Oud-NCRV-showmaster Willem Bol doet aangifte.

willembolbijfletcherhotel-restaurantboschoordinoisterwijk_brabant_

Willem Bol (61), de ex-showmaster van de NCRV, gaat aangifte doen tegen de directie van verzekeraar Generali wegens valsheid in geschrifte.

De oud-quizmaster uit de jaren 90, ligt al ruim drie jaar overhoop met Generali, vanwege zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering waardoor hij met zijn gezin noodgedwongen door Nederland zwerft. Vorige week hadden Bol en zijn juristen met de directie van Generali een gesprek om tot een minnelijke schikking te komen.

De verzekeraar wil de uit de duim gezogen claim van 400.000 euro intrekken als Bol zich er ook bij neerlegt dat hij op zijn beurt geen cent meer krijgt”, zegt Bols jurist Chizki Loonstein.

Het kan niet zo zijn dat Bol nu maar genoegen moet nemen met een schikking om af te zien van een uitkering. Hij heeft recht op de lopende
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Mijn cliënt heeft ervoor gekozen de details uit de zaak nu niet alleen publiekelijk te maken, maar ook aangifte te doen tegen de verzekeraar Generali en haar directeur Jan van Leer, wegens vermeende gepleegde strafbare feiten, aldus Loonstein.

Onderzoek
We gaan het Openbaar Ministerie vragen onderzoek te doen naar fraude, valsheid in geschrifte en listige kunstgrepen. Uiteraard gaat ook de civiele procedure gewoon door. Bol en zijn gezin gaan gebukt onder de inmiddels meerjarige strijd met de verzekeraar, maar zijn vastbesloten de waarheid aan het licht te brengen, stelt Loonstein.

In het kort komen de grieven van Bol hoofdzakelijk neer op de door het medisch tuchtcollege veroordeelde keuringsarts van Generali, de valsheid in geschrifte van directeur Van Leer, het ongeoorloofd inzetten van een detective en het beroep op beweerde verzwegen inkomsten, terwijl bewijsbaar volledige openheid van zaken is gegeven.

Detective
Bol, afgekeurd voor een onbehandelbare hernia, werd enkele jaren geleden op heterdaad betrapt door een detective, omdat hij bij de supermarkt in bijzijn van zijn vrouw een tasje boodschappen tilde. Gevolg: Bol moest 400.000 euro aan uitgekeerd verzekeringsgeld aan de Generali terugbetalen.

Hierdoor heeft hij nu géén inkomsten, geen recht op een uitkering, is hij dakloos en niet verzekerd tegen gemaakte ziektekosten. Lange tijd leefde hij in een auto, maar mag nu tijdelijk met zijn gezin kosteloos in een recreatiewoning van een kennis wonen.

Het proces-verbaal van de aangifte zal tevens worden doorgestuurd aan de toezichthouder AMF en het Verbond van Verzekeraars vanwege de integriteit welke in het geding is gekomen door de strafbare feit, aldus Loonstein.

Reactie
Verzekeraar Generali betreurt de situatie en had gehoopt dat er een oplossing op tafel zou komen. We hebben richting Bol een passend aanbod gedaan. We hadden gehoopt de kwestie hiermee op te lossen. Dat is blijkbaar niet gelukt, aldus een woordvoerder.
We snappen de link van de aangifte richting het strafrecht niet. Voor ons blijft het helder dat er door Bol is gefraudeerd. Er liggen vier uitspraken van de rechter, waartoe dit bewezen wordt geacht.

Kabinet: nieuw onderzoek naar geweld in Indonesië eind jaren veertig.

schip-indo

Er komt een nieuw onderzoek naar het geweld in Indonesië eind jaren veertig. Recent bleek dat Nederlandse militairen ‘structureel geweld’ hebben toegepast. Morgen praat het kabinet over een voorstel voor een nieuw groot onderzoek, zo melden bronnen aan RTL Nieuws.

Het onderzoek duurt naar verwachting enkele jaren. In voormalig Nederlands-Indië hebben militairen destijds structureel massa-geweld gebruikt, zo concludeerde historicus Rémy Limpach in september na jarenlang onderzoek. Limpach vond bewijs voor verschillende oorlogsmisdaden: martelingen, verkrachtingen, executies en het platbranden van dorpen.

Structureel geweld
Volgens de onderzoeker is niet iedere Indie-veteraan schuldig: de meerderheid van de militairen heeft geen excessief geweld gebruikt, maar door het gebrek aan middelen en mankracht hebben duizenden incidenten plaatsgevonden. Ouder onderzoek uit 1969 sprak nog van ‘excessen’, maar in het Limpach-onderzoek wordt gesproken van structureel geweld.

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken drong aan op een nieuw, groot onderzoek naar de periode. Hij noemde de periode van dekolonisatie eerder een ‘zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis’.

Archieven openen
Minister Hennis van Defensie wil voorkomen dat Indie-veteranen zich geschoffeerd voelen door het onderzoek. Daarom wordt niet alleen het handelen van de Nederlanders onderzocht, maar kijken de onderzoekers ook naar de Bersiap-periode. Dat is een gewelddadige periode in Nederlands-Indië door Indonesische onafhankelijkheidsstrijders na de Japanse capitulatie.

Dat was een nadrukkelijk verzoek van de VVD, zodat een onderzoek niet alleen zou oordelen over Nederlandse misstanden.

Het kabinet heeft goede hoop dat Indonesië mee wil werken en archieven wil openen. Verschillende instanties worden verantwoordelijk voor het onderzoek. Zo leveren onder andere het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) onderzoekers. Welke instanties nog meer onderzoekers leveren, maakt het kabinet naar verwachting na de ministerraad bekend.Bron RTL.

Stop de uitstervingsgolf.

wereldleiders-bescherm-de-helft-van-onze-planeet

Stop de uitstervingsgolf.Avaazers zijn op weg naar een belangrijke internationale top en gaan onze petitie rechtstreeks afleveren. Laten we er één miljoen handtekeningen op zetten en de uitstervingsgolf tegenhouden. Teken en deel nu!

 https://secure.avaaz.org/campaign/nl/protect_half_our_planet_loc_sus/?beGnVkb&v=84547&cl=11186004545&_checksum=75d66c827aa473fb8020f27b8d856a37df2e89dd6a4e812075e52cd2d3fea460

Wetenschappers waarschuwen voor een nieuwe uitstervingsgolf — we gaan de boom des levens met een kettingzaag te lijf. Een ambitieus plan om 50% van onze planeet te beschermen kan de massale sterfte tegenhouden, en overheden vergaderen binnenkort over de crisis. Politici zullen alleen doorpakken als wij massaal onze stem laten horen voor dit plan. Voeg jouw naam toe — voor de aarde stilvalt:
TEKEN NU

Beste vrienden,

In 2020 is 2/3 van de wilde dieren verdwenen. Het tempo waarin diersoorten uitsterven is nu even hoog als in de tijd dat dinosauriërs verdwenen — we gaan de boom des levens met een kettingzaag te lijf.

Als we deze tragedie niet tegenhouden zou biodiversiteit zo’n klap kunnen krijgen dat onze planeet stilvalt en onleefbaar zou worden. Maar er is hoop — topwetenschappers ondersteunen een plan om van de helft van onze planeet beschermd gebied te maken en zo de harmonie met de natuur te herstellen.

Overheden vergaderen binnenkort over de afname van biodiversiteit. Als wij massaal onze stem laten horen kunnen wij politici het duwtje in de rug geven dat ze nodig hebben om deze massale uitsterving tegen te houden.

Laat ook je stem horen, voor de aarde stilvalt

We zoeken de grenzen op van wat de aarde aankan. Toch staat de biodiversiteitscrisis niet hoog op de politieke agenda. Als genoeg van ons meedoen kunnen wij daar verandering in brengen.

De natuur de ruimte geven om te bloeien is volgens wetenschapper de beste manier om ecosystemen, en 80 tot 90% van de diersoorten, te redden. De natuur gebruikt dan haar eigen wijsheid om zich te herstellen. Dit 50%-plan klinkt ambitieus, maar het is absoluut haalbaar en misschien wel onze enige mogelijkheid om diersoorten –die ook elkaar nodig hebben om te overleven — te redden.

Maar als we dit van de grond willen krijgen moeten overheden weten dat er overweldigende steun is voor dit plan om de natuur te beschermen tegen ontbossing, smerige energie en industriële landbouw. Laten we vandaag beginnen, met een enorme petitie en blijven werken tot we dit gewonnen hebben!

Laat ook je stem horen, voor de aarde stilvalt

Dat wij mensen zo ver verwijderd zijn geraakt van de natuur toont een geweldig gebrek aan wijsheid aan. Maar het is nog niet te laat. Wij, mensen, hebben het vermogen om te leren en wijzer te worden. Onze collectieve hoop op verandering heeft tot deze enorme Avaaz-beweging geleid en samen hebben we gevochten voor het klimaatakkoord van Parijs. We hebben de bescherming van 50% van onze aarde binnen handbereik. Laten we ons verenigen, de leiding nemen en de harmonie tussen mens en natuur herstellen.

Met hoop,

Iain, Danny, Lisa, Bert, Nell, Camille en de rest van het Avaaz-team

Aantal fout veroordeelden hoger dan tot nu gedacht.

Onschuldig Wetenschapper Ton Derksen schat het aantal foute veroordelingen in de strafrechtspleging tussen de 4 en de 11 procent.

In de strafrechtspleging worden veel meer fouten gemaakt en onschuldigen veroordeeld dan tot nu toe is aangenomen. Vooral bij zware misdrijven en veroordelingen tot levenslang ligt het aandeel foute veroordelingen hoog. In een boek dat dinsdag verschijnt, noemt de Nijmeegse wetenschapsfilosoof Ton Derksen foutpercentages voor de strafrechtspleging tussen 4 en 11 procent.
Foutpercentage Hoge straf: grotere kans op fouten
Derksen vindt bij veelplegers een percentage foute veroordelingen tussen 4 en 7 procent.
Dat ligt bij ‘grootplegers’ (moord, verkrachting) nog hoger: tussen de 7 en 15 procent.
Bij levenslang gestraften is het foutpercentage minimaal ruim 11 procent, volgens Derksen. Maar 17 procent houdt hij ook voor ‘goed mogelijk’.

Ieder jaar zouden zo’n duizend burgers ten onrechte worden veroordeeld, schat Derksen. Zijn resultaten komen overeen met andere landen, waar de herzieningsprocedures makkelijker toegankelijk zijn en meer fouten aan het licht komen.
Derksen maakte in 2006 naam met een boek over de destijds onrechtmatig wegens moord veroordeelde Haagse verpleegkundige Lucia de Berk – hij was sindsdien betrokken bij veertien individuele herzieningszaken. Derksen, emeritus hoogleraar wetenschapsfilosofie, deed daarnaast empirisch onderzoek naar het generieke foutpercentage in de strafvervolging. Op basis van interviews met praktijkbeoefenaren, eigen en buitenlands onderzoek, kennis van cognitieve instincten en waarschijnlijkheidstheorie – zijn vakgebied.

In Nederland veroordeelt de strafrechter de laatste tien jaar ieder jaar zo’n 23.000 personen. Er zijn slechts vijf veroordelingen door de Hoge Raad herzien die achteraf op een dwaling bleken te berusten. We spraken uitgebreid met Ton Derksen over zijn boek: Onschuldig en veroordeeld: zie dan maar eens vrij te komen.
Derksen presenteert zijn bevindingen als schattingen – ze zijn mede gebaseerd op inzichten in het beroepsveld. Geïnterviewde politiemensen en gevangenisdirecteuren menen dat in 10 procent van de veroordelingen fouten zijn gemaakt.

Volgens Derksen blijkt uit Noors onderzoek dat strafrechters genoegen nemen met minder sterk bewijsmateriaal naarmate het delict zwaarder is. Daarbij zouden ze onbewust hun ‘waarschijnlijkheidsdrempel’ laten dalen tot 83 procent en een foutpercentage van 17 procent accepteren. Mogelijk omdat de vrees voor het laten lopen van een dader uiteindelijk groter is dan de angst voor het opsluiten van de verkeerde. Bron:nrc.nl

Koester de wanorde van de democratie.

hans-goslinga

De politieke denker Jacques de Kadt mag met zijn beeld van ‘georganiseerde vrijheid’ de meest kernachtige omschrijving van de democratie hebben gegeven, de mooiste is misschien wel deze, zeker in de oorspronkelijke taal: ‘There are some enterprises in which a careful disorderniless is the true method’.

Het citaat komt uit de in 1851 uitgegeven klassieker Moby Dick van de Amerikaanse schrijver Herman Melville, uit het hoofdstuk waarin deze het karakter van de walvisvaart beschrijft. De jurist en literatuurliefhebber Huib Drion (1917-2004) betrok het ruim een eeuw later op de democratie, dankzij zijn inzicht dat het ook in de onderneming van de democratische staat draait om ‘een zorgvuldige wanordelijkheid’.

Liever dan het zelfdodingsmidddel waarvoor hij later een pleidooi hield, bekend geworden als ‘de pil van Drion’, beveel ik dan ook de rede aan waarin hij de schijnbare ongerijmdheid uiteenzette die de democratie eigen is. Zij is te vinden in de bundel ‘Denken zonder diploma’ uit het begin van de jaren negentig.

Vrijwel iedereen zal Drion, oud-vicepresident van de Hoge Raad, nazeggen dat het democratische systeem staat voor ‘een rommelig samenstel van compromissen’; veel minder mensen zullen beamen het juist daarom het verdedigen waard is. Volgens Drion veronderstelt een democratische gezindheid de aanvaarding van het compromis, maar juist dat compromis is dikwijls de steen des aanstoots, de bron van het verwijt dat de politiek onwaarachtig is en politici hun beloften niet nakomen.
Revolutie
Deze kritiek neemt in deze dagen opnieuw een revolutionaire vorm aan, net als in 1967, toen Drion zijn woorden uitsprak. Nederland beleefde in die dagen een culturele revolutie, waarbij in politieke zin het compromis en de dragers ervan, net als nu uitgescholden voor ‘het establishment’, het mikpunt waren.

De roep om duidelijkheid en de taal van radicaliteit en verontwaardiging zijn hetzelfde, de dragers van de revolutie waren destijds de studenten, de intellectuele voorhoede van een generatie die haar plek opeiste, nu zijn het ‘Henk en Ingrid’, al hebben zij hun zelfbenoemde woordvoerders in een allegaartje van populisten, politieke avonturiers en intellectuelen als Geert Wilders, Martin Bosma, Jan Roos, Paul Cliteur en Thierry Baudet.

Het was in de jaren zestig moedig van Drion dat hij tegen deze stroom in ging en de democratie verdedigde als ‘die samenleving van alledaagse redelijkheid, waarin alleen de kleine onredelijkheden geduld worden, maar waar de grote onredelijkheid, de onredelijkheid van allure, geen kans krijgt’.

Hij had niets tegen het politieke engagement van de ontwakende intellectuele elite, maar waarschuwde voor de verleiding bij zoveel emotionele boventonen de objectiviteit als kernwaarde van de democratie uit het oog te verliezen. ‘Verontwaardiging die de teugels van de rede heeft afgeschud, slaat gauw op hol.

Daarop volgde deze volzin, die afgaande op het idioom van de hedendaagse populisten in Amerika en West-Europa een actuele betekenis heeft: ‘Van haar overdrijvingen heeft de democratie meer te duchten dan een autoritaire staat, om de eenvoudige reden dat het tot het wezen van de democratie behoort dat zij verontwaardiging over echte of vermeende misstanden niet de mond mag en wil snoeren’.

Anders gezegd, de democratie moet zichzelf duchten en het is zaak, zo wilde Drion duidelijk maken, alert te zijn op de aantasting van haar wortels en niet pas wakker te worden als het te laat is en ‘redelijkheid en rechtvaardigheid ophouden maatstaven te zijn’. Om die reden had hij onderzocht hoe de literaire elite in Engeland, Duitsland, Frankrijk en Nederland in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw tegen de democratie had aangekeken, voordat deze door autocratische rivalen terzijde werd geschoven.
Onvrede
Dat leverde geen gunstige conclusie op. Of het was uit aristocratische minachting voor haar vulgariteit, rebellie tegen de burgerlijke samenleving of tegen het rationalisme van haar wezen, de democratie kon weinig goed doen; mogelijk omdat zij als staatsvorm, zeker in Europa, nog in de kinderschoenen stond en onvoldoende was bestand tegen de romantiek, het drama en schijnbare vitaliteit van haar belagers, het nationaal-socialisme en het fascisme.

Nu kan worden vastgesteld dat Drion destijds te zorgelijk was. Maar dan wordt snel over het hoofd gezien dat de polarisatie en de discreditering van het bestel, met in het hart die gesmade compromissen, diepe sporen in het politieke leven hebben getrokken. De onvrede lijkt nog altijd groter dan de aandrang de wanordelijkheid te koesteren.

Drion meende dat het lot van de democratie onverbrekelijk was verbonden met de voortschrijdende opvoeding van haar burgers in redelijkheid. Dat klinkt paternalistisch, maar is verre te verkiezen boven de karakterloze neiging van sommige politici en omroepbazen het populisme tot de maat der dingen te maken. Bron :Trouw.

Werkzoekenden niet goed geholpen door gemeenten en UWV.

vacature-uwv

Werkzoekenden worden vaak niet goed geholpen door gemeenten en het UWV, blijkt uit een onderzoek van de inpectie SZW.
Gemeenten werd 25 jaar geleden opgedragen om mensen met een uitkering te helpen en te stimuleren bij het zoeken naar werk, maar dat gebeurt nog steeds nauwelijks, meldt Trouw, die het onderzoeksrapport al heeft ingezien.

Ook de samenwerking tussen UWV en gemeenten verloopt moeizaam. Samenwerking tussen regio’s had al 25 jaar moeten gebeuren, maar gebeurt in de praktijk pas sinds drie jaar, volgens de inspectie. “Er is een bijna permanente cyclus van afstemming en overleg. Er zijn veelvuldige discussies over structuren en er worden steeds nieuwe werkgroepen ingesteld”

De inspectie zegt dat ook aanbevelingen voor betere dienstverlening aan werkgevers vaak op de plank blijven liggen. Ook wordt nog geen 20 procent van werkgevers bereikt en is de kennis van werknemers bij UWV en gemeenten over het oplossen van arbeidsvraagstukken ondermaats.

Asscher.
Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) zegt in Trouw dat de koppeling van werkzoekende en werkgever in de regio’s verbeterd moeten worden. Volgens de minister hebben de betrokken partijen gezegd “een kwaliteitsslag” te willen maken.

De minister zegt ook dat nieuwe plannen die zijn ingevoerd, zoals de Participatiewet, ervoor zorgen dat samenwerking tussen instanties die met uitkeringen te maken hebben verbetert.

Ex-coffeeshophouder smeekt koning: bevrijd me uit Thaise hel.

Foto : Van Laarhoven

“Bevrijd mij alstublieft uit deze Thaise hel.” Deze noodkreet doet ex-coffeeshophouder Johan van Laarhoven aan koning Willem-Alexander vanuit de Thaise cel waar hij een straf van 103 jaar uitzit voor drugshandel.

In een brief vraagt Van Laarhoven de koning zich in te zetten voor een rechtvaardige behandeling. “Majesteit, ik heb niets strafbaars gedaan”, schrijft hij. De voormalig coffeeshophouder en oprichter van de coffeeshopketen The Grass Company wil dat Nederland om zijn uitlevering vraagt.

De 56-jarige Van Laarhoven is in 2014 door een Thaise rechtbank veroordeeld voor het witwassen van geld dat hij in Nederland verdiende met de verkoop van hasj en wiet. Hij schrijft dat hij in Thailand nooit iets strafbaars heeft gedaan. “Ik ben veroordeeld voor het verkopen van cannabis in Nederland. Het geld dat ik daarmee verdiende, noemen de Thai ‘drugsgeld’. En als ik in Thailand een noedelsoep afreken met dat ‘drugsgeld’, is dat dus witwassen.”

Het gaat heel slecht met Van Laarhoven, zijn gezondheid holt achteruit. “Ik ben bijna 40 kilo afgevallen. Ik heb hartklachten, mijn galblaas moet worden verwijderd en ik heb over mijn hele lichaam rare zweren. Majesteit, het gaat niet goed met mij.”
Onderzoek
De Tilburgse coffeeshophouder verhuisde na zijn pensionering naar Thailand. De Thaise autoriteiten begonnen daar op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie een onderzoek naar de man. Minister Ard van der Steur (Justitie) moest vorige maand toegeven dat Nederland Thailand in juli 2014 ‘in overweging’ gaf een onderzoek te starten. Diverse Tweede Kamerleden dringen erop aan om Van Laarhoven naar Nederland te halen.

In de rechtbank in Den Haag is woensdag in een civiele zaak opnieuw een getuige gehoord over de Nederlandse rol bij de vervolging. De advocaten van Van Laarhoven willen dat van de rechercheurs en een officier van justitie onder ede horen. Begin volgend jaar dient er nog zo’n zaak.Bron:Trouw

Gepeste werknemer nauwelijks gehoord.

werknemer-pesten

Werkgevers hebben onvoldoende oog voor pesterijen op de werkvloer. Het moet daarom voor ondernemingen wettelijk verplicht worden een interne of externe vertrouwenspersoon te hebben, vindt Zorg van de Zaak.

In Nederland worden ruim een half miljoen mensen gepest op het werk, blijkt uit de meest recente cijfers van TNO. Dit is de oorzaak van 4 miljoen extra verzuimdagen per jaar en heeft soms ronduit dramatische gevolgen.
„Zo’n 70 procent van de zaken die wij vorig jaar binnenkregen, had te maken met pesten en intimidatie”, zegt Marie Jose van Dijke, projectmanager omgangsvormen en vertrouwenspersoon bij Zorg van de Zaak. „Het komt heel vaak voor, maar organisaties horen het vaak pas als een zaak bij een vertrouwenspersoon terechtkomt. En dat is slechts bij 1 procent.”

Impact.

Een recent voorbeeld van hoeveel impact pesten op het werk kan hebben, is de docente in Maastricht die onlangs zelfmoord pleegde vanwege pesterijen van collega’s. In een afscheidsbrief schreef ze zich machteloos te voelen, omdat de school de pesters niet adequaat aanpakte. Een ander extreem voorbeeld is de schietpartij in de Verenigde Staten woensdag waarbij een verslaggever en cameraman van een televisiestation door een oud-collega live voor de camera werden doodgeschoten. De dader zei gepest en gediscrimineerd te zijn geweest. Hij pleegde later zelfmoord.

Angst.

Volgens Zorg van de Zaak, een van de grootste arbodienstverleners van Nederland, kunnen slachtoffers vaak nergens terecht omdat bedrijven verzuimen om hier goed beleid voor op te stellen. Veel werknemers houden uit angst voor hun eigen hachje hun mond. Vooral werknemers met een tijdelijk contract of uitzendkrachten zijn de dupe.
„Slachtoffers verkeren in een stresssituatie en laten zich gemakkelijk wegsturen”, zegt Van Dijke. ,,Een vertrouwenspersoon helpt de persoon zelf de regie te pakken en begeleidt hem of haar daar stapje voor stapje bij. Vertrouwenspersonen zijn ook bij de gesprekken met de leidinggevende aanwezig en werken naar een oplossing toe. Daarnaast bieden ze een luisterend oor.”

Rechter.

Een wettelijke verplichting zorgt ervoor dat een organisatie actief bezig is met het onderwerp, zegt Van Dijke. „Nu is een vertrouwenspersoon nog een vrije keus van de werkgever. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beveelt het alleen aan. De Arbowet is een preventiewet en schrijft maar een minimaal aantal maatregelen voor.” Mocht een intimidatiezaak echter voor de kantonrechter gebracht worden dan is een werkgever ook bij een vertrouwenspersoon gebaat. „Jurisprudentie laat zien dat rechters het nadeel van de twijfel bij de werkgever leggen als deze geen vertrouwenspersoon heeft.”

Ontslagbescherming.

Een bedrijf kan kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon. Het belangrijkste is dat de man of vrouw integer, juridisch onderlegd en gecertificeerd is, zegt Van Dijke. „Een interne vertrouwenspersoon moet wel opgeleid worden. Daarnaast moeten zij net als iemand in de ondernemingsraad ontslagbescherming genieten, zodat voorkomen wordt dat werkgevers ze onder druk kunnen zetten. Bron: Metro

600.000 Nederlanders worden gepest op het werk.

Meer dan 600.000 Nederlanders worden gepest door collega’s. Vooral in de transportsector zeggen veel werknemers te worden gepest: ongeveer tien procent van de vrachtwagenchauffeurs en de mensen die zich bezighouden met laden en lossen worden getreiterd. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zo meldt RTL Nieuws. Alleen bij sociale werkplaatsen, waar bijvoorbeeld mensen met een handicap kunnen werken, wordt nog wat vaker gepest (12 procent van de werknemers).

De verschillen in de sectoren zijn groot: Zo wordt zeker 0,7 procent van het huishoudelijk personeel gepest, en in de film, tv, radio en tv-omroepen is dat 1,3 procent. Fors minder dan in de transportsector.

Opleidingsniveau
Volgens Irma Vaan, arbeids- en organisatiedeskundige, worden die verschillen veroorzaakt door onder meer de cultuur in de sector. „Zijn er veel mannen of juist veel vrouwen? En ook het opleidingsniveau speelt mee”, aldus Vaan. Daarnaast wordt in sectoren waar veel mensen worden ontslagen, vaker gepest. „Er zijn nu eenmaal mensen die aan andermans stoelpoten gaan zagen als ze bang zijn dat ze ontslagen worden.”

Een vrachtwagenchauffeur vertelt tegen RTL Nieuws dat de pesterijen begonnen met grapjes. „Ik kreeg op mijn eerste dag al te horen: ‘Dit lukt je niet’. Dat komt omdat ik vrij klein en smal ben en daardoor volgens bepaalde collega’s moeite zou hebben om chauffeur te zijn.”

Dit kun je er aan doen.
TNO maakte eerder een stappenplan, wat je kunt doen tegen pesten op het werk:
Als je wordt gepest:
1. Trek een grens
Wat vind je toelaatbaar, en wat niet?
2. Bespreek het gedrag
Spreek de pester aan. Blijf rustig, en vertel wat je vervelend vindt. Soms heeft de pester niet door wat voor gevolgen zijn of haar gedrag heeft, en lost een gesprek dit op.
3. Praat met iemand die je vertrouwt
Als een gesprek met de pester niet helpt, praat dan in ieder geval met iemand die je vertrouwt.
4. Leg de gebeurtenissen vast en zoek hulp
Schrijf op wat er is gebeurd, door wie, en waar en wanneer dat gebeurde. Dat kun je voorleggen aan bijvoorbeeld een hulpverlener.
Bij je leidinggevende, een vertrouwenspersoon op het werk, de bedrijfsarts, de ondernemingsraad, een klachtencommissie…
Als een collega wordt gepest:
1. Spreek de pester aan
Als je dit lastig vindt, kun je dat samen met een collega doen.
2. Steun de gepeste
Luister naar hem of haar, en kijk wat jij kunt doen. Vraag de gepeste mee te denken, en wat hij of zij al heeft gedaan om het te stoppen.
3. Maak het pesten bespreekbaar
Bij je leidinggevende of elders in de organisatie.
4. Maak een melding
Als dit niet helpt, kun je een melding maken bij een vertrouwenspersoon, een bedrijfsarts, of een ondernemingsraad. Bron: Metro

Nederland hoeft Karremans niet te vervolgen.

karremans
Foto Thom Karremans
 

Nederland hoeft toenmalig Dutchbat-commandant Thom Karremans niet te vervolgen voor zijn rol in de val van Srebrenica. De bewering dat Nederland de zaak niet goed heeft onderzocht, is overduidelijk ongegrond en moet worden verworpen.

Dat oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens donderdag. Nabestaanden van drie slachtoffers van de val van Srebrenica in 1995 stapten vorig jaar oktober naar het hof in Straatsburg met een klacht tegen Nederland. Hun advocaten stelden dat de rol van Karremans in het bloedbad niet goed was onderzocht en er politieke druk was uitgeoefend om vervolging te voorkomen.
De advocaten Liesbeth Zegveld en Tomasz Kodrzycki stelden ook dat Karremans en ook zijn plaatsvervanger Rob Franken medeplichtig zijn aan moord, oorlogsmisdaden en genocide.

Het Openbaar Ministerie besloot in 2013 de Dutchbatleiding niet te vervolgen omdat die geen blaam trof. Het gerechtshof in Arnhem bevestigde dat oordeel vorig jaar en ook het mensenrechtenhof laat dat nu in stand.
Het is fijn voor de betrokkenen dat de zaak is gesloten, luidt de reactie van het ministerie van Defensie.

Zegveld vindt de uitspraak van het Europees Hof ,,triest”. ,,Het is triest voor de slachtoffers. Er gaat heel veel mis bij vredesoperaties. Ook dit had nooit mogen gebeuren, maar niemand wordt er op afgerekend. Met deze uitspraak zal geen land er aan denken om militairen die de fout in gaan te vervolgen.”
De aanval op Srebrenica begon op 6 juli 1995. Karremans vroeg een aantal malen om luchtsteun. De VN reageerden steeds negatief op die verzoeken. Op 11 juli viel de enclave. Daarna vermoordden Bosnisch-Servische troepen onder leiding van Ratko Mladic rond de 8000 moslimmannen en -jongens.