laurens Wouters: Rechtbijstand verzekeringen: fouten leugens schade onrecht pijn verdriet door knokken

laurens Wouters

Een bericht van een ervaring deskundige

M.b.t de inhoud van het schrijven over rechtsbijstand ben ik ook het slachtoffer geworden door SRK waarbij door miscommunicatie fout op fout en leugen op leugen alles is opgebouwd, Waardoor ik nimmer meer recht heb verkregen waardoor ik veel schade en leed en pijn en verdriet hebben moeten ondervinden.

Ik heb nog menige zaken waarbij DAS rechtsbijstand in gebreken is gebleven en we om hulp en bijstand hebben gevragen maar niet verkregen. Ik verwijs maar naar de site dbwa.info naar DAS rechtsbijstand SRK dan kan u vernemen hoe te worden behandeld en wat voor inhoud van schrijvens worden toegevoegd waarbij rechtsongelijke behandeling uit blijft. En waar ik wel een excuus heb verkregen, maar dat voor veel schade heeft zorg gedragen.

Het D.A.S. kantoor

De juridische biistand die er voor zorgde dat de problemen als maar groter werden.

IK ben altijd bereid om de zaken te onderbouwen.,Ja jl heb ik een zaak gehad waarbij ik verzoek had gedaan aan de advocaat om onderzoeken te doen nav van problemen die er waren onstaan waarbij ook juridische medewerkers onze verzoeken niet hebben ingewilligd waarbij de zaak niet ontvankelijk is verklaard, zie inhoud van Nationale Ombudsman Das rechtsbijstand wouters en TRC advocaten die we om verzoeken hebben gedaan om een diepgaand onderzoek in te stellen.

Maar men kan vernemen dat ervan wordt onthouden waarbij onze rechtsgelijkheid door TRC advocaten in opdracht van DAS mijn verzoeken niet worden ingewilligd, terwijl ik recht heb op rechtsgelijke behandeling, maar men omschrijft dat laat uw verzekering niet toe mbt uw gezinsrechtsbijstand hoe u bent verzekerd. En zo kan men zien hoe men onnodig het slachtoffer wordt binnen de geledingen van rechtsbijstand juristen advocaten en binnen de rechtsgeledingen.En zo kan zien hoe en waardoor en door wie men onschuldig het slachtoffer wordt van schending van het recht juristen en advocatuur. Door niet meer zich te weerhouden op de wensen van de client in te gaan waarbij door een onvolledig onderzoek zaken niet ontvankelijk worden verklaard.

Ik heb nu zaken voor de Hoge Raad liggen waar het duistere aan het licht zal komen betreffende de corruptie dwalingen complotvorming in gebreke stellingen leugens en fout op fout. Daardoor verwijs ik maar naar de site dbwa.info, dan kan men van de wettelijke overtuigende bewijzen vernemen. Als men weer wil weten ik ben bereid een intervieuw een lezing te geven over de vormen die er zijn toegepast waarbij rechtsongelijkheid uit blijft en hoe men het slachtoffer wordt. laurens Wouters

Voor meer informatie: http://www.dbwa.info/

https://onrecht.wordpress.com/2013/06/27/poll/

Leendert de Jong: DAS beantwoordt aangifte met klacht.

DE DAS RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

De juridische bijstand van de DAS die er voor zorgde dat de problemen als maar groter werden. Voor meer info,

http://bankreview.nl/das-rechtsbijstand-ervaringen/

 Om een externe advocaat gevraagd aan de DAS maar werd geweigerd, wat betekende dat er voor 10 duizenden euro aan advocaat kosten uit eigenzak betaal moest worden. Wel gaven ze aan fout te zijn geweest in de behandeling van de zaak.

Rechtszaak strijd van vele jaren aangegaan tegen de DAS en verloren proceskosten en de DAS moeten betalen extra schade van duizenden euro kwam er boven op. En het gevoel,en de kennis enorm belazerd te zijn geworden.

Maar er is meer over de DAS te melden lees artikel:

https://onrecht.wordpress.com/archief-rechtzaken/uitspraak-rechter-d-a-s/

Lees het volgende artikel over de oprechte persoon Leendert de Jong. 

Leendert de Jong. ‘Hierbij doe ik aangifte van bedrog, valsheid in geschrifte, oneerlijke mededinging en deelname aan een criminele organisatie van in Nederland gevestigde verzekeraars in de branche rechtsbijstand en andere financiële instellingen die verzekeringen voor rechtsbijstand aanbieden.’

DAS beantwoordt aangifte met klacht

 2011

Off-topic

De aangifte van advocaat en voormalig SRK-jurist Leendert de Jong. Tegen het Verbond van Verzekeraars en rechtsbijstandverzekeraars.

Is door DAS beantwoord met een klacht bij de Haarlemse deken.

Leendert de Jong. ‘Hierbij doe ik aangifte van bedrog, valsheid in geschrifte, oneerlijke mededinging en deelname aan een criminele organisatie van in Nederland gevestigde verzekeraars in de branche rechtsbijstand en andere financiële instellingen die verzekeringen voor rechtsbijstand aanbieden.’

De Purmerendse advocaat Leendert de Jong (Appelman & Mes) springt al jaren in de bres voor rechtzoekenden met een rechtsbijstandspolis (zie kader). Nu richt hij zijn pijlen vooral op de polisvoorwaarden, waarmee rechtsbijstandsverzekeraars de vrije advocatenkeuze beperken.

En het gebrek aan openheid van de verzekeraars hierover. De verzekeraars zouden ook zondingen tegen art. 4:67 Wet op het financieel toezicht. De AFM zou hier een steek laat vallen en ook de Orde zou de zaak op zijn beloop laten.

De kwestie speelt al sinds het midden van de jaren negentig. De toenmalige Minister van Justitie heeft herhaaldelijk aangegeven dat het recht van de verzekerde om een advocaat naar keuze in te schakelen ook geldt voor procedures waar procesvertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht is.

Het Europese Hof van Justitie (10 september 2009, C‑199/08) heeft dit nadien onderstreept. Maar de rechtsbijstandsverzekeraars laten de verzekerde alleen kiezen als er een advocaat moet worden ingeschakeld in procedures waar dat verplicht is (zie het Advocatenblad van 16 oktober 2009).

Ook steekt het De Jong dat verzekeraars niet duidelijk aangeven dat de juristen en advocaten die zij inschakelen maar beperkt tijd kunnen steken in de zaak, terwijl een belangenbehartiger ‘altijd tot de bodem moet gaan’.

Geïnteresseerd
De AFM gaat niet inhoudelijk in op het verwijt van De Jong. Ze laat zich leiden door signalen uit de markt en risico’s voor consumenten, en kan niet inschatten hoe groot de gevolgen van de vermeende wetsovertreding zijn voor de consument. Ook bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) heeft men geen duidelijke indruk van de gevolgen voor de consument.

Het Verbond van Verzekeraars wacht nadere actie van het OM af. DAS heeft alvast een klacht tegen De Jong ingediend bij de Haarlemse deken, maar wil niet toelichten waarom en verwijst naar de reactie van het Verbond.

Volgens De Jong verwijt DAS hem dat hij zich baseert op onjuiste feiten en onvoldoende hoor en wederhoor heeft toegepast. ‘Maar DAS wilde eerder niet reageren, terwijl de discussie al jaren loopt.’
Volgens algemeen deken Jan Loorbach hebben de verzekeraars de Orde onlangs nog verzekerd dat zij zich aan de regels houden. En de Minister van Justitie zei in november hetzelfde, in antwoord op Kamervragen. Loorbach: ‘In de praktijk signaleren wij weinig klachten op dit punt. Wij horen hierop bijvoorbeeld geen commentaar van lokale dekens. Wel zijn wij zeer geïnteresseerd wat de aangifte en het opvolgend onderzoek gaan opleveren.’

Tegen zijn werkgever
In 2008 won Leendert de Jong een procedure tegen zijn toenmalige baas, directeur Rob Vromen van SRK. De Jong werkte daar negen jaar lang, na eerder verbonden te zijn geweest aan Casander & Partners, Van Diepen & Van der Kroef, Moszkowicz & Moszkowicz. SRK, dat voor veel rechtsbijstandsverzekeraars zaken afhandelt, speelde persoonsgegevens van verzekerden door naar tussenpersonen.

De Jong kaartte het in augustus 2007 aan, maar ving steeds bot. Op 8 december 2008 wees de rechtbank in Den Haag De Jongs eis dat Vromen moest worden ontslagen toe, onder de voorwaarde dat de directeur nog een kans kreeg om zijn leven op dit punt te beteren (LJN: BG9270). Volgens De Jong is het Verbond van Verzekeraars nadien weliswaar gekomen met een leidraad. ‘Maar DAS houdt zich daar niet aan.’ Ook de Kwaliteitscode die het verbond onlangs lanceerde, voldoet volgens De Jong nog steeds niet op dit punt.
De kwestie leidde er uiteindelijk toe dat De Jong zelf ontslag nam bij SRK.

Lex van Almelo, journalist