Werkloosheid stijgt sterk naar ruim 8 procent

Stijging werkloosheid Nederland

De werkloosheid is in maart opgelopen tot 8,1 procent. Een maand eerder was dat nog 7,7 procent. Drie maanden geleden zat nog 7,2 procent van de beroepsbevolking zonder baan.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Nog nooit zaten in Nederland zoveel mensen zonder baan. 643.000 Nederlanders zijn werkloos. Alleen al in de maand maart kwamen er 30.000 werkzoekenden bij. Gemiddeld gezien nam het afgelopen kwartaal per maand de werkloosheid met 24.000 mensen toe.

De stijging van het aantal werklozen deed zich vooral voelen in de groep 25- tot 45-jarigen. Daar werden maandelijks 11.000 mensen werkloos. Bij 45-plussers kwamen er 8.000 werklozen per maand bij, 4.000 jongeren onder de 25 kwamen maandelijks zonder baan te zitten.

Absoluut record
Van een absoluut record wil CBS-econoom Peter Hein van Mulligen echter niet spreken, omdat het ministerie de werkloosheid destijds op een andere manier berekende. Wel wees hij erop dat de stijging in maart de sterkste in 10 jaar tijd is.

‘Het gaat de laatste maanden alleen maar harder’, zei van Mulligen. Er kwamen volgens het CBS in het eerste kwartaal gemiddeld 24.000 werklozen per maand bij. Dat gemiddelde lag eind 2012 nog rond de 20.000. Een zorgwekkende ontwikkeling, meent de econoom.

Een snelle omslag valt volgens Van Mulligen niet te verwachten. ‘Als je kijkt naar het huidige economische tij, is het nauwelijks voor te stellen dat er een daling komt op korte termijn’, zei hij.

Het werkloosheidspercentage is nog lang niet op het niveau van 1983. Toen zat meer dan 10 procent van de beroepsbevolking zonder baan. Nog erger was de situatie in de jaren ’30. Op het dieptepunt van de depressie, in 1935, had bijna 20 procent van de beroepsbevolking geen betaald werk.

Asscher bezorgd
Minister Lodewijk Asscher maakt zich het meest zorgen over het tempo waarin de werkloosheid stijgt, zo liet hij donderdag weten naar aanleiding van de CBS-cijfers. Volgens de bewindsman laten deze ‘ernstige cijfers’ het belang van het sociaal akkoord zien. ‘We kunnen nu actiegericht aan de slag om de stijgende trend van werkloosheid te keren.’ Bron trouw.nl

Advertenties

Werkloosheid stijgt vooral onder 45-plussers

Personen van 45 jaar en ouder ontslagen gesetelt maar wel met  een hypotheek en andere schulden in korte tijd op bijstands nivo. Dat is drama.

Alweer lang geleden werden de Nederlander overstroomt met berichten als volgt  ”koop een eigenhuis”,vele Nederlander deden dat ook. Maar hebben ze er toen bij stil gestaan dat als je in de toekomst in de bijstand terecht komt. Dat je misschien een bepaalde waarde van je huis moet op consumeren. Of erger de bank neemt je huis inbeslag. Maar misschien ook niet, je moet wel snel zijn omdaar meer over te weten te komen want de overheid wil er mee stoppen.  kijk op deze site http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz. O.D.B.NED

In een jaar tijd is het aantal werklozen met 100.000 gestegen. Vorige maand zaten er 552.000 Nederlanders – 7 procent van de beroepsbevolking – zonder werk, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren.

In november 2011 had 5,8 procent van de Nederlandse beroepsbevolking geen betaalde baan. De afgelopen drie maanden kwamen er steeds zo’n 13.000 werklozen bij. En in november zelfs 16.000.
Ruim de helft van de mensen die hun baan verloren was boven de 45 jaar en geldt als kwetsbaar. Het is voor oudere werklozen bovengemiddeld lastig om een nieuw plek te vinden. De werkloosheid staat, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, nu op het hoogste niveau in ruim tien jaar.

Alle slechte cijfers drukken zwaar op het gemoed van de Nederlandse consument. Zowel over het economisch klimaat in de afgelopen twaalf maanden als over dat in het komende jaar was hij pessimistischer dan in de voorgaande maand.

De btw-verhoging die in oktober is doorgevoerd, maakte dat de consument 2,4 procent minder uitgaf dan een jaar eerder.

Dat is de sterkste krimp van de consumptie in de afgelopen drie jaar, aldus het CBS.