MoniqueS spreekt uit ervaring D.A.S rechtbijstandverzekering vertrouw er niet op. {UW RECHT word ONRECHT} …

DAS zegt,

“DAS” Rechtsbijstandverzekering altijd een uitgebreide basisdekking.

DAS

Verzeker u van juridische hulp. Binnen enkele minuten geregeld!

DAS OPGELOST

ODBned

Als het om zaken gaat met een zeker belang, een persoonlijk belangrijke zaak die er toe doet. Wees dan zeer alert met de het in de arm nemen van  “DAS”RECHTBIJSTANDVERZEKERING. Een juristen bedrijf die cliënten hun recht ontneemt en cliënten financieel kapot maken. D.A.S verontrecht cliënten.

DAS FOUTE BOEL

D.A.S uw Recht op Onrecht…

MoniqueS  schrijft.

Meer dan 25 jaar trouwe premie betaler aan DAS rechtsbijstand waar we dachten goed verzekerd te zijn voor als we ooit bijstand bij ‘ons recht’ nodig zouden hebben.

D.A.S uw Recht op Onrecht…

4 veroordelingen – 4 vonnissen en het geestelijk slopende slagveld dat zich DAS noemt meer dan 25 jaar premie betaler. DAS rechtsbijstand Hoe verwoord ik 4 veroordelingen (zelfde personen) en hoe deze met DAS aan onze zijde zijn weg mochten vinden. Het start in oktober eind 2008 (korte inleiding): We worden door een zichzelf noemende Aannemer (welke ik ver zal noemen als A) om de tuin geleid met vals promotiemateriaal en bedrijfsgegevens – na ontvangst bankoverboeking forse aanbetaling van onze zijde en zoals overeengekomen in een 12 pg dikke werkovereenkomst verdwijnt A en gaat in rook op met adres onbekend. Ons achterlatende in mega chaos, puinhoop en noodsituatie. De start van een ware nachtmerrie waarover wij berichten op het net en waar meerdere gedupeerden van deze persoon blijken te gaan! Een politie aangifte oplichting, bouwinspectie rapporten, alles erop en eraan en alles volgens het boekje. De vogel A is hem dan echter gevlogen en blijft lange tijd onvindbaar. November 2008, DAS…. DAS treed aan (een moeizame en mega slopend traag werkzaam traject start, waar wijzelf keer op keer ons verhaal opnieuw invulling moeten geven en waar wij telkens weer aan moeten sporen tot actie) …..

Na enkele wisselingen juristen en een aanhouden van onze kant – eindelijk weer een exploot: 3 jaar later – ‘mei 2011’ (we dachten het komt er nooit meer van) mag onze zaak dienen voor de raad van arbitrage waar A wordt veroordeelt tot een terugbetalen van de aanbetaling, vergoeding van alle schade en betaling van de volledige proces kosten. Totaal € 72.592,17 – tot op heden blijft iedere vorm van betaling uit en lapt A het vonnis aan zijn laars. Het vonnis mag pas kort (2012) de gerechtsdeurwaarder bereikt hebben ondanks tig schriftelijke verzoeken tot eerder actie (te laat…). feb. 2012 ontvangen we het volgende bericht van DAS: ‘DAS heeft -gerechtsdeurwaarders- opdracht gegeven inzake de verdere uitwinning van het Raad van Arbitrage vonnis (juli 2011 was het vonnis). Deze executiekosten vallen in de verzekering tot het kostenmaximum van uw polis’.,** Huh…. kosten maximum van uw polis? ** meer dan 25 jaar verzekeringnemer bij DAS en nog nooit gehoord van een maximum onze polis.

D.A.S
D.A.S “SS” DUS NIET OPGELOST

Onze ervaring/verhaal DAS gaat verder… We gaan nog even terug in de tijd. September 2010, nadat ‘A’ (de zichzelf noemende aannemer) vernam dat er een zitting op handen was, wij contact kregen met meerdere gedupeerden en wij dus niet zouden opgeven om hier de rechter te verzoeken, plaats ‘A’ wraaklustig diverse seksadvertenties op het internet met daarin vermeld ‘als onze privé gegevens’. We gaan kort als escortservice, parenclub en meer over het wereldwijde web met al onze privé gegevens vermeld. We doen aangifte bij de politie inzake laster/smaad en aantasting van onze goede naam en eer, en doen melding op het internet van de nare trekjes deze zichzelf noemende aannemer welke wij dan ruim ervaren als een ‘oplichter en zeer gevaarlijk slinks persoontje’ toch we weigeren slachtoffer te worden van eigen angst/vrees. Onze melding op het net maakt echter wat los, niet A wordt voor de officier van justitie geleid, toch wij ontvangen

December 2010 een ‘dagvaarding voor onrechtmatige daad’ U leest goed ! – na onze berichten op het net ontvangen wij een dagvaarding van ‘A’ welke ons in seksadvertenties verkocht als bordeel, escortservice en meer EN welke ons dan al mega veel schade berokkend heeft. Zijn aanklacht tegen ons luid: ‘onrechtmatige daad’ wij hebben zijn naam genoemd op het internet en publiek melding gedaan over wat ons mocht overkomen (er blijken meer gedupeerden te zijn). DAS bekend met al onze perikelen in de zaak meneer ‘A’, benaderen wij met de vraag om bijstand aangaande deze dagvaarding welke wij ervaren als ‘de wereld op zijn kop’.

We ontvangen een antwoord van DAS welke onze rechten voorstaat: DAS verleent geen bijstand bij het doen van ‘een onrechtmatige daad’? Pardon: bepaald de rechter niet of wij ons wel/niet schuldig gemaakt hebben aan een onrechtmatige daad, en niet een of andere zieke persoon welke schrijft in een briefje ‘onrechtmatige daad’.

Heel verhaal nog, maar we houden het kort: We nemen op eigen kosten een advocaat ter hand en gaan in verweer tijdens deze ‘wereld op zijn kop’ gebeurtenis en dagen eisers in reconventie voor juist het zelf doen van een onrechtmatige daad ‘laster/smaad en aantasting van onze goede naam en eer’. Vonnis 2: De rechter verklaart de eis van A nietig omdat deze weigert een adres kenbaar te maken en veroordeelt A en diens partner tot vergoeding van de proceskosten. € 1.079,00 (wel dagvaarden, toch betalen doen ze niet – nota onbetaald) Vonnis 3: De rechter heeft alle bewijsstukken doorgenomen en acht bewezen dat de seksadvertenties enkel geplaatst kunnen zijn door ‘A’ en of zijn liefje en veroordeelt het stel tot de maximum dwangsom bij herhaling EN tot betaling van de proceskosten. € 816,00 (gelijkwijs – nota nog steeds onbetaald)

We gaan met dit vonnis in conclaaf met onze contactpersoon bij DAS welke na heel wat heen en weer gebeld weet te berichten dat DAS alsnog de kosten van de advocaat welke ons bijstond ter zitting, zal vergoeden. Geweldig nieuws en het bedrag wordt netjes overgemaakt naar onze rekening. Tranen van opluchting na zulk een nare periode en tijd, toch van korte duur. DAS laat uit het vonnis aan te bieden bij de gerechtsdeurwaarder, dus toch nog maar een keer contact opnemen met DAS En dan: DAS laat ons kort weten per mail feb. 2012: DAS geen opdracht zal geven aan gerechtsdeurwaarders voor verdere uitwinning vonnis.

Deze executiekosten zult u zelf moeten dragen. (wie dit nog begrijpt mag het ons uitleggen) We gaan nu dus met 3 vonnissen ter hand, waar A veroordeelt is tot vergoeding/betaling van aangerichte schade. En nergens werden wij veroordeelt voor ook maar iets onrechtmatigs of wat dan ook; het woord van de rechter ondergeschikt aan DAS oordeel: totaal te vorderen schade volgens vonnissen tot dan een totaal ad.: € 74.487.17

Naast de financieel geleden schade is de dan al geestelijke aangerichte schade bij ons onbetaalbaar, daar we met alle ellende die er al was ook nog bij alles in conclaaf moeten met onze DAS rechtsbijstand verzekering, waar wij dachten juist verzekerd te zijn voor ‘recht’ en ‘rechtsbijstand’, toch welke ons na meer dan 25 jaar premie laten betalen, de kou in zend.

Maar de som is nog niet compleet, we gaan wederom nog even terug in de tijd: Oktober 2011 (nog vers van de pers dus) ‘A’ gooit het wraaklustig en zich kostelijk vermakend zonder ook maar gehoor te geven aan eerdere vonnissen,n en op kosten van de staat met een zoveelste advocaat van onvermogen op een andere boeg, zijn liefje zal ons nu in hoofde dagvaarden met A genoemd als partner, de dagvaarding zowaar identieke (kopie inhoud) aan die van december 2010 toch dit keer in hoofde zijn liefje. Let wel, aan al eerdere vonnissen geven ze geen gehoor en A vind zijn weg naar het zogeheten kale kip verhaal waar hij ook ruimschoots tijd voor gekregen heeft en profileert zich vervolgens breed als ‘het slachtoffer’

Wederom gaan we geestelijk ten einde te rade bij onze DAS rechtsbijstandverzekering: En wederom krijgen we te verstaan: DAS treed niet op bij een ‘onrechtmatige daad’ en ook hier weer ‘wie bepaalt of wij ons schuldig gemaakt hebben aan een onrechtmatige daad – de rechter toch…!?’

Moe, geslagen en totaal uitgeput nemen we wederom een advocaat op eigen kosten in handen om ons bij te staan in verweer tegen dit geweld ‘de wereld op zijn kop’ en wederom oordeelt de rechter dat wij ons NIET schuldig gemaakt hebben aan een onrechtmatige daad en veroordeelt A en zijn liefje wederom tot vergoeding van de proceskosten (de werkelijke kosten vele male hoger): vonnis 4: A en zijn liefje worden wederom tezamen veroordeelt voor vergoeding aan ons, de proceskosten ad. € 1.079,00

En ondanks wij ook dit keer het complete vonnis naar DAS zenden, worden we steevast het bos in gezonden met het antwoord; wij vergoeden geen zaken ‘onrechtmatige daad’ – ja maar de rechter oordeelde dat wij geen….. DAS volhard in ‘wij vergoeden geen zaken welke betrekking hebben op het doen van een onrechtmatige daad’. We nemen onze 4 vonnissen ter hand en dienen die nogmaals in bij DAS intake, voor incasso rechtelijke vonnissen (inmiddels het spoor bijster aan allerlei dossiernummers en namen/juristen welke men ons telkens weer toezend); Per mail ontvangen wij het berichtje: Zoals besproken heb ik nog navraag gedaan omtrent de executie van de vonnissen. DAS heeft **** opdracht gegeven inzake de verdere uitwinning van het Raad van Arbitrage vonnis.

Deze executiekosten vallen in de verzekering tot het kostenmaximum van uw polis. Echter de andere vonnissen, zal DAS geen opdracht geven aan **** gerechtsdeurwaarders. Deze executiekosten zult u zelf moeten dragen. 1 Vonnis wordt wel volledig ter hand genomen, 2 vonnissen daar worden de advocaat kosten achteraf vergoed toch weigert men deze ter hand te geven voor uitwinning. En het 3e vonnis wordt compleet genegeerd en afgedaan als ‘een onrechtmatige daad dit terwijl de rechter daar anders oordeelt’. Zelfs de rechtelijk toegekende vorderingen/vonnissen worden steevast geweigerd voor incasso procedure door DAS. Dat is uw goed recht in al zijn facetten namens DAS.

We zijn moe gestreden, geschaad in vertrouwen op alle fronten en ten einde raad. De dader gaat tot op de dag van vandaag vrijuit en betaald ‘niets’, ondanks alle veroordelingen. Deze vermaakt zich nog steeds kostelijk met mensen intimideren en belagen op kosten van de staat met een advocaat van onvermogen, waarbij hij en zijn liefje uitlaten gehoor te geven aan welk vonnis dan ook – er wordt standaard niet betaald.

D.A.S
D.A.S “SS” DUS NIET OPGELOST

Meer dan 25 jaar trouwe premie betaler aan DAS rechtsbijstandwaar we dachten goed verzekerd te zijn voor als we ooit bijstand bij ‘ons recht’ nodig zouden hebben. afz. MoniqueS en gezin