Drs.Verhoef: 20 frauderende gemeentes worden niet vervolgd door Justitie.

OVERHEIDDOOFPOTTEN

Drs. L.W.Verhoef registeraccountant klaagde 20 gemeenten en provincies aan voor valsheid in geschrifte in jaarrekeningen (‘boekhoudfraude’) bij Justitie. De rechters stelden dat Verhoef geen bijzonder belanghebbende is bij de aangespannen zaken. Ook niet toen hij zijn woonplaats aanklaagde. Tot op de dag van vandaag gaat de fraude door, nauwgezet bijgehouden door Leo Verhoef op zijn website. Het is de grootste fraude die in Nederland ooit heeft plaatsgevonden zonder dat de verantwoordelijke politici hiervoor worden berecht.

De aangiften van Leo Verhoef gingen over valsheid in geschrifte (boekhoudfraude) bij de volgende gemeenten en provincies.

Amersfoort Tiel
Amsterdam Tilburg
Breda Utrecht
Den Haag Wijk bij Duurstede
Dordrecht Zaanstad
Eindhoven Gelderland
Haarlem Noord-Brabant
Haarlemmermeer Noord-Holland
Oss provincie Utrecht
Rotterdam Zuid-Holland

De totale boekhoudfraude in deze gevallen bedraagt circa 5 miljard euro.

Voor zover het Openbaar Ministerie enige kennis op het gebied van boekhoudfraude heeft, zit dat bij het zogenoemde Functioneel Parket. Dus nam Verhoef ook contact op met dat Functioneel Parket. Ook dat Functioneel Parket wilde niet op de aangiften ingaan.

Lees ook het interview van DLM met Leo Verhoef ‘Geen politicus durft hieraan zijn vingers te branden’.

“Iedereen loopt er voor weg. Als ze wel iets doen worden ze onthoofd. Want dat is de manier waarop onze maatschappij omgaat met mensen die misstanden aan de kaak stellen.”

Ondertussen neemt de corruptie in Nederland alleen maar toe: doofpotten VVD en blijft onbestraft. Bron:Dlm

Aangiften http://leoverhoef.nl/dossiers/strafzaken.html
Rob Vellekoop, 23 april 2016

Een minister liegt volgens Ivo Opstelten niet?

Off topic 23 Jun 2011

NED

heeft de antwoorden ontvangen van de politieke partij de SP

Maar is het antwoord op vraag 4 nu een leugen of niet?

In afwachting of mevrouw Sharon Gesthuizen nog vragen gaat stellen op de antwoorden van de Minister van Veiligheid & Justitie geeft O.D.B.ned alvast zijn commentaar op de 10 antwoorden van de Minister

2011Z09311

Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 15 juni2011)

Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr. 2589

 

Reactie O.D.B.ned op antwoord 1 en 2

De minister verzuimd te melden dat hij, de SP zal berichten ter zijne tijd als

het onderzoek is afgerond.

 

Reactie O.D.B ned op antwoord 4

De minister van Veiligheid & Justitie acht het van groot belang dat maat, schappelijke misstanden bij de bevoegde instanties worden gemeld.

Maar er zijn opnamen gemaakt een aantal maanden geleden van vragen die aan hem gesteld zijn tijdens een wandeling in Den-Haag  door een internet  media journalist.Die de minister vragen stelde over Demmink de ambtenaren baas bij ministerie van Justitie. De journalist klaagde over het feit dat het OM 4 aanklachten tegen genoemd ambtenaar in de prullenbak heeft gegooid. Hij reageerde afwijkend op deze vragen, en liet wel blijken dat hij met deze zaak zich niet wilde inlaten. Daarbij komt nog dat de minister ook geen  aanleiding zag om de journalist er op te wijzen hoe hij de juiste weg moet bewandelen. Om gehoor te krijgen over deze misstanden binnen het ministerie van Justitie. En om klachten door het OM serieus behandeld te krijgen. Onder⁄anderen de aanklacht tegen Demmink de baas van ministerie van Justitie. Het probleem is natuurlijk dat de hoogste ambtenaar de verdachte is. En daardoor de aanklachten tegen Demmink niet van de grond komen. Deze minister Van justitie & veiligheid heeft daarom niet voor vrouw van justitie gekozen maar voor de veiligheid van de verantwoordelijke ambtenaren en hun baas Demmink.

Klik hier voor de opname  een minister liegt niet. http://www.youtube.com/watch? v=QjQ_fTk86ls&feature=player_embedded

 

Reactie O.D.B ned op vraag 5

Volgens de onderzoeken blijkt dat het maatschappelijke vertrouwen in de rechtspraak in Nederland groot is.

De minister roept iets maar hij onderbouwd dat niet, waaruit blijkt dat dan?

 

Reactie O.D.B ned vraag 6 en 7

Tot nu toe is gebleken dat er weinig kans op is dat deze heren vervolgd gaan worden. De onderzoek journalist Kat werk er hard aan om daarover meer te weten te komen. Maar is niet positief. Vervolging volgens de journalist, ziet hij zoals het er nu naar uit ziet nog niet gebeuren.  Ja men  zal  hoogstwaar, schijnlijk naar buiten komen met de bekende uitspraak. Van deze lessen moeten we leren.!!! We moeten lering trekken uit deze lessen. Maar vervolgen ho maar.  We wachten af.

En wat verstaat de minister onder disciplinaire maatregelen. Die  in de huidige wetgeving worden opgenomen. Word de SP daarvan op de hoogte gesteld door de minister om te kunnen oordelen over de aanpassingen?

 

Reactie O.D.B ned vraag 8

Volgens de minister, de Raad voor de rechtspraak draagt de kosten van procedures als een rechter persoonlijk in rechte wordt aangesproken wegens een ambtsverrichting. En  de kosten worden nog steeds vergoed.

Staat dat in de ambtenaren ARA? mocht dat blijken, is het toch nog steeds niet te verkopen tegen de Nederlandse burger, het is schandelijk. De overheid heeft de weg naar de rechtsgang met stalen spijker dicht getimmerd. Je komt pas in aanmerking voor juridiche bijstand zoals de heer Westenberg krijgt van zijn werkgever, als je als burger op bijstands nivo leeft. En dan nog bepaald de Raad voor Rechtsbijstand dat je van dat beetje geld waar je van moet rondkomen een eigen bijdrage moet betalen.

Het is daarom ook schandelijk dat hij dit voor kennis aanneemt en er zich verder van distantieert. Het is juist de burger die deze foute houding aan de kaak stelt en het anders wil.

 

Reactie O.D.B ned vraag 9

Terug betaling

Er bestaat daarvoor geen vaste terug betaal regeling zegt de Raad voor de Rechtspraak. Ja omdat het goed mogelijk is dat deze financiële onder ondersteuning van een rechter die verdacht word niet in de ARA van ambtenaren  voorkomt. Anders had de minister dit vast wel vermeld. Des te schrijnender is het voor de burger die zijn recht zoekt en die dat in de meeste gevallen uit eigen middelen moet bekostigen.

 

Reactie O.D.B ned vraag 10

De minister laat de beslissing aan de Raad voor de Rechtspraak over dat is toch wel heel erg. Het gaat de burger er juist om dat dit absoluut krom is, fout is. Hier mee geeft hij zijn goedkeuring over deze omstreden handelingen van het rechtssysteem wat toch al zo wankel aan het worden is. De integriteit is ondermijnt door corrupte rechters. Als je  nu als minister het voor kennis aan neemt dat foute rechters of wie dan ook binnen de ambtenarij, waar behoefte voor is dergelijk persoon financieel bij te staan dan is het eind zoek. Komt deze starheid nou voort dat de minister een groot deel van zijn carrière ambtenaar is geweest. Tot nu toe heeft hij inhoudelijk weinig begrepen van deze vragenlijst. Zijn antwoorden zijn veelzeggend over een systeem wat  niet goed voor burgers is.

1)http://www.fd.nl/artikel/21919245/nma-topman-kalbfleisch-verdachtmeineed  

________________________________________________________________ 

Laat de minister Ivo.Opstelten zich meesleuren in een pool van verderf.

Off topic juni 19, 2011

      Ivo Opstelten Minister Van veiligheid en justitie !!

      Is Ivo. Opstelten een fantasieloze nep Paladijn ?

He Demmink kan je aan mijn ogen zien of ik lieg

Ivo Opstelten →

ha ha ha

                             ↑

Minister van Veiligheid en Justitie

Nederland veiliger maken – dat zie ik als mijn belangrijkste opdracht. Paal en perk stellen aan criminaliteit, overlast en geweld. Daarom ga ik de slagkracht van politie en justitie vergroten: effectief opererende organisaties, méér blauw op straat, waar nodig extra bevoegdheden, zwaardere straffen en lik op stuk. Burgers moeten veilig kunnen leven. Thuis, op straat of tijdens het werk. Overal.’

Is Ivo. Opstelten een fantasieloze nep Paladijn” is hij een fake voorvechter voor het bestrijden van het kwaad en dient hij een hoger doel. Ver dus van de waarheid en werkelijkheid?

Want, heeft hij opdracht van zijn ambtenaren gekregen om over alles te zwijgen als het om de opdit moment grootste pedofiliezaak gaat ooit in Nederland en het hoofd, kwartier is ontdekt in Amsterdam. Ja het gaat om de meest geestelijk zieke vorm van handelen door het ergste soort van pedofiele wat je maar kan bedenken. Baby zijn verkracht heeft u het goed gelezen baby’s zijn verkracht.

Want,- waarom als er vragen worden gesteld over bijv. Demmink secretaris-generaal van het ministerie veiligheid en Justitie. Deze verantwoordelijke minister van het ministerie VanV&J Opstelten, niet bereid is om enig zinnig antwoord te geven over Demmink, waar hij van verdacht wordt en direct voor de verdediging kiest. Dit gebeurde tijdens een interview op straat in Den-Haag.

En `Demmink`  partijdig- als- hij- is, in bescherming nam. Demmink die verdacht word van Pedofilie en sex bedrijft met jonge jongens. En zelf in het verleden tegen een journalist te hebben verteld dat hij niet naar leeftijd vraagt als hij een jonge oppikt.

Waarom neemt hij de vragen steller niet serieus en waarom nodig Opstelten hem niet uit voor een gesprek zodat de vragen steller kan spreken over zaken die onderzocht dienen te worden.

Nee het tegenovergestelde gebeurd hij klapt de deur hard dicht en als een angsthaas verdwijnt hij. Mag hij als minister een topambtenaar van zijn ministerie verdedigen cq. Beschermen? Mag dat ? met de feitelijke informatie die er is.

Wat zijn de redenen voor het beschermen van zijn Topambtenaar, hij is nog maar kort minister? Maar is dus al volledig ingelicht over de problemen met Demmink. Hij presenteert zich op deze wijze meteen als een nep Paladijn.

Hoe erg kan je het maken. Hij is al meteen vanaf het begin dat hij Minister werd besmet. Dus eigenlijk is het dan ook de hoogste tijd om ook weer meteen op te stappen. Geen besmette ministers aan het bewind. Zou ik zo zeggen.

Mag hij dan ook vervolgd worden in de toekomst als de waarheid zegeviert.

Als je neutraal aan een functie begin als minister en dus open moet staan voor onderzoeken oplossing van misdaad zaken. Waarom dan meteen een verdediging opbouwen, rondom Demmink, als je de taak hebt om voor waarheidsvinding te gaan als minister. Waar en voor wie dan ook.

En ook zeer belangrijk wat de burgers betreft als het gaat om overheid personeel. Juist dan.!! Juist dan!! Je moet voor de buitenwacht juist zo zuiver als het maar kan zijn. En het gaat dus nu om criminelen zaken binnen de overheid.

En dat moet zo blijven dat is wat de Politiek , Justitie, Politie, alles wat maar betrokken is bij dit nog niet onthulde en waarschijnlijk grootste schandaal uit de Nederlandse geschiedenis uitstralen. En ons burgers eigenlijk dit op deze manier vertellen. Afblijven van onze interne business.

Als politieke figuren worden gevraagd hun mening tegen geven over de verdachte Demmink handelen ze in eens als een stelletje kleinekinderen en zeggen ik weet niet,of geen mening. Dan is hun daadkracht als politicus hun woorden schat ineens verdwenen. En dat is een zeer ernstige constatering. En is dat nu wat de burger wil?

En stelletje hypocrieten regeringsfunctionarissen die aanblok het kwaad onder het tapijt willen houden.

Het is een zeer vreemd te moeten constatering dat kritische vragen over topambtenaren niet beantwoord worden en erger nog tot nu toe ondanks er 4 aanklachten tegen hem Demmink zijn gericht. Is er nog steeds geen onderzoek door het OM gedaan. Het is niet alleen zeer vreemd maar ook zeer verdacht.

De OM is een instantie die in Nederland bepaalt welke verdachten voor de strafrechter moet verschijnen. Tot nu toe hebben ze bepaald dat Demmink niet in aanmerking komt voor straf vervolging. Maar hoe kan men dat nu bepalen als er geen onderzoek is gedaan waar hij van wordt verdacht. Ziek ziek is Nederland doodziek.

En totslot waarom heeft hij de minister nog geen antwoord gegeven over de de Ex rechters die van corrupte worden verdacht betreffende Chipsholzaak. Hij moet nog steeds een vragen lijst beantwoorden. Die opgemaakt door de SP en verstuurd is naar zijn adres. Wat is er in gods naam loos hier in Nederland. Zitten we dicht tegen de waarheid aan of moeten we nog wat meer geduld hebben.

Donner: Islamitische wet invoeren voor Nederlanders!!

Off Topic.

Ja sharia waarom niet!!

Waarom ook niet meteen een theocratie van Nederland maken!!
 

 

Islamitische wet invoeren voor de Nederlanders?

Nederlanders raken langzaam hun vaderland kwijt als het aan de foute clown Donner ligt.

Is dit een populistische uitspraak om de teloorgang van het CDA te doen stoppen? Is dit dan weer de bekende weg om zieltjes binnen te halen.

Deze al lang bewezen zeer incompetente minister Donner van integratie wil nu zijn doel als het aan hem ligt verwezenlijken.

Nederlanders die hun vaderland lief hebben moeten er in grote maten rekening mee houden dat Nederland ophoud te bestaan in de toekomst. Hoe en waarom gaat u lezen in dit volgende stuk.
Nederlanders hun identiteitschap zal langzaam verdwijnen?
Een ding moet gezegd de Nederlandse rechtspraak hangt  aan een bijna los

gerafeld draadje. De Nederlandse rechtsspraak is al lange tijd zeer omstreden. De overheid en de rechtspraak de uitvoerders daarvan. Hebben de fundamenten van de Nederlanders hun recht enorm geschonden. Indirect en direct wel te verstaan. Vele recht zoekende Nederlanders  is hun rechtsgevoel om zeep geholpen door toedoen van de machtshebbers. De overheid en de rechtspraak.

En natuurlijk moet het  rechtsyteem op de schop. De fundamenten van het rechtssysteem in Nederland zijn verrot. En moeten daardoor vervangen worden. De zeer fouten elementen die jaren lang hun gang hebben kunnen gaan, die  moeten exposed en verwijderd worden. Om het Nederlands rechtssysyteem een nieuwe kans te geven. Namelijk voor zuivere uitspraken voor de rechtzoekende in ons land.

Zinskort weten we dat er onderzoek word gedaan naar 2 Ex rechters die verdachten zijn in een schandaal dat enorm geacht mag worden. Namelijk de CHipshol affaire. Maar het zal niet bij 2 schandalen blijven. Er is veel meer aan de hand wat be exposed moet worden. Ook bij politie en justitie moeten de de stalen bezems grondig werk gaan doen. Als we dit land weer functioneel en zuiver willen maken.

Van Donner weten we al lang als je hem volgt via media en dergelijken dat hij liegt en bedriegt en niet open staat voor de waarheid. En dat hij een zeer incompetente persoon is die, als hij zich een spiegel 1 keer in zijn  leven voor houd. Hij zich dood zou moeten schamen voor zijn bewinds ideeën en uitspraken. Die hij in het verleden en heden doet tegenover de Nederlanders.

Maar het plan van Donner om een andere Rechts wet in te voeren.

Namelijk de sharia een islamitisch rechtspraak systeem slaat werkelijk alles.Wanneer worden de mensen nu eens echt bewust van het feit dat het Nederlands bewind. Er al vanaf de 2de wereld oorlog er opuit is Nederland met zijn oorspronkelijke  bewoners langzaam samen te voegen met zoveel mogelijke andere nationaliteiten. Wat nu realiteit is in Amsterdam ongeveer 177 en Rotterdam zelf meer 199 verschillende nationaliteiten.

En de overheid wel te verstaan,op onverklaarbare redenen de `macht`   langzaam aan het overdragen zijn aan verschillende moslims minderheden wat nu nog Nederland heet en is.

Je kan je zelf  afvragen waarom nu deze  minderheid groeperingen in ons land de voorkeur hebben van de Nederlandse overheid. Heeft u zich dat wel eens afgevraagd?

Waarom bijvoorbeeld geen Beth Din  —dayaniem– invoeren in een nieuw rechtssysteem. Waarom niet 1 van de andere 199 rechtssystemen invoeren. Zijn die mensen met andere nationaliteiten niet interessant? voor de heer Donner. Als je van democratie spreekt moeten alle nationaliteiten een kans krijgen.

Dit zijn zeer ernstige gevaarlijke ontwikkelingen voor de Nederlanders, bovendien door deze idiote gedachte van Donner, is dit in de toekomst een voedingsbodem voor ernstige onlusten, van geweld en terroristische  actie omdat andere minderheid groeperingen net zo goed macht willen. Deze suggestie kan later realiteit vormen aannemen.

Andere minderheden zou kunnen denken wij willen niet geregeerd worden door bijv.Turkse of Marokkaanse machthebbers wij willen ook niet onder de de islamitische rechtspraak vallen.

Deze heer Donner heeft er geen notie van wat voor een leed en verdeeldheid hij in de toekomst gaat creëren. Deze meneer Donner heeft geen idee van de strijdbaarheid van andere volken.

Hij maakt een zeer grote dramatische fout.

Het zijn geen Nederlanders die hij de macht wil geven. Nederlanders zijn geen strijders zoals de meeste minderheid groeperingen die in ons land wonen. De Nederlander lost langzaam op in eigen land. Door toe doen van hun eigen bewindvoerders.

Nogmaals als Donner de kans krijgt en zijn plan gaat uitvoeren dan is hij verantwoordelijk voor een voedingsbodem van geweld die zijn weerga niet kent.

De Clown Donner Islamitische wet invoeren voor Nederlanders!! Waarom niet meteen een theocratie waar geestelijken de macht hebben.

O.D.B.NED onderzoek aanklachten tegen J.Demmink en zijn ministerie moet plaatsvinden.

 

Off topic 5 Aug 2011

Huidig minister van Veiligheid & Justitie Mr. I. Opstelten

 

Onderzoek naar misstanden binnen de ambtenarij  wenselijk ?

Geef de slachtoffers een eerlijke kans om het leed te verwerken.

Om te beginnen is de huidige minister Mr. I.Opstelten aan zet.

De volgende stap moet dan ook zijn om minister Opstelten de gelegenheid te geven om de personen, burgers, slachtoffers die  aanklachten ingediend hebben in het verleden, en aan de bevolking uitleg te geven waarom deze 4 aanklachten niet worden aangenomen door het OM. Waarom er geen onderzoek is gestart, hij mag het zeggen!!

Hij kan en mag zich niet verschuilen achter zijn voorgangers gedane uitspraken om te beginnen.

Hij is nu verantwoordelijke in deze lang lopende kwestie, die tot nu toe geweigerd is door bijvoorbeeld het OM en de 2 voorgaande ministers van Justitie, om een onderzoek te starten.

Als men weigert gehoor te geven voor een onderzoek door de huidige minister

Is er maar een alternatief

Er zal een onderzoek door de overheid gedaan moeten worden

Naar de laatste drie verantwoordelijke ministers die elke vorm van waarheidsvinding hebben gefrustreerd tot nu toe.

 

Dus de ministers die partij zijn in deze beerput moeten dan ook ter verantwoording geroepen worden over hun functioneren als bewindsmannen?in het verleden.

De 3 ministers Mr. Donner en Hirsch Ballin en nu ook Mr.I.Opstelten ontkennen elke vorm van rook, laat staan vuur, zonder dat de aanklachten, beschuldigingen en de feiten worden weerlegd. Men gaat niet eens over tot een onderzoek.

Is het niet zo dat je het tegendeel moet bewijzen als je uitspraken doet over aanklachten die gedeponeerd zijn in het verleden bij het OM  zoals deze ministers tot nu toe hebben gedaan. Men roept maar dat het onzin is.

 Regelgeving bij wet. Kom dan met bewijzen heren ministers.

Oordelen over mensen die een aanklacht in willen dienen en dat bovendien niet geaccepteerd word door het OM. En dan roept er is niets aan de hand. Drie minister die het zelfde zeggen namelijk er is niets aan de hand. Maar zijn tot dus verre niet met bewijzen aan komen zetten dat de aanklachten ongegrond verklaren. 

Geef de ministers nu eens de (gelegenheid) om hun uitspraken te staven te bewijzen. Net zoals J. Demmink  nu de kans krijgt om over de rechtsgang te spreken betreffende de zaak Chipshol.

hirsch ballin
Voormalig minister Hirsch Ballin

images donner nu
Donner die de eerste aanzet gaf vuil binnen te houden

 

 ________________________________________________________

 

ODBned: Heeft de minister van Veiligheid en Justitie de plicht personeel aan te geven bij politie?

Off topic 27 juli 2011

Wanneer geeft hij het start schot voor een onderzoek

Als mens, als ouder, als moeder of vader van je kinderen heb je de plicht!! de morele en wettelijke plicht, mensen die je verdenkt van ontucht aan te geven bij de politie.

Aangeven bij de politie om de verdachte(n) in bewaring te stellen te plaatsen.

Aangeven bij de politie, en tot het bewezen is, straf vervolging.

Aangeven om eventuele  zeden misdaden te voorkomen, in de toekomst van verdachten.

Hoe zit het met de plicht van de minister de wettelijke plicht om verdachten te verhoren en onderzoek te doen starten. Verdachten die ernstig genoeg voor hem werken binnen de overheid.

Hoe zit dat met een minister van veiligheid en Justitie. Heeft hij niet de plicht tegenover het Nederlandse volk nu eens en voor altijd uit te zoeken en openbaar te maken wat er nu achter de schermen van de overheid speelt. En is het niet zo dat als hij op deze voet verder gaat en zijn mond op slot houd en niet bereid is schoon schip te maken binnen de overheid het OM.

Hij eigenlijk ook zijn eigen kinderen als hij die heeft indirect verraden heeft. En niet te vergeten de kinderen van Nederland. De belangen binnen de overheid zijn belangrijker dan de slachtoffers van ernstige zeden misdrijven in de maatschappij. Kan dit zo door gaan!!

De tranen sprongen mij in de ogen toen ik gisteren las in de krant dat de `verdachten` baby’s seksueel  hebben verkracht.

Het is de plicht van iedereen met een gezond verstand om baby’s en zeer jonge tot jonge pubers te verdedigen met alle legale middelen vandien.

Maar blijkbaar denken de bewindvoerders daar anders over. En zijn niet bereid alle schijn van criminele praktijken binnen de overheid over zeden zaken te doen weg nemen.

ONRECHTDATABANKBUREAU.NED DE WEBLOG WAAR U BIJ UITSTEK UW MENING KUNT GEVEN.

NED

  Sociale media nieuws dienst      

Waar u misstanden kunt melden.

Die u in het register kunt plaatsen of openlijk publiceert.

Met doel een petitie aan te bieden bij de verantwoordelijke minister.

Betreft rechtelijke dwalingen uitspraken waar de rechtzoekende niet verder mee kan.      

 Kortom ook een weblog voor wie geïnteresseerd is om over de media en artikelen die geplaatst zijn op O.D.B. NED te discussiëren.    

 Om u ervaringen te delen of om een onderwerp te belichten kunt u  een artikel of een reactie plaatsen op de weblog.
SCROLL MET UW MUIS EVEN NAAR BENEDEN EN PLAATS JE BERICHT ONDERAAN DE PAGINA VAN HET NIEUWS ONDERWERP WAAR U OP WIL REAGEREN.

FORUM ONRECHTDATABANKBUREAU.NED

  

  NED 1999-2017

Werkloosheid stijgt vooral onder 45-plussers

Personen van 45 jaar en ouder ontslagen gesetelt maar wel met  een hypotheek en andere schulden in korte tijd op bijstands nivo. Dat is drama.

Alweer lang geleden werden de Nederlander overstroomt met berichten als volgt  ”koop een eigenhuis”,vele Nederlander deden dat ook. Maar hebben ze er toen bij stil gestaan dat als je in de toekomst in de bijstand terecht komt. Dat je misschien een bepaalde waarde van je huis moet op consumeren. Of erger de bank neemt je huis inbeslag. Maar misschien ook niet, je moet wel snel zijn omdaar meer over te weten te komen want de overheid wil er mee stoppen.  kijk op deze site http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz. O.D.B.NED

In een jaar tijd is het aantal werklozen met 100.000 gestegen. Vorige maand zaten er 552.000 Nederlanders – 7 procent van de beroepsbevolking – zonder werk, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren.

In november 2011 had 5,8 procent van de Nederlandse beroepsbevolking geen betaalde baan. De afgelopen drie maanden kwamen er steeds zo’n 13.000 werklozen bij. En in november zelfs 16.000.
Ruim de helft van de mensen die hun baan verloren was boven de 45 jaar en geldt als kwetsbaar. Het is voor oudere werklozen bovengemiddeld lastig om een nieuw plek te vinden. De werkloosheid staat, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, nu op het hoogste niveau in ruim tien jaar.

Alle slechte cijfers drukken zwaar op het gemoed van de Nederlandse consument. Zowel over het economisch klimaat in de afgelopen twaalf maanden als over dat in het komende jaar was hij pessimistischer dan in de voorgaande maand.

De btw-verhoging die in oktober is doorgevoerd, maakte dat de consument 2,4 procent minder uitgaf dan een jaar eerder.

Dat is de sterkste krimp van de consumptie in de afgelopen drie jaar, aldus het CBS.

‘Longchirurg VUmc opzettelijk alleen gelaten om fout uit te lokken’

Een longchirurg van het VUmc is vlak voor een operatie opzettelijk alleen gelaten. Zo werd geprobeerd hem een fout te laten maken. Dat staat in een anonieme melding die bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is binnengekomen, schrijft De Telegraaf vanochtend.

Samen kiezen voor beter!!!!  mooie kretologie van de verantwoordelijke bazen. Dat is de juiste houding van de VUmc, kiezen voor beter.

Maar het is beter als het VUmc het “samen kiezen voor beter  maar gewoon weg laat. Het lijkt er meer op dat men kies voor hun toppositie en niet voor de onwetende patienten die in handen vallen van de des betreffende artsen en chirurgen. Wat een bezopen  mentaliteit hebben de gezaghebbende toch in Nederland. Is de situatie binnen dergelijke bedijven dan zo verziekt dat een hoofd van de afdeling, inspectie voor de gezondheidszorg erbij moet halen.

Artsen die de eed hebben afgelegt mensen te helpen, en opzettelijk niet assisteren tijdens een operatie met mogelijk zeer ernstige gevolgen voor de patient moeten die niet gewoon ontslagen worden en vervolgt. Bron:O.D.B.NED

De anonieme melder spreekt van een zeer verontrustend voorval omdat dit wijst op een strafbare samenzweringsoperatie om een arts te beschadigen. Bovendien is niet gedacht aan de veiligheid van de patiënt. Een woordvoerder van de IGZ bevestigt tegenover persbureau Novum naar aanleiding van het artikel in de krant dat er een anonieme melding over deze kwestie is binnengekomen. De zegsvrouw wil echter niet op details ingaan.

Bij het incident zou de betreffende chirurg, Rick Paul assisteren bij een middenrifoperatie in juni, maar de collega-arts liet op het laatste moment weten dat hij er niet bij kon zijn. Paul overwoog de operatie alleen uit te voeren omdat de patiënt al onder narcose was, maar bedacht zich omdat dit niet volgens het protocol is. De collega-arts bleek even later toch aanwezig.

Inspectie neemt incident zeer serieus en doet onderzoek

De IGZ bevestigt naar aanleiding van de berichtgeving dat er een onderzoek loopt naar het incident. De betrokkenen zijn inmiddels ondervraagd. Volgens de krant worden er dinsdag vervolggesprekken gevoerd.

Binnen het VUmc rommelt het al langer. Sinds augustus staat het ziekenhuis onder toezicht vanwege de verstoorde verhoudingen tussen artsen op de longafdeling. Verschillende artsen, waaronder Paul, stapten naar de inspectie om de problemen aan de kaak te stellen. Sindsdien zit hij ziek thuis. Een andere klokkenluider, Piet Postmus, dreigt zijn baan te verliezen. Bron:nrc.nl

Dutchbatters lokaliseren graf Dutchbat-kamp in Srebrenica

Op het voormalige Dutchbat-kamp in Srebrenica is vandaag een graf gevonden. Hier werd al sinds 2007 naar gezocht door een groep voormalige Dutchbatters en vredesorganisatie IKV Pax Christi.

Dat meldt de vredesorganisatie IKV Pax Christi. Er is een stoffelijk overschot gevonden dat met behulp van DNA-onderzoek geïdentificeerd zal moeten worden. Naar verwachting zullen de komende dagen meer lichamen geborgen worden in het voormalige kamp. Nederlandse militairen begroeven hier minstens vijf personen in de dagen na de val van Srebrenica. Twee eerdere pogingen het graf te vinden, leverden niets op.

Van januari tot eind juli 1995 stond de Bosnische moslimenclave Srebrenica onder bescherming van de Nederlandse VN-eenheid Dutchbat-3. Na de inname van de enclave op 11 juli werden volgens het Joegoslavië-tribunaal negenduizend moslims door de Bosnische-Serviërs onder leiding van Ratko Mladic vermoord. De voormalig generaal wordt verdacht van genocide, moord en vervolging van moslims tijdens de oorlog in 1992-1995. De gebeurtenissen in Srebrenica worden beschouwd als de grootste oorlogsmisdaad in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Mladic werd eind mei vorig jaar gearresteerd.

Op 12 juli herdachten tienduizenden nabestaanden de massamoord in Srebrenica.

Bron: nrc.nl  O.D.B.NED