Het betaalmiddel euro dreigt fataal te worden voor de bewoners van de EU

Vlag van de Europese Unie

Europese unie Euromenia unie

Frankrijk  Griekenland Hongarije Ierland Italië Letland Litouwen België   Bulgarije Cyprus Denemarken Duitsland  Estland Finland Luxemburg Malta Nederland Oostenrijk Polen Portugal Roemenië Slovenië Slowakije
 Spanje Tsjechië  Verenigd koninkrijk Zweden  

Probleem landen: Italië, Griekenland, Portugal, Spanje,Cyprus, Ierland

Mogelijke financiele zwakke landen:  Hongarije, Frankrijk, Luxemburg,  

Negen landen die lid zijn van de EU hebben problemen , Negen van de zevenentwintig dat is veel.

Ketting reactie misschien?, Banksters in heel de EU sluiten mogelijk de kluizen voor de spaarders in de nabije toekomst van wegen hun zwakke  financiële positie.

Wat doet zoiets met een persoon die een gewone baan heeft en lang geleden een spaarrekening heeft geopend met een spaar doel. En in de nabije toekomst te horen krijgt dat zijn bezit tot 35% wordt gereduceerd om daarna te worden  geconfisqueerd

Nu Cyprus toch ja heeft gezegt om spaarders financiël uit te kleden.Welk land volgt. Zal de slapende Europeaan hierdoor wakker zijn geschud? Zal het betekenen dat de  toon die de EU heeft gezet die de burgers van Cyprus enorm gaat treffen. Zal dat gaan betekenen dat de burgers van de EU met spaarcenten dit nu veilig willen stellen buiten de EU. Het is nu goed mogelijk dat het een  financiële chaos gaat worden in Europa. Je kan je afvragen met welk doel doen deze beleidsvoerders dit. Bron: O.D.B.ned

Grote spaarders krijgen tot 37,5 procent terug in aandelen Bank of Cyprus’

euros

Spaarders die bij de Bank of Cyprus meer dan 100.000 euro op hun rekening hadden staan, krijgen 37,5 procent van hun geld terug via aandelen in die bank. De rest van het geld ziet de eigenaar waarschijnlijk nooit meer terug. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters vanavond.

Van de resterende 62,5 procent van het spaarbedrag zal 40 procent dividend opbouwen, maar de nieuwe aandeelhouders zien daar pas wat van terug als de bank weer goed draait. De overige 22,5 procent is waardeloos geworden. Rekeningen van minder dan 100.000 euro worden niet aangeraakt.

Volgens Reuters worden de plannen waarschijnlijk zaterdag bekendgemaakt.

Creditcards
De Cypriotische centrale bank meldde vrijdag dat alle betalingen met creditcards en betaalkaarten binnen Cyprus weer worden toegestaan en dat er geldtransfers van maximaal 300 euro per persoon per dag mogen plaatsvinden.Bron:parool.nl

Als banken in Nederland kapot gaan

images (1) randend geld

Europa en zijn euro inferno

Het plan dat de EU heeft gemaakt voor Cyprus kan geen optie zijn. Natuurlijk kan je dat niet accepteren. Er vanuit gaande dat deze spaarders gewoon hun belastingen betalen. Het lijkt op een crimineel voorstel, 2 derde van de spaarders is Cyprioot 1derde zijn Russen met waarschijnlijk veel zwart geld gestald. Stel je nu eens voor dat als Nederland in de toekomst steeds verder weg zakt in de financiele misere. Zullen ze dan met het plan komen waar ze Cyprus nu mee opzadelen.

Dat zal een ramp betekenen voor vele spaarders en dat zijn er nog al wat in Nederland. De euro werd het dubbele waard van de gulden. Toen het een betaalmiddel werd. Al gauw werden daarna de artikelen duurder eigenlijk alles. Dat betekende de eerste euro ontwaarding.

Daarna ging de munt in waarde dalen tot op de dag van vandaag. Nederland is een land waar je belasting over belastingen moet betalen. De Bankensector die de macht heeft over zijn klanten rekend steeds meer voor wat hun zeggen service. En het gaat maar door. Eigenlijk is de burger de dupe en word steeds armer.

Men spaard voor de oude dag voorziening extra, wegens de in de toekomst mogelijke verminderde pensioen uitkering. Het vermogen is al bijna gehalveerd van de spaarders door de waarde vermindering van de euro. Nog niet eens gesproken over de veelste lage rente die uitgekeerd word. Als Nederland de financiele markt, de banken ernstig in de problemen komen gaan ze dan ook deze schandalige extra EU belasting aanslag accepteren. De toekomst komt dan op lossen schroeven te staan voor vele Nederlanders.

Hr. Jan Poot: Na de banken de rechtbanken deel 9

images vader en zoon poot

Jan en Peter Poot deel 9

De lijdensweg van een kwart eeuw van Chipshol heb ik in het kort

hiervóór samengevat. Is Schiphol daarvan wijzer geworden?

Hoe nu verder?Aanvankelijk was alleen Schiphol onze tegenstander. Met KLM had Chipshol een uitstekende relatie, althans met de subtop. Bovendien dezelfde opvattingen over de grote mogelijkheden van de KLM.

Chipshol stelde: KLM maakt Chipshol èn Schiphol rijk maar blijft zelf arm. Vandaar ons voorstel KLM participeer in onze grondmaatschappij.

Voor de prijs van een halve Jumbo (ƒ 200 miljoen) kopen we 1.500 ha.inHaarlemmermeer op, gedeeltelijk voor woningbouw. Zowel Coen Rooijmans als Andre Dekker (subtop) waren daarvoor, ook opvolger Jan Schaatsbergen. Echter topman Van Wijk was daartegen: gronden behoren niet tot KLMcore business. Cerfontaine was slimmer maar wilde te slim zijn, het alleen doen, stichtte Schiphol Real Estate als tegenstander en begon de grondoorlog. NB. SRE is overigens geen gebiedsontwikkelingsmaatschappij maar participeert in de projecten ontwikkeld door projectontwikkelaarsen beleggers.

Na de benoeming van Eurlings in 2011 tot directeur KLM is onze samenwerking veranderd in levensgevaarlijke tegenwerking.Zijn eerste daad was het opzeggen van het 20 jarig huurcontract van het KLM kantoor in ons kantorencentrum Vision Plaza. Voor ons een liquiditeitsdrainage van ca. € 7 miljoen. Inmiddels heeft Eurlings als KLM directeur Vracht zijn sporen verdiend met de halvering van de KLM vrachtvloot van 25 tot 13 vliegtuigen en een verlies van € 220 miljoenOver 2013 wordt een verlies van € 80 miljoen verwacht.

Ook is mij bekend dat Zadelhoff adviseur van Schiphol bezig is ook andere huurders van onze kantoorgebouwen te bewegen om te verhuizen. Zadelhoff heeft eerder een verkeerde rol gespeeld door een veel te lage taxatie van de waarde van ons Groenenbergterrein. Met andere woorden Eurlings ziet het als zijn opgave onze liquiditeitspositie te verzwakken hoe schadelijk en vervelend ook voor de KLM medewerkers die gedwongen zijn te verhuizen. Zijn de aandeelhouders het daarmede eens?Zij kunnen niet zoals Schiphol de belastingbetaler het gelag laten betalen.

NB. Een gepensioneerde KLM medewerker schreef mede namens collegae d.d17 november 2009 over zijn belevenis van ons KLM kantoor en Chipshol  Park: “Zoals reeds eerder aan u verteld, heb ik jaren op de Boeing-avenue bij de KLM gewerkt (ben 2 jaar geleden gepensioneerd) in hetzelfdekantoorgebouw waar uw kantoor ook jaren gehuisvest was. Ik heb altijd bijzonder genoten van de opzet van het kantorenpark, zo ruim, prachtigaangelegd en onderhouden. Ik vroeg mij wel eens af hoe kan de ChipsholHolding dit allemaal bekostigen?

Voor ons als personeel een heerlijk  heid om tussen de middag te verblijven. Ik heb vaak gezien dat u regelmatig in het park wandelde en met de onderhoudsmensen sprak en hun aanwijzigen gaf. Het moest altijd perfect in orde zijn. Jammer dat een verdere uitbreiding van dit prachtige concept zo getorpedeerd is.

Moedig dat u de strijd nog zo vol kunt houden. Ik wens u veel succes  en hoop van harte dat er binnen niet al te lange tijd een goed einde  komt aan deze zaak. Ik zal het blijven volgen.”Chipshol zag allang de bui aankomen en staat niet bekend als afwachtend. Wij zijn niet zoals Van Speijk die toen de Belgen zijn schip bezetten, uitriep “dan lieverde lucht in” en de daad bij het woord voegde. Wij willen ontwikkelen: projecten die bewonderd en gewaardeerd worden door bewoners, skiers enmedewerkers van bedrijven, daarvan ook in woord en beeld getuigen zoals in Leusden en Valmorel, niet te vergeten de KLM-ers.

Dus produceren, niet procederen. Als Schiphol als staatsbedrijf met, thans door Eurlings, ook de KLM de strijd wil – in wiens voordeel? –  dan gaat Chipshol die niet uit de weg. In advertentie 89 ben ik verkeerd begrepen. Chipshol had nog geen overeenkomst met een  litigation fonds gesloten, ik aarzelde maar ik had wel besloten te stoppen met mijn advertenties. Meer dan honderd lezers hebben hun spijt daarover betuigd, soms op meer dan 1 bladzijde.

Tamelijk veel lezers hebben mij zelfs dringend om nr. 90 als allerlaatste advertentie verzocht. Die is er nu, helaas 4 keer zo groot als gebruikelijk. Maar het gaat over meer dan een kwart eeuw bewogen geschiedenis, heel succesvol en tevens heel vervelend.

Het krijgt nu veel weg van een tachtigjarige oorlog.

Overigens gewonnen door de aanvankelijk zwakste partij. Krijgt de topambtenaar Noord-Holland gelijk? Die mij schreef: In de tachtiger jaren van de vorige eeuw ben ik meerdere malen bij u geweest in Hoofddorp. Als toenmalig top ambtenaar in de prov. Noord Holland, poogde ik Uw belangen te verdedigen. Zonder succes, want de toenmalige Commissaris van de Koningin, drs Roel de Wit, uiteraard prominent lid vande PvdA, verbood mij elk contact met U. Zijn uitspraak in het College van GS: “Die Poot maken wij kapot.”

Tot zijn ergernis bleef ik in contact met U. Ik bewonderde Uw visie   rond de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol, Atlanta kende ik persoonlijk. Ik bewonder Uw strijd tegen de overheden, maar ben er helaas van overtuigd , dat U die nooit zult kunnen winnen. Zij, de politiek  en de rechterlijke macht dekken elkaar. De trias politica, geldt niet voor iedereen en zeker niet voor U. Ik blijf met bewondering aan U denken.Crans, 20 maart 2013drs. J. Poot (88), oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)DE RECHTBANKEN 1van 9

Na de banken de rechtbanken deel 8

images vader en zoon poot

Jan en Peter Poot deel 8

Echt gestraft wordt hier niet.

 Sprekende voorbeelden zijn de van meineed

beschuldigde rechters Westenberg en Kalbfleisch.                                                               

Zelfs het OM heeft slechts taakstraffen geeist. Vrijspraak door President Krol 

c.s. meineed is toegestaan althans aan rechters. Ander voorbeeld: Rechter Verpalen gaf aartsoplichter Van Vlijmen 2 complimenten, daarbij een lichte straf van 4 jaar cel en sommige schuldigen taakstraffen. Ander voorbeeld: Het kort geding vonnis van Westenberg van 3 mei 1996 is eerst 4 jaar later definitief vernietigd bij arrest van februari 2000 van het Haagse Hof. In feite kregen Harry van Andel plus Joel Wyler (Van Andel groep) Chipshol 4 jaar in bezit. Aan dit arrest was vooraf gegaan het arrest van dit Hof van maart 1999 waarin Van Andel c.s. aansprakelijk gesteld werd o.a. voor verkoop van gronden van Chipshol. Niettemin is de Van Andel groep daarmede doorgegaan.

Ongestraft. Na onze eindoverwinning in februari 2000 bleken van onze 600 ha. er 300 ha. verkocht te zijn. Mijn zoon Peter, sinds 1996 mijn opvolger, raadde mij toen aan een minnelijke schikking te treffen: een fifty-fifty verdeling van het restant voordat de Van Andel groep de resterende 300 ha. verkocht zou hebben. De 150 ha. geschonken grond is daarna geheel aan de luchthaven overgedaan. Het is van de gekke. Chipshol heeft van haar 600 ha. slechts 150 ha. overgehouden. De dieven Van Andel en Wyler hebben 300 ha. verkocht en nochtans 150 ha. gekregen na minnelijke schikking, hadden uiteindelijk met 450 ha. 3 keer zoveel als de wettige eigenaar Chipshol.

In Nederland worden stelen en oplichten dus beloond met daarbij soms complimenten van de rechter, dat niet alles geroofd is.In mijn derde boek Doodzonde tegen de Rechtsstaat van 31 oktober 2009 heb ik tevens aan de orde gesteld wie ervoor gezorgd kon hebben dat 3 rechters Monster c.s. vervangen zijn. Nog nooit vertoond. Mijn conclusie: dat moet de oppermachtige secretaris generaal Demmink op Justitie zijn. Deze jurist was reeds vanaf zijn afstuderen werkzaam in de sector justitie, eerst bij Defensie, daarna als directeur-generaal en vanaf 2002 tot 31 oktober 2012 als secretaris generaal bij wat thans Veiligheid en Justitie is.NB. Nooit heb ik Demmink beschuldigd van pedofilie. Slechts mijn verbazing beschreven hoe een ambtenaar met een jarenlang besmeurde reputatie tot sg van Justitie benoemd kon worden en gehandhaalfd blijven na zoveel hardnekkige beschuldigingen o.a. door hoofdredacteur Laroes van de NOS, die zijn beschuldiging overigens niet ingetrokken heeft. Ook dat Kat en Holtrop, die Demmink zelfs in geschrift pedofiele moordenaar genoemd hebben, nooit bestraft zelfs niet vervolgd zijn.

Ongekend. Volgens Laroes is de methode van Demmink: intimidatie o.a. middels besprekingen bij hem thuis. Slachtoffer daarvan was bovendien de hoofdredacteur Gaykrant, Krol (zie mijn 5e boek De Demmink Doofpot van 31 oktober 2010). Demmink is zo gezien chantabel en een willig werktuig van de Staat, die niet voor het wanbeleid van Schiphol en de gigantische schade wil opdraaien. Vandaar de vervanging van rechter Monster c.s. die Schiphol tot vergoeding van alle schade wegens oplegging van het bouwverbod veroordeeld hebben door rechter Ruitinga die een belachelijk lage uitkering van € 16 miljoen (€ 80 miljoen lager dan de schade) toegewezen heeft. Deze lage € 16 miljoen is nog steeds geblokkeerd plus onze overbodige bankgarantie van € 21 miljoen met daarbij bovendien beslaglegging op onze grond en financien.

Vandaar het hiervoor vermelde arrest van de Hoge Raad van december 2010 dat Schiphol in de gelegenheid stelt zelfs deze € 16 miljoen terug te eisen. Motivering o.a. dat dankzij het bouwverbod de waarde van ons Groenenbergterrein gestegen zou zijn en dat Schiphol recht heeft op deze waardestijging. Van de Staat kan je nooit winnen. Zeker niet via de Nederlandse rechter mede omdat de Nederlandse media zwijgen! Het probleem is dus de rechterlijke macht. Kennelijk niet in Italië, waar moedige rechters zelfs Berlusconi tot 4 jaar gevangenisstraf en € 600 miljoen boete veroordeeld hebben, terwijl rechters tw. Borsselino en Falcone die de maffia bestreden, vermoord zijn.

Hèt grootste probleem is dus de rechterlijke Macht en de zgn. Rechtsstaat. Minder Schiphol. De oplossing aldaar is niet een heel apparaat vervangen maar één man, zoals George Berry tot CEO benoemen met een vooruitziend beleid gericht op high tech bedrijven aantrekken, waaronder innovatieve bedrijven die nog niet bestaan. Nederland heeft tot voor kort geprofiteerd van wereldondernemingen als Shell, Unilever, Philips, KLM etc. minstens 100 jaar geleden opgericht door dynamische leiders als Deterding, Jurgens, Philips en Plesman. Schiphol kan en moet, omringd door dependances van high tech wereldbedrijven, onze enige nieuwe wereldonderneming worden, als economische motor. Amsterdam moet zich daarvoor inzetten om tevens financieel centrum te worden. Schiphol moet, dankzij Amsterdam uiteindelijk zoals Rotterdam voor Europoort economische motor worden. In het ondernemende Koninkrijk van Willem Alexander.

PERSPECTIEF

Vanaf de oprichting van Chipshol ruim een kwart
eeuw geleden heb ik het belang van de luchthaven
vooropgesteld. Ook uit eigen belang vanuit de overweging
als het Schiphol goed gaat, dan ook Chipshol. Ook
omgekeerd. Beiden hebben belang bij elkaar’s welvaren.
Schiphol zou wereldbedrijf moeten worden., zoals eerder
Shell, Unilever, Philips en KLM, als laatste en enige dankzij
dependances van recente en nog niet bestaande high
tech wereldbedrijven, die binnen 10, 20 jaar de wereldtop
bereiken.

Schiphol en Chipshol moeten niet elkaar’s
concurrenten c.q. doodsvijanden zijn maar integendeel
samenwerken ieder op eigen terrein. Wat heeft Chipshol te
bieden? Mijn ervaring en performance als ambtenaar, planoloog
èn ondernemer zoals hiervoor beschreven. Aangevuld met mijn
onderzoek van 20 internationale mainports. Bovendien kon de
luchthaven profiteren van onze 600 ha. grond op potentiele
businessparken. Ik vroeg geen tegenprestatie slechts om
samenwerking verwijzend naar Eendracht maakt macht slotzin
in mijn rapport Atlanta Airport voorbeeld voor Schiphol;
d.d. 6 januari 1988 voorts Schiphol luchthaven nr. 1 anderhalf
jaar later. Positieve rapporten met positieve titels en zinnen als
Amsterdam uit de gouden eeuw nog eens overdoen.

1van8

Na de banken de rechtbanken deel 7

images vader en zoon poot

Jan en Peter Poot deel 7

Een terrein van hoge waarde.

De moeder van Ruitinga had haar zoon nog zo gezegd “hadden we die grond nog maar”.Desondanks nam hij het absurd lage bedrag van € 16 miljoen over van taxateur Toornend,€ 80 miljoen lager dan objectieve taxateurs vastgesteld hadden. Opmerkelijk omdat het Hof Amsterdam Toornend “niet acceptabel”nota bene partijdig genoemd had als taxateur van provincie en luchthaven in haar arrest van 23 november 2006 Ruitinga bleek een tweede Westenberg te zijn. Desondanks werd onze aangifte, na zijn getuigenverhoor, wegens meineed door Officier van Justitie Hofstee alsniet ontvankelijk verworpen. Ook hierover is het laatste woord nog niet gesproken.

Ik ben nu wel verplicht te bewijzen dat er bij de overheid sprake is  van teveel ambtenaren, waartoe ook rechters behoren.Daartoe verwijs ik naar mijn performance als ambtenaar en ondernemer:1.Als hoofdplanoloog van Zuid-Holland heb ik binnen 2 jaar tussen 1956 en 1958 haar woning productie drastisch verhoogd van 15.000 tot 25.000 woningen.

Zuid-­Holland met 20% van de rijksbevolking realiseerde toen 50% van delandelijke productiestijging. Het Rijk met 100 ambtenaren in Zuid-Holland realiseerde 10.000 woningen minder dan ik als provinciaal ambtenaar met slechts 4 medewerkers. Dat is mij gelukt door de   belangrijkste gemeenten, die soms als hond en kat tegenover elkaar lagen, tot samenwerking te brengen in 5 doormij opgerichte bouwdistricten.Zodoende heb ik bewezen dat er niet te weinig ambtenaren waren maar  veel te veel. Mijn stelling is: niet overbelaste maar teveel rechters die een diarree van procedures veroorzaken ten nadele van eisende partijen.

Chipshol is zodoende decennia lang aan het lijntje gehouden.De overheid heeft de langste adem. Daarbij verwijs ik tevens naar mijn 5 boeken en 89 advertenties, welke (nog steeds) genegeerd worden. 2.Als ondernemer en oprichter van Eurowoningen 22 juni 1960 verdubbelde ik elk jaar onze woningproductie tot 3.000/4.000 in 1966/67. Binnen 7 jaar de grootste ontwikkelingsmaatschappij. Met een minimaal apparaat van op het hoogtepunt 40/50 medewerkers, waarvan de helft in de buitendienst (bouwopzichters en huizenverkopers).

Binnen 10 jaar heb ik 20.000 woningen geproduceerd en 4 winkelcentra. Ons winkelcentrum in Maassluis (15.000 m2 bvo) had als eerste en enigeairco, tevens ondergrondse aanvoer van voorraden.Met Shell Pensioenfonds (47,5%) richtte ik in 1965 het Parkfonds op,waardoor Eurowoningen (47,5%) als enige (gebieds)ontwikkelaar gehele  bestemmingsplannen kon realiseren, zelfs ontwerpen zoals woonpark Leusden.Waarvan de bewoners eigenaar zijn evenals van hun zwembad en tennisbaan. De bewoners hebben in 2010 hun 40 jarig bestaan gevierd (waarbij ik uitgenodigd was).

Recent bekroond met 2 nationale eerste prijzen (meest kindvriendelijk en klimaatprijs).Begin 1970 door VROM aangewezen tot voorbeeld voor   buitenlandse stedenbouwkundigen.Hierover recente film van kwartier metinterview bewoners: Engelse ondertiteling. Commissarissen Dr. M. Ruppert vice-president van de Raad van State; Drs. J.W. de Pous voorzitter SER voorheen minister Economische Zaken; Drs. W.K.N. Schmelzer, voorzitter KVP Tweede Kamerfractie, later minister Buitenlandse Zaken; Drs. H.J. Brouwer, CEO Parkhoed (5% Parkfonds).3. Medio mei 1974 richtte ik Eurohome France SA op. Projecten 2 kantoorgebouwen in Straatsburg, 1 als onderdeel van Grandplace winkel- en kantorencentrum (helft omvang Hoog Catharijne Utrecht), vakantiedorp Lembach in de Vogezen en skistation Valmorel in de Franse Alpen, aanvankelijk 12.000 vergroot tot 18.000 bedden.

De Franse overheid heeft dit Nederlandse skistation onderscheiden als modelstation.Hierover recente film van kwartier met interview skiers: Engelse ondertiteling.4.Op 31 oktober 1986 richtte ik de Chipsholgroep op. Binnen 5 jaar bezat dit 600 ha. (Schiphol 8 ha.) op strategische  locaties rondom de terminal en was het eigen vermogen vervierduizend, voudigd tot ca. ƒ 160 miljoen. In 1990 gestart met het enige echte businesspark op het Europese continent Chipshol Park-Rijk (300.000 m2 bvo) met meer dan de helft groen en water en voor 100% ondergronds parkeren, als enige ter wereld en desondanks 2 keer zoveel bvo’s (300.000m2) als gebruikelijk.

Businesspark Groenenbergterrein en Airport City Badhoevedorp-Zuid, Taxi 2000 zijn tegengehouden door staatsbedrijf Schiphol.Over Chipshol is een Engels ondertitelde film van een kwartier. Bovendien over TAXI 2000 uitsluitend engels.5. Zowel als ambtenaar en ondernemer heb ik ca.40 artikelen gepubliceerd met name in tijdschriften. In Economische Statistische Berichten 4 waarin huurverhoging en huurbijslag, thans actueel!In Bouw – tevens lid van de redactiecommissie – over premieregelingen zelfs over de wijkgedachte. In AR Staatskunde Grote steden en satellieten waardoor Zuid-Holland haar planologisch beleid ingrijpend veranderde.

In Trouw over demografie etc. Zelfs in de Internationale Spectator. Een tegenwicht van de as Moskou Peking waarin ik gesteld heb dat Rusland  en China niet uit elkaar te drijven zijn, hetgeen een halve eeuw later nog steeds geldig is. Voorts dat Europa als eenheid Afrika als eenheid moest opbouwen hetgeen niet gebeurd is. Commentaar uit NRC van 6 juni 1959: “Het nummer van 8 april bevat, naast een door ons reeds eerder  vermelde beschouwing over de Noord-atlantische verdragsorganisatie van prof. Vlekke, een interessante verhandeling over de as Moskou-Peking daartegen.

De auteur, J. Poot, betoogt dat een politiek van concessies jegens China het communistische blok zeker niet zal doen splijten. Hij bepleit een concentratie van Amerika’s economische hulp op Afrika en Latijns-Amerika.”NB. Daarbij bepleit dat Noord-Amerika zich op Zuid-Amerika maarEuropa op Afrika zou moeten concentreren.

SLOT

Nederland zit in het slob. Het grootste probleem is niet Schiphol maar de rechterlijke Macht. Ik heb wel eens horen zeggen: in Nederland mag niets, maar kan alles. 1van 7

Na de banken de rechtbanken deel 6

images vader en zoon pootJan en Peter Poot deel 6

Maar Coopers zelf moet ook nog NA DE BANKEN: een veer laten. 

Wat de hoofdzaak betreft helpt het vonnis van het Hof je heel goed.”NB.

In Nederland heeft Chipshol daartegen een schadeprocedure aangespannen maar was kansloos door Hoge Raad, maar in de USA is PWC nog steeds kwetsbaar.Een tweede voorbeeld van rechtsverkrachting en wanbeleid is het doordrukken van Schiphol van de omlegging van de A9 op 600 meter van Badhoevedorp­Zuid. Echter flagrant in strijd met de goedkeuring op 1.200 meter door Schiphol als grootaandeelhouder van Schiphol Area Development Company (SADC) NV. Weliswaar reeds 20 jaar geleden maar nog steeds van kracht met daarbij tevens het akkoord van Noord-Holland en Amsterdam. De omlegging was eerder nl. in 1993 door Haarlemmermeer in een speciale zitting van de Raad in Badhoevedorp door alle 39 leden dus unaniem goedgekeurd.

Deze keer even fataal voor Schiphol is dat CEO Nijhuis door zijn doorgedrukte omlegging van de A9 op slechts 600 meter, de realisering van de broodnodige Airport City definitief onmogelijk maakt. Niet te geloven dat zodoende de eigen CEO de expansie mogelijkheden van zijn eigen luchthaven vernietigt. Volgens hem zou onze echte en enige airport city overbodig zijn. Schiphol zou reeds een airport city bezitten: de Zuidas, uitsluitend kantoorgebouwen, plus de steenwoestijn Schiphol Centrum met eveneens uitsluitend kantoor, gebouwen, bovendien 2 hotels. In de verste verte niet, bovendien qua omvang slechts een fractie van een airport city.

Een airport city is groen met groene longen, zoals Chipshol ParkRijk, een shopping mall voor de hele Randstad, appartementen ten behoeve van werkers niet alleen op Schiphol maar tevens op andere mainports, trademarts, een internationaal topziekenhuis, dependances van musea, etc. en een omvang van 200 ha. Nijhuis doet (of kan) niet anders dan het voortzetten van het rampzalige beleid van Cerfontaine. Tenslotte volhardt deze CEO in zijn onwaarheid dus misleiding dat “Schiphol in deze onzekere tijden economische motor wil blijven”, NRC d.d. 22 februari jl. Nog nooit geweest in tegenstelling tot Europoort van zijn voorganger Smits. Onder hem was Schiphol opgeklommen tot nr. 8 ter wereld, onder Cerfontaine afgezakt tot nr. 14.
RECHTSPRAAK NRC publiceerde vrijdag 22 februari jl. op de frontpagina Rechter krijgt meer tijd voor rechtszaak “Het bestuursorgaan van de rechterlijke macht, de Raad voor de Rechtspraak, erkent dat hij er de afgelopen jaren te eenzijdig op heeft gelet dat er genoeg vonnissen worden geproduceerd …” Na de kritiek op onproductieve rechters, wel een heel drastische en snelle bekering! Dankzij de President van de Hoge Raad? Dat zou het artikel in NRC van 11 februari jl. kunnen doen vermoeden “President Geert Corstens van de Hoge Raad voegt zich in het koor van klagende rechters …” Met name betreffende hun klacht over hoge werkdruk. Echter oud-procureur-generaal Steenhuis veegt met hem de vloer aan in zijn artikel Corstens negeert feiten in z’n bijval voor rechters “Arme rechters met hun hoge werkdruk?

Hoe komt het dan dat het aantal vonnissen daalde en de doorlooptijden zijn gestegen? Bezie de feiten, betoogt Dato Steenhuis.” Aan geld was er geen gebrek “… de uitgaven voor berechting zijn van 2002 tot 2010 met 70 procent gestegen, van 185 naar 315 miljoen euro.” Zijn rechters werkelijk zo te beklagen? In het NRC hoofdredactionele artikel van 4 februari Humeurige rechters is er terecht op gewezen dat hun “… eigen rechtspositie een gietijzeren zekerheid blijft. De recessie in dit land treft de bouwvakkers, niet de rechters. Zij zijn goed betaald, eeuwig in dienst, geheel onafhankelijk en behalve in staat ook bevoegd hun eigen werklast te regelen.

” Steenhuis fulmineerde daartegen een week later “Ik krijg het gevoel dat ik veertig jaar terugga in de tijd en opnieuw geconfronteerd wordt met rechters die een vrijheid claimen bij de inrichting van hun werkzaamheden. Hier hebben ze geen recht op. Deze vrijheid heeft geleid tot onacceptabele eigenzinnigheid – tot weerstand tegen standaardisering van formulieren in verband met automatisering, tot een raadsheer die een proces aanspant om thuis te mogen blijven werken, ook als hij een werkkamer op het Paleis van Justitie toegewezen heeft gekregen …”NIET TEVEEL WERKDRUK MAAR TEVEEL RECHTERS Hebben rechters behalve te weinig tijd dan te weinig ruimte? Gaan zij zuinig om met belastinggeld?

Juist in deze eurocrisis met harde bezuinigingen en zware belastingverhogingen? Denk aan hun marmeren onderkomen in het gloednieuwe Amsterdamse Paleis van Justitie aan het IJ; het nieuwe Paleis van de Hoge Raad in ’s Gravenhage; niet te vergeten aan het neerhalen van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken naast het even jonge Haagse stadhuis en hun kostbare nieuwbouw. Overigens gegund in strijd met de Europese aanbestedingsregels.

Let verder op de dure en scha(n)delijke aankoop èn kostbare verbouwing van het gebouw van de Raad voor de Rechtspraak aan de Vijverberg. Van Andel en De Kroes hadden dit aangekocht voor slechts ƒ 10 miljoen en binnen 3 jaar doorverkocht voor ƒ 36,5 miljoen aan Justitie tegen de zin van haar eerste President Van Delden. Winst voor Van Andel en de tot 2 jaar cel veroordeelde De Kroes ƒ 26,5 miljoen op ƒ 10 miljoen! Het gebouw was overigens veel te groot voor het aantal beschikbare ambtenaren, dus dan maar extra ambtenaren erbij.

Daarna moest het riante gebouw drastisch omgebouwd worden. Uiteindelijk kwam verbouwing plus aanschaf op ƒ 116 miljoen dus 10 keer het bedrag dat het duo Van Andel en De Kroes ervoor betaald had. Veiligheid en Justitie onder de zuinige? Hirsch Ballin en Opstelten verspillen dus belastinggeld zonder dat er een haan (kamerlid) naar kraait. Het geld kan niet op. Niettemin zwijgt ook de pers als het graf! Wat vinden oud pg Steenhuis en de belastingbetalers daarvan, die door zowel Rutte 1 als Rutte/Asscher uitgekleed worden? Moeten we werkelijk begaan zijn met spilzieke asociale rechters die, zogenaamd onder hoge werkdruk, bijklussen? Corruptie nota bene door rechters!

Een afschrikwekkend voorbeeld (uitzondering?) is de door OM van meineed beschuldigde en 4 jaar eerder ontslagen rechter Westenberg wegens “liegen onder ede” door Hof Amsterdam, die gedurende 5 jaar voor ruim € 400.000 bijgeklust heeft, dus € 80.000 per jaar! Bij wie? Nota bene bij het advocatenkantoor Houfhoff, de advocaat van onze tegenstander Van Andel. In totaal € 64.855. 1 van 6

Na de banken de rechtbanken deel 5

images vader en zoon poot

Jan en Peter Poot deel 5

De Economist van 30 juni 2007 schrijft daarover in A settling of accounts Business in Russia “Good news for the Kremlin: no longer must it work so hard to justify the destruction of Yukos (…) PricewaterhouseCoopers (PWC), an accounting firm, said it had withdrawn a decade’s worth of audit reports for Yukos (…) PWC now argues that Yukos’s managers must have lied ….” Ben je een betrouwbare (top)accountant als deze zich 10 jaar laat misleiden?

Zelfs 1 jaar is al te veel. Coopers gaat dus erg ver, doet alles voor een oppermachtige opdrachtgever. Wiens brood met eet, diens taal men spreekt. Ook topman Nijhuis, die Peter en mij een “stelletje criminelen” genoemd heeft. Echter het zijn Coopers en topman Van Luijk die in december 1994 veroordeeld zijn door de tuchtraad van NIVRA en 1 jaar later in hoger beroep door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven wegens “doodzonden”.

Wie zijn nu de criminelen? Gerrit Wagner, voormalig President Koninklijke Shell schreef mij daarover 3 briefjes: Beste Jan: 3 juni 1997 “Coopers verdient een enorme douw, vooral Van Luijk. Eigenlijk is zo’n man in dit beroep niet te handhaven.” 9 januari 1998 “Ik ben nog steeds van mening dat Van Luijk/ Coopers zich onfatsoenlijk en onrechtmatig hebben gedragen.” 2 april 1999 “Ik heb mij inderdaad verheugd toen het vertrek van Van Luijk bekend werd. Maar Coopers zelf moet ook nog

NB. Maar ja als je fouten maakt kan je het ver schoppen in de politiek, zoals ook Cerfontaine die beloond is met zijn benoeming tot president-commissaris van de LVNL. Onder zijn toezicht zijn er 3 bijna catastrofale vliegtuigongelukken gebeurd. Over de eerste twee heb ik advertenties gepubliceerd, niet over het recente bij Uitgeest.Frappant is dat al mijn voorstellen door Schiphol tegengewerkt zijn, hoewel gebaseerd op persoonlijk onderzoek van 20 internationale mainports. Ik had het omgekeerde en verkeerde moeten voorstellen!

De voornaamste zijn:1. Neem Atlanta als voorbeeld, mijn eerste rapport van 6 januari 1988, 25 jaar geleden, kies voor een parallel banenstelsel. Zandbak Dubai heeft dit wel gedaan en Schiphol ingehaald binnen 15 jaar als vracht- en binnen 20 jaar als passagiersluchthaven. Echter onze nationale luchthaven koos O’Hare Chicago als voorbeeld met een tangentieel systeem. Tegen de waarschuwing van haar 5 directieleden die mijn zoon Peter en mij 2½ uur voorgelicht hebben, dus 12½ manuren.NB. De directeur van Atlanta Calvin Carter en zijn voorganger George Berry gaven mij ieder 3 uur. Hun tweede man zelfs 1½ dag.

De CEO’s van Schiphol elk 1½ uur. 2. Schiphol heb ik reeds in mijn advertentie van medio 1995: Schiphol: Een extra startbaan of de start van extra banen? (=werkgelegenheid) gewaarschuwd tegen aanleg van de in 2003 inderdaad mislukte Polderbaan. Niets daarvan geleerd, eiste Cerfontaine een jaar later 2 extra startbanen waaronder de 2e Kaagbaan, gereserveerd tot na 2020. Uitermate schadelijk voor vestiging van high tech bedrijven, zoals gebleken uit het harde feit dat de werkgelegenheid in Haarlemmermeer c.q. Schiphol vanaf 2002 niet meer toegenomen is (niet alleen onder Cerfontaine maar evenmin onder Nijhuis, hoewel reeds 4 jaar in functie).3.

Kies voor de vestiging van high tech bedrijven als dependances van Amerikaanse wereldbedrijven – zoals Singapore, Taiwan, Zuid-Korea, etc. wel gedaan hebben – met als resultaat telkenjare miljardenwinsten dus cumulatief en daardoor bovendien hoge opbrengsten aan vennootschaps- en inkomstenbelasting.

NB. met high tech zouden de huidige bezuinigingen en zware belastingenverhogingen overbodig geweest zijn. de luchthaven heeft mijn voorstellen tot beleidswijzigingen stelselmatig tegengewerkt en is zo gezien de grote schuldige. maar ook de staat gaat niet vrijuit heeft nl. verzuimd om te controleren of Schiphol wel voldeed aan de regeringsopdracht Schiphol tot economische motor te maken. regeren was dus negeren. hoort Schiphol wel onder Verkeer en Waterstaat in plaats van Economische Zaken? vraag ik wederom.Echter Schiphol koos voor vrachtbedrijven, weinig rendabel, met wel veel overlast voor bewoners. Bovendien met slechts 8 werknemers tegenover 250 werknemers per ha. bij high tech, dus 30 keer zoveel verspilling van de kostbaarste grond in Nederland.NB.

In ons Chipshol Park-Rijk hebben zich wel high tech bedrijven gevestigd zoals 2 kantoorgebouwen Microsoft, het kantoren- en computercentrum van KLM, Juniper, Net App en Athlon in ons Vision Plaza (27.000 m2 bvo).4. Maak een centrum van internationale allure, d.w.z. een Airport City hiervoor reeds besproken. Ik verwijs hiertoe naar het voortreffelijke artikel Airport City Schiphol komt niet van de grond in het FD d.d. 21 mei 2007 van Heiko Jessayan. Zijn artikel is gebaseerd op de opvattingen van dé autoriteit inzake airport cities Prof. Kasarda, destijds ook adviseur van Schiphol.

“Toch is het in Nederland niet te laat, zegt Kasarda. Hij wijst op een unieke locatie nabij Schiphol: Badhoevedorp-Zuid. Dat gebied van 2 miljoen m2 (voor 70.000 werknemers, JP) wordt ontsloten door drie snelwegen (A9, A4 en A5) en door twee spoorlijnen, waaronder de hogesnelheidslijn Parijs-Amsterdam. Volgens Kasarda is dat gebied in potentie de airport city bij uitstek. (…) De pioniersvisie van Poot sr. vertoont frappante overeenkomsten met de visie die hoogleraar Kasarda nu uitdraagt. (…) Maar volgens Kasarda was Jan Poot zijn tijd juist ver vooruit.”5. De luchthaven staat of valt met één man, haar CEO, heb ik steeds benadrukt naar het voorbeeld van George Berry, de maker van Atlanta Airport.

Schiphol benoemde na psycho­therapeut Cerfontaine een accountant als CEO. Onder accountant Burgisser is Swiss Air, eertijds met KLM de beste luchtvaartmaatschappij ter wereld, failliet gegaan. NB. De nieuwe opgerichte Swiss koos daarom een vakman uit Lufthansa die het zo goed gedaan heeft dat Christopher Franz (42) in 2011 tot CEO van Lufthansa bevorderd is. Lufthansa maakt nog steeds winst terwijl Air France/KLM reeds vanaf 2009 verlies maakt. Volgens de Economist d.d. 5 juni 2010 maakte Air France KLM toen een verlies van € 1,5 miljard en Emirates een winst van € 1 miljard, dus € 2,5 miljard verschil.Topaccountants hebben sinds 2008 geen goede reputatie (meer) wegens hun goedkeurende verklaringen aan banken en zijn dus mede verantwoordelijk voor de bankencrisis.

Nijhuis zit in de Raad van Toezicht van SNS en was als CEO van PriceWaterhouseCoopers dé accountant van Schiphol. Uitzonderlijk is zo gezien zijn benoeming tot CEO van Schiphol. Vanaf haar oprichting in 1986 was Coopers onze accountant. Desondanks na 7 jaar Chipshol laten vallen met fatale gevolgen. Voor Coopers is dat niets bijzonders. Zo heeft deze topaccountant als PriceWaterhouseCoopers in 2007 Yukos laten vallen en overgeleverd aan haar doodsvijand Gazprom.

De Economist van 30 juni 2007 schrijft daarover in A settling of accounts Business in Russia “Good news for the Kremlin: no longer must it work so hard to justify the destruction of Yukos (…) PricewaterhouseCoopers (PWC), an accounting firm, said it had withdrawn a decade’s worth of audit reports for Yukos (…) PWC now argues that Yukos’s managers must have lied ….” Ben je een betrouwbare (top)accountant als deze zich 10 jaar laat misleiden? Zelfs 1 jaar is al te veel.

Coopers gaat dus erg ver, doet alles voor een oppermachtige opdrachtgever. Wiens brood met eet, diens taal men spreekt. Ook topman Nijhuis, die Peter en mij een “stelletje criminelen” genoemd heeft. Echter het zijn Coopers en topman Van Luijk die in december 1994 veroordeeld zijn door de tuchtraad van NIVRA en 1 jaar later in hoger beroep door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven wegens “doodzonden”. Wie zijn nu de criminelen? Gerrit Wagner, voormalig President Koninklijke Shell schreef mij daarover 3 briefjes: Beste Jan:3 juni 1997 “Coopers verdient een enorme douw, vooral Van Luijk.

Eigenlijk is zo’n man in dit beroep niet te handhaven.”9 januari 1998 “Ik ben nog steeds van mening dat Van Luijk/ Coopers zich onfatsoenlijk en onrechtmatig hebben gedragen.”2 april 1999 “Ik heb mij inderdaad verheugd toen het vertrek van Van Luijk bekend werd. 1van5

Na de banken de rechtbanken deel 4

images vader en zoon pootJan en Peter Poot deel 4

Lufthansa maakt nog steeds winst terwijl Air France/KLM reeds vanaf 2009 verlies maakt. Volgens de Economist d.d. 5 juni 2010 maakte Air France KLM toen een verlies van € 1,5 miljard en Emirates een winst van € 1 miljard, dus € 2,5 miljard verschil. Topaccountants hebben sinds 2008 geen goede reputatie (meer) wegens hun goedkeurende verklaringen aan banken en zijn dus mede verantwoordelijk voor de bankencrisis. Nijhuis zit in de Raad van Toezicht van SNS en was als CEO van PriceWaterhouseCoopers dé accountant van Schiphol.

Uitzonderlijk is zo gezien zijn benoeming tot CEO van Schiphol. Vanaf haar oprichting in 1986 was Coopers onze accountant. Desondanks na 7 jaar Chipshol laten vallen met fatale gevolgen. Voor Coopers is dat niets bijzonders. Zo heeft deze topaccountant als PriceWaterhouseCoopers in 2007 Yukos laten vallen en overgeleverd aan haar doodsvijand Gazprom.

De Economist van 30 juni 2007 schrijft daarover in A settling of accounts Business in Russia “Good news for the Kremlin: no longer must it work so hard to justify the destruction of Yukos (…) PricewaterhouseCoopers (PWC), an accounting firm, said it had withdrawn a decade’s worth of audit reports for Yukos (…) PWC now argues that Yukos’s managers must have lied ….” Ben je een betrouwbare (top)accountant als deze zich 10 jaar laat misleiden? Zelfs 1 jaar is al te veel. Coopers gaat dus erg ver, doet alles voor een oppermachtige opdrachtgever. Wiens brood met eet, diens taal men spreekt.

Ook topman Nijhuis, die Peter en mij een “stelletje criminelen” genoemd heeft. Echter het zijn Coopers en topman Van Luijk die in december 1994 veroordeeld zijn door de tuchtraad van NIVRA en 1 jaar later in hoger beroep door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven wegens “doodzonden”. Wie zijn nu de criminelen? Gerrit Wagner, voormalig President Koninklijke Shell schreef mij daarover 3 briefjes: Beste Jan: 3 juni 1997 “Coopers verdient een enorme douw, vooral Van Luijk.

Eigenlijk is zo’n man in dit beroep niet te handhaven.” 9 januari 1998 “Ik ben nog steeds van mening dat Van Luijk/ Coopers zich onfatsoenlijk en onrechtmatig hebben gedragen.” 2 april 1999 “Ik heb mij inderdaad verheugd toen het vertrek van Van Luijk bekend werd. Maar Coopers zelf moet ook nog NB. Maar ja als je fouten maakt kan je het ver schoppen in de politiek, zoals ook Cerfontaine die beloond is met zijn benoeming tot president-commissaris van de LVNL. Onder zijn toezicht zijn er 3 bijna catastrofale vliegtuigongelukken gebeurd.

Over de eerste twee heb ik advertenties gepubliceerd, niet over het recente bij Uitgeest. Frappant is dat al mijn voorstellen door Schiphol tegengewerkt zijn, hoewel gebaseerd op persoonlijk onderzoek van 20 internationale mainports. Ik had het omgekeerde en verkeerde moeten voorstellen! De voornaamste zijn: 1. Neem Atlanta als voorbeeld, mijn eerste rapport van 6 januari 1988, 25 jaar geleden, kies voor een parallel banenstelsel. Zandbak Dubai heeft dit wel gedaan en Schiphol ingehaald binnen 15 jaar als vracht- en binnen 20 jaar als passagiersluchthaven. Echter onze nationale luchthaven koos O’Hare Chicago als voorbeeld met een tangentieel systeem.

Tegen de waarschuwing van haar 5 directieleden die mijn zoon Peter en mij 2½ uur voorgelicht hebben, dus 12½ manuren. NB. De directeur van Atlanta Calvin Carter en zijn voorganger George Berry gaven mij ieder 3 uur. Hun tweede man zelfs 1½ dag. De CEO’s van Schiphol elk 1½ uur. 2. Schiphol heb ik reeds in mijn advertentie van medio 1995: Schiphol: Een extra startbaan of de start van extra banen? (=werkgelegenheid) gewaarschuwd tegen aanleg van de in 2003 inderdaad mislukte Polderbaan.

Niets daarvan geleerd, eiste Cerfontaine een jaar later 2 extra startbanen waaronder de 2e Kaagbaan, gereserveerd tot na 2020. Uitermate schadelijk voor vestiging van high tech bedrijven, zoals gebleken uit het harde feit dat de werkgelegenheid in Haarlemmermeer c.q. Schiphol vanaf 2002 niet meer toegenomen is (niet alleen onder Cerfontaine maar evenmin onder Nijhuis, hoewel reeds 4 jaar in functie). 3. Kies voor de vestiging van high tech bedrijven als dependances van Amerikaanse wereldbedrijven – zoals Singapore, Taiwan, Zuid-Korea, etc. wel gedaan hebben – met als resultaat telkenjare miljardenwinsten dus cumulatief en daardoor bovendien hoge opbrengsten aan vennootschaps- en inkomstenbelasting. NB. met high tech zouden de huidige bezuinigingen en zware belastingenverhogingen overbodig geweest zijn.

De luchthaven heeft mijn voorstellen tot beleidswijzigingen stelselmatig tegengewerkt en is zo gezien de grote schuldige. maar ook de staat gaat niet vrijuit heeft nl. verzuimd om te controleren of Schiphol wel voldeed aan de regeringsopdracht Schiphol tot economische motor te maken. regeren was dus negeren. hoort Schiphol wel onder Verkeer en Waterstaat in plaats van Economische Zaken? vraag ik wederom. Echter Schiphol koos voor vrachtbedrijven, weinig rendabel, met wel veel overlast voor bewoners.

Bovendien met slechts 8 werknemers tegenover 250 werknemers per ha. bij high tech, dus 30 keer zoveel verspilling van de kostbaarste grond in Nederland. NB. In ons Chipshol Park-Rijk hebben zich wel high tech bedrijven gevestigd zoals 2 kantoorgebouwen Microsoft, het kantoren- en computercentrum van KLM, Juniper, Net App en Athlon in ons Vision Plaza (27.000 m2 bvo). 4. Maak een centrum van internationale allure, d.w.z. een Airport City hiervoor reeds besproken.

Ik verwijs hiertoe naar het voortreffelijke artikel Airport City Schiphol komt niet van de grond in het FD d.d. 21 mei 2007 van Heiko Jessayan. Zijn artikel is gebaseerd op de opvattingen van dé autoriteit inzake airport cities Prof. Kasarda, destijds ook adviseur van Schiphol. “Toch is het in Nederland niet te laat, zegt Kasarda.

Hij wijst op een unieke locatie nabij Schiphol: Badhoevedorp-Zuid. Dat gebied van 2 miljoen m2 (voor 70.000 werknemers, JP) wordt ontsloten door drie snelwegen (A9, A4 en A5) en door twee spoorlijnen, waaronder de hogesnelheidslijn Parijs-Amsterdam. Volgens Kasarda is dat gebied in potentie de airport city bij uitstek. (…) De pioniersvisie van Poot sr. vertoont frappante overeenkomsten met de visie die hoogleraar Kasarda nu uitdraagt. (…) Maar volgens Kasarda was Jan Poot zijn tijd juist ver vooruit.” 5. De luchthaven staat of valt met één man, haar CEO, heb ik steeds benadrukt naar het voorbeeld van George Berry, de maker van Atlanta Airport.

Schiphol benoemde na psycho­ therapeut Cerfontaine een accountant als CEO. Onder accountant Burgisser is Swiss Air, eertijds met KLM de beste luchtvaartmaatschappij ter wereld, failliet gegaan. NB. De nieuwe opgerichte Swiss koos daarom een vakman uit Lufthansa die het zo goed gedaan heeft dat Christopher Franz (42) in 2011 tot CEO van Lufthansa bevorderd is. Lufthansa maakt nog steeds winst terwijl Air France/KLM reeds vanaf 2009 verlies maakt. Volgens de Economist d.d. 5 juni 2010 maakte Air France KLM toen een verlies van € 1,5 miljard en Emirates een winst van € 1 miljard, dus € 2,5 miljard verschil.

Topaccountants hebben sinds 2008 geen goede reputatie (meer) wegens hun goedkeurende verklaringen aan banken en zijn dus mede verantwoordelijk voor de bankencrisis. Nijhuis zit in de Raad van Toezicht van SNS en was als CEO van PriceWaterhouseCoopers dé accountant van Schiphol. Uitzonderlijk is zo gezien zijn benoeming tot CEO van Schiphol. Vanaf haar oprichting in 1986 was Coopers onze accountant. Desondanks na 7 jaar Chipshol laten vallen met fatale gevolgen. Voor Coopers is dat niets bijzonders. Zo heeft deze topaccountant als PriceWaterhouseCoopers in 2007 Yukos laten vallen en overgeleverd aan haar doodsvijand Gazprom. 1van4

Na de banken de rechtbanken deel 3

images vader en zoon poot

Jan en Peter Poot deel 3

NB. Maar ja als je fouten maakt kan je het ver schoppen in de politiek, zoals ook Cerfontaine die beloond is met zijn benoeming tot president-commissaris van de LVNL. Onder zijn toezicht zijn er 3 bijna catastrofale vliegtuigongelukken gebeurd. Over de eerste twee heb ik advertenties gepubliceerd, niet over het recente bij Uitgeest. Frappant is dat al mijn voorstellen door Schiphol tegengewerkt zijn, hoewel gebaseerd op persoonlijk onderzoek van 20 internationale mainports. Ik had het omgekeerde en verkeerde moeten voorstellen!

De voornaamste zijn:

1. Neem Atlanta als voorbeeld, mijn eerste rapport van 6 januari 1988, 25 jaar geleden, kies voor een parallel banenstelsel. Zandbak Dubai heeft dit wel gedaan en Schiphol ingehaald binnen 15 jaar als vracht- en binnen 20 jaar als passagiersluchthaven. Echter onze nationale luchthaven koos O’Hare Chicago als voorbeeld met een tangentieel systeem. Tegen de waarschuwing van haar 5 directieleden die mijn zoon Peter en mij 2½ uur voorgelicht hebben, dus 12½ manuren. NB. De directeur van Atlanta Calvin Carter en zijn voorganger George Berry gaven mij ieder 3 uur. Hun tweede man zelfs 1½ dag. De CEO’s van Schiphol elk 1½ uur. 2. Schiphol heb ik reeds in mijn advertentie van medio 1995: Schiphol: Een extra startbaan of de start van extra banen? (=werkgelegenheid) gewaarschuwd tegen aanleg van de in 2003 inderdaad mislukte Polderbaan.

Niets daarvan geleerd, eiste Cerfontaine een jaar later 2 extra startbanen waaronder de 2e Kaagbaan, gereserveerd tot na 2020. Uitermate schadelijk voor vestiging van high tech bedrijven, zoals gebleken uit het harde feit dat de werkgelegenheid in Haarlemmermeer c.q. Schiphol vanaf 2002 niet meer toegenomen is (niet alleen onder Cerfontaine maar evenmin onder Nijhuis, hoewel reeds 4 jaar in functie). 3. Kies voor de vestiging van high tech bedrijven als dependances van Amerikaanse wereldbedrijven – zoals Singapore, Taiwan, Zuid-Korea, etc. wel gedaan hebben – met als resultaat telkenjare miljardenwinsten dus cumulatief en daardoor bovendien hoge opbrengsten aan vennootschaps- en inkomstenbelasting.

NB. met high tech zouden de huidige bezuinigingen en zware belastingenverhogingen overbodig geweest zijn. de luchthaven heeft mijn voorstellen tot beleidswijzigingen stelselmatig tegengewerkt en is zo gezien de grote schuldige. maar ook de staat gaat niet vrijuit heeft nl. verzuimd om te controleren of Schiphol wel voldeed aan de regeringsopdracht Schiphol tot economische motor te maken. regeren was dus negeren. hoort Schiphol wel onder Verkeer en Waterstaat in plaats van Economische Zaken? vraag ik wederom. Echter Schiphol koos voor vrachtbedrijven, weinig rendabel, met wel veel overlast voor bewoners. Bovendien met slechts 8 werknemers tegenover 250 werknemers per ha. bij high tech, dus 30 keer zoveel verspilling van de kostbaarste grond in Nederland. NB.

In ons Chipshol Park-Rijk hebben zich wel high tech bedrijven gevestigd zoals 2 kantoorgebouwen Microsoft, het kantoren- en computercentrum van KLM, Juniper, Net App en Athlon in ons Vision Plaza (27.000 m2 bvo). 4. Maak een centrum van internationale allure, d.w.z. een Airport City hiervoor reeds besproken. Ik verwijs hiertoe naar het voortreffelijke artikel Airport City Schiphol komt niet van de grond in het FD d.d. 21 mei 2007 van Heiko Jessayan. Zijn artikel is gebaseerd op de opvattingen van dé autoriteit inzake airport cities Prof. Kasarda, destijds ook adviseur van Schiphol. “Toch is het in Nederland niet te laat, zegt Kasarda.

Hij wijst op een unieke locatie nabij Schiphol: Badhoevedorp-Zuid. Dat gebied van 2 miljoen m2 (voor 70.000 werknemers, JP) wordt ontsloten door drie snelwegen (A9, A4 en A5) en door twee spoorlijnen, waaronder de hogesnelheidslijn Parijs-Amsterdam.

Volgens Kasarda is dat gebied in potentie de airport city bij uitstek. (…) De pioniersvisie van Poot sr. vertoont frappante overeenkomsten met de visie die hoogleraar Kasarda nu uitdraagt. (…) Maar volgens Kasarda was Jan Poot zijn tijd juist ver vooruit.” 5. De luchthaven staat of valt met één man, haar CEO, heb ik steeds benadrukt naar het voorbeeld van George Berry, de maker van Atlanta Airport. Schiphol benoemde na psycho­ therapeut Cerfontaine een accountant als CEO. Onder accountant Burgisser is Swiss Air, eertijds met KLM de beste luchtvaartmaatschappij ter wereld, failliet gegaan. NB. De nieuwe opgerichte Swiss koos daarom een vakman uit Lufthansa die het zo goed gedaan heeft dat Christopher Franz (42) in 2011 tot CEO van Lufthansa bevorderd is. 1van3