ODBned: Multicultureel denken en leven in Nederland.

Dat Nederland in de toekomst een andere naam moet bedenken is eigenlijk een kwestie van tijd. Er wonen honderden nationaliteiten in Nederland. Waarvan er nog maar een paar minderheden zijn die zich al weer jaren lang bemoeien met de Nederlandse politiek.

De partij van de Arbeid is de voorloper geweest om minderheden de kans te bieden op een politieke carrière. Dat zijn en Marokkaanse en Turkse Nederlanders. De achterban van de partij.

Deze politieke individuen willen macht naar zich toe trekken om de Marokkaanse en Turkse belangen dat wil zeggen de levens gewoontes en religie meer bodem te geven doormiddel van politieke beslissingen. Dat zijn gewoontes die niet Nederlands zijn en daar zit de frictie die vele Nederlanders zorgen baard. Omdat er niet word geluisterd naar die Nederlanders door de politiek raken mensen gefrustreerd en bang en uiten dat op straat of via internet.

Het geloof van wie dan ook in Nederland moet eigenlijk ondergeschikt zijn aan de dagelijkse leven en vrijheid van de Nederlandse democratie.

Religie moet ondergeschikt zijn betreffende de Nederlandse economie, zo is dat altijd geweest in Nederland en dat zou wenselijk zijn hersteld te worden. Met andere woorden na een dag van arbeid naar de kerk moskee of anders. Maar in Nederland heeft men vergeten regels toe te passen. Het is vrijblijvend, en dat past niet in een land waar je dient werken voor een bestaan.

De Nederlander heeft naast zijn leven een geloof. Zijn geloof domineerd niet zijn leven. Is ook moeilijk te combineren als je in de Nederlandse economie wil mee draaien. De Nederlander is over het algemeen niet zo geintreseerd in het praktiseren van een individu zijn geloof. De Nederlandse bevolking is geintreseerd in mensen die zich ontwikkelen op sociaalvlak, en prettig in de omgang zijn. In vrijheid leven. Die vooruit kijken. Naast het werk een leven hebben. En naast het geloof, een leven met plezier. Dat zijn de fundamenten van van de Nederlandse mentaliteit.

Het is een kwestie van ontwikkelen. Wil je je totaal ontwikkelen in je geloof. En vijf maal per dag naar de gebedsruimte gaan. Of wil je als mens je ontwikkelen in je geloof en daarnaast ruimte scheppen voor een leven in de multiculturele samenleving. De vraag is, wat wil een persoon voor toekomst.

Als de personen van een andere levensvorm die geen baan hebben en dat wel willen. Zich nu eens richten en verdiepen op het dagelijks leven van een Nederlander. En als die personen zich nu eens inzetten op de manier zoals de Nederlandse werknemer dat doet, dan ben je snel geintergreerd in het arbeid proces en creëer daarmee kansen voor de ander. Maar het moet van beide kanten komen ook de werkgevers moeten daarin mee werken en kansen bieden.

Geef een persoon met opleiding of anders het gevoel dat hij of zij nodig is. Dat is belangrijk voor ieder mens. Juist nu in deze tijd dat, de economie in de wereld nog niet sterk is moet er een mentaliteit verandering plaats vinden niet alle Turken of Marokkanen kunnen een groente winkel of slagerij er op na houden.

Er moet meer werk gecreëerd worden er moeten veel meer loonstroken bijkomen belastingen moeten betaald worden om Nederland weer financiël sterk te maken.
Dus ook de kneuterigheid van de Nederlandse middenstandspolitiek moet veranderen. Op defensie gebied denkt en handelt men op internationaal niveau, dat moeten ze ook op economisch niveau gaan doen. Maar dan moet er heel hard gewerkt worden om bijvoorbeeld nieuwe producten te ontwikkelen. Universiteiten moeten er hard aan trekken en met nieuwe ideeën komen De kontakten tussen universiteiten en overheid moeten verstevigd worden. Denktanken op innovatie gebied moeten er harder mee aan de slag gaan. De toekomst ligt in het vooruitzicht. Nederlanders zijn slim dat moet lukken.

Doe iets in de vliegtuig industrie ontwikkel een vliegtuig die niet meer naar beneden kan storten.

Maak twee aparte aandrijf systemen, een om te vliegen en de ander om een noodlanding in goede banen naar de grond te leiden. Een soort van helicopter systeem die het vliegtuig op een juiste plek kan laten landen. Het is een kwestie van de stabiliteit weer onder controle krijgen. Maak een systeem dat projectielen afgeleid worden van een vliegtuig. Maak een systeem in het vliegtuig dat altijd explosieven op tijd lokaliseert. Bedenk iets. Doe zoiets ook met zee schepen en passagiers boten, laat ze niet meer naar de kelder gaan. Denk in het groot. Hier liggen kansen op zakelijk gebied voor mensen die hier iets mee kunnen.

Dan is er waarschijnlijk niet veel werk meer te doen voor de politieke vertegenwoordigers van die minderheden in Nederland. Dan ben je op de goede weg. Dan zijn er veel problemen door eigen inzicht en inzet opgelost.

Het is dan ook van belang dat die vertegenwoordigers van de politiek een brede horizon hebben. En iets kunnen betekenen voor multicultureel Nederland. Open staan voor de vele andere mensen en hun wensen van een andere nationaliteit en geloof dan de Turkse of Marokkaanse-Nederlandse bevolking. Dat ben je betrokken als individu bij de bevolking van Nederland. Dan zijn we op de goede weg. Samenwerken op ”niveau” met Nederlandse en andere politieke vertegenwoordigers van andere minderheden in Nederland.

Uiteindelijk ben je een politieke vertegenwoordiger van de Nederlandse culturele samenleving. En daar gaat het om. Een diversiteit aan dominante religie staatjes in de toekomst in Nederland is niet de kant waar we naar toe moeten gaan. We moeten het met elkaar doen maar dan moeten de neuzen wel de zelfde richting opstaan. Bron:ODBned

Politiek op zijn reet.

Marshall Plan

Het besturen van een land Nederland.

De politiek

Wat is er van Nederland terecht gekomen na de grote donaties van de USA na de tweede wereld oorlog.

Nederland was arm, maar door donaties van de Amerikaanse overheid, doormiddel van het Marshall plan kwam Nederland tot bloei.

Er is veel gebeurd zinsdien, Nederland is een geweldig land geworden. De Nederlanders hebben Nederland groot gemaakt.

Nederland is zoals u weet op gebouwd uit giften donaties, nu het kapitaal langzaam aan het verdwijnen is. Is het maar de vraag of Nederland zich zelfstandig  in stand zou kunnen houden zonder steun van de EU.

Kabinet-Rutte II

Politieke partijen vvd en pvda

Een constatering is dat politiek voeren in het land lang geleden en tot  heden ten dagen berg afwaarts is gegaan. Alle zekerheden worden aangetast of zijn al verdwenen. Het houd niet op. Er staat nog veel te gebeuren wat bezuinigingen betreft. Bezuinigingen door gebrek aan goede politieke beslissingen en gebrek o/a aan zakelijke kwaliteit. Dat is waar de politiek zich nu mee bezig houd. De burger zal het gaan merken.

De VVd deze partij oorspronkelijk  voor de middenstand. Haalt de economie niet uit het slop. Ze weten niet juist te handelen. Rutte spreekte al over het Amerikaase systeem.

En waar is de politiek nu verder mee bezig. Het lijkt op een padstelling. Eenerzijds, vroeger de grote arbeiders partij de PVDA was voor de werknemers en hun welzijn. Maar de werknemers hebben op een gegeven moment aanblok de partij de rug toegekeerd.

Nu hebben ze een hele andere achterban mensen met een andere oorspronkelijke nationaliteit. De  pvda die zich verdiept in de achterban zijn problemen. En wil die burgers meer en meer helpen op een beter islamitisch bestaan in het land. Maar ook die pvda-leden hebben weinig vertrouwen in deze partij. Maar wat betekend buiten hulp bieden voor allochtonen de PVDA voor Nederland? Zonder deze nieuwe achterban zou de PVDA waarschijnlijk op houden te  bestaan.

Anderszijds De Partij voor de Vrijheid (afgekort: PVV) die juist allochtonen hun niet westerse gewoontes wil indammen. Dit is dus niet politiek voeren wat een land echt nodig heeft. Dit moeten bijzaken zijn. De PVV is niet volwassen genoeg als je je alleen richt op bijzaken. Wilders moet ook met oplossingen komen die hout snijden.

Er zijn belangrijkere dingen te doen. Maar de politiek richt zich te veel op deze genoemde binnenlandse problemen. Het lijkt erop dat door gebrek aan talent  men zich met deze tunnelvisie bezig houd om de serieuse zaken te ontlopen, lijkt het. Wat denkt u.  Bron: O.D.B.ned Laat uw stem gelden vandaag https://onrecht.wordpress.com/fonds/