Een minister liegt volgens Ivo Opstelten niet?

Off topic 23 Jun 2011

NED

heeft de antwoorden ontvangen van de politieke partij de SP

Maar is het antwoord op vraag 4 nu een leugen of niet?

In afwachting of mevrouw Sharon Gesthuizen nog vragen gaat stellen op de antwoorden van de Minister van Veiligheid & Justitie geeft O.D.B.ned alvast zijn commentaar op de 10 antwoorden van de Minister

2011Z09311

Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 15 juni2011)

Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr. 2589

 

Reactie O.D.B.ned op antwoord 1 en 2

De minister verzuimd te melden dat hij, de SP zal berichten ter zijne tijd als

het onderzoek is afgerond.

 

Reactie O.D.B ned op antwoord 4

De minister van Veiligheid & Justitie acht het van groot belang dat maat, schappelijke misstanden bij de bevoegde instanties worden gemeld.

Maar er zijn opnamen gemaakt een aantal maanden geleden van vragen die aan hem gesteld zijn tijdens een wandeling in Den-Haag  door een internet  media journalist.Die de minister vragen stelde over Demmink de ambtenaren baas bij ministerie van Justitie. De journalist klaagde over het feit dat het OM 4 aanklachten tegen genoemd ambtenaar in de prullenbak heeft gegooid. Hij reageerde afwijkend op deze vragen, en liet wel blijken dat hij met deze zaak zich niet wilde inlaten. Daarbij komt nog dat de minister ook geen  aanleiding zag om de journalist er op te wijzen hoe hij de juiste weg moet bewandelen. Om gehoor te krijgen over deze misstanden binnen het ministerie van Justitie. En om klachten door het OM serieus behandeld te krijgen. Onder⁄anderen de aanklacht tegen Demmink de baas van ministerie van Justitie. Het probleem is natuurlijk dat de hoogste ambtenaar de verdachte is. En daardoor de aanklachten tegen Demmink niet van de grond komen. Deze minister Van justitie & veiligheid heeft daarom niet voor vrouw van justitie gekozen maar voor de veiligheid van de verantwoordelijke ambtenaren en hun baas Demmink.

Klik hier voor de opname  een minister liegt niet. http://www.youtube.com/watch? v=QjQ_fTk86ls&feature=player_embedded

 

Reactie O.D.B ned op vraag 5

Volgens de onderzoeken blijkt dat het maatschappelijke vertrouwen in de rechtspraak in Nederland groot is.

De minister roept iets maar hij onderbouwd dat niet, waaruit blijkt dat dan?

 

Reactie O.D.B ned vraag 6 en 7

Tot nu toe is gebleken dat er weinig kans op is dat deze heren vervolgd gaan worden. De onderzoek journalist Kat werk er hard aan om daarover meer te weten te komen. Maar is niet positief. Vervolging volgens de journalist, ziet hij zoals het er nu naar uit ziet nog niet gebeuren.  Ja men  zal  hoogstwaar, schijnlijk naar buiten komen met de bekende uitspraak. Van deze lessen moeten we leren.!!! We moeten lering trekken uit deze lessen. Maar vervolgen ho maar.  We wachten af.

En wat verstaat de minister onder disciplinaire maatregelen. Die  in de huidige wetgeving worden opgenomen. Word de SP daarvan op de hoogte gesteld door de minister om te kunnen oordelen over de aanpassingen?

 

Reactie O.D.B ned vraag 8

Volgens de minister, de Raad voor de rechtspraak draagt de kosten van procedures als een rechter persoonlijk in rechte wordt aangesproken wegens een ambtsverrichting. En  de kosten worden nog steeds vergoed.

Staat dat in de ambtenaren ARA? mocht dat blijken, is het toch nog steeds niet te verkopen tegen de Nederlandse burger, het is schandelijk. De overheid heeft de weg naar de rechtsgang met stalen spijker dicht getimmerd. Je komt pas in aanmerking voor juridiche bijstand zoals de heer Westenberg krijgt van zijn werkgever, als je als burger op bijstands nivo leeft. En dan nog bepaald de Raad voor Rechtsbijstand dat je van dat beetje geld waar je van moet rondkomen een eigen bijdrage moet betalen.

Het is daarom ook schandelijk dat hij dit voor kennis aanneemt en er zich verder van distantieert. Het is juist de burger die deze foute houding aan de kaak stelt en het anders wil.

 

Reactie O.D.B ned vraag 9

Terug betaling

Er bestaat daarvoor geen vaste terug betaal regeling zegt de Raad voor de Rechtspraak. Ja omdat het goed mogelijk is dat deze financiële onder ondersteuning van een rechter die verdacht word niet in de ARA van ambtenaren  voorkomt. Anders had de minister dit vast wel vermeld. Des te schrijnender is het voor de burger die zijn recht zoekt en die dat in de meeste gevallen uit eigen middelen moet bekostigen.

 

Reactie O.D.B ned vraag 10

De minister laat de beslissing aan de Raad voor de Rechtspraak over dat is toch wel heel erg. Het gaat de burger er juist om dat dit absoluut krom is, fout is. Hier mee geeft hij zijn goedkeuring over deze omstreden handelingen van het rechtssysteem wat toch al zo wankel aan het worden is. De integriteit is ondermijnt door corrupte rechters. Als je  nu als minister het voor kennis aan neemt dat foute rechters of wie dan ook binnen de ambtenarij, waar behoefte voor is dergelijk persoon financieel bij te staan dan is het eind zoek. Komt deze starheid nou voort dat de minister een groot deel van zijn carrière ambtenaar is geweest. Tot nu toe heeft hij inhoudelijk weinig begrepen van deze vragenlijst. Zijn antwoorden zijn veelzeggend over een systeem wat  niet goed voor burgers is.

1)http://www.fd.nl/artikel/21919245/nma-topman-kalbfleisch-verdachtmeineed  

________________________________________________________________ 

Laat de minister Ivo.Opstelten zich meesleuren in een pool van verderf.

Off topic juni 19, 2011

      Ivo Opstelten Minister Van veiligheid en justitie !!

      Is Ivo. Opstelten een fantasieloze nep Paladijn ?

He Demmink kan je aan mijn ogen zien of ik lieg

Ivo Opstelten →

ha ha ha

                             ↑

Minister van Veiligheid en Justitie

Nederland veiliger maken – dat zie ik als mijn belangrijkste opdracht. Paal en perk stellen aan criminaliteit, overlast en geweld. Daarom ga ik de slagkracht van politie en justitie vergroten: effectief opererende organisaties, méér blauw op straat, waar nodig extra bevoegdheden, zwaardere straffen en lik op stuk. Burgers moeten veilig kunnen leven. Thuis, op straat of tijdens het werk. Overal.’

Is Ivo. Opstelten een fantasieloze nep Paladijn” is hij een fake voorvechter voor het bestrijden van het kwaad en dient hij een hoger doel. Ver dus van de waarheid en werkelijkheid?

Want, heeft hij opdracht van zijn ambtenaren gekregen om over alles te zwijgen als het om de opdit moment grootste pedofiliezaak gaat ooit in Nederland en het hoofd, kwartier is ontdekt in Amsterdam. Ja het gaat om de meest geestelijk zieke vorm van handelen door het ergste soort van pedofiele wat je maar kan bedenken. Baby zijn verkracht heeft u het goed gelezen baby’s zijn verkracht.

Want,- waarom als er vragen worden gesteld over bijv. Demmink secretaris-generaal van het ministerie veiligheid en Justitie. Deze verantwoordelijke minister van het ministerie VanV&J Opstelten, niet bereid is om enig zinnig antwoord te geven over Demmink, waar hij van verdacht wordt en direct voor de verdediging kiest. Dit gebeurde tijdens een interview op straat in Den-Haag.

En `Demmink`  partijdig- als- hij- is, in bescherming nam. Demmink die verdacht word van Pedofilie en sex bedrijft met jonge jongens. En zelf in het verleden tegen een journalist te hebben verteld dat hij niet naar leeftijd vraagt als hij een jonge oppikt.

Waarom neemt hij de vragen steller niet serieus en waarom nodig Opstelten hem niet uit voor een gesprek zodat de vragen steller kan spreken over zaken die onderzocht dienen te worden.

Nee het tegenovergestelde gebeurd hij klapt de deur hard dicht en als een angsthaas verdwijnt hij. Mag hij als minister een topambtenaar van zijn ministerie verdedigen cq. Beschermen? Mag dat ? met de feitelijke informatie die er is.

Wat zijn de redenen voor het beschermen van zijn Topambtenaar, hij is nog maar kort minister? Maar is dus al volledig ingelicht over de problemen met Demmink. Hij presenteert zich op deze wijze meteen als een nep Paladijn.

Hoe erg kan je het maken. Hij is al meteen vanaf het begin dat hij Minister werd besmet. Dus eigenlijk is het dan ook de hoogste tijd om ook weer meteen op te stappen. Geen besmette ministers aan het bewind. Zou ik zo zeggen.

Mag hij dan ook vervolgd worden in de toekomst als de waarheid zegeviert.

Als je neutraal aan een functie begin als minister en dus open moet staan voor onderzoeken oplossing van misdaad zaken. Waarom dan meteen een verdediging opbouwen, rondom Demmink, als je de taak hebt om voor waarheidsvinding te gaan als minister. Waar en voor wie dan ook.

En ook zeer belangrijk wat de burgers betreft als het gaat om overheid personeel. Juist dan.!! Juist dan!! Je moet voor de buitenwacht juist zo zuiver als het maar kan zijn. En het gaat dus nu om criminelen zaken binnen de overheid.

En dat moet zo blijven dat is wat de Politiek , Justitie, Politie, alles wat maar betrokken is bij dit nog niet onthulde en waarschijnlijk grootste schandaal uit de Nederlandse geschiedenis uitstralen. En ons burgers eigenlijk dit op deze manier vertellen. Afblijven van onze interne business.

Als politieke figuren worden gevraagd hun mening tegen geven over de verdachte Demmink handelen ze in eens als een stelletje kleinekinderen en zeggen ik weet niet,of geen mening. Dan is hun daadkracht als politicus hun woorden schat ineens verdwenen. En dat is een zeer ernstige constatering. En is dat nu wat de burger wil?

En stelletje hypocrieten regeringsfunctionarissen die aanblok het kwaad onder het tapijt willen houden.

Het is een zeer vreemd te moeten constatering dat kritische vragen over topambtenaren niet beantwoord worden en erger nog tot nu toe ondanks er 4 aanklachten tegen hem Demmink zijn gericht. Is er nog steeds geen onderzoek door het OM gedaan. Het is niet alleen zeer vreemd maar ook zeer verdacht.

De OM is een instantie die in Nederland bepaalt welke verdachten voor de strafrechter moet verschijnen. Tot nu toe hebben ze bepaald dat Demmink niet in aanmerking komt voor straf vervolging. Maar hoe kan men dat nu bepalen als er geen onderzoek is gedaan waar hij van wordt verdacht. Ziek ziek is Nederland doodziek.

En totslot waarom heeft hij de minister nog geen antwoord gegeven over de de Ex rechters die van corrupte worden verdacht betreffende Chipsholzaak. Hij moet nog steeds een vragen lijst beantwoorden. Die opgemaakt door de SP en verstuurd is naar zijn adres. Wat is er in gods naam loos hier in Nederland. Zitten we dicht tegen de waarheid aan of moeten we nog wat meer geduld hebben.

Donner: Islamitische wet invoeren voor Nederlanders!!

Off Topic.

Ja sharia waarom niet!!

Waarom ook niet meteen een theocratie van Nederland maken!!
 

 

Islamitische wet invoeren voor de Nederlanders?

Nederlanders raken langzaam hun vaderland kwijt als het aan de foute clown Donner ligt.

Is dit een populistische uitspraak om de teloorgang van het CDA te doen stoppen? Is dit dan weer de bekende weg om zieltjes binnen te halen.

Deze al lang bewezen zeer incompetente minister Donner van integratie wil nu zijn doel als het aan hem ligt verwezenlijken.

Nederlanders die hun vaderland lief hebben moeten er in grote maten rekening mee houden dat Nederland ophoud te bestaan in de toekomst. Hoe en waarom gaat u lezen in dit volgende stuk.
Nederlanders hun identiteitschap zal langzaam verdwijnen?
Een ding moet gezegd de Nederlandse rechtspraak hangt  aan een bijna los

gerafeld draadje. De Nederlandse rechtsspraak is al lange tijd zeer omstreden. De overheid en de rechtspraak de uitvoerders daarvan. Hebben de fundamenten van de Nederlanders hun recht enorm geschonden. Indirect en direct wel te verstaan. Vele recht zoekende Nederlanders  is hun rechtsgevoel om zeep geholpen door toedoen van de machtshebbers. De overheid en de rechtspraak.

En natuurlijk moet het  rechtsyteem op de schop. De fundamenten van het rechtssysteem in Nederland zijn verrot. En moeten daardoor vervangen worden. De zeer fouten elementen die jaren lang hun gang hebben kunnen gaan, die  moeten exposed en verwijderd worden. Om het Nederlands rechtssysyteem een nieuwe kans te geven. Namelijk voor zuivere uitspraken voor de rechtzoekende in ons land.

Zinskort weten we dat er onderzoek word gedaan naar 2 Ex rechters die verdachten zijn in een schandaal dat enorm geacht mag worden. Namelijk de CHipshol affaire. Maar het zal niet bij 2 schandalen blijven. Er is veel meer aan de hand wat be exposed moet worden. Ook bij politie en justitie moeten de de stalen bezems grondig werk gaan doen. Als we dit land weer functioneel en zuiver willen maken.

Van Donner weten we al lang als je hem volgt via media en dergelijken dat hij liegt en bedriegt en niet open staat voor de waarheid. En dat hij een zeer incompetente persoon is die, als hij zich een spiegel 1 keer in zijn  leven voor houd. Hij zich dood zou moeten schamen voor zijn bewinds ideeën en uitspraken. Die hij in het verleden en heden doet tegenover de Nederlanders.

Maar het plan van Donner om een andere Rechts wet in te voeren.

Namelijk de sharia een islamitisch rechtspraak systeem slaat werkelijk alles.Wanneer worden de mensen nu eens echt bewust van het feit dat het Nederlands bewind. Er al vanaf de 2de wereld oorlog er opuit is Nederland met zijn oorspronkelijke  bewoners langzaam samen te voegen met zoveel mogelijke andere nationaliteiten. Wat nu realiteit is in Amsterdam ongeveer 177 en Rotterdam zelf meer 199 verschillende nationaliteiten.

En de overheid wel te verstaan,op onverklaarbare redenen de `macht`   langzaam aan het overdragen zijn aan verschillende moslims minderheden wat nu nog Nederland heet en is.

Je kan je zelf  afvragen waarom nu deze  minderheid groeperingen in ons land de voorkeur hebben van de Nederlandse overheid. Heeft u zich dat wel eens afgevraagd?

Waarom bijvoorbeeld geen Beth Din  —dayaniem– invoeren in een nieuw rechtssysteem. Waarom niet 1 van de andere 199 rechtssystemen invoeren. Zijn die mensen met andere nationaliteiten niet interessant? voor de heer Donner. Als je van democratie spreekt moeten alle nationaliteiten een kans krijgen.

Dit zijn zeer ernstige gevaarlijke ontwikkelingen voor de Nederlanders, bovendien door deze idiote gedachte van Donner, is dit in de toekomst een voedingsbodem voor ernstige onlusten, van geweld en terroristische  actie omdat andere minderheid groeperingen net zo goed macht willen. Deze suggestie kan later realiteit vormen aannemen.

Andere minderheden zou kunnen denken wij willen niet geregeerd worden door bijv.Turkse of Marokkaanse machthebbers wij willen ook niet onder de de islamitische rechtspraak vallen.

Deze heer Donner heeft er geen notie van wat voor een leed en verdeeldheid hij in de toekomst gaat creëren. Deze meneer Donner heeft geen idee van de strijdbaarheid van andere volken.

Hij maakt een zeer grote dramatische fout.

Het zijn geen Nederlanders die hij de macht wil geven. Nederlanders zijn geen strijders zoals de meeste minderheid groeperingen die in ons land wonen. De Nederlander lost langzaam op in eigen land. Door toe doen van hun eigen bewindvoerders.

Nogmaals als Donner de kans krijgt en zijn plan gaat uitvoeren dan is hij verantwoordelijk voor een voedingsbodem van geweld die zijn weerga niet kent.

De Clown Donner Islamitische wet invoeren voor Nederlanders!! Waarom niet meteen een theocratie waar geestelijken de macht hebben.

O.D.B.NED onderzoek aanklachten tegen J.Demmink en zijn ministerie moet plaatsvinden.

 

Off topic 5 Aug 2011

Huidig minister van Veiligheid & Justitie Mr. I. Opstelten

 

Onderzoek naar misstanden binnen de ambtenarij  wenselijk ?

Geef de slachtoffers een eerlijke kans om het leed te verwerken.

Om te beginnen is de huidige minister Mr. I.Opstelten aan zet.

De volgende stap moet dan ook zijn om minister Opstelten de gelegenheid te geven om de personen, burgers, slachtoffers die  aanklachten ingediend hebben in het verleden, en aan de bevolking uitleg te geven waarom deze 4 aanklachten niet worden aangenomen door het OM. Waarom er geen onderzoek is gestart, hij mag het zeggen!!

Hij kan en mag zich niet verschuilen achter zijn voorgangers gedane uitspraken om te beginnen.

Hij is nu verantwoordelijke in deze lang lopende kwestie, die tot nu toe geweigerd is door bijvoorbeeld het OM en de 2 voorgaande ministers van Justitie, om een onderzoek te starten.

Als men weigert gehoor te geven voor een onderzoek door de huidige minister

Is er maar een alternatief

Er zal een onderzoek door de overheid gedaan moeten worden

Naar de laatste drie verantwoordelijke ministers die elke vorm van waarheidsvinding hebben gefrustreerd tot nu toe.

 

Dus de ministers die partij zijn in deze beerput moeten dan ook ter verantwoording geroepen worden over hun functioneren als bewindsmannen?in het verleden.

De 3 ministers Mr. Donner en Hirsch Ballin en nu ook Mr.I.Opstelten ontkennen elke vorm van rook, laat staan vuur, zonder dat de aanklachten, beschuldigingen en de feiten worden weerlegd. Men gaat niet eens over tot een onderzoek.

Is het niet zo dat je het tegendeel moet bewijzen als je uitspraken doet over aanklachten die gedeponeerd zijn in het verleden bij het OM  zoals deze ministers tot nu toe hebben gedaan. Men roept maar dat het onzin is.

 Regelgeving bij wet. Kom dan met bewijzen heren ministers.

Oordelen over mensen die een aanklacht in willen dienen en dat bovendien niet geaccepteerd word door het OM. En dan roept er is niets aan de hand. Drie minister die het zelfde zeggen namelijk er is niets aan de hand. Maar zijn tot dus verre niet met bewijzen aan komen zetten dat de aanklachten ongegrond verklaren. 

Geef de ministers nu eens de (gelegenheid) om hun uitspraken te staven te bewijzen. Net zoals J. Demmink  nu de kans krijgt om over de rechtsgang te spreken betreffende de zaak Chipshol.

hirsch ballin
Voormalig minister Hirsch Ballin

images donner nu
Donner die de eerste aanzet gaf vuil binnen te houden

 

 ________________________________________________________

 

ODBned: Heeft de minister van Veiligheid en Justitie de plicht personeel aan te geven bij politie?

Off topic 27 juli 2011

Wanneer geeft hij het start schot voor een onderzoek

Als mens, als ouder, als moeder of vader van je kinderen heb je de plicht!! de morele en wettelijke plicht, mensen die je verdenkt van ontucht aan te geven bij de politie.

Aangeven bij de politie om de verdachte(n) in bewaring te stellen te plaatsen.

Aangeven bij de politie, en tot het bewezen is, straf vervolging.

Aangeven om eventuele  zeden misdaden te voorkomen, in de toekomst van verdachten.

Hoe zit het met de plicht van de minister de wettelijke plicht om verdachten te verhoren en onderzoek te doen starten. Verdachten die ernstig genoeg voor hem werken binnen de overheid.

Hoe zit dat met een minister van veiligheid en Justitie. Heeft hij niet de plicht tegenover het Nederlandse volk nu eens en voor altijd uit te zoeken en openbaar te maken wat er nu achter de schermen van de overheid speelt. En is het niet zo dat als hij op deze voet verder gaat en zijn mond op slot houd en niet bereid is schoon schip te maken binnen de overheid het OM.

Hij eigenlijk ook zijn eigen kinderen als hij die heeft indirect verraden heeft. En niet te vergeten de kinderen van Nederland. De belangen binnen de overheid zijn belangrijker dan de slachtoffers van ernstige zeden misdrijven in de maatschappij. Kan dit zo door gaan!!

De tranen sprongen mij in de ogen toen ik gisteren las in de krant dat de `verdachten` baby’s seksueel  hebben verkracht.

Het is de plicht van iedereen met een gezond verstand om baby’s en zeer jonge tot jonge pubers te verdedigen met alle legale middelen vandien.

Maar blijkbaar denken de bewindvoerders daar anders over. En zijn niet bereid alle schijn van criminele praktijken binnen de overheid over zeden zaken te doen weg nemen.

De Roy van Zuydewijn: ‘Koningshuis heeft sociale moord gepleegd’

De Roy van Zuydewijn

De koninklijke familie heeft een ‘mort civil’, een sociale moord, op mij gepleegd. Je hoofd wordt er niet letterlijk afgehakt, maar wel publiekelijk en figuurlijk.’ Dat zei Edwin de Roy van Zuydewijn vandaag in EenVandaag.

De Roy van Zuydewijn voert nog steeds een strijd met de Oranjes. Een journalist van EenVandaag zocht hem op in Zuid-Europa, waar hij als kluizenaar leeft in een onherbergzaam gebied. ‘Ik leef als een reizend circus, ik heb een nomadenbestaan, zo leef ik al jaren’. ‘De enige die hij nog heeft is zijn hond Pablo’, zegt Sander ’t Sas. De journalist werkt  al tien jaar aan het dossier van De Roy van Zuydewijn.

De Roy: ‘Ik wil ook het liefste een gezin en een normaal bestaan, maar deze mogelijkheid is mij ontnomen.’ De Roy leeft van giften van familie en vrienden zodat hij in leven kan blijven. Zijn naam is naar eigen zeggen ‘te besmet om ooit nog werk te vinden’. Hij werkt aan een Engelstalig boek over onder andere zijn ontmoetingen met prins Bernhard die al vanaf de eerste keer stroef verliepen. De werktitel van het eerste hoofdstuk is ‘Love Actually’. 

Pijp aan Maarten
De Roy van Zuydewijn heeft een aantal maal op het punt gestaan de strijd met de koninklijke familie op te geven: ‘Het heeft mij alles gekost, mijn hele leven, de sterkste en krachtigste jaren van mijn leven. Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat er heel veel momenten zijn geweest waarop ik dacht, nu geef ik de pijp aan Maarten’.

De Roy van Zuydewijn was van 2001 tot 2006 getrouwd met prinses Margarita, het nichtje van prinses Beatrix. Al jaren strijdt hij voor eerherstel en om duidelijkheid te krijgen over wie wanneer ‘de lastercampagne’ tegen hem is begonnen. De toenmalig directeur van het Kabinet der Koningin, Felix Rhodius, zette de onderzoeken van de geheime dienst naar De Roy van Zuydewijn in gang. In juni zeiden D66 en SP tegen de Volkskrant duidelijkheid te eisen over de rol van prins Bernhard bij het onderzoek.

Onschadelijk
Voormalig hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Broertjes, zei in een onlangs verschenen boek over prinses Beatrix dat prins Bernhard zich tegen hem ooit liet ontvallen dat De Roy van Zuydewijn een ‘verschrikkelijk type’ is. ‘Deze man’, zei hij tegen Broertjes, ‘is een vijandig projectiel dat onschadelijk moet worden gemaakt.’ ‘Bernhard gaf daarop het Kabinet der Koningin opdracht de geheime dienst inlichtingen te laten inwinnen’, aldus Jutta Chorus in haar boek Dwars door alle weerstand heen dat in april verscheen.

De Roy van Zuydewijn kreeg het citaat telefonisch te horen via een journalist. ‘Ik moest de telefoon ophangen omdat het als een bliksemschicht bij me insloeg. Het betekende namelijk precies datgene dat Margarita en ik altijd gesteld hebben.’ Voor Broertjes heeft hij geen goed woord over. ‘Als hij destijds zijn werk had gedaan en het citaat had gepubliceerd, dan was ik nog met Margarita geweest, dan hadden we nu kinderen gehad, en dan was de lastercampagne tegen mij in de kiem gesmoord.’

Volgens De Roy zijn er in de loop der jaren stelselmatig leugens over hem verspreid. Zo werd er beweerd dat hij aids had en dat zijn financiële situatie erbarmelijk was. Dit werd onder andere gezegd door de commentator bij het huwelijk van toenmalig prins Willem-Alexander en Máxima. Toen werd gezegd dat ze er niet waren omdat ze financiële problemen zouden hebben maar in werkelijkheid waren ze niet uitgenodigd omdat Willem-Alexander het ‘niet opertuun’ vond het paar uit te nodigen. EenVandaag publiceerde de brief van Willem-Alexander aan Margarita.

Gepiepeld
Politiek commentator van RTL Nieuws Frits Wester neemt het op voor De Roy. Volgens Wester is heeft toenmalig minister Donner gezegd dat De Roy is ‘gepiepeld’. Wester: ‘Edwin heeft een fout gemaakt, hij heeft het opgenomen tegen de koninklijke familie en dat moet je niet doen. Dat wist Van Oldenbarnevelt al, de gebroeders De Witt, Schimmelpenninck, dat moet je niet doen.’

De afgelopen jaren gaf De Roy van Zuydewijn aan achtervolgd en getapt te worden. Wester geloofde dit niet tot het moment dat hij een keer met De Roy van Zuydewijn op het terras van het Apollo-hotel zat te lunchen. ‘Twee mannen die duidelijk niet gekleed waren op een lunch in het Apollo-hotel schoven aan aan een tafeltje naast ons. Als Edwin naar het toilet ging, ging een van die mannen naar het toilet, als ik naar het toilet ging, hetzelfde.’ Toen Wester wegreed werd hij achtervolgd. ‘Het viel mij op dat er een auto achter mij aan reed tot ik de stad uit was. Ik heb het nummer genoteerd en belde een vriendje bij de politie Amsterdam. Die zei tegen mij, ja, dat is een auto van ons. Toen dacht ik: hij heeft toch gelijk. Dit is raar.’

Volgens De Roy wordt er nog steeds een strijd tegen hem gevoerd. ‘Hoeveel valse aanklachten en rechtszaken worden er wel niet tegen mij gevoerd?’ De Roy van Zuydewijn hoorde dinsdag nog een werkstraf van 240 uur en 4 maanden voorwaardelijke celstraf tegen zich geëist worden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft De Roy in 2001 een valse factuur opgemaakt, ten bedrage van 238.000 gulden (108.000 euro). De uitspraak in deze zaak volgt op 13 augustus. Bron:volkskrant

ONRECHTDATABANKBUREAU.NED DE WEBLOG WAAR U BIJ UITSTEK UW MENING KUNT GEVEN.

NED

  Sociale media nieuws dienst      

Waar u misstanden kunt melden.

Die u in het register kunt plaatsen of openlijk publiceert.

Met doel een petitie aan te bieden bij de verantwoordelijke minister.

Betreft rechtelijke dwalingen uitspraken waar de rechtzoekende niet verder mee kan.      

 Kortom ook een weblog voor wie geïnteresseerd is om over de media en artikelen die geplaatst zijn op O.D.B. NED te discussiëren.    

 Om u ervaringen te delen of om een onderwerp te belichten kunt u  een artikel of een reactie plaatsen op de weblog.
SCROLL MET UW MUIS EVEN NAAR BENEDEN EN PLAATS JE BERICHT ONDERAAN DE PAGINA VAN HET NIEUWS ONDERWERP WAAR U OP WIL REAGEREN.

FORUM ONRECHTDATABANKBUREAU.NED

  

  NED 1999-2017

Politieke gevangene Erwin Lensink laat van zich horen.

De waxinelichthouder van Prinsjesdag 2010!

De gevangenis was een verspilling van tijd.’

Als je om tien uur bij het eerste benzinestation op de A12 van Arnhem naar Doetinchem bent, dan stuur ik je daar een sms met de exacte ontmoetingsplek.’

Het klinkt als een afspraak voor een drugsdeal, maar het is een boodschap van Erwin Lensink (32), sinds Prinsjesdag 2010 bekend als de ‘waxinelichthoudergooier’. Hij wil niet per telefoon een tijd en plaats afspreken voor een interview, want al is hij op vrije voeten, hij gaat ervan uit dat de politie meeluistert. De eerste aangifte wegens stalking heeft hij alweer aan zijn broek.

De rit gaat van Arnhem naar Doetinchem en dan de grens over. ‘In Duitsland kan de Nederlandse politie mij niets maken.’ Xanten is de bestemming die Lensink kiest, aan de zuidoever van de Nederrijn. Hij staat te wachten voor de stadsmuren van Colonia Ulpia Traiana, de stad die daar ruim tweeduizend jaar geleden is gesticht en nu als archeologisch park voortleeft. De keuze is niet toevallig, zegt Lensink. ‘Deze stad maakte deel uit van het Romeinse Rijk, de eerste republiek ooit.’

Verraders en oplichters
Erwin Lensink is een radicale republikein – daarover bestaat geen misverstand sinds hij de Gouden Koets bekogelde en de koninklijke familie uitmaakte voor verraders en oplichters. In de rechtszaal stelde hij voor de leden van het koningshuis aan een dna-onderzoek te onderwerpen om te bewijzen dat ze ten onrechte op de troon zitten. (Wilhelmina zou een buitenechtelijke dochter van koningin Emma zijn.)

Zijn ‘symbolische verzetsdaad’ was niet alleen een aanval op de monarchie. Er is meer, veel meer aan de hand, zegt Lensink. Als hij dat probeert uit te leggen, vechten grote kwesties als de kredietcrisis, het koningshuis, het justitiesysteem en zijn eigen verleden om voorrang. Waar te beginnen? Alles is in zijn hoofd met elkaar verweven.

De rechter verklaarde Lensink in eerste instantie ontoerekeningsvatbaar. Tegen dat oordeel heeft hij zich met hand en tand verzet. ‘Ik ben niet gestoord.’ In hoger beroep kreeg Lensink grotendeels gelijk: tegen de wens van het Openbaar Ministerie in schreef het gerechtshof hem tien dagen geleden geen psychiatrische behandeling voor, maar alleen vijf maanden cel.

Schadevergoeding
Hij ziet de uitspraak als een overwinning. Het is nog niet genoeg. Gedurende de loop van het proces heeft hij in totaal bijna twee jaar in de gevangenis doorgebracht. Hij eist een schadevergoeding van de staat van 100 duizend euro en wil bovenal excuses voor wat hem is aangedaan.

‘De gevangenis was een verspilling van tijd.’ Meer woorden wil Lensink aan die periode niet vuil maken. Sinds hij vrij is, woont de jonge dertiger bij zijn vader Willy, die de vrijgezel financieel onderhoudt. Lensink maakt geen ongelukkige indruk en praat soms zelfs grappend over de situatie waarin hij verzeild is geraakt. ‘Als je dit ziet, dan ga je echt lachen’, zegt Lensink als hij een van de aangiftes tegen hem tevoorschijn haalt. ‘Reden: smaadschrift. Heb jij er ooit van gehoord?’Bron:volkskrant.nlFoto O.D.Bned

Rechters trekken zich vrijwillig terug uit zaak-Chipshol

Voormalig rechter Hans Westerberg (2eL) komt aan bij de rechtbank voor het getuigenverhoor over het lekken van een dossier in de Chipshol-zaak. De zaak is een juridische touwtrekkerij over bouwgrond rond Schiphol. © anp

Drie Haagse rechters die een zaak behandelden van gebiedsontwikkelaar Chipshol en de provincie Noord-Holland, hebben zich onlangs vrijwillig van de zaak teruggetrokken.

Chipshol had grote moeite met de rechters toen bleek dat een getuige-deskundige die eerder in Chipsholzaken optrad, ook rechter-plaatsvervanger is in Den Haag. Deze deskundige deed als rechter onteigeningszaken met de voorzitter die nu de zaak tussen Chipshol en Noord-Holland behandelde en dat viel verkeerd bij Chipshol.

Directeur Peter Poot van Chipshol zegt dat de rechtbank in Haarlem de betreffende getuige-deskundige in een eerder conflict tussen Chipshol en de provincie over de onteigening van grond wegstuurde. ‘De deskundige stelde een prijs vast die door de rechtbank resoluut van tafel werd geveegd. De rechter zette destijds vraagtekens bij zijn werkwijze.’

Een woordvoerster van de rechtbank bevestigt dat de rechters zich hebben teruggetrokken. Zij vinden dat er geen enkele aanleiding is om te veronderstellen dat ze partijdig zouden zijn.

Oplossing
Nog voor de zaak begon vroeg advocaat Harrie van Schie van Chipshol om een andere rechtbank en op de zitting zei hij moeite te hebben met de samenstelling van de rechtbank. ‘Louter op praktische gronden is toen in overleg met partijen gezocht naar een oplossing die het bezwaar van Chipshol zou wegnemen. Die oplossing was een andere samenstelling van rechters en met die oplossing hebben beide partijen ingestemd.’

Poot is furieus. ‘Voor Chipshol was de gang van zaken het zoveelste hoofdstuk in een reeks. Ons vertrouwen in de rechtbank is kwijt. Het spreekt vanzelf dat het gebrek aan vertrouwen van Chipshol in de Haagse rechtbank door deze constatering is toegenomen’, zegt Poot. Hij verwijst naar de rechtszaak rond de oud-rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg, een meineedzaak die draaide rond grondverkopen van Chipshol. De twee oud-rechters werden vrijgesproken van meineed, maar justitie ging in hoger beroep.

Poot heeft een brief gestuurd aan de president van de rechtbank in Den Haag met het verzoek de onteigeningszaak naar een andere rechtbank te verwijzen. Maar de woordvoerster van de rechtbank laat weten dat een dergelijk besluit niet aan de president is.

De zaak draait om de onteigening van grond van Chipshol, dat duizenden vierkante meters grond bezit in de buurt van luchthaven Schiphol. Circa 55.000 vierkante meter daarvan werd onteigend voor de aanleg van de N201. ‘Omdat er een bouwverbod op de grond zat, kregen we daarvoor maar 10 euro per vierkante meter’, betoogt Poot, die uitlegt waarom Chipshol naar de rechter stapte. Volgens Poot is de grond veel meer waard en is de gebiedsontwikkelaar daardoor miljoenen misgelopen.Bron:parool.nl

Maken Ned Banken clienten mede verantwoordelijk voor Kernwapens?

atoombom

Maken Ned Banken  clienten mede verantwoordelijk voor Kernwapens?

Wanneer neemt de klant zijn verantwoordelijkheid om dit aan te kaarten?

Banken hebben veel zeggenschap gekregen zins de bevolking hun salaris automatisch op hun rekening gestort krijgen. Langzaam maar zeker kregen ze steeds meer controle over de clienten. De banken sector is boming big business. Onder anderen van Hypotheken, verzekeringen noem het maar op. In Nederland zijn de kosten van een hypotheek veel hoger dan in andere landen. Schatrijk zijn ze geworden van de clienten.

Steeds slechter werd hun service en steeds meer werd er in rekening gebracht. En steeds minder menselijk worden ze als hypotheken niet op tijd worden afgelost. Medogeloos worden mensen hun huis uitgetrapt.

Bestuursleden de Ceo en hun salarissen gaan tegen alle verhoudingen in. Deze individuen  krijgen veel te veel geld betaald voor hun werkzaamheden. Hun kennis om een bedrijf te runnen is vaak beneden peil. Bijvoorbeeld als een bank in de problemen raakt weet de  groep die het voor het zeggen heeft niet te handelen. Ook voorziet men de problemen niet op tijd, anticiperen tegen eventuele problemen gebeurd niet of nauwelijks afdoende.

Men heeft over het algemeen geen antwoord op dergelijke problemen. Zie de resultaten van de bankencrisis. Ja wat de “”top”” wel kan doen als het niet goed gaat, ze ontslaan  werknemers.  Een achterlijke manier van een bedrijf besturen lijkt het. Het is het falen van de “”top””. Geen antwoord hebben op de continuiteit van de organisatie. En dat zouden ze nu juist wel moeten hebben. Vanuit hun cofortabele stoel roepen ze, we gaan  medewerkers ontslaan. Besparen noemen ze dat. Echte denktanken zijn het de “”top””

De gewone burger de werknemer word in de problemen gebracht. Door ontslag. En dus niet de ”top”

Maar er is iets nieuws de bevolking de clienten dus, worden zonder dat men het weet medeverantwoordelijk gemaakt van het maken van kernwapens, zijn die banken nu  te ver gegaan tegenover de clienten.. Wie o wie zal dit gaan aankaarten. Bron: O.D.B.ned

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3393462/2013/02/13/Nederlandse-banken-investeren-in-kernfabrieken.dhtml