O.D.B.ned: We staan op het punt van zelfredzaamheid

Het lijkt erop dat de politieke krachtpatsers het niet meer weten om de problemen die men ondervind op te lossen. Gaan ze de handdoek beetjes bij beetjes in de ring gooien. Ja dat gaan ze doen.

Dat de verzorgingsstaat gaat op houden te bestaan is kristal helder. Het zal nog een tijd duren.

Maar de overheid gaat het los laten en kiest voor het Amerikaanse systeem. Zelfredzaamheid daar gaan de burgers van Nederland mee te maken krijgen. Dat zal voor vele een probleem gaan worden. Want die zijn ingekapseld ingeslapen door een lang-termijn verzorgingsstaat. Oeps!!!!

Reeds zal de tijd aanbreken dat je het zelf mag gaan uitzoeken.

Ach weetje zo zullen er Nederlanders zijn die er van schrikken en bezorgd zijn voor hun toekomst. Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel heeft eens een bekende Nederlander  gezegd.

Maar pas op dat je niet onder gesneeuwd raakt.

Vele Nederlanders zullen in de toekomst meer hun verstand moeten gebruiken, langer moeten werken per dag  kortere vakanties erop na houden anders verzekeren en creatiever tewerk zullen moeten gaan om de kwalitatieve maatstaf te behouden die men nu heeft.Bron:O.D.Bned

Wat de Nederlandse samenleving heeft opgebouwd word gesloopt door infantiele bestuurders.

Afbeelding koloniën om een paar voorbeelden te noemen.

Er zijn geen inkomsten meer vanuit de kolonie Indonesië geen inkomsten meer van Suriname en vanuit Zuid Afrika. Kortom er zijn geen inkomsten meer van de kolonies van vroeger. De gouden eeuw is reeds voorbij. De enorme  financiele bijdrage aan het einde van de tweede wereld oorlog van het Amerikaanse Marchall project dat arm Nederland er bovenop moest brengen was voor Nederland een geweldige opsteker. Maar wat  heeft Nederland zinsdien ervan terecht gebracht.

Het resultaat begint een beetje vorm te krijgen. Men, heeft geprobeerd toen de koloniën ophielden te bestaan voor Nederland, om de mensen uit de arme landen naar Nederland te halen toen het economisch minder ging met Nederland om op deze wijze er toch weer, beter van te worden. Maar ook dat is niet haalbaar gebleken. Ook toen dacht men als een kruidenier. Immigranten mochten bedrijfjes opstarten om de economie te stimuleren. Zonder vakkennis en middenstands diploma. Sterker nog men heeft de Nederlandse samenleving opgezadeld met problemen.

Nederland is zonder financiele hulp van de rijke landen en zonder inkomsten van koloniën gedoemt te mislukken. En waar ligt dat nu aan. Wel door het beleid van mensen die absoluut niet geschikt zijn om een landje als Nederland te besturen. Deze mensen denken als kleine kruideniers ondernemers. En met dergelijke denkwijze kun je geen economische welvaart totstand brengen in een land.

Zonder een betrouwbare rechtsgang is een land, een economie gedoemt te mislukken. Een onbetrouwbare overheid is gevaarlijk voor een samenleving.

Projectontwikkelaar Chipshol P.Poot en J.Poot zien hun kapitaal in rook opgaan na tien tallen jaren strijd tegen het Staatsbedrijf Schiphol en de Rechtsgang.

Als bedrijven met visie en groot kapitaal willen investeren in de Nederlandse economie en 20 jaar moeten procederen om hun plannen  werkelijkheid te willen maken. Ja het is krankzinnig, maar op het laatse moment toch nee te horen krijgen van de Staat en de Rechtsgang.

Wat zullen ander investeerders hier nu van denken. Ze zullen zich afvragen waarom een overheid een economische groei wil voorkomen. Ze zullen denken dit is geen land om te investeren als de overheid pertinent wil voorkomen dat de economie in Nederland stabiel blijft of juist beter word. Men zal zich laten informeren waarom een groot investeerder, enorme verliezen lijd juist door deze Nederlandse overheid die alle onrechtmatige middelen toepast om hun niet te verklaren doel te bewerkstelligen. Waar de overheid mee bezig is, is natuurlijk zeker niet te verkopen tegenover de Nederlandse samenleving. Juist nu men al jaren bezig is om de welzijn Staat ten gronden te richten. Onder andere van wegen de economische teloorgang zoals men verkondigt. Maar wie sloopt de economie nu, dat is de overheid zelf. Maar de samenleving slaapt nog. Maar voor hoelang nog. Nog niet iedereen is geraakt door deze overheid, het zal een kwestie van tijd zijn voordat men de conseqenties ervaart van dit wanbeleid.

Ook een grote denk fout die de Staat Nederland heeft gemaakt is dat men de rechtsgang heeft kapot gemaakt. Men heeft geen afstand genomen van het verradelijke beleid tegen de Nederlanders toen men Pro Nazi werd, tijdens de tweede wereld oorlog en wetten verzinden voor de Duitsers tegen de Nederlanders. Men is op de foute voet door blijven harken na de tweede wereld oorlog in Nederland. Hoe lang moet het nog duren tot dat de massa hun ogen werkelijk open gaan.

Nederlandse  koloniën: Nederlands-Indië (nu Indonesië), Suriname, Nederlandse Antillen en Nieuw-Guinea. Daarnaast heeft Nederland nog koloniale bezittingen gehad in New York, Brazilië, langs de kust van Guinee en in Zuid-Afrika.

Advertentie Jan Poot in Trouw: Luchtverkeersleiding Nederland levensgevaarlijk en onbetrouwbaar

Telegraaf bijna-rampenkoppen

Advertentie in Trouw en Haarlems Dagblad d.d. 28-06-2012

Levensgevaarlijke fout Schiphol luidt het artikel van Paul Eldering in de Telegraaf van afgelopen vrijdag. Ondertitel: Vliegtuigen van gesloten baan vertrokken. Dat is alarmerend, maar niks nieuws voor de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Twee jaar geleden op 12 juli publiceerde ik al in NRC mijn advertentieLVNL veroorzaakte bijna een dubbele KLM-vliegramp. Kort daarvoor was mij bekend geworden dat op 10 februari 2010 een KLM Boeing 737 opgestegen was vanaf een taxibaan parallel aan de startbaan. Een fout van de piloot. Hoe dan ook een fout van de LVNL, die toestemming voor de start heeft gegeven terwijl het toestel zich niet op de startbaan maar op de taxibaan bevond. Daarbij de piloot zelfs tot spoed gemaand heeft een KLM jumbo (aantal passagiers onbekend) te passeren die ook op het punt stond om te starten, dus een extra risico.

Een jaar geleden bleek dat Schiphol op 6 december 2007 óók al aan een bijna-luchtramp was ontsnapt. De Telegraaf onthulde dit incident op 23 augustus 2011. Een Boeing 737 van KLM en een Airbus van Air France met samen 293 passagiers misten elkaar op een haar na. Het incident belandde in de doofpot, tot de fout van de LVNL alsnog aan het licht kwam in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Stel je voor dat in 2010 de 737 op de 747 gebotst was (of, in 2007 al, de 737 op de Airbus van Air France). En dat op de thuishaven van de KLM. Voor de KLM zou het niet bij een dubbele vliegramp gebleven zijn. Haar bestaan zou dan zelfs op het spel gestaan hebben. Niet voor niets heeft de directie toen een spoedvergadering met alle piloten belegd. Was er ook een spoedvergadering van de LVNL? Mocht dit al het geval zijn, dan heeft de LVNL van deze bijna-rampen niets geleerd. Integendeel. Inmiddels is de doodgraver van Schiphol, voormalig CEO Cerfontaine, voorzitter van de Raad van Toezicht van dit gevaar in de lucht geworden. Dezelfde CEO die de LVNL inschakelde om bebouwing van ons Groenenbergterrein te verhinderen. LVNL-directeur Kroese ‘verzocht’ vervolgens staatssecretaris Schultz van Haegen met aantoonbaar onjuiste argumenten het foute bouwverbod op ons bedrijventerrein te leggen. Zonder onderzoek deed Schultz wat haar werd gevraagd, en maande Cerfontaine zelfs tot spoed omdat de termijn hiervoor bijna afliep.

De LVNL stelt zichzelf voor als “Een bedrijf dat zich open verantwoordt over zijn prestaties” met o.a. als doel “de zo groot mogelijke veiligheid van het luchtverkeer…” Dat zo’n organisatie levensgevaarlijke fouten maakt is al erg genoeg, maar dat zij ook bereid is fout te handelen en de vliegveiligheid te misbruiken als middel om de onroerendgoedbelangen van Schiphol te behartigen is ronduit ongehoord. De LVNL is zo gezien niet alleen een gevaar in de lucht maar tevens voor onze rechtsstaat, zie ook de recente veroordeling door de Hoge Raad wegens jarenlange onrechtmatige tegenwerking van Chipshol, met de oplegging van het onterechte bouwverbod als resultaat. Niet alleen tot schade van Chipshol maar tevens ten koste van werkgelegenheid en belastingbetaler.

Wanneer roepen onze regering en onze volksvertegenwoordiging LVNL-directeur Riemens, Cerfontaine en Schultz voor de levensgevaarlijke fouten ter verantwoording, zoals iedere voetballiefhebber met Van Marwijk doet en zodoende mede zeggenschap heeft over diens voortbestaan als bondscoach? Volharden onze regering en volksvertegenwoordiging in hun passiviteit ten opzichte van Schultz en de LVNL? Moet er eerst een ramp gebeuren?

Crans, 27 juni 2012
drs. J. Poot (13/08/1924),
oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)


Chipshol wint 4 maal van overheidsinstantie wegens onrechtmatige tegenwerking

Groenenberg terrein bij Schiphol

Luchtverkeersleiding Nederland heeft ten onrechte in de jaren 1998-2005 geprobeerd plannen van Chipshol voor de ontwikkeling van het Groenenbergterrein bij Schiphol tegen te houden. Dat heeft de Hoge Raad der Nederlanden op 25 mei 2012 bepaald. Chipshol is veel geld misgelopen doordat LVNL stelde dat het terrein naast de Aalsmeerbaan van Schiphol niet bebouwd mocht worden in verband met de veiligheid van het vliegverkeer. De luchtverkeersleiding had aan Chipshol moeten melden dat bebouwing wel mogelijk was als de plannen werden aangepast. Zie een bericht op Telegraaf.nl naar aanleiding van de uitspraak.

Achtergrond

Chipshol heeft in de jaren negentig van de vorige eeuw rond Schiphol terreinen verworven om daarop bedrijfsgebouwen en kantoren te ontwikkelen. Een daarvan was het Groenenbergterrein dat grenst aan de Aalsmeerbaan, een van de landingsbanen. Het landen op die baan bij slecht zicht wordt mogelijk gemaakt door een bij de baan geïnstalleerd Instrument Landing System (ILS). De werking van dat systeem kan door bebouwing van naburige terreinen ongunstig worden beïnvloed.

In de periode 1998 – 2005  

Was Chipshol bezig plannen uit te werken en bouwvergunningen te verkrijgen voorde ontwikkeling van het Groenenbergterrein. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is een onafhankelijk overheidsorgaan dat waakt over de luchtverkeersveiligheid bij Schiphol. Zij adviseert de desbetreffende overheden of bouwplannen verenigbaar zijn met de luchtverkeersveiligheid. In de genoemde periode heeft LVNL steeds als haar standpunt verkondigd dat op het Groenenbergterrein deels helemaal niet en deels niet hoger dan 3 meter mocht worden gebouwd.

Anders zou het ILS van de Aalsmeerbaan zo nadelig worden beïnvloed dat die baan niet meer bruikbaar zou zijn bij landingen met slecht zicht (de ‘degradatie’ van de Aalsmeerbaan). Dat zou voor Schiphol onaanvaardbaar zijn. De plannen van Chipshol mochten daarom volgens LVNL niet worden gerealiseerd. Het standpunt van LVNL heeft ook ertoe geleid dat de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat een bouwverbod heeft afgekondigd voor het Groenenbergterrein.

Een later door de minister ingestelde onafhankelijke commissie concludeerde echter in 2005 dat de plannen van Chipshol niet zulke nadelige gevolgen voor het gebruik van de Aalsmeerbaan zouden hebben als LVNL meende. Als gevolg hiervan is LVNL, nadat zij de bouwplannen van Chipshol opnieuw had getoetst, een positief standpunt ten aanzien daarvan gaan innemen.

De procedure bij rechtbank en hof
Chipshol vindt dat LVNL onrechtmatig heeft gehandeld door jarenlang ten onrechte de ontwikkeling van het Groenenbergterrein te dwarsbomen met haar uiteindelijk onjuist gebleken standpunt. LVNL had Chipshol moeten duidelijk maken hoe haar (bouw)plannen waren getoetst. Daardoor zou Chipshol in de gelegenheid zijn geweest haar plannen aan te passen met het oog op de luchtverkeersveiligheid.

Volgens Chipshol is door een en ander de ontwikkeling van het Groenenbergterrein vertraagd en zij stelt LVNL aansprakelijk voor de schade als gevolg van die vertraging.
De vorderingen van Chipshol zijn door de rechtbank Haarlem afgewezen. De rechtbank was van oordeel dat zij het handelen van LVNL niet meer kon beoordelen omdat dit deel uitmaakt van de advisering door LVNL, op basis waarvan de desbetreffende overheden besluiten hebben genomen ten aanzien van de plannen van Chipshol.

In het door Chipshol bij het gerechtshof Amsterdam ingestelde hoger beroep heeft het hof anders beslist. De onjuist gebleken inlichtingen van LVNL met betrekking tot de degradatie van de Aalsmeerbaan bij realisering van de plannen van Chipshol kunnen volgens het hof wel door de civiele rechter worden getoetst. LVNL maakte namelijk geen deel uit van die overheden maar nam als bij uitstek deskundige adviseur op het gebied van de luchtverkeersbeveiliging een zelfstandige informatie- en adviespositie in, ook in haar overleg met Chipshol bij de voorbereiding en toetsing van haar plannen met betrekking tot de bebouwing van het Groenenbergterrein.

Wat betreft het aan LVNL verweten onrechtmatig handelen heeft het hof Chipshol voor een deel in het gelijk gesteld. Het hof is ervan uitgegaan dat LVNL de plannen niet op de verkeerde manier heeft getoetst. Wel heeft LVNL vanaf het moment dat Chipshol bouwaanvragen had ingediend (eerst in 1999 en vervolgens in 2002 en 2003), tegenover Chipshol onrechtmatig gehandeld door bij herhaling en zonder enig voorbehoud of nuancering het later onjuist gebleken standpunt uit te dragen dat de realisering van de bouwplannen tot degradatie van de Aalsmeerbaan zou leiden.

LVNL had zich volgens het hof bewust moeten zijn van het belang van Chipshol bij realisering van de bouwplannen. Zij heeft ten onrechte nagelaten duidelijk te maken dat bij wijziging van de bouwplannen mogelijk wel ruimte was voor bebouwing, zodat Chipshol met het oog daarop met alternatieven had kunnen komen. Het hof heeft de vorderingen van Chipshol deels toegewezen en LVNL veroordeeld tot schadevergoeding.

De procedure bij de Hoge Raad
LVNL heeft tegen de uitspraak van het hof cassatie ingesteld bij de Hoge Raad (advocaat mr. M.W. Scheltema in Den Haag). Chipshol heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld (behandelend advocaten mrs. F.E. Vermeulen en B.F.L.M. Schim in Amsterdam).

Op 9 december 2011 heeft de advocaat-generaal mr. L.A.D. Keus de Hoge Raad geadviseerd de uitspraak van het hof te vernietigen.

De uitspraak van de Hoge Raad
De Hoge Raad onderschrijft het oordeel van het hof dat en waarom de onjuist gebleken inlichtingen van LVNL niet worden gedekt door de overheidsbesluiten waarbij zij heeft geadviseerd. Het oordeel van het hof dat LVNL onrechtmatig heeft gehandeld heeft de Hoge Raad in stand gelaten.

Gevolgen van de uitspraak
Deze procedure is geëindigd. De omvang van de schadevergoeding die LVNL aan Chipshol zal moeten betalen, behoefde in deze procedure niet worden vastgesteld. Indien partijen daar niet zelf in onderling overleg uitkomen, kunnen zij daarvoor een afzonderlijke gerechtelijke procedure (de ‘schadestaatprocedure’) beginnen.

Een samenvatting van de uitspraak (rolnr. 10/01194) is gepubliceerd op http://www.hogeraad.nl, rubriek ‘actualiteiten’, en de volledige uitspraak is gepubliceerd op http://www.rechtspraak.nl., LJN BU9920