Drs.Verhoef: 20 frauderende gemeentes worden niet vervolgd door Justitie.

OVERHEIDDOOFPOTTEN

Drs. L.W.Verhoef registeraccountant klaagde 20 gemeenten en provincies aan voor valsheid in geschrifte in jaarrekeningen (‘boekhoudfraude’) bij Justitie. De rechters stelden dat Verhoef geen bijzonder belanghebbende is bij de aangespannen zaken. Ook niet toen hij zijn woonplaats aanklaagde. Tot op de dag van vandaag gaat de fraude door, nauwgezet bijgehouden door Leo Verhoef op zijn website. Het is de grootste fraude die in Nederland ooit heeft plaatsgevonden zonder dat de verantwoordelijke politici hiervoor worden berecht.

De aangiften van Leo Verhoef gingen over valsheid in geschrifte (boekhoudfraude) bij de volgende gemeenten en provincies.

Amersfoort Tiel
Amsterdam Tilburg
Breda Utrecht
Den Haag Wijk bij Duurstede
Dordrecht Zaanstad
Eindhoven Gelderland
Haarlem Noord-Brabant
Haarlemmermeer Noord-Holland
Oss provincie Utrecht
Rotterdam Zuid-Holland

De totale boekhoudfraude in deze gevallen bedraagt circa 5 miljard euro.

Voor zover het Openbaar Ministerie enige kennis op het gebied van boekhoudfraude heeft, zit dat bij het zogenoemde Functioneel Parket. Dus nam Verhoef ook contact op met dat Functioneel Parket. Ook dat Functioneel Parket wilde niet op de aangiften ingaan.

Lees ook het interview van DLM met Leo Verhoef ‘Geen politicus durft hieraan zijn vingers te branden’.

“Iedereen loopt er voor weg. Als ze wel iets doen worden ze onthoofd. Want dat is de manier waarop onze maatschappij omgaat met mensen die misstanden aan de kaak stellen.”

Ondertussen neemt de corruptie in Nederland alleen maar toe: doofpotten VVD en blijft onbestraft. Bron:Dlm

Aangiften http://leoverhoef.nl/dossiers/strafzaken.html
Rob Vellekoop, 23 april 2016

Ad van Rooij “luid de klok” voor wat alle inwoners aangaat in Nederland en de hele wereld.

Alarm U wordt Vergiftigd!

Ing. Ad van Rooij is al vele jaren een misstand op het spoor die wat hem betreft uitgeroepen mag worden tot het schandaal van de eeuw. Weinigen willen hem geloven, sommigen verklaren hem zelfs voor gek. Deze heer is vele jaren aan het strijden voor de Nederlandse burgers. Bekijk deze video’s nu eens voor u eigen bestwil. En luistert u aandachtig wat deze heer te vertellen heeft.

Zie hoe ‘klokkenluider’ Ing. Ad van Rooij stapje voor stapje kapot wordt gemaakt i.v.m. zijn strijd voor een schoon, gezond en rechtvaardig Nederland. Zie ook het bewijs dat zwaar chemisch afval wordt gedumpt in hout.

“Deze zaak” die Ing. Ad van Rooij openbaar heeft gemaakt, is het zoveelste bewijs dat de rechtstaat Nederland niet bestaat.

En het word steeds duidelijker transparanter door de jaren heen dat mensen, rechtzoekende in een persoonlijke situatie en rechtzoekende die strijden voor het belang van de bevolking door de Staat der Nederlanden systematisch afgebrand worden.

Als je te maken krijgt met lokale overheden, politie, rechters, OM en regering dan valt het kwartje en weet je uiteindelijk waar je mee te maken hebt. Het is met elkaar 1 grote georganiseerde Gang.

Burgers die eerder hun verhaal ervaringen annonceren op de weblog onrechtdatabankbureau.ned zullen gelijkenissen aantreffen betreffende het behandelen of juist niet behandelen van een zaak door de overheid. In alle twee gevallen trek je aan het kortste eind.

Het is voor u van belang deze 2 videos aandachtig te beluisteren.
Met deze 2de video verteld de heer Ad van Rooij waar het om te doen is.

Na het kijken van de video scroll dan even na beneden lees de reactie en geef uw commentaar.Odbned

Nederland misleidt Thaise rechtbank.

Dit is een krankzinnig verhaal een Thaise rechtbank veroordeeld de oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven in Thailand tot een hoge gevangenisstraf. Namelijk 103 jaar gevangenis straf. Maar waar is deze veroordeling op gebaseerd?

Het lijkt erop dat de Thaise rechtbank is misleid door de Nederlandse politie. Dat is wat advocaat Sidney Smeets zegt over dit drama. Hoe kan het zo zijn als de politie in Nederland vraagt aan de politie in Thailand om J.Laarhoven te arresteren, en tevens te berechten in Thailand. Het lijkt er op dat Nederland de politie in dit geval de wet overtreed. Waar heeft volgens de politie J.Laarhoven zich ergens van schuldig gemaakt. Is dat in Thailand of in Nederland. Smeets noemt de uitspraak onrechtvaardig. “Het is volstrekt onbegrijpelijk hoe het kan dat hij in Nederland op een nette manier zijn geld heeft verdiend en belasting heeft betaald, om vervolgens in Thailand veroordeeld te worden wegens witwassen”, aldus de advocaat.

“Ze hebben de rechtbank wel verteld waar het geld vandaan kwam, maar niet wat het Nederlandse gedoogbeleid ten aanzien van drugs inhoudt”, aldus Smeets. De Thaise advocaten van Van Laarhoven tekenen hoger beroep aan.

Volgens de advocaten hebben Nederlandse agenten die in Thailand waren om te getuigen zich uitgelaten over het proces. “Schuldig of niet, hij gaat voor de bijl, linksom of rechtsom, niemand wint het van de politie als wij dat willen”, zou er zijn gezegd.

Zijn advocaten laten weten dat de familie van Van Laarhoven geschokt is door de veroordeling.

Het hoger beroep kan volgens Smeets wel betekenen dat zijn cliënt langer in een Thaise cel zit. De advocaat wijst erop dat uitlevering aan Nederland alleen mogelijk is als er geen juridische procedures meer lopen. “Misschien is het te prefereren dat hij zo snel mogelijk naar Nederland wordt overgeplaatst.”

Van Laarhoven heeft eerder aangegeven erg te lijden onder de barre omstandigheden waaronder hij in Thailand gevangen zit. Hij reageerde volgens Smeets “zeer emotioneel en uit het veld geslagen” op de uitspraak.

De raadslieden wijzen er in de verklaring op dat hun cliënt nooit is veroordeeld in Nederland. “De coffeeshops die Van Laarhoven oprichtte zijn nog open en voldoen aan alle regels van de overheid”, schrijven ze.

‘Incassobureaus dreigen en bedriegen’.

‘Incassobureaus dreigen en bedriegen’

Incassobureaus overtreden geregeld de wet en duperen consumenten met misleidende en agressieve handelspraktijken. Zij rekenen te hoge incassokosten, sturen spookfacturen en maken zich schuldig aan bedreigingen, scheldpartijen en privacyschending. Dit concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de incassobranche in een onderzoek dat vandaag verschijnt.

ACM beraadt zich op een zo ‘effectief mogelijke aanpak’ variërend van consumentenvoorlichting tot boetes. De problemen hebben te maken met de wildgroei aan incassobureaus. Iedereen mag een bureau beginnen zonder enige diploma of keurmerk.

Nederland kent minimaal 444 incassobedrijven. Naar schatting vorderen zij tien miljard euro per jaar bij vermeende wanbetalers, privé en zakelijk. Incassobureaus kopen bulkpartijen op met onbetaalde rekeningen en proberen die soms op agressieve wijze te gelde te maken.

‘Onterechte vorderingen vind ik het kwalijkst’, zegt Anita Vegter, bestuurslid van ACM. Zij wijst op incasso’s die consumenten op de mat krijgen nadat zij een ‘gratis proefpakket’ hebben besteld op internet. Incassobureaus nemen dit soort spookrekeningen klakkeloos over van elkaar.

Bij opgekochte vorderingen hebben incassobureaus vaak geen idee wat ze innen. Dat verhoogt het risico op onterechte incasso’s, met name bij consumenten die slecht voor zichzelf opkomen. Die problematiek is breder dan we dachten.’

Incassobureaus

Om de incassobranche enigszins te reguleren is in 2012 een wettelijke norm ingevoerd voor de hoogte van incassokosten. Nu blijkt dat incassobureaus deze wet met voeten treden: in 20 procent van de onderzochte incassobrieven worden onterechte kosten gerekend. Veel van de 400 brieven die ACM onderzocht, bevatte te weinig informatie om te kunnen controleren of de incasso in de haak is.

Het verdubbelen van rekeningen is geen uitzondering, zegt Joke de Kock. Als directeur van de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverleners, wordt De Kock geregeld geconfronteerd met de uitwassen uit het ACM-onderzoek.

Ik heb rekeningen gezien van 100 euro, die waren opgehoogd naar 800 euro
Joke de Kock, directeur van de NVVK

Ik heb rekeningen gezien van 100 euro, die waren opgehoogd naar 800 euro. Incassobureaus verzinnen allerlei onwetmatige meerkosten: sommatiekosten, herinneringskosten, dossierkosten, je kunt het zo gek niet bedenken. Veel bedrijven zeggen: we weten dat het niet mag, maar we doen het gewoon.

Vaak schrikken consumenten zo van een boze brief dat zij gewoon betalen. Mensen zijn zich niet bewust van hun rechten, signaleert de ACM. Temeer omdat incassobureaus geregeld ‘ontoelaatbare druk’ uitoefenen op schuldenaren.

Spervuur aan sms’jes

In de helft van de geanalyseerde brieven dreigen incassobureaus met maatregelen waartoe zij niet bevoegd zijn, zoals de beslaglegging van spullen of een vermelding in het register voor wanbetalers. Daarnaast worden consumenten uitgescholden, krijgen zij een spervuur aan sms’jes of worden ze door een crediteur lastig gevallen via sociale netwerken of zelfs hun werkgever.

Opvallend is dat de problemen zich volgens ACM ook geregeld voordoen bij leden van de branchevereniging voor incassobureaus, de NVI. Die was juist opgericht om zich te onderscheiden van de cowboys in de markt. De 28 leden van de NVI vorderen ongeveer zeven miljard euro per jaar, naar schatting tweederde van het totaal. De NVI heeft een onafhankelijk klachtenloket en de leden worden om het jaar gecontroleerd op naleving van de gedragscode.

Gesprekken kunnen misschien wel eens wat verhit raken, maar ik kan mij niet voorstellen dat onze leden zich schuldig maken aan bedreigingen en agressie, zegt NVI-directeur Jeanine van Noordenne. ‘Dat hadden wij moeten zien tijdens controles. De bevindingen zijn schokkend en absoluut verboden volgens ons keurmerk. Wat het lastig maakt is dat wij niet mogen zien waar ACM de conclusies op baseert. We kunnen totaal niet controleren of en wat er is misgegaan en hoe vaak het gaat om leden van de NVI.’

Toch zijn de onderzoeksresultaten volgens Van Noordenne aanleiding voor een onderzoek onder haar leden. Bovendien pleit zij voor een betere regulering van de incassobranche via opleidingen, een keurmerk en strengere controle op naleving van de wet. ‘Wat ons betreft is het rapport een bevestiging van wat wij al jaren roepen. Er is iets heel erg mis in de sector.’

374,83 euro toegestaan; 603,29 wordt gevorderd.

De rekening in het voorbeeld is bijna 230 euro hoger dan wettelijk toegestaan. Inclusief incassokosten en rente mag de vordering maximaal 374,83 euro zijn, terwijl nu een bedrag van 603,29 wordt gevorderd.

De berekening van de incassokosten gaat vaak mis. Volgens de Wet Incassokosten, ingevoerd in 2012, mogen de incassokosten maximaal 15 procent zijn van de oorspronkelijke rekening. Bij kleine rekeningen mogen bureaus een hoger percentage vragen, met een plafond van 40 euro.

Een veelgemaakte fout is dat voor elke vordering eerst de incassokosten worden berekend om ze pas daarna op te tellen. Als iemand bijvoorbeeld vijf maanden zijn energierekening van honderd euro niet betaalt, dan zijn de incassokosten 75 euro (15 procent van 500). De totale rekening is 575 euro, eventuele rente daargelaten.

Vaak wordt voor elke afzonderlijke rekening van 100 euro het maximale bedrag van 40 euro gerekend. De incassokosten komen zo uit op 200 euro (40 keer 5). De totale rekening is dan 700 euro, 125 euro meer dan toegestaan .Bron:Volkskrant.
Lees ook:https://onrecht.wordpress.com/2014/03/27/nazi-deurwaarder-roven-geld-en-toekomst-weg/

J.Poot: Chipshol bestraft (deel 3)

Chipshol bestraft voor 7 voorstellen om Schiphol luchthaven nr. 1 te maken (deel 3)

Advertentie geplaatst in Trouw d.d. 13-03-2012“Winnen is niet altijd de beste strategie.”
Peter Wakkie, 30 jaar advocaat bij De Brauw
 In deel 1 heb ik toegelicht hoe en waarom 7 voorstellen om Schiphol luchthaven nr. 1 te maken zijn tegengewerkt. In deel 2 door wie, nl. door (1) Schiphol, gesteund door 10 machtige partijen (2) LVNL, (3) Noord-Holland, (4) Haarlemmermeer, (5) V&W, (6) VROM, (7) Justitie, (8) Financiën, (9) NMa, (10) Coopers en (11) KPMG. Machtige tegenstanders zijn thans de VVD-ministers Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu en Opstelten van Veiligheid & Justitie. Niet te vergeten het partijdige en gevreesde staatsorgaan NMa onder CEO (en VVD’er) Kalbfleisch, vanaf zijn benoeming in 2003 tot medio 2011, afgetreden op beschuldiging van meineed. Ik eindigde met de vraag “Wie is uiteindelijk de belangrijkste tegenstander? De Staat die niet voor de miljardenschade wil opdraaien! Justitie en rechtspraak zijn daarin oppermachtig, maar worden daarbij geholpen door de twee belangrijkste advocatenkantoren. Welke? 1) De Brauw oppermachtig met inzet van 10 advocaten, als ik Wakkie meereken. 2) De Landsadvocaat. Eigenlijk 3 met Stibbe erbij.”

 Chipshol bestraft voor 7 voorstellen (deel 3)

A. Ingeschakelde De Brauw advocaten
1. Mr. P. Wakkie. Weliswaar heeft deze niet tegen ons geprocedeerd maar is wel onze meest geduchte tegenstander, vanaf het allereerste begin op het toppunt van Chipshol tot heden. Januari 2010 meldde Wakkie zich heel verrassend bij onze advocaat mr. Gerretsen van Nauta met de opzienbarende mededeling een Schiphol-mandaat te hebben voor een regeling met Chipshol. In zijn eerste ontmoeting met mij een half jaar later bevestigde hij dit mandaat mondeling.

NB. Ik verwijs voor het verloop van de onderhandelingen naar 2 recente advertenties Bedenkelijke rol van mr. Wakkie d.d. 16 en Duivels plan Schiphol en Staat, rechtspraak in vrije val d.d. 30 januari.

In onze eerste bespreking onder 4 ogen viel Wakkie met de deur in huis door te vermelden Harry van Andel niet te kennen maar wel Joel Wyler. Overigens was dit voor mij geen geruststelling. Integendeel. Beiden waren vanaf het begin onze grote tegenstanders, zo niet onze doodsvijanden. We weten nog steeds niet wie de ergste was (Harry van Andel is in 2007 overleden). Harry kende als onze financieel directeur alle ins and outs. Echter Joel, zeer vermogend, beschikt over de financiën, een machtig netwerk en gaat over lijken, zoals bleek tijdens de oorlog van zijn Granaria met de Rijnschippers waarbij bijna doden gevallen zijn. De Mobiele Eenheid moest ingrijpen. Daarna werd Joel benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Voorts heeft Wyler contacten met De Kroes, tot 2 jaar cel veroordeeld maar niet gezeten en Kalbfleisch, vervolgd voor meineed.

Interessant is verder dat advocaat Wakkie tezamen met De Brauw-advocaat Knijff (advocaat van Demmink, sg van Veiligheid & Justitie) in een procedure plaatsvervangend rechter was met als voorzitter Westenberg.

2. Prof. mr. S.E. Eisma. Verder was het mij bekend dat Joel Wyler, op voorstel van Wakkie, Eisma ingeschakeld had als zijn advocaat in de tumultueuze aandeelhoudersvergadering van onze grondbank Landinvest op 15 december 1992. Deze topadvocaat greep op beslissende momenten in als president De Haas van de RvC geen raad meer wist. Tegen de agenda in werd het ontslag van mijn zoon Peter als directeur van Landinvest (destijds directie-secretaris van Chipshol) door Wyler doorgedrukt (daarover is een notarieel verslag van 100 blz.). Zodoende werd de deur geopend voor rechter Westenberg met diens doodvonnis over Chipshol van 3 mei 1996. Eisma was ook als plaatsvervangend rechter in Den Haag van 1996-2003, een goede bekende van Westenberg en Kalbfleisch.

3. Mr. Jhr. J.P. Backer. Het hoofd juridische zaken van Schiphol was advocaat bij De Brauw van 1983-1989 (opsteller van verkiezingsprogramma D66 in 2006 en 2010).

4. Mr. J. de Keijzer, bestuursvoorzitter van De Brauw van 2001- 2005. Tevens vanaf oktober 2009 bestuurslid en dus collega van Kalbfleisch bij de NMa. Op 5 juli 2011 trad hij plotseling af na vragen van Chipshol over zijn rol als advocaat bij de mislukte privatisering van Schiphol. Tijdens zijn bestuursfunctie is, evenals onder Kalbfleisch, nooit iets tegen de luchthaven ondernomen. Sinds zijn vertrek bij de NMa weer terug bij De Brauw.

5. Partijdige rechter mr. D.P. Ruitinga, vervanger van mr. Monster (vernietiger van het criminele bouwverbod), was tussen 1981-1985 advocaat bij De Brauw, samen met Backer en verminderde onze schadeclaim van € 97 miljoen met € 80 miljoen.

6. Mr. J.H.F. Schultz van Haegen, echtgenoot van de minister van Infrastructuur & Milieu, was tussen 1991 en 2001 advocaat bij De Brauw.

7. Mr. H. Knijff, sinds 1983 partner bij De Brauw, advocaat van sg Demmink van (Veiligheid en) Justitie.

8. Mr. M. Ynzonides, partner bij De Brauw vanaf 2002 én cassatieadvocaat van Schiphol. Heeft nauw samengewerkt met advocaat-generaal van de Hoge Raad Wesseling-van Gent welke bij arrest van 27 december 2011 besliste dat de claim van € 97 miljoen excl. rente van Chipshol reeds voldaan was uit de betaling van Haarlemmermeer van € 1 miljoen en door Noord-Holland van € 12 miljoen. Hoe kan dat? Voorts dat Chipshol schuldig was aan het bouwverbod.

9. Mr. R.A.A. Duk, sinds 1978 partner bij De Brauw. Advocaat van zowel Schiphol als Kalbfleisch, die tevens zijn oud-collega is, nl. sinds 9 juli 1984 plaatsvervangend rechter Den Haag.

10. Mr. R.M. Hermans (sinds 1991), onaangekondigd woordvoerder in de procedure van Chipshol tegen Coopers, dat al werd vertegenwoordigd door mr. C.Ch. Mout van advocatenkantoor Nauta. Te wijten aan advocaat Hermans werd onze claim van ƒ 651 miljoen afgewezen.

B. Inzet Landsadvocaat
1. Landsadvocaat mr. B.J. Houtzagers. Vergeleken met De Brauw was de inzet van de landsadvocaat qua mankracht bescheiden, bovendien anders van aard. Echter wel te duchten, zij het dat zijn reputatie beschadigd is door de Catshuis-brand waarbij een schilder om het leven kwam. Door wiens schuld? Eigen schuld? Welnu het was de taak van deze landsadvocaat ervoor te zorgen dat het niét de schuld van de Staat zou zijn. In het Advocatenblad van 10 juni 2009 schrijft collega mr. Matthijs Kaaks over hem: “Hij is de man die zegt ‘Clean the fucking Catshuis’ voordat de brandexperts van TNO hun werk af kunnen maken. Aan zo iemand hebben ze wat bij Algemene Zaken. Daarom noemen ze hem ook wel: landsadvocaat.”

NB. Lees verder dit interessante artikel o.a. hoe Balkenende van hem ge(mis)bruik gemaakt heeft om de Staat, dus zichzelf vrij te pleiten.

Zelf heb ik kunnen vaststellen hoe deze landsadvocaat 2 vrouwelijke griffiers onderhanden genomen heeft. Zij zouden als getuige gehoord worden in de verhoren van rechter Monster en zijn vervanger Ruitinga. Beide rechters hadden totaal verschillende verklaringen afgegeven. Daarom was het zo belangrijk beide griffiers te horen. Echter mr. Houtzagers wilde tot elke prijs voorkomen dat de waarheid boven water kwam en indoctrineerde hen vooraf ieder drie kwartier, met succes. Griffier Luikinga was heel aarzelend en zei uiteindelijk wat Houtzagers wilde horen en kreeg van hem dan ook een goedkeurende glimlach. Griffier Zwart gaf steevast te kennen “Ik kan het mij niet meer herinneren”.

NB. Opvallend is dat veel advocaten, zelfs rechters, over zo’n slecht geheugen beschikken. Waarom niet een psychiater ingeschakeld die geheugens van getuigen test?

2. Mr. H.J. Boukema vriend van Kalbfleisch en Van Andel.Getuige griffier Van der Togt: “Met Jan Jonathan (broer van Harry, JP) en zijn vrouw gingen Kalbfleisch en ik wel eens eten bij Boukema. Bij het etentje zijn de mannen later apart gaan zitten om over zaken te praten. Het ging over de grond rondom Schiphol en Haarlem. Het ging ook om zakelijke belangen die speelden bij zijn vriendje Van Andel (Harry).” Zowel Kalbfleisch als Van Andel waren dispuutgenoten van Boukema. Na de meineedaffaire van Westenberg vertrok deze advocaat van Westenberg en Kalbfleisch met stille trom van het landsadvocatenkantoor Pels Rijcken en werd gepromoveerd tot raadsheer bij het Hof Amsterdam. Aan advocaten die meinedige rechters verdedigen is grote behoefte bij de rechterlijke macht. Boukema kreeg zitting in Kamer 5 van mevrouw Van der Reep, die het getuigenverhoor over de rechterswisseling leidde. Kort na de komst van Boukema velde het Hof een opvallend arrest nl. dat Chipshol moest bewijzen dat de schadeclaim tegen de luchthaven van ca. € 97 miljoen excl. rente niet reeds betaald was uit de € 1 miljoen van Haarlemmermeer en € 12 miljoen van Noord-Holland, in navolging van het Hoge Raad arrest d.d. 27 december 2011, zie recent Duivels plan van Schiphol en de Staat.

Afgezien daarvan benadruk ik dat de Landsadvocaat als policy heeft op belangrijke posten binnen de rechterlijke macht (voormalige) landsadvocaten te plaatsen, bijvoorbeeld mr. G. Snijders in 2011 bij de Hoge Raad. Een policy die tevens door Schiphol toegepast is. Dit brengt mij tot de behandeling van:

C. De inzet van Stibbe
1. Prof. mr. N.S.J. Koeman. De luchthaven is er eveneens in geslaagd haar topadvocaat per 1 januari 2010 op een strategische positie te brengen in de Raad van State. Koeman was advocaat van Chipshol en reeds omstreeks 1965 advocaat van mijn eerste gebiedsontwikkelingsmaatschappij Eurowoningen. Onder druk van Schiphol heeft hij in 1993 Chipshol verwisseld voor Schiphol en is uiteindelijk in 2010 beloond met zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Dat instituut moet veel procedures van Schiphol beoordelen, dus?

2. Mr. T.R.B. de Greve was assistent van Koeman en in zijn plaats gekomen. Bovendien is hij advocaat van de voormalige Van Andel/ Wyler-groep. Tegen hem lopen enkele procedures van Chipshol. De Raad van Discipline heeft hem per 21 april 2009 schuldig geoordeeld, echter géén straf opgelegd. Opvallend is bovendien dat het Hof Amsterdam hem als eenling heeft laten winnen van onze 3 zeer bekwame en ervaren advocaten (mr. R.B. Gerretsen, prof. mr. A.I.M. van Mierlo van Nauta en mr. drs. H.J.M. van Schie, in bestuursrecht de evenknie van prof. Koeman). Dat betrof de artikel 50-procedure, waartoe ik verwijs naarDuivels plan Schiphol en de Staat en het gestelde inzake mr. Houtzagers.

Bij elkaar vond Chipshol 10 advocaten van De Brauw tegenover zich, 2 (in feite 3) van de landsadvocaat. Als derde mr. Besselink die op 10 november 2011 van Chipshol verloren heeft in een onteigeningsprocedure, en tot slot eveneens 2 van Stibbe. Alle 3 machtige en grote kantoren. Ook daarom zo machtig omdat zij de plaatsvervangende rechters en raadsheren, zelfs leden van de Hoge Raad, leveren, een monopoliepositie, met verderfelijke ingebouwde corruptie. Bovendien blijkt dan dat deze grote kantoren en de rechterlijke macht samenspannen, twee handen op één buik zijn, elkaar hard nodig hebben. Daarover meer in deel 4.

Crans, 9 maart 2012
drs. J. Poot (13/08/1924), oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)

ODBned: Proces verbaal wegens doodsbedreiging niet opgemaakt door politie

Het voormalige Gem.Waterleidingen kantoor, locatie Sloterdijk het slangen nest van weerzinwekkende ambtenaren.

Uit het oude archief

Racisten nemen het voortouw binnen de gemeente Amsterdam.

De Nederlandse rechtstaat dient de burgers te beschermen. Maar het tegendeel is aan de orde van de dag,- de werkelijkheid!

Hoe personeelzaken van de gemeente Waterleidingen een gesprekje aan ging met de politie. Om er voor te zorgen dat het procesverbaal niet opgemaakt word voor de bedreigde medewerker. 

Wat een procesverbaal moest worden werd een niets betekenende notitie

Bedreiging op de werkvloer van de Gemeente Waterleidingen Amsterdam. Racistische uitingen waren aan de orde van de dag door deze “collega” Hij had een gruwelijke haat aan buitenlanders en Islam. En Joden. Er waren volgens hem veel te weinig joden verbrand tijdens de tweede wereld oorlog. Deze persoon was toen ook zeer gewelddadig hij mishandelde burgers op straat.

En dat met een Joodse burgemeester de heer “Van Thijn” toen nog als hoofd bestuurder van Amsterdam. Zijn personeel de “directeur van de gem.Waterleidingen”  IR. M.K.H. Gast en andere hogen bazen om maar wat namen te noemen. Dijkman en Hendriks. De Jong deden er helemaal niets aan.  Sterker nog mijn klacht werd tegen mij gebruikt o,a door deze personen.

Na dit incident ben ik weer naar mijn chef gestapt en hem verteld wat er nu weer  gebeurt was, die draaide zich om, en ik ben toen naar het hoofdkantoor gegaan. Duidelijk werd toen,  dat ook  P&O stelling nam tegen mijn klacht.

Voordat ik naar de politie toe ging. Heb ik hulp gezocht bij P&O zoals ik vertelde. Maar daar kreeg ik dus niet thuis, sterker nog men nam een vijandige houding tegen mij aan.

Toen besloot ik  mij te richten tot de politie. Vervolgens deed de politie er ook niets mee. De chef van de afdeling was bang voor zijn medewerker die mij bedreigde. Ik had meerdere malen in het verleden een klacht bij hem geuit over die (collega). En hij “de chef” vertelde dan dat hij de klachten in zijn la van het bureau zal leggen. En dat hij er tevens niets mee doet.

De Politie heeft mij met opzet ondeugdelijk geïnformeerd. Ik dacht namelijk dat ik een procesverbaal had laten op maken. Maar ze hebben verzuimt te vertellen hoe dat werkt. Daar kwam ik pas later achter. Inmiddels had ik contact met een advocaat. Hij  lichte mij daarover in. Er was dus geen proces verbaal opgemaakt. Ik heb ongeveer 6 maanden er over gedaan om dit verslag te kunnen inzien. De politie heeft mij steeds tegengewerkt om het rapport te kunnen krijgen (inzien).

Ik had inmiddels een O\R medewerker (de voorzitter) verteld dat ik bedreigt was. En dat ik naar het politiebureau was geweest om aangifte te doen. En hem ook  verteld dat P&O niets voor mij wilde doen. De O\R medewerker is toen naar hoofd P&O Mevr.De Jong toe gestapt en vertelde mijn verhaal. Waarop ze zei tegen de O\R medewerker, dat ik het uit mijn duim had gezogen. Want ik was helemaal niet naar het politiebureau geweest volgens haar.

De O\R medewerker vroeg mij om het procesverbaal op te vragen bij de politie. En als ik het procesverbaal aan de O\R medewerker zou overhandigen. Zal hij het hoofd P&O hier over aanspreken. Het hoofd P&O had ook een functie in de O\R. Het heeft ongeveer 6 maanden geduurd. Voordat de politie uiteindelijk zijn medewerking verleende toen ik een advocaat naar het bureau stuurde om het (procesverbaal)!! op te halen.

Later toen ik op het hoofdkantoor te werk werd gestelt door dit incident. Ik was mijn huidige baan dus kwijt geraakt en moest ander werk accepteren met een salaris verlaging gebeurd het volgende.

De gem.Waterleidingen werkwijze hoofdkantoor,

Hendriks hoofd/algemene zaken en Ernst Ankersmit P&O naaste medewerker hoofd P&O De Jong. Probeerde mij ervan te overtuigen dat mijn “chef” ontslagen moest worden en wel op hun manier.

Ernst. Ankersmit degene met dubbele petten op en corrupt. (Nu Bestuurslid, fractieondersteuning en advisering van de Stadsparij Purmerend) Dit mannetje ging over lijken ten behoeve van zijn eigen carrière. Hij was de kontkruiper van De Jong.

In het verleden had ik dus geprobeerd aangifte te doen i.v.m. doods bedreiging. Nu werkte ik op het hoofdkantoor. Later in die tijd werd ik benaderd door personeel zaken. En de baas van algemene zaken. De afd waar ik dus werkte. Er werd mij gevraagd om medewerking te verlenen. “Met doel ontslag van mijn chef”

Men vroeg mij dus om eraan mee te werken op en bepaalde manier zo als hun dat willen.  Dat ze genoeg argumenten bij elkaar hebben voor mijn chef. Om binnenkort ontslag te kunnen aanvragen. Ik heb uiteraard  neen geantwoord. En ben weggelopen uit het kantoor van Hendriks. “Dat heb ik geweten”

Ik werd nu ineens beschuldigd

Want nu vond de directie AZ en personeelzaken het tijd “het zelfde” tegen mij te doen. Namelijk “ik werd nu dus ineens beschuldigd van bedreigingen van collega`s”. De rollen werden omgedraaid. Ik werd nu als bedreiger dader gezien.

Ik werd op een gegeven moment dus beschuldigd door de directie en P&O en AZ met samenwerking van toen een pas indienst genomen collega medewerker van bedreiging. Er werd na 5 dagen van bewijzen? tegen mij te hebben verzameld gezegd, dat als ik het tegendeel niet kan bewijzen waarvan ik beschuldigt ben, er voor mij ontslag word aangevraagd. En ik werd 5dagen na de beschuldiging geschorst door de plaats vervangend directeur.

Een handeling die volstrekt “illigaal” was, en “idioot” en gebaseerd op een grote leugen. Dat kunt u lezen als u het verslag gaat lezen van de beheerder.

Hier onder als je het politie rapport opend zie je, dat de naam van de politie beambte is weg gekrast en ook de naam van de medewerker, die mij met de dood bedreigde. Ook is er een groot gedeelte van wat ik heb gezegd niet opdit vodje geschreven. Ik maakte de politie duidelijk dat ik deze dreigementen heel serieus nam aangezien deze rasist tijdens werktijd burgers letterlijk in elkaar heeft geslagen. Dat vertelde hij dan ook tegen ons. Een van die mishandelde personen heeft een klacht toen ingedient bij Dijkman die de verantwoordelijke baas was. Die heeft er niets mee gedaan. En zo kon die rasist zijn gang blijven gaan.

Rapport niet zichtbaar 

Wilt u meer weten lees dan het verslag van de blogbeheerder 

__________________________________________________________________ 

Lees ook:  https://onrecht.wordpress.com/2017/09/09/is-de-hele-overheid-faschistisch-verziekt/

Vrouwelijke politie ambtenaar word kapotgemaakt door haar werkgever.

 De reactie van lezers op bovenstaande berichten zijn belangrijk voor ons.

Onder voorbehoud van alle rechten

Onrechtdatabankbureau.ned deze Databank  belicht de hoeveelheid procedures van burgers die door toedoen van de overheid slachtoffer zijn geworden. Uitnodiging om na te denken over wat er om u heen gebeurt. De weblog met uw informatie verder te verbeteren en aan te vullen.

De bovenstaande informatie wordt u gratis aangeboden door de auteur van de weblog onrechtdatabankbureau.ned de heer J. Buitendam. Hij nodigt u uit na te denken over wat er om u heen gebeurt en mee te werken aan de verbetering en ontwikkeling van deze sites door correcties of aanvullende informatie zo snel mogelijk aan hem door te geven om kennis in informatie en informatie in kennis om te zetten.

Er wordt expliciet gewezen op het belang van persoonlijke netwerken! Niet alleen om uw zelf competentie ook om Stichting onrechtdatabankbureau /RvdK verder te verbeteren. Maar ook om eens een praatje te kunnen maken met personen die een juridische strijd met deze instelling(en) heeft gehad.

_____________________________________________________________________________