Uitspraak in strijd met de feiten!

Rechtbanken Nederland,

doen uitspraken in strijd met de werkelijke feiten.

J.Buitendam bericht het volgende,
hoe de rechtelijke macht samen met gemeente een burger uitschakelen! Een simpele zaak was het, met bewijs. De gemeente maakte er een bodemprocedure van, wat 7 jáár heeft geduurd. Het geen dus volstrekt belachelijk was. Crimineel cataleptisch wraakzuchtige leugenaars. Daar had ik mee te maken. Doel financiel en mentaal mij  proberen te breken. Ik wilde mijn baan redden en mijn goede naam. Want banen lagen niet voor het op rapen en ik had mijn leeftijd tegen.
De zaak een andere wending geven in de loop van de proces jaren. Zodat waar het uiteindelijk om te doen is,- kompleet onder sneeuwt! Ook word er gevraagt om nieuw bewijs, door de rechtbank. Wat natuurlijk de groots mogelijke onzin is. Uitspraken in strijd met de werkelijke feiten. Dat is de werk wijze van de overheid en de rechtelijke macht.
Rechters negeren elke vorm van bewijs. Het wetboek word niet nageleeft het is willekeur ten top. Rechters geven je hoop tijdens de hoorzittingen en wijzen afkeurend naar de tegenpartij de gemeente Amsterdam in deze zaak. En na een jaar van wachten vind je van hun feitelijke afkeurende gegronde opmerkingen niets meer terug, en lees je dat je de zaak verloren hebt. Na het lezen van de uitspraak begrijp je dat die infantiel is dus des te frusterender. De rechtsgang en de gemeente Amsterdam speelde een vies spelletje met mij die voor zijn recht, baan, een goede naam (strijd)voerde. Een strijd die vanaf het begin een gelopen race was. Wat ik niet wist, wat ik niet voor mogelijk hield.
Heb dus al wat jaren eerder te maken gehad met een definitieve beslissing in Utrecht. De schijn is niet weg te nemen dat de rechters een smerig spel spelen tegen burgers die zich op dit niveau niet kunnen verdedigen. Ik was naïef.
Het is dan ook heel erg herkenbaar wat de familie Poot nu is overkomen. Je vecht niet alleen tegen de tegenpartij maar ook tegen het rechtelijk gezag en daar kan je niet van winnen. Dit heb ik jaren geleden op de zeer herkenbare manier wat de familie Poot nu is overkomen ervaren.
Een passage uit deze informatie over hoe de lokale overheid  de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse en Utrechtse rechtbank om gaat met een burger.
Ontslag naar 18 jaren dienstbetrekking gemeente Amsterdam 
Na 7 jaren van strijden en elk jaar een uitspraak in strijd met de feiten. Door rechters die het bewijs gewoon negeerde.Was de laatse definitieve hoorzitting in Utrecht.
laatste uitspraak rechtbank te Utrecht. Een uitspraak waar je niets mee kan. Een foute uitspraak.
Bij een rechtvaardige uitspraak. Had het kaartenhuis ineen moeten storten. En dat zou betekenen dat ik met 18 jaren dienst betrekking een groot schadeclaim bedrag zou moeten ontvangen van de gemeente Amsterdam. Maar dat gebeurde dus niet. Dat betekende dat de schade die men veroorzaakt heeft namelijk ontslag. Er ook geen recht op uitkering kwam wat de loco burgemeester voor de rechtszaak bepaalde in een schorsingsbrief. Advocaat kosten, vermogen lenen bij de bank om de advocaat te betalen. Een paar honderd uren opgebouwd verlof overwerk vakantie dagen. Persoonlijke spullen zoals kleding. Allemaal niet verhaald kon worden. De gemeente Amsterdam werd veroordeeld naar zeven jaren van recht zaken voor een bedrag van ongeveer 11.000 euro. En heeft mij ongeveer 10.000 euro uitbetaald.
Conclusie ik heb gevochten voor mijn rehabilitatie en voor behoud van mijn baan. Ik wist in de eerste instantie dat de Gemeente Amsterdam op deze manier van mijn af wilde komen. Dat stond ten slotte ook in de brief die ik van de directie en P&O in handen gedrukt kreeg. En mij op staande voet schorste naar aanleiding van een ruzie met (collega`s) een week daarvoor. (Achteraf gezien, is de ruzie toentertijd gespeeld om een situatie te creëren waarin ik werd betrokken, waardoor ik ontslagen moest worden) (lees meer over de samenwerking tussen Personeel en Organisatie van de gemeente Waterleidingen en de medewerkers van de afdeling waar ik werkte onderaan deze pagina.) Klik op de link om de info te lezen.
Het slangen nest van weerzinwekkende ambtenaren
Het voormalige hoofdkantoor gemeente Waterleidingen Condensatorweg 54 bij Sloterdijk voor de privatisering.
Het slangen nest van weerzinwekkende criminele ambtenaren
In de schorsingsbrief stond dan ook, dat als ik het tegendeel niet kon bewijzen waar ik van werd beschuldigd, ik ontslagen zou worden op artikel….Van de Gemeente Ara.
Maar ondanks een getuigen verklaring die mij vrijpleiten van de beschuldiging en die met starheid door de gemeente Amsterdam en de gem. Waterleiding de verklaring totaal negeerde, werd ik mee gezogen  in een onnodig lang slepende rechtelijke procedure veroorzaakt door de Gemeente Amsterdam. Ik moest veroordeeld worden dat was het doel.
Het proces wat ik tevens zelf aan advocaat kosten heb moeten betalen voor het grootste gedeelte, heb ik uiteindelijk wel gewonnen. Maar ik ben ondanks die uitspraak van de rechter, toch de grote verliezer geworden.
Want door dat de Gemeente Amsterdam er een bodem procedure van heeft gemaakt, ben ik financieel helemaal aan de grond komen te zitten. Dit middel bodemprocedure gebruikt de gemeente om een individu financieel te proberen uit te schakelen zodat je als rechtspersoon je niet kan verdedigen laat staan een zaak kan winnen. Ik heb al mijn financiële middelen in de strijd moeten gooien en veel geld moeten lenen bij een bank om de eind uitspraak in deze crimineel opgezette zaak tegen mij te halen. En de uitspraak in de omstreden ontslagzaak van de rechter was in strijd met de feiten volgens de advocaat.
J.Buitendam
lees-ook-blog-beheerder-
https://onrecht.wordpress.com/ontslagzaak/