‘Waar is Joods geld bij Gemeentegiro gebleven?’

images gemeente  giro(FJN) wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar wat met Joodse oorlogstegoeden van de Gemeentegiro is gebeurd. Dit schrijft FJN-voorzitter Herman Loonstein aan burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam.

 Het is bijna zeker dat slapende saldi na WO II zijn toegevoegd aan het vermogen van de Gemeentegiro

Wat er met de tegoeden is gebeurd van mensen die de oorlog niet hebben overleefd, honderden miljoenen guldens, is tot op heden onduidelijk.

Naar ‘slapende tegoeden’ bij andere banken is onderzoek gedaan. Maar niet bij de Gemeentegiro, omdat het archief niet binnen redelijke tijd op orde kon worden gebracht. ‘In die situatie is geen verandering gekomen. Dat is op z’n zachtst gezegd onverkwikkelijk,’ schrijft Loonstein.

Directe aanleiding om de kwestie aan de orde te stellen is het recente onderzoek naar geroofd Joods vastgoed. ‘Het is bijna zeker dat slapende saldi na WO II zijn toegevoegd aan het vermogen van de Gemeentegiro en dus uiteindelijk de gemeente Amsterdam ten goede zijn gekomen. Wij menen dat de tijd is gekomen dat dit tot op de bodem wordt uitgezocht.’

De Gemeentegiro was tot 1978 van de gemeente en fuseerde daarna met de Postgiro, later Postbank, nu ING.

Burgemeester Job Cohen liet in 2009 weten dat hij niet precies wist wat er met de tegoeden was gebeurd, maar volgens hem was het ‘in verreweg de meeste gevallen’ tot rechtsherstel gekomen.Bron:parool.ned

181 miljoen heeft de Nederlandse overheid ongeveer betaald aan de joodse gemeenschap.

Joodse bezittingen zijn tijdens de 2de wereld oorlog in vele landen gestolen.

181 miljoen heeft de Nederlandse overheid ongeveer betaald aan de joodse gemeenschap in Nederland.

Ook de Nederlandse overheid heeft de joodse gemeenschap bestolen. Door de bezittingen van de joodse burgers in beslag te nemen na de wegvoering en vernietiging van de joodse mensen. Ook zijn er verder in Europa landen die er misschien wel welvarend van zijn geworden. Een feit is, als de joden al die jaren niet hadden gestreden om hun bezittingen terug te eisen, had de overheid in Nederland niets ondernomen. Wat vertegenwoordig je dan als overheid, wat vertel je dan over je zelf. Wie en wat ben je dan.

Het is toch walgelijk om te weten dat Nederland de joden met grote getalen op de trein naar de vernietigingskampen transporteerden. Later de bezittingen opkochten en ook bezittingen in beslag namen. En daardoor rijker zijn geworden. Waarom dan ook nog Marshall steun willen hebben na de 2de WO? Als je al zoveel bezittingen in geld goud goederen en vastgoed heb gestolen. Zonder enig schaamte of schuld gevoel. Hoe fout is dit.

Waarom werden er na de 2de Wereld oorlog keer op keer joodse burgemeesters gekozen in bijvoorbeeld Amsterdam. Een stad,- de hoofdstad die toch zo fout is geweest als het om de overheid gaat. En waarom hebben de joodse mensen gekozen voor het burgemeesterschap, terwijl ze wisten hoe fout de bewindvoerders in Den-Haag en Amsterdam waren toentertijd.

Was het omdat de huidige bewindvoerders zich doodschaamde als (mens) als Nederlander. Was het door een schuldgevoel? Het is zeer te betwijfelen. Maar waarom dan.

Waarom oorlog voeren in de wereld.

Is de oorlog die Duitsland begon, te doen geweest louter om het grote joodse vermogen in Europa. Moesten daarom zoveel mogelijk joodse mensen vermoord worden. Het lijkt er wel op, want verschillende landen in Europa waar het geroofde kapitaal naar toe werd gebracht zijn er heden te dagen er niet slechter op geworden. Men heeft het kapitaal gebruikt. Geen een land heeft toen gezegd ik accepteer geen geroofde kunst  geld of goud.

De herdenkingen bijvoorbeeld op de Dam

Is dat nu niet bizar,- natuurlijk,- we weten dat Nazi-Duitsland een heel ras van mensen probeerde uit te roeien. En in Nederland en Amsterdam steken we een vinger uit na de agressor tot op heden ten dagen. Terwijl Nederland de Duitsers  hielp. En niet zo,een beetje ook. Op vele fronten. Bijvoorbeeld bunkers maakte  Nederlandse bedrijven ter bescherming voor Duitse soldaten. Voor aanvallen van de  geallieerden. Terwijl die zelfde  geallieerden Nederland bevrijde van de Duitsers?

Groot geld werd er verdiend door Nederlanders en tevens vragen ze schaanteloos financiële hulp van Amerika na de bevrijding? Ze hebben werkelijk van verschillende walletjes gegeten. 181 miljoen euro heeft de Nederlandse overheid ongeveer betaald aan de joodse gemeenschap uiteindelijk na jaren strijden. En dat lijkt een schijntje op de werkelijke waarden. Wederom schaamteloos.

1 bladzijde van een onderzoek rapport over de gestolen bezittingen van joodse burgers

Het gebouw, dat is neergezet in 1901 als Rijkspostspaarbank.

5 juli 1997

Algemeen dagblad komt met het bericht dat de federatie Joods Nederlands (FJN) in een proces tegen de Staat en Postbank de teruggave eist van spaarbank tegoeden (bij de voormalige Rijkspostspaarbank) van joodse Nederlanders die de oorlog niet hebben overleefd.FJN vertegenwoordigt vier erfgenamen, maar vermoedt dat er veel meer mensen met claims zijn. In de jaren tachtig is na langdurig getouwtrek door minister Ruding ruim f 2  mln uitgekeerd aan de joodse gemeenschap. 

De Postbank onthoud zich van commentaar en verwijst naar de Nederlandse vereniging van banken. De NVB zegt de resultaten af te wachten van het door de commisie-van Kemenade ingestelde onderzoek naar “joodse oorlogstegoeden” bij banken en verzekeringmaatschappijen.

Aansluitend volgt een interview met FJN- voorzitter Herman Loonstein onder de titel” Het grote zwijgen van de staat der Nederlanden,” Hij vindt dat de gevestigde ‘joods instituten”veel te afwachtend zijn op het punt van het geroofd joods vermogen.

Van de commissie -van Kemenade verwacht hij niet veel concreets.Een doortastende indruk maakt de onderzoekcommissie vooralsnog niet. In tegenstelling tot Amerika die deze materie altijd heel serieus hebben genomen, zegt Loonstein, heeft de Nederlandse staat uitgeblonken in laksheid.

Er zijn twee flauwe onderzoekjes geweest ( in 1952 en 1980) maar dat was vooral uit staatsbelang. Er kwam immers vanuit Zwitserland geld vrij uit de consignatiekas en dat moest worden verdeeld.

Volgens de wet vervalt erfgoed aan de Staat als er geen erfgenamen van minimaal de zesde graad (….), te vinden zijn. Daar is normaal hoogst zelden sprake van, maar na de jodenvervolging dus wel.Loonstein ergert zich aan de houding van de overheid die geen enkele schaamte getuigt. Die mentaliteit van zolang er geen haan naar Kraait (….). Die structurele passiviteit is de kern van het probleem.

Frankfurter Allgemeine neemt bovenstaand bericht van het algemeen dag blad vrijwel volledig over en voegt daar nog aan toe een verwijzing naar het Volkskrantartikel van 23 mei jl. over de 3.709 kunstwerken die de Nederlandse overheid in haar bezit heeft en die in de oorlog door de nazi’s zijn geroofd, gekocht of geconfisqueerd van joodse en niet-joodse eigenaren. Bron http://www.dnb.nl/binaries/wo0531_tcm46-145874.pdf

Amsterdam gaf Joodse slachtoffers oorlog boete

De gemeente Amsterdam heeft na de Tweede Wereldoorlog Joodse oorlogsslachtoffers een boete gegeven voor het niet betalen van erfpacht tijdens de oorlogsjaren. Ze moesten de erfpacht bovendien alsnog betalen. Dat schrijft Het Parool.

De krant baseert zich op stukken van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA).

Volgens de krant ging het vaak om Joden wier huizen door de Duitsers of de NSB in beslag waren genomen. Sommigen van hen waren ondergedoken of afgevoerd naar een concentratiekamp, weet het dagblad.

Studenten kregen de documenten in handen. Ze ontdekten ook dat de gemeente de originele stukken een dezer dagen zal vernietigen, aldus Het Parool.Foto O.D.B.ned