Amsterdam gaf Joodse slachtoffers oorlog boete

De gemeente Amsterdam heeft na de Tweede Wereldoorlog Joodse oorlogsslachtoffers een boete gegeven voor het niet betalen van erfpacht tijdens de oorlogsjaren. Ze moesten de erfpacht bovendien alsnog betalen. Dat schrijft Het Parool.

De krant baseert zich op stukken van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA).

Volgens de krant ging het vaak om Joden wier huizen door de Duitsers of de NSB in beslag waren genomen. Sommigen van hen waren ondergedoken of afgevoerd naar een concentratiekamp, weet het dagblad.

Studenten kregen de documenten in handen. Ze ontdekten ook dat de gemeente de originele stukken een dezer dagen zal vernietigen, aldus Het Parool.Foto O.D.B.ned

Breaking mensenrechten organisatie Amnesty zegt nee.

Wim Roelofsen, Publieksvoorlichting Frans-Jan Stoffelen,

Geachte heer Buitendam, Hoewel met de verkeerde achternaam – waarvoor nogmaals excuses – hebt u al een antwoord ontvangen. Voor de zekerheid hebben we het hieronder nogmaals ingeplakt.

Met vriendelijke groet, Wim Roelofsen, Publieksvoorlichting Re: Fw:

levenslang gevangenisstraf Huseyin Baybasin Link Publieksvoorlichting to: asusjohan 15/05/2012 15:41 Sent by: Frans-Jan Stoffelen

Geachte meneer Brinkman, Wij hebben reeds eerder informatie over de zaak Baybasin ontvangen. Amnesty International kan helaas niet op uw verzoek ingaan.

Punt is dat Amnesty International: 1. een mensenrechtenorganisatie is en niet een organisatie die opkomt voor een eerlijke rechtspraak in zijn algemeenheid, tenzij er mensenrechtenaspecten aanzitten (als de vrijheid van meningsuiting of godsdienst in het geding is bijvoorbeeld of als asielzoekers na onzorgvuldige procedures teruggestuurd dreigen te worden naar hun eigen land waar hen marteling of executie wacht.) 2. zich nooit met (individuele) strafzaken bezighoudt, omdat zij daar noch de expertise noch de capaciteit voor heeft.

Dhr. Baybasin en zijn advocaat kunnen juridische stappen ondernemen om eventueel onrecht aan te vechten. Als dhr. Baybasin onrecht is aangedaan, dan wens ik als privépersoon dat recht zal zegevieren.

Amnesty International houdt zich er echter niet mee bezig.

Met vriendelijke groeten, Frans Stoffelen Amnesty publieksvoorlichting From: Servicecenter/NL/Amnesty International To: Publieksvoorlichting/NL/Amnesty International@Netherlands Date: 14/05/2012 10:45 Subject: Fw: levenslang gevangenisstraf Huseyin Baybasin Sent by: Frans-Jan Stoffelen