ODBned: Proces verbaal wegens doodsbedreiging niet opgemaakt door politie

Het voormalige Gem.Waterleidingen kantoor, locatie Sloterdijk het slangen nest van weerzinwekkende ambtenaren.

Uit het oude archief

Racisten nemen het voortouw binnen de gemeente Amsterdam.

De Nederlandse rechtstaat dient de burgers te beschermen. Maar het tegendeel is aan de orde van de dag,- de werkelijkheid!

Hoe personeelzaken van de gemeente Waterleidingen een gesprekje aan ging met de politie. Om er voor te zorgen dat het procesverbaal niet opgemaakt word voor de bedreigde medewerker. 

Wat een procesverbaal moest worden werd een niets betekenende notitie

Bedreiging op de werkvloer van de Gemeente Waterleidingen Amsterdam. Racistische uitingen waren aan de orde van de dag door deze “collega” Hij had een gruwelijke haat aan buitenlanders en Islam. En Joden. Er waren volgens hem veel te weinig joden verbrand tijdens de tweede wereld oorlog. Deze persoon was toen ook zeer gewelddadig hij mishandelde burgers op straat.

En dat met een Joodse burgemeester de heer “Van Thijn” toen nog als hoofd bestuurder van Amsterdam. Zijn personeel de “directeur van de gem.Waterleidingen”  IR. M.K.H. Gast en andere hogen bazen om maar wat namen te noemen. Dijkman en Hendriks. De Jong deden er helemaal niets aan.  Sterker nog mijn klacht werd tegen mij gebruikt o,a door deze personen.

Na dit incident ben ik weer naar mijn chef gestapt en hem verteld wat er nu weer  gebeurt was, die draaide zich om, en ik ben toen naar het hoofdkantoor gegaan. Duidelijk werd toen,  dat ook  P&O stelling nam tegen mijn klacht.

Voordat ik naar de politie toe ging. Heb ik hulp gezocht bij P&O zoals ik vertelde. Maar daar kreeg ik dus niet thuis, sterker nog men nam een vijandige houding tegen mij aan.

Toen besloot ik  mij te richten tot de politie. Vervolgens deed de politie er ook niets mee. De chef van de afdeling was bang voor zijn medewerker die mij bedreigde. Ik had meerdere malen in het verleden een klacht bij hem geuit over die (collega). En hij “de chef” vertelde dan dat hij de klachten in zijn la van het bureau zal leggen. En dat hij er tevens niets mee doet.

De Politie heeft mij met opzet ondeugdelijk geïnformeerd. Ik dacht namelijk dat ik een procesverbaal had laten op maken. Maar ze hebben verzuimt te vertellen hoe dat werkt. Daar kwam ik pas later achter. Inmiddels had ik contact met een advocaat. Hij  lichte mij daarover in. Er was dus geen proces verbaal opgemaakt. Ik heb ongeveer 6 maanden er over gedaan om dit verslag te kunnen inzien. De politie heeft mij steeds tegengewerkt om het rapport te kunnen krijgen (inzien).

Ik had inmiddels een O\R medewerker (de voorzitter) verteld dat ik bedreigt was. En dat ik naar het politiebureau was geweest om aangifte te doen. En hem ook  verteld dat P&O niets voor mij wilde doen. De O\R medewerker is toen naar hoofd P&O Mevr.De Jong toe gestapt en vertelde mijn verhaal. Waarop ze zei tegen de O\R medewerker, dat ik het uit mijn duim had gezogen. Want ik was helemaal niet naar het politiebureau geweest volgens haar.

De O\R medewerker vroeg mij om het procesverbaal op te vragen bij de politie. En als ik het procesverbaal aan de O\R medewerker zou overhandigen. Zal hij het hoofd P&O hier over aanspreken. Het hoofd P&O had ook een functie in de O\R. Het heeft ongeveer 6 maanden geduurd. Voordat de politie uiteindelijk zijn medewerking verleende toen ik een advocaat naar het bureau stuurde om het (procesverbaal)!! op te halen.

Later toen ik op het hoofdkantoor te werk werd gestelt door dit incident. Ik was mijn huidige baan dus kwijt geraakt en moest ander werk accepteren met een salaris verlaging gebeurd het volgende.

De gem.Waterleidingen werkwijze hoofdkantoor,

Hendriks hoofd/algemene zaken en Ernst Ankersmit P&O naaste medewerker hoofd P&O De Jong. Probeerde mij ervan te overtuigen dat mijn “chef” ontslagen moest worden en wel op hun manier.

Ernst. Ankersmit degene met dubbele petten op en corrupt. (Nu Bestuurslid, fractieondersteuning en advisering van de Stadsparij Purmerend) Dit mannetje ging over lijken ten behoeve van zijn eigen carrière. Hij was de kontkruiper van De Jong.

In het verleden had ik dus geprobeerd aangifte te doen i.v.m. doods bedreiging. Nu werkte ik op het hoofdkantoor. Later in die tijd werd ik benaderd door personeel zaken. En de baas van algemene zaken. De afd waar ik dus werkte. Er werd mij gevraagd om medewerking te verlenen. “Met doel ontslag van mijn chef”

Men vroeg mij dus om eraan mee te werken op en bepaalde manier zo als hun dat willen.  Dat ze genoeg argumenten bij elkaar hebben voor mijn chef. Om binnenkort ontslag te kunnen aanvragen. Ik heb uiteraard  neen geantwoord. En ben weggelopen uit het kantoor van Hendriks. “Dat heb ik geweten”

Ik werd nu ineens beschuldigd

Want nu vond de directie AZ en personeelzaken het tijd “het zelfde” tegen mij te doen. Namelijk “ik werd nu dus ineens beschuldigd van bedreigingen van collega`s”. De rollen werden omgedraaid. Ik werd nu als bedreiger dader gezien.

Ik werd op een gegeven moment dus beschuldigd door de directie en P&O en AZ met samenwerking van toen een pas indienst genomen collega medewerker van bedreiging. Er werd na 5 dagen van bewijzen? tegen mij te hebben verzameld gezegd, dat als ik het tegendeel niet kan bewijzen waarvan ik beschuldigt ben, er voor mij ontslag word aangevraagd. En ik werd 5dagen na de beschuldiging geschorst door de plaats vervangend directeur.

Een handeling die volstrekt “illigaal” was, en “idioot” en gebaseerd op een grote leugen. Dat kunt u lezen als u het verslag gaat lezen van de beheerder.

Hier onder als je het politie rapport opend zie je, dat de naam van de politie beambte is weg gekrast en ook de naam van de medewerker, die mij met de dood bedreigde. Ook is er een groot gedeelte van wat ik heb gezegd niet opdit vodje geschreven. Ik maakte de politie duidelijk dat ik deze dreigementen heel serieus nam aangezien deze rasist tijdens werktijd burgers letterlijk in elkaar heeft geslagen. Dat vertelde hij dan ook tegen ons. Een van die mishandelde personen heeft een klacht toen ingedient bij Dijkman die de verantwoordelijke baas was. Die heeft er niets mee gedaan. En zo kon die rasist zijn gang blijven gaan.

Rapport niet zichtbaar 

Wilt u meer weten lees dan het verslag van de blogbeheerder 

__________________________________________________________________ 

Lees ook:  https://onrecht.wordpress.com/2017/09/09/is-de-hele-overheid-faschistisch-verziekt/

Vrouwelijke politie ambtenaar word kapotgemaakt door haar werkgever.

 De reactie van lezers op bovenstaande berichten zijn belangrijk voor ons.

Onder voorbehoud van alle rechten

Onrechtdatabankbureau.ned deze Databank  belicht de hoeveelheid procedures van burgers die door toedoen van de overheid slachtoffer zijn geworden. Uitnodiging om na te denken over wat er om u heen gebeurt. De weblog met uw informatie verder te verbeteren en aan te vullen.

De bovenstaande informatie wordt u gratis aangeboden door de auteur van de weblog onrechtdatabankbureau.ned de heer J. Buitendam. Hij nodigt u uit na te denken over wat er om u heen gebeurt en mee te werken aan de verbetering en ontwikkeling van deze sites door correcties of aanvullende informatie zo snel mogelijk aan hem door te geven om kennis in informatie en informatie in kennis om te zetten.

Er wordt expliciet gewezen op het belang van persoonlijke netwerken! Niet alleen om uw zelf competentie ook om Stichting onrechtdatabankbureau /RvdK verder te verbeteren. Maar ook om eens een praatje te kunnen maken met personen die een juridische strijd met deze instelling(en) heeft gehad.

_____________________________________________________________________________

Advertenties