Thaise misbruikmonnik Mettavihari deed ook graai uit de kas in Buddharamatempel in Waalwijk’

De Thaise boeddhistische Mettavihari ex monnik van de Buddharamatempel heeft zich niet alleen schuldig gemaakt aan misbruik van meer dan twintig volgelingen, maar eigende zich naar alle waarschijnlijkheid ook gedoneerd geld toe. Hij gaf dat vervolgens uit aan zijn zeer luxe levensstijl. Dat zegt voorzitter Toine van Beek van de Buddharamatempel in Waalwijk na eigen onderzoek.

Van Beek begon zijn onderzoek naar aanleiding van het misbruiken van volgelingen, dat eerder dit jaar bekend werd. De in 2007 overleden Mettavihari leidde de tempel in Waalwijk vanaf de jaren zeventig. Volgens de huidige voorzitter bezocht hij in die tijd onder meer mannelijke prostitués in Amsterdam en gokte hij.

Toezicht ontbrak, net als een administratie, waardoor de monnik ongecontroleerd zijn gang kon gaan. Mensen uit de voormalige omgeving van Mettavihari brengen hem ook in verband met dubieuze vastgoedtransacties en met de onderwereld, schrijft onderzoeksjournalist Rob Hogendoorn online op de website openboeddhisme.nl. Van Beek noemt Mettavihari in een reactie op die verhalen een schurk die zijn pij als dekmantel gebruikte. Begin jaren tachtig werd de monnik in Waalwijk weggestuurd, nadat hij door een minderjarige jongen van misbruik was beschuldigd. Van een zaak tegen Mettavihari is het echter nooit gekomen.

Excuses
Na vele jaren van zwijgen vonden de voormalige volgelingen het tijd om hun verhaal naar buiten te brengen. Recent eigen onderzoek zou uitgewezen hebben dat de schandalen veel omvangrijker waren dan aanvankelijk werd gedacht. Zo zou Mettavihari ook een 12-jarig jongetje hebben misbruikt.

Inmiddels hebben zich 22 slachtoffers van misbruik gemeld. Vijf van hen gaan op 19 september voor het eerst met elkaar een gesprek aan. Boeddhistisch leraar Frank Uyttebroeck en een maatschappelijk werkster begeleiden het gesprek.

Online meldpunt
Mogelijk zullen meer bijeenkomsten volgen. “Daarnaast zijn we druk bezig met een landelijk meldpunt voor seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag binnen de boeddhistische gemeenschap”, vertelt Van Beek. “Dat gaat binnenkort de lucht in.”
De tempel heeft naar aanleiding van de schandalen en misbruik haar excuses aan de slachtoffers van het seksueel aangeboden. In een open brief betuigde huidig voorzitter Toine van Beek namens de tempel spijt ‘voor de misdragingen van Mettavihari’.

Feijenoord onderzoekt ‘Turkse coup’

  Markt op het Afrikaanderplein in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord. Een vijfde deel van de inwoners van Feijenoord is van Turkse afkomst.

Belangenverstrengeling, cliëntelisme, vriendjespolitiek. De bestuurscultuur van de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord ligt zwaar onder vuur. De raad van Feijenoord wil een onderzoek naar de subsidiestromen. Veel partijen in het Rotterdamse stadhuis gaat dat niet ver genoeg.

 
Turkse raadsleden van de Rotterdamse deelgemeente verdacht van vriendjespolitiek en cliëntelisme

Eind 2009 werd het voor veel Feijenoorders zichtbaar: de grote invloed van de Turkse bevolking. Bij een PvdA-vergadering waar de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2010 werd samengesteld kwamen tientallen nieuwe Turkse partijleden opdagen. Die schudden de lijst flink op: vooral Turkse PvdA-kandidaten kwamen hoog op de lijst, vrouwen en autochtonen kelderden of kwamen op onverkiesbare plaatsen. De verontwaardiging over deze ‘Turkse coup’ was groot.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen was het opnieuw raak. Bij veel stemlokalen hing een intimiderende sfeer, stadswachten moesten eraan te pas komen om Turkse Feijenoorders die met meer personen in stemhokjes stonden eruit te halen. Dat dwong burgemeester Aboutaleb tot een unicum in Nederland: een hertelling van alle stemmen in Rotterdam.

En ook daarna borrelden verhalen op over te nauwe banden tussen de Turkse bevolking en het bestuur van Feijenoord. Een vijfde van de bevolking van Feijenoord is van Turkse afkomst.

Dubieuse subsidietoekenning
Subsidietoekenningen zijn dubieus. Een slecht functionerende Turkse migrantenorganisatie ontvangt subsidie. Ook stond een PvdA-raadslid op de loonlijst bij het ook weinig succesvolle reïntegratiebureau CRe-In. Dat bureau had een aandeel in werkproject ‘Feijenoord Werkt’. Het raadslid besliste mee over de subsidieverstrekking aan werkprojecten, waaronder Feijenoord Werkt. De subsidie aan CRe-In werd ook verhoogd, van 150.000 naar 435.000 euro.

Volgens Robbert Baruch, van 2006 tot 2009 PvdA-bestuurder in Feijenoord, gaan de problemen ver terug: “Iedereen probeerde zijn dingetjes voor elkaar te krijgen, niet alleen de Turkse gemeenschap.” Maar vooral de Turken gebruikten forse druk. Baruch werd agressief benaderd nadat de deelgemeente stopte met het gedogen van het parkeren van auto’s voor een moskee. Na flink aandringen door Turkse Feijenoorders werd dat gedogen voortgezet. Een brandonveilig moskee-internaat zou ook gedoogd zijn.

Voormalig fractievoorzitter Marco van Lent verliet de PvdA na de Turkse coup. Volgens hem zaten sommige deelraadsleden alleen in de raad voor hun eigen achterban. “Het is niet zozeer fout wanneer iemand een PvdA-deelraadslid vraagt eens te kijken naar iets wat niet lekker loopt in de wijk. Maar een stap te ver is zeggen: je moet dit of dat doen.” Dat gebeurde volgens van Lent. “Ook werden mijn uitspraken tijdens bijeenkomsten in moskeeën in het Turks vertaald. Dan werd ik later herinnerd aan beloftes die ik niet had gedaan, maar mijn vertaler.”

Feijenoorders zijn zeer betrokken bij hun wijk en iedereen kent elkaar Van Lent: “Maar er is een cultuurverschil. De manier van politiek bedrijven in Nederland is heel anders dan in Turkije.” De druk van Turkse Feijenoorders is nu ook voelbaar. Een ander deelraadslid, niet van de PvdA, werkt ook in de wijk en is bang dat als ze te veel zegt, een groep Turken haar wel weet te vinden. Volgens haar is er een schifting ontstaan in de deelraad. Turken enerzijds, blanke Feijenoorders anderzijds. “Ze kunnen elkaars bloed wel drinken.”

Onderzoek stadhuis
Veel partijen in de Rotterdamse gemeenteraad vinden een onderzoek naar de subsidiestromen in Feijenoord in de huidige raadsperiode niet ver genoeg gaan. SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn: “Het is volstrekt onvoldoende. Eigenlijk zeggen ze: ten eerste is hier niets aan de hand. En ten tweede: we laten onderzoeken dat hier niets aan de hand is.” Ook VVD-fractievoorzitter Van de Donk wil dat de gemeenteraad het voortouw neemt. De SP wil het onderzoek snel uitvoeren, zodat de resultaten meegenomen kunnen worden in het besluit over de toekomst van de deelgemeenten. Die worden in de huidige vorm afgeschaft.

Volgens de SP werkt een bestuur zo dicht op de bevolking, cliëntelisme en vriendjespolitiek in de hand. Bron:trouw.nl