Emigreren Nederlanders lost problemen op in Nederland?

Het is al eens eerder gebeurd dat een massa golf van Nederlanders  hun vaderland verlieten. De Nederlandse regering hielp daar toen een handje bij. Weet u nog? En tegerlijker tijd en later, kwamen arme mensen van buiten de Nederlandse grens binnen. Een goede ruil dacht de regering. Het probleem van dure arbeid opgelost. En opdat moment werkloosheid ook nagenoeg opgelost. Toen de arme plattelands mensen  in Nederland kwamen wonen kwam er ook spoedig meer werk vrij. Het intereseert  de Nederlandse overheid helemaal niet wie hier werkt.  Nederlanders zijn niet hun eerste prioriteit. Als het werk maar gedaan word.

Nu al weer jaren lang problemen in Nederland, problemen die de overheid veel geld kosten. Werkloosheid en dergelijke. En de problemen zijn nog lang niet voorbij zoals u weet.

Nu vandaag de dag hoor je niets van de Nederlandse overheid over de vele landgenoten die hun vaderland verlaten per jaar.Terwijl er meer dan 100.000 Nederlanders per jaar kiezen om in een ander land te gaan wonen.

Mogelijkerwijs zijn dat niet de landgenoten  met weinig opleiding en werkervaring en zijn het personen met een doel voor ogen die niet in eigen land gerealiseert kan worden. Personen die van aanpakken houden en dat ook kunnen. Mensen die natuurlijk hard nodig zijn in de toekomst in Nederland. Er is al veel kennis en ervaring verloren gegaan in Nederland en het lijkt nog niet te stoppen.

In het verleden was een opleiding een vereiste voor een Nederlander zonder opleiding geen werk. Nu vandaag de dag blijkt dat voor de overheid niet meer van belang te zijn. Kwaliteit garantie kennis is niet meer van belang iedereen zonder diploma kan aan de slag op een voorwaarde, hij moet wel goedkoper zijn.

Misschien denkt de regering nu dat het probleem wat zich in Nederland voor doet door emigratie gedeeltelijk hier door word opgelost. Misschien denkt de Nederlandse overheid het maakt ons niets uit wie het werk in de toekomst doet als het maar gedaan word.Bron:O.D.B.NED