Politie betaalt bijna vijf miljoen aan advocaten voor bijstaan van agenten.

Politie betaalt bijna vijf miljoen aan advocaten voor bijstaan van agenten
De politie heeft de afgelopen drie jaar 4,7 miljoen euro betaald aan advocaten voor het bijstaan van agenten die vervolgd werden, bijvoorbeeld omdat ze geweld hadden gebruikt. Dat blijkt uit cijfers die de politie heeft verstrekt aan de NOS. Volgens de Amsterdamse strafrechtadvocaat Kerem Canatan betaalt de politie veel te hoge bedragen voor juridische bijstand in relatief simpele zaken. Bovendien vinden advocaten het wrang dat de overheid tegelijkertijd bezuinigt op rechtsbijstand voor burgers met een laag inkomen.

De NOS verkreeg de cijfers met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). In 2015 vormde de politie een pool van advocaten, afkomstig van veertien kantoren, om agenten te verdedigen. Het meeste geld werd gedeclareerd door het kantoor Sjöcrona van Stigt, 2,7 miljoen euro. Volgens het kantoor staan hier 245 dossiers tegenover. Gemiddeld kost een zaak 11 duizend euro. ‘Maar dat gemiddelde zegt weinig, sommige zaken zijn heel simpel, andere heel ingewikkeld’, zegt Boudewijn van Eijck, partner van Sjöcrona van Stigt.

De Amsterdamse advocaat Kerem Canatan noemt de bedragen die de politie betaalt ‘gigantisch’. Hij wijst op de tarieven voor rechtsbijstand aan burgers die zelf geen advocaat kunnen betalen. ‘Voor een pro deozaak krijgt een advocaat 600 euro bij de politierechter, 800 euro voor een zaak bij de meervoudige strafkamer. Als hij extra uren wil maken omdat de zaak ingewikkeld is, moet hij die aanvragen. Die aanvraag wordt vaak afgewezen’, zegt Canatan.

‘Klassenjustitie’

Op Twitter sprak arbeidsrechtadvocaat Jokelien Brouwer van het ‘spanningsveld’ tussen de ‘torenhoge juridische kosten’ van de politie ‘voor hun eigen mensen’ en het bezuinigen op de ‘rechtsbijstand voor gewone burgers’. Strafrechtadvocaat Richard Korver was bondiger: ‘Klassenjustitie’.

‘Het is een vergelijking van appels en peren’, vindt Boudewijn van Eijck van Sjöcrona van Stigt. ‘Ik vind ook dat de tarieven voor pro deozaken omhoog moeten, maar dat zegt niets over de kosten voor de verdediging van politieagenten. Die hebben een in de wet verankerd recht op betaalde rechtsbijstand, omdat ze uit hoofde van hun wettelijke taak vaker te maken krijgen met de toepassing van geweld. Daarom moet hun rechtsbijstand optimaal worden ingevuld.’

Bijna vijf miljoen euro in drie jaar is een ‘aanzienlijk bedrag’, zegt een woordvoerder van de politie. ‘Maar als een agent voor zijn werk een stap naar voren zet en daardoor in moeilijkheden komt, hoort het bij goed werkgeverschap om een goede advocaat te betalen’, aldus de woordvoerder.

De pool van advocaten voor bijstand aan agenten werd gevormd in 2015, nadat een agent tot twee jaar werd veroordeeld omdat hij de bijrijder van een vluchtende verdachte had doodgeschoten. ‘Ik wil de garantie dat alleen de allerbeste advocaten mijn mensen verdedigen’, zei de toenmalige korpschef Gerard Bouman destijds. In hoger beroep werd de agent vrijgesproken, bijgestaan door een advocaat uit de pool.
De politie-advocaten worden speciaal geselecteerd en zijn 24 uur per dag beschikbaar. Ze volgen schiet- en arrestatietrainingen, zodat ze zich goed kunnen verplaatsen in het werk van de agent.

Maar volgens strafrechtadvocaat Canatan zijn de meeste zaken tegen politieagenten betrekkelijk simpel. ‘Je moet de ambtsinstructie kennen. Wanneer mag je de wapenstok gebruiken, wanneer pepperspray, wanneer zet je een politiehond is. Elke strafrechtadvocaat kent die instructie, omdat hij aan de andere kant heeft gestaan, de slachtoffers van politiegeweld heeft verdedigd. Daarbij gaat het om precies dezelfde vraag: was het geweld proportioneel?’

Hoge declaraties

Begin dit jaar werden Kamervragen gesteld omdat het kantoor Sjöcrona van Stigt 144 duizend euro had gedeclareerd voor een schijnbaar eenvoudige zaak, waarbij een agent werd vervolgd omdat hij een verdachte had geslagen en pepperspray had gebruikt. In eerste instantie werd hij tot 400 euro boete veroordeeld, in hoger beroep vrijgesproken. Volgens Canatan en andere advocaten was deze declaratie veel te hoog, maar het gerechtshof in Den Haag keurde haar goed. Boudewijn van Eijck van Sjöcrona van Stigt: ‘Mensen oordelen zonder de feiten te kennen. Het was een complexe zaak waar een belangrijke precedentwerking van uitging.’

Volgens strafrechtadvocaat Canatan moeten de kosten die de politie maakt aan advocaten nog eens kritisch worden bekeken, ‘omdat het om belastinggeld gaat’. Daar zijn geen plannen voor, zegt de woordvoerder van de politie. De politie is tevreden over de advocatenpool.Bron:Volkskrant

Bied Nederland werk voor ons allemaal.

Door de vergrijzing en het te kleine aanbod van de beroepsbevolking word het probleem alleen maar groter zullen ze lang geleden gedacht hebben in Den Haag. Later tijdens de teloorgang minder werk dus, zorgde dat bij de beroepsbevolking voor meer ontslagen personeel. Nu vele jaren later gaat het beter en zitten vele bedrijven met hun handen in het haar.

Er is geen aanbod genoeg van getraind en ervaren personeel voor verschillende sectoren. Omdat in mindere tijden vele zijn ontslagen of met pensioen zijn gegaan. De animo om voor een beroep te studeren in die sectoren zal toen minder aantrekkelijk geweest zijn.  Maar nu  zonder diploma en geen ervaring komen Nederlanders nauwelijks aan het werk in die sectoren waar men op dit moment het werk niet aan kan.

Elk jaar worden diploma’s uitgereikt aan school verlaters. Maar hoe zit dat met een baan vinden als je tijdelijk stage hebt gelopen bij een bedrijf. Niet elke sector staat te springen om personeel.

Niet alle werkgevers nemen een stagiaire voor onbepaalde tijd in dienst. Daar zit al een knelpunt.

De manier van leven in Nederland gaat snel, mist je deelnemer bent van de beroeps bevolking. Werken bij een Nederlands bedrijf betekend gezamenlijk gemiddeld 36 uur werken. Mensen die niet van Nederlandse afkomst zijn en niet uit Europa komen. Maar bijvoorbeeld moslims uit islamitische landen. Leven een totaal ander manier van leven.

Hebben geen opleiding genoten zoals de Nederlanders. Zijn veelal niet opgegroeid met 36 uur dienst tijd per week bij een bedrijf. Dat zijn werk verricht in een bedrijfs- pand gebouw of loods. Zijn niet ondernemend als het om bedrijven opbouwen gaat. Werken is geen doel op zich.

Zijn wel ondernemend als het over religie gaat. Dat is waar hun leven om draait. Ze leven in vrijheid voorzien zich zelf van voedsel en zijn daardoor niet vermogend. Maar hebben daarin tegen geen 8 tot 5 baan. Wel een moskee waar ze dagelijks in te vinden zijn, die gesubsidieerd word door bijvoorbeeld hun vaderland.

De vorige regeringen lang geleden hebben de massa moslims niet de bedrijfs- panden in gekregen. Wat je toen zag gebeuren was dat ze toestemming kregen om een winkeltje kraampje te openen in de stad waar dan ook. Voor eigen volk kon de moslim op zijn eigen tempo zijn winkeltje runnen. Maar de bedoeling van de regering is dat het gros van de moslims voor de Nederlanders gaat werken en op die manier een bijdragen levert aan Nederland maar dat is nog van verre weg.

Mee draaien in het tempo van de Nederlandse bedrijven betekend voor hun het ontspannen leventje te moeten opgeven. En dat gaat niet gebeuren.

Heeft de regering dan niet geleerd van de erfenis van toen, en de problemen die er nu zijn. Door het binnen halen van kans arme ongeletterde plattelands mensen. Het doel van de regering om die mensen de bedrijfspanden in te krijgen. En te integreren. En om de economie draaiend te houden is faliekant mislukt. Word het weer een buitenlandse winkeltjes economie in de steden waar de aliens bij elkaar in de buurt gaan wonen. Waar nieuwe moskeeën van andere moslim religies gebouwd gaan worden.

En in plaats  bij Nederlandse bedrijven gaan werken voor inkomen in het slechtste scenario wat voor rede dan ook de moskeeën weer gaan induiken. Met het risico dat de moslim gelovige in Nederland. In de toekomst lijn recht tegenover elkaar komen te staan net zoals in de moslim oorlogsgebieden in de wereld. Snapt Nederland waar het naar toe kan gaan in de toekomst. Het binnen halen van meer en meer moslims kan leiden tot stagnatie van democratie dus van de Natie. Maar laten we hopen van niet, dat het zo ver komt.

Het tegenovergestelde word hiermee bereikt het kost de belasting betaler bakken met geld. Onze sociale voorzieningen waar de Nederlanders een groot deel van hun leven lang voor moeten  werken. Worden langzaam nog meer uitgehold als deze mensen niet voor Nederland gaan werken. Daardoor Nederland en zijn Nederlanders hun sociale zekerheden aangetast blijven in de toekomst. En men steeds langer moet doorwerken voor minder salaris.

Ps. als een werkzoekende buitenlander echt de intentie heeft om werk te vinden bijvoorbeeld in Nederland maar niet aan de bak kan komen. Door niet te kunnen voldoen aan de eisen. Dan zal je verder moeten zoeken in de wereld. Maar in Nederland kunnen ze blijven wat dus ook gebeurd.

 

 

 

 

Oud-SP’er Gesthuizen doet boekje open over Jan Marijnissen.

dracula marijnissen

Populist J. Marijnissen

Voormalig SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen haalt in een boek ongenadig hard uit naar haar partij en oud-voorzitter Jan Marijnissen in het bijzonder.

De voormalige parlementariër geeft een zeldzaam kijkje in de keuken van het gesloten bolwerk dat de Socialistische Partij (SP) tot voor kort was. Marijnissen wordt weggezet als niets minder dan een dictator, die geen spaan heel laat van zijn partijgenoten.

Een oud-medewerker van de SP kon donderdag op website tpo.nl uitgebreid citeren uit het boek van Gesthuizen, dat volgende week in de winkel ligt.

’Laatdunkend over vrouwen’

Vermeld wordt dat Marijnissen zich binnenskamers laatdunkend zou uitlaten over vrouwen en eigenhandig politieke thema’s als discriminatie, integratie en het midden-en kleinbedrijf van tafel veegde. Drank en woede-uitbarstingen zouden daarbij hand in hand gaan, aldus de boekbespreking op TPO. Ook wordt vermeld dat Agens Kant een anorexia-probleem zou hebben.

Huidig leider Emile Roemer lijkt al afgeserveerd en zou binnenkort worden opgevolgd door Marijnissens dochter Lilian.

’Verkiezing Meyer niet eerlijk’
Gesthuizen vermoedt dat de verkiezing van Ron Meyer tot partijvoorzitter niet eerlijk is verlopen en schermt met gemanipuleerde mandaten van partij-afdelingen. Ook beschrijft ze dat de eveneens uit de Kamer vertrokken Harry van Bommel en Farshad Bashir haar bondgenoten zijn.

Bashir laat desgevraagd weten dat het boek ’heftig’ is. „Maar er staan geen onwaarheden in.” Over Marijnissen is Gesthuizen hier en daar nog mild, vindt Bashir. „Hij was een bullebak.”

’Geen commentaar’
Partijvoorzitter Ron Meyer, voorman Emile Roemer en Jan Marijnissen willen tot nu toe geen commentaar geven op de aantijgingen van Gesthuizen.

Is de angst voor een nieuwe migratiegolf terecht?

Is de angst voor een nieuwe migratiegolf terecht?
Vijf vragen over migratie in het kader van de mislukte formatie
In de stukgelopen formatie zou de vrees van CDA en VVD voor een nieuwe migratiegolf, deze keer vooral via de zogeheten Libië-route, een rol hebben gespeeld. Is die angst terecht?

Hoe groot is de immigratie naar Nederland?

In Nederland kregen vorig jaar 31.600 vluchtelingen een verblijfsvergunning, inclusief nareizigers in het kader van gezinshereniging. In 2016 vroegen 19.285 duizend mensen voor het eerst asiel aan in Nederland. Dat is 55 procent minder dan op het hoogtepunt van de vluchtelingenstroom in 2015 en slechts 1,6 procent van de 1,2 miljoen vluchtelingen die vorig jaar in de Europese Unie voor de eerste keer asiel aanvroegen.

Verhoudingsgewijs vangt Nederland weinig asielzoekers op: 1.135 per miljoen inwoners. Het Europese gemiddelde ligt twee keer zo hoog en in Duitsland, dat 60 procent van alle asielzoekers in de EU opvangt, zelfs acht keer zo hoog. Vergeleken met reguliere migratie voor werk, huwelijk of studie valt de asielzoekerinstroom ook mee: jaarlijks komen gemiddeld 166 duizend legale migranten Nederland binnen.

Hoe zit het precies met nareizigers? Onze wetenschapredactie checkte de cijfers van IND-directeur Rob van Lint en kwam tot de conclusie: klopt niks van. Bekijk het in de video.

Verloopt de nieuwe illegale migratieroute via Italië?

Alom wordt gevreesd voor een nieuwe vluchtelingenhausse vanuit Libië naar Italië. Vanuit dat land staken dit jaar al 45 duizend Afrikanen over, hoofdzakelijk uit Nigeria, Guinee, Senegal, Mali, Eritrea en recentelijk ook uit Bangladesh. Dit zijn vooral ‘economische migranten’ en in toenemende mate buitenlandse arbeiders die de onhoudbare situatie in Libië ontvluchten. Oorlogsvluchtelingen uit Syrië, Afghanistan of Irak reizen nauwelijks via Libië.

In de afgelopen drie jaar kwamen bijna een half miljoen Afrikanen aan in Italië. Behalve Eritreërs en Somaliërs maken de meeste Afrikanen vrijwel geen kans op asiel, de meesten verdwijnen dan ook in de illegaliteit. Vrouwen en minderjarigen lopen grote kans in de prostitutie te belanden, mannen en kinderen worden vaak uitgebuit in de landbouw of fabrieken. De meeste illegale Afrikanen blijven in Italië of proberen in Frankrijk of Engeland te komen. Deze ‘economische migranten’ vanuit Libië bereiken Nederland eigenlijk zelden.

Komen er geen migranten meer via Griekenland?

De bootvluchtelingenstroom vanuit Turkije naar Griekenland is vrijwel stil komen te liggen. Nadat in 2015 bijna een miljoen vluchtelingen – voornamelijk uit Syrië, Irak en Afghanistan – de Griekse eilanden hadden bereikt, sloot de EU vorig jaar maart een deal met Turkije om migranten te stoppen in ruil voor extra geld voor de opvang van de 3 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije. In de Balkan gingen bovendien de grenzen dicht, waardoor vluchtelingen niet meer konden doorreizen naar Duitsland en de rest van Noord-Europa.

In Griekenland zijn sindsdien meer dan 50 duizend vluchtelingen gestrand die nog steeds in erbarmelijke opvangkampen wachten op de behandeling van hun asielaanvraag of hereniging met hun gezinsleden elders in Europa. De EU-lidstaten beloofden bovendien 66.400 asielzoekers over te nemen van Griekenland, maar hiervan is nog geen 20 procent gerealiseerd. Ook Nederland moet volgens deze afspraak nog duizenden asielzoekers laten overkomen uit Griekenland.

Wat staat Europa nog te wachten?

Algemeen valt te verwachten dat de migratie uit Afrika blijft toenemen omdat de economische perspectieven in dit continent uiterst belabberd zijn. Dat geldt met name voor de Sahel-landen waar in 2050 de bevolking naar verwachting is verdubbeld en de hoeveelheid vruchtbare landbouwgrond als gevolg van klimaatveranderingen is gehalveerd. Volgens veel deskundigen is de huidige migratiegolf nog maar kinderspel vergeleken bij wat er gaat komen.
Hoe stopt Europa de migratie?

Europa zou het liefst met Libië een vergelijkbare deal als met Turkije maken, maar in dat land heerst volledige anarchie: er is geen erkende regering, talloze milities maken er de dienst uit en verdienen miljarden aan de smokkel en handel van migranten. Bij gebrek aan beter maakt de EU afspraken met omringende landen als Niger, Mali en Senegal om migratie en mensensmokkel tegen te gaan en illegale migranten terug te nemen. In ruil hiervoor helpt de EU deze landen met het trainen van – onderbetaalde en corrupte – grensbewakers en zijn er miljarden euro’s beschikbaar gesteld voor economische ontwikkeling.

Die investeringen vragen om een lange adem, want op de korte termijn hebben de landen meer baat bij de miljarden aan inkomsten die illegale migranten in Europa naar huis sturen.

Ondertussen weet de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) wel meer migranten op weg naar Libië en Europa te onderscheppen en over te halen vrijwillig terug te keren naar het land van herkomst. Migranten schrikken in toenemende mate terug voor de horrorverhalen uit Libië waar Afrikaanse migranten ten prooi vallen aan mensenhandel en mishandeling voordat ze de oversteek naar Europa kunnen wagen die bovendien ook al aan duizenden mensen het leven heeft gekost.

Migratiedeskundigen pleiten voor het verruimen van legale migratiemogelijkheden via humanitaire visa, studiebeurzen en tijdelijke werkvergunningen, ‘green cards’. Legale migratie in combinatie met strengere grenscontroles en het onverbiddelijk terugsturen van kansloze illegalen zou de steeds professioneler opererende smokkelaars de wind uit de zeilen moeten nemen. Zo zou bovendien het draagvlak voor de opvang van ‘echte’ oorlogsvluchtelingen in Europa behouden kunnen blijven. Bron:Volkskrant.nl

Emeritus hoogleraar Van Praag: Ondergang van het pensioenstelsel is verzinsel.

Pensioenpaniek is totaal onnodig”.

“Maak ons midden in de nacht wakker en vraag naar het pensioensysteem en we stamelen gehoorzaam “onhoudbaar” en draaien ons om”. Dat zegt emeritus hoogleraar Bernard van Praag in een artikel in NRC Next, waarin hij zich scherp afzet tegen de bangmakerij rond de (on)houdbaarheid van ons pensioenstelsel. Die negatieve houding is onnodig en misleidend vindt hij.

Onhoudbaarheidsdogma bijna een religie
“Het probleem is dat er een soort gesloten kaste is ontstaan van kenners van de materie, allen devote gelovigen in het onhoudbaarheidsdogma”, schrijft Van Praag. Hij stelt vast dat deze bangmakerij is gebaseerd op databestanden van De Nederlandsche Bank en het CPB die voor niemand verder toegankelijk zijn. De gegevens waarop de conclusies zijn gebaseerd zijn dus moeilijk controleerbaar. Door het doemdenken rond het huidige pensioenstelsel verdwijnt bij jongeren de bereidheid om te participeren in “een ten dode opgeschreven systeem”.

Gepensioneerden staan aan de kant
Het pensioenbeleid van de Nederlandse overheid treft de 3,5 miljoen gepensioneerden hard. Van Praag spreekt er zijn verbazing over het dat de direct betrokkenen in de SER niet mogen meepraten over de aanstaande wijzigingen in het pensioenstelsel.

Rekenmethodiek slaat nergens op
Van Praag hekelt de “risicovrije” rentevoet die de DNB hanteert om de dekkingsgraad van pensioenen vast te stellen. Die rentevoet wordt vastgesteld op basis van de rente in de achterliggende 12 maanden. Die verandert veel te snel om een betrouwbare graadmeter te kunnen zijn. De verplichtingen van pensioenfondsen strekken zich over decennia uit. Dan zou het ook logischer zijn volgens Van Praag om die rentevoet vast te stellen op basis van een gemiddelde dat wordt berekend over een periode van 10, 20 jaar in plaats van enkele maanden. Dan zouden de pensioenfondsen er beter voor staan.

Het gaat beter dan voorgesteld wordt
De risicovrije rente gaat er bovendien vanuit dat pensioenfondsen alleen in staatsobligaties beleggen. Dat is niet zo. Ze beleggen ook in aandelen en vastgoed. Het werkelijk gerealiseerde rendement (6 tot 7%) is dan ook hoger dan het kunstmatig vastgestelde cijfer waarmee de Nederlandsche Bank rekent (1%).

Van Praag noemt het een absurde keuze. Het idee ontstaat dat de meeste fondsen in acute nood verkeren, terwijl daar geen aanleiding toe is. “Paniek over het beste systeem ter wereld” is dan ook niet nodig.

Oud subsidieert jong
Ook voor de constatering de “jongeren betalen voor de ouderen” is volgens Van Praag geen grond. Het is eerder omgekeerd. De werkenden betalen op dit moment te weinig premie voor hun toekomstige rechten : “ze worden nu fors gesubsidieerd door de gepensioneerden”.

“Eigen” pensioenpotje wordt misschien erg klein
De SER wil toe naar individuele pensioenpotjes met collectieve risicodeling. Dat systeem leidt volgens Van Praag tot een uitermate onzeker pensioen. Gaat het goed dan kan het uitkomen op een uitkering van 160 procent van het middenloon, gaat het economisch slecht dan mogelijk op maar 30 procent. “Een flinke prijs voor het kennen van mijn pensioenpotje”, aldus Van Praag.Bron: Nrc Next

Drs.Verhoef: 20 frauderende gemeentes worden niet vervolgd door Justitie.

OVERHEIDDOOFPOTTEN

Drs. L.W.Verhoef registeraccountant klaagde 20 gemeenten en provincies aan voor valsheid in geschrifte in jaarrekeningen (‘boekhoudfraude’) bij Justitie. De rechters stelden dat Verhoef geen bijzonder belanghebbende is bij de aangespannen zaken. Ook niet toen hij zijn woonplaats aanklaagde. Tot op de dag van vandaag gaat de fraude door, nauwgezet bijgehouden door Leo Verhoef op zijn website. Het is de grootste fraude die in Nederland ooit heeft plaatsgevonden zonder dat de verantwoordelijke politici hiervoor worden berecht.

De aangiften van Leo Verhoef gingen over valsheid in geschrifte (boekhoudfraude) bij de volgende gemeenten en provincies.

Amersfoort Tiel
Amsterdam Tilburg
Breda Utrecht
Den Haag Wijk bij Duurstede
Dordrecht Zaanstad
Eindhoven Gelderland
Haarlem Noord-Brabant
Haarlemmermeer Noord-Holland
Oss provincie Utrecht
Rotterdam Zuid-Holland

De totale boekhoudfraude in deze gevallen bedraagt circa 5 miljard euro.

Voor zover het Openbaar Ministerie enige kennis op het gebied van boekhoudfraude heeft, zit dat bij het zogenoemde Functioneel Parket. Dus nam Verhoef ook contact op met dat Functioneel Parket. Ook dat Functioneel Parket wilde niet op de aangiften ingaan.

Lees ook het interview van DLM met Leo Verhoef ‘Geen politicus durft hieraan zijn vingers te branden’.

“Iedereen loopt er voor weg. Als ze wel iets doen worden ze onthoofd. Want dat is de manier waarop onze maatschappij omgaat met mensen die misstanden aan de kaak stellen.”

Ondertussen neemt de corruptie in Nederland alleen maar toe: doofpotten VVD en blijft onbestraft. Bron:Dlm

Aangiften http://leoverhoef.nl/dossiers/strafzaken.html
Rob Vellekoop, 23 april 2016

Nederlanders denken werken tot 67 jaar niet te halen.

Pensioenleeftijd van 67 jaar die de overheid heeft opgelegd aan de werknemers is dat haalbaar of niet?

Veel Nederlanders denken dat ze niet 2 jaren extra langer door kunnen werken tot 67 jaar. Dat stelt marktonderzoeker GfK vrijdag in een onderzoek onder duizend werknemers. Meer dan veertig procent van de ondervraagden vreest de nieuwe pensioenleeftijd niet te halen. Maar de gemiddelde werknemer denkt wel te kunnen doorwerken tot 65,5 jaar.

Wanneer ze zouden kunnen kiezen, zeggen Nederlanders zelfs eerder te willen stoppen met werken. Het liefst zouden zij al bij 64,2 jaar met pensioen gaan. In de leeftijdsgroep tot 34 jaar ligt dat punt nog lager, op 63,5 jaar.

Slechts zestien procent van de ondervraagden zegt vrijwillig te willen doorwerken tot zijn 67e of langer.

Lees ook : Krakend en hijgend je pensioen te gemoed en dan sterven op https://onrecht.wordpress.com/2013/12/14/11520/

ODBned: Vluchtelingen ‘Sapiens Nederland heeft woningnood gebrek aan banen’.

Zolang het goed gaat met de opvang is het oke, maar als de vluchtelingen eisen gaan stellen moet de overheid eerlijk zijn.

Nederland is een klein land. De vraag is of Nederland die faciliteiten kan bieden aan vluchtelingen die nodig zijn.

De EU, bepaald dat de lidstaten vluchtelingen moet opnemen. Nederland heeft reeds de deuren geopend voor vluchtelingen. Nederland vind dat ook Oostbloklanden die bij de EU horen verplicht zijn vluchtelingen op te nemen. En geen hekken moeten plaatsen bij de grenzen.

En vind dat vluchtelingen meer verspreid en opgenomen moeten worden door de EU landen.

Dat is leuk gezegd maar is dat ook de wens van de vluchteling. Vele van deze vluchtelingen hebben een voorkeur en kiezen bijvoorbeeld voor de UK Duitsland en Nederland.

Wat als je kiest voor Nederland wat verwacht je van Nederland. Wat weet een vluchteling van Nederland. Heeft hij zijn huiswerk gedaan. Over het land waar hij naar toe wil. Was hij of zij te verward om daar überhaupt over na te denken. Of zijn er gouden bergen beloofd. Maar de realiteit is, er is een schrijnend te kort aan pegulanten.

Vluchtelingen niet blij met aangeboden hulp.
Denken vluchtelingen op korte termijn op de eerste plaats, huisvesting aangeboden te krijgen net zoals Nederlanders die bijvoorbeeld in een flat of in een straat gehuisvest zijn. Dan hebben ze veel te hoge verwachtingen van Nederland. En dan zal de teleurstelling groot zijn.

Zal een wanhopige vluchteling die een veilig onderkomen in Nederland heeft snel kritiek hebben op het gastland? Rijke vluchtelingen zul je niet in een tentenkamp zien. Zijn meer de gewone burgers. Die als het goed is zijn situatie in Nederland voor een bepaalde tijd accepteert. Met het aangeboden onderkomen. Wetende hoe afschuwelijk en onmenselijk het leven in eigen land is.

Geen vrijstaand huis flat of eengezinswoning.
Voorheen stonden er in Nederland kazernes leeg. Maar door bezuinigingen zijn die af gestoten of gesloopt. Met daarna een ander bestemmingsplan. Er zijn nog wat leegstaande regeringsgebouwen. Maar dan houd het wel een beetje op. Particulieren ondernemingen die vastgoed bezitten bijvoorbeeld een bungalow park zouden de vluchtelingen onderdak kunnen geven.

En natuurlijk de moslim gemeenschap in Nederland.

Of leegstaande kantoorpanden ombouwen tot tijdelijke woningen. En de vluchteling tijdelijk woonrecht aan te bieden. De vraag is of vastgoedmarkt hier op zit te wachten.

Economie.
Toch heeft Sapiens Nederland in de Toekomst werknemers nodig want Nederland vergrijst terwijl de laatste 15 jaren zo gemiddeld 100.000 mensen per jaar emigreren. Nederland als er werkgelegenheid opgang komt in de toekomst. Heeft dan mensen met algemeen ontwikkeling niveau nodig.

De bevolking.
Nederland is een klein en dicht bevolkt land met te weinig leegstaande huizen. Een optie om te blijven bouwen op grote schaal is er eigenlijk niet, wil je het leefbaar houden in Nederland. Je kunt zeggen dat je van nu af aan veel meer in de hoogte gaat bouwen om Nederlanders onderdak te geven. Maar dat lijd tot overbevolking en dat zal, en mag je aannemen niet gaan gebeuren.

Nederland moet eerlijk zijn tegen vluchtelingen.
Nederland hoe graag ze het ook willen om zoveel mogelijk vluchtelingen op te nemen. Zoals Samsom al verkondigde 200.000 meer. Kunnen het helemaal niet waar maken op dit moment. En zijn bewust en onbewust bezig de vluchtelingen te demotiveren om hier te blijven. Nederland heeft een enorme staatsschuld, woning nood, gebrek aan werk, kortom als je dat kan uitleggen aan de vluchteling zal het aantal vluchtelingen in Nederland waarschijnlijk doen afnemen. Nederland moet eerlijk zijn tegen vluchtelingen.
ODBned: Op en aanmerkingen zijn welkom.

Een minister liegt volgens Ivo Opstelten niet?

Off topic 23 Jun 2011

NED

heeft de antwoorden ontvangen van de politieke partij de SP

Maar is het antwoord op vraag 4 nu een leugen of niet?

In afwachting of mevrouw Sharon Gesthuizen nog vragen gaat stellen op de antwoorden van de Minister van Veiligheid & Justitie geeft O.D.B.ned alvast zijn commentaar op de 10 antwoorden van de Minister

2011Z09311

Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 15 juni2011)

Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr. 2589

 

Reactie O.D.B.ned op antwoord 1 en 2

De minister verzuimd te melden dat hij, de SP zal berichten ter zijne tijd als

het onderzoek is afgerond.

 

Reactie O.D.B ned op antwoord 4

De minister van Veiligheid & Justitie acht het van groot belang dat maat, schappelijke misstanden bij de bevoegde instanties worden gemeld.

Maar er zijn opnamen gemaakt een aantal maanden geleden van vragen die aan hem gesteld zijn tijdens een wandeling in Den-Haag  door een internet  media journalist.Die de minister vragen stelde over Demmink de ambtenaren baas bij ministerie van Justitie. De journalist klaagde over het feit dat het OM 4 aanklachten tegen genoemd ambtenaar in de prullenbak heeft gegooid. Hij reageerde afwijkend op deze vragen, en liet wel blijken dat hij met deze zaak zich niet wilde inlaten. Daarbij komt nog dat de minister ook geen  aanleiding zag om de journalist er op te wijzen hoe hij de juiste weg moet bewandelen. Om gehoor te krijgen over deze misstanden binnen het ministerie van Justitie. En om klachten door het OM serieus behandeld te krijgen. Onder⁄anderen de aanklacht tegen Demmink de baas van ministerie van Justitie. Het probleem is natuurlijk dat de hoogste ambtenaar de verdachte is. En daardoor de aanklachten tegen Demmink niet van de grond komen. Deze minister Van justitie & veiligheid heeft daarom niet voor vrouw van justitie gekozen maar voor de veiligheid van de verantwoordelijke ambtenaren en hun baas Demmink.

Klik hier voor de opname  een minister liegt niet. http://www.youtube.com/watch? v=QjQ_fTk86ls&feature=player_embedded

 

Reactie O.D.B ned op vraag 5

Volgens de onderzoeken blijkt dat het maatschappelijke vertrouwen in de rechtspraak in Nederland groot is.

De minister roept iets maar hij onderbouwd dat niet, waaruit blijkt dat dan?

 

Reactie O.D.B ned vraag 6 en 7

Tot nu toe is gebleken dat er weinig kans op is dat deze heren vervolgd gaan worden. De onderzoek journalist Kat werk er hard aan om daarover meer te weten te komen. Maar is niet positief. Vervolging volgens de journalist, ziet hij zoals het er nu naar uit ziet nog niet gebeuren.  Ja men  zal  hoogstwaar, schijnlijk naar buiten komen met de bekende uitspraak. Van deze lessen moeten we leren.!!! We moeten lering trekken uit deze lessen. Maar vervolgen ho maar.  We wachten af.

En wat verstaat de minister onder disciplinaire maatregelen. Die  in de huidige wetgeving worden opgenomen. Word de SP daarvan op de hoogte gesteld door de minister om te kunnen oordelen over de aanpassingen?

 

Reactie O.D.B ned vraag 8

Volgens de minister, de Raad voor de rechtspraak draagt de kosten van procedures als een rechter persoonlijk in rechte wordt aangesproken wegens een ambtsverrichting. En  de kosten worden nog steeds vergoed.

Staat dat in de ambtenaren ARA? mocht dat blijken, is het toch nog steeds niet te verkopen tegen de Nederlandse burger, het is schandelijk. De overheid heeft de weg naar de rechtsgang met stalen spijker dicht getimmerd. Je komt pas in aanmerking voor juridiche bijstand zoals de heer Westenberg krijgt van zijn werkgever, als je als burger op bijstands nivo leeft. En dan nog bepaald de Raad voor Rechtsbijstand dat je van dat beetje geld waar je van moet rondkomen een eigen bijdrage moet betalen.

Het is daarom ook schandelijk dat hij dit voor kennis aanneemt en er zich verder van distantieert. Het is juist de burger die deze foute houding aan de kaak stelt en het anders wil.

 

Reactie O.D.B ned vraag 9

Terug betaling

Er bestaat daarvoor geen vaste terug betaal regeling zegt de Raad voor de Rechtspraak. Ja omdat het goed mogelijk is dat deze financiële onder ondersteuning van een rechter die verdacht word niet in de ARA van ambtenaren  voorkomt. Anders had de minister dit vast wel vermeld. Des te schrijnender is het voor de burger die zijn recht zoekt en die dat in de meeste gevallen uit eigen middelen moet bekostigen.

 

Reactie O.D.B ned vraag 10

De minister laat de beslissing aan de Raad voor de Rechtspraak over dat is toch wel heel erg. Het gaat de burger er juist om dat dit absoluut krom is, fout is. Hier mee geeft hij zijn goedkeuring over deze omstreden handelingen van het rechtssysteem wat toch al zo wankel aan het worden is. De integriteit is ondermijnt door corrupte rechters. Als je  nu als minister het voor kennis aan neemt dat foute rechters of wie dan ook binnen de ambtenarij, waar behoefte voor is dergelijk persoon financieel bij te staan dan is het eind zoek. Komt deze starheid nou voort dat de minister een groot deel van zijn carrière ambtenaar is geweest. Tot nu toe heeft hij inhoudelijk weinig begrepen van deze vragenlijst. Zijn antwoorden zijn veelzeggend over een systeem wat  niet goed voor burgers is.

1)http://www.fd.nl/artikel/21919245/nma-topman-kalbfleisch-verdachtmeineed  

________________________________________________________________ 

Dossiertje Opstelten ik ben solidair ik lieg niet.

 

Opstelten in opspraak, volgens een juwelier liegt de minister opstelten
Opstelten in opspraak, volgens een juwelier liegt de minister opstelten

Vanaf het prille begin dat hij minister is.

Opstelten zegt, er zijn geen bewijzen dat Demmink crimineel maakt. Maar bewijst het tegendeel niet. Burgers dus, mogelijke slachtoffers,- worden- daardoor- buitenspel gezet. Doofpot!!

Een Juwelier zegt dat Opstelten liegt. https://onrecht.wordpress.com/tag/algemeen/page/12/

De minister Opstelten die zegt dat ministers niet liegen in een interview.  https://www.youtube.com/watch?v=QjQ_fTk86ls&feature=player_embedded

Hij liegt wel degelijk.

Opstelten die in een interview zegt ik heb het boek De Demmink doofpot gekocht en gelezen terwijl het niet te koop was en is.

Opstelten die loog over Demmink want Demmink was wel degelijk onderwerp bij een onderzoek.

Demmink dofpot

Heden: Opstelten heeft gelogen wat betreft een betaling aan een voormalig drugsbaron. Een minister die schermt met bewijzen. Geen bewijzen geen zaak. Maar komt niet met bewijzen die Demmink vrij pleit van de beschuldigingen. Doofpot!!

En zelf geen bewijs kan leveren over een bedrag die hij heeft betaald aan een voormalige drugbaron. Opstelten zegt 1.25 miljoen te hebben betaald, maar advocaten van de crimineel beweren 5 miljoen. En hij kan niet bewijzen wat hij betaald heeft aan de crimineel aldus Opstelten. Een minister die regelmatig liegt vraagt hem te geloven. Als het om zulke zaken gaat is vertrouwen of geloven niet relevant je moet met bewijzen komen. Zeker een minister.

Het is daarom ook absurd, hij moet met nota’s komen, betalingen die gemaakt zijn, overschrijvingen.

Hij deed in het Kamerdebat onlangs een dringend beroep op het vertrouwen van de Kamerleden. Nee, hij kon geen bewijs leveren, maar ze moesten hem “geloven”. Opstelten zegt dat een minister niet liegt. De geloofwaardigheid van de minister van Veiligheid en Justitie staat op het spel.

Als u niet genoeg weet over Demmink of Opstelten kunt u meer artikelen vinden op deze weblog.