Oorspronkelijke bevolking in de toekomst in minderheid?

 

In Amerika is het al bijna zo ver. De blanken Amerikanen zal in aantallen in de toekomst de minderheid worden van de totale bevolking. Blanke Amerikanen zullen na 2042 een minderheid in de VS vormen, acht jaar eerder dan de demografen tot dusver verwachtten.

Dat blijkt uit de jongste cijfers van het US Census Bureau. Je ziet nu weer, dat blanken minderheids groepen zich laten gelden. Onlangs zijn er al slachtoffers gevallen met uitbrekende rellen tussen linkse anti-fascistische en rechtse Ku Klux Klan aanhangers. Met een beeldenstorm als aanleiding. Maar dit geweld wat er gepleegd is gaat veel dieper dan de beelden bestorming alleen.

Ook  Nederland zal in de toekomst te maken krijgen met de zelfde situatie. Door de groepen buitenlanders uit kans arme landen. Die zich zelf vanaf het begin dat men in Nederland ging wonen isoleerde. Deze mensen zullen zeer waarschijnlijk. In de verre toekomst de meerderheid gaan vormen In Nederland. En met het verzoek van hun Turkse leider om zoveel mogelijk kinderen te maken in het Westen zal dat alleen maar doen versnellen.

ODBned: Het OM had zich nooit mogen mengen zaak Demmink.

thU1O22AOZ

Ministerie ter bescherming van ambtenaren en regeringsleden.

Als men in Nederland een echt clean onderzoek had willen starten dan had het OM buitenspel gezet moeten worden. Het OM wat toch al een omstreden organisatie is geworden in de loop der jaren. Ook juist door deze zaak. Doet hun geloofwaardigheid tot nul reduceren. Met het verzoek aan de rechtbank. Te stoppen met de vervolging tegen hun  ex Demmink Baas.

Er bestaan nu eenmaal slechte mensen op de wereld dus ook in bedrijven en overheidsinstellingen. Juist als OM heb je de verplichting tegen de maatschappij om je ministerie clean te houden. Doe je dat niet, zaai je op langer termijn oncontroleerbaarheid onder het volk.

De regering heeft het laten afweten. Dit verhaal Demmink is te groot om gerechtigheid te doen geschieden. Men heeft een veroordeling weten te voorkomen. Om verdere schade en openbaringen van foute betrokkenen te voorkomen.

Ja wel met veel omwegen, namelijk via het rechtelijke theater. En vooral met de vele jaren die het theater reeks geduurd heeft. Het is ziekmakend om te zien hoe men in Nederland om gaat met dit soort zaken. Waar foute misdadige functionarissen beschermt worden tot de dood. En de burger als strond verplet word.

Ja als er een clean onderzoek had plaats gevonden door een bedrijf die geen banden met regering en het OM had gehad. En een onafhankelijke rechter? En met het bewijs van de advocaat slachtoffers had deze zaak anders beoordeeld geworden.

Maar als je als ambtenaren buitensporige schandalige en criminele praktijken er op na houd in werktijd en daarbuiten. Is dat aanleiding voor regering en top ambtenarij om dat binnenskamers te houden. Het is maar hoe je je gedraagt hoe crimineler, hoe meer je beschermd word. En houd het dus nooit op. Net zoals het koloniale verleden altijd is afgeschermd.

Het OM -politiek -beïnvloedbaar-Willekeur-OMslagerij keurd zijn eigen vlees- Corrupt. Overheids gedrochten ontwikkelen in de toekomst weerstand- Kweken voedingsbodem. Overheid witte boorden terroristen. Indoctrinatie houd uiteindelijk geen stand.

 

Voormalig topambtenaar van Justitie Demmink definitief niet vervolgd.

demmink

Voormalig topambtenaar van Justitie Joris Demmink wordt niet vervolgd voor seksueel misbruik van minderjarigen. Het gerechtshof in Arnhem heeft vrijdag bepaald dat het Openbaar Ministerie mag stoppen met de vervolging.

Het OM had het hof daarom gevraagd.
Na een zogenoemde artikel 12-procedure had het hof het OM opdracht gegeven de beschuldigingen nader te onderzoeken. In een verzoek om te stoppen met het onderzoek, liet het OM eind juni weten ”dat er geen redelijk vermoeden bestaat dat Demmink zich in de jaren 1995-1997 heeft schuldig gemaakt aan de verkrachtingen waar twee – destijds – minderjarige Turkse jongens aangifte van deden”.

Er is onderzoek gedaan in Turkije, maar daar kwam niets uit. Daarnaast is ook in Nederland een feitenonderzoek uitgevoerd, waarbij de Rijksrecherche alle signalen van seksueel misbruik door Demmink heeft onderzocht. Ook dit heeft volgens het OM geen strafbare feiten opgeleverd.

Speculaties
Het hof concludeert dat er een ”zeer uitgebreid en gedegen” onderzoek heeft plaatsgevonden ”waarbij geen steen op de andere is gelaten”. Naar het oordeel van het hof heeft het onderzoek ”overtuigend” aangetoond dat er ”slechts sprake is van speculaties en veronderstellingen”.
Demmink, voormalig secretaris-generaal op het departement van Veiligheid en Justitie, ligt al jaren onder vuur vanwege beschuldigingen van seksuele misdrijven.

Rijksrecherche
Er is onderzoek gedaan in Turkije, maar daar kwam niets uit. Daarnaast is ook in Nederland een feitenonderzoek uitgevoerd, waarbij de Rijksrecherche alle signalen van seksueel misbruik door Demmink heeft onderzocht. Ook dit heeft volgens het OM geen strafbare feiten opgeleverd. Bron:msn

Lot Zuid-Afrikaanse president Zuma aan zijden draadje: dinsdag anonieme stemming over motie van wantrouwen.

zuma moet weg

Na maanden van toenemende onrust in Zuid-Afrika wordt president Jacob Zuma mogelijk van zijn troon gestoten. Dinsdag houdt het parlement een anonieme stemming over een motie van wantrouwen tegen de van corruptie en economisch wanbeleid beschuldigde Zuma.

De oppositie drong al maanden aan op een anonieme stemming omdat die dissidente leden van de regeringspartij ANC over de streep zou trekken om tegen hun partijleider te stemmen.

Zuma overleefde al zes keer een niet-anonieme motie van wantrouwen. Maandag ging parlementsvoorzitter Baleka Mbete akkoord met het verzoek om anonimiteit. Daarmee wil ze laten zien ‘dat het parlement luistert naar het Zuid-Afrikaanse volk’, zo lichtte ze toe op een persconferentie.

De motie is ingediend door de belangrijkste oppositiepartij Democratische Alliantie en moet door 201 van de 400 parlementsleden worden gesteund. Gezien de toenemende onvrede over Zuma en de intense verdeeldheid binnen het ANC, is het bepaald niet ondenkbaar dat dit gebeurt. De oppositie heeft ‘slechts’ 50 van de 249 ANC-zetels nodig om Zuma en zijn kabinet ten val te brengen.

In Kaapstad werd maandag een protestmars gehouden richting het parlementsgebouw. Ook voor dinsdag staan in het hele land demonstraties op de agenda.

President Zuma wordt al sinds zijn aantreden in 2009 achtervolgd door corruptieschandalen. De druppel vormde het schandaal vorig jaar rond de verbouwing van zijn privéwoning die hij op kosten van de staat had laten uitvoeren. In april verraste Zuma vriend en vijand door zijn gerespecteerde minister van Financiën, Pravin Gordhan, te ontslaan. Gordhan gold als een solide bewaker van de schatkist tegen corrupte politici en hij durfde de toenemende invloed van buitenlandse zakenlui zoals de Indiase familie Gupta, waarmee Zuma nauwe banden onderhoudt, aan de kaak te stellen.

Potentiële opvolgers lopen zich al warm.

Het ontslag van Gordhan gaf de al kwakkelende Zuid-Afrikaanse economie een extra dreun, maar het wegvallende vertrouwen van beleggers en de nationale en internationale kritiek op zijn handelen leek Zuma niet te deren. Hij wilde van geen opstappen weten, ondanks de toenemende protesten in het land. Achter de schermen lopen potentiële opvolgers zich ondertussen al warm. Binnen het ANC is dat vooral de huidige vicepresident Cyril Ramaphosa.

Malema die in 2012 het ANC uitgezet omdat hij verdeeldheid zou zaaien, manifesteert zich steeds luider met zijn partij, de Economische Vrijheidsstrijders,

Daarbuiten moet hij de toenemende invloed van Julius Malema vrezen. Malema, die in 2012 het ANC werd uitgezet omdat hij verdeeldheid zou zaaien, manifesteert zich steeds luider met zijn partij, de Economische Vrijheidsstrijders.

Hij zet openlijk aan tot geweld tegen blanke boeren, pleit voor gratis onderwijs en nationalisaties van mijnen en landbouwgrond naar het voorbeeld van Zimbabwe.

Hiermee spreekt hij een groot deel van de arme zwarte kiezers aan. Zij voelen zich verraden door het huidige corrupte ANC en hekelen de gematigde lijn van voormalig ANC-leider Nelson Mandela die de positie van zwarte Afrikanen ‘duidelijk niet’ heeft weten te verbeteren en blanken ‘in het zadel’ heeft laten zitten.

De radicale toon van Malema spreekt velen aan, maar hij stuit anderen tegen de borst met openlijk racistische en seksistische uitspraken. Zo noemde hij Indiërs deze week ‘nog erger dan blanken’ en schopt hij regelmatig tegen de in Zuid-Afrika sterke vrouwenbeweging.

ODBned:Hoe lang is de houdbaarheids datum geldig voor democratie in Nederland?

Kan democratie zich zelf opdoeken in een komend tijds- gewricht?

Zal in Nederland in de toekomst een einde komen aan democratie.

Het is de vraag hoeveel immigranten en het nageslacht een democratie of een dictatuur koesteren. Kunnen zij een bepalende factor worden in de toekomst?

Als we een democratie 100 procent laten werken dan is het mogelijk dat er in Nederland een einde komt aan de liberale democratie. Dat is natuurlijk absoluut niet wenselijk. De Nederlandse democratie is natuurlijk niet echt realistisch en representatief te noemen. En zeker niet vanzelfsprekend meer in de toekomst, zoals het er nu naar uitziet.

Maar ondanks deze democratie niet realistisch is, moet het wel ”verdedigd” worden. “Zij” moet verdedigd worden tegen huidige antie democratische groeperingen die zich hier in Nederland bevinden. De vraag is hoeveel mensen zich gaan aansluiten in de toekomst.

Waarom moet de democratie beschermd worden?, er zijn in Nederland groepen minderheden die anti democratisch denken. Hun geloof belemmerd democratisch denken en om anders te zijn. En staat daardoor de democratie haaks in de weg in Nederland. En in de andere Europese landen. “Tot op heden nog zonder gevaar voor de democratie”.

Ze zijn zo geïndoctrineerd in het verleden in hun vaderland van generatie op generatie. Dat ze hun geloofsovertuigingen hoe ze moeten leven volgens hun geloof. Altijd zullen en moeten opvolgen!

Minderheden komen uit armoelanden waarvoor verkort, de “tijd” nagenoeg eeuwen stil heeft gestaan.

Deze groep gelovige brengen het extreme geloof weer over op hun kinderen, die in het Westen wonen zoals in Nederland. Het is voor deze groep mensen blijkbaar de enige manier om hun leven zo te leven. De Europese normen en waarden en die van Nederland, komen niet overeen met hun geloofs normen en waarden. Ze houden zich stijf vast aan hun eigen normen en waarden. Maar omdat men wel gebruik maakt van de Nederlandse democratie. En dus stemrecht hebben is er nu al een niet democratische partij door ontstaan.

Nederland is een niets aan de hand landje nog wel! Een landje die decennia lang in een diepe winterslaap verkeerd. En dus geen gevaar zien afkomen betreffende hun Vaderland. “Verdeeld” en niet nationalistisch is, laat staan op een goede manier. Terwijl er onder de minderheden van andere afkomst. Geboren buiten en in Nederland extreem nationalisten leven dat niet Nederland vertegenwoordigd.

De vrijheden die deze immigranten en hun kinderen die geboren zijn in Nederland hebben gekregen van de  Nederland Staat. Op de eerste plaats een Nederlands paspoort. Wat voor hun niet meer is dan een reisdocument, het recht van wonen en het hun even veel rechten geeft als de oorspronkelijke bevolking. Ieder ander volk zou door deze gelukkige omstandigheden die men heeft gekregen van een andere Natie zo snel mogelijk willen integreren. Maar deze minderheid van nu nog de minderheid groepen in Nederland willen dat kennelijk niet. En willen en kunnen ze mogelijk de democratie hier door aantasten in de toekomst. Dat zou het begin van het verval van een democratie kunnen betekenen.

Met de stukken plaatsen van de puzzel “het paard van Troje” is een begin gemaakt.

Goed beschouwd is het een kwestie van tijd. Dat er waarschijnlijk meer individuen onder de bevolking af willen van democratie. Het is dan een rekensom van hoeveel anders denkende die geen democratie willen, er bij komen in Nederland.

Afgezien van dat, is het de vraag hoeveel anders denkende in de toekomst in Nederland worden toegelaten. Hoe meer men toelaat, hoe meer en sneller de kans op het einde van een democratisch stelsel  in Nederland.

Je kunt je afvragen wat deze groep van deze minderheden nog meer willen? Dan het toestaan door Nederland hun afwijkende geloof dagelijks te mogen practiceren wat frictie geeft om te integreren en te functioneren en te werken in de Nederlandse maatschappij.

Je hoort een rechtsfilosoof tijdens een tv uitzending op 30 juli 2017 zeggen als de democratie gevaar loopt bijvoorbeeld door een politieke partij. Die dan verbannen zal worden uit de regering. Hij benadrukt dat het uitsluiten van een partij wel bepaald moet worden door een rechter. Klopt het dan, dat dit democratisch handelen is van een regering die de kiezers dus de bevolking vertegenwoordigd?

Of is het ondemocratisch. De bevolking bepaald uiteindelijk bij een echte democratie wat het word namelijk, een democratie of anders! De Nederlandse regering heeft al eerder nog maar kort geleden. De democratie geschonden, om een na de grootste partij van Nederland schaakmat te zetten. Met dit ondemocratisch besluit van de partijen zijn geen rechter en kiezers aan te pas gekomen.

Nederland een modern land moet een echte liberale realistisch en representatieve democratie worden. Nederland met zijn democratie, moet met het gevaar op de loer sterker uit de bus komen. Het roer moet om, een frisse nieuwe start met modern denkende mensen.  Die oude kliek heeft zijn tijd verspeeld. (Oude politici) maak plaats voor het tijds- gewricht het huidige tijdvak waarin we nu leven om veel belangrijke, beslissende gebeurtenissen te  nemen door realistiche politici voor een andere en betere toekomst dan jullie voor ogen hebben snel AUB.

Modern Nederland moet vooruitstrevend blijven. Want het door ontwikkelen van een volk. Mag niet belemmerd worden door immigranten en hun nageslacht. Die al tientallen jaren in Nederland wonen. En hun eigen ontwikkeling op gebied van samen gaan met het volk. Opleiding volgen als voorbereiding op een baan. En ook erg belangrijk andere defenities van socialiseren in de weg staan vanwegen bijvoorbeeld het leven leiden volgens hun eeuwen oude geloof overtuiging. En simpelweg meer macht willen vanwegen hun manier van leven voor hun geloof.

(Oude politici) U moet het zo zien dat regeren ook onder andere betekend. Dat je net zoals je een bedrijf leid gemaakte plannen steeds maar weer moet aanpassen. Om het bedrijf stabiel en gezond te houden. Anticiperen dus op gevaar en het behoud van het bedrijf. Dat moet altijd prioriteit nummer een zijn. Denk u allen eens een keer in het belang van Nederlanders en Vaderland maak plaats. Bron:ODB.ned

 

Strijd om vrijlating Jaitsen (72) uit cel VS kan nu écht beginnen. 33 jaar onterecht vast.

vrijlating Jaitsen Jaitsen Singh

33 jaar onterecht vast?

Na tientallen jaren van uitzichtloze detentie lijkt er nu een vleugje hoop te zijn voor Jaitsen Singh, de Nederlander die al 33 jaar vastzit in de Verenigde Staten vanwege de moord op zijn vrouw en dochter.

Nu blijkt dat Singh mogelijk ten onrechte veroordeeld is tot 56 jaar cel doen de stichting PrisonLAW en zijn zus Sieta er alles aan om de 72-jarige man vrij te krijgen. Ze zamelen geld in voor een herzieningszaak.

Met een crowdfundingsactie is al bijna 50.000 euro opgehaald. Sinds de zaak media-aandacht en bemoeienis van de Kamer kreeg is het balletje in de zaak-Singh gaan rollen. Daarom startte PrisonLAW vorige week een inzamelingsactie om de gedetineerde man vrij te krijgen middels een herzieningszaak in Amerika.

PrisonLAW heeft 60.000 euro als streefbedrag ingesteld, maar volgens Singhs advocate Rachel Imamkhan kan dat bedrag nog flink oplopen. ,,Dit proces kan jaren duren. We hebben het wel over Amerika, hè?”

Luchtje
Het dossier van Singh bestaat uit 43 verhuisdozen vol papier. De privédetectives moeten – op uurtarief – de dossiers lezen en op zoek naar getuigen Advocate Rachel Imamkhan
De zaak doet denken aan Romano van der Dussen, de Nederlander die jaren onterecht achter slot en grendel zat vanwege de verkrachting van een vrouw in 2003. Na twaalf jaar gevangenis werd hij vrijgesproken. Singh, die in 1986 al werd veroordeeld en volgens zus Sieta in slechte conditie is, zit echter nog vast. Mogelijk ten onrechte, zo vogelde De Volkskrant onlangs uit.

Singh zou zijn vrouw en dochter hebben laten vermoorden, maar aan die veroordeling zit een luchtje. Zo rustte de strafzaak op de verklaring van een verslaafde, die geld kreeg van de openbaar aanklager voor zijn bekentenis. De kroongetuige wilde zijn verklaring intrekken, maar overleed voordat dat officieel kon worden bekrachtigd. Singh heeft nooit schuld bekend.

Overheid
Ook de overheid zou steken hebben laten vallen bij het bijstaan van de Surinaamse Nederlander. Zo zou hij onder meer twaalf jaar van zijn detentie nauwelijks bijstand of consulair bezoek uit Nederland hebben gehad. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat hij wel degelijk hulp heeft gekregen, maar Kamerleden van tien partijen willen de onderste steen boven krijgen en eisen dat Singh naar Nederland wordt overgeplaatst.

Intussen streeft PrisonLAW naar een herzieningszaak in Amerika. Met het opgehaalde geld wil de stichting aan de hand van privédetectives in de VS nieuw bewijs boven water halen. Ook worden de donaties besteed aan onder meer het inhuren van Amerikaanse advocaten, het aanvragen van een zogeheten ‘parole-procedure’ en het heropenen van de strafzaak. Vanwege de complexiteit van de zaak gaat er veel tijd en geld in het onderzoek van de privédetectives zitten.

Het dossier van Singh bestaat uit 43 verhuisdozen vol papier”, zegt Imamkhan. De privédetectives moeten – op uurtarief – de dossiers lezen en op zoek naar getuigen. Die zitten verspreid over het hele land.

Toen ik getuigen sprak, wist ik zeker dat er iets niet klopte aan de veroordeling
Advocate Rachel Imamkhan.

Onschuld
De advocate gelooft heilig in de onschuld van haar cliënt. De deal met de kroongetuige, het gebrek aan DNA-onderzoek met de technieken van nu: het is zomaar een greep uit de argumentatie van Imamkhan en PrisonLAW. Terwijl de zaak jarenlang op zijn gat lag, wil Imamkhan, tevens degene die Van der Dussen vrijpleitte in Spanje, met de crowdfundingsactie alles op alles zetten om Singh vrij te krijgen.

Doneren klik dan op https://www.geef.nl/acties/populair

We zijn heel blij met alle anonieme donaties. We hebben het eerst via ander wegen geprobeerd, maar dat lukte niet. Toen ik getuigen sprak, wist ik zeker dat er iets niet klopte aan de veroordeling. Na jaren van verdieping in de zaak kunnen we nu écht beginnen met het proces.Bron:AD.nl

 

Avaaz medewerker Özlemin in Turkije gearresteerd zonder officiële aanklacht. Vrijheid voor Özlem!

Avaaz-medewerker Özlem wordt in Turkije vastgehouden zonder officiële aanklacht.

Klik hier: https://secure.avaaz.org/nl/free_ozlem_loc/?beGnVkb&v=95526&cl=12863236175&_checksum=fa0147c4231ff474719c57f8b6257c92bc343b33e372f495e46ff967667f5502

Beste vrienden,

Avaaz-medewerker Özlem is gearresteerd in Turkije. Maar samen kunnen we haar vrij krijgen!

Özlem is zonder proces vastgezet nadat ze een bijeenkomst van mensenrechtenactivisten bijwoonde.

Voor de Turkse overheid is ze een van de vele slachtoffers van de zuivering van de publieke sector. Ze weten waarschijnlijk niet eens wie ze is.

Maar als wij er samen voor zorgen dat deze petitie overal ter wereld ondertekend wordt en als wij de media gebruiken om Özlem beroemd te maken, dan kan dit het hoofdpijndossier worden dat een overheid in politieke crisis er echt niet bij kan hebben.

Onze petitie wordt volgende week afgeleverd bij de EU-vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken — vlak voor een belangrijke vergadering met Turkije. Voeg dus snel jouw naam toe en vecht mee voor Özlem’s vrijlating:

Klik hier en vecht mee voor Özlems vrijlating

In Turkije worden duizenden mensen gearresteerd en ontslagen, enkel en alleen omdat ze het regime van President Erdogan niet steunen. Özlem is verstrikt geraakt in dit net, met negen andere Turkse mensenrechtenactivisten, maar voor de overheid heeft ze geen prioriteit. Het laatste wat Erdogan nodig heeft is een diplomatieke rel rondom een vrouw waar hij waarschijnlijk nog nooit van gehoord heeft.

Maar voor ons is Özlem ontzettend belangrijk. Ze werkt voor ons omdat ze de normen en waarden van de Avaaz-gemeenschap deelt, en zet zich al jaren in voor een wereld waarin niemand bang hoeft te zijn gearresteerd te worden vanwege inzet voor vrede, veiligheid, gerechtigheid en mensenrechten. Ze heeft honderden Avaaz-campagnes tot leven gebracht voor Turkse Avaazers.

Nu wordt ze vastgehouden onder dreiging van een belachelijke aanklacht: gewapend terrorisme. De enige wapens waar Özlem mee in aanraking is gekomen zijn het traangas en de wapenstokken die TEGEN HAAR gebruikt werden terwijl ze opstond voor mensenrechten.

Nu wordt het tijd dat wij opstaan voor haar, en voor de andere arrestanten. Als een miljoen van ons de petitie hebben ondertekend leveren wij deze rechtstreeks af bij de EU-vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken — vlak voor de belangrijke vergadering van volgende week. Vecht mee voor Özlem’s vrijlating:

Klik hier en vecht mee voor Özlems vrijlating

Onze gemeenschap heeft zich keer op keer ingezet voor de vrijheid van mensenrechtenactivisten. Van Saudi-Arabië tot Marokko en van Canada tot Indonesië. Dit raakt aan het hart van onze gemeenschap. Nu is een van onze eigen activisten in zwaar water geraakt — en heeft ze onze steun nodig. Laten we meer dan ooit laten zien waar deze gemeenschap toe en staat is — voor Özlem en haar vrienden.

Met hoopvolle groet,

Danny, Alex, Marigona, Luca, Emma en de rest van het Avaaz-team

Meer informatie:
Turkse autoriteiten arresteren mensenrechtenactivisten tijdens workshop (Global Voices)
https://nl.globalvoices.org/2017/07/turkse-autoriteiten-arresteren-mensenrechtenactivisten-tijdens-workshop/

Hivos: Arrestaties Turkije zijn een vorm van intimidatie (Trouw) https://www.trouw.nl/democratie/hivos-arrestaties-turkije-zijn-een-vorm-van-intimidatie~ae904bde/

In het Engels:

Turkey detains 10 at human rights meeting, U.S., EU concerned (Reuters)
https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-detentions-idUSKBN19R0E6

Turkey crackdown: Rights groups outraged by latest arrests (BBC)
http://www.bbc.com/news/world-europe-40532742

Rights defenders ‘must not be silenced,’ says UN office, urging Turkey to release activists (UN)
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57134#.WWUqKNPyuqA

De slavernijgeschiedenis is geen zwart-wit verhaal, vrijwel iedereen stamt af van slaaf én slavenhouder.

Een slavernijmuseum dat alle nuances toont, kan het wij-zij denken doorbreken en mensen verbinden.

De mensonterende slavernij en de trans-Atlantische slavenhandel (vanaf de 16de tot begin 19de eeuw) blijven de gemoederen in Nederland bezighouden. Dat is meer dan terecht. Alleen al de overtocht naar Amerika met Nederlandse schepen hebben waarschijnlijk bijna honderdduizend Afrikanen niet overleefd. Als men dan het geluk had Amerika te bereiken, werden velen jarenlang als beesten behandeld. Begrijpelijk dat Harriet Duurvoort pleit voor een slavernijmuseum in Nederland. (O&D, 6 juli). Dit museum is hard nodig, want de kennis over slavernij is bedroevend en de berichtgeving erover is vaak behoorlijk eenzijdig.

Zo is er in Nederland amper aandacht voor de in die tijd minstens net zoveel voorkomende slavernij en slavenhandel in Nederlands-Indië, die op sommige eilanden pas begin 20ste eeuw werd afgeschaft. Ook in de Nederlandse Kaapkolonie (Zuid-Afrika) kwamen slavernij en slavenhandel veel voor. Slaven werden er door de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) vooral uit Madagascar, Bengalen, Mozambique, Maleisië en India gehaald. Gert Oostindie schat dat minstens een half miljoen slaven door de VOC zijn verhandeld.

Het idee dat Europeanen en Arabieren altijd de slavenhandelaars en slavenhouders waren en Afrikanen de slaven, kan in zo’n museum ook meteen genuanceerd worden.

Van de trans-Atlantische slavenhandel werden ook Europeanen het slachtoffer.

Slavernij en slavenhandel is al vanaf de Oudheid een wereldwijd probleem. Slaven noemen wij niet voor niets ‘slaven’. Duitsers en Vikingen haalden in de Middeleeuwen hun slaven uit Slavische gebieden. Daarna hebben Ottomanen tot begin 18de eeuw 2,5 miljoen mensen uit Polen, Oekraïne en Rusland tot slaaf gemaakt.

De Moren (Berbers en Arabieren) hebben tussen 1530 en 1780 pakweg een miljoen Europeanen ontvoerd en tot slaaf gemaakt. In veel Afrikaanse landen was eeuwenlang, ook in Ghana en omringende gebieden, slavernij, slavenhandel en mensenjacht schering en inslag. Uit onderzoek van de Boston University blijkt dat waarschijnlijk circa 90 procent van de Afrikaanse Amerikaanse slaven reeds slaaf was van Afrikanen, voordat ze werden aangekocht om naar Amerika te worden verscheept.

Van die trans-Atlantische slavenhandel werden ook Europeanen het slachtoffer. Minstens tienduizenden Ieren en Schotten werden door de Engelsen als slaaf verscheept en te werk gesteld in Amerika. Zij stierven in verhouding sneller aan ontberingen, omdat ze gemiddeld zwakker waren dan Afrikanen.

Ook duizenden arme Engelsen werden van straat gepikt en samen met misdadigers op slavenschepen gedumpt. De levens- en arbeidsomstandigheden waren zo abominabel dat men zelfs vrijwillig naar Amerika als eencentslaaf vertrok. In tegenstelling tot de Afrikanen bleven Europeanen meestal niet hun hele leven slaaf en hun kinderen werden sowieso vrijgeborenen.

De reis op een slavenschip naar Amerika was levensgevaarlijk. Circa 1,8 miljoen mensen, 15 procent van 12,3 miljoen, stierven onderweg. Maar ook van de bemanning stierf gemiddeld een vergelijkbaar percentage.

Ook de slavernij in de West was niet zo ‘zwart-wit’ als vaak wordt gesuggereerd.

Het Nederlandse aandeel in de slavenhandel was minder hoog dan menigeen denkt; circa 5 procent, oftewel 600 duizend mensen. Het aantal Nederlanders dat zich verrijkte aan al die verschrikkelijke slavernijpraktijken was relatief laag. Voor ruim 90 procent van de Nederlandse slavenhandel was de West-Indische Compagnie (WIC) verantwoordelijk, een kleine elitegroep die de handel organiseerde vanuit Amsterdam, en verder de Zeeuwse Middelburgsche Commercie Compagnie.

Ook de slavernij in de West was niet zo ‘zwart-wit’ als vaak wordt gesuggereerd. Vanaf begin 18de eeuw werden vooral op Curaçao steeds meer ex-slaven slavenhouder. De grootste plantages in Suriname waren in handen van Schotse en Franse eigenaren en de meerderheid der slavenhouders waren oorspronkelijk van buitenlandse afkomst. Het personeel van de WIC op Curaçao bestond vanaf eind 17de eeuw in meerderheid uit buitenlanders en ‘vrije’ Afrikanen volgens het slavernijmuseum op Curaçao.

Als al deze nuanceringen een onderdeel van het materiaal worden dat in het toekomstige museum wordt uitgelicht, doorbreek je wellicht het ‘wij tegen zij denken’ dat nu bij dit onderwerp helaas af en toe de kop opsteekt.

Wanneer door die info mensen zich tegelijkertijd realiseren dat vroeg of laat vrijwel iedereen van slaven én van slavenhouders afstamt en dus bijna iedereen slachtoffers en daders als voorouders heeft, dan kan zo’n museum het perfecte gereedschap worden om de mensen meer met elkaar te verbinden en inspireert het hopelijk meteen om te strijden tegen de ‘moderne’ slavernij die nu wereldwijd op minimaal 30 miljoen wordt geschat.Bron:Volkskrant

 

Slachtoffers gebroken tak willen geld zien van Zutphen.

thDQR4VF8Q

Twee jaar na een ongeluk met een vallende boomtak in Zutphen staan slachtoffers nog steeds in de kou. De gemeente weigert schadevergoeding te betalen. De gedupeerden overwegen naar de rechter te stappen.

Het is op 16 juli 2015 een prachtige zomerdag. De zon schijnt. De hemel is strakblauw. Er staat geen zuchtje wind. Zo’n 30 mensen wachten aan de Rijkenhage in Zutphen onder een paardenkastanje op de toeristische fluisterboot. Opeens klinkt een oorverdovend geraas en gekraak, gevolgd door geschreeuw en gegil.

Ik zag het niet aankomen!

Ik zag het niet aankomen, vertelt Elly Wesseling (76) uit Den Haag. Mijn man riep me nog om opzij te stappen, maar ik bevond me al te midden van takkenbossen en lag op mijn rug. Het gebeurt in een fractie van een seconde. Sommigen kunnen nog net wegspringen, anderen raken bedolven onder de loodzware tak. Ze worden er door hulpverleners uit gezaagd. Zes slachtoffers worden afgevoerd met ernstig letsel aan hoofd, rug en benen.
Wesseling heeft een gebroken rugwervel. Ze droeg thuis zeven weken een gipskorset.

Ik ging door een hel van pijn voordat ik vijftien minuten kon staan. Later blijkt dat ook haar hielbeen scheef staat en haar vinger door een breuk scheef groeit.

Kastanjebloedingsziekte.

De boom leed al langer aan de kastanjebloedingsziekte. Er was al een tak afgebroken en de gemeente had de kastanje aangemerkt als ‘risicoboom’, met het gevaar van een stambreuk. De gemeente concludeerde in mei 2015 dat de paardenkastanje verwijderd moest worden. Andere zieke bomen in de buurt waren al eerder gekapt.
De slachtoffers houden de gemeente aansprakelijk voor nalatigheid. Vijf van de zes houden aan het ongeluk blijvend letsel over, of zitten twee jaar na dato nog steeds in een proces van opereren en revalideren. Jaarlijks staan daar 25.000 toeristen te wachten bij de fluisterboot. Dan neem je toch geen risico’s, zegt Marea van der Veen.

De psychologe uit Amsterdam had een groot gat in haar hoofd en brak onder meer haar rug, scheenbeen, kuitbeen en beide enkels. Met schroeven is een titaniumstellage in haar rug gezet om de botten weer bij elkaar te brengen. Ze heeft net haar vierde operatie achter de rug. Ik ben als militair op menige missie geweest. Ik heb bommen overleefd, maar nu ben ik geveld door een boom.

Inspectie.

Letselschadedeskundigen willen de gemeente voor de rechter slepen. Volgens Huub van Dijk had de gemeente de boom niet alleen vanaf de grond ‘visueel’ moeten inspecteren, maar ook vanuit een hoogwerker. Als een boom als gevaarlijk aangemerkt wordt, moet de gemeente uitgebreider onderzoek doen. Paul Knoester is de letselschade-expert van Elly Wesseling. Hij vindt dat de gemeente Zutphen juist op een plek waar grote groepen mensen staan te wachten op de bootjes, absoluut geen risico’s mag nemen. Er zaten zwammen in de boom en er was al een stuk uit gebroken. Hoeveel aanwijzingen heb je nodig om in te grijpen?”

Zutphen en verzekeraar Achmea vinden dat de boom ‘voldoende’ en ‘grondig’ is gecontroleerd. Een ‘stambreukrisico’ is nog geen ‘takbreuk- risico’, zegt een gemeentewoordvoerster. Het zijn twee totaal los van elkaar staande omstandigheden.  De natuur is onvoorspelbaar. Toch betwijfelt Boomwacht Nederland of gemeenten de risico’s van de kastanjebloedingsziekte goed in beeld hebben. Beheerders moeten zich niet blind staren op bloedingsplekken bij de stam, maar ook alert zijn op plekken bij de grootste takken, vergeelde bladeren en uitvallende takken. Die kunnen wijzen op breukgevaar, schrijft adviseur Erik Koppelaar op de site.

In de steek gelaten.

De slachtoffers voelen zich in de steek gelaten door de gemeente. Ze hebben nooit excuses gehad. De gemeente probeert er op een gemakkelijke manier vanaf te komen, zegt Henk Peters, wiens vrouw Miep (67) drie rugwervels brak. We wandelden veel en hadden nog mooie routes op ons lijstje staan. Dat zal er voor mijn vrouw niet meer van komen. Ze kan hoogstens vijf kilometer lopen. Ze zal nooit meer dezelfde worden.
Elly Wesseling heeft twintig maanden therapie gehad en is nog bezig met revalideren. Het komt nooit meer goed. Ik ben een groot deel van mijn vrijheid en zelfstandigheid kwijt.

Tientallen homo’s gedood in Tsjetsjenië

De Russische krant Novaja Gazeta heeft maandag de namen openbaar gemaakt van 27 jonge mannen die in Tsjetsjenië zonder aanklacht zijn opgepakt en in de nacht van 25 op 26 januari zijn gedood in een gevangenis. Het blad, dat kritisch staat tegenover het Kremlin, beroept zich op hooggeplaatste bronnen bij de autoriteiten in de zuidelijke deelrepubliek.

Volgens de Novaja Gazeta gaat het om homo’s. De krant schreef in de afgelopen maanden al vaker over de gevangenneming en mishandeling van homoseksuelen in Tsjetsjenië. Een woordvoerder van de regering in Grozny zei toen dat er in Tsjetsjenië helemaal geen homo’s zijn. En als zij er wel zijn, worden zij door hun familie gedood.

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei kennis te hebben genomen van de jongste berichtgeving. Hij wilde niet reageren, omdat de opgevoerde bronnen anoniem zijn. De Russische mensenrechtencommissaris Tatjana Moskalkova zei bij de autoriteiten navraag te hebben gedaan naar de personen wier namen nu zijn bekendgemaakt. Volgens de Novaja Gazeta maken de autoriteiten weinig haast met het onderzoek. Bron msn