ODBned: Overzichtelijk organiseren “belang vluchtelingen”

Wenselijk is,- het continu observeren door politie vluchtelingen. Om geweld en crimineel gedrag te beperken in de opvangcentra’s en daar buiten in steden en dorpen. Door de stroming vluchtelingen en de kennis dat het getraumatiseerde mensen zijn,- moet veiligheid voor de Nederlanders voor de overheid prioriteit nummer 1 zijn.

Om mogelijke escalatie proberen te voorkomen in toekomst. Is overzichtelijk organiseren in het belang vluchtelingen.

Voor de veiligheid, nationaliteiten lokaliseren. Van elke nationaliteit, de stammen in kaart brengen. En voor dat er onderling spanning ontstaat. Is het raadzaam om daar tijdig op te anticiperen en de stammen te splitsen voor veiligheid in de opvangcentra’s.

Dus per nationaliteit en afhankelijk hoeveel stammen, huisvesten op eigen locatie. Zo krijg je kleinere groepen en een betere verdeling in het land. En verbeter je de leefomstandigheden voor de vluchtelingen.

Getraumatiseerden uit de stammen filteren en hulp bieden.

Vluchtelingen die homo of hetero zijn.
Vluchtelingen met een andere seksueel geaardheid dan hetero,- in veiligheid brengen van de stammen die een gevaar zijn voor homo individuen. Om daarmee ernstig geweld en moord te voorkomen.

Het is voor vele mensen moeilijk zonder baan. Zeker ook voor vluchtelingen die een hoop te verwerken hebben. Daarom is het van belang dat ze werk aangeboden krijgen.

Werk voor vluchtelingen.
Vluchtelingen observeren om te beoordelen of ze kunnen werken.

Aan degene die willen werken vragen hoe ze hun toekomst zien, is de oversteek tijdelijk of willen ze in Nederland blijven wonen.

Een werkplan maken voor vluchtelingen.
Vis kweken, maak een plan om kweek vijvers te bouwen voor zeevis die we eten.
Maak een plan om op grote schaal solar panels te maken enz.
Maak een plan waar ze kunnen helpen werken betreffende export producten.
Leer de vluchteling iets waar ze in het vaderland bij terug keer een boterham mee kunnen verdienen.

Heeft de lezer nog Ideeën. laat van u horen…

Wie heeft het geniale idee om de Nederlandse economie blooming te maken.

crisus

Het lukt de regering niet dus moet de bevolking gaan brainstormen.

Word het een burger initatief?

Nederland moet op de schop!!ned leeuwen

Nationale denktank.

Wees het eerste land in de wereld waarvan de bevolking brainstormt over het verbeteren van de economie.

Voor degene die aan het werk wil blijven voor degene die een baan willen.

Miljoenen mensen in het land. Dat moet lukken!!

Nederland zit al jaren in een economische dip. Word het niet eens tijd dat de burgers mee denken over hun toekomst. Vele Nederlanders zitten zonder baan. En misschien staan er vele banen op de tocht.

Is het niet een idee om ons daar gezamenlijk mee bezig te houden. Om nieuwe ideeën aan te boren. Om werk te creëren. Om na te denken hoe nu verder. Laat u stem gelden en maak een plan. Nederland laat van u horen.

Het initiatief is aan u.

Heeft u een plan scroll dan even naar beneden  als  u wilt reageren.

ODBned.

O.D.B.ned: Nederland van XXL naar L.. ‘odbned adviseerd de Ned regering het volgende te doen

Nederland krijgt vandaag harde woorden te horen uit Brussel, verwacht Europarlementariër Corien Wortmann-Kool. In een rapport van de Europese Commissie krijgt Nederland, net als andere EU-landen, aanwijzingen over de eigen economie. ‘De ironie is dat iedereen in Nederland de nieuwe regels prees. Totdat ze Nederland zelf raakten.’

Nederland en zijn begroting tekort 

CPB: begrotingstekort 3,3 procent

Banken crisis

Waarom omdat er in deze wereld te veel leden, functies hebben bekleed die te hoog gegrepen waren voor hun. Waar ze wel goed in zijn, om hun promotie koffers van de desbetreffende bank te vullen met geld betaald door de cliënten. Opzouten is dan ook de enige remedie, nog beter achter de T.

Als men in Nederland nu eerst eens de banken op orde brengen. En een beleid voeren voor de langere termijn. Zakkenvullers dus niet meer gewenst.  Duurzaam bankieren, ja dat is mogelijk en dat zouden de banken verplicht moeten worden te doen.

Want dat er nu een begroting tekort door de banken crisis is ontstaan, is natuurlijk onacceptabel. Als je het goed beschouwd de burgers worden drie dubbel gepakt. En de bankiers worden rijker en rijker.

Weet u u nog in het verleden men had toen ook een begroting tekort,en haalde tientallen miljoenen weg bij een pensioen fonds. Zonder de pensioen gerechtigden te vragen voor goedkeuring, en in te lichten over het risico wat de overheid neemt. Ongezonde Financiële situatie komen tot stand door dit soort van handelen door de overheid.

En met de verslechtering van de economie, word het er niet beter op. De pensioen gerechtigden, die worden al reeds gekort in hun verzekering hun inkomen.

Maar stel de banken zijn in Nederland weer gezond het gaat goed in de Financiële wereld.

Dan is er een nieuwe mogelijkheid om verder te bezuinigen binnen de overheid.

Het is een proces, kan niet ineens uitgevoerd worden maar het is wel iets om over na te denken. Nadenken dus daar in Den-Haag. Defensie is voor Nederland de laatste jaren een enorme kosten post. Juist nu dat men in de wereld mee helpt met militaire acties, en hulp. Het kost heel veel geld. En het zal in de toekomst nog heel veel gaan kosten.

Nog niet eens gesproken over het defensie materiaal wat nog gekocht moet worden.

Het zou beter voor Nederland zijn als defensie zich zelf  support in de toekomst. Door een Nederlandse Militaire Bank(en) te beginnen. Dan ben je in het groot aan het bezuinigen en goed op weg om van je begroting te kort af te komen. En tegerlijkertijd geef je defensie personeel en eventueel burgers een baan in de regio. O.D.B.ned.

ODBned: Krakend en hijgend je pensioen te gemoed en dan sterven.

Men is er van bewust dat mensen ouder worden, in Den-Haag. Reden voor hun om te beslissen dat de werk verplichting word opgeschroefd tot 71,5 jaar in de toekomst. De pensioen leeftijd ligt in 2059 dus op 71,5. Met andere woorden  als je in 2013 vijfentwintig jaar bent, krijg je je volledige pensioen in 2059.

De Nederlandse regering bied je een vooruitzicht die niet echt aantrekkelijk is.

Waar blijven je verplichte pensioen betalingen

De overheid heeft beslist dat je jaren langer moet doorwerken en bovendien gaan de pensioenen aanzienlijk lager worden. Dus langer werken en minder pensioen inkomsten? Dat is geen goede deal.

De overheid schermt met de leeftijd van mensen. Men zegt nu dat mensen ouder worden. Maar men vergeet te vertellen dat veel Nederlanders voor hun pensioen inkomen te kunnen nuttigen, ook sterven. En dat dus voor hun 65 jaar. Nu ze gaan starten om de pensioen leeftijd te verhogen  naar 67 jaar, zullen meer mensen niet kunnen genieten van hun pensioen inkomen. Simpelweg om dat ze de pensioen leeftijd niet halen.

Als je ouder word

Het is misschien niet reel of niet deskundig van de overheid om te denken dat als mensen ouder worden. Ze dan ook in staat zijn langer door te werken. Bijvoorbeeld mensen die zware arbeid verrichten. Die kunnen toch niet voorspellen dat men door kan blijven werken tot 71,5 jaar. Je zou dan moeten denken bij je zelf. Hoe loyaal moet ik nog zijn voor mij werkgever. Stoppen met hard werken word daardoor een vereiste. Je moet denken aan je eigen gezondheid, aan je toekomst. Want het is goed mogelijk in de toekomst. Dat uitkeringen voor mensen die arbeid ziek of opgebrand zijn, niet meer bestaan.

Je mag dus niet te snel opbranden c.q slijten.

Hoe zit dat dan met kantoor personeel, het is een feit dat vele mensen de ziekte alzheimer krijgen op niet al te oude leeftijd. Alzheimer is op weg om volksziekte nummer 1 te worden. Mensen met een handarbeidvak kunnen natuurlijk ook deze ziekte krijgen. En zo ook  kantoor personeel kan slijtage krijgen in hun lichaam. Bijvoorbeeld slijtage in pols hand en rug.

Maar wat de regering heeft beslist is dat dan haalbaar. De ervaring leert dat bedrijven niet zitten te wachten op werknemers die tot het eind blijven door werken bij het bedrijf. Namelijk om dat ze geleidelijk veel te duur worden. En er zijn meer redenen die al jaren gemotiveerd worden door bedrijven om ouder personeel niet aan te nemen. Om kosten te besparen ontslaan ze al jaren lang bij de grotere bedrijven op zijn minst 21 medewerkers onder het mom reorganisatie.

En als het nodig is, nemen ze jonge werknemers er voor terug. De regering heeft dit samen met de bedrijven zo beslist jaren geleden. Nu komen ze daar blijkbaar van terug en willen dat de werknemers langer door blijven werken. Een beleid van motiveren /demotiveren. Eerst oudere werknemers ontslaan. Dan vallen de werklozen enorm terug met hun inkomen door steun aanvraag. En dan later verplicht werken voor een schijntje omdat de nieuwe werkgever geen redelijk salaris wilt betalen.

Participeren, wie kan wie dan nog verzorgen?

De Nederlandse overheid gaat de Nederlanders hun toekomst afremmen, men is hard op weg om de Nederlanders steeds meer er bewust van te maken dat hun toekomst niet meer in het land ligt. Het kost alleen tijd voordat het tot hen door dringt. De deal is dus: langer door werken” ”pensioen inkomen om laag.” ”Geen bejaardentehuizen.” Wie kan wie dan nog verzorgen als je tot je 71,5 door moet werken.

Maar 1 voordeel, voor degene die in Nederland blijven wonen. Men heeft beslist dat de looptijd van de basis hypotheek op het huis kan 6,5 jaar opgeschoven worden, dus de maandelijkse premie aflossing kan mogelijkerwijs aanzienlijk lager.

Door deze beslissingen van langer door werken en tegelijkertijd participeren. Lijkt het er meer op, dat de vooruitgang alleen maar stagneert in de toekomst in Nederland.

Verlos je uit de klauwen van de overheid

De opkomende landen daar ligt de toekomst voor de bewuste Nederlanders die willen werken voor een goede toekomst. Dan kan je tegen die tijd zelf beslissen om te stoppen met werken.

Reageer op dit artikel…..

 

Waarom een fonds rechts adviseurs voor cliënten

O.D.B.NED
O.D.B.NED

Advocaten zijn vaak geen goede investering betreffende het halen van u recht en vergoedingen.  Advocaten declareren per uur  vele eur’os. Het zijn uurlonen die de meeste werknemers in het land  nooit zullen verdienen. En om nu u spaargeld en bezittingen eerst te moeten aanspreken voor een advocaat is natuurlijk te zot voor woorden. Alles wat u opgebouwd heeft in u leven gaat verloren.

Als uw geld verbruikt is aan advocaten declaraties dan  als u verder moet strijden heeft u  recht  op juridische bijstand van de R.v.R waar ook nog een een eigenbijdrage aanvast zit. Want dat is het beleid van de overheid. Strijden mag maar wel eerst op eigen kosten. Ben je blut  mag je gebruik maken van de R.v.R. 

Het halen van u recht is in Nederland niet eenvoudig. Dat komt omdat overheid, rechtspraak, dus  rechters, advocaten,-  verzekeringen bedrijven ectra en vele instantie verweven zijn met elkaar.

U staat in u recht maar of u dat ook krijgt is maar zeer de vraag.

Daarom moet dat veranderen het is van belang voor u dat u dit begrijpt.

Rechtsbijstandverzekering bedrijven daar moet u verre van weg blijven als u zaak er toe doet.

Waarom zou u het zover laten komen dat u een eigen gat graaft voor u zelf. Wat u nodig heeft is een advocaat wie hier helemaal buiten staat. Een advocaten collectief die geen partij van bedrijven overheid en dergelijke is. Die u de juiste rechts hulp kan bieden.

U moet goed begrijpen dat als u uw leven op orde heeft, er iets in leven kan gebeuren dat haaks op uw geluk kan toeslaan. En u zich moet verdedigen tegen het kwaad. Bijvoorbeeld rechtzaak een bodem procedure. Waarom zou u het risico nemen om het putje in te glijden met al de kosten van de vaak onrendabele advocaat.

De baten dekken de kosten niet in Nederland. De advocaat word als maar rijker. Het is beter omdaar niets mee te maken te krijgen, met de RvR en rechtbijstandverzekeringen het moet anders. Bescherm u zelf voor juridische geschillen.

Fonds stichten 

De overheid is bezig de sociale zekerheden los te koppelen,u gaat in de toekomst steeds meer zekerheden en rechten verliezen wat betekend dat u er in de toekomst  alleen voor komt te staan. Daarom is het van belang dat u uw rechtsbelangen veilig moet gaan stellen voor de toekomst.

O.D.B.ned denkt dat een onafhankelijke organisatie soella kan bieden voor de rechtzoekende.

Een fonds zou de oplossing kunnen zijn. Waar u rechtshulp kunt aanvragen. Voor zaken die er toe doen. Voor als u betrokken raakt bij rechtzaken die bodem procedures worden, en of u misschien wilt strijden tot de allerlaatse rechts orgaan.

Daarom vraagt o.d.bned uw medewerking om de POLL  in te vullen zodat bekeken kan worden of hier behoefte voor is. Zijn er stemmen genoeg dan is er rede om te beginnnen met werken om een fonds werkelijkheid te maken. Met vriendelijke groet, O.D.B.ned  

Laat uw stem gelden vandaag https://onrecht.wordpress.com/fonds/

O.D.Bned: Nederlandse crime soap: twee ex-‘regters’ het OM…het rechtelijk theater en de slachtoffers

Wat gaat het worden een witte of zwarte wolk

Juist als je als overheid geconfronteerd word met duivelse praktijken van 2 overheidsmedewerkers  Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg deze twee ex rechters dus. Is het van groot belang dat je precies uitzoekt wat er gaande is geweest betreffende de Chipsholzaak.

Als je dat niet doet zal dat  in de toekomst zich gaan wraken. Je bent als overheid in alle opzichten een rolmodel voor de gemeenschap. Geef je,- open en bloot aan, schijt te hebben aan burgers creëer je een voedingsbodem. Zo geleerd zo gedaan.

Nee dit hele theater is misselijk makend. Het feit dat deze zo belangrijke heren in dit proces die de bron zijn van het vernietigen van business voor Nederland. En het kapot maken van eerlijke rechtelijke uitspraken.

Zich zo onmenselijk hebben gedragen tegen de rechtzoekende. Is ziek te noemen is kanker. Dan later het Openbaar Ministerie die deze heren veroordeeld wil hebben in een”taakstraf” die maken dan zogenaamd fouten, fouten die voordelig zijn, en alles goed maken voor de verdachten in het proces en zo de dans ontspringen van een echte in hun nadeel gerechtelijke uitspraak .

De overheid en zijn afdelingen (OM) doen dit, ze kunnen dit doen. Want de burgers ondernemen tot op de dag van vandaag niets. Als je een beetje je kan in leven wat er met iemand en familie gebeurd die op deze wijze door de overheid kapot word gemaakt. Dan moet dit je toch aan het denken zetten. Je zou toch denken dit is toch wel heel erg fout. Hier moet wat aan gedaan worden. We moeten dit kenbaar maken, de straat opgaan. Deze zaak moet opnieuw behandeld worden.

Maar nee, men slaap tot dat ze zelf in de problemen geraken. Maar wat dan. Niemand intereseerd zich voor een ander.

Maar de kern van deze zaak is dat een grootvermogend bedrijf de economie wil stimuleren in Noord-holland of misschien wel in heel Nederland. En heel, heel vreemd, ge- boycot is geworden door overheid op,- overheid jaren en jaren lang.

Waardoor u nu dus geen baan heeft. Terwijl er een enorme werkloosheid is. Dat heeft u te danken aan de overheid, de politiek, en rechters. Het is maar dat u het weet. Dus wat voor kleur wolk er ook uitkomt de overheid wint!!! en Nederland en zijn burgers hebben verloren.BronO.D.B.ned

PS.

Voor de Nederlanders die nog een beetje nadenken ,Chipshol is tientallen jaren geboycot door de overheid wat betekend dat Chipshol hun grote plannen niet hebben kunnen uitvoeren en daardoor 10 duizenden banen verloren zijn gegaan. Je kan je afvragen waarom de overheid dat heeft gedaan.

Als je zo een belangrijk project wat enorm goed is voor Nederland vernietigd. Er moet daar een verklaring voorzijn. Waarom word dat niet verteld door de overheid. U jij en ik hebben daar recht op om te weten waarom zo een enorme werkgelegenheid in Nederland en belasting inkomsten voor de staat vernietigd zijn geworden door de Overheid.

Heerts waarschuwt: snijden in WW is einde van sociaal akkoord

Als het kabinet snijdt in de werkloosheidsuitkering, is er geen sociaal akkoord meer. Het kabinet doet er verstandig aan het sociaal akkoord ongemoeid te laten, waarschuwde FNV-voorzitter Ton Heerts vanochtend in het Radio 1-programma Kamerbreed.

Heerts reageerde op uitlatingen van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra. Die zei donderdag in Het Financieele Dagblad dat bij een nieuwe bezuinigingsronde moet worden gekort op de zorgkosten, uitkeringen en toeslagen.

“Zijlstra profileert zich heel duidelijk als VVD-voorzitter in de Tweede Kamer. Zijn uitspraken zijn geen enkele verrassing, zo ken ik hem weer”, zei Heerts, die benadrukte het “totaal niet met hem eens” te zijn.

WAARSCHIJNLIJK TOCH EXTRA BEZUINIGINGEN NODIG

In april sloten werkgevers, werknemers en kabinet een sociaal akkoord. Door het akkoord is een pakket bezuinigingen van 4,3 miljard euro op de lange baan geschoven. In augustus bekijkt het kabinet op basis van nieuwe economische cijfers of er meer moet worden bezuinigd, en hoe.

Heerts wees vandaag onder meer op de afspraak dat de hoogte van de werkloosheidsuitkering in het tweede jaar afhankelijk is van het laatstverdiende loon. “Als men terugvalt op de optie om het tweede jaar ww op bijstandsniveau te zetten, dan is het klaar”, zei Heerts. Dit is volgens hem een voorbeeld van een maatregel die het sociaal akkoord recht in het hart zou raken. “Ik ga er dan ook niet van uit dat dit gebeurt.”

Van de gemeenten eist 98 procent dat het sociaal akkoord en het zorgakkoord op dertien punten worden aangepast. Dat is volgens Heerts een zaak tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het kabinet. “Wij gaan niet tussen het gevecht van het kabinet en de VNG zitten.”

De gemeenten willen onder meer volledige vrijheid hebben om te bepalen of iemand een uitkering moet krijgen of niet. “Daar hebben we nu andere afspraken over, dat is best een stevig punt”, zei Heerts. Het is volgens hem niet nodig dat het kabinet tegemoet komt aan de eisen van de VNG. “Het lijkt me heel verstandig om vast te houden aan de gemaakte afspraken.”

Heerts wees erop dat er een vertrouwensprobleem in Nederland is. Daarom zou het niet goed zijn om gemaakte afspraken aan te passen.Bron:nrc.nl

ODBed: Het ontstaan van Adam en Eva weet u het?

Wie is god.

Erkend god de aardse bijbel.

Praktiseert god de aardse bijbel zoals zijn volgelingen doen.

Kan god zich vinden in de bijbel teksten.

Genesis, het eerste bijbelboek.

Wanneer is de eerste bijbel geschreven.

Wie was de auteur.

Voor welk geloof was deze bijbel bestemd.

Wat was zijn of haar geloof.

Was hij of zij daarmee de eerste die een geloof praktiseerde.

Wie waren naast de auteur de eerste menselijke wezens die in contact kwamen met Adam en Eva hun kinderen,- familie?

Wie waren nog meer bekend met het eerste bijbel boek.

Weten we of er toentertijd commentaar is geuit over de inhoud van het eerste bijbel boek door familie? Geloofde bijvoorbeeld de kinderen van Adam en Eva na het lezen van het boek meteen in de bijbel.

Toen het eerste Bijbelboek werd gelezen. Welke geloven zijn er toen later ontstaan door de familie van Adam en Eva hun kinderen en na zaten die tot en met heden, de bijbel praktiseren.

Adam en Eva.

Wie heeft god gecreëerd.

God creëerde Adam.
Adam word over geschreven, is door stof ter wereld gekomen door god.

Eva is ontstaan uit een bot van Adam door god, en niet door een man via mannelijk zaad.

Adam zijn rib bot is gebruikt om er een Eva van te maken.

Hoe kan Eva ontstaan uit een bot van Adam.

Waren Adam en Eva menselijke wezens.

Hoe kan een vrouwelijke gedaante ontstaan uit een bot van een mannelijke gedaante. Heeft god na het creëren Adam en  Eva vruchtbaar gemaakt zodat ze kinderen konden krijgen.

God plaatste Adam en Eva in de Hof van Eden

Maar door allebei van een verboden appel te eten melde god aan Adam en Eva.

U bent als stof gekomen, en zal als stof terugkeren”, aldus God.

Voordat god stof van haar maakte baarde Eva o/a drie zonen namelijk Kaïn en Abel, Seth.
Waren haar zonen en andere kinderen anders, dan hoe zij zelf gecreëerd waren door god, namelijk echte mensen?

Welke nationaliteit heeft Adam en Eva……..

Praktiserde Adam en Eva een geloof.

Waar in de wereld is de voortplanting begonnen.
Is de wereld bevolking ontstaan door de kinderen van Adam en Eva.

Hoe is het mogelijk dat door het voortplanten van een familie van 1 nationaliteit, zoveel andere nationaliteiten ontstaan zijn.

Als de wereld bevolking ontstaan is door de kinderen van Adam en Eva, en hun kinderen heeft de wereld bevolking op zijn minst dan 2 nationaliteiten.

Is er misschien iemand die meer over god weet te vertellen

Is er iemand die misschien meer weet over deze Adam en Eva en familie.

Zijlstra lult uit zijn nek

Ewald Engelen. © Floris Lok

Wat een sofist, die Zijlstra. Woensdag beweerde hij in Het Financieele Dagblad dat we ‘ombuigen’ omdat we een periode van lage groei tegemoetgaan. Zijlstra: de groei van gemiddeld drie procent van de afgelopen vijftien jaar is definitief verleden tijd; op z’n best kunnen we groeicijfers van 1,5 procent tegemoet zien; we leven op te grote voet en moeten dus de tering naar de nering zetten.

Ja zo lust ik er nog wel drie! De Nederlandse economie krimpt sinds 2009 omdat banken er een ongehoorde klerezooi van hebben gemaakt. Omdat de overheid niet het geduld wilde opbrengen om te wachten tot banken en huishoudens hun balans op orde hadden. En vanaf de verkiezingen van juni 2010 plotseling in blinde paniek met belastingverhogingen en andere lastenverzwaringen koste wat kost het begrotingstekort is gaan terugdringen. Met de bekende gevolgen: ineenzijgende economie, stijgende werkloosheid, dalende vastgoedprijzen, oplopende tekorten en groeiende staatsschuld.

We krimpen omdat we te haastig ombuigen

Oftewel, we buigen niet om omdat we lage groei verwachten; we krimpen omdat we te haastig ombuigen – en, ja, dat doen we omdat Olli Rehn en zijn begrotingsverdrag de mast is waaraan we onszelf hebben gebonden.

Of zou Zijlstra zich hebben laten influisteren door het werk van de Amerikaanse econoom Robert Gordon, die september vorig jaar een flinke steen in de academische en politieke vijvers gooide door met veel aplomb te beweren dat het einde van de economische groei nakende was?

Gordon ontleende deze conclusie aan de observatie dat de grote technologische innovaties van de afgelopen 150 jaar afnemende groei-effecten hadden gehad. De staal- en steenkoolrevolutie van de negentiende eeuw genereerde groeipercentages van tien tot vijftien. De verbrandingsmotorrevolutie van de eerste helft van de twintigste eeuw bracht groei van zo rond de vijf procent. Ronduit teleurstellend echter, aldus Gordon, zijn de economische opbrengsten van de ict- revolutie van de jaren negentig en daarna: drie procent en minder.

Ik sluit niet uit dat Zijlstra en/of zijn adviseurs het stuk van Gordon inderdaad gelezen hebben – nooit je tegenstander onderschatten! Maar ik raad hem dan aan ook het vele kritische commentaar te lezen dat Gordon ten deel is gevallen. Kort: hij zou de historische groei-effecten overschatten en een veel te defaitistische visie op de toekomst hebben.
Inderdaad grossieren de boekenstalletjes op Schiphol in economische profeten die ons de zegeningen (en vloeken) van robotisering, de neurorevolutie, nanotechnologie en driedimensionaal printen voorhouden. De menselijke vindingrijkheid is onuitputtelijk.

Oftewel, Zijlstra lult uit zijn nek.

Het tekent de wanhoop van een kabinet dat de omgevingsschade van zijn afbraakbeleid alleen maar ziet groeien.Bron:parool.nl

Emigreren Nederlanders lost problemen op in Nederland?

Het is al eens eerder gebeurd dat een massa golf van Nederlanders  hun vaderland verlieten. De Nederlandse regering hielp daar toen een handje bij. Weet u nog? En tegerlijker tijd en later, kwamen arme mensen van buiten de Nederlandse grens binnen. Een goede ruil dacht de regering. Het probleem van dure arbeid opgelost. En opdat moment werkloosheid ook nagenoeg opgelost. Toen de arme plattelands mensen  in Nederland kwamen wonen kwam er ook spoedig meer werk vrij. Het intereseert  de Nederlandse overheid helemaal niet wie hier werkt.  Nederlanders zijn niet hun eerste prioriteit. Als het werk maar gedaan word.

Nu al weer jaren lang problemen in Nederland, problemen die de overheid veel geld kosten. Werkloosheid en dergelijke. En de problemen zijn nog lang niet voorbij zoals u weet.

Nu vandaag de dag hoor je niets van de Nederlandse overheid over de vele landgenoten die hun vaderland verlaten per jaar.Terwijl er meer dan 100.000 Nederlanders per jaar kiezen om in een ander land te gaan wonen.

Mogelijkerwijs zijn dat niet de landgenoten  met weinig opleiding en werkervaring en zijn het personen met een doel voor ogen die niet in eigen land gerealiseert kan worden. Personen die van aanpakken houden en dat ook kunnen. Mensen die natuurlijk hard nodig zijn in de toekomst in Nederland. Er is al veel kennis en ervaring verloren gegaan in Nederland en het lijkt nog niet te stoppen.

In het verleden was een opleiding een vereiste voor een Nederlander zonder opleiding geen werk. Nu vandaag de dag blijkt dat voor de overheid niet meer van belang te zijn. Kwaliteit garantie kennis is niet meer van belang iedereen zonder diploma kan aan de slag op een voorwaarde, hij moet wel goedkoper zijn.

Misschien denkt de regering nu dat het probleem wat zich in Nederland voor doet door emigratie gedeeltelijk hier door word opgelost. Misschien denkt de Nederlandse overheid het maakt ons niets uit wie het werk in de toekomst doet als het maar gedaan word.Bron:O.D.B.NED