Is de angst voor een nieuwe migratiegolf terecht?

Is de angst voor een nieuwe migratiegolf terecht?
Vijf vragen over migratie in het kader van de mislukte formatie
In de stukgelopen formatie zou de vrees van CDA en VVD voor een nieuwe migratiegolf, deze keer vooral via de zogeheten Libië-route, een rol hebben gespeeld. Is die angst terecht?

Hoe groot is de immigratie naar Nederland?

In Nederland kregen vorig jaar 31.600 vluchtelingen een verblijfsvergunning, inclusief nareizigers in het kader van gezinshereniging. In 2016 vroegen 19.285 duizend mensen voor het eerst asiel aan in Nederland. Dat is 55 procent minder dan op het hoogtepunt van de vluchtelingenstroom in 2015 en slechts 1,6 procent van de 1,2 miljoen vluchtelingen die vorig jaar in de Europese Unie voor de eerste keer asiel aanvroegen.

Verhoudingsgewijs vangt Nederland weinig asielzoekers op: 1.135 per miljoen inwoners. Het Europese gemiddelde ligt twee keer zo hoog en in Duitsland, dat 60 procent van alle asielzoekers in de EU opvangt, zelfs acht keer zo hoog. Vergeleken met reguliere migratie voor werk, huwelijk of studie valt de asielzoekerinstroom ook mee: jaarlijks komen gemiddeld 166 duizend legale migranten Nederland binnen.

Hoe zit het precies met nareizigers? Onze wetenschapredactie checkte de cijfers van IND-directeur Rob van Lint en kwam tot de conclusie: klopt niks van. Bekijk het in de video.

Verloopt de nieuwe illegale migratieroute via Italië?

Alom wordt gevreesd voor een nieuwe vluchtelingenhausse vanuit Libië naar Italië. Vanuit dat land staken dit jaar al 45 duizend Afrikanen over, hoofdzakelijk uit Nigeria, Guinee, Senegal, Mali, Eritrea en recentelijk ook uit Bangladesh. Dit zijn vooral ‘economische migranten’ en in toenemende mate buitenlandse arbeiders die de onhoudbare situatie in Libië ontvluchten. Oorlogsvluchtelingen uit Syrië, Afghanistan of Irak reizen nauwelijks via Libië.

In de afgelopen drie jaar kwamen bijna een half miljoen Afrikanen aan in Italië. Behalve Eritreërs en Somaliërs maken de meeste Afrikanen vrijwel geen kans op asiel, de meesten verdwijnen dan ook in de illegaliteit. Vrouwen en minderjarigen lopen grote kans in de prostitutie te belanden, mannen en kinderen worden vaak uitgebuit in de landbouw of fabrieken. De meeste illegale Afrikanen blijven in Italië of proberen in Frankrijk of Engeland te komen. Deze ‘economische migranten’ vanuit Libië bereiken Nederland eigenlijk zelden.

Komen er geen migranten meer via Griekenland?

De bootvluchtelingenstroom vanuit Turkije naar Griekenland is vrijwel stil komen te liggen. Nadat in 2015 bijna een miljoen vluchtelingen – voornamelijk uit Syrië, Irak en Afghanistan – de Griekse eilanden hadden bereikt, sloot de EU vorig jaar maart een deal met Turkije om migranten te stoppen in ruil voor extra geld voor de opvang van de 3 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije. In de Balkan gingen bovendien de grenzen dicht, waardoor vluchtelingen niet meer konden doorreizen naar Duitsland en de rest van Noord-Europa.

In Griekenland zijn sindsdien meer dan 50 duizend vluchtelingen gestrand die nog steeds in erbarmelijke opvangkampen wachten op de behandeling van hun asielaanvraag of hereniging met hun gezinsleden elders in Europa. De EU-lidstaten beloofden bovendien 66.400 asielzoekers over te nemen van Griekenland, maar hiervan is nog geen 20 procent gerealiseerd. Ook Nederland moet volgens deze afspraak nog duizenden asielzoekers laten overkomen uit Griekenland.

Wat staat Europa nog te wachten?

Algemeen valt te verwachten dat de migratie uit Afrika blijft toenemen omdat de economische perspectieven in dit continent uiterst belabberd zijn. Dat geldt met name voor de Sahel-landen waar in 2050 de bevolking naar verwachting is verdubbeld en de hoeveelheid vruchtbare landbouwgrond als gevolg van klimaatveranderingen is gehalveerd. Volgens veel deskundigen is de huidige migratiegolf nog maar kinderspel vergeleken bij wat er gaat komen.
Hoe stopt Europa de migratie?

Europa zou het liefst met Libië een vergelijkbare deal als met Turkije maken, maar in dat land heerst volledige anarchie: er is geen erkende regering, talloze milities maken er de dienst uit en verdienen miljarden aan de smokkel en handel van migranten. Bij gebrek aan beter maakt de EU afspraken met omringende landen als Niger, Mali en Senegal om migratie en mensensmokkel tegen te gaan en illegale migranten terug te nemen. In ruil hiervoor helpt de EU deze landen met het trainen van – onderbetaalde en corrupte – grensbewakers en zijn er miljarden euro’s beschikbaar gesteld voor economische ontwikkeling.

Die investeringen vragen om een lange adem, want op de korte termijn hebben de landen meer baat bij de miljarden aan inkomsten die illegale migranten in Europa naar huis sturen.

Ondertussen weet de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) wel meer migranten op weg naar Libië en Europa te onderscheppen en over te halen vrijwillig terug te keren naar het land van herkomst. Migranten schrikken in toenemende mate terug voor de horrorverhalen uit Libië waar Afrikaanse migranten ten prooi vallen aan mensenhandel en mishandeling voordat ze de oversteek naar Europa kunnen wagen die bovendien ook al aan duizenden mensen het leven heeft gekost.

Migratiedeskundigen pleiten voor het verruimen van legale migratiemogelijkheden via humanitaire visa, studiebeurzen en tijdelijke werkvergunningen, ‘green cards’. Legale migratie in combinatie met strengere grenscontroles en het onverbiddelijk terugsturen van kansloze illegalen zou de steeds professioneler opererende smokkelaars de wind uit de zeilen moeten nemen. Zo zou bovendien het draagvlak voor de opvang van ‘echte’ oorlogsvluchtelingen in Europa behouden kunnen blijven. Bron:Volkskrant.nl

ODBned:Europa straks over bevolkt door exodus?

ivrouwen in africa

“Nu ingrijpen daar zal iedereen de vruchten van plukken”

Investeren in de toekomst zonder rendement?

Wat te doen om het leefbaar en het sociaalstelsel betaalbaar te houden in Nederland en Europa.

De Nederlandse politiek verwacht in de toekomst dat de bewoners van Afrika als maar meer en meer groeit in aantallen. En dus meer armoede brengt. En dat onvermijdelijk een groot aantal Afrikanen de weg naar Europa zullen volgen. Terwijl de vluchtelingen stroom vanuit Islamitische landen naar Europa ook niet ophoud op korte termijn. Die toestroom van mensen lijkt voor sommige politieke figuren een lot uit de loterij.

Om bijvoorbeeld de vergrijzing op te vangen. En de economie. Maar dat is helaas niet zo. Het grote probleem van Nederland en andere Europese landen is dat de economie er een is van kennis. En dat is nu net niet wat het gros van de vluchtelingen bezitten. Bovendien is het werkritme hun niet bekend.
GroenLinks wil opvang door laten gaan van vluchtelingen. Althans Groenlinks zegt de deur niet te willen dicht gooien. Maar het feit is dat vluchtelingen bakken met geld kosten en met de grote toe stromingen het land en Europa op den duur onleefbaar gaan maken.

Het continent Afrika.
Een continent dat wakker is geschut door de Europeanen zelf. Afrika dat meer wil dan vrijblijvendheid moet dan ook stevig de schouders er onder zetten.
Zonder inzet van een bevolking geen beter leven. Zoals in Europa maar dat vergt inzet en discipline. Daar moeten de Afrikanen bewust van worden gemaakt. Bouw je eigen land op.

Er komt dus nog een groot probleem op Europa af. Want wat te doen als er een mogelijke exodus vanuit Afrika naar Europa afstevent. Hoe je het wendt of keert het zal voor Europa onverantwoordelijk veel geld gaan kosten. Daarom zullen ze “nu” moeten investeren in mensen die willen overkomen naar Europa. Omdat tegen te werken. Namelijk investeren in Afrika zelf, met doel de enorme stroom van mensen niet opgang te krijgen richting Europa.

Afrika dat meer wil dan vrijblijvendheid moet dan ook stevig de schouders er onder zetten. Zonder inzet van een bevolking geen beter leven. Er moeten afspraken gemaakt worden met de regeringen van de landen binnen het continent Afrika. Mensen bijvoorbeeld van middelbare leeftijd Nederlanders die zonder werk zitten en met vakkennis. Zouden op vrijwillige basis betaald en ondersteunt door een overheid project hun professioneel kennis moeten over dragen. Op vakgebieden die nog niet professioneel uitgevoerd worden of gerealiseerd zijn in die landen. Om goed en duurzaam te ontwikkelen.

En uiteindelijk dus geld mee verdiend kan worden. Er moet een eenvoudige en beter als op dit moment binnenlandse economie opgebouwd worden zodat mensen vertrouwen krijgen op een goed bestaan. En dat langzaam moet door ontwikkelen. Op een manier dat het in de toekomst interessant blijft om te exporteren vanuit het continent Afrika. Dat moet in samenwerking met de Europese landen (overheid) En de Afrikaanse overheden bewerkstelligd worden. Ook heeft China een verantwoordlijkheid hier in. China die veel land op koopt in Afrika. http://landmatrix.org/en/ ” Bron:ODBned

Werkloosheid daalt, maar niet bij ouderen – ‘pechgroep’ raakte op dieptepunt crisis baan kwijt.

De term pechgeneratie is steeds meer van toepassing op oudere werklozen die al twee jaar of langer zonder baan zitten. Als laatsten in de rij in deze economisch betere tijden lukt het ze maar mondjesmaat weer aan de slag te komen. Het aantal werklozen dat twee jaar of langer thuis zit, daalt heel langzaam, blijkt vandaag uit nieuwe CBS-cijfers. Bijna 70 procent van hen is 45-plus.

Het is een ‘pechgroep’ die op het dieptepunt van de crisis zijn baan is kwijtgeraakt, zegt arbeidseconoom Bas van der Klaauw van de Vrije Universiteit in Amsterdam. ‘De economie draait al weer een tijdje goed en werkgevers nemen weer personeel aan. Maar bij voorkeur jongeren en mensen die nog niet lang werkloos zijn. Wie nu werkloos wordt, vindt veel sneller werk. De pechgroep niet. Daarvoor zitten ze te lang thuis. Anderen gaan voor.

Wie nu werkloos wordt, vindt veel sneller werk. De pechgroep niet. Daarvoor zitten ze te lang thuis

Werkgevers zijn bang dat ze opdraaien voor de ziektekosten van oudere werknemers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde eind maart 182 duizend langdurig werklozen, mensen die een jaar of langer zonder werk zitten. Dat waren er 50 duizend minder dan een jaar eerder, een daling van ruim 20 procent. Het aantal langdurig werklozen gaat al sinds begin 2015 omlaag. Maar de daling doet zich vooral voor in de groep die 12 tot 24 maanden werkloos is, blijkt uit de CBS-gegevens.

Tussen 2014 en 2016 slonk het aantal Nederlanders dat een tot twee jaar op zoek was naar een baan met 40 duizend tot 80 duizend. Maar de groep werklozen die langer dan twee jaar zonder baan zit groeide in die periode juist van 129- naar 137 duizend. Deze groep is bovendien beduidend groter dan in 2006, toen de werkloosheid na een piek ook begon te dalen. ‘Maar dat komt ook doordat er nu meer 55-plussers zijn dan tien jaar geleden en deze ouderen bovendien langer doorwerken’, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.

Dat het totaal aantal langdurig werklozen daalt, komt ook doordat er de laatste tijd minder mensen werkloos worden, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV. ‘Wie zijn baan nu verliest, vindt in het algemeen sneller nieuw werk dan een paar jaar geleden. Ook daardoor belanden minder mensen in die moeilijke positie van langdurig werkloze. De economie draait goed, maar nog niet goed genoeg om ook die groep weer aan werk te helpen.

‘Jongeren lukt dat altijd beter. Wat wij wel zien is dat 22 procent van de langdurig werklozen die weer aan de slag komen een baan vindt via het uitzendbureau. Ze hebben daar erg veel vacatures. Verder adviseer ik ouderen zich niet te laten afschrikken door werkgevers die in personeelsadvertenties laten weten dat ze op zoek zijn naar jongeren. De spoeling wordt dunner, dus stap erop af en wie weet heb je geluk.’

Het aantal werklozen dat twee jaar of langer thuis zit,
daalt langzaam.

Hoe langer iemand in de WW zit, hoe lastiger het is weer aan de slag te komen

Ouderen hebben ook last van verkeerde beeldvorming bij werkgevers, zegt Jan van Ours (63), die vrijdag wordt benoemd tot hoogleraar arbeidsmarkt aan de Erasmus Universiteit. ‘Werkgevers zijn bang dat ze opdraaien voor de ziektekosten van oudere werknemers, die vaker ziek zouden zijn dan jongeren. Beide aannames kloppen trouwens niet. Ouderen zijn niet vaak ziek en er zijn allerlei subsidieregelingen om werkgevers te stimuleren ouderen aan te nemen.

‘Wat oudere werklozen zou kunnen helpen, is de Rooney Rule. Americanfootballclubs moeten voor managementfuncties altijd ook iemand met een niet-blanke achtergrond uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Alleen al daardoor is de diversiteit toegenomen. Zoiets zou ouderen ook kunnen helpen. Als werkgevers met hen praten, krijgen ze een heel ander beeld. Als ze maar zien wie ze tegenover zich hebben.’

Van der Klaauw verbaast zich erover dat werkgevers, vakbonden en het kabinet het derde jaar WW weer in het leven roepen. ‘Hoe langer iemand in de WW zit, hoe lastiger het is weer aan de slag te komen. Dat weten we al zo lang. Dan helpt een derde jaar thuiszitten echt niet.’Bron Volkskrant.nl

Gruwelijke experimenten in Rijswijk.

animal rights

In het apencentrum in Rijswijk, het Biomedical Primate Research Center (BPRC), vinden ,,gruwelijke experimenten” met dieren plaats. Dat meldt Animal Rights, op basis van publicaties van onderzoekers van het centrum.
Volgens de dierenwelzijnsorganisatie worden resusapen en penseelapen blind en verlamd gemaakt voor onderzoek naar multiple sclerose. De dierproeven duren weken tot maandenlang. ,,Zo worden bij de dieren op verschillende plekken in de rug stoffen ingespoten die de ziekte nabootsen. De dierproefnemers observeren daarna hoe snel de apen ziek worden. De dieren raken verlamd, blind, apathisch en vermageren sterk. Na een lange lijdensweg krijgen de apen een dodelijke injectie”, aldus Animal Rights.
BPRC is, met zo’n 1500 apen, het grootste apentestcentrum van Europa. Dierenwelzijnsorganisaties voeren zaterdag actie bij de ingang van het apencentrum.

Oud-burgemeester Verver moet woonboerderij uit.

Stadskantoor, Stadserf 1
Wilma Verver rechts op de foto

Wilma Verver, de oud-burgemeester van Schiedam, moet haar woonboerderij in Voorst komende maandag verlaten. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald.

Verver werd vorig jaar failliet verklaard. Begin april zegde de curator de huur van de woning per aanstaande maandag op. De familie stapte naar de rechter maar die besliste dat de curator rechtmatig heeft gehandeld.

Het huurcontract werd beëindigd omdat ‘het faillissement wordt gefrustreerd en het risico bestaat dat de schulden verder oplopen’. De familie heeft een schuld van bijna 3 miljoen euro. Officieel moet de familie rondkomen van 1400 euro per maand, terwijl de huur van de woning in Voorst veel hoger ligt.

Wilma Verver was namens de VVD van 2006 tot 2011 burgemeester van Schiedam. Na berichtgeving over vermeend machtsmisbruik schakelde de gemeenteraad het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) in. Verver stapte nog voor de uitkomst van het onderzoeksrapport op.

G7: bescherm het klimaatakkoord!

AVAAZ

Over een paar dagen kan Trump de VS terugtrekken uit het klimaatakkoord! Om het akkoord te redden moeten we ervoor te zorgen dat zes machtige landen hem tegenhouden. Klik om ze op te roepen Parijs te beschermen en deel met iedereen:
TEKEN DE PETITIE

Beste vrienden,

Over een paar dagen kan Trump de VS terugtrekken uit het klimaatakkoord! Om het akkoord te redden moeten we ervoor te zorgen dat zes machtige landen hem tegenhouden.

De VS, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en Groot-Brittannië komen binnenkort samen op hun jaarlijkse G7-top. De laatste zes hebben toegezegd Parijs te zullen beschermen, maar je weet nooit wat Trump in achterkamertjes gaat bekokstoven en of ze daarvoor zullen vallen.

Het klimaatakkoord is ons akkoord; getekend door 197 landen. We kunnen niet toestaan dat Trump het de nek omdraait. Klik hieronder om de G7-leiders op te roepen het akkoord te beschermen –wat er ook gebeurt. En deel met iedereen:

G7: doe wat burgers willen en bescherm Parijs, wat er ook gebeurt!

KLIK OP https://secure.avaaz.org/campaign/nl/g7_keep_paris_alive_loc/?beGnVkb&v=92674&cl=12562309495&_checksum=e832d13fe49a604b50f0c2f8dfc7d00cc2d6866f04094c7b8b7dd2d162b91d0f

Nieuwe onderzoeksdata laten zien dat de aarde nog sneller opwarmt dan gedacht werd ten tijde van de klimaattop in Parijs. We moeten klimaatactie sneller opvoeren en geen tijd verspillen aan Trumps onwetendheid en liefde voor fossiele brandstoffen.

Duitsland, Italië en Frankrijk hebben aangegeven zich te zullen blijven inzetten voor klimaatactie. Maar er komen verontrustende berichten naar buiten over de Canadese minister-president Trudeau en de Brite premier May; zij zouden zomaar eens kunnen zwichten voor Trump. Daarom is het cruciaal dat wij nu druk zetten op de G7: ze moeten verder met het akkoord, met of zonder de VS, en ervoor zorgen dat er consequenties zijn als Trump de VS terugtrekt.

Als wij deze oproep enorm groot maken en ervoor zorgen dat G7-leiders de druk op hun schouders voelen is de kans groot dat ze meer klimaatambitie laten zien. Samen laten we Trump en andere fans van fossiele brandstoffen zien dat wij niet toestaan dat zij een einde maken aan het klimaatakkoord, want de wereld moet #VerderMetKlimaat.

G7: doe wat burgers willen en bescherm Parijs, wat er ook gebeurt!
Wat staat er op het spel? Alles dat we liefhebben. Onze beweging heeft zich jarenlang ingezet voor klimaat en natuur, nu dreigt Trump alles ongedaan te maken. Als we hem willen tegenhouden moeten we allemaal meedoen. Dus laten we samen — vanuit alle hoeken van de wereld — opstaan om de toekomst van onze planeet te beschermen.

Met hoop en vastberadenheid,
Alice, Iain, Marigona, Nick, Fatima en het hele Avaaz-team

MEER INFORMATIE

Witte Huis beslist voor eind mei over klimaatakkoord Parijs (De Standaard)
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170330_02809124

G7-landen bereiken geen overeenstemming over klimaatverklaring (Nu.nl)
http://www.nu.nl/klimaat/4609503/g7-landen-bereiken-geen-overeenstemming-klimaatverklaring.html

IN HET ENGELS

White House Leaning Toward Exiting Paris Agreement By Next Week, Sources Say (HuffPost)
http://www.huffingtonpost.com/entry/paris-agreement_us_5908f524e4b05c397683d404

G7 climate change delay blamed on US (FT)
https://www.ft.com/content/1edb61dd-cbbe-380f-964e-b3b165b367fe

The Pruitt Emails: E.P.A. Chief Was Arm in Arm With Industry (NYTimes)

Hongarije: Timmermans moet weg na beschuldiging antisemitisme.

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, Péter Szijjártó, eist het vertrek van eurocommissaris Frans Timmermans. Dat heeft hij laten op een persconferentie die rechtstreeks werd uitgezonden op de Hongaarse televisiezender M1.

Volgens Szijjártó is de positie van Timmermans onhoudbaar geworden nadat hij de Hongaarse premier Viktor Orbán betichtte van antisemitisme. ,,Hongarije heeft in Europa het meest gedaan tegen antisemitisme”, aldus Szijjártó. ,,Zo hebben we een nationale herdenkingsdag geïntroduceerd voor de slachtoffers van de Holocaust en synagogen gerenoveerd. Niet alleen in Hongarije, maar ook over de grenzen. Verder hebben we het ontkennen van de Holocaust strafbaar gemaakt.”

Timmermans reageerde op een opmerking van Orbán over de Joods-Hongaars-Amerikaanse zakenman George Soros. De Hongaarse premier noemde hem een ,,Amerikaanse speculant”. Antisemitisch, zo noemde Timmermans die uitspraak in een interview met Die Zeit.

Volgens Szijjártó heeft Timmermans Hongarije ernstig beledigd en moet hij daarom opstappen. De Hongaarse minister noemt de eurocommissaris ,,een lafaard” omdat die Orbán niet persoonlijk had aangesproken op diens uitlatingen. Szijjártó zei dat het waar is dat Hongarije problemen heeft met zakenman Soros, maar ,,dat die niets te maken hebben met zijn geloof of afkomst”.

Klik op: https://onrecht.wordpress.com/2013/03/17/hongaarse-regering-kent-antisemieten-prijzen-toe/

Van ontucht verdachte topman OM vrijgelaten.

images (1) vvvvvvllllllll
Vincent L. wordt verdacht van seks met een minderjarige jongen. Volgens de rechter-commissaris zijn er onvoldoende gronden om hem langer vast te houden.

De afgelopen woensdag op verdenking van seks met een minderjarige jongen aangehouden topman van het Openbaar Ministerie Vincent L. is vrijdagmiddag door de Amsterdamse rechter-commissaris weer op vrije voeten gesteld.
De rechter-commissaris stelt zich op het standpunt dat er wel sprake is van ,,ernstige verdenkingen’’, maar dat er onvoldoende gronden zijn om hem nu langer vast te houden.
Vier verdachten
In totaal zijn er in deze zaak vier mannelijke verdachten die ervan worden verdacht tegen betaling ontucht met een minderjarige rond de 16 jaar te hebben gepleegd. Een van die vier is de plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het functioneel parket en landelijk fraudecoördinator. Het OM wilde dat hij langer in voorarrest zou blijven maar zag die vordering vandaag afgewezen.

De woningen van de vier verdachten zijn doorzocht, telefoons en digitale gegevensdragers zijn daarbij in beslag genomen. Uit het onderzoek zijn tot nu toe geen aanwijzingen naar voren gekomen dat de vier verdachten – afkomstig uit Amsterdam en Amstelveen en variërend in leeftijd van 37 tot 58 jaar – elkaar kenden.

Twee van de vier mannen, onder wie de aanklager, zijn deze week aangehouden en vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De rechter-commissaris heeft vanmiddag de vorderingen inbewaringstelling van beide mannen afgewezen. De andere twee mannen zijn al eerder – in februari en in maart – aangehouden en voorgeleid aan de rechter-commissaris die ze in bewaring heeft gesteld en meteen, onder voorwaarden, heeft geschorst. Geen van de vier mannen heeft een strafblad.

Aangifte ouders na vondst berichten op telefoon
De politie is het onderzoek gestart naar aanleiding van de aangifte die de ouders van de minderjarige jongen in januari 2017 hebben gedaan nadat ze berichten in de telefoon van hun zoon hadden aangetroffen.
In verband met het lopende onderzoek zijn de aanhoudingen niet eerder naar buiten gebracht. Meer aanhoudingen in deze zaak worden volgens het OM niet uitgesloten. De aanklager Vincent L. is door het OM geschorst. Het OM bestudeert nog of het tegen de vrijlating in beroep gaat.Bron:nrc.nl

Avaaz: BREAKING: de president van Tsjetsjenië gaat in de komende vier weken homoseksuelen uitroeien.

 

450px-Flag_of_the_Chechen_Republic.svg
Vlag Tsjetsjenië

BREAKING: de president van Tsjetsjenië heeft gezegd dat hij in de komende vier weken homoseksuelen in de regio wil uitroeien.

Tsjetsjenië is een autonome republiek van de Russische Federatie, gelegen in de Noordelijke Kaukasus.

HOMO HAAATTTTTTTT

Beste vrienden,

De activisten die zich inzetten tegen de onderdrukking van homoseksuelen hebben dringend meer hulp nodig.

Hun geheime reddingsoperaties kunnen niet op tegen de schurkerige overheidsacties waarbij “verdachten van homoseksualiteit” gevangen worden genomen, gemarteld en in sommige gevallen worden vermoord.

Maar wij kunnen levens redden — door opvanghuizen, transport en juridische bijstand te financieren. Door media-aandacht te genereren en campagnes op te zetten tegen antihomowetten. Elke dag weer worden er mensen opgepakt — samen laten we ze zien dat de wereld niet zal toekijken terwijl Tsjetsjenië homoseksuelen probeert uit te roeien:
Meer dan een miljoen Avaazers riepen Russische leiders op in te grijpen. Met anderen zorgden wij ervoor dat staatshoofden onze boodschap rechtstreeks bij Poetin afleverden, en dat media over de hele wereld hierover berichtten. Maar onderzoekers hebben kort geleden weer vier geheime gevangenissen ontdekt. Het lot van homoseksuelen in Tsjetsjenië ligt in handen van mensen die bereid zijn hun eigen leven te riskeren om de veiligheid van homoseksuelen te waarborgen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat deze mensen hun werk naar een hoger niveau kunnen tillen. Dit is wat we kunnen doen:
• Opvanghuizen financieren, waar homoseksuelen kunnen onderduiken en uit de handen van autoriteiten kunnen blijven.
• Auto’s en juridische bijstand financieren, zodat homo’s het land uit kunnen vluchten.
• Onderzoeksjournalisten inhuren om geweld tegen en onderdrukking van homo’s bloot te leggen.
• Lokale activisten ondersteunen die strijden voor homorechten en die de druk op lokale autoriteiten opvoeren.
en nog veel meer…

We weten dat deze strategie werkt. Toen Oeganda eenzelfde soort antihomobeleid voerde zorgde Avaaz voor veilige opvanghuizen, veiligheidstrainingen, steun voor lokale reddingsacties en lobbyden we tegen de voorgestelde doodstraf voor homoseksuelen — op deze manier werden vele levens gered.

Als we genoeg geld ophalen kunnen we protest tegen de onderdrukking van homo’s naar een nog hoger niveau tillen. En we hebben nog veel te doen, op verschillende plekken in de wereld: van een netwerk voor steun en bemiddeling in het Midden-Oosten, tot een beschermgroep voor LGBT’s in Zuid-Afrika. Doe een eenmalige bijdrage aan het werk van dappere homorechtenactivisten in Tsjetsjenië en daarbuiten:

De weg van homorechten naar mensenrechten is nog lang, maar de mensheid moét deze weg afleggen — bijna 10% van de bevolking loopt gevaar door van iemand te houden! Dit is onze kans om hun angst weg te nemen en te vervangen met de vrijheid om openlijk uit te komen voor wie je liefhebt.

Met vastberadenheid en dankbaarheid voor deze geweldige beweging,
Emma, Danny, Sarah, Spyro, Risalat en het hele Avaaz-team

P.S. Toen Oeganda de doodstraf voor homoseksualiteit wilde invoeren leek de situatie uitzichtloos. Maar met steun van onze beweging overleefde een lokale verzetsbeweging een aanval van de overheid, werd de invoering van de wet afgewend, werd de Amerikaanse religieus leider die de wet promootte aangeklaagd en ging hij zich inzetten voor LGBT-rechten wereldwijd. Dit zijn de verhalen die wij graag keer op keer vertellen! Sluit je hier aan bij deze beweging.

NB: de foto die in deze campagne gebruikt wordt is elders in de Russische Federatie genomen, waar LGBT-groepen zich inzetten voor homorechten.

Meer informatie:

Tsjetsjenië sluit homoseksuele mannen op in concentratiekampen. (NU.nl)
http://www.nu.nl/buitenland/4610961/tsjetsjenie-sluit-homoseksuele-mannen-in-concentratiekampen.html

Oproep aan Rusland om einde te maken aan martelen Tsjetsjeense homo’s (Volkskrant)
http://www.volkskrant.nl/buitenland/oproep-aan-rusland-om-einde-te-maken-aan-martelen-tsjetsjeense-homo-s~a4486982/

In het Engels:

Gay Men Are Being Rounded Up And Killed In Chechnya: Report (Huffington Post)
http://www.huffingtonpost.com/entry/chechen-gays-arrested-killed-reports-say_us_58e12a65e4b0b3918c843db6

Gay men in Chechnya are being tortured and killed. More will suffer if we don’t act (The Guardian)
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/13/gay-men-targeted-chechnya-russia

The international community must respond to attacks on gay men in Chechnya (The Globe and Mail)
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/the-international-community-must-respond-to-attacks-on-gay-men-in-chechnya/article34718214/

Chechens tell of prison beatings and electric shocks in anti-gay purge: ‘They called us animals’ (The Guardian)
https://www.theguardian.com/world/2017/apr/13/they-called-us-animals-chechens-prison-beatings-electric-shocks-anti-gay-purge

Rechtsstaat fantastisch voor juristen, slecht voor burgers.

images (1) torso advocaat

Juridische dienstverlening Steeds meer problemen van burgers blijven onopgelost, blijkt uit onderzoek.

Het is een behoorlijk sombere conclusie, die het juridisch onderzoeksinstituut HiiL deze woensdag publiceert: onze rechtsstaat is fantastisch voor juristen, maar slecht voor burgers.
Voor de problemen die burgers het meest ervaren of het zwaarst belasten – burenoverlast, ontslag, scheiding – bieden onze procedures meestal geen goede oplossing. Dit soort problemen blijft steeds vaker ‘slepen’, concludeert het gerenommeerde Hague Institute for Innovation of Law (HiiL) op basis van eigen data en literatuuronderzoek.

HiiL, gevestigd in Den Haag, adviseert wereldwijd in opdracht van overheden en bedrijven over de innovatie van rechtssystemen – in Nederland onder meer de Raad voor de Rechtspraak. Ieder jaar komen er maar liefst 4,3 miljoen rechtsproblemen bij, zoals conflicten met leveranciers, buren, partners, de baas of schuldeisers. En die problemen worden minder vaak opgelost, van 60 procent in 2009 naar 51 procent in 2014. Omgerekend zijn dat 400.000 extra onopgeloste problemen per jaar.

Dat zou mede kunnen verklaren waarom zoveel mensen zich onrechtvaardig behandeld of ‘niet gehoord’ voelen, het fenomeen waar de politiek zo mee worstelt. Het vertrouwen in juridische procedures neemt af zodra burgers er ervaring mee opdoen, zo blijkt. Loste een gang naar de advocaat of rechter uw probleem op, werd in een onderzoek gevraagd. De scores waren matig: 3 op een schaal van 1 tot 5. Het belangrijkste probleem is volgens de onderzoekers het ‘toernooimodel’ waarin de problemen van burgers worden gegoten: mensen worden tegen elkaar opgezet.

Als scheidende partners naar een advocaat gaan, gaat die claims opschrijven. „Ze moeten zeggen wat de andere partij moet doen”, zegt een van de onderzoekers, Maurits Barendrecht, tevens hoogleraar privaatrecht in Tilburg. „Met als gevolg dat het conflict nog verder versterkt wordt.” Terwijl mensen volgens onderzoek vooral een jurist opzoeken voor „een oplossing, bemiddeling en contact met de andere partij”, zegt Barendrecht.
Je kunt beide partners ook vragen wat ze belangrijk vinden bij een oplossing, zegt Barendrecht. „Dan krijg je een héél ander gesprek dan als je zegt: wat vind jij dat de ander moet doen?”

Maar daarop is ons juridische systeem niet ingericht. De sector zit muurvast, constateren de onderzoekers. Er is weinig ruimte voor innovatie, de regels zijn soms honderd jaar oud.

Experimenteer als in zorgsector
Hun voorstel is radicaal: ons „eeuwenoude systeem” moet opnieuw ontworpen worden met de kennis van nu. De beste oplossing voor burgers moet centraal staan, niet het instandhouden van juridische procedures. HiiL laat zich inspireren door de zorgsector. Die is goed in het experimenteren met nieuwe werkwijzen. Onderzoeker Sam Muller noemt de succesvolle samenwerking rondom diabetes en obesitas bij kinderen, waar artsen, maatschappelijk werkers en leraren samenwerken. HiiL bepleit op die manier ook nieuwe procedures voor tien veel voorkomende rechtsproblemen te ontwikkelen: nieuwe routes voor ‘preventie en behandeling’. Nu komen experimenten, een ‘polikliniek vechtscheidingen’ bijvoorbeeld, nauwelijks van de grond. Reden? Bij de juristen die het met elkaar voor het zeggen hebben, staan zuivere regels centraal, zeggen de onderzoekers, niet de problemen van mensen.

De juridische dienstverlening zou al opknappen als niet alleen juristen werden toegelaten. Ook kennis van IT’ers, bedrijfskundigen en psychologen kan nuttig zijn. Het dogma dat voor ieder rechtsconflict per definitie twee juristen nodig zouden zijn, vinden zij achterhaald. Mediation in plaats van, of in combinatie met rechtspraak zou ook prima kunnen. Zoals de ‘problemsolving courts’ in Angelsaksische landen, waar vooral wordt geprobeerd om jeugdigen, verslaafden en kleine daders uit de gevangenis te houden.

Probleemeigenaar
Als onze rechtsstaat de problemen van burgers niet oplost, waarom is er dan nog niets aan gedaan? Niemand voelt zich eigenaar van dit probleem, aldus de onderzoekers. Krijn van Beek: „Je zou verwachten dat het ministerie van Justitie zich eigenaar voelt. Maar dat organiseert zich als dertig losse onderdelen die allemaal verantwoordelijk zijn voor één schakel in het grote systeem.” Toch zijn er wel degelijk experimenten binnen de rechtspraak – de laagdrempelige ‘spreekuurrechter’ bijvoorbeeld in Noord-Nederland en de ‘burenrechter’ in Utrecht en Brabant.

Maar die burenrechter laat juist zien wat er misgaat, zegt Barendrecht. „Wij waren er vanaf het begin bij betrokken. Iedereen was er enthousiast over, maar er was geen wettelijke experimenteerbepaling die het ook mogelijk maakte het echt toe te passen.” De burenrechter ging direct oplossingsgericht te werk en dat mag niet, volgens het procesrecht. Er is altijd een ‘eis’ en een ‘tegeneis’ nodig. Daarom werd het experiment steeds kleinschaliger. Barendrecht: „Dat gebeurt steeds: er komt nauwelijks iets uit de pilotfase.”Bron:nrc.nl