Ondanks getuigenverklaring werd het proces toch door gezet en met goedkeuring van de rechter

 Onrechtmatig ontslag  van een ~`Ambtenaar`~

Het werd een gevecht tegen de gem. Waterleidingen gem.Amsterdam en tegen de Rechtsgang wat 7 jaren heeft geduurt. 

Voor de eerste rechtzaak nog moest beginnen werd ik al ontslagen. Ondank de getuigenverklaring was aangeboden aan de directeur en de andere verantwoordelijke die in het komplot  zaten.  Oneervol ontslag na 18 dienstjaren en geen recht op uitkering aldus de plaatsvervangende burgemeester van Amsterdam

Hoe Corrupt is de Gemeente Amsterdam

Ondanks een getuigenverklaring ging de directie en P&O gewoon door met de leugens die ze over mij vertelde. P&O heeft samen met hun kompanen een aantal dagen op het kantoor verklaringen opgesteld van waar ik van beschuldigt werd. En directie met name de directeur van de Gemeente Waterleidingen en P&O walste gewoon over de getuigen verklaring heen.

Later toen ik bij de Gemeente Amsterdam tijdens een hoorzitting aanwezig was. Vertelde mijn advocaat aan de heer Schwartzman de voorzitter van de hoorzitting op het stadhuis dat er een getuigenverklaring was dat een heel andere versie geeft dan dat mevrouw Hendriks hoofd algemene zaken, mevrouw  De Jong de heer Ernst.Ankersmit van personeel en organisatie en vele andere zo stellig beweren. Ook verteld mijn advocaat dat deze brief in handen was van de directeur.

Ondanks de getuigenverklaring werd mijn verweer ongegrond verklaart door de Gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam bleek dus corrupt te zijn. Met goede moed stapte we naar de rechtbank. Later werd de heer Schwartzman advocaat tot mijn verbijstering van de gemeente waterleidingen hoe corrupt en arrogant kunnen gemeente ambtenaren zijn. 

Mijn advocaat maakte tegen de rechter hier een opmerking over maar de rechter wuifde het weg. Een werknemer met ombesproken gedrag maakte ze gewoon kapot het was arrogantie ten top. Het bedrijf kan gewoon leugens en bedrog uiten zonder dat ze daar voor gestraft worden, en dat de werknemer uiteindelijk het onderspit moet delven na 18 jaren van trouwe dienst te hebben gewerkt bij de Gemeente Waterleidingen.

Zo ging het niet anders bij de rechters vanaf het begin van de eerste rechtzaak tot het einde hebben de betrokken rechters mij geen enkele kans gegeven al dus mijn advocaat in zijn slot pleidooi bij de hoger beroep rechter te Utrecht.

Zie hier de brief gericht aan de directeur van de Gemeente Waterleidingen die mij vrijpleit van hun zelf gecreëerde conflict situatie.

De heer J.Marijnissen van de politieke partij de SP die ik om hulp heb gevraagd jl. doet zich er makkelijk vanaf en wil niet helpen.

 

Getuigenverklaring deel 1

Aangeboden aan Hoofd algemene  zaken  A.J.C, Hendriks