Vrouw wint zaak om te late uitkering pgb – nu stortvloed aan claims?

Een 44-jarige vrouw uit Franeker die extra geld eiste van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanwege het te laat uitkeren van het persoonsgebonden budget is door de rechter in het gelijk gesteld.

De rechter oordeelde dat in deze zaak dezelfde regels gelden als in een arbeidsrechtelijke relatie tussen werkgever en werknemer. Een werkgever die het loon te laat uitbetaalt, moet na enkele dagen al een wettelijke verhoging betalen die kan oplopen tot 50 procent van het salaris.

De kantonrechter besloot de vrouw, die persoonlijke verzorging aan een oudere psychiatrische patiënte verleent, een voorschot op de wettelijke verhoging toe te kennen van 1.100 euro.

Deze uitspraak heeft volgens de advocaat van de vrouw, Eric van der Goot, grote gevolgen.

“Zorgverleners kunnen hierdoor de SVB aanspreken tot betaling. Zij hoeven slechts te stellen dat het loon niet-tijdig is voldaan, gelet op de bestaande wettelijke regeling. Een heel belangrijk gevolg hiervan is dat de zorgverleners hierdoor niet rechtstreeks hun werkgever (de budgethouder) hoeven aan te spreken tot betaling van de verhoging, maar dat zij kunnen aankloppen bij de SVB.”

KRIJGT SVB NU STORTVLOED AAN CLAIMS?

De storm is juist net een beetje gaan liggen rond de SVB, reageert NRC-redacteur Enzo van Steenbergen. Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) overleefde eerder deze maand een motie van wantrouwen.

“Maar dit kan zomaar een nieuwe storm worden. Met deze uitspraak in het achterhoofd zullen meer mensen gaan proberen extra geld te krijgen van de SVB. Dat kan leiden tot een stortvloed aan claims. Maar die claims hebben alleen kans van slagen als de pgb-aanvragen correct en volledig zijn gedaan en dat is niet altijd het geval. Er gaat veel mis in het proces.”

PGB-PROBLEMEN

Circa 200.000 mensen ontvangen een pgb, in totaal kost dat zo’n 2 miljard euro. Sinds begin dit jaar, toen het systeem werd hervormd, bestaan er grote problemen. Voorgaande jaren werden gehandicapten of langdurig zieken zelf betaald om hun eigen zorg in te kunnen kopen. Dat bleek fraudegevoelig. Daarom worden vanaf dit jaar niet de zieken, maar de hulpverleners uitbetaald door de instanties. Dat gaat tot dusver vaak mis. Hulpverleners krijgen regelmatig te laat of helemaal niet uitbetaald. Van Rijn kondigde onlangs aan dat hij na de zomer met een schaderegeling komt voor alle zorgverleners die niet-tijdig betaald zijn.Bron:nrc.nl

ODBned: SVB moet de cliënten beter beschermen als het om uitbetalen gaat.

svb 2

De SVB die om onduidelijke redenen Pgb-ers geen salaris uitbetalen is een feit. Dat moet haast wel een gebrek aan geld zijn als je je cliënten niet kan uitbetalen. Iets is daar blijkbaar betreffende de financiële organisatie niet op orde. Maar het blijft onduidelijk.Er is geen bekendheid aangegeven wat de oorzaak is van het niet betalen van in dit geval Pgb-ers . Op jaarbasis keert de SVB ruim 33 miljard euro uit aan haar klanten.

Maar is er om de een of andere reden misschien een cap ontstaan? Ondanks het verschuiven van de betalingen aan de AOW cliënten. De AOw’ers moeten namelijk langer wachten op hun AOW uitbetaling. Dat kan 2 jaar later zijn. Wat betekend dat het kapitaal niet sneller vermindert. Zodat ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen in de toekomst,

Je kunt je afvragen of de SVB door een stress test komt. De vraag is hoeveel meer dan 33 miljard die ze jaarlijks uitkeren men bezit. Heeft de SVB een extra buffer als er bijvoorbeeld geld ontwaarding ontstaat of andere tegenslagen. Het lijkt er op van niet?

Maar voor de cliënten is het in ieder geval stress als je zonder inkomen komt te zitten. Met misschien gevolgen, omdat je onder/andere niet aan je betaal verplichtingen kunt voldoen.
En wrang als je de standaard brief van de SVB leest. Dat men benadrukt dat het belangrijk is dat de premie op tijd betaald word. Als de premie niet is ontvangen voor een bepaalde datum je uit de vrijwillige verzekering word geknikkerd. En er geen weg meer terug is.

Banken die geen leningen of korte leningen willen afsluiten is bedenkelijk zorgelijk en a-sociaal.

Cliënten van de SVB die door een of andere reden niet uitbetaald worden door de SVB zouden in dat geval naar een bank moeten kunnen gaan om daar tijdelijk hun uitbetaling te incasseren.
Dat zou de SVB in zijn beleid moeten opnemen. De SVB zou een bank moeten aanwijzen voor dergelijke calamiteiten.

Nu  klopt cliënt om noodzaak aan bij de bank om geld te lenen en daar rente over te moeten betalen. Wat onacceptabel is.

Het is gebleken dat mensen Pgb-ers cliënten van de SVB door het niet ontvangen van de uitbetaling in vele gevallen genoodzaakt waren een lening te moeten afsluiten bij banken. Maar banken weigerde dat omdat er geen of genoeg onderpand tegen over stond. Een andere bank vroeg zelfs om een woeker rente. Dit probleem waar cliënten van de SVB mee opgezadeld worden is absurd. En onacceptabel.

Ik geen enkel geval rente betalen tenzij de SVB dit terug betaald.

Het is voor een persoon een noodzaak als hij of zij geld moet lenen bij een bank omdat de SVB verzuimt uit te betalen. Dat kan toch in geen geval een risico zijn voor een bank als hun kapitaalratio positief is. De vraag is of de SVB van zulke momenten leert en de cliënten in de toekomst beter beschermt als er zich problemen ontwikkelen betreffende het betalen van cliënten.

Heeft het SVB genoeg in kas om uit te keren?

ssssvvvvbbbb

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. De Sociale Verzekeringsbank is de oudste uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid in Nederland.

Maar de vraag is, heeft het SVB genoeg in kas om te betalen aan bijvoorbeeld de AOW-pensionarissen en voor de nabestaanden die de uitkering ANW hebben, de kinderbijslag, Pgb (persoonsgebonden budgeten enkele andere regelingen. Het lijkt erop dat er geen genoeg geld in kas is want de  PGB-budgethouders zijn door de SVB vooralsnog niet betaald. Is er een serieus probleem?

De SVB hebben ruim 4,8 miljoen klanten in Nederland en rechthebbenden in het buitenland. Sinds 2010 betaalt de SVB ook de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) uit. Op jaarbasis keert de SVB ruim 33 miljard euro uit aan haar klanten.

Pgb-geld in ruil voor geheimhouding.

ssssvvvvbbbb

Een woonzorgcentrum in Deurne wilde in maart naar de rechter stappen omdat de zorgverleners hun geld niet kregen. Om een kort geding te voorkomen trof de SVB een schikking, waarin geheimhouding werd afgesproken. Directrice Nicky Beelen van het Zorghuis in Deurne beloofde daarin ook dat ze niets negatiefs of misleidends over de SVB zou publiceren.

Wat is Pgb

Een persoonsgebonden budget (PGB) is in Nederland een budget in de AWBZ (voor zorg en begeleiding) of een persoonsgebonden budget in de Wet maatschappelijke ondersteuning (voor hulp bij het huishouden en voorzieningen). Het is een geldbedrag waarmee iemand die zorg, begeleiding of hulp nodig heeft en daarvoor in aanmerking komt, deze kan inkopen. Het is de tegenhanger van zorg in natura (ZIN). Patiënten kunnen zelf de hulpverleners en begeleiders uitkiezen, en zelf beslissen waaraan het geld besteed wordt. Men kan dus met het PGB de eigen zorg in eigen hand nemen. Per Saldo is de belangenorganisatie voor mensen met een PGB.

Het PGB binnen de Wmo wordt verstrekt door gemeenten. Waar het PGB binnen de AWBZ door de vermeende kostenstijging stevig onder druk staat en ingeperkt wordt wordt het PGB binnen de Wmo en dan met name bij de huishoudelijke hulp steeds vaker door gemeenten gestimuleerd. Dit omdat een PGB voor de gemeente veel goedkoper is dan de verstrekking in natura.

Directrice Beelen, van het Zorghuis in Deurne die actief is op Twitter, moest van de SVB toezeggen dat ze uitsluitend zou twitteren met de mededeling “Probleem tot onze tevredenheid opgelost! #pgbalarm”.

Eigenlijk wilde Beelen dat niet, maar ze kon niet anders dan de overeenkomst accepteren, zei ze. “We hebben als bedrijf heel weinig keus, we hebben het geld nodig, zo simpel is het. Ik moet wel mijn personeel kunnen betalen elke maand.”

Volgens de Sociale Verzekeringsbank is het gebruikelijk dat er een geheimhoudingsverklaring wordt gevraagd bij een schikking. Staatssecretaris Van Rijn is verbaasd over de afspraken bij het woonzorgcentrum in Deurne en neemt er afstand van. Hij heeft de SVB om opheldering gevraagd.

Systeem loopt niet

De directrice van de zorginstelling uit Deurne zegt dat ze in totaal nog meer dan 190.000 euro aan pgb-geld te goed heeft, maar de SVB ontkent dat.

Beelen zegt echter dat de pgb’s deze maand weer niet betaald zijn en dat ze daarom nu de publiciteit zoekt. “We worden niet op tijd betaald, het hele systeem loopt niet. We kunnen nog wel twee jaar doormodderen, maar het gaat niet vanzelf over. Dan horen wij op het nieuws dat het best goed gaat. Nou het gaat niet best goed, het gaat hartstikke mis.”

Machtsmisbruik

CDA-Kamerlid Keijzer is verbijsterd over de clausule. “Dit is echt machtsmisbruik door een overheidsorganisatie. Zo ga je niet om met mensen die door je eigen beleid in de problemen zitten.” Ze noemt de tweet die het woonzorgcentrum moest plaatsen “bizar en verschrikkelijk”.

Ook GroenLinks-Kamerlid Voortman neemt het hoog op en noemt het schandalig. “Kennelijk is de SVB meer bezig met het voorkomen van negatieve publiciteit dan met het oplossen van de problemen die mensen door toedoen van de SVB hebben.”

Zowel Keijzer als Voortman wil van Van Rijn horen dat het boetebeding, zoals dat heet, van tafel is. Vanavond wordt in de Tweede Kamer opnieuw over de pgb-problematiek gesproken.