Witte beeldenstorm in Zuid-Afrika.

Witte beeldenstorm in Zuid-Afrika.

Zwarte activisten keren zich in Zuid-Afrika tegen de monumenten van het apartheidsregime. Symbolen van de blanke overheersing moeten verdwijnen.

Het is een heroïsch standbeeld van een Britse soldaat die zijn uitgeputte paard te drinken geeft. Het werd in 1903 opgericht in Port Elizabeth, Zuid-Afrika, voor de 300.000 Britse oorlogspaarden die omkwamen tijdens de Boerenoorlogen. Maandag werd het vernield. De teugels van het paard werden kapotgemaakt en de soldaat werd van de sokkel getrokken.

In Zuid-Afrika tekent zich een beeldenstormpje af tegen de monumenten van het apartheidsbewind. Vorige week staken actievoerders een standbeeld voor gesneuvelde Britse soldaten in Uitenhage in brand. Zondag moest het monument van Boerenleider en president Paul Kruger (1825-1902) in de hoofdstad Pretoria het ontgelden: het werd met groene verf besmeurd.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkplein_(Pretoria)#Nederlands_plein

De daders zijn min of meer bekend. Gisteren publiceerde de krant The Herald een foto waarop te zien is dat het jonge militanten van de Economic Freedom Fighters (EFF) van Julius Malema zijn (de derde partij van het land) die in hun kenmerkende rode tenues de actie in Port Elizabeth uitvoeren.

Lokaal EFF-leider Bo Madwara verdedigde de actie tegenover zender News-24. ‘Het neerhalen van koloniale standbeelden past in de strijd van de EFF om af te rekenen met het economische systeem van de buitenlandse kolonialen.’

Protesten
Malema haakt slim aan bij protesten aan de Universiteit van Kaapstad. Begin maart gooide student Manxwele Chumani daar poep naar het beeld van de Britse mijnmagnaat en politicus Cecil John Rhodes (1853-1902), de naamgever van Rhodesië, het huidige Zimbabwe, dat de entree tot de de campus siert.

Chumani protesteerde tegen het feit dat 25 jaar na de vrijlating van Nelson Mandela de meeste bewoners van de townships van Kaapstad nog altijd geen wc hebben, en zwarte studenten nog elke dag op een veel te witte universiteit tegen het beeld van een koloniale racist moeten aanlopen. Het poop protest groeide uit tot een campagne onder het motto Rhodes must fall.

Het met leuzen volgekalkte beeld van Rhodes staat nu in hout verpakt te wachten op verhuizing. Volgens vicerector Max Price is Rhodes een schurk die zich schaamteloos verrijkte. Daar helpen zelf de befaamde Rhodes-Mandela-studiebeurzen niks aan. Rhodes University in Grahamstown, Oostkaap, wil haar naam wijzigen. Aan de Universiteit van KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg keert de woede zich tegen een beeld van de Britse vorst George V.

Indirect is de campagne ook kritiek op het ANC, dat in 20 jaar politieke alleenheerschappij alle helden van de blanke minderheid omwille van zijn ‘nationale verzoeningspolitiek’ liet staan. En ondanks alle positieve actie de blanke economische macht amper aantastte, zegt historicus Stephen Ellis van het Afrika Studie Centrum.

Frustratie
‘Twintig jaar na de val van het apartheidsbewind is de beloofde omwenteling verre van voltooid. Dat is de frustratie van een groot deel van de zwarte bevolking’, aldus Ellis. ‘Je kunt cynisch zeggen dat wie geen echte omwenteling voor elkaar krijgt, gewoon de symbolen van het verleden moet aanvallen. Het is veel makkelijker symbolen aan te pakken dan de werkelijkheid.’

Zuid-Afrika is niettemin verwikkeld in een fel debat over hoe om te gaan met de symboliek van besmette monumenten. Blanke critici vragen zich af waar de historic cleansing eindigt. Moet straks ook het standbeeld van Jan van Riebeeck, de 17de eeuwse stichter van Kaapstad, eraan geloven? Voorstanders klagen dat veel critici geen enkel begrip hebben voor zwarte frustraties.

De ANC-regering heeft laten weten dat zij open staat voor debat. Wel zal zij fikse straffen gaan uitdelen aan iedereen die standbeelden vandaliseert.Bron:Volkskrant

Geweld tegen immigranten in Zuid-Afrika laait op.

johannesburg

Geweld tegen immigranten in Zuid-Afrika laait op

Bij rellen in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Johannesburg zijn gisteren winkels van immigranten in brand gestoken. Een winkelier werd getroffen door een brandbom en raakte zwaargewond, aldus een politie woordvoerder

Zuid-Afrikaanse agenten ‘videodrama’ aangeklaagd voor moord

De acht Zuid-Afrikaanse politieagenten wier uiterst gewelddadige optreden tegen een Mozambikaanse taxichauffeur op een videofimpje is vastgelegd, zijn vandaag aangeklaagd voor moord. Dit zegt Moses Dlamini van het onderzoeksteam tegen AP.

Eerder vandaag waren de agenten al geschorst. Nu is daar de aanklacht voor moord bijgekomen.

De videobeelden kwamen gisteren in de openbaarheid. Te zien is hoe politieagenten Mido Macia vastketenen aan de achterkant van een politiewagen, waarna de auto wegrijdt en Macia over de weg wordt voortgesleept. De Mozambikaan werd later dood in zijn politiecel aangetroffen. Het incident vond dinsdag plaats.

Familie en vrienden kwamen vandaag bijeen in het arme township Daveyton in Johannesburg om te rouwen om de dood van de 27-jarige Macia.Bron:Trouw.nl

President Z-Afrika geschokt na politiegeweld

President Z-Afrika geschokt na politiegeweld -  Op een video, die donderdag werd gepubliceerd, is te zien hoe zwarte politieagenten de 27-jarige Mozambikaan Mido Macia vastketenen aan de achterkant van een politiewagen en hoe hij door de rijdende auto wordt weggesleept. Foto RD

Op een video, die donderdag werd gepubliceerd, is te zien hoe zwarte politieagenten de 27-jarige Mozambikaan Mido Macia vastketenen aan de achterkant van een politiewagen en hoe hij door de rijdende auto wordt weggesleept.

KAAPSTAD (ANP) – Een stuitende video van Zuid-Afrikaanse agenten die een taxichauffeur mishandelen heeft president Jacob Zuma van Zuid-Afrika geschokt. „Het is gruwelijk, verontrustend en onacceptabel”, zei Zuma volgens Zuid-Afrikaanse kranten. De chauffeur werd later dood gevonden in een politiecel.

Zuma veroordeelde zijn dood en zei dat de politie zich moet houden aan de wet bij het uitoefenen van haar taak. „Geen enkel mens zou op die manier behandeld moeten worden.” Een toezichthouder op de politie gaat het incident onderzoeken.

De man stond naar verluidt verkeerd geparkeerd toen hij daar hardhandig op werd aangesproken door de agenten. Op de video, die donderdag werd gepubliceerd, is te zien hoe politieagenten de 27-jarige Mozambikaan Mido Macia vervolgens vastketenen aan de achterkant van een politiewagen en hoe hij door de rijdende auto wordt weggesleept. Volgens de politie zou de man zelfmoord hebben gepleegd in de politiecel waarin ze hem opsloten.

Politiegeweld is een kwestie die al lang speelt in Zuid-Afrika. Ook zou de politie in het land corrupt en incompetent zijn. Het zou niet om een raciale kwestie gaan, zowel het slachtoffer als de daders waren zwart.Bron:Rd.nl

‘Met kreten als ‘respect voor elkaar’ hou je Marokkaanse jongens niet in het gareel’

Marokkaanse jongeren presteren slechter op school en zijn oververtegenwoordigd in het criminele circuit doordat er een sterke inconsistentie bestaat tussen de waarden en normen in het gezin waarin zij opgroeien enerzijds en die op school en in de maatschappij anderzijds. Dat schrijft David Pinto. ‘De verwarrende werking van deze kloof draagt bij aan agressief gedrag.’

 Je westerse leraar moet je wel aankijken, maar je Marokkaanse vader juist niet

Bijna 20 jaar geleden, op 29 oktober 1994 schreef ik in de NRC een opiniestuk over het falen op school en het criminele gedrag van veel Marokkaanse jongens. Dat artikel zou zo weer in de krant kunnen. Er is niets veranderd.

In 2009 besloten 4 ministeries en 22 gemeenten met hoge percentages Marokkaanse inwoners de situatie van Marokkaanse jongeren te verbeteren. Er werd 30 miljoen euro in geïnvesteerd. En wat is het resultaat blijkens het rapport van het onderzoeksinstituut Risbo van de Erasmus Universiteit? Het percentage Marokkaanse jongeren dat van school gaat zonder diploma steeg van 2009 tot 2011 van 5,8 tot 6,2 procent. De jeugdcriminaliteit is sinds 2009 over de hele linie licht afgenomen. Toch zijn Marokkaanse jongeren in de jeugdcriminaliteit nog even oververtegenwoordigd als voor het project begon.

Opvoeding
Waarom is het juist de Marokkaanse jeugd die zoveel slechter presteert en voor extra problemen zorgt? Dat komt deels door de opvoeding en deels door de onvoldoende toerusting van de leraren op school.

Onderzoek naar opvoeding heeft uitgewezen dat een weinig toegeeflijke houding tegenover ongewenst gedrag, gepaard gaande met weinig straf, bijdraagt aan een evenwichtige affectieve ontwikkeling van het kind. Veel toegeeflijkheid gepaard gaande met veel straf heeft een negatieve uitwerking op die ontwikkeling en is  een belangrijke bron van agressiviteit. Terwijl eerstgenoemd opvoedingspatroon veel voorkomt bij Chinezen, wordt de Marokkaanse opvoedingsstijl vooral gekenmerkt door het tweede opvoedingspatroon.

De noodzaak om (aankomende) ouders het gewenste opvoedingspatroon bij te brengen is nog onvoldoende doorgedrongen bij politiek en bestuur. Nog steeds wordt het beleid hier niet op afgestemd. Gezien de alarmerende jeugdcriminaliteitscijfers is het echter geboden te investeren in opvoedingsonderricht, zeker bij migranten uit niet-westerse samenlevingen zoals Marokkanen.

Kloof tussen de normen en waarden
Waarom presteren Marokkaanse jongeren slechter op school en zijn ze oververtegenwoordigd in het criminele circuit? Dat komt doordat er een sterke inconsistentie bestaat tussen de waarden en normen in het gezin waarin zij opgroeien enerzijds en die op school en in de maatschappij anderzijds. Driekwart van de Marokkaanse migranten komt uit een onderontwikkeld en geïsoleerd deel van het traditionele platteland. De kloof tussen de normen en waarden in de binnen- en de buitenwereld is daardoor immens, zowel voor de eerste als voor de tweede generatie migranten. De verwarrende werking van deze kloof draagt bij aan agressief gedrag.

Voor de Nederlandse docent of agent is respect en gezag gebaseerd op overtuiging, kennis en egalitaire verhoudingen. Voor Marokkaanse jongeren spelen geheel andere factoren een rol: strakke regels, autoriteit, harde straffen, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en discipline, waarbij leeftijd, sekse en macht van grote betekenis zijn. Deze jeugd denkt bovendien: ‘Als jij niet zo streng bent als mijn vader, neem ik jou niet serieus.’

Een extra complicatie is dat de in Marokko klakkeloos gehanteerde ‘harde aanpak’ hier niet zonder meer toegepast kan worden. Dit ontgaat de Marokkaanse jeugd niet. Hierdoor krijgt het gezegde ‘de gelegenheid maakt de dief’ een bijzondere verdieping.

Zelfvertrouwen
Waar moet de oplossing voor dit probleem worden gezocht? Niet bij kreten als ‘respect voor elkaar’, ‘begrip tonen’, ‘emancipatie’ en ‘democratiseringsprocessen’. Daarmee hou je Marokkaanse jongens niet in het gareel en beweeg je ze niet tot goede schoolprestaties en goed gedrag. Op school is de docent bepalend voor de opleiding en (deels) de opvoeding. ‘De leerling in handen van een opvoeder is als klei in handen van de kunstenaar’ pleegde ik te stampen in de hoofden van de stagiaires die ik heb mogen begeleiden in het kader van hun lerarenopleiding (in Marokko, Israël en Nederland).

De inconsistentie van normen en waarden en de enorme kloof tussen de binnen- en buitensituatie leiden tot veel onzekerheid bij zowel docent als leerling. Het is dus nodig hun zelfvertrouwen te versterken. Dit kan bereikt worden door systematische kennis en inzicht te verschaffen over die fundamentele verschillen tussen binnen- en buitenwereld.

Een voorbeeld. Het aankijken van de ander wanneer je met hem in gesprek bent, is geboden als die ander een westerse docent is, maar verboden als het je eigen Marokkaanse vader is. Door het hoe en waarom uit te leggen aan Marokkaanse leerlingen én aan hun docenten kan veel onzekerheid worden weggenomen. Vervolgens moet hiermee geoefend worden in verschillende situaties.

Gelijke behandeling man en vrouw
Dit geldt ook voor de gelijke behandeling van man en vrouw, respect voor homo’s, positief omgaan met kritiek, vertrouwen schenken, ook aan mensen van de ‘out-groep’, niet discrimineren, vrijheid van meningsuiting, ook over religie, scheiding van kerk en staat, emotiebeheersing en accepteren dat empathie geen teken van zwakte is, maar juist van kracht.

De ervaring heeft geleerd dat het agressief gedrag afneemt naarmate de twijfels en onzekerheden bij docent en leerling afnemen door uitleg te geven over het hoe en waarom van de verschillende houding tegenover al deze zaken in de Marokkaanse leefwereld enerzijds en de westerse buitenwereld anderzijds.

Gebeurt dit niet dan zal het ‘Marokkanenprobleem’ over 20 jaar nog net zo groot zijn als 20 jaar geleden.

David Pinto is hoogleraar-directeur Intercultureel Instituut. Bron:vk.nl