advocaat van Demmink.  Bereikt dat het mogelijk bewijs tegen de ex baas van het OM in Turkije verjaard is verklaard.

De vraag is nu waarom het OM Demmink blijft beschermen. Ook na zijn pensionering. Dat geeft het sterke vermoeden dat er meer aan de hand is?

De recente ontwikkelingen over het onderzoek.
Het OM verteld de burger eigenlijk hiermee. Dat ze minachtend zijn tegen over de slachtoffers en het gerechtshof.

Het OM de advocaat van Demmink verkracht de rechtstaat. Wat beslist het gerechtshof.

Het OM die deze beschuldigingen op hun manier zo hebben gefrustreerd. Dat het bewijs niet meer boven tafel kan komen door verjaring. Geeft zeker aan dat er wel degelijk bewijs tegen Demmink is. Gezien het feit van het verjaring plan van het OM de advocaat van Demmink.

Het OM heeft hierdoor dus geen gehoor gegeven aan het gerechtshof. Dit is het verkrachten van de rechtstaat en de vraag is wat het gerechtshof gaat beslissen.
Word dit een historische uitspraak van het gerechtshof tegen het OM.

Gaat het hof een neutrale onderzoeksrechter in zetten. Om in ieder geval de Turkse overheid er van te overtuigen. Dat de eventuele bewijzen tegen Demmink naar Nederland moeten. Om de zaak af te ronden die 2 Turkse mannen hebben aangespannen. Tegen de vervroegt gepensioneerde secretaris-generaal van het Ministerie van (Veiligheid en) Justitie. Bron:ODBned

Waarom heeft de regering nooit besloten om een onafhankelijk onderzoek te starten. En totaal buiten het Openbaar Ministerie om te gaan?

Hof buigt zich over vervolging Joris Demmink.

 

demmink

Het Gerechtshof in Arnhem buigt zich morgen over het voornemen van het Openbaar Ministerie (OM) om af te zien van de vervolging van oud-topambtenaar van Veiligheid en Justitie Joris Demmink. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen voor seksueel misbruik van minderjarigen gevonden. Het is aan het Hof om te beslissen of de zaak definitief stopt.

De voormalige justitiële topambtenaar Joris Demmink ligt al vijftien jaar publiekelijk onder vuur door geruchten en verdachtmakingen over seksueel misbruik van minderjarige jongens. Er liggen twee aangiftes van Turkse mannen die claimen in de jaren negentig in Turkije te zijn misbruikt door Demmink. Het OM heeft altijd gezegd geen aanwijzingen te zien voor strafbaar handelen.

De zaak tegen de voormalige topman leek eerder te stranden, tot het Hof in Den Bosch in 2014 oordeelde dat er alsnog een strafrechtelijk onderzoek moest worden gestart. Volgens het OM is er in dat onderzoek naar het misbruik in Turkije geen bevestiging gevonden van de eerder gedane aangiften. Justitie spreekt zelfs van ‘geen enkel belastend materiaal voor betrokkenheid van Demmink bij de beweerdelijke verkrachtingen’. Het OM geeft wel aan dat de Turkse autoriteiten geen medewerking hebben willen verlenen aan het onderzoek.

Opmerkelijk
De belangrijkste bevinding uit het onderzoek is dat Demmink in de jaren 1995, 1996 en 1997 ‘niet meerdere dagen achtereen aansluitend’ in Turkije is geweest. Dat is van belang omdat het beweerdelijke misbruik in die periode langer dan een dag zou hebben geduurd. Opvallend genoeg heeft Demmink zelf altijd gezegd in die bewuste periode helemaal niet in Turkije te zijn geweest.

Het OM zal het Hof in Arnhem morgen vragen de zaak definitief te laten rusten. De advocaat van de Turkse mannen, Adèle van der Plas, zal het Hof op haar beurt vragen alsnog de zaak beter te laten onderzoeken. Zij stelt dat er wel degelijk genoeg bewijs ligt tegen Demmink.

Hoewel het OM nadrukkelijk heeft gevraagd de zaak morgen in het openbaar te behandelen, heeft het Hof besloten om de zitting achter gesloten deuren te houden. De wet staat openbaarheid van deze procedure volgens het Hof niet toe.Bron:AD

Avaaz: 1,5 miljoen dieren levend verbrand!

Beste vrienden in Nederland,

Afgelopen weekend werden in Woudenberg 80.000 kippen levend verbrand. De meest recente in een reeks stalbranden in de intensieve veehouderij — binnen 10 jaar vonden bijna 1,5 miljoen dieren deze verschrikkelijke dood!

In 2014 scherpte de overheid de brandveiligheidsvoorschriften aan voor nieuw te bouwen stallen, maar voor bestaande stallen zijn deze hetzelfde als voor fabrieken voor toiletpapier! Dieren kunnen zich hier niet over uitspreken, maar wij kunnen dat wel! Laten we samen in de bres springen voor deze dieren en ervoor zorgen dat de brandveiligheid voor ALLE STALLEN verbeterd wordt!

Sluit je nu aan bij de oproep aan staatssecretaris Martijn van Dam, zodat geen enkel dier nog levend hoeft te verbranden:

Klik om de stalbranden te stoppen!

https://secure.avaaz.org/nl/stop_de_stalbranden/?ceGnVkb

Stallen zijn brandgevaarlijk: dieren produceren brandbaar stof en de gassen in mest kunnen kortsluiting veroorzaken — de meest voorkomende oorzaak van stalbranden. In sommige stallen is niet eens toegang tot bluswater, wat het onnodig moeilijk maakt een brand te bestrijden.

 

Goede bluswatervoorzieningen, brandwerende muren, rookmelders en sprinklers kunnen de brandveiligheid enorm vergroten. De brandweer steunt deze maatregelen — roep daarom staatssecretaris Van Dam op om ze NU in te voeren voor alle stallen die voor 2014 zijn gebouwd:

Klik om de stalbranden te stoppen!
Onze Nederlandse Avaaz-gemeenschap is keer op keer opgestaan om dierenrechten te beschermen — van orang-oetans in Azië tot olifanten in Afrika. Maar we geven evenveel om onze “eigen” kippen, varkens, koeien en andere boerderijdieren. Laten we massaal opstaan om ze te verdedigen en een einde te maken aan stalbranden.

Met hoop en vastberadenheid,

Anneke, Lisa, Caroline en de rest van het Avaaz-team

Meer informatie:

Stalbrand kost 80.000 kippen het leven (Nieuwe Oogst)
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/06/16/stalbrand-kost-80000-kippen-het-leven

Stalbrand (Wakker Dier)
https://www.wakkerdier.nl/de-vee-industrie/stal-brand

 

Lange arm Nederland veroordeeld Johan Van Laarhoven.

Het lijkt onwerkelijk een land als Nederland die al zo zolang  het beschaafde landje wilt uitstralen aan de wereld.  Van wegen de zwarte bladzijden uit het historisch Nederlandse boek. En ook het Vredes Paleis heeft staan in Den Haag. In het belang van de mensen rechten in de wereld.

Heeft het voor elkaar gekregen een Nederlander via zijn lange arm te laten veroordelen in een derde wereld land. Zonder dat er bewijs is dat de Nederlander iets onwettigs zou hebben gedaan in Nederland!!!!!.

Begrijp het goed een Nederlander word veroordeeld in het land waar hij woont dus buiten Nederland. Ondanks het feit dat er geen bewijs is om hem in Nederland veroordeeld te krijgen. Het is schokkend en dood eng!!! Dat de Nederlandse overheid hier verantwoordelijk voor is. En deze onrechtmatige praktijken flagrant uitvoert.

Wie controleren wie als het om mensen schendingen gaat.

Het OM die een hoofdrol hierin speelt en in het verleden ook heeft gezegd dat ze alles er aan zullen doen om Van laarhoven te straffen is dus gelukt. Hun drijfveer om hem te veroordelen was volgens het OM belasting ontduiking.  Wat volgens zijn advocaat niet klopt. Is van laarhoven in een  hoger beroep kort geleden niet vrijgesproken maar heeft nu wel een lagere straf van 75 jaar gekregen. Dat betekend dat zijn werkelijke straf van 20 jaar niet is vermindert. De mensen rechten worden door Nederland  met de voeten betreden.

Waar andere Europese landen voor hun landgenoten er alles aan doen die in de problemen zijn geraakt in den vreemde terug te halen. Stopt Nederland zijn Nederlanders in erbarmelijke situatie voor 10 tallen jaren achter de tralies in het verre buitenland.

De Nederlandse overheid die mensen rechten schending internationaal altijd hoog heeft zitten.  En zich normaal sterk afkeert tegen onrechtmatige daden en onmenselijke straffen. Nu betreft het een Nederlander die door het Nederlands systeem in deze situaitie is gebracht. Gaat alle logica te buiten. Ook geef je hier als Nederland mee aan. Dat in het buitenland wonende Nederlanders met het thuisland geen enkele binding meer is. En dat Nederlanders vogelvrij zijn verklaard. Voorbeeld is deze stinkende onrechtmatige zaak. Dat is wat de Staat der Nederlanden hiermee uitstraalt.

Gaat van Laarhoven het zelfde lot als Otto Warmbier te gemoed wegens zijn gezondheid?

Deze zaak moet  opgepakt worden door de oppositie partijen. En de medewerkers van het OM moeten ter verantwoording geroepen worden in deze stinkende onrechtmatig handelende OM zaak. Die een Nederlander onmenselijk laat straffen in omstandigheden die extra gruwelijk te noemen zijn voor een mens uit Nederland Europa.

In Nederland zit ook een persoon vast in de gevangenis die voor levenslang is veroordeeld met zeer omstreden zwak  (bewijs) materiaal. Namelijk Hüseyin Baybaşin Klik op: https://onrecht.wordpress.com/2012/05/27/7524/

 

 

Ook jij kan in een vingerknip dakloos worden.

De daklozenopvang in heel Nederland puilt uit. Aan de ene kant omdat er nieuwe mensen op straat terechtkomen, aan de andere kant omdat er geen goedkope woningen zijn voor mensen die de opvang weer verlaten. Dat is de alarmerende boodschap van het Leger des Heils.

De opvang zit propvol. Eigenlijk is die zelfs verstopt”, zegt Diana Nieuwold van het Leger des Heils. “90 tot 95 procent van de mensen die bij ons aanklopt, heeft schulden. Dus er moet goedkopere huisvesting komen. Er zijn 10.000 goedkope woningen nodig om die doorstroom uit de opvang voor dit jaar goed te krijgen. Maar die zijn er niet. Dat is echt een groot probleem in Nederland.

Volgens Diana Nieuwold, Leger des Heilsis de kans dat jij er in je directe omgeving mee te maken krijgt is 1 op 10.

Het komt erop neer dat steeds meer mensen op straat zullen belanden. Dat kan veel dichter bij huis gebeuren dan je misschien denkt. Dat hebben we berekend. Wij krijgen bij het Leger des Heils per jaar zo’n 37.500 mensen onder onze hoede, zegt Nieuwold. Best een groot aantal voor zo’n welvarend land. Als je dat afzet tegen 17 miljoen mensen, dan is de kans dat jij er in je directe omgeving mee te maken krijgt zo’n 1 op 10.

Dat is fors”, zegt Nieuwold. We horen veel verhalen van mensen die jarenlang gewoon mee hebben kunnen doen. Ofwel er gaat iets mis met de financiën, of de relatie gaat stuk en er komt gedoe. Of een depressie of een psychiatrische stoornis. Er gaat een knop om en dan kan het heel snel gaan. Het kan echt iedereen overkomen.
Wij spraken ex-daklozen Frank en Marc over hoe het is om dakloos door het leven te gaan en hoe anders mensen je benaderen:

‘Het is alsof je een of ander wild beest bent of zo’

Het overkwam Frank Diehl vorig jaar. “Ik ben gescheiden begin 2014″, vertelt Frank op de open plek in het bos waar hij woonde van mei tot november. Dan kun je de sleutel inleveren en je huis uit. Ik sliep bij bekenden op de bank; daar drie weken, hier twee maanden.

Uiteindelijk vond hij een huisje dat hij zwart kon huren. Maar toen hield mijn werk op en maakte ik geen aanspraak op een uitkering omdat ik niet stond ingeschreven. Zo ben ik hier terechtgekomen.

Het is alsof je een of ander wild beest bent of zo.

Frank Diehl, was tijdelijk dakloos

Er komt een hoop pech bij kijken”, zegt Frank. Mensen denken vaak dat het je eigen schuld is en dat je het volledig zelf in de hand hebt, maar dat wil ik wel tegenspreken. Het is ook een hoop tegenslag. Vooroordelen zijn vaak: ze zijn verslaafd, ze zijn lui, ze zijn dom. In dit geval niet, denk ik. Je zou toch zeggen dat ik een heel normale vent ben?”
Maar mensen zagen hem niet altijd als normaal. Dan zie je ze loeren”, zegt Frank. “Soms zie je de angst. Ze benaderen je niet. Alsof je een of ander wild beest bent of zo. Je hebt het idee dat je aangekeken wordt en dat je geen deel uitmaakt van de rest van de wereld.

Frank woonde in het bos

Frank woonde een half jaar in het bos.

Bij Marc Nijholt was het zijn heroïneverslaving waardoor hij alles kwijtraakte. Dan gaat je geld op aan drugs. Huur betalen is niet zo belangrijk en dan kom je op straat terecht.
Hij heeft nu een uitkering en is eruit gekomen omdat hij zich inschreef bij Woningnet. In het huis dat ik toen vond woon ik nu bijna tien jaar. En binnenkort ga ik samenwonen met mijn vriendin.”

Marc verkoopt nog altijd het Straatnieuws in Utrecht. Mensen denken daardoor vaak dat hij nog steeds dakloos is. Dat merkt hij ook. Zeven op de tien mensen negeren me. Het gros loopt aan je voorbij. Dat vind ik op zich niet zo erg, maar er zitten ook echt negatieve reacties tussen.

Eerder maakte NOS op 3 de special #UitZicht over zwerfjongeren in Nederland. Bekijk ‘m hieronder:

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

 

Uit Zicht: zo is het om jong en dakloos te zijn
Dan zeggen ze dat ik werk moet gaan zoeken of ze niet moet lastigvallen. Eén keer had ik een groep dronken studenten die een krant kocht om daarna te zeggen dat ‘ie goed in de kattenbak past. Of jongeren tijdens een vrijgezellenfeest die ‘m voor m’n neus verscheuren. Dat vind ik niet nodig.

Dat mensen hem voorbij lopen, kan Marc zich wel iets bij voorstellen. Dakloosheid is voor veel mensen de grote ver-van-mijn-bed-show. Maar ze realiseren zich niet dat ze met een vingerknip ook dakloos kunnen zijn.

huizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

Marc verkoopt het Straatnieuws in Utrecht NOS op 3
Daarom verdienen daklozen volgens Marc een beetje meer respect. Zie een dakloze als een normaal mens, zegt Marc. Ik kom uit een normaal gezin, met een lieve moeder en heb een lieve vriendin. Dat vergeten mensen wel eens. Ga eens een gesprekje aan of toon een beetje belangstelling. Ik ben altijd in voor een praatje.

Toon een beetje begrip en empathie.

Frank Diehl, was tijdelijk dakloos
Denk twee keer na”, zegt ook Frank. “Er zitten heel normale mensen tussen. Het is niet altijd het resultaat van een of andere verslaving of dat je domme beslissingen neemt. Het zijn lang niet allemaal uitvreters. Een beetje begrip en empathie kan al een groot verschil maken.

Meer begeleiding
Om het überhaupt niet zover te laten komen dat meer mensen op straat belanden, pleit het Leger des Heils voor preventieve maatregelen. “De gemeente, de corporaties en de hulpinstellingen moeten goed samenwerken. Zodra een corporatie signaleert dat de huur niet betaald wordt of dat er ergens klachten zijn, moet er direct worden ingegrepen. Daar zijn goede afspraken tussen die drie voor nodig.

Wat we graag zouden zien is dat mensen er wel mogen blijven wonen. En als hulp wordt geweigerd, heb je als corporaties een stevige stok achter de deur: jij woont in mijn huis, dus je moet de hulp accepteren. Zo kan er veel strakker worden samengewerkt om te voorkomen dat meer mensen op straat komen te staan. Bron NOS.

Is de angst voor een nieuwe migratiegolf terecht?

Is de angst voor een nieuwe migratiegolf terecht?
Vijf vragen over migratie in het kader van de mislukte formatie
In de stukgelopen formatie zou de vrees van CDA en VVD voor een nieuwe migratiegolf, deze keer vooral via de zogeheten Libië-route, een rol hebben gespeeld. Is die angst terecht?

Hoe groot is de immigratie naar Nederland?

In Nederland kregen vorig jaar 31.600 vluchtelingen een verblijfsvergunning, inclusief nareizigers in het kader van gezinshereniging. In 2016 vroegen 19.285 duizend mensen voor het eerst asiel aan in Nederland. Dat is 55 procent minder dan op het hoogtepunt van de vluchtelingenstroom in 2015 en slechts 1,6 procent van de 1,2 miljoen vluchtelingen die vorig jaar in de Europese Unie voor de eerste keer asiel aanvroegen.

Verhoudingsgewijs vangt Nederland weinig asielzoekers op: 1.135 per miljoen inwoners. Het Europese gemiddelde ligt twee keer zo hoog en in Duitsland, dat 60 procent van alle asielzoekers in de EU opvangt, zelfs acht keer zo hoog. Vergeleken met reguliere migratie voor werk, huwelijk of studie valt de asielzoekerinstroom ook mee: jaarlijks komen gemiddeld 166 duizend legale migranten Nederland binnen.

Hoe zit het precies met nareizigers? Onze wetenschapredactie checkte de cijfers van IND-directeur Rob van Lint en kwam tot de conclusie: klopt niks van. Bekijk het in de video.

Verloopt de nieuwe illegale migratieroute via Italië?

Alom wordt gevreesd voor een nieuwe vluchtelingenhausse vanuit Libië naar Italië. Vanuit dat land staken dit jaar al 45 duizend Afrikanen over, hoofdzakelijk uit Nigeria, Guinee, Senegal, Mali, Eritrea en recentelijk ook uit Bangladesh. Dit zijn vooral ‘economische migranten’ en in toenemende mate buitenlandse arbeiders die de onhoudbare situatie in Libië ontvluchten. Oorlogsvluchtelingen uit Syrië, Afghanistan of Irak reizen nauwelijks via Libië.

In de afgelopen drie jaar kwamen bijna een half miljoen Afrikanen aan in Italië. Behalve Eritreërs en Somaliërs maken de meeste Afrikanen vrijwel geen kans op asiel, de meesten verdwijnen dan ook in de illegaliteit. Vrouwen en minderjarigen lopen grote kans in de prostitutie te belanden, mannen en kinderen worden vaak uitgebuit in de landbouw of fabrieken. De meeste illegale Afrikanen blijven in Italië of proberen in Frankrijk of Engeland te komen. Deze ‘economische migranten’ vanuit Libië bereiken Nederland eigenlijk zelden.

Komen er geen migranten meer via Griekenland?

De bootvluchtelingenstroom vanuit Turkije naar Griekenland is vrijwel stil komen te liggen. Nadat in 2015 bijna een miljoen vluchtelingen – voornamelijk uit Syrië, Irak en Afghanistan – de Griekse eilanden hadden bereikt, sloot de EU vorig jaar maart een deal met Turkije om migranten te stoppen in ruil voor extra geld voor de opvang van de 3 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije. In de Balkan gingen bovendien de grenzen dicht, waardoor vluchtelingen niet meer konden doorreizen naar Duitsland en de rest van Noord-Europa.

In Griekenland zijn sindsdien meer dan 50 duizend vluchtelingen gestrand die nog steeds in erbarmelijke opvangkampen wachten op de behandeling van hun asielaanvraag of hereniging met hun gezinsleden elders in Europa. De EU-lidstaten beloofden bovendien 66.400 asielzoekers over te nemen van Griekenland, maar hiervan is nog geen 20 procent gerealiseerd. Ook Nederland moet volgens deze afspraak nog duizenden asielzoekers laten overkomen uit Griekenland.

Wat staat Europa nog te wachten?

Algemeen valt te verwachten dat de migratie uit Afrika blijft toenemen omdat de economische perspectieven in dit continent uiterst belabberd zijn. Dat geldt met name voor de Sahel-landen waar in 2050 de bevolking naar verwachting is verdubbeld en de hoeveelheid vruchtbare landbouwgrond als gevolg van klimaatveranderingen is gehalveerd. Volgens veel deskundigen is de huidige migratiegolf nog maar kinderspel vergeleken bij wat er gaat komen.
Hoe stopt Europa de migratie?

Europa zou het liefst met Libië een vergelijkbare deal als met Turkije maken, maar in dat land heerst volledige anarchie: er is geen erkende regering, talloze milities maken er de dienst uit en verdienen miljarden aan de smokkel en handel van migranten. Bij gebrek aan beter maakt de EU afspraken met omringende landen als Niger, Mali en Senegal om migratie en mensensmokkel tegen te gaan en illegale migranten terug te nemen. In ruil hiervoor helpt de EU deze landen met het trainen van – onderbetaalde en corrupte – grensbewakers en zijn er miljarden euro’s beschikbaar gesteld voor economische ontwikkeling.

Die investeringen vragen om een lange adem, want op de korte termijn hebben de landen meer baat bij de miljarden aan inkomsten die illegale migranten in Europa naar huis sturen.

Ondertussen weet de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) wel meer migranten op weg naar Libië en Europa te onderscheppen en over te halen vrijwillig terug te keren naar het land van herkomst. Migranten schrikken in toenemende mate terug voor de horrorverhalen uit Libië waar Afrikaanse migranten ten prooi vallen aan mensenhandel en mishandeling voordat ze de oversteek naar Europa kunnen wagen die bovendien ook al aan duizenden mensen het leven heeft gekost.

Migratiedeskundigen pleiten voor het verruimen van legale migratiemogelijkheden via humanitaire visa, studiebeurzen en tijdelijke werkvergunningen, ‘green cards’. Legale migratie in combinatie met strengere grenscontroles en het onverbiddelijk terugsturen van kansloze illegalen zou de steeds professioneler opererende smokkelaars de wind uit de zeilen moeten nemen. Zo zou bovendien het draagvlak voor de opvang van ‘echte’ oorlogsvluchtelingen in Europa behouden kunnen blijven. Bron:Volkskrant.nl

Europa straks over bevolkt door exodus.

ivrouwen in africa

“Nu ingrijpen daar zal iedereen de vruchten van plukken”

Investeren in de toekomst zonder rendement?

Wat te doen om het leefbaar en het sociaalstelsel betaalbaar te houden in Nederland en Europa.

De Nederlandse politiek verwacht in de toekomst dat de bewoners van Afrika als maar meer en meer groeit in aantallen. En dus meer armoede brengt. En dat onvermijdelijk een groot aantal Afrikanen de weg naar Europa zullen volgen. Terwijl de vluchtelingen stroom vanuit Islamitische landen naar Europa ook niet ophoud op korte termijn. Die toestroom van mensen lijkt voor sommige politieke figuren een lot uit de loterij.

Om bijvoorbeeld de vergrijzing op te vangen. En de economie. Maar dat is helaas niet zo. Het grote probleem van Nederland en andere Europese landen is dat de economie er een is van kennis. En dat is nu net niet wat het gros van de vluchtelingen bezitten. Bovendien is het werkritme hun niet bekend.
GroenLinks wil opvang door laten gaan van vluchtelingen. Althans Groenlinks zegt de deur niet te willen dicht gooien. Maar het feit is dat vluchtelingen bakken met geld kosten en met de grote toe stromingen het land en Europa op den duur onleefbaar gaan maken.

Het continent Afrika.
Een continent dat wakker is geschut door de Europeanen zelf. Afrika dat meer wil dan vrijblijvendheid moet dan ook stevig de schouders er onder zetten.
Zonder inzet van een bevolking geen beter leven. Zoals in Europa maar dat vergt inzet en discipline. Daar moeten de Afrikanen bewust van worden gemaakt. Bouw je eigen land op.

Er komt dus nog een groot probleem op Europa af. Want wat te doen als er een mogelijke exodus vanuit Afrika naar Europa afstevent. Hoe je het wendt of keert het zal voor Europa onverantwoordelijk veel geld gaan kosten. Daarom zullen ze “nu” moeten investeren in mensen die willen overkomen naar Europa. Omdat tegen te werken. Namelijk investeren in Afrika zelf, met doel de enorme stroom van mensen niet opgang te krijgen richting Europa.

Afrika dat meer wil dan vrijblijvendheid moet dan ook stevig de schouders er onder zetten. Zonder inzet van een bevolking geen beter leven. Er moeten afspraken gemaakt worden met de regeringen van de landen binnen het continent Afrika. Mensen bijvoorbeeld van middelbare leeftijd Nederlanders die zonder werk zitten en met vakkennis. Zouden op vrijwillige basis betaald en ondersteunt door een overheid project hun professioneel kennis moeten over dragen. Op vakgebieden die nog niet professioneel uitgevoerd worden of gerealiseerd zijn in die landen. Om goed en duurzaam te ontwikkelen.

En uiteindelijk dus geld mee verdiend kan worden. Er moet een eenvoudige en beter als op dit moment binnenlandse economie opgebouwd worden zodat mensen vertrouwen krijgen op een goed bestaan. En dat langzaam moet door ontwikkelen. Op een manier dat het in de toekomst interessant blijft om te exporteren vanuit het continent Afrika. Dat moet in samenwerking met de Europese landen (overheid) En de Afrikaanse overheden bewerkstelligd worden. Ook heeft China een verantwoordlijkheid hier in. China die veel land op koopt in Afrika. http://landmatrix.org/en/ ” Bron:ODBned

Werkloosheid daalt, maar niet bij ouderen – ‘pechgroep’ raakte op dieptepunt crisis baan kwijt.

De term pechgeneratie is steeds meer van toepassing op oudere werklozen die al twee jaar of langer zonder baan zitten. Als laatsten in de rij in deze economisch betere tijden lukt het ze maar mondjesmaat weer aan de slag te komen. Het aantal werklozen dat twee jaar of langer thuis zit, daalt heel langzaam, blijkt vandaag uit nieuwe CBS-cijfers. Bijna 70 procent van hen is 45-plus.

Het is een ‘pechgroep’ die op het dieptepunt van de crisis zijn baan is kwijtgeraakt, zegt arbeidseconoom Bas van der Klaauw van de Vrije Universiteit in Amsterdam. ‘De economie draait al weer een tijdje goed en werkgevers nemen weer personeel aan. Maar bij voorkeur jongeren en mensen die nog niet lang werkloos zijn. Wie nu werkloos wordt, vindt veel sneller werk. De pechgroep niet. Daarvoor zitten ze te lang thuis. Anderen gaan voor.

Wie nu werkloos wordt, vindt veel sneller werk. De pechgroep niet. Daarvoor zitten ze te lang thuis

Werkgevers zijn bang dat ze opdraaien voor de ziektekosten van oudere werknemers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde eind maart 182 duizend langdurig werklozen, mensen die een jaar of langer zonder werk zitten. Dat waren er 50 duizend minder dan een jaar eerder, een daling van ruim 20 procent. Het aantal langdurig werklozen gaat al sinds begin 2015 omlaag. Maar de daling doet zich vooral voor in de groep die 12 tot 24 maanden werkloos is, blijkt uit de CBS-gegevens.

Tussen 2014 en 2016 slonk het aantal Nederlanders dat een tot twee jaar op zoek was naar een baan met 40 duizend tot 80 duizend. Maar de groep werklozen die langer dan twee jaar zonder baan zit groeide in die periode juist van 129- naar 137 duizend. Deze groep is bovendien beduidend groter dan in 2006, toen de werkloosheid na een piek ook begon te dalen. ‘Maar dat komt ook doordat er nu meer 55-plussers zijn dan tien jaar geleden en deze ouderen bovendien langer doorwerken’, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.

Dat het totaal aantal langdurig werklozen daalt, komt ook doordat er de laatste tijd minder mensen werkloos worden, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV. ‘Wie zijn baan nu verliest, vindt in het algemeen sneller nieuw werk dan een paar jaar geleden. Ook daardoor belanden minder mensen in die moeilijke positie van langdurig werkloze. De economie draait goed, maar nog niet goed genoeg om ook die groep weer aan werk te helpen.

‘Jongeren lukt dat altijd beter. Wat wij wel zien is dat 22 procent van de langdurig werklozen die weer aan de slag komen een baan vindt via het uitzendbureau. Ze hebben daar erg veel vacatures. Verder adviseer ik ouderen zich niet te laten afschrikken door werkgevers die in personeelsadvertenties laten weten dat ze op zoek zijn naar jongeren. De spoeling wordt dunner, dus stap erop af en wie weet heb je geluk.’

Het aantal werklozen dat twee jaar of langer thuis zit,
daalt langzaam.

Hoe langer iemand in de WW zit, hoe lastiger het is weer aan de slag te komen

Ouderen hebben ook last van verkeerde beeldvorming bij werkgevers, zegt Jan van Ours (63), die vrijdag wordt benoemd tot hoogleraar arbeidsmarkt aan de Erasmus Universiteit. ‘Werkgevers zijn bang dat ze opdraaien voor de ziektekosten van oudere werknemers, die vaker ziek zouden zijn dan jongeren. Beide aannames kloppen trouwens niet. Ouderen zijn niet vaak ziek en er zijn allerlei subsidieregelingen om werkgevers te stimuleren ouderen aan te nemen.

‘Wat oudere werklozen zou kunnen helpen, is de Rooney Rule. Americanfootballclubs moeten voor managementfuncties altijd ook iemand met een niet-blanke achtergrond uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Alleen al daardoor is de diversiteit toegenomen. Zoiets zou ouderen ook kunnen helpen. Als werkgevers met hen praten, krijgen ze een heel ander beeld. Als ze maar zien wie ze tegenover zich hebben.’

Van der Klaauw verbaast zich erover dat werkgevers, vakbonden en het kabinet het derde jaar WW weer in het leven roepen. ‘Hoe langer iemand in de WW zit, hoe lastiger het is weer aan de slag te komen. Dat weten we al zo lang. Dan helpt een derde jaar thuiszitten echt niet.’Bron Volkskrant.nl

Gruwelijke experimenten in Rijswijk.

animal rights

In het apencentrum in Rijswijk, het Biomedical Primate Research Center (BPRC), vinden ,,gruwelijke experimenten” met dieren plaats. Dat meldt Animal Rights, op basis van publicaties van onderzoekers van het centrum.
Volgens de dierenwelzijnsorganisatie worden resusapen en penseelapen blind en verlamd gemaakt voor onderzoek naar multiple sclerose. De dierproeven duren weken tot maandenlang. ,,Zo worden bij de dieren op verschillende plekken in de rug stoffen ingespoten die de ziekte nabootsen. De dierproefnemers observeren daarna hoe snel de apen ziek worden. De dieren raken verlamd, blind, apathisch en vermageren sterk. Na een lange lijdensweg krijgen de apen een dodelijke injectie”, aldus Animal Rights.
BPRC is, met zo’n 1500 apen, het grootste apentestcentrum van Europa. Dierenwelzijnsorganisaties voeren zaterdag actie bij de ingang van het apencentrum.

Oud-burgemeester Verver moet woonboerderij uit.

Stadskantoor, Stadserf 1
Wilma Verver rechts op de foto

Wilma Verver, de oud-burgemeester van Schiedam, moet haar woonboerderij in Voorst komende maandag verlaten. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald.

Verver werd vorig jaar failliet verklaard. Begin april zegde de curator de huur van de woning per aanstaande maandag op. De familie stapte naar de rechter maar die besliste dat de curator rechtmatig heeft gehandeld.

Het huurcontract werd beëindigd omdat ‘het faillissement wordt gefrustreerd en het risico bestaat dat de schulden verder oplopen’. De familie heeft een schuld van bijna 3 miljoen euro. Officieel moet de familie rondkomen van 1400 euro per maand, terwijl de huur van de woning in Voorst veel hoger ligt.

Wilma Verver was namens de VVD van 2006 tot 2011 burgemeester van Schiedam. Na berichtgeving over vermeend machtsmisbruik schakelde de gemeenteraad het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) in. Verver stapte nog voor de uitkomst van het onderzoeksrapport op.