Maldives a fairy tale for the tourist horrible to living

It’s hard to believe, but a 15-year-old rape victim is sentenced to 100 lashes in public! We can put an end to this craziness by the Government of the Maldives at their weakest spot to hit: the tourism industry.

The girl’s father is accused of raping the girl for years and the killing of the baby that she has given birth.

The Court ruled that they should be flogged on the basis of “extramarital sex” with a man who is not even mentioned! President Waheed  of the Maldives are having all international pressure by this issue and we can bring the girl to save him and to change the law to prevent other victims have to undergo the same fate.

This is how we can end the war against women – by every time to get up if something horrible happens. Tourism is a major income source for the elite, including the ministers, of the Maldives.

This week let us build a petition of one million signatures for president Waheed, then the reputation of the Islands a dent with a powerful advertising campaign in (online) travel magazines.

We go here just as long by until the president takes action to the girl to save her and delete this ridiculous law.

O. D. B. ned asks you help open the bottom link to draw. Open http://www.avaaz.org/nl/maldives_global/?pv=64 and sign and forward this email to help us to a million. www.onrechtdatabankbureau.ned https://onrecht.wordpress.com/2013/03/23/Maldives a fairy tale for the tourist horrible to living

Maldiven een sprookje voor de toerist gruwelijk voor veroordeelde personen.

Het is moeilijk te geloven, maar een 15-jarig verkrachtingsslachtoffer is veroordeeld tot 100 zweepslagen in het openbaar! 

Wij kunnen een einde maken aan deze idioterie door de overheid van de Maldiven op hun zwakste plek te raken: de toerisme industrie.


De vader van het meisje wordt beschuldigd van het jarenlang verkrachten van het meisje en het vermoorden van de baby die zij heeft gebaard. De rechtbank oordeelde dat zij gegeseld moet worden op grond van “seks buiten het huwelijk” met een man die niet eens genoemd wordt! President Waheed van de Maldiven ondervindt al internationale druk door deze kwestie en wij kunnen hem er toe brengen het meisje te redden en de wet te veranderen om te voorkomen dat andere slachtoffers hetzelfde lot moeten ondergaan.

Dit is hoe wij de oorlog tegen vrouwen kunnen beëindigen – door elke keer op te staan als zoiets afschuwelijks gebeurt. 

Toerisme is een grote inkomstenbron voor de elite, inclusief de ministers, van de Maldiven.

Laten wij deze week bouwen aan een petitie met een miljoen handtekeningen voor president Waheed, om daarna de reputatie van de eilanden een deuk toe te brengen met een krachtige advertentiecampagne in (online) reistijdschriften. We gaan hier net zo lang mee door totdat de president actie onderneemt om het meisje haar te redden en deze belachelijke wet schrapt.

O D B
NED

O.D.B.ned vraagt u hulp open de onderste link om te tekenen.

 Open http://www.avaaz.org/nl/maldives_global/?pv=64 en 

teken en stuur deze e-mail door om ons aan een miljoen te helpen.