ODBned: Proces verbaal wegens doodsbedreiging niet opgemaakt door politie

Het voormalige Gem.Waterleidingen kantoor, locatie Sloterdijk het slangen nest van weerzinwekkende ambtenaren

Uit het oude archief

De Nederlandse rechtstaat dient de burgers te beschermen. Maar het tegendeel is aan de orde van de dag,- de werkelijkheid!

Hoe personeelzaken van de gemeente Waterleidingen een gesprekje aan ging met de politie. Om er voor te zorgen dat het procesverbaal niet opgemaakt word voor de bedreigde medewerker. 

Wat een procesverbaal moest worden werd een niets betekenende notitie

Bedreiging op de werkvloer van de Gemeente Waterleidingen Amsterdam. Racistische uitingen waren aan de orde van de dag door deze “collega” Hij had een gruwelijke haat aan buitenlanders en Islam. En Joden. Er waren volgens hem veel te weinig joden verbrand tijdens de tweede wereld oorlog. Deze persoon was toen ook zeer gewelddadig hij mishandelde burgers op straat.

En dat met een Joodse burgemeester de heer “Van Thijn” toen nog als hoofd bestuurder van Amsterdam. Zijn personeel de “directeur van de gem.Waterleidingen”  IR. M.K.H. Gast en andere hogen bazen om maar wat namen te noemen. Dijkman en Hendriks. De Jong deden er helemaal niets aan.  Sterker nog mijn klacht werd tegen mij gebruikt o,a door deze personen.

Na dit incident ben ik weer naar mijn chef gestapt en hem verteld wat er nu weer  gebeurt was, die draaide zich om, en ik ben toen naar het hoofdkantoor gegaan. Duidelijk werd toen,  dat ook  P&O stelling nam tegen mijn klacht.

Voordat ik naar de politie toe ging. Heb ik hulp gezocht bij P&O zoals ik vertelde. Maar daar kreeg ik dus niet thuis, sterker nog men nam een vijandige houding tegen mij aan.

Toen besloot ik  mij te richten tot de politie. Vervolgens deed de politie er ook niets mee. De chef van de afdeling was bang voor zijn medewerker die mij bedreigde. Ik had meerdere malen in het verleden een klacht bij hem geuit over die (collega). En hij “de chef” vertelde dan dat hij de klachten in zijn la van het bureau zal leggen. En dat hij er tevens niets mee doet.

De Politie heeft mij met opzet ondeugdelijk geïnformeerd. Ik dacht namelijk dat ik een procesverbaal had laten op maken. Maar ze hebben verzuimt te vertellen hoe dat werkt. Daar kwam ik pas later achter. Inmiddels had ik contact met een advocaat. Hij  lichte mij daarover in. Er was dus geen proces verbaal opgemaakt. Ik heb ongeveer 6 maanden er over gedaan om dit verslag te kunnen inzien. De politie heeft mij steeds tegengewerkt om het rapport te kunnen krijgen (inzien).

Ik had inmiddels een O\R medewerker (de voorzitter) verteld dat ik bedreigt was. En dat ik naar het politiebureau was geweest om aangifte te doen. En hem ook  verteld dat P&O niets voor mij wilde doen. De O\R medewerker is toen naar hoofd P&O Mevr.De Jong toe gestapt en vertelde mijn verhaal. Waarop ze zei tegen de O\R medewerker, dat ik het uit mijn duim had gezogen. Want ik was helemaal niet naar het politiebureau geweest volgens haar.

De O\R medewerker vroeg mij om het procesverbaal op te vragen bij de politie. En als ik het procesverbaal aan de O\R medewerker zou overhandigen. Zal hij het hoofd P&O hier over aanspreken. Het hoofd P&O had ook een functie in de O\R. Het heeft ongeveer 6 maanden geduurd. Voordat de politie uiteindelijk zijn medewerking verleende toen ik een advocaat naar het bureau stuurde om het (procesverbaal)!! op te halen.

Later toen ik op het hoofdkantoor te werk werd gestelt door dit incident. Ik was mijn huidige baan dus kwijt geraakt en moest ander werk accepteren met een salaris verlaging gebeurd het volgende.

De gem.Waterleidingen werkwijze hoofdkantoor,

Hendriks hoofd/algemene zaken en Ernst Ankersmit P&O naaste medewerker hoofd P&O De Jong. Probeerde mij ervan te overtuigen dat mijn “chef” ontslagen moest worden en wel op hun manier.

Ernst. Ankersmit degene met dubbele petten op en corrupt. (Nu Bestuurslid, fractieondersteuning en advisering van de Stadsparij Purmerend) Dit mannetje ging over lijken ten behoeve van zijn eigen carrière. Hij was de kontkruiper van De Jong.

In het verleden had ik dus geprobeerd aangifte te doen i.v.m. doods bedreiging. Nu werkte ik op het hoofdkantoor. Later in die tijd werd ik benaderd door personeel zaken. En de baas van algemene zaken. De afd waar ik dus werkte. Er werd mij gevraagd om medewerking te verlenen. “Met doel ontslag van mijn chef”

Men vroeg mij dus om eraan mee te werken op en bepaalde manier zo als hun dat willen.  Dat ze genoeg argumenten bij elkaar hebben voor mijn chef. Om binnenkort ontslag te kunnen aanvragen. Ik heb uiteraard  neen geantwoord. en ben weggelopen uit het kantoor van Hendriks. “Dat heb ik geweten”

Ik werd nu ineens beschuldigd

Want nu vond de directie AZ en personeelzaken het tijd “het zelfde” tegen mij te doen. Namelijk “ik werd nu dus ineens beschuldigd van bedreigingen van collega`s”. De rollen werden omgedraaid. Ik werd nu als bedreiger dader gezien.

Ik werd op een gegeven moment dus beschuldigd door de directie en P&O en AZ met samenwerking van toen een pas indienst genomen collega medewerker van bedreiging. Er werd na 5 dagen van bewijzen? tegen mij te hebben verzameld gezegd, dat als ik het tegendeel niet kan bewijzen waarvan ik beschuldigt ben, er voor mij ontslag word aangevraagd. En ik werd 5dagen na de beschuldiging geschorst door de plaats vervangend directeur.

Een handeling die volstrekt “illigaal” was, en “idioot” en gebaseerd op een grote leugen. Dat kunt u lezen als u het verslag gaat lezen van de beheerder.

Hier onder als je het politie rapport opend zie je, dat de naam van de politie beambte is weg gekrast en ook de naam van de medewerker, die mij met de dood bedreigde. Ook is er een groot gedeelte van wat ik heb gezegd niet opdit vodje geschreven. Ik maakte de politie duidelijk dat ik deze dreigementen heel serieus nam aangezien deze rasist tijdens werktijd burgers letterlijk in elkaar heeft geslagen. Dat vertelde hij dan ook tegen ons. Een van die mishandelde personen heeft een klacht toen ingedient bij Dijkman die de verantwoordelijke baas was. Die heeft er nagenoeg niets mee gedaan. En zo kon die rasist zijn gang blijven gaan.

Rapport niet zichtbaar 

Wilt u meer weten lees dan het verslag van de blogbeheerder 

__________________________________________________________________ 

Lees ook:  https://onrecht.wordpress.com/2017/09/09/is-de-hele-overheid-faschistisch-verziekt/

Vrouwelijke politie ambtenaar word kapotgemaakt door haar werkgever.

 De reactie van lezers op bovenstaande berichten zijn belangrijk voor ons.

Onder voorbehoud van alle rechten

Onrechtdatabankbureau.ned deze Databank  belicht de hoeveelheid procedures van burgers die door toedoen van de overheid slachtoffer zijn geworden. Uitnodiging om na te denken over wat er om u heen gebeurt. De weblog met uw informatie verder te verbeteren en aan te vullen.

De bovenstaande informatie wordt u gratis aangeboden door de auteur van de weblog onrechtdatabankbureau.ned de heer J. Buitendam. Hij nodigt u uit na te denken over wat er om u heen gebeurt en mee te werken aan de verbetering en ontwikkeling van deze sites door correcties of aanvullende informatie zo snel mogelijk aan hem door te geven om kennis in informatie en informatie in kennis om te zetten.

Er wordt expliciet gewezen op het belang van persoonlijke netwerken! Niet alleen om uw zelf competentie en weer werk tegen Stichting onrechtdatabankbureau /RvdK steeds verder te verbeteren maar ook om eens een praatje te kunnen maken met iemand die misschien met deze instelling(en)  te maken heeft gehad.

_____________________________________________________________________________

Advertenties

Martine werd gepest op werk: ‘Voor koffie werd ik overgeslagen.’

Woman sitting in her office with her eyes covered

Deze week is de Week Tegen Pesten, waarin dit jaar cyberpesten centraal staat. Dat dit veel voorkomt onder jongeren is bekend. Minder bekend is er over online pesterijen in een werkomgeving. Dat die er wel degelijk zijn, bewijst het verhaal van Martine (35). Dagelijks had zij te maken met mails die niet bij haar aankwamen, wachtwoorden die zomaar waren veranderd en gemene roddels over haar, die via WhatsApp-groepen werden verspreid.

Het begon een half jaar geleden,” vertelt ze. “Ik was adviseur bij een bank en eens in de twee weken hadden we een teamvergadering over lopende zaken. Van tevoren kregen we dan altijd de agendapunten via de mail. Maar ik kreeg deze mail steeds niet en moest er elke keer om vragen. Heel vervelend, want ik kon me hierdoor niet goed voorbereiden.

OVERAL BUITEN GEHOUDEN
Als ik om de mail vroeg, zeiden mijn collega’s dat ik wél was gemaild, want mijn naam stond in de lijst van ontvangers. Ze gebruikten echter een oud e-mailadres. Ik had al meerdere malen aangegeven dat ik dat adres niet meer gebruikte. Maar het werd niet aangepast.

Toen ik voor de zesde keer géén stukken ontving, vroeg ik geïrriteerd of het echt zo moeilijk was om mijn goede e-mailadres in de lijst te zetten en liep daarna de afdeling af. Vanaf dat moment werd de sfeer vervelender en werd ik van veel zaken helemáál niet meer op de hoogte gehouden of kreeg ik mails pas op het laatste moment.”

“Onze afdeling had een WhatsApp-groep. Daar zat ik ook in. Maar later bleek dat er nóg een WhatsApp-groep was, waar iedereen in zat, behalve ik. Daarin deelden mijn collega’s berichten over mij; nare roddels en foto’s van rare poppetjes waar ze mijn hoofd op hadden geplakt. Dit hoorde ik van een collega die zich eraan ergerde,” vertelt Martine.

WACHTWOORD VERANDERD
De pesterijen breidden zich steeds verder uit, vertelt ze aangeslagen: “Als er een kaart rondging voor een collega, dan kwam deze niet langs mij. Als iemand koffie ging halen voor de afdeling, werd ik overgeslagen. Ook gebeurde het regelmatig dat ik niet kon inloggen op mijn computer, omdat iemand mijn wachtwoord had veranderd!!

Op een vrijdag kreeg ik pas om 16.30 uur een belangrijke mail, die ik nodig had om een opdracht te doen. De deadline was maandag 12.00 uur. Aangezien het een erg grote opdracht betrof, ben ik het hele weekend bezig geweest om hem af te krijgen. Maar natúúrlijk was ik de enige die de mail zo laat kreeg, de rest had ‘m de woensdag ervoor al gehad. Toen ik aan mijn collega vroeg waarom ik deze stukken niet eerder had gekregen, zei hij dat hij het erg druk had gehad en niet eerder de tijd om de mail door te sturen. Totale onzin, natuurlijk. Het was gewoon pesten!!

CYBERPESTEN: GROEIEND PROBLEEM
Laura Willemse van de Stichting Pesten op de Werkvloer vertelt dat Martine’s ervaringen niet op zichzelf staan: “Er wordt steeds meer melding gemaakt van dit probleem; het gebeurt dus steeds vaker.” Op de vraag wat er volgens haar eigenlijk verstaan wordt onder cyberpesten, zegt ze: “Cyberpesten is het lastig vallen, bedreigen en beledigen van personen via mobiele telefoon of internet. Dit gedrag komt voor bij kinderen en jongeren, maar, zoals je ziet, ook bij volwassenen!!

“De gepeste persoon voelt zich vaak onzeker, heeft minder plezier in zijn werk, heeft vaker hoofdpijn, last van slapeloosheid en in sommige gevallen kan het leiden tot psychische problemen en arbeidsongeschiktheid. Onze indruk is dat er niet één speciale doelgroep is die slachtoffer wordt. Het komt in alle gelederen voor, dus ook intelligente mensen kunnen slachtoffer worden.”

LACONIEKE LEIDINGGEVENDE
Toen collega’s haar begonnen te ontvrienden op Facebook, was voor Martine de grens bereikt. “Aangezien het aantal incidenten toenam, besloot ik te praten met mijn leidinggevende. Maar deze nam het totaal niet serieus en zei dat ik dit zélf met mijn collega’s moest oplossen…

“Inmiddels sliep ik steeds slechter en ging ik natuurlijk met tegenzin naar mijn werk. Ook thuis merkten ze dat ik nergens energie voor had, kortaf werd en moe was. Ik praatte er wel over, maar het was moeilijk om een oplossing te vinden. Ik voelde dat ik het niet lang meer kon volhouden en heb daarom uiteindelijk besloten een andere baan te zoeken…”

Fraude-ambtenaar sleept tonnen binnen door slapende gemeente.

Hoge ambtenaar Pieter H. heeft de gemeente Helmond voor tonnen op kunnen lichten, mede omdat de gemeente zelf zat te slapen. Zo had H. tegen de regels in alle vrijheid om facturen geheel zelfstandig af te handelen. Diverse leveranciers van de gemeente werkten mee aan de fraude. De totale schade door de oplichtingspraktijken ligt waarschijnlijk boven een miljoen euro.

Auto’s, elektronica, bomen en planten, het onderhoud van de tuin, dames- en herenkleding, damesschoenen en wijn: Pieter H. liet de gemeente Helmond voor allerlei spullen en diensten opdraaien. De hoge ambtenaar, ongeveer tien jaar ‘chef inkoop’, fraudeerde alleen al in zijn laatste drie jaar voor minimaal 450.000 euro. Dat blijkt uit het onderzoek van de gemeente Helmond dat donderdagavond openbaar werd gemaakt.

We hebben jarenlang een fraudeur in dienst gehad. Dat is buitengewoon schokkend

Slinks
Daaruit komt naar voren dat de Limburger op slinkse wijze sjoemelde met de facturen. In sommige gevallen kreeg hij daarbij zelfs hulp van leveranciers. In totaal zijn er twaalf ondernemingen in beeld die, al dan niet bewust, spullen en diensten leverden aan H., maar de rekening richting de gemeente Helmond stuurden. Justitie heeft drie bedrijven op de korrel en ook de gemeente overweegt tegen enkele bedrijven gerechtelijke stappen.

Bij negen leveranciers werd in totaal voor 450.000 euro aan foute facturen aangetroffen. Van de drie bedrijven die door het OM worden onderzocht, is nog niet bekend voor hoeveel er is gesjoemeld. Er wordt rekening gehouden met ‘enkele tonnen’.

De werkelijke schade voor de gemeente ligt echter nog veel hoger. Zo zijn er nog de kosten (260.000 euro) van het onderzoek dat de gemeente door de bureaus PricewaterhouseCoopers en I-Tek liet doen. Bovendien zijn de eerste zeven jaar (2006 – 2013) dat H. in dienst was niet onderzocht. Het stadsbestuur vindt dit te duur, ook omdat ze niet weten of de schade valt te verhalen.

Deels verzonnen CV
Dat de Limburger, die werd aangenomen op een deels verzonnen CV, ook in zijn eerste jaren fraudeerde, staat haast vast. Al in 2008 trok een collega aan de bel over verdachte facturen. Dat gebeurde opnieuw in 2014. ,,Die meldingen zijn toen niet op waarde geschat en hebben ons daardoor nooit bereikt”, zegt burgemeester Elly Blanksma. Normaal moeten twee mensen tekenen voor de kosten. In de praktijk kreeg H. de vrijheid om als enige een handtekening te zetten. Die procedures zijn nu door de gemeente aangescherpt.

,,We hebben jarenlang een fraudeur in dienst gehad. Dat is buitengewoon schokkend”, zegt Blanksma over de man die inmiddels vrij is en eind november voor de rechter moet komen. Ze kijkt daarbij verder dan de financiële schade: ,,De schade zit misschien nog wel meer in het vertrouwen dat mensen verliezen in de gemeente. Dat is niet in geld uit te drukken.”

Wat een zeiksnor die rechter.

 

mooi-toilet-2

Foto: Hier bekijken ze het van een andere kant.

Vrouw die hoge nood heeft plas achter een bosje. Plassen achter een bosje vind deze vrouw helemaal niet prettig. Bang dat ze gezien word. En ja wat gebeurd er, een politieman kwam hijgend op haar af.

Om deze persoon die betrapt werd met plassen, een bon in haar handen te drukken. Deze vrouw die haar blaas weer op niveau had gekregen kwam na geschrokken te zijn door deze politie actie weer bij zinnen. En besloot het hier niet bij te laten. Ze vond het onterecht dat ze bekeurd werd.

140 euro bekeuring om een menselijke behoefte illegaal ten uitvoering te brengen wegens gebrek aan een openbare wc gelegenheid voor vrouwen in de buurt waar ze bekeurd is.

Nu is het zo geregeld door de staat dat men rechtszaak procedures aan banden heeft gelegd. Door te bepalen wie er in aanmerking komen voor rechtsbijstand en wie niet.

Ontmoedegingsbeleid procederen.

Dat betekend dat je of een bijstand uitkering of een goed betaalde baan hebt. Voor iemand met een uitkering doet het dus financieel pijn om 1of 2jaar te procederen tegen deze bekeuring. Wegens een eigen bijdrage.

2 jaren procederen omdat deze vrouw haar plas niet kon ophouden, het is echt niet goed dit is flauwekul om mensen zo te tarten en hun financieel te doen uitkleden door advocaten. Dit systeem is passé  en ronduit belachelijk.

Een persoon met een betaalde baan gaat dat zeer waarschijnlijk duizenden euro’s kosten. Dus omdat het procederen voor dit soort zaken is dicht getimmerd. Is het een trieste beslissing van deze rechtbank. Om deze vrouw zo af te zeiken. Om tot zo een onrechtmatige beslissing te komen.

Edelachtbare “Rechter”!! heeft u wel eens van fatsoensnormen gehoord! Je verplicht toch niet een vrouw in een mannen urinoir te plassen? Je zou er meer “recht” aan doen om de gemeente een boete te geven.

Wegens gebrek aan buiten toiletten voor vrouwen bij, bijvoorbeeld een uitgaan centra. “Edelachtbare “Rechter zie je jou vrouw wachtend in een rij mannen voor een urinoir alleen staan?

Wat een verstand!! Deze simpel van geest rechter, denkt bijvoorbeeld ook niet aan de veiligheid van de vrouw. Beschaafdheid betrachten is voor deze rechter vreemd. Deze rechter zou beter op zijn plaats zijn in een “koekie fabriek”. Met alle respect voor de ‘koekies’ bakkers. Want verstand van hoe en waar, en vooral waarom urineren heeft hij niet.

Is de hele overheid faschistisch verziekt.

Drieduizend agenten zitten ziek thuis.

Publicaties ODBned
Jaren geleden werden er al uitvoerig berichten gepubliseerd over de gemeente Amsterdam en zijn instellingen in dit geval toen nog van naam de gemeente Waterleidingen wat nu Waternet Amsterdam is. Over de schoften die op het stadhuis werkten en de fascisten en rasisten van de gem waterleidingen die daar de macht toen hadden of nog hebben.

De Gem Amsterdam en Waterleidingen.
Die mensen kapot maakte die jaren en jaren daar werkten.

De Gemeente betaalde toen al jaren geleden jaarlijks een vermogen aan rechtzaken tegen zijn werknemers. Wegens conflicten. Alleen al de gem Waterleidingen koste een vermogen aan recht zaken. En deze vele en grote conflicten zijn nog steeds aan de order van de dag.

Ook drieduizend agenten zitten vandaag de dag ziek thuis oorzaak ook door onvermijdelijke arbeidsconflicten. Het is niet alleen de gem Waterleidingen. Ook politie en zeker meer gemeente instellingen waar hetzelfde aan de hand is. Het is een structueel  kwaad. Het ambtenaren apparaat is door en door verziekt.

Ook de politie in Amsterdam waren toen al corrupte schoften. Ze hadden contact met de Gem Waterleidingen. Nadat ik naar de politie was gestapt voor hulp en beschreef wat er speelde op de werkvloer. Die een procesverbaal zonder het te vermelden gewoon niet opmaakten. Het was niet waar volgens personeelszaken gem Waterleidingen. Dat proces verbaal mocht er niet komen.

Ik werd bedreigt door een gek die mensen tijdens werktijd mishandelde.  De directie was daarvan op de hoogte. Een bedreiging waar je nu levenslange bescherming voor krijgt als je in de politiek zit. Jaren geleden draaide de gem waterleidingen de rol om. Door het slachtoffer de crimineel te maken.

Zeven maanden heb ik moeten vragen om het proces verbaal wat een kladje bleek te zijn. Een kladje wat ze hadden opgemaakt van een zeer ernstige bedreiging door een psychopaat die op de afdeling soms aanwezig was. Meestal was deze gek ziek thuis. Een bedreiging waar je nu levenslange bescherming voor krijgt als je in de politiek zit. De politie agent die er geen proces verbaal van had gemaakt had zijn naam verwijdert op het kladje.

Corrupte politie apparaat.
Ook bleek de Amsterdamse rechtbank de Gemeente Amsterdam te hulp te schieten. Een individu word door het systeem door de mangel genomen.

Wat er nu naar buiten komt bij de politie.  De uitzending van 8 september 2017 op tv over een vrouwelijke politie beambte. Wat het slachtoffer verteld over haar conflict is zo herkenbaar zo herkenbaar!!

#List en bedrog door ambtelijke faschistische macht wellustelingen.# Steek je- je kop boven het maaiveld uit, dan gaat hij er af.

Dat is- de policy bij deze macht wellustelingen. Deze smerige werkwijze doen ze overal bij de overheid. Je als werknemer bijvoorbeeld voor gek te laten verklaren is vaste prik. Het is hun manier om van je af proberen te komen. Ze zijn jaren bezig met leugens en bedrog toe te passen. En een vals dossier op te bouwen om je er uit te werken. Het is heel faschistisch en mens onterend hoe dat ambtenaren tuig met ondergeschikten omgaat.

faschistische politie en overige ambtenaren hadden na de 2de wereld oorlog gezuiverd moeten worden. Dat is niet goed gebeurd met resultaat het huidige politie apparaat. Zeer triest en beangstigend. Ook voor de oprechte eerlijke politie beambte die er natuurlijk ook zijn.

Hitler aanhangers die toen bij Waterleidingen of nu nog bij  Waternet werken racisten fascisten intimidatie ernstige bedreigingen, geweld diefstal noem het maar op.

Bureau bazen die niets ondernemen. Om werknemers die hun ongenoegen meerdere malen uiten bijvoorbeeld door een verziekte werksfeer in kaart te brengen om dit te verhelpen.  Maar “juist” zijn het die bazen die het tegenover gestelde van het goede in praktijk brengen. Namelijk met het beginnen van het kapot maken van een werknemer die de verpeste werk sfeer beu is.

Steek je- je kop boven het maaiveld uit dan, gaat hij er af.

Eerlijke ambtenaren die meestal een prooi worden voor deze macht wellustelingen. Een simpel voorbeeld. Je ongenoegen uiten bijvoorbeeld over een verziekte werksfeer bij een baas is al aanleiding genoeg om je af te breken tot de grond.

Ernstig genoeg leeft onrecht niet bij de grootste groep van de bevolking. Simpelweg omdat ze er nog niet mee te maken hebben gehad. Het spreekt ze niet aan. En daarom kan dit tuig gewoon blijft zitten tot zijn pensioen. In (lokaal) overheidsland beschermen de fascisten de fascisten. Het zijn bekrompen achterlijk niet van deze tijd handelende angstige (non) hiërarchie ambtenaren aanwezig in een ziekmakend systeem. Bron ODBned

 

Drieduizend agenten zitten ziek thuis oorzaak ook door onvermijdelijke arbeidsconflicten.

Bij de komst van de Nationale Politie in 2013, is ontdekt dat er bijna 3000 agenten ziek thuis zitten die nauwelijks contact hebben met hun werkgever. Dat zei voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB).

Hij zegt dat tegen tv-programma EenVandaag. Het gaat vaak om mensen die kritiek hebben geuit. Volgens hem deelt het UWV jaarlijks boetes uit aan de Nationale Politie voor het niet goed omgaan met zieke werknemers.

Gepest
De politieorganisatie gaat nog steeds niet goed om met interne kritiek, vinden de NPB en collega-politievakbond ACP. Politiemensen die zich kritisch uitlaten worden niet altijd serieus genomen, gepest of hun wordt het leven op een andere manier zuur gemaakt.
Vooral de ACP ziet een structurele houding en wil daarover in gesprek met korpschef Erik Akerboom en eventueel minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie.

Wanpraktijken
Volgens de bonden klopt de politie zich op de borst over de richtlijnen voor kritiek en klachten, maar gaat het er in de praktijk anders aan toe. Ze reageren op een situatie waarover het programma EenVandaag bericht: een agente krijgt na een kritisch geluid een arbeidsconflict waarna de politie haar op medische gronden zou willen ontslaan. Zowel de bonden als de politie willen niet op deze individuele zaak ingaan.
De ACP ziet echter meer van deze wanpraktijken ‘waarbij kunstgrepen worden toegepast om iemand de organisatie uit te krijgen’. Oorzaken van het gedoe zijn volgens de bond de veranderingen door de reorganisatie, de druk op leidinggevenden en de toegenomen

Werkdruk.
Onvermijdelijke arbeidsconflicten
Volgens de NPB is kritiek leveren binnen de politie nooit makkelijk geweest, omdat het een hiërarchische organisatie is. De bond constateert vooral problemen met mensen die (mentaal) ziek worden. De politie heeft daar weinig compassie mee en maakt het deze mensen nogal eens lastig, zegt een woordvoerder. “Helaas hebben alle politievakbonden hun handen vol om mensen goed te begeleiden die kritiek hebben binnen de politieorganisatie”, beaamt NPB-voorman Struijs.

De politie laat weten dat arbeidsconflicten in elke organisatie onvermijdelijk zijn, maar dat de politie die probeert op te lossen met gesprekken, mediation, vertrouwenspersonen, een meldpunt voor misstanden en andere regelingen, onder meer voor klokkenluiders.

Oud-SP’er Gesthuizen doet boekje open over Jan Marijnissen.

dracula marijnissen

Populist J. Marijnissen

Voormalig SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen haalt in een boek ongenadig hard uit naar haar partij en oud-voorzitter Jan Marijnissen in het bijzonder.

De voormalige parlementariër geeft een zeldzaam kijkje in de keuken van het gesloten bolwerk dat de Socialistische Partij (SP) tot voor kort was. Marijnissen wordt weggezet als niets minder dan een dictator, die geen spaan heel laat van zijn partijgenoten.

Een oud-medewerker van de SP kon donderdag op website tpo.nl uitgebreid citeren uit het boek van Gesthuizen, dat volgende week in de winkel ligt.

’Laatdunkend over vrouwen’

Vermeld wordt dat Marijnissen zich binnenskamers laatdunkend zou uitlaten over vrouwen en eigenhandig politieke thema’s als discriminatie, integratie en het midden-en kleinbedrijf van tafel veegde. Drank en woede-uitbarstingen zouden daarbij hand in hand gaan, aldus de boekbespreking op TPO. Ook wordt vermeld dat Agens Kant een anorexia-probleem zou hebben.

Huidig leider Emile Roemer lijkt al afgeserveerd en zou binnenkort worden opgevolgd door Marijnissens dochter Lilian.

’Verkiezing Meyer niet eerlijk’
Gesthuizen vermoedt dat de verkiezing van Ron Meyer tot partijvoorzitter niet eerlijk is verlopen en schermt met gemanipuleerde mandaten van partij-afdelingen. Ook beschrijft ze dat de eveneens uit de Kamer vertrokken Harry van Bommel en Farshad Bashir haar bondgenoten zijn.

Bashir laat desgevraagd weten dat het boek ’heftig’ is. „Maar er staan geen onwaarheden in.” Over Marijnissen is Gesthuizen hier en daar nog mild, vindt Bashir. „Hij was een bullebak.”

’Geen commentaar’
Partijvoorzitter Ron Meyer, voorman Emile Roemer en Jan Marijnissen willen tot nu toe geen commentaar geven op de aantijgingen van Gesthuizen.

Hoe meer we investeren in Afrika, hoe meer migratie naar Europa: muren opwerpen heeft geen zin.

                                                                 Ton Dietz, midden

Migratie is een gegeven, doe er je voordeel mee.
Afrikakenner Ton Dietz voorspelt dat stijging van de welvaart in Afrika zal leiden tot een exodus uit het continent. En muren opwerpen is een slecht idee.

‘Migratie? Wen er maar aan. Afrikanen zijn on the move en dat blijven ze, in toenemende mate bovendien.’ Meer mobiliteit is immers het logische gevolg van de combinatie van bevolkingsexplosie, klimaatverandering en welvaartsgroei. ‘Inderdaad… welvaartsgroei: hoe meer we investeren in Afrika, hoe meer migratie naar Europa. Het heeft geen zin om dat te gaan zitten ontkennen en muren op te werpen’, zegt hoogleraar geografie Ton Dietz, die deze maand afscheid neemt als directeur van het Afrika Studie Centrum aan de Universiteit Leiden.

Onder Ton Dietz groeide het Afrika Studie Centrum uit tot een toonaangevend kennisinstituut waar studenten vanuit de hele wereld in allerlei disciplines onderzoek doen naar de kansen en ontwikkelingen op het Afrikaanse continent. In de begintijd van zijn hoogleraarschap uitte Dietz zich ‘als wetenschapper’ altijd voorzichtig over zijn geliefde continent, nu durft hij stelling te nemen en schuwt hij verontrustende langetermijnvoorspellingen niet.

In zijn werkkamer in de Universiteit Leiden schetst hij deze morgen de scenario’s voor de toekomst. Eerst de feiten. De bevolking van Afrika groeide van 230 miljoen in 1950 tot 1,2 miljard nu. In 2100 is de bevolking naar schatting bijna verviervoudigd tot 4,4 miljard. De helft van de bevolking is nu onder de 20 jaar. ‘Dit demografische gegeven biedt kansen maar tegelijkertijd ook dreigingen. Al die jongeren zijn steeds beter opgeleid, hebben via hun mobiele telefoons toegang tot informatie en gaan op zoek naar een beter bestaan. Logisch.’

Veruit de grootste migratiebewegingen spelen zich af binnen Afrika; van het platteland naar de steden, van het binnenland naar de kust en van het ene naar het andere Afrikaanse land. Slechts 1,3 procent van de Afrikanen – 16 miljoen mensen – woont buiten het continent. Maar dat kan snel veranderen naarmate het welvaartsniveau stijgt. Hoe meer financiële middelen, hoe eerder jongeren hun migratiedroom waar kunnen maken. Uit onderzoek van Dietz’ ‘gewaardeerde collega’ en oud-student, de migratiedeskundige Hein de Haas, blijkt dat het omslagpunt bij een jaarinkomen ligt van ongeveer 7.000 euro. Pas dan neemt de migratieaandrang af omdat er lokaal voldoende perspectief is.

‘Meer dan de helft van Afrika leeft nog onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag’, zegt Dietz. ‘Het gaat dus nog decennia duren voor dit omslagpunt wordt bereikt.’
U voorspelt een exodus uit Afrika? Miljoenen migranten meer zullen hun geluk in Europa komen beproeven?

‘Veel Afrikaanse landen zitten op de weg omhoog. Er is economische groei, meer stabiliteit en beter onderwijs. Dat trekt investeerders aan die banen creëren en zo stijgt de welvaart. Dat proces zal zich vertalen in internationale migratie, of je nu wil of niet. In de meer ontwikkelde landen als Marokko, Egypte, Ghana en Tunesië woont gemiddeld meer dan 3 procent van de bevolking buiten het continent. Ze vertrekken niet alleen naar de VS en Europa, maar in toenemende mate naar Azië en de Golfstaten, waar veel werk is. Dit heeft een aanzuigende werking op achterblijvende familie.

Ze vertrekken niet alleen naar de VS en Europa, maar in toenemende mate naar Azië en de Golfstaten, waar veel werk is.

‘Tientallen Afrikaanse landen zitten nog in de laagste ontwikkelingscategorie van de Human Development Index, waarin nog geen 1 procent van de bevolking buiten het continent woont. Als die landen zich verder ontwikkelen valt te verwachten dat ook zij opschuiven richting een gemiddeld emigratiecijfer van 3 procent en dan spreek je over miljoenen Afrikanen die op drift raken. Alleen al in Nigeria gaat het om 5 miljoen nieuwe potentiële migranten.’

Die grote aantallen verontrusten burgers in Europa. Wat kun je er tegen doen?

Hoe meer geld het criminele circuit in rolt, hoe meer omkoping van douane, politie en instituties.

‘Muren opwerpen helpt in elk geval niet. Europa besteedt 1 miljard euro aan de bestrijding van mensensmokkel, evenveel als de smokkelaars in de Sahel en Noord-Afrika eraan verdienen. Het is een duivels dilemma voor Europa, dat de illegale migratie vanuit Libië probeert te stoppen: hoe harder je dat probeert, hoe meer mensensmokkel en ontwrichting. Hoe meer geld het criminele circuit in rolt, hoe meer omkoping van douane, politie en instituties. Die corrumpering van het veiligheidssysteem werkt averechts in de bestrijding van migratie. Sterker: de instabiliteit drijft nieuwe generaties gefrustreerde jongeren tot migratie.’

U pleit voor legale migratieroutes?
‘Het is evident dat Europa een realistischer migratiebeleid moet uitstippelen, dat migratie als gegeven neemt. Als je daarbij rekening houdt met de behoeften op de arbeidsmarkt, kunnen er bewuste keuzes worden gemaakt. Veel sectoren in Europa kampen met tekorten aan arbeid vanwege de vergrijzing of omdat mensen bepaald soort werk niet meer willen doen. Die behoefte moet je in kaart brengen zodat je migranten gericht kunt uitnodigen; verruim de mogelijkheid om naar Europa te komen met tijdelijke seizoensarbeidscontracten, blue cards en studievisa.

‘Voor de mensen die niet welkom zijn moet je hard en duidelijk zijn, om te voorkomen dat gevoelens van xenofobie in de samenleving blijven opspelen. Het is begrijpelijk dat mensen moedeloos worden over het onvermogen om illegalen uit te zetten of over de politiekcorrecte ontkenning van het feit dat er terroristen tussen de vluchtelingen kunnen zitten. De legitieme zorgen over migratie aan de onderkant van de samenleving zijn veel te lang ontkend.’

Migranten legaal aantrekken. Wat lost dat op?
‘Migranten sturen miljarden terug naar huis waarmee ze de lokale economie stimuleren. Als het ze eenmaal goed gaat keren ze vaak terug om bedrijfjes te beginnen met familieleden waardoor mensen aan het werk worden geholpen. Deze geldzendingen en circulaire migratie, waarbij migranten regelmatig terug gaan naar waar ze vandaan komen, moet Europa van alle kanten stimuleren; met fiscale voordelen, tijdelijke arbeidsvisa, studiebeurzen, startsubsidies of microleningen. Ontwikkeling stimuleer je met ondernemerschap, niet met giften – die les hebben we wel geleerd.

‘Het vliegwieleffect in Afrika kan optreden wanneer je migranten juist toestaat om met een been in hun geboorteland te blijven staan. In Nederland doen we het tegenovergestelde door ze te dwingen om voor een nationaliteit te kiezen. Of door ze het reizen moeilijk te maken zoals nu in de VS gebeurt. Veel Afrikaanse moslims durven Amerika nu niet uit omdat ze bang zijn dat ze er niet meer inkomen.’

U gelooft nog steeds in de economische potentie van Afrika?

Als Afrika zijn energieprobleem heeft opgelost, is dat het startsignaal voor een industrialisatiegolf.

‘Ik ben heel positief. Er is veel creativiteit en kennis bij jongeren en de roep om beter leiderschap en goed bestuur klinkt steeds luider. In steden in landen als Burkina Faso en Senegal zijn jongeren de straat opgegaan om veranderingen op te eisen en met succes. Er komen betere wegen, er wordt geïnvesteerd in duurzame energie zodat Afrikanen niet meer afhankelijk zijn van buitenlands gas en olie. Als Afrika zijn energieprobleem heeft opgelost, is dat het startsignaal voor een industrialisatiegolf.

Het mooiste voorbeeld van de potentie in Afrika is de explosie van de ijsconsumptie.

‘Nu al zie je dat de verstedelijking ook een positieve uitstraling heeft op het platteland; boeren komen uit hun lethargie en gaan produceren voor de consumptiebehoefte van de stedelingen. Er is een nieuwe elite van steenrijke Afrikaanse ondernemers die veelbelovende bedrijven in de bouw- of melkindustrie opzetten. Het mooiste voorbeeld van de potentie in Afrika is de explosie van de ijsconsumptie. De ijsimport groeide van 9 miljoen euro in 2001 naar 70 miljoen in 2014, waarvan de helft van het ijs nu nog in Zuid-Europa en de andere helft in Zuid-Afrika wordt geproduceerd.

Het betekent dat er nog een wereld te winnen valt om de productie in eigen hand te nemen, maar het zegt ook dat er steeds meer consumenten zijn die zich deze luxeproducten kunnen veroorloven en dat er dus blijkbaar nu voldoende elektriciteit is in de supermarkten om ijs te verkopen.’

Tot zover de kansen. Dietz ziet ook de keerzijde. Jongeren raken gefrustreerd door het gebrek aan economische mogelijkheden in hun regio, maar ook door de vaak nog hardnekkige patronen van slecht bestuur, nepotisme, corruptie, religieuze of etnische onderdrukking en achterstelling. Dan keren ze zich tegen het regime of de heersende – religieuze – elite, radicaliseren of worden vatbaar voor terreurbewegingen zoals bijvoorbeeld Boko Haram die in Noord-Nigeria en de rest van de straatarme en achtergestelde regio rond het meer van Tsjaad op deze sentimenten heeft weten in te spelen.

In heel Afrika smeult onvrede. Er hoeft maar iets te gebeuren of de vlam slaat in de pan. Voedseltekorten, dalende olieprijzen, opspelende religieuze sentimenten of een politieke crisis kunnen het lontje aansteken en nog eens miljoenen Afrikaanse migranten op de vlucht doen slaan, waarschuwt Dietz. Dit zijn dan geen ‘economische migranten’ op zoek naar een beter leven maar ‘echte’ vluchtelingen en een groeiende groep door Dietz aangeduid als ‘lifestyle-migranten’: mensen die zich niet willen laten onderdrukken in hun leefstijl zoals homoseksuelen of anders-gelovigen.

Egypte, Nigeria en Zuid-Afrika: Dit zijn tikkende tijdbommen. Levensgevaarlijk.

Er is bovendien een toenemende vlucht van jongeren die aan het juk van hun ouders en grootouders proberen te ontsnappen. ‘Vooral vanuit Ghana en andere West-Afrikaanse landen vluchten momenteel veel jongeren naar Europa om onder de familiedruk uit te komen’, zegt Dietz.

Er zijn de jongeren die al in de stad wonen en studeren maar worden gedwongen om terug te keren naar hun dorp om gezaghebbende clanposities over te nemen. Ze willen niet terugkeren naar het traditionele plattelandsleven van hun ouders en kiezen dan voor Europa. Een ander fenomeen dat Dietz signaleert, is dat jongeren steeds langer moeten wachten tot ze land of posities kunnen overnemen en een gezin kunnen beginnen. Hun ouders en grootouders blijven immers steeds langer leven.

Nu Dietz zich ‘niet langer verschuilt achter gematigde wetenschappelijke uitspraken’, durft hij wel te zeggen dat hij zich grote zorgen maakt over drie specifieke landen: Egypte, Nigeria en Zuid-Afrika. ‘Dit zijn tikkende tijdbommen. Levensgevaarlijk.’
U vreest migratie uit de meest welvarende landen van Afrika?
‘In Egypte staan alle seinen op rood. Het ging daar jaren goed door inkomsten uit olie en toerisme, bovendien was het land onder Mubarak de donor darling van de Verenigde Staten. Het toerisme is ingestort, olie moet inmiddels worden geïmporteerd, inkomsten uit Libië, Irak en Syrië zijn weggevallen en de VS is niet langer de belangrijkste graanleverancier maar moet die positie door klimaatveranderingen afstaan aan Rusland en Oekraïne.

‘Deze veranderingen hebben enorme geopolitieke consequenties. Wat als Rusland die machtskaart gaat uitspelen en op een dag stopt graanleveranties te subsidiëren? Wat als het regime gaat wankelen onder voedseltekorten en de smeulende onvrede over de onderdrukking van de Moslimbroeders tot uiting komt? En daarbij komt: de bevolking van Egypte verdubbelt tot 150 miljoen aan het eind van deze eeuw, terwijl de hoeveelheid vruchtbare landbouwgrond afneemt en irrigatiewater een groter probleem wordt. Klimaatveranderingen, met name langs de kusten waar de meeste Afrikanen naartoe trekken voor werk, zullen de komende decennia miljoenen mensen op de been brengen.’

Maar waarom vormt Zuid-Afrika een bedreiging… en Nigeria?
‘De situatie in Zuid-Afrika is vreselijk onvoorspelbaar. Er wordt openlijk geflirt met het model van Zimbabwe onder Mugabe; eerst een kladderadatsch – een totale ineenstorting – en dan opnieuw opbouwen. President Zuma’s belangrijkste opponent, Julius Malema, roept zelfs op tot geweld tegen blanke boeren. Als het misgaat in Zuid-Afrika vluchten niet alleen honderdduizenden blanken terug naar Europa en de rest van de wereld, maar zijn ook 2,5 miljoen Afrikanen uit andere landen hun werk kwijt.

‘In Nigeria, dat al zucht onder een zware economische en politieke crisis, zie je dat religieuze groepen verharden en zich tegen elkaar keren. In het zuiden heeft het radicale christendom alle macht, in extreme pinkstergemeenschappen wordt letterlijk de boodschap uitgedragen dat iedereen die geen lid is, het niet verdient gesteund te worden of zelfs te mogen leven. Vertrouw zelfs je eigen moeder niet, zo wordt gezegd. Hiermee wordt een klimaat van uitsluiting en haat gekweekt dat heel gevaarlijk is. In het noorden gebeurt het zelfde met de radicale islam. Veel Fulani, de oorspronkelijke nomaden uit de Sahel, van Senegal tot Kameroen zijn aan het radicaliseren.’

Is gebrekkig leiderschap niet hét probleem van Afrika?

‘Er zijn drie soorten leiderschap: politiek, religieus en economisch. Je ziet in landen als Rwanda, Kenia, Angola en Ethiopië dat de politiek meer verknoopt raakt met economische belangen. Dat heeft wel een corrigerende werking op de kwaliteit van bestuur, al is dat ook fragiel zoals we nu in Ethiopië zien met de onderdrukking van de etnische groep de Oromo.

‘Op stedelijk niveau gebeurt echt veel positiefs; er ontstaan creatieve hubs in steden als Nairobi en Johannesburg. Er staan jonge lokale bestuurders op met een langetermijnvisie; die zorgen voor elektriciteit en toegangswegen in de sloppenwijken, dat het vuilnis wordt opgehaald. We kijken te veel naar politiek leiderschap op nationaal niveau en dan zien we oude clichés bevestigd. Er is veel innovatief leiderschap buiten die nationale politieke circuits.’

Het lijkt een duivels dilemma: Meer stabiliteit en welvaart leidt tot meer economische migranten, minder stabiliteit tot meer ‘echte’ vluchtelingen. Wat is het beste recept om migratie in goede banen te leiden?

‘Versnel de economische ontwikkeling in Afrika zodat het omslagpunt van immigratie en emigratie sneller bereikt wordt; niet pas na 2100, maar enkele decennia eerder. Er moet een combinatie komen van een ‘agrarische revolutie op zijn Afrikaans’ en massale investeringen in groene energie en industrialisatie die werkgelegenheid creëert. Daarnaast moeten er veel meer meisjes naar de middelbare school. Als zij zich kunnen ontwikkelen, trouwen ze minder jong en nemen ze minder kinderen. Dat is de zekerste manier om bevolkingsgroei af te remmen.’

Oorspronkelijke bevolking in de toekomst in minderheid?

 

In Amerika is het al bijna zo ver. De blanken Amerikanen zal in aantallen in de toekomst de minderheid worden van de totale bevolking. Blanke Amerikanen zullen na 2042 een minderheid in de VS vormen, acht jaar eerder dan de demografen tot dusver verwachtten.

Dat blijkt uit de jongste cijfers van het US Census Bureau. Je ziet nu weer, dat blanken minderheids groepen zich laten gelden. Onlangs zijn er al slachtoffers gevallen met uitbrekende rellen tussen linkse anti-fascistische en rechtse Ku Klux Klan aanhangers. Met een beeldenstorm als aanleiding. Maar dit geweld wat er gepleegd is gaat veel dieper dan de beelden bestorming alleen.

Ook  Nederland zal in de toekomst te maken krijgen met de zelfde situatie. Door de groepen buitenlanders uit kans arme landen. Die zich zelf vanaf het begin dat men in Nederland ging wonen isoleerde. Deze mensen zullen zeer waarschijnlijk. In de verre toekomst de meerderheid gaan vormen In Nederland. En met het verzoek van hun Turkse leider om zoveel mogelijk kinderen te maken in het Westen zal dat alleen maar doen versnellen.

ODBned: Het OM had zich nooit mogen mengen zaak Demmink.

thU1O22AOZ

Ministerie ter bescherming van ambtenaren en overheid.

OM partij in deze zaak!

Als men in Nederland een echt clean onderzoek had willen starten dan had het OM buitenspel gezet moeten worden. Het OM wat toch al een omstreden organisatie is geworden in de loop der jaren. Ook juist door deze zaak. Doet hun geloofwaardigheid tot nul reduceren. Met het verzoek aan de rechtbank. Te stoppen met de vervolging? tegen hun  ex  baas Demmink.

Er bestaan nu eenmaal slechte mensen op de wereld dus ook in bedrijven en overheidsinstellingen. Juist als OM heb je de verplichting tegen de maatschappij om je ministerie clean te houden. Doe je dat niet, zaai je op langer termijn oncontroleerbaarheid onder het volk.

De regering heeft het laten afweten. Dit verhaal Demmink is te groot om gerechtigheid te doen geschieden. Men heeft een veroordeling weten te voorkomen. Om verdere schade en openbaringen van foute betrokkenen te voorkomen.

Ja wel met veel omwegen, namelijk via het rechtelijke theater. En vooral met de vele jaren die het theater reeks geduurd heeft. Het is ziekmakend om te zien hoe men in Nederland om gaat met dit soort zaken. Waar foute misdadige functionarissen beschermt worden tot de dood. En de burger als strond verplet word.

Ja als er een clean onderzoek had plaats gevonden door een bedrijf die geen banden met regering en het OM had gehad. En een onafhankelijke rechter? En met het bewijs van de advocaat slachtoffers had deze zaak anders beoordeeld geworden.

Maar als je als ambtenaren buitensporige schandalige en criminele praktijken er op na houd in werktijd en daarbuiten. Is dat aanleiding voor regering en top ambtenarij omdat  binnenskamers te houden. Het is maar hoe je je gedraagt hoe crimineler, hoe meer je beschermd word. En houd het dus nooit op. Net zoals het koloniale verleden altijd is afgeschermd.

Het OM -politiek -beïnvloedbaar-Willekeur-OMslagerij keurd zijn eigen vlees- Corrupt. Overheids gedrochten ontwikkelen in de toekomst weerstand- Kweken voedingsbodem. Overheid witte boorden terroristen. Indoctrinatie houd uiteindelijk geen stand.

 

Voormalig topambtenaar van Justitie Demmink definitief niet vervolgd.

demmink

Voormalig topambtenaar van Justitie Joris Demmink wordt niet vervolgd voor seksueel misbruik van minderjarigen. Het gerechtshof in Arnhem heeft vrijdag bepaald dat het Openbaar Ministerie mag stoppen met de vervolging.

Het OM had het hof daarom gevraagd.
Na een zogenoemde artikel 12-procedure had het hof het OM opdracht gegeven de beschuldigingen nader te onderzoeken. In een verzoek om te stoppen met het onderzoek, liet het OM eind juni weten ”dat er geen redelijk vermoeden bestaat dat Demmink zich in de jaren 1995-1997 heeft schuldig gemaakt aan de verkrachtingen waar twee – destijds – minderjarige Turkse jongens aangifte van deden”.

Er is onderzoek gedaan in Turkije, maar daar kwam niets uit. Daarnaast is ook in Nederland een feitenonderzoek uitgevoerd, waarbij de Rijksrecherche alle signalen van seksueel misbruik door Demmink heeft onderzocht. Ook dit heeft volgens het OM geen strafbare feiten opgeleverd.

Speculaties
Het hof concludeert dat er een ”zeer uitgebreid en gedegen” onderzoek heeft plaatsgevonden ”waarbij geen steen op de andere is gelaten”. Naar het oordeel van het hof heeft het onderzoek ”overtuigend” aangetoond dat er ”slechts sprake is van speculaties en veronderstellingen”.
Demmink, voormalig secretaris-generaal op het departement van Veiligheid en Justitie, ligt al jaren onder vuur vanwege beschuldigingen van seksuele misdrijven.

Rijksrecherche
Er is onderzoek gedaan in Turkije, maar daar kwam niets uit. Daarnaast is ook in Nederland een feitenonderzoek uitgevoerd, waarbij de Rijksrecherche alle signalen van seksueel misbruik door Demmink heeft onderzocht. Ook dit heeft volgens het OM geen strafbare feiten opgeleverd. Bron:msn