Drs.Verhoef: 20 frauderende gemeentes worden niet vervolgd door Justitie.

OVERHEIDDOOFPOTTEN

Drs. L.W.Verhoef registeraccountant klaagde 20 gemeenten en provincies aan voor valsheid in geschrifte in jaarrekeningen (‘boekhoudfraude’) bij Justitie. De rechters stelden dat Verhoef geen bijzonder belanghebbende is bij de aangespannen zaken. Ook niet toen hij zijn woonplaats aanklaagde. Tot op de dag van vandaag gaat de fraude door, nauwgezet bijgehouden door Leo Verhoef op zijn website. Het is de grootste fraude die in Nederland ooit heeft plaatsgevonden zonder dat de verantwoordelijke politici hiervoor worden berecht.

De aangiften van Leo Verhoef gingen over valsheid in geschrifte (boekhoudfraude) bij de volgende gemeenten en provincies.

Amersfoort Tiel
Amsterdam Tilburg
Breda Utrecht
Den Haag Wijk bij Duurstede
Dordrecht Zaanstad
Eindhoven Gelderland
Haarlem Noord-Brabant
Haarlemmermeer Noord-Holland
Oss provincie Utrecht
Rotterdam Zuid-Holland

De totale boekhoudfraude in deze gevallen bedraagt circa 5 miljard euro.

Voor zover het Openbaar Ministerie enige kennis op het gebied van boekhoudfraude heeft, zit dat bij het zogenoemde Functioneel Parket. Dus nam Verhoef ook contact op met dat Functioneel Parket. Ook dat Functioneel Parket wilde niet op de aangiften ingaan.

Lees ook het interview van DLM met Leo Verhoef ‘Geen politicus durft hieraan zijn vingers te branden’.

“Iedereen loopt er voor weg. Als ze wel iets doen worden ze onthoofd. Want dat is de manier waarop onze maatschappij omgaat met mensen die misstanden aan de kaak stellen.”

Ondertussen neemt de corruptie in Nederland alleen maar toe: doofpotten VVD en blijft onbestraft. Bron:Dlm

Aangiften http://leoverhoef.nl/dossiers/strafzaken.html
Rob Vellekoop, 23 april 2016

Overheid heeft pedofilie jarenlang gedoogd.

peeskamer

Advocaat wil Opstelten, Teeven en Demmink horen

In Nederland heeft in de jaren 80 en 90 net zo’n omvangrijk pedoschandaal plaatsgevonden als in Engeland. Dat is de overtuiging van advocaat Martin de Witte, die namens een voormalige jongensprostitué een voorlopig getuigenverhoor bij de Amsterdamse rechtbank heeft aangevraagd. ,,De overheid heeft kindermisbruik jarenlang gedoogd,,

De Witte heeft het verzoek tot een getuigenverhoor gisteren ingediend bij de Amsterdamse rechtbank. Zulke verhoren, waarbij getuigen onder ede staan, worden zelden geweigerd. Op de lijst getuigen staan onder meer Ivo Opstelten, Fred Teeven en voormalig topambtenaar van Justitie Joris Demmink.

De zaak is aangespannen namens een voormalige minderjarige jongensprostitué die in de jaren 90 gedwongen werkte voor een jongensbordeel in Amsterdam. De nu 41-jarige man, die niet bij naam wil worden genoemd, zegt PTSS te hebben overgehouden aan zijn prostitutieverleden en houdt de overheid verantwoordelijk.

Pedoprostitutiecircuit Pedofilie in Amsterdam werd in de jaren 80 en 90 gedoogd door de overheid,” legt advocaat Martin de Witte uit.

,,Bordelen met minderjarige jongens zijn jarenlang niet aangepakt.” Het ‘pedoprostitutiecircuit’ was bekend bij instanties als de GGD. ,,Door de misbruikproblemen te negeren, is de overheid mede schuldig.”

Zelfs hoofdofficieren en hoge ambtenaren zouden zich in het Amsterdamse jongensprostitutiecuircuit hebben begeven. Die informatie kreeg de Amsterdamse politie in 1998.

In het diepste geheim werd daarop het Rolodexonderzoek gestart. Fred Teeven was een van de officieren van justitie in deze zaak. Joris Demmink was volgens rechercheurs van het Rolodexonderzoek destijds een van de verdachten.

De Witte wil daarom de drie justitiemannen onder ede horen. ,,Net als in Engeland bij de zaak-Savile moet ook hier de onderste steen boven komen,” vindt de advocaat.Bron:Ad

F.Teeven en I.Opstelten verlaten ministerie.

opstelten

 Staatssecretaris Fred Teeven links  en Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie

De show is ten einde  ze hebben hun werk gedaan, het is tijd om te vertrekken. Opstelten gaf nog wel aan dat hij verantwoordelijk is. Maar betekend dat dan iets concreet? Gaan ze hem nu dan ook vervolgen. Staat er dan iemand in de poppenkast de Muppetshow op om nu eens uit te zoeken waarom hij Demmink  vanaf het begin beschermt heeft en de leugen heeft geregeerd. Of krijgt hij zoals gewoonlijk een grote zak geld mee . En word het dossiertje Opstelten daarmee afgesloten? Bron: ODBned

Voormalige topambtenaren leggen verklaringen af over Demmink

Geregeld duiken er misbruikverhalen op over Joris Demmink, tot voor kort een van de machtigste ambtenaren in Den Haag. Hoewel alle opeenvolgende ministers de beschuldigingen als onzin afdoen, probeert een gezelschap van advocaten en activisten de ‘Demmink-doofpot’ open te wrikken. Nu met nieuwe getuigenissen van twee oud-gevangenisdirecteuren – die meteen worden ontkend.

Twee voormalige topambtenaren van Justitie hebben bij de notaris verklaringen afgelegd tegen Joris Demmink, de gepensioneerde secretaris-generaal die al jaren wordt achtervolgd door verhalen over kindermisbruik. De gewezen gevangenisdirecteuren, Bart Molenkamp en Jacques van Huet, willen met hun getuigenissen nieuw, onafhankelijk onderzoek afdwingen.

Het is voor het eerst dat medewerkers van Justitie zich met naam en toenaam uitlaten over de kwestie. De beschuldigingen van kindermisbruik achtervolgen Demmink al sinds de jaren negentig, maar komen vooral uit anonieme of oncontroleerbare bron. De opeenvolgende ministers van Justitie hebben zich altijd achter de voormalige topman geschaard, en zeggen dat onderzoek van onder meer de veiligheidsdienst AIVD hem vrijpleit. Het Openbaar Ministerie zag geen reden voor vervolging.

Jonge jongens
De verklaringen van Van Huet en Molenkamp gaan over een dienstreis naar Londen in mei 1992, gemaakt door een gezelschap van hoge ambtenaren uit het gevangeniswezen. Demmink was daar niet bij. De reis werd begeleid door een medewerkster van Justitie, die zich volgens de gevangenisdirecteuren ’s avonds in de hotelbar ‘ten overstaan van meerdere collega’s’ beklaagde over het gedrag van Demmink, destijds directeur-generaal Vreemdelingenzaken. Zij moest ‘via de telefoon jonge jongens’ voor hem regelen, aldus de voormalige ambtenaren. ‘Meestal tegen het weekend’, getuigt een van hen.

‘Naar mij bijstaat zou het om jongens gaan van Thaise afkomst’, staat in de verklaring van Molenkamp, gewezen directeur van onder meer de gevangenis in Vught. ‘Ik had en heb de indruk dat zij tot haar uitlatingen tegenover ons kwam vanuit een zeer grote verontwaardiging.’

De verklaring van Van Huet, voormalig directeur van onder meer de Bijlmerbajes, is uitgebreider. Hij noemt de namen van de elf deelnemers aan de reis, onder wie ex-minister Rita Verdonk. ‘Op één der avonden is na het eten aan de bar gesproken over het gedrag van de toenmalige DG Vreemdelingenzaken de heer J. Demmink’, getuigt hij. ‘Als ambtenaren was het het zoveelste verhaal over de heer Demmink zijn escapades en bijzondere aandacht voor jonge jongens. Veel hogere ambtenaren moeten hiervan hebben geweten. Niemand durfde hierover openlijk naar buiten te treden. Dat stond gelijk aan ambtelijke zelfdoding naar mening van ondergetekende.’

Stomverbaasd
Vier andere deelnemers aan de reis zeggen desgevraagd dat ze niet weten of er in Engeland over Demmink is gesproken. De medewerkster zelf is ‘stomverbaasd’ over de verklaring van de twee oud-gevangenisdirecteuren. Ze kan zich ‘niet herinneren of er tijdens de reis over de heer Demmink gesproken is’. Ze heeft ook nooit werkzaamheden ‘voor of met de heer Demmink’ verricht, laat ze weten.

De advocaat van Demmink, Harro Knijff, hecht geen waarde aan de verklaringen: ‘Het zijn aantijgingen in de categorie ‘kwaadaardige borrelpraat’. Iets waarmee mijn cliënt helaas veelvuldig is geconfronteerd en die in verschillende integriteitonderzoeken steeds zonder enige feitelijke grondslag zijn gebleken.’

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA), die eerder Kamervragen stelde over Demmink, vindt de verklaringen interessant. ‘Het is belangrijk dat de waarheid boven water komt. Als deze heren naar eer en geweten een verklaring hebben afgelegd, kan het relevant zijn voor de rechtszaak.’

De getuigenissen zijn op 17 mei opgemaakt bij een Haarlemse notaris. Een dergelijke verklaring bij de notaris betekent onder meer dat de identiteit van degene die verklaart, gecontroleerd is. Maar niet dat hij – zoals in de rechtszaal – onder ede staat. Reden om de herinnering ruim twintig jaar na dato op schrift te stellen en officieel te deponeren, is de ergernis van de ex-directeuren over de manier waarop Demmink volgens hen in bescherming is genomen door het ministerie. Het steekt hen ook dat Demmink onlangs lid is geworden van het Nederlandse Helsinki Comité, dat landen helpt bij de opbouw van een rechtsstaat, en het toepassen van de mensenrechten.

Van Huet en Molenkamp willen geen verdere toelichting geven. Ze waren destijds grote namen in de gevangeniswereld. In 2004 had Van Huet een arbeidsconflict met toenmalig minister Donner, nadat de gevangenisdirecteur onder meer kritiek had geuit op het plan om twee gedetineerden op één cel te plaatsen.

Rechtszaak
Demmink is verwikkeld in een rechtszaak tegen dagblad AD wegens onjuiste berichtgeving. Het publiceerde vorig jaar twee artikelen over het contact dat Demmink zou hebben gehad met een pooier van minderjarige jongens. De nieuw opgerichte stichting De Roestige Spijker probeert zich in deze rechtszaak te voegen, in de hoop een openbaar getuigenverhoor te forceren. De stichting wil de verklaringen van de gevangenisdirecteuren daarbij gebruiken. Tegelijkertijd probeert een andere stichting Demmink alsnog voor de rechter te krijgen via een artikel-12procedure, onder meer op basis van getuigenverklaringen van twee Turkse mannen, die beweren op 11- en 14-jarige leeftijd door hem te zijn verkracht.

Beide stichtingen proberen ook in de Verenigde Staten interesse te wekken voor de zaak, in de hoop dat Amerikaanse politici Europese collega’s onder druk gaan zetten. Het Republikeinse Congreslid Chris Smith probeerde via een hoorzitting afgelopen oktober in Washington aan te tonen dat Nederland het gedrag van Demmink in de doofpot stopt. Daar kwam ook een Nederlandse man aan het woord die zegt slachtoffer te zijn. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie liet bij die gelegenheid weten, dat hij achter de voormalige secretaris-generaal staat.Bron:volkskrant

Opstelten heeft ministerie niet op orde – ‘verder goede bedrijfsvoering bij Rijk’

Opstelten in opspraak, volgens een juwelier liegt de minister opstelten

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) heeft de administratie van zijn ministerie niet op orde. De Algemene Rekenkamer heeft bezwaar aangetekend tegen het financieel beheer van het departement, blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport over het jaarverslag.

In dat rapport is er specifieke kritiek op het ministerie van Opstelten:

“Het Rijk heeft zijn bedrijfsvoering over het algemeen redelijk op orde, ook in deze tijd van bezuinigingen en reorganisaties. Een soortgelijk positieve beeld kan echter niet geschetst worden over de informatiewaarde van de kabinetsverantwoording over 2012.”

NIEUW FINANCIEEL SYSTEEM DE BOOSDOENER

Vanwege problemen met een nieuw financieel systeem had het ministerie geen volledig zicht op de openstaande verplichtingen en daarmee op de budgetruimte, schrijft de Rekenkamer.

“Er was een grote achterstand in het doen van betalingen en er was geen overzicht van de omvang van de financiële verplichtingen die het ministerie was aangegaan.”

Er waren veel correcties en ‘klassiek handwerk’ nodig om tot een juist en volledig jaarverslag te komen.

De Rekenkamer heeft begin april aan de bel getrokken bij Opstelten. Die heeft vervolgens een verbeterplan gemaakt om de problemen aan te pakken. Daarop heeft de Rekenkamer het bezwaar weer ingetrokken. Niettemin zal de Rekenkamer de uitwerking van het plan op de voet volgen tot de problemen zijn opgelost.

NIET DUIDELIJK OF BEOOGDE BEZUINING VAN 8 MILJARD IS GEHAALD

Opstelten was overigens ook weer niet helemaal de enige die kritiek kreeg. De Rekenkamer schreef ook in zijn rapport:

Het kabinet maakt niet duidelijk of de beoogde bezuiniging van circa € 8 miljard in 2012 daadwerkelijk gehaald is. Of overheidsbeleid de beoogde resultaten oplevert, meldt het kabinet de Kamer vaak niet, zo blijkt uit verdiepend onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar vijf specifieke doelen. Het kabinet boekt verder nog weinig vooruitgang met het invullen van besparingsplannen voor het programma Compacte Rijksdienst. Hiervoor dragen de ministers van Binnenlandse Zaken en Wonen en Rijksdienst de eerste verantwoordelijkheid. Ruim de helft van het te bezuinigen bedrag is na twee jaar nog niet onderbouwd. De taakverdeling bij gedeelde diensten voor bijvoorbeeld inkoop, huisvesting en ICT is niet helder. Hoe organisaties op afstand van het Rijk (zbo’s) kunnen aansluiten is nog niet ingevuld.

Het kabinet heeft bij het doorvoeren van bezuinigingen te veel last van “wensdenken”, zei president van de Algemene Rekenkamer Saskia Stuiveling vandaag.

Als voorbeeld haalt de rekenkamer de beoogde besparingen van 788 miljoen euro op de rijksdienst aan. Daarvan is slechts 364 miljoen euro daadwerkelijk onderbouwd met plannen en ‘business cases’. Minister van Wonen Rijksdienst Stef Blok (VVD) heeft tegenover de rekenkamer gezegd dat hij ervan uitgaat dat de “besparingen zich gewoon gaan voordoen”. De rekenkamer noemt dat “wensdenken”.

WOENSDAG ‘GEHAKTDAG’ IN DE TWEEDE KAMER

Persbureau Novum meldde eerder vanochtend al dat het in de Tweede Kamer vandaag woensdag ‘gehaktdag’ is. Op de derde woensdag in mei worden traditioneel de stukken voor Verantwoordingsdag door de minister van Financiën (Jeroen Dijsselbloem) en de president van de Algemene Rekenkamer overhandigd aan de Tweede Kamer.

Het kabinet zette het financieel jaarverslag van het rijk over 2012, de jaarverslagen van alle departementen en de verantwoordingsbrief vorige week al online. Daaruit bleek dat het begrotingstekort vorig jaar 4,1 procent van het bruto binnenlands product bedroeg. Daarmee is het tekort voor het derde jaar op rij gedaald, maar Nederland voldoet nog niet aan de Europese begrotingsnorm van drie procent.

Uit de jaarverslagen werd verder duidelijk dat aan de zorg vorig jaar bijna een miljard euro meer is uitgegeven dan begroot. Het koningshuis kostte bijna acht ton meer dan voorzien.

De Algemene Rekenkamer controleert de jaarverslagen. Die rapporten werden vanochtend om half tien gepresenteerd door Stuiveling, hoewel het belangrijkste gisteren al uitlekte.Bron:nrc.nl

Off topic “Mariko gaat er voor“, misstanden bij overheid, onderzoeken zijn nodig

  Mariko  Peters van Groenlinks strijd er voor!!

         Klik op de link hier onder om het interview te zien met M.Peters 

http://www.youtube.com/watch?v=uFLX0cSOPPw&feature=youtu.be

Affaire J.Demmink

_________________________________________________________________